Hà Tĩnh cung ứng 2.250 tấn phân bón trả chậm đến tay nông dân
(Baohatinh.vn) - Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/HNDT của BCH Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh về “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân”; đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các công ty cung ứng 2.250 tấn phân bón các loại phục vụ nông dân sản xuất.
390bxb374xaf0fx7632xa84fxa054x50fcx7c0ex82f0xX7x4f9cx986ax99efxb2cdx581dx632exX5x6914xXaxa651x4181x5492xX3xXcx8245x888axX1xX3xX4x46d5xX18x5f27xX3x9a97xX18xX1exX3x4011x9155xX24x8201x424fxX3xXex6ea5xX18xX3xXbxX1x9a35xX18xX3x92abx5da0xX18xX3xXex7f86x4e50xX3xX4xX1x55eex8319xX3x8a2dx5871xX18xX3xXexX6x6318xX3xX18x6a21xX18xX1exX3xbadfxX30xX18xX0x896dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX4dxXaxX12xXcxXdxX41xXbxX3xXex6201xX4xX3xXexX38xXdx8275xX18xX3x87fcxX1xX6xXdxX3xX4xX34xX3xX1xXdx8338xX1cxX3x8834xX1cxX39xX3x48a3xX1exX1x6753xX3xX82xX1cxX46xX41xXexX3xX28xX24x43caxX86x484dxX51xX13xX86x5e5dxXcxX3xX4x5047xX6xX3x8ee6xb036xX13xX3xX13x8474xXdxX3xX86xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX3xXexa4caxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x4789x62f0xX3x7198xX86xX30xX18xX1exX3xX4xX6x8f7cxX3xX1xXdxX7fxX1cxX3xX82xX1cxX39xX3xX1xXc9x6655xXexX3xX40xXa5xX18xX1exX3xX4dxX89xX4xX1xX3xXbexX6cxX3xX1x969cxX3xXexX38xa177xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xa594x5d0bxX3xX40xX41xX18xX3xX18xX6xX46x92dfxX3xX13xXa5xXdxX3xX86xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX3xXexXb2xX18xX1xX3xX40x9584xX3xXbxX1x80e8xXdxX3xX1xXebxXbxX3xXbexbae1xXdxX3xX4xa21dxX4xX3xX4xX49xX18xX1exX3xXexX46xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xX24xX25xX24xX27xX28xX3xXexX2bxX18xX3xXbxX1xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX3xX4xX124xX4xX3xX5xXc9xXd6xXdxX3xXbxX1xX6cxX4xX3xXbexX6cxX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX3xX7xX39xX18xX3xad79xX1cxX2bxXexX25xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXc9xX4dxX46xX3xXbxXa1xX10xX18xXexX10xX38xXaxX12xX0xXdxX3exX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXax73bbxXdxX4dxXexX1xa33axX3x3f06xX2xX27xXbxX169xXf6xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1acxX3xa540xX2xX28xXbxX169xXf6xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1acxX51xX51xXdxX25xX33xX6xXc9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX25xXbexX18xX51xX18xX10xX1a7xX7xX51xX2x3cb4xX2xX1aexX51xX2xX24xX24xX4dxX1aexX24xX24xX24xX28xX24xX27xXexX1e6xX1aexX2xX1e6xX28xX5xX28xX25x7a10xXbxX1ex44bfxX38xX9xX1aexX2xX1e6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xX24xX25xX24xX27xX28xX3xXexX2bxX18xX3xXbxX1xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX3xXexX38xX39xX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX40xX41xX18xX3xXexX6xX46xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxXc9xX18xXaxX12xX86xX1xbe53xX3xX40xaa03xXebxX4xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xXbxX1xX30xX18xX3xX33xX34xX18xXffxX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX3xXbxX1xX2bxX18xX3xX75xX1x6b49xXdxXffxX3xX46xad7bxX18xX3xXexX30xX3exX3xX7xX39xX18xX3xX169