5 đầu phát 4K giá rẻ đáng chú ý
Mi Box 4K, Play Box hay Egreat 5... có giá chỉ trên dưới 2 triệu đồng nhưng dễ trình chiếu nội dung độ phân giải cao Ultra HD 4K.
80a3x9357xb884xf20fx10d01x9493x936fxa144x10dc1x8492xda44x116bcxd78axa1a8x1087ex11870xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxac32x8deexc010xXexX0xd342xXaxX17xX18xX19xXexX0xfd54xb640xX19x9bc4xXexX0xXaxe614xX9xb0b6xXdxX18x8d5axX2fxf17bxe778xb93dxX5x9b3bxXbxXdxX17xX32xXex87f1xX9xac77xa4f3xad04xX9xX33xXax10d85xXbxX9xe029x8cf7xX9xd67fxX35xX43xX9xa4ccxb1d6xX9xX3dxX43x10995xX49xX9xX2cxXaxd3a4xX9x10b02xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf489xX17xX18xX19xX32xXexc968xX35xX9xe7a7xX24xcf04xX9xX46xX47xd0c4xX9xX7xXdxX18xX26xX9xX73xX24xX75xX9xXaxX18xX26xX9xX8xX49xX4dxX17xX18xXbxX9xX3bxc646xX90xX90xX9xX2cx82e6xX9xX49xX35xX43xX9xX2cxXax114acxX9xXbxX4dxbae1xX52xX9xX19xa87dx97c8xX35xX9xc596xX9xXbxX4dxX35xcdccxX3fxX9xX3dxb1eexX52xX49xX9xX52xXaxXa5xX52xX49xX9xX19x8e51xX9xXbxX4dx909bxX52xXaxX9xX2cxXaxX35x10abaxX3fxX9xX52xa007xX35xX9xX19xX3fxX52xX49xX9xX3dxXccxX9xX33xXax92b7xX52xX9xX49xX35xbfb0xX35xX9xX2cxX18xX24xX9x118bbxXdxXbxX4dxX18xX9xX6axX2xX9xX46xX47xX90xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX75xXbxd0c5xX18xXdxX35xX49xX52x8e4exX9xX2cxX17xX52xXbxX17xX4dx913dxX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xbd90xX35xX19xXbxXaxX117xea98x108e4x102c5xX33xX75xX11fxXaxX17xX35xX49xXaxXbxX117xX46xX135xacb1xX33xX75xX32xX9xX2fxX4dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX117xX1cxX1cxX35xX90xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX52xXaxX90xb2f1xX52xX1cxX52xX17xX12exX2fxX1cxX2axX135xX136xad90xX1cxX2axX136xXa9xX19xXa9xX136xX134xX136xX143xX136x9634xXbxX143xX3bxXa9xX136xXdxX136xX90x101d2xX33xX49xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX19xX18xX3fxX9xX33xXaxX18xXbxX9xX46xee2bxX9xX49xX35xX18xX9xX4dxX17xX9xX19xX18xX52xX49xX9xX2cxXaxX3fxX9xX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX4dxX24xX52xX49xXex8d43xX35xX18xX24xXcxX35xX9xX70xX35xX9xX73xX24xX75xX9xX46xX47xX9xfecaxX2axX79xX3bxX9xXbxX4dxX35xXaexX3fxX9xX3dxXb2xX52xX49xe1e7xX0xX1cxX2fxXbxX4dxX24xX52xX49xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexX47xXaxb7b1xX52xX49xX9xX2cxXaxX9dxX9xX52x105c9xX