Những tấm lòng nhân ái tiếp tục hướng về bà con vùng lũ
Những ngày qua, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã giành cho đồng bào vùng lũ ở Hà Tĩnh sự sẻ chia sâu sắc cả về tinh thần lẫn vật chất...
accbxc2cbxb44dx11f6cxf796xbcb9xc561xf714xec9cxX7x11638xe086xc04exbd1exfdc9xda7cxX5x11558xXaxX3xX7xXexbe08xX5xX10xX9xXaxXexX10xe272xXexd7d6xX6xX5xXdx118e8xd89ax10db5xX3xe645x116fdxX7xXexXdx11079xX15xXax10521xcd44xX1xc95fxX23xX22xX3xXexfcd8x1203cxX3xX5x105f5xX23xX22xX3xX23xX1xae63xX23xX3xe814xXdxX3xXexXdxb8c7xXbxX3xXexad91xX4xX3xX1x1298ax1050dxX23xX22xX3xfcc5xc728xX3xe29axcc22xX3xX4xae7bxX23xX3xX55x106bcxX23xX22xX3xX5xcf7cxX0x10d6dxX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb65exX10xX6xea92xXaxX2exX2fxX1xX31xX23xX22xX3xX23xX22xX59xX15xX3xedacxX27xX6xda4exX3xX4xX43xX4xX3xXexecb5xX3xX4xX1xbf88xX4xX8axX3xX4xX43xX3xX23xX1xX40xX23xX3xXexf6dexX5cxX23xX22xX3xX55xX59xX3xX23xX22xX5cxX59xXdxX3xX23xX50xX51xX4xX3xf578xd155xX3xX22xXdxX59xX23xX1xX3xX4xX1xX5cxX3xXb5xcd9axX23xX22xX3xX58xX59xX5cxX3xX55xX60xX23xX22xX3xX5xX65xX3xf9ebxX3xX76xX59xX3xXcx11efcxX23xX1xX3xX7xff1cxX3xX7x124e0xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX40xX27xX3xX7x12acexX4xX3xX4xda89xX3xX55xX56xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xbe26xX23xX3xX5x1181fxX23xX3xX55xe46bxXexX3xX4xX1xX36xXex128d4xX10cxX10cxX0xX67xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX10xX6xX79xXaxX2exX2exX2exX0xX6xX3xX1xXa2xX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX67xX67xX58xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10cxX55xX23xX67xX1xX5cxX37xX10xX67xX1cxX6xX1exX1xX5cxXdxX67xX23xX1xXdxX10xX27xX1exXexX5cxX1exX4xX1xX27xX4xX1exX4xX6xX1exX23xX1xX6xX23xX1exXexXa2xX5cxX23xX22xX1exX55xX6xX1exX23xX22xX5cxX6xXdxX1exX23xX27xX5cxX4xX1exXexXdxX10xXbxX1exXexX27xX4xX1exX27xX23xX22xX1exX1xX5cxX1exX79xX5cxX23xX22xX1exX58xX6xX5cxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX58xXdxX1exXexX1xXdxX10xXexX1exX1xX6xXdxX1exX79xX5cxX1exX5xX27xX1exX5xX27xXexX67xX2xc2f5xc21cxdf9cxe427xced8xX1b4xX10cxX6xX7xXbxX1cxXaxX2exX2fxX1xXdxX56xX27xX3xXexX91xX3xX4xX1xX95xX4xX8axX3xX4xX43xX3xX23xX1xX40xX23xX3xXexXa2xX5cxX23xX22xX3xX55xX59xX3xX23xX22xX5cxX59xXdxX3xX23xX50xX51xX4xX3xXexXdxX48xXbxX3xXexX4cxX4xX3xcddaxX23xX22xX3xX1xe9dbxX3xXb5xXc3xX23xX22xX3xX58xX59xX5cxX3xX76xX59xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xX58xea94xX3xXexX1xXdxb099xXexX3xX1x12768xXdxX3xX79xX5cxX3xX5xX65xX3xX5xX4cxXexX0xX67xX6xX2exX0xX67xXbxX2exX0xXexX6xX58xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX79xX79xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x10fa2xXdxX79xXexX1xX9xXaxX1b4xda08xX258xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXa2xXaxX3xX58xX5cxXa2xX79xX10xXa2xX9xXaxX258xXaxX2exX0xXexX58xX5cxX79xX15xX2exX0xXexXa2xX2exX0xXexX79xX2exX0xXdxX37xX22xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX10cxX58xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10cxX55xX23xX67xX23xX10xX250xX7xX67xX2xX258xe667xX258xX67xX2xX258x12c2exX79xX2acxX1b3xX1b5xX258xX258xXexX1b6xX1b6xX1b4xX1b4xX5xX258xX10cxX26xXbxX22xXaxX3xX67xX2exX0xX67xXexX79xX2exX0xX67xXexXa2xX2exX0xX67xXexX58xX5cxX79xX15xX2exX0xX67xXexX6xX58xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf96fxX5cxX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxX22xX59xX15xX3xX1b5xX1exX2xX258xX8axX3xXb5xX215xXdxX3xX79xXdxX211xX23xX3xbaf6xc8a6xX23xX22xX3xXexX15xX3x10835xXfdxX27xX3xXexX50xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexXa2xXdx11945xX23xX3xX23xX1xX59xX3xX55xX59xX3xXb5xX31exX3xXexX1xX20cxX3xX2xX3xe82fxXexX1xX27xX1f8xX4xX3xXcxX105xXbxX3xXb5xX5cxX59xX23xX3xX325xXfdxX27xX3xXexX50xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexXa2xXdxX334xX23xX3xX23xX1xX59xX3xX55xX59xX3xXb5xX31exX3xXexX1xX20cxec44xX3xXbxX1x124bfxXdxX3xX1xfa3bxXbxX3xX55xX51xXdxX3xb53dxX27x12159xX3xXexXa2xX43xXdxX3xXexXdxX37xX3xX23xX1xX40xX23xX3xX43xXdxX3xX347xX2e7xX43xX5cxX3xX76xX59xX3xX2fxX1f8xXdxX3xX37xX51xXdxX376xX3xX55xX59xX3xX2e7xX43xX5cxX3xX76xX59xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xXb5xXb6xX3xXb5xX48xX23xX3xX2e7xX6xX23xX3xX4xX95xX27xX3xXexXa2xX37exX3xXex10722xX23xX1xX3xX76xX59xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xX1f3xX23xX22xX3xX1xX1f8xX3xX1b3xX258xX258xX3xXexXa2xXdxX211xX27xX3xXb5xXc3xX23xX22xX3xX23xX1xbcfexX37xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXe1xX3xX23xX1xX31xX23xX22xX3xX1b2xX1x11d80xX3xX1b2xX1xae59xX23xX8axX3xX37xX36xXexX3xX37xX43xXexX3xX55xX56xX3xX23xX22xX50xcc3exXdxX3xX55xX59xX3xXexX59xXdxX3xX7xXf1xX23xX3xX55xX51xXdxX3xX23xX1xX40xX23xX3xX79xX40xX23xX3xX4xX43xX4xX3xX55xX60xX23xX22xX3xX58xX20cxX3xX5xX65xX3xX5xX4cxXexX3xXexX3cexX23xX1xX3xX76xX59xX3xXcxXd9xX23xX1xX10cxX0xX67xXbxX2exX0xXexX6xX58xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX79xX79xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX250xXdxX79xXexX1xX9xXaxX1b4xX258xX258xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXa2xXaxX3xX58xX5cxXa2xX79xX10xXa2xX9xXaxX258xXaxX2exX0xXexX58xX5cxX79xX15xX2exX0xXexXa2xX2exX0xXexX79xX2exX0xXdxX37