Uống nước ấm khi trời lạnh giúp cơ thể thu được 7 lợi ích
Uống nước ấm vừa giúp làm đẹp da, đẹp tóc, vừa làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ giảm cân.
2a69x2eedx5baax3ef2xc9c9xc8eexb3c2x6a8cx9888xX7x3bb3x77d5x3490x9555xac88xbed7xX5xc80cxXax423dx8d03xc277x4fd2x508exX3xX15xa11dx6bddxX4xX3xb5fex346exX3x49e7xX1xXdxX3xXex379fxb678xXdxX3xX5x60eexX15xX1xX3xX16xXdx8888xXbxX3xX4xaf33xX3xXexX1xb5e3xX3xXexX1x31d6xX3x661bxX19x9e17xX4xX3x9e7axX3xX5xX40xXdxX3x61ffxX4xX1xX0x5974xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6d8dxX10xX6x53dcxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX1exX3x6dd3x4d25xX6xX3xX16xXdxX30xXbxX3xX5x5342xX1exX3xX3exbb92xXbxX3xX5fxX6x3d50xX3xX3exX7dxXbxX3xXex9967xX4xX82xX3xX6fxX70xX6xX3xX5xX79xX1exX3xX4xX1x59f1xX1exX3xc101xX3cx50e2xX3xXexX25x949bxX15xX1xX3xX5x894ex3103xX3xX1xX89xX6xX3xX6fxX79xX3xX1x7f32xX3xXexX25xX40xX3xX16xXdx2ab5xX1exX3xX4x4f47xX15xbbccxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7c15xXa6xX5fx5430xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxXexX10xa8bexXex2e4fxX6xX5xXdxX16xX15x35a4xX3xX4xX10xX15xXexX10xX25x9155xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxc989xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxb381xXdxX5fxXexX1xXe5xX3x30f2xX2x553axXbxXddxXedxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXe5xX3xX2xa976xX115xa73exXbxXddxXedxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe5xX4dxX4dxXdxXbex34b8xX6xXa6xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbexX6fxX15xX4dxX15xX10xX10cxX7xX4dxX2xX123xX115xbafaxX4dxX2x3a00x2b73xX5fxX125xX14ex7216xX2xX151xX2xX115xXexX151xX151xX151xX2xX5xX2xX14exXdfxX10cxX6xX25xX1exXdfxX10cxX6xXexX10xX25xXdfxX4xXa6xXbxXd1xXdfxX2xX113xX2xX152xXbex9132xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xX1xXdxX3xXexX25xX26xXdxX3xX5xX2axX15xX1xX3xX16xXdxX30xXbxX3xX4xX34xX3xXexX1xX38xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX19xX40xX4xX3xX43xX3xX5xX40xXdxX3xX49xX4xX1xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXa6xX5fxXd1xX3xXbxXfdxX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xX4xX10xX15xXexX10xX25xXedxXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfdxX10xX15xXexX10xX25xX3xX5fxXexX1xX3cxX1exX139xX3xX5fxX1xXdxX5fxX10xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX5fxXexX1xXe5xX3xX113xX2xX115xXbxXddxXedxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXe5xX3xX152xX2xX14exXbxXddxXedxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe5xX4dxX4dxXdxXbexX139xX6xXa6xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbexX6fxX15xX4dxX15xX10xX10cxX7xX4dxX2xX123xX115xX14exX4dxX2xX151xX152xX5fxX125xX14exX156xX2xX125xX2xX113xXexX151xX125xX125xX125xX156xX5xX14exXbexX179xXbxX16xace0xX25xX9xX113xX123xX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xX1xXdxX3xXexX25xX26xXdxX3xX5xX2axX15xX1xX3xX16xXdxX30xXbxX3xX4xX34xX3xXexX1xX38xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX19xX40xX4xX3xX43xX3xX5xX40xXdxX3xX49xX4xX1xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX25xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX25xXa6xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxc725xX15xX3xX9axX3cxX6xX15xXe5xX0xX4dxX7xXexX25xXa6xX15xX16xX12xX0xX3cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXdfxXexX1xX3cxX1exX139xXdfxX6xX15xX5fxXdfxX7xX6xXbxXa6xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax4296xa923xX6xX3xX5xX2axX15xX1xX82xX3xX15xX16xX19xX26xXdxX3xX139x436dxX15xX1xX3xXex3404xX15xX16xX3xX1xX3cxXd1xa868xXexX3xX9cxXbxX3xX4x3773xX15xX3xX4xX1xX30xX3xc02dxX3xX16xXa0xXaxX3xX1xX25xX10x7fa2xX9xXaxX4dxX7xXa6xX15xX16xXdfxX20xX1xXa6xX10xX4dxX1exX3cxX6xXdfxX5xX6xX15xX1xXdfxX15xX16xX3cxXa6xXdxXdfxX139xX10xX15xX1xXdfxXexX6xX15xX16xXdfxX1xX3cxXd1xX10xXexXdfxX6xXbxXdfxX4xX6xX15xXdfxX4xX1xX3cxXdfxXd1xXdfxX16xXdxX4dxX2xX113xX115xX125xX152xX113xXbexX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4dxX1exX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX151xX14exX4dxX15xX10xX10cxX7xX4dxX2xX123xX115xX14exX4dxX2xX14exX115xX5fxX2xX14exX123xX152xX123xX151xX125xXexX156xX14exX113xX125xX5xX113xXdfxXbxX1xXa6xXexXa6xX2xX115xX152xX2xX43xX125xX125xX14exX123xX151xX123xX152xX115xXdfxX2xXbexX179xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xX1xXdxX3xXexX25xX26xXdxX3xX5xX2axX15xX1xX3xX16xXdxX30xXbxX3xX4xX34xX3xXexX1xX38xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX19xX40xX4xX3xX43xX3xX5xX40xXdxX3xX49xX4xX1xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX6fxX12xX0xX7xXexX25xXa6xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32exX32fxX6xX3xX5xX2axX15xX1xX82xX3xX15xX16xX19xX26xXdxX3xX139xX33fxX15xX1xX3xXexX344xX15xX16xX3xX1xX3cxXd1xX34bxXexX3xX9cxXbxX3xX4xX352xX15xX3xX4xX1xX30xX3xX359xX3xX16xXa0xXaxX3xX1xX25xX10xX362xX9xXaxX4dxX7xXa6xX15xX16xXdfxX20xX1xXa6xX10xX4dxX1exX3cxX6xXdfxX5xX6xX15xX1xXdfxX15xX16xX3cxXa6xXdxXdfxX139xX10xX15xX1xXdfxXexX6xX15xX16xXdfxX1xX3cxXd1xX10xXexXdfxX6xXbxXdfxX4xX6xX15xXdfxX4xX1xX3cxXdfxXd1xXdfxX16xXdxX4dxX2xX113xX115xX125xX152xX113xXbexX1xXexX1exXaxX12xX32exX32fxX6xX3xX5xX2axX15xX1xX82xX3xX15xX16xX19xX26xXdxX3xX139xX33fxX15xX1xX3xXexX344xX15xX16xX3xX1xX3cxXd1xX34bxXexX3xX9cxXbxX3xX4xX352xX15xX3xX4xX1xX30xX3xX359xX3xX16xXa0xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX25xXa6xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX1xX26xXdxX3xXexXdxX34bxXexX3xX5xX2axX15xX1xX3xX5xX79xX3xXd1xX34bxX3cxX3xXexX14xX3xX25xX1dxXexX3xX139xX1dxXexX3xX5xX40xXdxX3xX3exX14xXdxX3xX6fxX1axXdxX3xX15xX16xX19xX26xXdxX3xX1ex457dxX4xX3xX139xX33fxX15xX1xX3xXexX344xX15xX16xX3xX1xX3cxXd1xX34bxXexX3xX9cxXbxX82xX3xX6fxXa0xX3xX15xX1xXdxX33fxXexX3xX3ex793axX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX1xXdxX34bxX15xX3xX4xX9cxX4xX3xX1exX6xXa6xX3xX1exX2axX4xX1xX3xX4xXa6xX3xX5xX2axXdxX82xX3xX1xX3cxXd1xX34bxXexX3xX9cxXbxX3xX3exX572xXexX3xX15xX16xX572xXexX3xXexX344xX15xX16xX3xX4xX