xX1cxX2bxXexX25xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXc9xX4dxX46xXaxX12xX86xX1exXc9xX14xXdxX3xX38xX6xXffxX3xX4x55c5xX18xX1exX3xX18xb2d6xX3exX3xXexX38xXc9xX18xX1exX3xX4xX1xX26cx89cbxX18xX1exX3xXexX38x424cxX18xX1xX3xX1xXc9xXd6xXexX3xX40xXa5xX18xX1exX3xX4dxX89xX4xX1xX3xXbexX6cxX3xX1xXe7xX3xXexX38xXebxX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xXffxX3xXexXc9xX14xX18xX3xXexXb2xX18xX1xX3xX40xX114xX3xXexX1x8f4exX4xX3xX1xXdxX7fxX18xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xX27xX27xX28xX3xXexX2bxX18xX3xXexX1xX20xX4xX3xb667xX18xX3xX1exXdxX6xX3xX7x6b38xX4xXffxX3x8ca4x40f8xX3xXexX2bxX18xX3xX5xX33bxX6xXffxX3xX5xXd6xX4xX3xX1exXdxX118xX18xX1exXffxX3xXexX38xX298xX18xX3xX2xX1bdxX28xX25xX28xX28xX28xX3xX4xX30xX46xX3xX1exXdxX118xX18xX1exXffxX3xX27xX25xX1aexX28xX28xX3xX4xXc9xX18xX3xX1exXdxX118xX18xX1exX3xX4xX124xX4xX3xX5xXc9xXd6xXdxX3xX4xX1xXc9xX3xX33xX14xX3xX4xXc9xX18xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX3xX7xX39xX18xX3xX169xX1cxX2bxXexX3xXbexX6cxX3xX169xX1cxX30xX18xX3xX18xX333xX3exX3xX24xX28xX2xX1e6xX25xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXc9xX4dxX46xX3xXbxXa1xX10xX18xXexX10xX38xXaxX12xX0xXdxX3exX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX38xX3xX4dxXexX1xX1cxX3exX33xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX4dxXexX1xX1acxX3xX1aexX2xX27xXbxX169xXf6xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1acxX3xX1bdxX2xX28xXbxX169xXf6xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1acxX51xX51xXdxX25xX33xX6xXc9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX25xXbexX18xX51xX18xX10xX1a7xX7xX51xX2xX1e6xX2xX1aexX51xX2xX33fxX27xX4dxX28xX2xX28xX24xX1e6xX27xX24xXexX33fxX1e6xX1bdxX340xX5xX27xX93xX2xX25xX1fexXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xX24xX25xX24xX27xX28xX3xXexX2bxX18xX3xXbxX1xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX3xXexX38xX39xX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX40xX41xX18xX3xXexX6xX46xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxXc9xX18xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xX169xXexX93xX6xX5xXdxX1exX18xX1acxX3xX1fexX1cxX7xXexXdxbb10xX46xXf6xXaxX12xX13xXcx56d4xX3xX86xX49xX18xX1exX3xX18xX1exX1xXdxX7fxXbxX3x7d9exX2d9xX18xX3xX13xX14xX3exX3x503cxX13xX26cxX2d9xX18xX1exX3xX4ddxX2d9xX18xa402xX3xX93xX3xX40xX2d9xX18xX3xXbexX89xX3xXbxX1xX118xXdxX3xX1xXebxXbxXffxX3xX4xX1xX1cx860fxX18xX3xX33xX89xX3xX4xX30xX46xX3xX1exXdxX118xX18xX1exX3xX40xX72xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xX4xX1xXc9xX3xX1xXa5xXdxX3xXbexXdxX298xX18xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX25xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXc9xX4dxX46xXaxX12x9e23xX18xX1exX3xX86xX1exX1cxX46x998axX18xX3xXcxXdxX41xX18xX3x8081xX18xX1xX3xX93xX3x5857xXdxX124xX3exX3xX40xX118xX4xX3xXcxX38xX1cxX18xX1exX3xXexX30xX3exX3xX99xXd6xX46xX3xX18xX1exX1xXbfxX3xXbexX14xX3xX1xXe7xX3xXexX38xXebxX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX3xX4e5xX13xXa5xXdxX3xX86xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX4efxX3xX4xX1xXc9xX3xX33xXdxX41xXexX1acxX3xXaxX86xX1exXc9xX14xXdxX3xXbexXdxX7fxX4xX3xXexX3dxXbxX3xX1xX1cxX2bxX18xX3xX4xX1xXc9xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xXffxX3xX1xXa5xXdxX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX3xX4xX124xX4xX3xX4xX2bxXbxX3xX40xX20xX18xX1exX3xX38xX6xX3xXex81aaxX18xX3xX4xX1xX2bxXbxX3xX40xX72xX3xX1xXa5xXdxX3xXbexXdxX298xX18xX3xX3exX1cxX6xX3xXbxX1xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX3xXexX38xX39xX3xX4xX1xX3dxX3exX25xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXc9xX4dxX46xXaxX12xX4ddxX6xX1cxX3xX75xX1xXdxX3xXexX1xX1cxX3xX1xXc9xXd6xX4xX1xXffxX3xX4xX124xX4xX3xX4xX2d9xX3xX7xX293xX3xX4xX1xX89xX1cxX3xXexX38xX124xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX7fxX3exX3xXexX1xX1cxX3xXexXdxXbfxX18xX3xXbexX14xX3xX1xXc9xX14xX18xX3xXexX38xX39xX3xX4xX1xXc9xX3xX4dxXc9xX6xX18xX1xX3xX18xX1exX1xXdxX7fxXbxX25xX3xXa1xX1xX33bxX18xX1exX3xXexX49xXdxX3xX40xX114xX3xXexX38xX315xX4xX3xXexXdxX41xXbxX3xX5xX14xX3exX3xXbexXdxX7fxX4xX3xXbexX120xXdxX3xX4xX124xX4xX3xX18xX1xX14xX3xX3exX124xX46xX3xXbxX1xX30xX18xX3xX33xX34xX18xXffxX3xX40xX26cxX6xX3xX4xX124xX4xX3xX7xX39xX18xX3xXbxX1xX507xX3exX3xX40xX39xX3exX3xX33xX39xXc9xX3xX4xX1xX2bxXexX3xX5xX26cxXebxX18xX1exXffxX3xX4xX1xX1cxX46xX298xX18xX3xX4dx57dfxX18xX1exX3xX4xX1xXc9xX3xXex8c01xX18xX1exX3xX5xXc9xXd6xXdxX3xX4xX30xX46xX3xXexX38x5e66xX18xX1exX3xX40xX72xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xX4xX1xXc9xX3xX33xX14xX3xX4xXc9xX18xX25xX3xX13xXc9xXd6xXexX3xX40xXa5xX18xX1exX3xX18xX14xX46xX3xX1exXdxX33bxXbxX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX3xX1exXdxX39xX3exX3xX33xX120xXexX3xX1exX124xX18xX1xX3xX18x5b76xX18xX1exXffxX3xX4xX34xX3xX40xXdxXbfxX1cxX3xX75xXdxX7fxX18xX3xXbxX1xX124xXexX3xXexX38xXdxX72xX18xX3xX75xXdxX18xX1xX3xXexX41xX3xX1exXdxX6xX3xX40xX2dfxX18xX1xXaxX25xX0xX51xXbxX12xX0xX4dxXdxXbexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX38xX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX12xX0xX7xXexX38xXc9xX18xX1exX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX298xX18xX3xX82xX1cxX6xX18xX1acxX0xX51xX7xXexX38xXc9xX18xX1exX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX93xXexX1xX1cxX3exX33xX93xX6xX18xX4dxX93xX7xX6xXbxXc9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX564xXdxX118xX18xX1exX3xX5xX33bxX6xX3xX99xXcxX3xX1bdxX27xX3xXbexX14xX3xb010xX99xX3xX24xX340xX3xX4xX1xXc9xX3xX18xX333xX18xX1exX3xX7xX1cxX2bxXexX3xXexX38xX298xX18xX3x7425xX3xXexX2bxX18xX3xXexX38xX298xX18xX3xX4xX124xX18xX1xX3xX40xX708xX18xX1exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX38xX10xX4c8xX9xXaxX51xX18xXc9xX18xX1exX93xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX51xX1exXdxXc9xX18xX1exX93xX5xX1cxX6xX93xX4dxXexX93xX1bdxX27xX93xXbexX6xX93xX75xX4dxX93xX24xX340xX93xX4xX1xXc9xX93xX18xX6xX18xX1exX93xX7xX1cxX6xXexX93xXexX38xX10xX18xX93xX812xX93xXexX6xX18xX93xXexX38xX10xX18xX93xX4xX6xX18xX1xX93xX4dxXc9xX18xX1exX93xX1xX6xX93xXexXdxX18xX1xX51xX2xX812xX2xX340xX24xX812xX25xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX1exX3xX7xX38xX4xX9xXaxX51xX3exX10xX4dxXdxX6xX51xX2xX24xX28xX51xX18xX10xX1a7xX7xX51xX2xX1e6xX2xX1aexX51xX340xX1bdxX4dxX27xX2xX28xX2xX2xX27xX28xXexX27xX1aexX1e6xX27xX2xX5xX28xX25xX1fexXