Ảnh chế cầu thủ Việt Nam hóa thân thành cao thủ võ lâm
Công Phượng sắm vai Quách Tĩnh, Xuân Trường "biến" thành Lệnh Hồ Xung... là những hình ảnh khiến ai cũng bật cười.
6116x6d3exc02fxd996xecb9xc092xf871xebb8x74cbxX7xf072xa63bxab8cxa013xd34axeb54xX5xc60exXaxa6c2xcb33xcfb8xX1xX3xX4xX1xc640xX3xX4xdd8dxf2aexX3xXexX1xe60cxX3xa3f6xXdx6d5exXexX3xa920xX6xf400xX3xX1xc16fxX6xX3xXexX1x9024xX14xX3xXexX1x9dacxX14xX1xX3xX4xX6xb88dxX3xXexX1xX21xX3xcde3x8862xX3xX5xX32xX2axX0x93f3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx714axX10xX6xb904xXaxX12xcd46xa04dxX14x70f2xX3xa425xX1xca6bxec53xX14xX62xX3xX7xb761xX2axX3xX43xX6xXdxX3xbe3axX1dx7cbcxX4xX1xX3xXcx7323xX14xX1xbe7cxX3xc717xX1dxX32xX14xX3xXcx6f92xX66xee6bxX14xX62xX3xXaxc3e6xXdxX19xX14xXaxX3xXexX1xX37xX14xX1xX3x664bxX25xX14xX1xX3xX59xcca3xX3xX7fxX1dxX14xX62xdb8dxXa4xXa4xX3xX5xX37xX3xX14xX1x9c6fxX14xX62xX3xX1xa471xX14xX1xX3x6e1exX14xX1xX3x9122xX1xXdxX19xX14xX3xX6xXdxX3xX4xb7f5xX14xX62xX3xX8cxe4aaxXexX3xX4xX66xX87xXdxXa4xX0xX4axXbxX12xX0xX6xX85xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3dxX14xXexX10xX14xXex97faxX5cxX10xXexX6xXdxX5xX3xf558xX4xXbaxXecxX5cxX10xXexX6xXdxX5xX3xa60dxXdxX5cxXexX1xXecxX4xX3dxX2axX2axX3dxX14xX3xX8cxX5xX3dxX4xXbaxXecxX6xX5cxX7xXecxX4xX3dxX14xX14xX10xX4xXexXaxX12xX0xXexX6xX8cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX5fxX6xXbxXexXdxX3dxX14xXaxX3xX7xXexed8exX5xX10xX9xXaxXffxXdxX5cxXexX1xd9d5xX3xb9bfx940exX148xXbxc9c5xa4fdxXaxX3xX8cxX3dxX85xX5cxX10xX85xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX62xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5cxX5cxXdxX14xX62xX9xXax6966xXaxX3xX6xX5xXdxX62xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX85xXaxX12xX0xXexX8cxX3dxX5cxX13bxX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxX2axX62xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX4axX4axXdxXa4xX8cxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXa4xX43xX14xX4axX14xX10xXffxX7xX4axX2x9d48xX147xX148xX4axX2xX148xda3bxX5cxX1c4xX2xX148x96f9xX147xX2xX147xXexX147xX148xX2xX1c4xX5xX2xXa4xd9b3xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX1xX2dxX6xX3xXexX1xX32xX14xX3xXexX1xX37xX14xX1xX3xX4xX6xX3dxX3xXexX1xX21xX3xX43xX44xX3xX5xX32xX2axXaxX3xX5cxX6xXexX6xbec3xX14xX6xXexX1dxX85xX6xX5xX21bxX1xX9xXaxX1c4x8cb1xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxX14xX6xXexX1dxX85xX6xX5xX21bxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxXbxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX85xX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX3dxX14xXaxX12xX5fxX60xX14xX62xX3xX64xX1xX66xX67xX14xX62xX3xX1xX2dxX6xX3xXexX1xX32xX14xX3xXexX1xX37xX14xX1xX3xX14xX1xX32xX14xX3xX43xXc9xXexX3xX73xX1dxX75xX4xX1xX3xXcxX7axX14xX1xX3xXexX85xX3dxX14xX62xX3xXcxX1xX1cxX14xX3xe55bxXdxd47exX1dxX3xX2caxd2d2xXdxX3xX59xXdxX25xXbxXa4xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX85xX12xX0xX4axXexX8cxX3dxX5cxX13bxX12xX0xX4axXexX6xX8cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX8cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX5fxX6xXbxXexXdxX3dxX14xXaxX3xX7xXexX13bxX5xX10xX9xXaxXffxXdxX5cxXexX1xX145xX3xX147xX148xX148xXbxX14bxX14cxXaxX3xX8cxX3dxX85xX5cxX10xX85xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX62xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5cxX5cxXdxX14xX62xX9xXaxX177xXaxX3xX6xX5xXdxX62xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX85xXaxX12xX0xXexX8cxX3dxX5cxX13bxX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxX2axX62xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX4axX4axXdxXa4xX8cxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXa4xX43xX14xX4axX14xX10xXffxX7xX4axX2xX1bexX147xX148xX4axX2xX148xX1c4xX5cxX1c4xX2xX148xX1c9xX147xX2xX147xXex708dxa265xX2xX1c4xX5xX228xXa4xX1d5xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX1xX2dxX6xX3xXexX1xX32xX14xX3xXexX1xX37xX14xX1xX3xX4xX6xX3dxX3xXexX1xX21xX3xX43xX44xX3xX5xX32xX2axXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxX14xX6xXexX1dxX85xX6xX5xX21bxX1xX9xXaxX1c4xX1bexX3a5xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxX14xX6xXexX1dxX85xX6xX5xX21bxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxXbxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX85xX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX3dxX14xXaxX12xX23xe11fxX14xX3xX2cax91ecxX4xX3xX43xX37xX3dxX3xX43xX6xXdxX3xX2caxX3dxX37xX14xX3xca03xa27fxX3xXexX85xX3dxX14xX62xX3xX8cx85e1xX3xXbxX1xXdxX2axX3xXaxXcxX1xXdxf2ffxX14xX3xX98xX3dxX14xX62xX3x8075xX75xXexX3xX499xX486xXaxXa4xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX85xX12xX0xX4axXexX8cxX3dxX5cxX13bxX12xX0xX4axXexX6xX8cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX8cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX5fxX6xXbxXexXdxX3dxX14xXaxX3xX7xXexX13bxX5xX10xX9xXaxXffxXdxX5cxXexX1xX145xX3xX147xX148xX148xXbxX14bxX14cxXaxX3xX8cxX3dxX85xX5cxX10xX85xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX62xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5cxX5cxXdxX14xX62xX9xXaxX177xXaxX3xX6xX5xXdxX62xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX85xXaxX12xX0xXexX8cxX3dxX5cxX13bxX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxX2axX62xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX4axX4axXdxXa4xX8cxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXa4xX43xX14xX4axX14xX10xXffxX7xX4axX2xX1bexX147xX148xX4axX2xX148xX1c4xX5cxX1c4xX2xX148xX1c9xX147xX2xX147xXexX1c4xX1bexX1bexX3a5xX5xX177xXa4xX1d5xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX1xX2dxX6xX3xXexX1xX32xX14xX3xXexX1xX37xX14xX1xX3xX4xX6xX3dxX3xXexX1xX21xX3xX43xX44xX3xX5xX32xX2axXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxX14xX6xXexX1dxX85xX6xX5xX21bxX1xX9xXaxX1c4xX2xX177xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxX14xX6xXexX1dxX85xX6xX5xX21bxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxXbxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX85xX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX3dxX14xXaxX12xX23xX468xX14xX3xXcxX3dxX37xX14xX3xXbxX1xX3dxX14xX62xX3xX4xX75xX4xX1xX3xXbaxXdxX19xX2axX3xX1xXdxX25xXbxX3xXbaxX1xX75xX4xX3xX1x798fxX14xX3x6a7bxX87xXdxX3xXexX1xX66xX87xX14xX62xXa4xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX85xX12xX0xX4axXexX8cxX3dxX5cxX13bxX12xX0xX4axXexX6xX8cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX8cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX5fxX6xXbxXexXdxX3dxX14xXaxX3xX7xXexX13bxX5xX10xX9xXaxXffxXdxX5cxXexX1xX145xX3xX147xX148xX148xXbxX14bxX14cxXaxX3xX8cxX3dxX85xX5cxX10xX85xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX62xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5cxX5cxXdxX14xX62xX9xXaxX177xXaxX3xX6xX5xXdxX62xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX85xXaxX12xX0xXexX8cxX3dxX5cxX13bxX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxX2axX62xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX4axX4axXdxXa4xX8cxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXa4xX43xX14xX4axX14xX10xXffxX7xX4axX2xX1bexX147xX148xX4axX2xX148xX1c4xX5cxX1c4xX2xX148xX1c9xX147xX2xX147xXexX3a6xX3a6xX1c9xX2xX5xX1c9xXa4xX1d5xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX1xX2dxX6xX3xXexX1xX32xX14xX3xXexX1xX37xX14xX1xX3xX4xX6xX3dxX3xXexX1xX21xX3xX43xX44xX3xX5xX32xX2axXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxX14xX6xXexX1dxX85xX6xX5xX21bxX1xX9xXaxX1c9xX2xX177xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxX14xX6xXexX1dxX85xX6xX5xX21bxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxXbxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX85xX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX3dxX14xXaxX12xX2caxX46cxX4xX3xX5fxX1xXdxX14xX1xX3xX657xX2d0xXdxX3xX1xXdxX25xXbxX3xX5xX37xX3xX657xX32xX13bxX3xX4xX1xX46cxX3xX657xX32xX1dxXa4xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX85xX12xX0xX4axXexX8cxX3dxX5cxX13bxX12xX0xX4axXexX6xX8cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX8cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX5fxX6xXbxXexXdxX3dxX14xXaxX3xX7xXexX13bxX5xX10xX9xXaxXffxXdxX5cxXexX1xX145xX3xX147xX148xX148xXbxX14bxX14cxXaxX3xX8cxX3dxX85xX5cxX10xX85xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX62xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5cxX5cxXdxX14xX62xX9xXaxX177xXaxX3xX6xX5xXdxX62xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX85xXaxX12xX0xXexX8cxX3dxX5cxX13bxX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxX2axX62xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX4axX4axXdxXa4xX8cxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXa4xX43xX14xX4axX14xX10xXffxX7xX4axX2xX1bexX147xX148xX4axX2xX148xX1c4xX5cxX1c4xX2xX148xX1c9xX147xX2xX147xXexX1c9xX148xX3a5xX3a6xX5xX147xXa4xX1d5xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX1xX2dxX6xX3xXexX1xX32xX14xX3xXexX1xX37xX14xX1xX3xX4xX6xX3dxX3xXexX1xX21xX3xX43xX44xX3xX5xX32xX2axXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxX14xX6xXexX1dxX85xX6xX5xX21bxX1xX9xXaxX177xX3a6xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxX14xX6xXexX1dxX85xX6xX5xX21bxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxXbxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX85xX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX3dxX14xXaxX12xX7fxX1dxX32xX14xX3xXcxX85xX66xX87xX14xX62xX3xXexX85xf620xX3xXexX1xX37xX14xX1xX3xX4xX6xX3dxX3xXexX1xX21xX3xX98xX25xX14xX1xX3xX59xX9exX3xX7fxX1dxX14xX62xX3xXexX85xX3dxX14xX62xX3xXaxXcxXdxX19xX1dxX3xX14xX62xX2d0xX3dxX3xX62xXdxX6xX14xX62xX3xX1xX9exXaxXa4xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX85xX12xX0xX4axXexX8cxX3dxX5cxX13bxX12xX0xX4axXexX6xX8cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX8cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX5fxX6xXbxXexXdxX3dxX14xXaxX3xX7xXexX13bxX5xX10xX9xXaxXffxXdxX5cxXexX1xX145xX3xX147xX148xX148xXbxX14bxX14cxXaxX3xX8cxX3dxX85xX5cxX10xX85xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX62xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5cxX5cxXdxX14xX62xX9xXaxX177xXaxX3xX6xX5xXdxX62xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX85xXaxX12xX0xXexX8cxX3dxX5cxX13bxX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxX2axX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5cxXexX1xX1dxX2axX8cxXaxX3xX7xXexX13bxX5xX10xX9xXaxXffxXdxX5cxXexX1xX145xX3xX147xX148xX148xXbxX14bxX14cxX3xX1xX10xXdxX62xX1xXexX145xX3xX177xX228xX228xXbxX14bxX14cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX4axX4axXdxXa4xX8cxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXa4xX43xX14xX4axX14xX10xXffxX7xX4axX2xX1bexX147xX148xX4axX2xX148xX1c4xX5cxX1c4xX2xX148xX1c9xX147xX2xX147xXexX1bexX3a6xX3a5xX148xX5xX1c4xXa4xX1d5xXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX1xX2dxX6xX3xXexX1xX32xX14xX3xXexX1xX37xX14xX1xX3xX4xX6xX3dxX3xXexX1xX21xX3xX43xX44xX3xX5xX32xX2axXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxX14xX6xXexX1dxX85xX6xX5xX21bxX1xX9xXaxX177xX228xX228xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxX14xX6xXexX1dxX85xX6xX5xX21bxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX21bxXbxXffxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX85xX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX3dxX14xXaxX12xX5fx78f8xXbxX3xX657xX60xXdxX3xX5fxX60xX3xX98xX3dxX14xX62xX3xX21bxX3xX47cxX66xa963xX14xX62xX3xX73xX1dxX75xX3xX14xX1xXb2xX14xX3xXbaxX1xX75xX4xX3xX14xX1xa07cxXa4xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX85xX12xX0xX4axXexX8cxX3dxX5cxX13bxX12xX0xX4axXexX6xX8cxX5xX10xX12xX0xX4axX6xX85xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee3cxX3dxX1dxX85xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX3xX23xX28xa76axX0xX4axXbxX12