Nổ thiết bị lò vôi, lò cao số 1 Formosa vẫn hoạt động bình thường
(Baohatinh.vn) - Liên quan đến vụ nổ xảy ra tại Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xảy ra vào tối 30/5, sáng nay, đại diện Formosa thông tin, đó chỉ là nổ thiết bị lọc bụi D3 của lò vôi.
31e7x383ex5e80x61c5x3849x53f7x6683x5573x3314xX7x8fcaxba87xa014x4a78x733cxc007xX5x8433xXax36fex5f90x9cadxX3xXexX1xXdx7d5axXexX3x8da0x85f1xX3xX5x99e7xX3x555fx667cxXdxbd60xX3xX5xX20xX3xX4xX6xbee2xX3xX7x3c3cxX3xX2xX3xa76fxX2cx892ax765dxX2cxX7xX6xX3xX22x8a46x6bb9xX3xX1xX2cx6de0xXexX3x484dxbfbdxX3dx73fbxX3xX1cx5188xX3dxX1xX3xXexX1x5329x38a0xX3dxX47xX0xbaecxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx794bxX10xX6x7a65xXaxX12x4b6cxXdxa923xX3dxX3x624cx640dxX6xX3dxX3xX44xX19xX3dxX3xX22x5e5cxX3xX3dxX14xX3x58b8x5fa5x9cfbxX3xX35xX6xX3xXexX41xXdxX3xa646xX23xX3dxX47xX3xXexX80xX3xXcxX13xX64xX64xX3xX47xX6xX3dxX47xX3xXexX1x6821xXbxX3xX64xX50xX3dxX47xX3xX13xX47xX1xXdx340fxXbxX3xX33xX2cxX35xX36xX2cxX7xX6xX3xX64x81dfxX3xXcx6574xX3dxX1xX3xX7exX7fxX80xX3xX35xX6xX3xX22xXb5xX2cxX3xXexX2fxXdxX3xa5aaxa6d9xX55x5468xX25xX3xX7xaff3xX3dxX47xX3xX3dxX6xX80xX25xX3xX44xX41xXdxX3xX67xXdxXa9xX3dxX3xX33xX2cxX35xX36xX2cxX7xX6xX3xXexX1xX23xX3dxX47xX3xXexXdxX3dxX25xX3xX44x6744xX3xX4xX1x905dxX3xX5xXb5xX3xX3dxX14xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX1cxX1dxX3xX5x3a79xX4xX3xX1cxX79xXdxX3x5eeaxXcbxX3xX4xaa54xX6xX3xX5xX20xX3xX22xX23xXdx6cd3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX6xXbxXexXdxX2cxX3dxXaxX12xX0xXdxX36xX47xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3dxX2cxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1cxXdxX3xX5xX2cxX3xX22xX2cxXdxX3xX5xX2cxX3xX4xX6xX2cxX3xX7xX2cxX3xX2xX3x8e2axX2cxX35xX36xX2cxX7xX6xX3xX22xX6xX3dxX3xX1xX2cxX6xXexX3xX67xX2cxX3dxX47xX3xX1cxXdxX3dxX1xX3xXexX1xX70xX2cxX3dxX47xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxafaaxX55xX55xXdxX122xX1cxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX3dxX1xX122xX22xX3dxX55xX3dxX10xa53axX7xX55xX2xc0e9x9486xX1a9xX55xX2xXccx4d8fxX67xXcbxXccxX1aexXexXcex400dxXccxX1aexX5xXccxX122x739fxXbxX47xXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxX1a4xXdxX67xXexX1xX190xXcexXcexXccxXbxX7exb931xX1xX10xXdxX47xX1xXexX190xXcbxX1aexX1a8xXbxX7exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX6xXbxXexXdxX2cxX3dxXaxX12xb494xX79xX3xX3dxX14xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX1cxX1dxX3xX5xX10exX4xX3xX1cxX79xXdxX3xX115xXcbxX3xX4xX119xX6xX3xX5xX20xX3xX22xX23xXdxX122xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7f5exX2cxX67xX80xXaxX12xXcxX35xX50x87b0xX4xX3xX44xXf8xX25xX3xX22xXb5xX2cxX3xa534xX1xX2cxX7fxX3dxX47xX3xX1a9xX2xX1xX3xX3dxX47xXb5xX80xX3xXcbxXccxX55xXcexX25xX3xX243xX1xXdxX3xX33xX2cxX35xX36xX2cxX7xX6xX3xX44xX6xX3dxX47xX3xX22x91eaxX3dxX3xX1xXb5xX3dxX1xX3xX5xX20xX3xX4xX6xX2cxX3xX7xX2fxX3xX2xX3xXexX1xX4axX3xX36xX45xXexX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX1cxX1dxX3xX1xX70xX3dxX3xX243xX1xXf8xXdxX3xX4xX119xX6xX3xX5xX20xX3xX22xX23xXdxX3xX1cx6bb3xXexX3xX3dxX47xX51xX3xXbxX1xXd2xXexX3xX3dxX14xX122xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX2cxX67xX80xXaxX12xXcxXdxX19xX3dxX47xX3xX3dxX14xX3xXbxX1xXd2xXexX3xX35xX6xX3xXexa454xX3xX3dxX1xXb5xX3xX36xXd2xX80xX3xX22xXb5xX2cxX3xX1cxX6xX3dxX3xX44xX6cxX36xX3xX243xX1xXdxX19xX3dxX3xX3dxX1xXdx4406xX70xX3xX4xX23xX3dxX47xX3xX3dxX1x3fdcxX3dxX3xX1xX2cxX7fxX3dxX47xX3xX7x4186xX122xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX2cxX67xX80xXaxX12xXcxX70xX80xX3xX3dxX1xXdxX6cxX3dxX25xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX5x8292xX4xX3xX5xX50xX30exX3dxX47xX3xX4xX1xc465xX4xX3xX3dx9dc8xX3dxX47xX3xX22xXb5xX3xX44xX41xXdxX3xX67xXdxXa9xX3dxX3xX33xX2cxX35xX36xX2cxX7xX6xX25xX3xX22xX79xX3xX3dxX14xX3xX243xX1xX23xX3dxX47xX3xX47xX304xX80xX3xXexX1xXdxXa9xXexX3xX1xX41xXdxX3xX22xX2faxX3xX3dxX47xX50xX51xXdxX122xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxX2cxX67xX80xXaxX12x40aaxX50xX30exX4xX3xX1cxXdxX19xXexX25xX3xX22xX79xX3xX3dxX14xX3xX7exX7fxX80xX3xX35xX6xX3x3333xX3xX5xX20xX3xX22xX23xXdxX25xX3xX5xX20xX3xX4xX1xX70xX80x947dxX3dxX3xX4xX119xX6xX3xX7exX50xX3aexX3dxX47xX3xX5xX70xX80xXa9xX3dxX3xXexX1xX9dxXbxX3xX3dxX6cxX3dxX3xX243xX1xX23xX3dxX47xX3xX7fxX3dxX1xX3xX1xX50xX3aexX3dxX47xX3xX44xX19xX3dxX3xX1xX2cxX41xXexX3xX44xX45xX3dxX47xX3xX4xX119xX6xX3xX5xX20xX3xX4xX6xX2cxX3xX7xX2fxX3xX2xX122xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4f69xX70xXexX1xX2cxX35xXaxX12xbc8cxX122xb109xX0xX55xXbxX12
P.Q