Bắt quả tang 5 đối tượng đang “phê” ma túy tại nhà riêng
(Baohatinh.vn) - Công an thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa bắt quả tang 5 đối tượng đang sử dụng ma túy tại nhà Nguyễn Vĩnh Diện ở tổ dân phố Nhân Hòa, thị trấn Thiên Cầm.
17d3xb87dxb63bx9158x2098xac4ax2420x62eax1a55xX7x921cx2788x49a3x3e84x1a04x8562xX5xbf37xXax18d7x9e4bx22d9xXexX3x3c0bx24f9x98eexX3xXexX6x4ff1xb92exX3x5e81xX3xa662x1c8bxXdxX3xXex983fx8e0axX1dxX1exX3xX22xX6xX1dxX1exX3x9aa9xXbxX1xbb6cx2164xX3xa705xX6xX3xXex9bd2x70eexX3xXex614bxXdxX3xX1dxX1xbe35xX3xb607xXdxX34xX1dxX1exX0x3a4fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1e3axX10xX6x1ed4xXaxX12xc403x5caexX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xXexX1x4e5cxX3xXexX46x9977xX1dxX3xXcxX1xXdxX34xX1dxX3xX61xa349xX37xX3x3629xX61x27f2xX37xX3x82e5xX18xX3cxX34xX1dx42f3xX3xX5bxX44xX3xXcx78bbxX1dxX1x587axX3x7653xb6bbxX6xX3x5432xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX22xX6xX1dxX1exX3xX7x34bbxX3xX5ex9521xX1dxX1exX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX1dxX1xX44xX3x9f5fxX1exX18xX3cx4033xX1dxX3xb9d4xX8cxX1dxX1xX3x70e9xXdx2897xX1dxX3xad0cxX3xXexb3adxX3xX5ex7301xX1dxX3xXbxX1xX23xX3xXcaxX1xXe1xX1dxX3xX5bx6886xX6xX86xX3xXexX1xX6bxX3xXexX46xX6fxX1dxX3xXcxX1xXdxX34xX1dxX3xX61xX79xX37x4e4axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xb2b8xX5exX3cxXaxX12xX0xXdxX37xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX18xX37xX95xX3xXdxX61xX10xX1dxXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXax8696xXdxX5exXexX1x7059xX3x23fdxX2xX20xXbx1bfaxa313xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX142xX3x503axX2x688exXbxX148xX149xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX4cxX4cxXdxX104xX95xX6xX115xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX104xX91xX1dxX4cxX1dxX10xX13dxX7xX4cx5b78xX155x7b2cxX2xX4cxX2xX153x3ad5xX5exX2xX2x88aaxX17dxX144xX2xX186xXexX17bxX2xX155xX153xX186xX5xX155xX104x2311xXbxX1ex9269xX46xX9xX20xX186xX153xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX22xX6xX1dxX1exX3xX31xXbxX1xX34xX35xX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX1dxX1xX44xX3xX46xXdxX34xX1dxX1exXaxX3xX13dxXdxX5exXexX1xX9xXaxX144xX2xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX153xX2xX155xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX115xX1dxXaxX12xXcaxX1x409exX37xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX95xX6bxX3xX95xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3x9b8fxX1xXdxX3xX22xX6xX1dxX1exX3xX7xXb4xX3xX5exXb7xX1dxX1exX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX1dxX1xX44xX3xX46xXdxX34xX1dxX1exX104xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX115xX5exX3cxXaxX12xXcxX46xX27x24ccxX4xX3xX22xX213xX86xX3xX91xX44xX115xX3xX230xX1xX115xX19xX1dxX1exX3xX144xX3xX1exXdx90fcxX3xX17dxX155xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1dxX1exX44xX3cxX3xX17dxX4cxX186xX4cxX17bxX155xX17bxX155xX86xX3xXexX46xX115xX1dxX1exX3xX5xX3bxX4xX3xXexX18xX79xX1dxX3xXexX46xX6xX86xX3xX230xXdx1e72xX37xX3xX7xX115xba61xXexX3xXexX3fxXdxX3xX22xX6bxX6xX3xX95xX44xX1dxX3xXexX1xX6bxX3xXexX46xX6fxX1dxX86xX3xX61xX62xX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xXexX1xX6bxX3xXexX46xX6fxX1dxX3xXcxX1xXdxX34xX1dxX3xX61xX79xX37xX3xXbxX1xX2b8xXexX3xX1xXdxXd8xX1dxX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX86xX3xX1ex5d7exX37xX142xX3xXcaxX1exX18xX3cxXcexX1dxX3xXcxX1xX6bxX3x2dedxX18xbc03xX1dxX1xX3xX7cx7b5fxXcaxX3xX2xX182xX182xX155xX86xX3xXexX46xX3bxX3xXexX3fxXdxX3xX148xX213xX37xX3xX182xX86xX3xX148x7877xX3xX61xX7exX37xX3xX313xX18xX6xX1dxX8fxX86xX3xb430x3a57xX1dxX1exX3xX340xa078xX1dxX1xX3xXcaxX1x2c73xXexX3xX7cxX31axXcaxX3xX2xX182xX182xX144xX86xX3xXexXdexX3xX5exXe1xX1dxX3xXbxX1xX23xX3xX144xX86xX3xXexX1xX6bxX3xXexX46xX6fxX1dxX3xX61xX7exX37xX3xX81xX18xX3cxX34xX1dxX8fxX86xX3xXcaxX1exX18xX3cxXcexX1dxX3xXd1x70f9xX1dxX3xX5bxXdxa701xX18xX3xX7cxX31axXcaxX3xX2xX182xX182x3ca8xX86xX3xX148xX213xX37xX3xX393xX86xX3xX148xX333xX3x835exX315xX3xX13xX14xX4xX86xX3xX1xX18xX3cxXd8xX1dxX3xX3a0xX315xX3x3339xX1dxX1xX8fxX86xX3xXcxX46xX79xX1dxX3xXd1xX384xX1dxX3xXcxX46xX18xX1dxX1exX3xX7cxX31axXcaxX3xX2xX182xX182xX17bxX86xX3xXexX1xX62xX1dxX3x7367xX34xX1dxX3xXcxX1xX44xX1dxX1xX86xX3xX148xX333xX3xXcaxX6xX37xX3x454fxX1xX3bxX4xX3xXcxX1xX384xX1dxX1exX8fxX3xX91xX44xX3xXcaxX1exX18xX3cxXcexX1dxX3xXd1xX8cxX1dxX1xX3xXd6xXdxXd8xX1dxX3xX7cxX31axXcaxX3xX2xX182xX393xX186xX86xX3xXexXdexX3xX5exXe1xX1dxX3xXbxX1xX23xX3xXcaxX1xXe1xX1dxX3xX5bxXeexX6xX86xX3xXexX1xX6bxX3xXexX46xX6fxX1dxX3xXcxX1xXdxX34xX1dxX3xX61xX79xX37xX8fxX3xX22xX6xX1dxX1exX3xX4xX213xX3xX1xX44xX1dxX1xX3xX91xXdxX3xX7xXb4xX3xX5exXb7xX1dxX1exX3xXexX46xX2b8xXdxX3xXbxX1xb81exXbxX3xX4xX1xX6fxXexX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX1dxX1xX44xX3xX46xXdxX34xX1dxX1exX104xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX115xX5exX3cxXaxX12xXcxX3fxXdxX3xX1xXdxXd8xX1dxX3xXexX46xX27xX284xX1dxX1exX86xX3xX5x46aaxX4xX3xX5xX27xX28xX1dxX1exX3xX4xX1xac04xX4xX3xX1dxX384xX1dxX1exX3xXexX1xX18xX3xX1exXdxa9d5xX3xX2xX3xX95x7557xX3xX7xXb4xX3xX5exXb7xX1dxX1exX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xX91xX44xX3xX4xX2b8xX4xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX91xX34cxXexX3xX4xX213xX3xX5xXdxX34xX1dxX3xX17xX18xX6xX1dxX104xX3xX313xX18xX6xX3xX148xX459xXexX3xX1dxX1exX1xXdxXd8xX37xX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX86xX3xX20xX4cxX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX5exX27x9764xX1dxX1exX3xXex4302xX1dxX1xX3xX91xX26exXdxX3x7435xX10xXexX1xX6xX37xXbxX1xX10xXexX6xX37xXdxX1dxX10xX104xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX115xX5exX3cxXaxX12xX5bxXdxXd8xX1dxX86xX3xX91xXb7xX3xX91xXdxXd8xX4xX3xX22xX6xX1dxX1exX3xX22xX27xX28xX4xX3xX5xX49dxX4xX3xX5xX27xX28xX1dxX1exX3xX4xX1xX4a8xX4xX3xX1dxX384xX1dxX