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xX24xX25xX24xX27xX28xX3xXexX2bxX18xX3xXbxX1xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX3xXexX38xX39xX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX40xX41xX18xX3xXexX6xX46xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX4dxXdxXbexX12xX0xX7xXexX38xXc9xX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX564xXdxX118xX18xX1exX3xX5xX33bxX6xX3xX99xXcxX3xX1bdxX27xX3xXbexX14xX3xX7f9xX99xX3xX24xX340xX3xX4xX1xXc9xX3xX18xX333xX18xX1exX3xX7xX1cxX2bxXexX3xXexX38xX298xX18xX3xX812xX3xXexX2bxX18xX3xXexX38xX298xX18xX3xX4xX124xX18xX1xX3xX40xX708xX18xX1exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX38xX10xX4c8xX9xXaxX51xX18xXc9xX18xX1exX93xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX51xX1exXdxXc9xX18xX1exX93xX5xX1cxX6xX93xX4dxXexX93xX1bdxX27xX93xXbexX6xX93xX75xX4dxX93xX24xX340xX93xX4xX1xXc9xX93xX18xX6xX18xX1exX93xX7xX1cxX6xXexX93xXexX38xX10xX18xX93xX812xX93xXexX6xX18xX93xXexX38xX10xX18xX93xX4xX6xX18xX1xX93xX4dxXc9xX18xX1exX93xX1xX6xX93xXexXdxX18xX1xX51xX2xX812xX2xX340xX24xX812xX25xX1xXexX3exXaxX12xX564xXdxX118xX18xX1exX3xX5xX33bxX6xX3xX99xXcxX3xX1bdxX27xX3xXbexX14xX3xX7f9xX99xX3xX24xX340xX3xX4xX1xXc9xX3xX18xX333xX18xX1exX3xX7xX1cxX2bxXexX3xXexX38xX298xX18xX3xX812xX3xXexX2bxX18xX3xXexX38xX298xX18xX3xX4xX124xX18xX1xX3xX40xX708xX18xX1exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX38xXc9xX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12x8cdfxX6cxX3xX169xX1cxX30xX18xX3xX24xX28xX2xX1e6xXffxX3xXa1xX49xX18xX1exX3xXexX46xX3xXa1x3aa4xX3xX86xX49xX18xX1exX3xX18xX1exX1xXdxX7fxXbxX3xXa47xb84fxX86xX55exX13xX55exXcxXa6dxXa1x942bxX3xX7xX39xX18xX3xX169xX1cxX2bxXexX3xX1exXdxX118xX18xX1exX3xX5xX33bxX6xX3xX99xXcxX3xX1bdxX27xX3xXbexX14xX3xX7f9xX99xX3xX24xX340xX3xXbexX120xXdxX3xX4dxXdxX7fxX18xX3xXexX5f5xX4xX1xX3xX812xXffxX1aexX3xX1xX6xX3xXexXd6xXdxX3xX169xX114xX3xXa1xX507xX3exX3xXcxX1xX14xX18xX1xX3xX4e5xXa1xX507xX3exX3xX4cfxX1cxX46xX298xX18xX3xX93xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX4efxX25xX3x780dxX30xX46xX3xX5xX14xX3xX3exX49xX3xX1xX2dfxX18xX1xX3xX40xX26cxXebxX4xX3xX169xX30xX46xX3xX4dxX315xX18xX1exX3xXexX1xX10xXc9xX3xX1xX26cxX120xX18xX1exX3xX5xXdxX298xX18xX3xX75xX41xXexX3xX7xX39xX18xX3xX169xX1cxX2bxXexXffxX3xX4dxX315xX3xX75xXdxX41xX18xXffxX3xX18xX333xX18xX1exX3xX7xX1cxX2bxXexX3xX4xX6xXc9xX3xX18xX1xX2bxXexX3xX4xX34xX3xXexX1xX72xX3xX40xXd6xXexX3xXexX38xX298xX18xX3xX812xX3xXexX2bxX18xX51xX1xX6xX25xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX4dxXdxXbexX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXcxX4cfxX3xX33xX6xXc9xX3xXexXdxX298xX1cxX3xX18xX49xX18xX1exX3xX7xX39xX18xXffxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xXbexX3dxXexX3xXexX26cxX3xX4xX1xXc9xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xXaxX3xX1xX38xX10xX4c8xX9xXaxX51xX18xXc9xX18xX1exX93xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX51xX1xXexX169xX93xX33xX6xXc9xX93xXexXdxX10xX1cxX93xX18xXc9xX18xX1exX93xX7xX6xX18xX93xX4xX1cxX18xX1exX93xX1cxX18xX1exX93xXbexX6xXexX93xXexX1cxX93xX4xX1xXc9xX93xX18xXc9xX18xX1exX93xX4dxX6xX18xX51xX2xX1aexX24xX1e6xX27xX28xX25xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX1exX3xX7xX38xX4xX9xXaxX51xX3exX10xX4dxXdxX6xX51xX2xX24xX28xX51xX18xX10xX1a7xX7xX51xX2xX340xX1bdxX33fxX51xX2xX1bdxX28xX4dxX24xX2xX28xX24xX1e6xX1bdxX33fxXexX1bdxX2xX27xX1aexX5xX812xX93xX33fxX25xX1fexXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xX24xX25xX24xX27xX28xX3xXexX2bxX18xX3xXbxX1xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX3xXexX38xX39xX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX40xX41xX18xX3xXexX6xX46xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX4dxXdxXbexX12xX0xX7xXexX38xXc9xX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXcxX4cfxX3xX33xX6xXc9xX3xXexXdxX298xX1cxX3xX18xX49xX18xX1exX3xX7xX39xX18xXffxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xXbexX3dxXexX3xXexX26cxX3xX4xX1xXc9xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xXaxX3xX1xX38xX10xX4c8xX9xXaxX51xX18xXc9xX18xX1exX93xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX51xX1xXexX169xX93xX33xX6xXc9xX93xXexXdxX10xX1cxX93xX18xXc9xX18xX1exX93xX7xX6xX18xX93xX4xX1cxX18xX1exX93xX1cxX18xX1exX93xXbexX6xXexX93xXexX1cxX93xX4xX1xXc9xX93xX18xXc9xX18xX1exX93xX4dxX6xX18xX51xX2xX1aexX24xX1e6xX27xX28xX25xX1xXexX3exXaxX12xX13xXcxX4cfxX3xX33xX6xXc9xX3xXexXdxX298xX1cxX3xX18xX49xX18xX1exX3xX7xX39xX18xXffxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xXbexX3dxXexX3xXexX26cxX3xX4xX1xXc9xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX38xXc9xX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xXcxX6f9xX3xX75xX1xXdxX3xX38xX6xX3xX40xX269xXdxX3xX40xX41xX18xX3xX18xX6xX46xXffxX3xX13xXcxX4cfxX3xX86xX49xX18xX1exX3xX18xX1exX1xXdxX7fxXbxX3xXbexX14xX3xX4dxX89xX4xX1xX3xXbexX6cxX3xXex5202xX18xX1exX3xX1xXebxXbxX3x550cxXdxX18xX1xX3xXcxX38xXdxX3xX4e5xX169xX114xX3xX7f9x69f6xX3xXcxXdxX41xX18xXffxX3xX1xX1cxX46xX7fxX18xX3xX7f9xXda4xX3xX55exX18xX1xX3xa870xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX4efxX3xXexX1xX315xX4xX3xX7xX315xX3xXexX38xX293xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX40xXdxX72xX3exX3xXexX315xX6xX3xXexXdxX18xX3xX4xX3dxX46xX3xX4xX1xXc9xX3xX33xX14xX3xX4xXc9xX18xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX3xX75xX1xXdxX3xXbexX6f9xX6xX3xX33xX6xXc9xX3xXexXdxX298xX1cxX3xX18xX49xX18xX1exX3xX7xX39xX18xXffxX3xXbexX6f9xX6xX3xX4xX1xX9dxX3xX40xXa5xX18xX1exX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xXbexX3dxXexX3xXexX26cxX3xX18xX49xX18xX1exX3xX18xX1exX1xXdxX7fxXbxX3xXexX1xX10xXc9xX3xX1xX2dfxX18xX1xX3xXexX1xX20xX4xX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX38xX39xX25xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX4dxXdxXbexX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7f9xX41xXexX3xX18xX118xXdxXffxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xX1xX2d9xX18xX3xX33fxX25xX340xX28xX28xX3xXexX2bxX18xX3xXbxX1xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX3xX4xX1xXc9xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xXaxX3xX1xX38xX10xX4c8xX9xXaxX51xX18xXc9xX18xX1exX93xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX51xX75xX10xXexX93xX18xXc9xXdxX93xX4xX1cxX18xX1exX93xX1cxX18xX1exX93xX1xXc9xX18xX93xX33fxX93xX340xX28xX28xX93xXexX6xX18xX93xXbxX1xX6