35xX9xXbxX35xXc8xX52xX49xX9xX160xc0eaxX9xX2fxXcxX18xX4dxXbxX33xXaxX24xX52xX17xX79xX9xX1caxX35xX18xX24xXcxX35xX9xX2cx11525xX52xX9xX2cxX95xX9xX52xXaxb1d2xX52xX49xX9xX2fxXdexX52xX9xX33xXaxe1ccxXcxX9xX52xX49xXaxX17xX9xX52xXaxXc1xX52xX9xX3dxXa5x10e5dxX2cxX9xX3dxX43xX52xXaxX9xX49xX35xX43xX9xX2cxX18xX24xX9xX23xX18xX24xX9xX49xXb2xXcxX9xX2cxXdexX9xX5x104f6xX9xX160xf5b2xX9xX3dxX3exX3fxX9xX33xXaxX43xXbxX9xX2cxXax105f7xX26xX9x11de6xX52xX19xX4dxX24xX35xX19xX90xX9xX70xX35xX9xX73xX24xX75xX9xX46xX47xX9xX196xXaxX43xX9xX33xXaxX214xX9xX23xX35xXc8xX52xX9xfcbexX9xX271xX35xXaexXbxX9xe30cxX18xXcxX9xX52xXax8c4exX9xX49xX35xX43xX9xX23xX43xX52xX9xX2a4xX9xXbxX3exXcxX9xXax8549xX52xX9xX2axX9xXbxX4dxX35xXaexX3fxX9xX3dxXb2xX52xX49xX90xX9xX47xXaxXdexX9xX52xe027xX52xX49xX9xX33xXaxX43xXbxX9xX2cxXaxX2c2xX35xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX46xX47xX9xXbx10951xX9xX214xX9xX2cx9852xX52xX49xX9xX196xXaxX20bxX52xX49xX9xX3dxXa5xX255xX2cxX9xX3dxX43xX52xXaxX9xX49xX35xX43xX9xX2cxX18xX24xX79xX9xX2fxXdexX52xX9xX33xXaxX246xXcxX9xX2cxX95xX9xXdxX255xX35xX9xXbxXaxXc8xX9xX52xdbd7xXcxX9xX2a4xX9xX2cxX43xX2cxX9xXbx9449xX52xXaxX9xX52xX2d8xX52xX49xX9xX196xXc8xXbxX9xX52xdd64xX35xX9xXcxX281xX52xX49xX79xX9xX75xX17xXcxX9xX52xXccxX35xX9xX19xX3fxX52xX49xX9xXbxX4dxadddxX2cxX9xXbxX3fxX26xXc8xX52xX9xXbxX2efxX9xX6xX24xX3fxX5xX3fxX23xX17xX9xX160xX274xX9xX2abxX17xXbx1012axXdxX35xX75xX9xX52xXaxX2b1xX9xXaxXaexX9xX3dxX35xX21exX3fxX9xXaxX274xX52xXaxX9xX284xX52xX19xX4dxX24xX35xX19xX9xX5xX271xX9xX134xX90xX136xX90xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX12exX35xX19xXbxXaxX117xX134xX135xX136xX33xX75xX11fxXaxX17xX35xX49xXaxXbxX117xX46xX3bxX143xX33xX75xX11fxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX117xX23xXdxX24xX2cxX196xX11fxXcxX18xX4dxX49xX35xX52xX111xXdxX17xX370xXbxX117xX18xX3fxXbxX24xX11fxXcxX18xX4dxX49xX35xX52xX111xX4dxX35xX49xXaxXbxX117xX18xX3fxXbxX24xX32xX9xX2fxX4dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX117xX1cxX1cxX35xX90xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX52xXaxX90xX160xX52xX1cxX52xX17xX12exX2fxX1cxX2axX135xX136xX16bxX1cxX2axX136xXa9xX19xXa9xX136xX134xX136xX143xX136xX177xXbxX135xX3bxX136xX3bxXdxX2axX90xX180xX33xX49xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX19xX18xX3fxX9xX33xXaxX18xXbxX9xX46xX196xX9xX49xX35xX18xX9xX4dxX17xX9xX19xX18xX52xX49xX9xX2cxXaxX3fxX9xX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX4dxX24xX52xX49xXexa073xX7xX5xX9xX7xXdxX18xX26xX9xX73xX24xX75xX9xXa9xX136xX2axX135xX9xX1dbxX2axX79xX46xX9xXbxX4dxX35xXaexX3fxX9xX3dxXb2xX52xX49xX1eaxX0xX1cxX2fxXbxX4dxX24xX52xX49xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexac3fxXd9xX26xX9xXdxX274xX9xX33xXaxX35xXa1xX52xX9xX23xXdexX52xX9xX52xXd9xX52xX49xX9xX2cxfc5fxX33xX9xXbxX2efxX9xXcx1072axX3fxX9xX7xXdxX18xX26xX9xX73xX24xX75xX9xX52xX326xXcxX9xX52xX49xX24xX43xX35xX9xX160xXa6xX35xX9xX196xXaxXdexX9xX52xX2d8xX52xX49xX9xXbxX4dxXc1xX52xXaxX9xX2cxXaxX35xXc8xX3fxX9xXaxXc1xX52xXaxX9xXdexX52xXaxX9xX3dxXccxX9xX33xXaxXd9xX52xX9xX49xX35xXdexX35xX9xX46xX47xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX160xXc1xX9xX483xX3fxXdxXdxX9xX6axX2xX79xX9xX19xf840xX9xX52xX49xX24xX281xX35xX9xXaxXc1xX52xXaxX9xX196xXaxX20bxX52xX49xX9xX52xXaxX35xX21exX3fxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX3dxX214xX35xX90xX9xX2abxXaxXa5xX9xX70xX35xX9xX73xX24xX75xX9xX46xX47xX79xX9xX2fxXdexX52xX9xX33xXaxX246xXcxX9xX52xXaxb317xX79xX9xX49xd436xX52xX9xX160xX274xX9xX52xXaxf8a1xX79xX9xX3dxXa5xX255xX2cxX9xX75xXd9xX26xX9xX19xX356xX52xX49xX9xX19xX356xX18xX9xXbxX4dxXa1xX52xX9xXaxXaexX9xX3dxX35xX21exX3fxX9xXaxX274xX52xXaxX9xX2cxfed5xX18xX9xf43exX24xX24xX49xXdxX17xX90xX9xX47xXaxXdexX9xX52xX2d8xX52xX49xX9xXbxX4dxXc1xX52xXaxX9xX2cxXaxX35xXc8xX3fxX9xX52xXccxX35xX9xX19xX3fxX52xX49xX9xX46xX47xX9xX196xX35x9692xX3fxX9xX24xX370xX370xXdxX35xX52xX17xX9xX2cxea36xX52xX49xX9xX196xXaxX20bxX52xX49xX9xX33xXaxXdexX35xX9xXdxX274xX9xXbxXaxXc8xX9xXcxX281xX52xXaxX9xX2cxX5acxX18xX9xX7xXdxX18xX26xX9xX73xX24xX75xX9xXa9xX136xX2axX135xX79xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX160xX274xX24xX9xX3dxX95xX9xX2fxXdexX52xX9xX33xXaxX246xXcxX9xX2cxXaxX5acxX9xX26xXc8xX3fxX9xX2fxa1bbxX9xX19xaf91xX52xX49xX9xX52xXccxX35xX9xX19xX3fxX52xX49xX9xX24xX52xXdxX35xX52xX17xX90xX9xX4xX95xX9xX52xX49xX18xX52xX49xX9xX3dxX33exX35xX9xXbxXaxX5acxX9xXbxX2efxX9xX1caxX35xX18xX24xXcxX35xX79xX9xX52xXaxXa5xX52xX49xX9xX52xXccxX35xX9xX19xX3fxX52xX49xX9xXbxX2efxX9xX7xXdxX18xX26xX9xX73xX24xX75xX9xX3dxX18xX9xX19xX281xX52xX49xX79xX9xX52xXaxX35xX21exX3fxX9xX33xXaxX35xXcxX9xXaxX2c2xX52xX90xX9xX5xX3fxX26xX9xX52xXaxX35xXa1xX52xX79xX9xX52xX49xXa5xX2b1xX35xX9xX19xX53bxX52xX49xX9xX2cxX5e6xX52xX49xX9xX33xXaxXdexX35xX9xXbxX4dxXdexX9xX33xXaxX330xX9xXbxXaxX3fxXa1xX9xX23xX18xX24xX9xX3dxX5daxX9xX75xX17xXcxX9xXcxXccxXbxX9xX2fxX33exX9xX196xXa1xX52xXaxX9xXbxX4dxX3fxX26xX21exX52xX9xXaxXc1xX52xXaxX9xX160xX274xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXcxXa6xX35xX90xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX12exX35xX19xXbxXaxX117xX134xX135xX136xX33xX75xX11fxXaxX17xX35xX49xXaxXbxX117xXa9xX177xX3bxX33xX75xX11fxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX117xX23xXdxX24xX2cxX196xX11fxXcxX18xX4dxX49xX35xX52xX111xXdxX17xX370xXbxX117xX18xX3fxXbxX24xX11fxXcxX18xX4dxX49xX35xX52xX111xX4dxX35xX49xXaxXbxX117xX18xX3fxXbxX24xX32xX9xX2fxX4dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX117xX1cxX1cxX35xX90xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX52xXaxX90xX160xX52xX1cxX52xX17xX12exX2fxX1cxX2axX135xX136xX16bxX1cxX2axX136xXa9xX19xXa9xX136xX134xX136xX143xX136xX177xXbxX143xX3bxX177xX16bxXdxXa9xX90xX180xX33xX49xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX19xX18xX3fxX9xX33xXaxX18xXbxX9xX46xX196xX9xX49xX35xX18xX9xX4dxX17xX9xX19xX18xX52xX49xX9xX2cxXaxX3fxX9xX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX4dxX24xX52xX49xXexX8xX49xX4dxX17xX18xXbxX9xX284xX3bxX9xX1dbxXa9xX79xX3bxX9xXbxX4dxX35xXaexX3fxX9xX3dxXb2xX52xX49xX1eaxX0xX1cxX2fxXbxX4dxX24xX52xX49xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexb34exX24xX9xX160xXa6xX35xX9xXaxX18xX35xX9xX3dxX33exX35xX9xXbxXaxX5acxX9xX2a4xX9xXbxX4dxXa1xX52xX79xX9xXdxX255xX35xX9xXbxXaxXc8xX9xX2cxX5acxX18xX9xX284xX3bxX9xXdxX274xX9xX196xXaxXdexX9xX52xX2d8xX52xX49xX9xXbxX4dxXc1xX52xXaxX9xX2cxXaxX35xXc8xX3fxX9xX52xXccxX35xX9xX19xX3fxX52xX49xX9xXbxX2efxX9xX214xX9xX2cxX2f4xX52xX49xX9xXbxX33exXbxX9xXaxX2c2xX52xX79xX9xXax116e8xX9xXbxX4dxX255xX9xX52xXaxX35xX21exX3fxX9xX3dxb069xX52xXaxX9xX19xX281xX52xX49xX9xX160xX274xX9xX2cxX95xX9xXbxXaxX5daxX9xX19xXbdxX9xX19xX274xX52xX49xX9xX2cxXaxX9dxX52xXaxX9xX2fxX632xX18xX79xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX3dxX214xX35xX9xX33xXaxX635xX9xX3dxX21exX90xX9xX47xXaxX35xX9xX2cxXaxX281xX26xX9xX52xXccxX35xX9xX19xX3fxX52xX49