xX22xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX10cxX58xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10cxX55xX23xX67xX23xX10xX250xX7xX67xX2xX258xX2a7xX258xX67xX2xX258xX2acxX79xX2acxX1b3xX1b5xX258xX258xXexX1b6xX1b6xX1b4xX2a7xX5xX2xX10cxX26xXbxX22xXaxX3xX67xX2exX0xX67xXexX79xX2exX0xX67xXexXa2xX2exX0xX67xXexX58xX5cxX79xX15xX2exX0xX67xXexX6xX58xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e7xX5cxX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX31dxX60xX23xX22xX3xX23xX22xX59xX15xX8axX3xe477xX409xX23xX3xXbxX1xX3axX23xX22xX3xX2e7xXf1xX5cxX3xX1xXdxX334xX37xX3xX2fxX1xX40xX23xX3xXexX1xceeaxX3xc5b2xXa2xX27xX79xX10xX23xXexXdxX6xX5xX3xXexX215xXdxX3xX2fxX22xX1xX211xX3xf5fcxX23xX3xXbxX1xX37axXdxX3xX1xX37exXbxX3xX55xX51xXdxX3xX2e7xX43xX5cxX3xX76xX59xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xXb5xXb6xX3xXb5xX48xX23xX3xXb5xX1f8xX23xX22xX3xX55xXdxba87xX23xX8axX3xXexX1xX409xX37xX3xX1xd8a7xXdxX3xX55xX59xX3xX1f3xX23xX22xX3xX1xX1f8xX3xX1b4xX258xX3xXexXa2xXdxX211xX27xX3xXb5xXc3xX23xX22xX3xX4xX1xX5cxX3xX1b4xX258xX3xX22xXdxX6xX3xXb5xf183xX23xX1xX3xX58xX20cxX3xXexX1xXdxX211xXexX3xX1xX215xXdxX3xXexXa2xX5cxX23xX22xX3xXb5xX37exXexX3xX5xX65xX3xX5xX4cxXexX3xX55xd929xX6xX3xX87xX27xX6xX3xXexX215xXdxX3xX4xX43xX4xX3xX1cxXb6xX3xX76xX59xX3x12a0bxXdxX23xX1xX3xX347xX76xX50x10237xX23xX22xX3x11a61xX1xX59fxX376xX3xX55xX59xX3xX325xX95xX4xX3xX2e7xXc3xX23xX22xX3xX347xX545xX65xX3xX385xX27xX6xX23xX22xX376xX10cxX0xX67xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e7xX5cxX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX545xX51xXdxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xXfdxX23xX3xc294xXcxX50xX610xX23xX22xX3xXexX1xX40xX23xX8axX3xXexX50xX610xX23xX22xX3xX43xXdx1071cxX8axX3xX66fxX3xX608xX43xX3xX5xX59xX23xX1xX3xXb5xX60xX37xX3xX5xX43xX3xXa2xX43xX4xX1xX684xX8axX3xXcxX91xX23xX22xX3xX4xX31exX23xX22xX3xXexX15xX3xX5xX50xX610xX23xX22xX3xXexX1xXdexX4xX3xX37xXdxX56xX23xX3xX2e7xXedxX4xX3xXb5xXb6xX3xXb5xX48xX23xX3xXexXa2xX6xX5cxX3xX87xX27xX59xX3xX4xX95xX27xX3xXexXa2xX37exX3xX4xX1xX5cxX3xXb5xXc3xX23xX22xX3xX58xX59xX5cxX3xX55xX60xX23xX22xX3xX5xX65xX3xX1xX27xX15xX211xX23xX3xX76xX50xX610xX23xX22xX3xX614xX1xX59fxX3xX2xX258xX3xXexX36xX23xX3xX22xX215xX5cxX3xX55xX51xXdxX3xXexX91xX23xX22xX3xX22xXdxX43xX3xXexXa2xX20cxX3xX1xX610xX23xX3xX2xX258xX258xX3xXexXa2xXdxX211xX27xX3xXb5xXc3xX23xX22xX10cxX3xX31dxX31exX23xX22xX3xXexX15xX3xX31dxX561xX608xXcxX3xX76xX59xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xXb5xXb6xX3xXexXa2xXdexX4xX3xXexXdxX48xXbxX3xXexXa2xX6xX5