15 bức ảnh siêu tưởng đẹp lạ thường được tạo từ ảnh thật
Với kỹ thuật xử lý ảnh khéo léo, nghệ sĩ Erik Johansson đã tạo ra một thế giới siêu tưởng từ những bức ảnh được chụp trong thực tế.
b28ex11441x14c4cxba95x11bb7xcf4fx13fe5xcbe5x12f1bxX7x15926x12bfbx15387xd623xc9bcxdc7cxX5x13ba1xXaxX3xX7xXex1452fxX5xX10xX9xXaxXexX10x126a5xXexdc34xX6xX5xXdxea31x14a49x11f4axX3xX5xX10x161c5xXexd5a4xXax1132fxX2x162f4xX3x137ffxe023xX4xX3xd661xX23xX1xX3xX7xXdxc591x1504axX3xXex124fcx13ce5xX23xX22xX3x13191x139a4xXbxX3xX5x13c8bxX3xXexX1xX3ex147b3xX23xX22xX3xX43xX3ex13aa6xX4xX3xXexX48x12124xX3xXex15620xX3xX34xX23xX1xX3xXexX1xd9d6xXexX0xf1cdxX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d8fxX10xX6x10fd8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX5xX10xX28xXexX2axXaxX2cx133e9xfdb7xXdxX3xc7e8xf4eexX3xXexX1xX3bxX63xXexX3xX1cx13168xX3xX5xf83exX3xX34xX23xX1xX3xX99xX1xda5cxX58xX3xX5xXaexX58xb6d0xX3xX23xX22xX1x1483fxX3xX7xd47fxX3x1331cx1055bxXdxX99xX3xed29xX58xX1xX6xX23xX7xX7xX58xX23xX3xX43x1196axX3xXexX48xX58xX3xXbfxX6xX3x10901x13b9axXexX3xXexX1x15e7fxX3xX22xXdxX96xXdxX3xX7xXdxX3axX3bxX3xXexX3exX3fxX23xX22xX3xXexX5bxX3xX23xX1xce68xX23xX22xX3xX30xX31xX4xX3xX34xX23xX1xX3xX43xX3exX53xX4xX3xX4xX1x110c4xXbxX3xXexXbfxX58xX23xX22xX3xXexX1x12d93xX4xX3xXexXddx1426axX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15ba2xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xf1f6xX23xX66xX23xX10xcb08xX7xX66xX2xfb5axff87xd3d4xX66xX2xd4a5xX2exX78xX2exX175xX2exXexX171xX2xX170xX5xX175xX117x15b99xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cx12daaxX22xX1xXb9xX3xX7xXbcxX3xXbexXbfxXdxX99xX3xXc3xX58xX1xX6xX23xX7xX7xX58xX23xX3xX43xXddxX23xX3xXexX5bxX3xXcxX1xX107xX15xX3x15140xXdxf696xX23xX3xX5xcf59xX3xXd7xXd8xXexX3xX30xX63xX4xX3xXexX1x1363exX15xX3xX167x1161exX3xX99xX9axX3xXexX1xX3bxX63xXexX3xX1cxXa3xX3xX5xXa6xX3xX34xX23xX1xX117xX3x1361exX23xX1xX3xX4x15880xX3xXexX1xX228xX3xXexX48xX58xX3xXd7xXd8xXexX3xX30xX31xX4xX3xX34xX23xX1xX3xX22xX1xXaexXbxX3xX23xX1xX3exX3xXexX1xX112xX4xX3xX99xX1xXdxXddxX23xX3xX23xX22xX3exX4dxXdxX3xX1cxX10xXd7xX3xX23xX22xf200xX3xX23xX22xX22cxX23xX22xXb4xX3xXexXbfxX58xX23xX22xX3xX43xX257xX3xX4xX257xX3xX4xX34xX23xX1xX3xXexX3exX53xX23xX22xX3xXd7x10927xXexX3xX7xd152xX23xX22xX3xX30xb9acxX3xX167xX28dxX3xX23xX1xX3exX3xX22xX3ex11179xX23xX22xX3xX23xX22cxX15xX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exXexf4edxX171xX170xX171xX5xX2xX117xX182xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX127xX1xX257xX3xX5xX2c2xX3xX5xXa3xX23xX22xX3xXexXbfxX3axX23xX3xX99xX1xX2b2xX23xX22xX3xX23xX1xX3exX3xX23xX1xXf4xX23xX22xX3x11d83xX3bxX34xX3xX30xX257xX23xX22xX3xX30xX6xX15xX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX78xXexX1xX24x11b27xd7fexX172xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX172xX171xX171xXbxX1cxXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exX171x1400fxX2exX171xXexX2exX332xX2exX471xX5xX435xX117xX182xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX78xXexX1xX3bxXd7xX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cx103a4xXcxX2b2xXdxX3xXexX48xX58xX3xXbfxX6xX3xX23xX1xXf4xX23xX22xX3xX30xX31xX4xX3xX34xX23xX1xX3xX23xX22cxX15xX3xX23xX1xda88xXd7xX3xXd7xX107xX4xX3xX43x11299xX4xX1xX3xXexed77xXd7xX3xXd7x11938xXdxX3xX5xXdxX3axX23xX3xX1xXb9xX3xX22xXdxXf4xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX167xX63xXexX3xXexX1xX228xX3xX22xX2aexXbxX3xX1xX22cxX23xX22xX3xX23xX22xX22cxX15xX3xXexX1xX10xX58xX3xX4x12040xX4xX1xX3xX30x123dfxXexX3xX23xX22xX4dxX3xX23xX1xX573xXex1387fxXb4xX3xXc3xX58xX1xX6xX23xX7xX7xX58xX23xX3xX23xX257xXdxX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exXexX436xX170xX2exX171xX5xX172xX117xX182xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX203xX22xX1xXb9xX3xX7xXbcxX3xX23xX22xX3exX4dxXdxX3xXcxX1xX107xX15xX3xX226xXdxX228xX23xX3xX7xXa3xX3xX78xX107xX23xX22xX3xX4xX1xX535xX23xX1xX3xX23xX1xXf4xX23xX22xX3xX30xX31xX4xX3xX34xX23xX1xX3xXd7xX22cxX3xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX107xXbxX3xX43xX3exX53xX4xX3xXexXbfxX58xX23xX22xX3xXexX1xX112xX4xX3xXexXddxX3xX43xX228xX3xXexX48xX58xX3xXexX1xX22cxX23xX1xX3xXd7xXd8xXexX3xXexX56exX4xX3xXbxX1x15d5exXd7xX3xX34xX23xX1xX3xX22xX1xXaexXbxX3xX7xXdxX3axX3bxX3xXexX3exX3fxX23xX22xX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exXexX471xX436xX435xX175xX5xX435xX117xX182xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxXc3xX58xX1xX6xX23xX7xX7xX58xX23xX3xX99xX1xX2b2xX23xX22xX3xX7xXa3xX3xX78xX107xX23xX22xX3xX1xX53axX23xX1xX3xX34xX23xX1xX3xX78xX58xX3xXd7xX56exX15xX3xXexX535xX23xX1xX3xXexX48xX58xX3xXbfxX6xX3xXexXbfxX58xX23xX22xX3xXexX56exX4xX3xXbxX1xX6e9xXd7xX3xX4x11b3exX6xX3xXd7xX53axX23xX1xX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exXexX471xX175xX436xX171xX5xX2exX117xX182xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX203xX22xX1xXb9xX3xX7xXbcxX3xXc3xX58xX1xX6xX23xX7xX7xX58xX23xX3xX4xX1xX58xX3xX30xXdxXddxXexX3xX6xX23xX1xX3xX7xXa3xX3xX78xX107xX23xX22xX3xXd7xXd8xXexX3xX3dbxX3bxX15xX3xXexXbfxX53axX23xX1xX3xX30xX6xX3xX30xX3exX96xX4xX3xX43xX228xX3xX1xX58xX22cxX23xX3xXexX1xX22cxX23xX1xX3xXd7xXd8xXexX3xX30xX31xX4xX3xX34xX23xX1xX3xX22xX1xXaexXbxX3xX1xX58xX22cxX23xX3xX1xX34xX58xX117xX3xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exXexX170xX170xX2xX471xX5xX170xX117xX182xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX226xX238xX3bxX3xXexXdxX3axX23xX3xX5xX22cxX3xXbxX1xX56exX4xX3xX1xX257xX6xX3xXa6xX3xXexX3exX3fxX23xX22xX3xX4xX834xX6xX3xXexX56exX4xX3xXbxX1xX6e9xXd7xX3xX5xX3axX23xX3xX22xXdxX573xX15xX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exXexX172xX471xX2xX171xX5xX332xX117xX182xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cx10755xX6xX3bxX3xX43xX257xXb4xX3xX6xX23xX1xX3xX78xX22cxX23xX1xX3xX23xX1xXdxX23cxX3bxX3xXexX1xX56exX23xX22xX3xX43xX228xX3xXexX53axXd7xX3xX99xXdxXddxXd7xX3xX23xX1xXf4xX23xX22xX3xX43xX2b7xX6xX3xX43xXdxX228xXd7xX3xX167xX22cxX3xX167xX63xXexX3xXexX1xX228xX3xXbxX1x143efxX3xX1xX53xXbxX3xX167xX96xXdxX3xXa6xX3xXexX3exX3fxX23xX22xX3xX4xX834xX6xX3xXd7xX53axX23xX1xX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exXexX435xX332xX172xX172xX5xX436xX117xX182xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxXc3xX58xX1xX6xX23xX7xX7xX58xX23xX3xX4xX1xX107xXbxX3xX23xX1xXdxX23cxX3bxX3xXex12a1fxX6xX3xX23xX1xX22cxXb4xX3xX167xX63xXexX3xXexX1xX228xX3xX167xX22cxX3xXbxX1xX58xX23xX22xX3xX4xX34xX23xX1xX3xXexX5bxX3xX23xX1xXdxX23cxX3bxX3xX22xX257xX4xX3xXd7xX56exX15xX3xX99xX1xX56exX4xX3xX23xX1xX6xX3bxX3xX43xX228xX3xX5xX22cxXd7xX3xX50dxX23xX22xX3bxX15xX3axX23xX3xX5xXdxXb9xX3bxX57exX3xX4xX1xX58xX3xX23xX1xXf4xX23xX22xX3xXexX56exX4xX3xXbxX1xX6e9xXd7xX3xX34xX23xX1xX3xX22xX1xXaexXbxX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exXexX332xX471xX436xX5xX471xX117xX182xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cx10fd3xX3exX96xX4xX3xXexX1xX31xX3xX30xX6xX3xX5xX22cxX3xX78xXbeaxX23xX22xX3xX4xX56exX4xX3xX31xX23xX22xX3xX78xX107xX23xX22xX3xX1cxXa3xX3xX5xXa6xX3xX4xX1xX3bxX15xX3axX23xX3xX78xX107xX23xX22xX3xX43xX228xX3xX22xX1xXaexXbxX3xX4xX56exX4xX3xX30xX31xX4xX3xX34xX23xX1xX3xX167xX96xXdxX3xX23xX1xX6xX3bxX3xXexX1xX10xX58xX3xXa6xX3xXexX3exX3fxX23xX22xX3xXd7xX22cxX3xX6xX23xX1xX3xXd7xX58xX23xX22xX3xXd7xX3bxX53exX23xX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exXexX171xX170xX436xX5xX2xX175xX117xX182xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX50dxX226xX257xX3xX5xX22cxX3xX1xX53axX23xX1xX3xX34xX23xX1xX3xX167xX23cxX3xXd7xXd8xXexX3xXexX1xXddxX3xX22xXdxX96xXdxX3xX99xX1xX56exX4xX3xX22xX238xX23xX3xX22xXdxX53exX23xX22xX3xX167xX96xXdxX3xX1xX22cxX23xX1xX3xXexXdxX23xX1xX3xX4xX834xX6xX3xX4xX1xb4bcxX23xX22xX3xXexX6xX57exXb4xX3xXc3xX58xX1xX6xX23xX7xX7xX58xX23xX3xX4xX1xX58xX3xX30xXdxXddxXexX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exXexX172xX175xX2exX172xX5xX2xX2xX117xX182xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxXc3xX58xX1xX6xX23xX7xX7xX58xX23xX3xX43xXcexX3xX4xX257xX3xX1xX2c2xX23xX3xX2xX175xX3xX23xebd5xXd7xX3xX99xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXb9xXd7xX3xXexXbfxX58xX23xX22xX3xX5xXbcxX23xX1xX3xX167xX112xX4xX3xX23xX22xX1xXb9xX3xXexX1xX3bxX63xXexX3xX23xX1xXdxXddxXbxX3xX34xX23xX1xX117xX3xX252xX23xX1xX3xX30xb379xXexX3xX43xX238xX3bxX3xX4xX1xX107xXbxX3xX34xX23xX1xX3xXexX5bxX3xX99xX1xXdxX3xX5xX3axX23xX3xX2xX2exX3xXexX3bx1208bxXdxX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exXexX171xX471xX436xX471xX5xX2xX171xX117xX182xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axX3xXd7xX6xXbfxX22xXdxX23xX24xX3xX175xXbxX1cxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX252xX23xX1xX3xX30xX1163xXexX3xX43xX238xX3bxX3xXexX1xXa3xX3xX23xX22xX1xXdxXb9xXd7xX3xXexX48xX58xX3xX23xX1xXf4xX23xX22xX3xX30xX31xX4xX3xX34xX23xX1xX3xX22xX1xXaexXbxX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xX112xX4xX3xXexXddxX3xX167xX22cxX58xX3xX23xX112axXd7xX3xX171xX175xX2xX2xX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exXexX332xX2exX332xX2exX5xX2xX172xX117xX182xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX50dxXcxX2b2xXdxX3xXexX1xX3exX4dxX23xX22xX3xX99xX1xX2b2xX23xX22xX3xX23xX257xXdxX3xX3dbxX3bxX56exX3xX23xX1xXdxX23cxX3bxX3xX167xX23cxX3xX23xX1xXf4xX23xX22xX3xXexX56exX4xX3xXbxX1xX6e9xXd7xX3xX4xX834xX6xX3xXd7xX53axX23xX1xX3xX167xX22cxX3xX78xX22cxX23xX1xX3xXbxX1xX238xX23xX3xXbxX1xX56exX23xX3xX1cxXaexXexX3xX4xX1xX58xX3xX23xX22xX3exX4dxXdxX3xX1cxX10xXd7xX57exXb4xX3xX23xX22xX1xXb9xX3xX7xXbcxX3xX23xX22xX3exX4dxXdxX3xXcxX1xX107xX15xX3xX226xXdxX228xX23xX3xX23xX257xXdxX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX117xX30xX6xX58xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xX167xX23xX66xX23xX10xX16cxX7xX66xX2xX170xX171xX172xX66xX2xX175xX2exX78xX2exX175xX2exXexX170xX175xX172xX5xX2xX435xX117xX182xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX30xX3bxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX7xXdxX10xX3bxX3xXexX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX10xXbxX3xX5xX6xX3xXexX1xX3bxX58xX23xX22xX3xX78xX3bxX58xX4xX3xXexX6xX58xX3xXexX3bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xXexXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxX58xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxXc3xX58xX1xX6xX23xX7xX7xX58xX23xX3xX1xX15xX3xX167x161f7xX23xX22xX3xXd7xX1537xXdxX3xX23xX22xX3exX4dxXdxX3xX7xdf81xX3xX23xX22xX48xX4xX3xX23xX1xXdxX3axX23xX3xX99xX1xXdxX3xX50dxX1cxX10xXd7xX3xX167xX22cxX3xX23xX22xX1xXbcxX3xXexX1xX10xX58xX3xXd7xXd8xXexX3xX4xX56exX4xX1xX3xX1xX58xX22cxX23xX3xXexX58xX22cxX23xX3xX99xX1xX56exX4xX3xX5xX48xX57exX117xX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXba5xX58xX3bxXbfxX4xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbfxX2axXaxX2cxX0xXdxX2cxXcxX1xX10xX58xX3x134d7xe6dexX23xX3xX167xXdxXb9xXexX0xX66xXdxX2cxX0xX66xXbxX2c