xX9xX2fxX18xX24xX9xX2cxXax10949xX33xX9xXbxX2efxX9xX3dx10350xX18xX9xX73xXdxX3fxX111xX4dxX18xX26xX79xX9xX3dxX3exX3fxX9xX33xXaxX43xXbxX9xX2cxX5acxX18xX9xX8xX49xX4dxX17xX18xXbxX9xX2cxX5e6xX52xX49xX9xX2cxX95xX9xXbxX330xX52xXaxX9xX52xX2d8xX52xX49xX9xXbxXa5xX2c2xX52xX49xX9xXbxX356xX9xX52xXaxXa5xX9xX3dxX3exX3fxX9xX3dxX8dexX18xX9xXbxXaxX356xX2cxX9xXbxXaxX635xX90xX9xX2abxX49xX24xX274xX35xX9xX49xX35xX43xX9xX23xX43xX52xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX2c2xX52xX79xX9xX2fxX24xX9xX160xXa6xX35xX9xXaxX18xX35xX9xX3dxX33exX35xX9xXbxXaxX5acxX9xX2a4xX9xXbxX4dxXa1xX52xX79xX9xX8xX49xX4dxX17xX18xXbxX9xXaxX24xX281xXbxX9xX3dxXccxX52xX49xX9xX196xXaxX20bxX52xX49xX9xX52xXaxX18xX52xXaxX9xX52xXaxXa5xX9xX70xX35xX9xX73xX24xX75xX9xX160xX274xX9xX2cxX5e6xX52xX49xX9xX330xXbxX9xX52xXccxX35xX9xX19xX3fxX52xX49xX9xX23xXdexX52xX9xda3exX3fxX26xX21exX52xX9xX52xXaxXa5xX9xX7xXdxX18xX26xX9xX73xX24xX75xX90xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX12exX35xX19xXbxXaxX117xX134xX135xX136xX33xX75xX11fxXaxX17xX35xX49xXaxXbxX117xX46xX143xX143xX33xX75xX11fxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX117xX23xXdxX24xX2cxX196xX11fxXcxX18xX4dxX49xX35xX52xX111xXdxX17xX370xXbxX117xX18xX3fxXbxX24xX11fxXcxX18xX4dxX49xX35xX52xX111xX4dxX35xX49xXaxXbxX117xX18xX3fxXbxX24xX32xX9xX2fxX4dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX117xX1cxX1cxX35xX90xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX52xXaxX90xX160xX52xX1cxX52xX17xX12exX2fxX1cxX2axX135xX136xX16bxX1cxX2axX136xXa9xX19xXa9xX136xX134xX136xX143xX136xX177xXbxX135xX134xX135xX143xXdxX143xX90xX180xX33xX49xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX19xX18xX3fxX9xX33xXaxX18xXbxX9xX46xX196xX9xX49xX35xX18xX9xX4dxX17xX9xX19xX18xX52xX49xX9xX2cxXaxX3fxX9xX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX4dxX24xX52xX49xXexX6axX35xXcxX17xX19xX35xX18xX9xb178xX3bxX9xX7xX4dxX24xX9xX1dbxXa9xX79xX134xX9xXbxX4dxX35xXaexX3fxX9xX3dxXb2xX52xX49xX1eaxX0xX1cxX2fxXbxX4dxX24xX52xX49xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexX4xX5e6xX52xX49xX9xX52xXaxXa5xX9xX8xX49xX4dxX17xX18xXbxX9xX284xX3bxX79xX9xXaaaxX3bxX9xX7xX4dxX24xX9xXcxX281xX52xXaxX9xX160xX21exX9xX196xXaxXdexX9xX52xX2d8xX52xX49xX9xXbxX4dxXc1xX52xXaxX9xX2cxXaxX35xXc8xX3fxX9xX52xXccxX35xX9xX19xX3fxX52xX49xX9xX46xX47xX9xXaxX2c2xX52xX9xXdxX274xX9xX2cxX43xX2cxX9xXbxX330xX52xXaxX9xX52xX2d8xX52xX49xX9xXcxX2a4xX9xX4dxXccxX52xX49xX79xX9xX19xX53bxX9xX3dxXa5xX255xX2cxX9xXbxX4dxX18xX52xX49xX9xX23xX888xX9xXaxXaexX9xX3dxX35xX21exX3fxX9xXaxX274xX52xXaxX9xX284xX52xX19xX4dxX24xX35xX19xX90xX9xX81cxX24xX9xX160xXa6xX35xX9xX7xXdxX18xX26xX9xX73xX24xX75xX9xXaxX18xX26xX9xX70xX35xX9xX73xX24xX75xX79xX9xXaaaxX3bxX9xX7xX4dxX24xX9xX2fxX2a4xX9xXaxX23cxX3fxX9xXaxX274xX52xX49xX9xXdxX24xX281xXbxX9xX2cxX214xX52xX49xX9xX196xXc8xXbxX9xX52xX33exX35xX9xXe5xX81cxX73xX79xX9xX19xXbdxX9xX19xX274xX52xX49xX9xXbxXa5xX2c2xX52xX49xX9xXbxXaxX330xX2cxXaxX9xX160xXa6xX35xX9xX52xXaxX35xX21exX3fxX9xXdxX24xX281xX35xX9xX5xX271xX79xX9xXcxX274xX52xX9xXaxXc1xX52xXaxX9xX2cxX5e6xX52xX49xX9xX52xXaxXa5xX9xXcxX43xX26xX9xX2cxXaxX35xXc8xX3fxX90xX9xX2abxX95xX9xXbxXaxb1abxXcxX9xX2cxXaxX330xX9xX2cxX234xX52xX9xX3dxXa5xX255xX2cxX9xXbxX4dxX18xX52xX49xX9xX23xX888xX9xX2cxXdexX9xX180xX18xX2cxX196xX9xX2cxX24xXcxX33xX24xX52xX17xX52xXbxX79xX9xX23xXa1xX52xX9xX2cxX281xX52xXaxX9xX2cxX214xX52xX49xX9xX6axX2xX70xcd2bxX9xXaxX87bxX9xXbxX4dxX255xX9xX3dxXccxX9xX33xXaxXd9xX52xX9xX49xX35xXdexX35xX9xXe5xXdxXbxX4dxX18xX9xX6axX2xX9xX46xX47xX90xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX12exX35xX19xXbxXaxX117xX134xX135xX136xX33xX75xX11fxXaxX17xX35xX49xXaxXbxX117xX134xX135xX136xX33xX75xX11fxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX117xX23xXdxX24xX2cxX196xX11fxXcxX18xX4dxX49xX35xX52xX111xXdxX17xX370xXbxX117xX18xX3fxXbxX24xX11fxXcxX18xX4dxX49xX35xX52xX111xX4dxX35xX49xXaxXbxX117xX18xX3fxXbxX24xX32xX9xX2fxX4dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX117xX1cxX1cxX35xX90xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX52xXaxX90xX160xX52xX1cxX52xX17xX12exX2fxX1cxX2axX135xX136xX16bxX1cxX2axX136xXa9xX19xXa9xX136xX134xX136xX143xX136xX177xXbxXa9xX143xX3bxX3bxXdxX46xX90xX180xX33xX49xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX19xX18xX3fxX9xX33xXaxX18xXbxX9xX46xX196xX9xX49xX35xX18xX9xX4dxX17xX9xX19xX18xX52xX49xX9xX2cxXaxX3fxX9xX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX4dxX24xX52xX49xXexX70xX35xX52xX35xX75xX9xX2abxX17xX24xX9xXe5xX2axX9xX1dbxXa9xX79xX177xX9xXbxX4dxX35xXaexX3fxX9xX3dxXb2xX52xX