cxX3xX1b3xX258xX258xX3xX7xX27xX36xXexX3xX87xX27xX59xX3xX58xX3f2xX23xX22xX3xX22xX215xX5cxX3xX4xX95xX27xX3xXexXa2xX37exX3xXb5xXc3xX23xX22xX3xX58xX59xX5cxX3xX4xX43xX4xX3xX1cxXb6xX3xX55xX60xX23xX22xX3xX5xX65xX3xX1xX27xX15xX211xX23xX3xX545xX65xX3xX385xX27xX6xX23xX22xX3xX55xX51xXdxX3xXexX91xX23xX22xX3xX22xXdxX43xX3xXexXa2xX20cxX3xX1xX610xX23xX3xX1b3xX258xX3xXexXa2xXdxX211xX27xX3xXb5xXc3xX23xX22xX10cxX0xX67xXbxX2exX0xXexX6xX58xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX79xX79xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX250xXdxX79xXexX1xX9xXaxX1b4xX258xX258xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXa2xXaxX3xX58xX5cxXa2xX79xX10xXa2xX9xXaxX258xXaxX2exX0xXexX58xX5cxX79xX15xX2exX0xXexXa2xX2exX0xXexX79xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX10xX6xX79xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXa2xXaxX2exX0xXdxX37xX22xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX10cxX58xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10cxX55xX23xX67xX23xX10xX250xX7xX67xX2xX258xX2a7xX258xX67xX2xX258xX2acxX79xX2acxX1b3xX1b5xX258xX258xXexX1b6xX1b6xX1b4xX258xX5xX1b4xX10cxX26xXbxX22xXaxX3xX67xX2exX0xX67xXexX79xX2exX0xX67xXexXa2xX2exX0xX67xXexX58xX5cxX79xX15xX2exX0xX67xXexX6xX58xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e7xX5cxX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX76xX50xXd3xX23xX22xX3xX95xX23xX22xX3xX608xX41bxXdxX3xX1b2xX59fxX27xX3xX22xX55fxXdxX3xX4xX1f3xX6xX3xfb88xX2e7xc768xXcxXcxX385xX3xXexX3cexX23xX1xX8axX3xXexX5cxX59xX23xX3xXexX1xX334xX3xX5xXb6xX23xX1xX3xXb5xX215xX5cxX3xX55xX59xX3xX4xX43xX23xX3xX58xX1f8xX8axX3xX4xX31exX23xX22xX3xX23xX1xX40xX23xX3xX55xXdxX59fxX23xX3xf4e4xXd3xX3xX2fxX2fxe0d2xX561xXcxX2fxXcxX3xX76xX59xX3xXcxXd9xX23xX1xX8axX3xX4xX43xX4xX3xXb5xX610xX23xX3xX55xX20cxX3xXexXa2xXdexX4xX3xXexX1xX27xX1f8xX4xX3xX7xXd3xX3xXb5xXb6xX3xX87xX27xX15xX59fxX23xX3xX22xX405xXbxX3xXb5xX50xX37exX4xX3xX1xX610xX23xX3xX2xX258xX258xX3xXexXa2xXdxX211xX27xX3xXb5xXc3xX23xX22xX8axX3xXexXa2xX5cxX23xX22xX3xXb5xX405xX8axX3xX31dxX31exX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxX2fxX76xX76xX3xX37xX1f8xXexX3xXexX1xX59xX23xX1xX3xX55xXdxX59fxX23xX3xXcxX1xX27xf567xX3xX5xX37exXdxX3xX614xb52exX3x12485xce06xX3xX1b4xX2a7xX3xXexXa2xXdxX211xX27xX8axX3xX31dxX1xXdxX3xX4xX4cxX4xX3xX614xXdxX334xX37xX3xX5xX40xX37xX3xX2xX258xX3xXexXa2xXdxX211xX27xX8axX3xX31dxX1xXdxX3xX4xX4cxX4xX3xXcxX1x1160dxX3xX15xX3xX2acxX3xXexXa2xXdxX211xX27xX3xXb5xXc3xX23xX22xX8axX3xX325xX5cxX59xX23xX3xXb5xXdxX56xX27xX3xXexXa2xX6xX3xX87xX27xX15xX3xX1xX5cxX215xX4xX1xX3xX2fxX31exX23xX22xX3xX1exX3xX608xX40xX37xX3xX1exX3xX2fxX22xX1xXdxX211xXbxX3xX1b3xX3xXexXa2xXdxX211xX27xX3xXb5xXc3xX23xX22xX8axX3xXcxXa2xX27xX23xX22xX3xXexX40xX37xX3xX614xX1xX27xX15xX48xX23xX3xX23xX31exX23xX22xX3xX1exX3xX614xX1xX27xX15xX48xX23xX3xX23xX22xX50xX3xX2a7xX8axX1b3xX3xXexXa2xXdxX211xX27xX10cxX3xX2fxX22xX5cxX59xXdxX3xXa2xX6xX8axX3xX37xX9a2xXdxX3xX31dxX2e7xX1exX31dxX2fxX545xX31dxX3xX91cxXd3xX3xX55xX59xX3xX4xX43xX4xX3xXb5xX610xX23xX3xX55xX20cxX3xXexXa2xXdexX4xX3xXexX1xX27xX1f8xX4xX3xX1f3xX23xX22xX3xX1xX1f8xX3xX37xX1f8xXexX3xX23xX22xX59xX15xX3xX5xX50xX610xX23xX22xX10cxX3xX91cxX37axX3xXexXdxX56xX23xX3xX23xX59xX15xX3xXb5xX50xX37exX4xX3xX91cxXd3xX3xX2fxX2fxX921xX561xXcxX2fxXcxX3xX76xX59xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX334xX23xX3xXb5xX48xX23xX3xX8e5xXcxXcxX385xX3xXexX3cexX23xX1xX3xX76xX59xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xXb5xX334xX3xXexXa2xX6xX5cxX3xXexba3dxX23xX22xX3xXb5xXc3xX23xX22xX3xX58xX59xX5cxX3xX58xX20cxX3xXexX1xXdxX211xXexX3xX1xX215xXdxX10cxX3xX91cxXd3xX3xX2fxX2fxX921xX561xXcxX2fxXcxX3xX76xX59xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xX4xX65xX23xX22xX3xX1b2xX59fxX27xX3xX22xX55fxXdxX3xXexX5cxX59xX23xX3xXexX1xX334xX3xX31dxX2e7xX3xX1exX3xX31dxX2fxX545xX31dxX3xX1exX3xX608xX325xX3xXexXa2xX5cxX23xX22xX3xX23xX22xX59xX23xX1xX3xX1b2xX1xX31exX23xX22xX3xX1b2xX334xX3xX23xX22xX59xX15xX3xX23xX22xX1xX3cexX3xXexX1xX6xX37xX3xX22xXdxX6xX3xXb5xX5cxX59xX23xX3xX4xX31exX23xX22xX3xXexX43xX4xX3xX1cxX27xX37axX23xX22xX3xX4xX43xX4xX3xXb5xX20cxX6xX3xXbxX1xX50xX610xX23xX22xX8axX3xX1xX1f8xX3xX22xXdxX6xX3xXb5xX5d0xX23xX1xX3xX58xX20cxX3xX23xX22xX105xXbxX3xX5xX65xX3xXb5xX334xX3xX4xX1xX3cexX3xXb5xX215xX5cxX3xX7xXf1xX23xX3xX1cxX27xX36xXexX3xX55xX4cxX3xXb5xX31exX23xX22xX8axX3xXexX1xX27xX3xX79xX55fxX23xX3xX23xX1xX59xX3xX4x10c87xX6xX8axX3xXexXa2xX50xX41bxX23xX22xX3xX1xX55fxX4xX3xXexXa2xX215xX37xX3xX1cxX43xX8axX3xXb5xXf1xX37xX3xX58xXf1xX5cxX3xX55xX211xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX37xX31exXdxX3xXexXa2xX50xX41bxX23xX22xX8axX3xX22xX405xXbxX3xXbxX1xXfdxX23xX3xX91xX23xX3xXb5xX20cxX23xX1xX3xX4xX27xX1f8xX4xX3xX7xX37axX23xX22xX3xX4xX1xX5cxX3xX23xX1xX40xX23xX3xX79xX40xX23xX3xX55xX60xX23xX22xX3xX5xX65xX10cxX0xX67xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX575xX27xXexX1xX5cxXa2xXaxX2exXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX5cxX59xXdxX1exXcxXa2xX27xX23xX22xX3xXcxX1xX31exX23xX22xX1exX23xX22xX27xX15x12745xX23xX3xX5cxX6xX23xX1xX0xX67xXbxX2e
Thanh Hoài-Trung Thông-nguyễn oanh