6xXa6xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX6fxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax9bdcxX2axX15xX1xX3xX25x53bexXdxX82xX3xX4xX9cxX4xX3xX15xX79xX15xX16xX3xX4xX352xX15xX3xX5fxX19x3424xX15xX16xX3xX5fxX6xX3xX7xX6xXa6xX3xX4xX1xXa6xX3xX3exX30xX15xX16xX27cxXaxX3xX1xX25xX10xX362xX9xXaxX4dxX5xX6xX1exXdfxX5fxX10xXbxX4dxX5xX6xX15xX1xXdfxX25xXa6xXdxXdfxX4xX6xX4xXdfxX15xX6xX15xX16xXdfxX4xX6xX15xXdfxX5fxX3cxXa6xX15xX16xXdfxX5fxX6xXdfxX7xX6xXa6xXdfxX4xX1xXa6xXdfxX5fxX3cxX15xX16xX4dxX2xX113xX125xX152xX152xX113xXbexX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4dxX1exX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX151xX14exX4dxX15xX10xX10cxX7xX4dxX2xX123xX152xX152xX4dxX2xX14exX115xX5fxX115xX2xX152xX2xX115xX152xX2xXexX125xX125xX152xX125xX5xX43xXbexX179xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xX1xXdxX3xXexX25xX26xXdxX3xX5xX2axX15xX1xX3xX16xXdxX30xXbxX3xX4xX34xX3xXexX1xX38xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX19xX40xX4xX3xX43xX3xX5xX40xXdxX3xX49xX4xX1xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX6fxX12xX0xX7xXexX25xXa6xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cbxX2axX15xX1xX3xX25xX5d1xXdxX82xX3xX4xX9cxX4xX3xX15xX79xX15xX16xX3xX4xX352xX15xX3xX5fxX19xX5e4xX15xX16xX3xX5fxX6xX3xX7xX6xXa6xX3xX4xX1xXa6xX3xX3exX30xX15xX16xX27cxXaxX3xX1xX25xX10xX362xX9xXaxX4dxX5xX6xX1exXdfxX5fxX10xXbxX4dxX5xX6xX15xX1xXdfxX25xXa6xXdxXdfxX4xX6xX4xXdfxX15xX6xX15xX16xXdfxX4xX6xX15xXdfxX5fxX3cxXa6xX15xX16xXdfxX5fxX6xXdfxX7xX6xXa6xXdfxX4xX1xXa6xXdfxX5fxX3cxX15xX16xX4dxX2xX113xX125xX152xX152xX113xXbexX1xXexX1exXaxX12xX5cbxX2axX15xX1xX3xX25xX5d1xXdxX82xX3xX4xX9cxX4xX3xX15xX79xX15xX16xX3xX4xX352xX15xX3xX5fxX19xX5e4xX15xX16xX3xX5fxX6xX3xX7xX6xXa6xX3xX4xX1xXa6xX3xX3exX30xX15xX16xX27cxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX25xXa6xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX25xX26xXdxX3xX5xX2axX15xX1xX82xX3xX20xX1x6671xX15xX16xX3xX20xX1xX49xX3xXexX25x664fxX3xX15xX2eexX15xX3xX1xX6xX15xX1xX3xX20xX1xX7a2xX3xX20xX1xXdxX34bxX15xX3xX5fxX6xX3xX5fx40daxX3xX139x933exX3xX1exX1dxXexX3xX15xX19xX1axX4xX3xX6fxX79xX3xX5xXa5xXa6xX3xX1xXa6xX9cxXbexX3xXcxX25xXb8xX3xX5xX26xXdxX3xX4xX1xXa6xX3xX15xX1xb413xX15xX16xX3xX4xXbcxX3cxX3xX1x2e2bxXdxX3xX5fxX19xX1axXdxX3xX3exXbcxXd1xX3xX7xc9abxX3xX16xXdxX30xXbxX3xX4xX9cxX4xX3xX15xX79xX15xX16xX3xX4xX89xX3xX1exX572xXexX3xX5xX79xX15xX3xX5fxX6xX3xX7xX9cxX15xX16xX3xX1exX7c8xX15xX3xX6fxX79xX3xXexX19xX34xXdxX3xXexX25x4fb7xXbexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX6fxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xX3xX139xX79xXdxX3xXexX1xX3cxX14xX4xX3xX4xX1xX7edxX6xX3xX1xXa6xX3xX1xXdxX33fxX3cxX3xX9axX3cxXb8xX3xX4xX1xXa6xX3xXexX25xX834xX3xXexX25xXa6xX15xX16xX3xX1exX32fxX6xX3xX5xX2axX15xX1xXaxX3xX1xX25xX10xX362xX9xXaxX4dxX1exX10xXdfxX139xX10xX4dxX43xXdfxX139xX6xXdxXdfxXexX1xX3cxXa6xX4xXdfxX4xX1xX3cxX6xXdfxX1xXa6xXdfxX1xXdxX10xX3cxXdfxX9axX3cxX6xXdfxX4xX1xXa6