49xX1eaxX0xX1cxX2fxXbxX4dxX24xX52xX49xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX5xX0xX1cxX23xXexXaxXa5xX2c2xX52xX49xX9xXaxX35xXaexX3fxX9xX196xXaxX43xX9xX52xX214xX35xX9xXbxX35xXc8xX52xX49xX9xXbxX4dxX24xX52xX49xX9xX49xX35xXa6xX35xX9xX2cxXaxX2c2xX35xX9xX6axX2xX9xX7xXdxX18xX26xX9xX73xX24xX75xX9xX160xX274xX9xX5xX271xX9xX73xX24xX75xX9xX2cxX5e6xX52xX49xX9xX2cxX95xX9xXcxXccxXbxX9xXcxX24xX19xX17xXdxX9xX46xX47xX9xX49xX35xX43xX9xX4dxX4exX90xX9xX2abxX49xX24xX274xX35xX9xXbxXaxX35xXc8xXbxX9xX196xXc8xX9xX52xXaxX578xX9xX49xX57cxX52xX79xX9xXbxX330xX2cxXaxX9xXaxX255xX33xX9xX52xXaxX35xX21exX3fxX9xX2cxX214xX52xX49xX9xX196xXc8xXbxX9xX52xX33exX35xX9xX160xX274xX9xXbxX4dxX18xX24xX9xX3dxX214xX35xX9xX19xX23cxX9xXdxX35xXaexX3fxX79xX9xX2abxX17xX24xX9xXe5xX2axX9xX2cxX234xX52xX9xX3dxXa5xX255xX2cxX9xX3dxX43xX52xXaxX9xX49xX35xX43xX9xX2cxX18xX24xX9xX196xXaxX35xX9xX2cxX95xX9xXbxXaxX5daxX9xX19xXbdxX9xX19xX274xX52xX49xX9xX2cxX274xX35xX9xXbxXaxXa1xXcxX9xX52xXaxX35xX21exX3fxX9xX52xX21exX52xX9xXbxXdexX52xX49xX9xX49xX35xXdexX35xX9xXbxX4dxX330xX79xX9xX160xX330xX9xX19xX635xX9xX47xX24xX19xX35xX79xX9xX49xX35xX57xX33xX9xX52xX49xXa5xX2b1xX35xX9xX19xX53bxX52xX49xX9xXbxXbf7xX52xX9xX19xX635xX52xX49xX9xX3dxXa5xX255xX2cxX9xX2cxX43xX2cxX9xX196xXaxX24xX9xX52xXccxX35xX9xX19xX3fxX52xX49xX9xX49xX35xXdexX35xX9xXbxX4dxX330xX9xX3dxX5daxX9xX75xX17xXcxX9xX33xXaxX35xXcxX79xX9xX52xX49xXaxX17xX9xX52xXaxX281xX2cxX79xX9xX75xX17xXcxX9xXbxX4dxX3fxX26xX21exX52xX9xXaxXc1xX52xXaxX9xX52xXa5xXa6xX2cxX9xX52xX49xX24xX274xX35xX90xX90xX90xX9xX2xX53bxX9xX160xXbf7xX26xX79xX9xX2fxX24xX9xX160xXa6xX35xX9xX7xXdxX18xX26xX9xX73xX24xX75xX9xXaxX18xX26xX9xX70xX35xX23xX24xX75xX79xX9xXaxXaexX9xX3dxX35xX21exX3fxX9xXaxX274xX52xXaxX9xX284xX52xX19xX4dxX24xX35xX19xX9xX2abxX17xX24xX9xXe5xX2axX9xX196xXaxX20bxX52xX49xX9xX33xXaxXdexX35xX9xXdxX274xX9xX33xXaxX35xXa1xX52xX9xX23xXdexX52xX9xX19xX274xX52xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX5xX271xX9xX160xX274xX9xX3dxd428xX9xX2cxX5e6xX79xX9x11e08xX24xXdxXdxX35xX33xX24xX33xX9xX3bxX90xX2axX90xX2axX90xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX81cxX24xX3fxX4dxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX271xX52xX8xX75xX33xX4dxX17xX2fxX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe