Cách tải toàn bộ hình ảnh trên Facebook về iPhone
Để đảm bảo an toàn khi sử dụng Facebook, ngoài việc tăng cường bảo mật, bạn cũng nên tạo thói quen thường xuyên sao lưu dữ liệu sau một khoảng thời gian nhất định.
5a81xf880x11265x898cxfff6x881bxc8cfxb2cdx948dxX7xf2e9xe4c7x8addx6e20xb982xae1cxX5xa3bcxXaxaeb8x9af3x10c7axX4xX1xX3xXexa1ccxXdxX3xXexb043x6ca8xfea6xX3x63cex83c9xX3xX1xe61bxX1fxX1xX3xX19xX1fxX1xX3xXexd535xbaa9xX1fxX3xdedfxX6xX4xX10xX21xX1dxX1dx7b62xX3x83bex62bcxX3xXdxb2dfxX1xX1dxX1fxX10xX0xf189xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd9f1xX10xX6x7a9cxXaxX12x8896x64e6xX3xda67xX19x6126xX3xX21xX19xX1dxX3xX6xX1fxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX39xX1xXdxX3xX7x10b03xX3xX57xa8c1xX1fxa5a6xX3xX32xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xb13axX3xX1fxX77xX1dxX1exXdxX3xX3bxXdxf032xX4xX3xXex8cb0xX1fxX77xX3xX4xdeabx88caxX1fxX77xX3xX21xX19xX1dxX3xX5fx10c1dxXexX81xX3xX21xc575xX1fxX3xX4x101e5xX1fxX77xX3xX1fxX2fxX1fxX3xXexXa3xX1dxX3xXexX1xedd4xXdxX3x72ffxf208xX10xX1fxX3xXexX1xX94xX95xX1fxX77xX3x10040xXb9xe19bxX2fxX1fxX3xX7xX6xX1dxX3xX5xX94xXb9xX3xX57x980dxX3xX5xXdxX8bxXb9xX3xX7xX6xXb9xX3xX5fxX22xXexX3xX39xX1xX1dxX19xX1fxX77xX3xXexX1xX95xXdxX3xX77xXdxX6xX1fxX3xX1fxX1xf662xXexX3xX5dxceb0xX1fxX1x97e6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10794xX1dxX57xXc6xXaxX12xX0xXdxX5fxX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX2exXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxf637xXdxX57xXexX1x65b3xX3xe07cx6de1x10821xXbxXc4x6137xX3xX1xX10xXdxX77xX1xXexX133xX3x10927xX137x10360xXbxXc4xX13axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX45xX45xXdxXfcxX21xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xXfcxX3bxX1fxX45xX1fxX10xX12exX7xX45xX137xX2xX146xd646xX45xX2xX146xce9bxX57xX16exX2xX146xX144xX135xb730xX135xXex5b96xX135xX175xX137xX5xX16ex1012exXexX6xXdxX17exX5fxX1dxXexX17exX5xXb9xX4xX17exXexX1dxX6xX1fxX17exX21xX1dxXfcx7303xXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX1fxX1xX3xX19xX1fxX1xX3xXexX2exX2fxX1fxX3xX32xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xX3xX3bxX3cxX3xXdxX3fxX1xX1dxX1fxX10xXaxX3xX12exXdxX57xXexX1xX9xXaxX135xX136xX137xXaxX3xX1xX10xXdxX77xX1xXexX9xXaxX144xX137xX146xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX1dxX57xXc6xXaxX12x7053xX6xXb9xX3xX3bxX75xX3xX3bxXdxX3xXbxX1xXa3xX5fxX3xX57xXd3xX3xX5xXdxX8bxXb9xX3xX13xX6xX5fxX21xX2exXdxX57xX77xX10xX3xc8c9xX1fxX6xX5xXc6xXexXdxX4xX6xX3xXc4xX19xXc6xX3xX2exX6xX3xX3bxX1exX1dxX3xX5dxb2bexXb9xX3xX1fxX8fxX5fxX3xX137xX146xX2xX178xX81xX3xX32xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xX3xX5dx10218xX3xXexX8fxX1fxX77xX3xX4xX94xX95xX1fxX77xX3xX4xX19xXdxX3xXexX1xXdxX8bxX1fxX3xXb8xXb9xXc6xX3cxX1fxX3xX2exXdxX2fxX1fxX77xX3xXexX94xX81xX3xX5dx650fxX1fxX77xX3xXexX1xX95xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xXbxX1x650cxXbxX3xX1fxX77xX94xX95xXdxX3xX57xc5c1xX1fxX77xX3xXexX19xXdxX3xXc4xXb9x112bfxX1fxX77xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX57xXd3xX3xX5xXdxX8bxXb9xX3xf9a0xX1xX25xX1fxX1xX3xX19xX1fxX1xX81xX3xX3bxXdxX57xX10xX1dx102a6xaa76xX3xX5dxX24exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x6c62xX3xX3bx814fxXdxX3xX32xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xX3xXexX2exX94xX2ccxX4xX3xX5dxXb5xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX1dxX57xXc6xXaxX12xX10cxX1exXdxX3xX3bxXdx84fcxXexX3xX1fxX1exXc6xX3xX7xb204xX3xX1xX94xX2ccxX1fxX77xX3xX57x1127cxX1fxX3xX21xXa3xX1fxX3xX5dx6cf7xX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX1fxX1xX3xX19xX1fxX1xX81xX3xX3bxXdxX57xX10xX1dxX2bdxX3xXexX2exX2fxX1fxX3xX32xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xX3xX3bxX3cxX3xXdxX3fxX1xX1dxX1fxX10xXfcxX3xf915xX2fcxXb9xX3xX5dxX6xX1fxX77xX3xX7xX72xX3xX57xX75xX1fxX77xX3xXdxX3fxX6xX57xX81xX3xX5fxX14xXc6xX3xXex780bxX1fxX1xX3xX2adxce62xXdxX1fxX57xX1dxX12exX7xX3xX1xX1dxe2c2xX4xX3xX5fxX6xX4xbcd6xX200xX2bexX81xX3xX21xXa3xX1fxX3xX4xX1xfc8dxX3xX4xX237xX1fxX3xXexX1x9691xX4xX3xX1xXdxX8bxX1fxX3xXexX94x6d2axX1fxX77xX3xXexX397xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX1dxX57xXc6xXaxX12xX5axX237xXb9xX3xXexXdxX2fxX1fxX81xX3xX21xXa3xX1fxX3xX1xX24exXc6xX3xX5fx104c4xX3xdefcxX1fxX77xX3xX57xX75xX1fxX77xX3xX32xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xX3xXexX2exX2fxX1fxX3xXdxX3fxX1xX1dxX1fxX10xX81xX3xX21xXf5xX5fxX3xX3bxX1exX1dxX3xX21xXdxX5bxXb9xX3xXexX94xec5axX1fxX77xX3xX5fxX10xX1fxXb9xX3xX3d0xX3xX77xXb5xX4xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX21xX2fxX1fxX3xX57xX94xX2ccxXdxX3xX3bxX1exX3xX4xX1xX315xX1fxX3xX200xX10xXexXexXdxX1fxX77xX7xX3x84a4xX3xX3fxX2exXdxX3bxX6xX4xXc6xX3xX2adxX4xX1exXdxX3xX5dxX37exXexX3xX3bxX1exX3xXb8xXb9xXc6xX3cxX1fxX3xX2exXdxX2fxX1fxX77xX3xXexX94xX2bexX3xX17exX3xX200xX10xXexXexXdxX1fxX77xX7xX3xX2adxX4xX1exXdxX3xX5dxX37exXexX2bexXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX1dxX57xXc6xXaxX12xX0xXdxX5fxX77xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX45xX45xXdxXfcxX21xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xXfcxX3bxX1fxX45xX1fxX10xX12exX7xX45xX137xX2xX146xX16axX45xX2xX146xX16exX57xX16exX2xX137xX2xX16axX146xX146xXexX178xX178xX136xX144xX5xX2xXfcxX193xXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX1fxX1xX3xX19xX1fxX1xX3xXexX2exX2fxX1fxX3xX32xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xX3xX3bxX3cxX3xXdxX3fxX1xX1dxX1fxX10xXaxX3xX5xX1dxX1fxX77xX57xX10xX7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX133xX45xX45xX39xXc6xX1fxX77xXb9xXc6xX10xX1fxX7xX1dxXfcxXbxX5xX1dxXfcxX3bxX1fxX45xX39xXc6xX17exX1fxX77xXb9xXc6xX10xX1fxX17exX7xX1dxX45xXexXb9xXc6xX10xXexX17exX4xX1xXdxX10xXb9xX45xX4xX1exXdxX3xX5dxX37exXexX3xa4a2xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX1dxX57xXc6xXaxX12xXcxXdxX2fcxXbxX3xXexX1xX10xX1dxX81xX3xX21xXa3xX1fxX3xX1xX24exXc6xX3xX39xX285xX1dxX3xXc4xXb9xX299xX1fxX77xX3xX21xX2fxX1fxX3xX57xX94xX2ccxXdxX3xX3bxX1exX3xXexX25xX5fxX3xX5dxX2fcxX1fxX3xX5fxX75xX4xX3x9cf2xX1dxX12exX1fxX5xX1dxX6xX57xX3xXc6xX1dxXb9xX2exX3xXdxX1fxX538xX1dxX2exX5fxX6xXexXdxX1dxX1fxX3xX2adxXexX19xXdxX3xXc4xXb9xX299xX1fxX77xX3xXexX1x7310xX1fxX77xX3xXexXdxX1fxX3xX4xf313xX6xX3xX21xXa3xX1fxX2bexX3xX17exX3x8b93xX10xXb8xXb9xX10xX7xXexX3xX4xX1dxXbxXc6xX3xX2adxXc6xX2fxXb9xX3xX4xX237xXb9xX3xX21xX19xX1fxX3xX7xX6xX1dxX2bexXfcxX3xX5axX5bxX3xXexX19xXdxX3xXc4xXb9xX299xX1fxX77xX3xX1xX25xX1fxX1xX3xX19xX1fxX1xX3xX3bxX1exX3xX3bxXdxX57xX10xX1dxX81xX3xX21xXa3xX1fxX3xX4xX1xX38fxX3xX4xX237xX1fxX3xX5dxX14xX1fxX1xX3xX57xXf5xXb9xX3xX3bxX1exX1dxX3xX5fxX75xX4xX3xX3fxX1xX1dxXexX1dxX7xX3xX6xX1fxX57xX3xa86exXdxX57xX10xX1dxX7xX3xX2adxX19xX1fxX1xX3xX3bxX1exX3xX3bxXdxX57xX10xX1dxX2bexX81xX3xX4xX14xX4xX3xX5fxX75xX4xX3xX39xX1xX14xX4xX3xX21xXa3xX1fxX3xX1fxX2fxX1fxX3xX21xb62bxX3xX4xX1xX315xX1fxX3xX5dxX5bxX3xXexXdxX2fcxXexX3xX39xXdxX8bxX5fxX3xXexX1xX95xXdxX3xX77xXdxX6xX1fxX3xX3bxX1exX3xX77xXdxX19xX5fxX3xX57xXb9xX1fxX77xX3xX5xX94xX400xX1fxX77xX3xXexX8bxXbxX3xXexX19xXdxX3xXc4xXb9xX299xX1fxX77xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX1dxX57xXc6xXaxX12xX353xX2fcxXb9xX3xX5fxXb9xX299xX1fxX3xX1xX25xX1fxX1xX3xX19xX1fxX1xX3xX4xXb5xX3xX4xX1xXf5xXexX3xX5xX94xX400xX1fxX77xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxX1xXf5xXexX81xX3xX21xXa3xX1fxX3xX1xX24exXc6xX3xX39xX285xX1dxX3xXc4xXb9xX299xX1fxX77xX3xX21xX2fxX1fxX3xX57xX94xX2ccxXdxX3xX3bxX1exX3xX4xX1xX315xX1fxX3xX54xXdxX77xX1xX3xX2adxX4xX6xX1dxX2bexX3xXexXa3xXdxX3xX5fxX75xX4xX3xcfc8xX10xX57xXdxX6xX3xe7a6xXb9xX6xX5xXdxXexXc6xX3xX2adxX4xX1xXf5xXexX3xX5xX94xX400xX1fxX77xX3xXbxX1xX94xX3a1xX1fxX77xX3xXexXdxX8bxX1fxX2bexX81xX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX5b5xX1fxX77xX3xX7xX299xX3xX4x75daxX1fxX3xX5xXa3xXdxX3xX21xXa3xX1fxX3xX4xX1xX38fxX3xX4xX237xX1fxX3xX5dxX5bxX3xX5fxX37exX4xX3xX5dxXf9xX1fxX1xX81xX3xX4xXb9xX299xXdxX3xX4xX28fxX1fxX77xX3xX1fxX1xXf5xX1fxX3xX13xX2exX10xX6xXexX10xX3xX32xXdxX5xX10xX3xX2adxXexXa3xX1dxX3xX538xXdxX5xX10xX2bexXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX1dxX57xXc6xXaxX12xX0xXdxX5fxX77xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX45xX45xXdxXfcxX21xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xXfcxX3bxX1fxX45xX1fxX10xX12exX7xX45xX137xX2xX146xX16axX45xX2xX146xX16exX57xX16exX2xX137xX2xX16axX146xX146xXexX135xX2xX144xX178xX5xX137xXfcxX193xXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX1fxX1xX3xX19xX1fxX1xX3xXexX2exX2fxX1fxX3xX32xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xX3xX3bxX3cxX3xXdxX3fxX1xX1dxX1fxX10xXaxX3xX5xX1dxX1fxX77xX57xX10xX7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX133xX45xX45xX39xXc6xX1fxX77xXb9xXc6xX10xX1fxX7xX1dxXfcxXbxX5xX1dxXfcxX3bxX1fxX45xX39xXc6xX17exX1fxX77xXb9xXc6xX10xX1fxX17exX7xX1dxX45xXexXb9xXc6xX10xXexX17exX4xX1xXdxX10xXb9xX45xcb64xX397xX6xX3xX4xX1xX315xX1fxX3xX1fxX1xXd3xX1fxX77xX3xX5xX1dxXa3xXdxX3xX57xXd3xX3xX5xXdxX8bxXb9xX3xX4xX237xX1fxX3xXexX19xXdxX3xX3bxX3cxXfcxX3xea61xX1fxX1xX133xX3xX711x895dxX353xX54xX3xX54xX384x637dxX353xa68cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX1fxXaxX12xX854xX397xX6xX3xX4xX1xX315xX1fxX3xX1fxX1xXd3xX1fxX77xX3xX5xX1dxXa3xXdxX3xX57xXd3xX3xX5xXdxX8bxXb9xX3xX4xX237xX1fxX3xXexX19xXdxX3xX3bxX3cxXfcxX3xX87cxX1fxX1xX133xX3xX711xX882xX353xX54xX3xX54xX384xX888xX353xX88axX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX1dxX57xXc6xXaxX12xX854x6919xX4xX3xX1fxX1exXc6xX81xX3xXexX2exX25xX1fxX1xX3xX57xXb9xXc6xX8bxXexX3xX200xX6xX538xX6xX2exXdxX3xX7xX304xX3xXexX397xX3xX5dxX22xX1fxX77xX3xX5fxX3d0xX3xX32xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xX3xX3bxX1exX3xXc6xX2fxXb9xX3xX4xX237xXb9xX3xX21xXa3xX1fxX3xX1fxX1xX9exXbxX3xX5xXa3xXdxX3xX5fxX9exXexX3xX39xX1x74c8xXb9xX3xX5dxX5bxX3xXc4xX14xX4xX3xX1fxX1xX9exX1fxXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX1dxX57xXc6xXaxX12x8135xX1xXdxX3xX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXf5xXexX81xX3xX21xX19xX1fxX3xX7xX6xX1dxX3xX5xX94xXb9xX3xX57xXd3xX3xX5xXdxX8bxXb9xX3xX2adxX21xX6xX1dxX3xX77xX276xX5fxX3xX1xX25xX1fxX1xX3xX19xX1fxX1xX3xX3bxX1exX3xX3bxXdxX57xX10xX1dxX2bexX3xX7xX304xX3xX1fx8441xX5fxX3xXexX2exX1dxX1fxX77xX3xX5fxX75xX4xX3xX200xX10xXexXexXdxX1fxX77xX7xX3xX42exX3xX3fxX2exXdxX3bxX6xX4xXc6xX3xX2adxX4xX1exXdxX3xX5dxX37exXexX3xX3bxX1exX3xXb8xXb9xXc6xX3cxX1fxX3xX2exXdxX2fxX1fxX77xX3xXexX94xX2bexX3xX17exX3xX200xX10xXexXexXdxX1fxX77xX7xX3xX2adxX4xX1exXdxX3xX5dxX37exXexX2bexX3xX17exX3xX58exX1dxX12exX1fxX5xX1dxX6xX57xX3xXc6xX1dxXb9xX2exX3xXdxX1fxX538xX1dxX2exX5fxX6xXexXdxX1dxX1fxX3xX2adxXexX19xXdxX3xXc4xXb9xX299xX1fxX77xX3xXexX1xX5b5xX1fxX77xX3xXexXdxX1fxX3xX4xX5bexX6xX3xX21xXa3xX1fxX2bexX3xX17exX3xX221xX3bxX6xXdxX5xX6xX21xX5xX10xX3xX4xX1dxXbxXdxX10xX7xX3xX2adxX21xX19xX1fxX3xX7xX6xX1dxX3xX1xXdxX8bxX1fxX3xX4xXb5xX2bexX81xX3xX3bxXdxX8bxX4xX3xX21xXa3xX1fxX3xX4xX237xX1fxX3xX5xX1exX5fxX3xX5xX1exX3xX1fxX1xXf5xX1fxX3xX58exX1dxX12exX1fxX5xX1dxX6xX57xX3xX5dxX5bxX3xXexX19xXdxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX57xXd3xX3xX5xXdxX8bxXb9xX3xX3bxX3cxX3xXdxX3fxX1xX1dxX1fxX10xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX1dxX57xXc6xXaxX12xX0xXdxX5fxX77xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX45xX45xXdxXfcxX21xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xXfcxX3bxX1fxX45xX1fxX10xX12exX7xX45xX137xX2xX146xX16axX45xX2xX146xX16exX57xX16exX2xX137xX2xX16axX146xX146xXexX178xX137xX144xX144xX5xX175xXfcxX193xXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX1fxX1xX3xX19xX1fxX1xX3xXexX2exX2fxX1fxX3xX32xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xX3xX3bxX3cxX3xXdxX3fxX1xX1dxX1fxX10xXaxX3xX5xX1dxX1fxX77xX57xX10xX7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX133xX45xX45xX39xXc6xX1fxX77xXb9xXc6xX10xX1fxX7xX1dxXfcxXbxX5xX1dxXfcxX3bxX1fxX45xX39xXc6xX17exX1fxX77xXb9xXc6xX10xX1fxX17exX7xX1dxX45xXexXb9xXc6xX10xXexX17exX4xX1xXdxX10xXb9xX45xXexX19xXdxX3xX57xXd3xX3xX5xXdxX8bxXb9xX3xX538xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xX3xX3bxX3cxX3xXdxXbxX1xX1dxX1fxX10xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX2exX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX2exX1dxX1fxX77xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX2fxX1fxX3xXb8xXb9xX6xX1fxX133xX0xX45xX7xXexX2exX1dxX1fxX77xX12xX0xXb9xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17exXexX1xXb9xX5fxX21xX17exX6xX1fxX57xX17exX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX630xX25xX3xX7xX6xX1dxX3xX711xX6xX2exX39xX3x734dxXb9xX4xX39xX10xX2exX21xX10xX2exX77xX3xX21xXf9xX3xX14xX5fxX3xX19xX1fxX1xX3xX21xX3d0xXdxX3xX221xXbxXbxX5xX10xa1fcxXaxX3xX1xX2exX10xX538xX9xXaxX45xXexX1xXdxX10xXexX17exX21xXdxX17exX7xX1dxX45xX3bxXdxX17exX7xX6xX1dxX17exX5fxX6xX2exX39xX17ex840exXb9xX4xX39xX10xX2exX21xX10xX2exX77xX17exX21xXdxX17exX6xX5fxX17exX6xX1fxX1xX17exX21xX1dxXdxX17exX6xXbxXbxX5xX10xX45xX137xX146xX136xX2xX2xX16axXfcxX1xXexX5fxXaxX12xX0xXdxX5fxX77xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX45xX5fxX10xX57xXdxX6xX45xX2xX137xX146xX45xX1fxX10xX12exX7xX45xX137xX2xX146xX136xX45xX2xX137xX178xX57xX144xX2xX2xX2xX137xX16exX16exXexX2xX178xX135xX16axX5xX175xXfcxX193xXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX1fxX1xX3xX19xX1fxX1xX3xXexX2exX2fxX1fxX3xX32xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xX3xX3bxX3cxX3xXdxX3fxX1xX1dxX1fxX10xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX3bxX12xX0xX7xXexX2exX1dxX1fxX77xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX630xX25xX3xX7xX6xX1dxX3xX711xX6xX2exX39xX3xXbfbxXb9xX4xX39xX10xX2exX21xX10xX2exX77xX3xX21xXf9xX3xX14xX5fxX3xX19xX1fxX1xX3xX21xX3d0xXdxX3xX221xXbxXbxX5xX10xXc19xXaxX3xX1xX2exX10xX538xX9xXaxX45xXexX1xXdxX10xXexX17exX21xXdxX17exX7xX1dxX45xX3bxXdxX17exX7xX6xX1dxX17exX5fxX6xX2exX39xX17exXc3bxXb9xX4xX39xX10xX2exX21xX10xX2exX77xX17exX21xXdxX17exX6xX5fxX17exX6xX1fxX1xX17exX21xX1dxXdxX17exX6xXbxXbxX5xX10xX45xX137xX146xX136xX2xX2xX16axXfcxX1xXexX5fxXaxX12xX630xX25xX3xX7xX6xX1dxX3xX711xX6xX2exX39xX3xXbfbxXb9xX4xX39xX10xX2exX21xX10xX2exX77xX3xX21xXf9xX3xX14xX5fxX3xX19xX1fxX1xX3xX21xX3d0xXdxX3xX221xXbxXbxX5xX10xXc19xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX2exX1dxX1fxX77xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX13xc158xX384xX3xX32xX6xX4xX10xX21xX1dxX1dxX39xX3xX57xX94xX95xX1fxX77xX3xX1fxX1xX94xX3xX5dxX6xX1fxX77xX3xXbxX1xX19xX1fxX3xX3d2xX1fxX77xX3xXexX1xX14xXdxX3xXb8xXb9xX14xX3xXexX2exX94xX2ccxX4xX3xX1fxX1xXd3xX1fxX77xX3xX5dxX22xX1fxX77xX3xXexX1xX14xXdxX3xX1xXa3xX1fxX3xX4xX1xX2fcxX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX57xXd3xX3xX5xXdxX8bxXb9xX3xX1fxX77xX94xX95xXdxX3xX57xX28fxX1fxX77xX3xXexc7fcxX3xX221xXbxXbxX5xX10xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX3bxX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xXb9xX5xX12xX0xX57xXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX45xX57xXdxX3bxX12xX0xX45xX57xXdxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX1dxXb9xX2exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX3fxX854xX384xX0xX45xXbxX12