xXdfxXexX25xX10xXdfxXexX25xXa6xX15xX16xXdfxX1exX3cxX6xXdfxX5xX6xX15xX1xX4dxX2xX113xX151xX123xX125xX156xXbexX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4dxX1exX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX151xX14exX4dxX15xX10xX10cxX7xX4dxX2xX123xX152xX151xX4dxX2xX14exX123xX5fxX113xX151xX151xX151xX113xX115xX2xXexX151xX43xX125xX156xX5xX152xXdfxX1exX10xXa6xXdfxX15xX1xXa6xXdfxXexX25xXdxXdfxX1xXa6xXdfxX139xX6xX15xX16xXbexX179xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xX1xXdxX3xXexX25xX26xXdxX3xX5xX2axX15xX1xX3xX16xXdxX30xXbxX3xX4xX34xX3xXexX1xX38xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX19xX40xX4xX3xX43xX3xX5xX40xXdxX3xX49xX4xX1xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX6fxX12xX0xX7xXexX25xXa6xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xX3xX139xX79xXdxX3xXexX1xX3cxX14xX4xX3xX4xX1xX7edxX6xX3xX1xXa6xX3xX1xXdxX33fxX3cxX3xX9axX3cxXb8xX3xX4xX1xXa6xX3xXexX25xX834xX3xXexX25xXa6xX15xX16xX3xX1exX32fxX6xX3xX5xX2axX15xX1xXaxX3xX1xX25xX10xX362xX9xXaxX4dxX1exX10xXdfxX139xX10xX4dxX43xXdfxX139xX6xXdxXdfxXexX1xX3cxXa6xX4xXdfxX4xX1xX3cxX6xXdfxX1xXa6xXdfxX1xXdxX10xX3cxXdfxX9axX3cxX6xXdfxX4xX1xXa6xXdfxXexX25xX10xXdfxXexX25xXa6xX15xX16xXdfxX1exX3cxX6xXdfxX5xX6xX15xX1xX4dxX2xX113xX151xX123xX125xX156xXbexX1xXexX1exXaxX12xX43xX3xX139xX79xXdxX3xXexX1xX3cxX14xX4xX3xX4xX1xX7edxX6xX3xX1xXa6xX3xX1xXdxX33fxX3cxX3xX9axX3cxXb8xX3xX4xX1xXa6xX3xXexX25xX834xX3xXexX25xXa6xX15xX16xX3xX1exX32fxX6xX3xX5xX2axX15xX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX25xXa6xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcx4a0bxXbexX3xca0fxX97xX3cxX3x2bd0xX3cxXbcxX15xX3xXfdxXb8xX15xX1xX3xXdfxX3x7ca6xXdxX9cxX1exX3xX3exX14xX4xX3xX5cx6f46xX4xX3xX6fxXdxX33fxX15xX3x8ed2xX3x657exX19xX40xX4xX3xX1xXa6dxX4xX3xX4x8ad8xX3xXexX25xX3cxXd1x4eddxX15xX3x41fdxXdxX33fxXexX3x665axX6xX1exX3xX4xX1xXa6xX3xX139xXdxX34bxXexX82xX3xX25xX6xX3cxX3xX5fxXdxX34bxXbxX3xX4xX9cxX3xX6fxX79xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX6fxXa6xX3xX16xX2axXa6xX3xX5xX79xX3xX6fxX7c8xX3xXexX1xX3cxX14xX4xX3xX9axX3cxX359xX82xX3xX5xX79xX15xX1xX3xXexX49xX15xX1xX3xX4xX89xX3xXexX9cxX4xX3xX5fx5e88xX15xX16xX3xX3ex6d97xX4xX3xXexX25xX7c8xX3xX1xXa6xXbexXbexXbexX3xXa8fxX16xXa6xX79xXdxX3xX25xX6xX3xX4x5ff1xX15xX3xX1exX572xXexX3xX7xX14xX3xX4xX9cxX4xX1xX3xXexX25xX7c8xX3xX1xXa6xX3xXexX1xX10xXa6xX3xXd1xX3xX1xXa6dxX4xX3xX4xXa81xX3xXexX25xX3cxXd1xXa87xX15xX3xX5fxX19xX1axXdxX3xX3exXbcxXd1xX3xX25xX1dxXexX3xXexX14xXexX3xX4xX1xXa6xX3xXexX25xX834xXbexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX6fxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX3cxX5xX12xX0xX5fxXdxX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX6fxX12xX0xX4dxX5fxXdxX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa50xXa6xX3cxX25xX4xX10xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xX179xX3cxX7xXexXdxX362xXd1xXedxXaxX12xXcxX1xX10xXa6xX3xXa8fxX16xXa6xXdxX7xX6xXa6xXbexX15xX10xXexX0xX4dxXbxX12