xX18xX93xX33xXc9xX18xX93xX4xX1xXc9xX93xX18xXc9xX18xX1exX93xX4dxX6xX18xX51xX2xX27xX812xX33fxX1bdxX27xX25xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX1exX3xX7xX38xX4xX9xXaxX51xX3exX10xX4dxXdxX6xX51xX2xX24xX28xX51xX18xX10xX1a7xX7xX51xX2xX340xX24xX812xX51xX2xX1bdxX28xX4dxX2xX28xX340xX24xX1bdxX2xX1e6xXexX812xX33fxX33fxX1bdxX5xX1e6xX93xX812xX25xX1fexXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xX24xX25xX24xX27xX28xX3xXexX2bxX18xX3xXbxX1xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX3xXexX38xX39xX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX40xX41xX18xX3xXexX6xX46xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX4dxXdxXbexX12xX0xX7xXexX38xXc9xX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7f9xX41xXexX3xX18xX118xXdxXffxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xX1xX2d9xX18xX3xX33fxX25xX340xX28xX28xX3xXexX2bxX18xX3xXbxX1xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX3xX4xX1xXc9xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xXaxX3xX1xX38xX10xX4c8xX9xXaxX51xX18xXc9xX18xX1exX93xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX51xX75xX10xXexX93xX18xXc9xXdxX93xX4xX1cxX18xX1exX93xX1cxX18xX1exX93xX1xXc9xX18xX93xX33fxX93xX340xX28xX28xX93xXexX6xX18xX93xXbxX1xX6xX18xX93xX33xXc9xX18xX93xX4xX1xXc9xX93xX18xXc9xX18xX1exX93xX4dxX6xX18xX51xX2xX27xX812xX33fxX1bdxX27xX25xX1xXexX3exXaxX12xX7f9xX41xXexX3xX18xX118xXdxXffxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xX1xX2d9xX18xX3xX33fxX25xX340xX28xX28xX3xXexX2bxX18xX3xXbxX1xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX3xX4xX1xXc9xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX38xXc9xX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xXcxX5f5xX18xX1xX3xX40xX41xX18xX3xXexX1xX269xXdxX3xX40xXdxX72xX3exX3xX18xX14xX46xXffxX3xX13xXa5xXdxX3xX86xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX40xX114xX3xX75xX41xXexX3xX18xX118xXdxXffxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1exX3xX4xX1xXc9xX3xX1xXa5xXdxX3xXbexXdxX298xX18xX3xX33fxX25xX340xX2xX2xXffxX812xX3xXexX2bxX18xX3xXbxX1xX30xX18xX3xX33xX34xX18xXffxX3xX24xX25xX2xX28xX28xX3xXexX2bxX18xX3xXexX1xX20xX4xX3xX333xX18xX3xX1exXdxX6xX3xX7xX33bxX4xXffxX3xX2xX28xX27xX3xXexX2bxX18xX3xX5xX33bxX6xX3xXbexX14xX3xX5xXd6xX4xX3xX1exXdxX118xX18xX1exXffxX3xX812xX27xX25xX28xX28xX28xX3xX1exXdxX118xX18xX1exX3xX4xX30xX46xXffxX3xX24xX340xX25xX1e6xX28xX28xX3xX4xXc9xX18xX3xX1exXdxX118xX18xX1exX3xX4xX124xX4xX3xX5xXc9xXd6xXdxX25xX25xX25xX3xXad6xX30xX46xX3xX5xX14xX3xX40xXdxXbfxX1cxX3xX75xXdxX7fxX18xX3xXexX1xX1cxX3dxX18xX3xX5xXebxXdxX3xX40xX72xX3xX18xX49xX18xX1exX3xX4dxX30xX18xX3xX3exX293xX3xX38xXa5xX18xX1exX3xX7xX39xX18xX3xX169xX1cxX2bxXexXffxX3xX18xX30xX18xX1exX3xX4xX6xXc9xX3xXexX1xX1cxX3xX18xX1xX3dxXbxX25xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX4dxXdxXbexX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX1cxX5xX12xX0xX4dxXdxXbexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX38xXaxX12xX0xX51xX4dxXdxXbexX12xX0xX51xX4dxXdxXbexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55exX1cxXexX1xXc9xX38xXaxX12xX99xX26cxX2d9xX18xX1exX3xXa1xX1xXdxX41xX18xX0xX51xXbxX12
Dương Chiến