1exX3xX22xXdxa6ebxX18xX3xXexX46xX6xX3xX5xX44xX37xX3xX46x8642xX104xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX91xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX46xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xb169xXexX1xX18xX37xX95xX5a8xX6xX1dxX5exX5a8xX7xX6xXbxX115xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a0xX1xXdbxXdxX3xXexX23xX3xX95xX6bxX3xX4xX6xX1dxX3xXexX1xX4a8xX3xX17bxX3xX5xXdxX34xX1dxX3xX17xX18xX6xX1dxX3xX22xX389xX1dxX3xX91xXb7xX3xX393xX144xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX31xXbxX1xX34xX35xX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX46xX115xX1dxX1exX3xX17xX18xX2b8xX1dxX3xX230xX6xX46xX6xX115xX230xX10xX3xXdbxX3xXexX1xX6bxX3xXexX46xX6fxX1dxX3xX81xX18xXe1xX1dxX3xX3b1xX1dxX3xXaxX3xX1xX46xX10x979fxX9xXaxX4cxX6xX1dxX5a8xX1dxXdxX1dxX1xX5a8xXexX46xX6xXexX5a8xXexX18xX4cxX230xX1xX115xXdxX5a8xXexX115xX5a8xX95xXdxX5a8xX4xX6xX1dxX5a8xXexX1xX18xX5a8xX17bxX5a8xX5xXdxX10xX1dxX5a8xX17xX18xX6xX1dxX5a8xX5exX10xX1dxX5a8xX91xX18xX5a8xX393xX144xX5a8xX5exX115xXdxX5a8xXexX18xX115xX1dxX1exX5a8xX1dxX95xX7xXbxX5a8xXbxX1xX10xX5a8xX37xX6xX5a8xXexX18xX3cxX5a8xXexX46xX115xX1dxX1exX5a8xX17xX18xX6xX1dxX5a8xX230xX6xX46xX6xX115xX230xX10xX5a8xX115xX5a8xXexX1xXdxX5a8xXexX46xX6xX1dxX5a8xX148xX18xX6xX1dxX5a8xX6xX1dxX5a8xX1dxX95xX7xXbxX4cxX2xX186xX182xX144xX144xX182xX104xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX1exX3xX7xX46xX4xX9xXaxX4cxX37xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX17bxX155xX4cxX1dxX10xX13dxX7xX4cxX17bxX155xX2xX17dxX4cxX182xX17bxX5exX17bxX2xX393xX20xX2xX155xX2xXexX20xX144xX155xX144xX144xX5xX155xX104xX194xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX22xX6xX1dxX1exX3xX31xXbxX1xX34xX35xX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX1dxX1xX44xX3xX46xXdxX34xX1dxX1exXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX91xX12xX0xX7xXexX46xX115xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a0xX1xXdbxXdxX3xXexX23xX3xX95xX6bxX3xX4xX6xX1dxX3xXexX1xX4a8xX3xX17bxX3xX5xXdxX34xX1dxX3xX17xX18xX6xX1dxX3xX22xX389xX1dxX3xX91xXb7xX3xX393xX144xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX31xXbxX1xX34xX35xX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX46xX115xX1dxX1exX3xX17xX18xX2b8xX1dxX3xX230xX6xX46xX6xX115xX230xX10xX3xXdbxX3xXexX1xX6bxX3xXexX46xX6fxX1dxX3xX81xX18xXe1xX1dxX3xX3b1xX1dxX3xXaxX3xX1xX46xX10xX632xX9xXaxX4cxX6xX1dxX5a8xX1dxXdxX1dxX1xX5a8xXexX46xX6xXexX5a8xXexX18xX4cxX230xX1xX115xXdxX5a8xXexX115xX5a8xX95xXdxX5a8xX4xX6xX1dxX5a8xXexX1xX18xX5a8xX17bxX5a8xX5xXdxX10xX1dxX5a8xX17xX18xX6xX1dxX5a8xX5exX10xX1dxX5a8xX91xX18xX5a8xX393xX144xX5a8xX5exX115xXdxX5a8xXexX18xX115xX1dxX1exX5a8xX1dxX95xX7xXbxX5a8xXbxX1xX10xX5a8xX37xX6xX5a8xXexX18xX3cxX5a8xXexX46xX115xX1dxX1exX5a8xX17xX18xX6xX1dxX5a8xX230xX6xX46xX6xX115xX230xX10xX5a8xX115xX5a8xXexX1xXdxX5a8xXexX46xX6xX1dxX5a8xX148xX18xX6xX1dxX5a8xX6xX1dxX5a8xX1dxX95xX7xXbxX4cxX2xX186xX182xX144xX144xX182xX104xX1xXexX37xXaxX12xX3a0xX1xXdbxXdxX3xXexX23xX3xX95xX6bxX3xX4xX6xX1dxX3xXexX1xX4a8xX3xX17bxX3xX5xXdxX34xX1dxX3xX17xX18xX6xX1dxX3xX22xX389xX1dxX3xX91xXb7xX3xX393xX144xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX31xXbxX1xX34xX35xX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX46xX115xX1dxX1exX3xX17xX18xX2b8xX1dxX3xX230xX6xX46xX6xX115xX230xX10xX3xXdbxX3xXexX1xX6bxX3xXexX46xX6fxX1dxX3xX81xX18xXe1xX1dxX3xX3b1xX1dxX3xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX46xX115xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12x2ab2xXdxX34xX1dxX3xX17xX18xX6xX1dxX3xX22xX389xX1dxX3xX91xXb7xX3xX393xX144xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX95xX6bxX3xX95xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX230xX1xXdxX3xX22xX6xX1dxX1exX3xX31xXbxX1xX34xX35xX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX46xX115xX1dxX1exX3xX17xX18xX2b8xX1dxX3xX3a0xX6xX46xX6xX115xX230xX10xX3xX51dxX3cxX3xa1fbxX46xXdxX10xX1dxX5exX86xX3xXdbxX3xXexXdexX3xX5exXe1xX1dxX3xXbxX1xX23xX3xX2xX86xX3xXexX1xX6bxX3xXexX46xX6fxX1dxX3xX81xX18xXe1xX1dxX3xX3b1xX1dxX86xX3xX61xX62xX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xX1xX18xX3cxXd8xX1dxX3xXcaxX1exX1xXdxX3xX81xX18xXe1xX1dxX3xX7cxX5bxX44xX3xXcxX8cxX1dxX1xX8fxX3xX91xX92xX6xX3xX46xX6xX3xX17xX18xX3cxX389xXexX3xX22xX6bxX1dxX1xX3xX230xX1xXdbxXdxX3xXexX23xX3xX95xX6bxX3xX4xX6xX1dxX3xXexX1xX4a8xX3xX17bxX3xX22xX2b3xX3xX22xXdxX570xX18xX3xXexX46xX6xX3xX91xX570xX3xXexX4bbxXdxX3xXexX44xX1dxX1exX3xXexX46xX4b6xX3xXexX46xX2b8xXdxX3xXbxX1xX459xXbxX3xX4xX1xX6fxXexX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX104xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX91xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd1xXb7xX3xX393xX144xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX31xXbxX1xX34xX35xX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xX142xX3xX3a0xX1xXdbxXdxX3xXexX23xX3xX2xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xXexX44xX1dxX1exX3xXexX46xX4b6xX3xXexX46xX2b8xXdxX3xXbxX1xX459xXbxX3xX4xX1xX6fxXexX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxXaxX3xX1xX46xX10xX632xX9xXaxX4cxX6xX1dxX5a8xX1dxXdxX1dxX1xX5a8xXexX46xX6xXexX5a8xXexX18xX4cxX91xX18xX5a8xX393xX144xX5a8xX5exX115xXdxX5a8xXexX18xX115xX1dxX1exX5a8xXbxX1xX10xX5a8xX37xX6xX5a8xXexX18xX3cxX5a8xX230xX1xX115xXdxX5a8xXexX115xX5a8xX2xX5a8xX5exX115xXdxX5a8xXexX18xX115xX1dxX1exX5a8xXexX6xX1dxX1exX5a8xXexX46xX18xX5a8xXexX46xX6xXdxX5a8xXbxX1xX10xXbxX5a8xX4xX1xX6xXexX5a8xX37xX6xX5a8xXexX18xX3cxX4cxX2xX186xX182xX144xX20xX153xX104xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX1exX3xX7xX46xX4xX9xXaxX4cxX37xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX17bxX155xX4cxX1dxX10xX13dxX7xX4cxX17bxX155xX2xX17dxX4cxX182xX144xX5exX17bxX2xX17dxX2xX17bxX155xX144xXexX153xX2xX182xX182xX5xX155xX5a8xX144xX144xX144xX393xX104xX194xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX22xX6xX1dxX1exX3xX31xXbxX1xX34xX35xX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX1dxX1xX44xX3xX46xXdxX34xX1dxX1exXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX91xX12xX0xX7xXexX46xX115xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd1xXb7xX3xX393xX144xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX31xXbxX1xX34xX35xX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xX142xX3xX3a0xX1xXdbxXdxX3xXexX23xX3xX2xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xXexX44xX1dxX1exX3xXexX46xX4b6xX3xXexX46xX2b8xXdxX3xXbxX1xX459xXbxX3xX4xX1xX6fxXexX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxXaxX3xX1xX46xX10xX632xX9xXaxX4cxX6xX1dxX5a8xX1dxXdxX1dxX1xX5a8xXexX46xX6xXexX5a8xXexX18xX4cxX91xX18xX5a8xX393xX144xX5a8xX5exX115xXdxX5a8xXexX18xX115xX1dxX1exX5a8xXbxX1xX10xX5a8xX37xX6xX5a8xXexX18xX3cxX5a8xX230xX1xX115xXdxX5a8xXexX115xX5a8xX2xX5a8xX5exX115xXdxX5a8xXexX18xX115xX1dxX1exX5a8xXexX6xX1dxX1exX5a8xXexX46xX18xX5a8xXexX46xX6xXdxX5a8xXbxX1xX10xXbxX5a8xX4xX1xX6xXexX5a8xX37xX6xX5a8xXexX18xX3cxX4cxX2xX186xX182xX144xX20xX153xX104xX1xXexX37xXaxX12xXd1xXb7xX3xX393xX144xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX31xXbxX1xX34xX35xX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xX142xX3xX3a0xX1xXdbxXdxX3xXexX23xX3xX2xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xXexX44xX1dxX1exX3xXexX46xX4b6xX3xXexX46xX2b8xXdxX3xXbxX1xX459xXbxX3xX4xX1xX6fxXexX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX46xX115xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX61xX62xX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xX1xX18xX3cxXd8xX1dxX3xXcaxX1exX1xXdxX3xX81xX18xXe1xX1dxX3xX7cxX5bxX44xX3xXcxX8cxX1dxX1xX8fxX3xX91xX92xX6xX3xX46xX6xX3xX17xX18xX3cxX389xXexX3xX22xX6bxX1dxX1xX3xX230xX1xXdbxXdxX3xXexX23xX3xX95xX6bxX3xX4xX6xX1dxX86xX3xX5xXd8xX1dxX1xX3xXexX3fxX37xX3xX1exXdxX6xX37xX3xX22xX23xXdxX3xX91xX26exXdxX3xXcaxX1exX18xX3cxXcexX1dxX3xXd1xX384xX1dxX3xX313xX18x7a46xX3xX7cxX31axXcaxX3xX2xX182xX182xX17dxX8fxX3xXexX46xX3bxX3xXdbxX3xX148xX333xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX3e7xX1xX115xX1dxX1exX86xX3xX1xX18xX3cxXd8xX1dxX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX61xX1xX27xX510xX1dxX1exX3xX7cxXcaxX1exX1xXd8xX3xX3b1xX1dxX8fxX3xX91xX570xX3xX1xX44xX1dxX1xX3xX91xXdxX3xX31xXcxX44xX1dxX1exX3xXexX46xX4b6xX3xXexX46xX2b8xXdxX3xXbxX1xX459xXbxX3xX4xX1xX6fxXexX3xX37xX6xX3xXexX3bxX3cxX35xX104xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX91xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX18xX5xX12xX0xX5exXdxX91xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX46xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX91xX12xX0xX4cxX5exXdxX91xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b1xX18xXexX1xX115xX46xXaxX12xX340xX4a8xX4xX3xX313xX18xXe1xX1dxX0xX4cxXbxX12
Đức Quân