Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
(Baohatinh.vn) - Sáng 23/3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2015.
cdd7x133f9x156bcx1674ax1361dxdf19xe19axd707x147acx1527bx1075ex12206xX5xX8x14d75xX5xfa26x13536xX7x11790xdd93x125baxf64cxX3x138d0x11ca8xX4xX5xX12xf011xX6xXaxX3x15cfbxX7xX10xX4xX4xX9xXax12a89xe502xX12xX5xX7xX8xXaxe94exe3efx1093fxX6xX3xd601xe3c6xX14xX13xX3xXdx13bcbx1157dxX3xX27xX1x10b11xdfc0xX14xX13xX3axX3xX5xX1x12af8xX3xX5x16408xee77xX14xX3xX27xX1x14f42xX3xX1x16c1axX27xX3x127d9x11657xX12xX3xX5xX49xcfc2xX3xX8x100d2xX0x125eaxX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xf02cxX8xX10xX33xXaxX2ex13294x15a92xX14xX13xX3xdbdbx1062bxX60xX97xX3axX3xX91x133d3xX3x134f9xX10x1164cxX3x16be3xd56dxX14xX13xX3xXfxX3xX28xX1xX3ex10784xX14xX13xX3xdd59xX12xX14xX1xX3xX55x10c54xX3xX2fxX39xX3xX1xXa4xX12xX3xX8bxXb7xX3xX28x135d5xX14xX1xX3xX5xedccxX3xX20xX1xf28exX20xX3xX1xXa4xX12xX3xX14xX13xX1xX46xX3xX5xX49xX12x14c65xX14xX3xf4edxX1xX10xX12xX3xXdfxdb0fxX3xX1xXa1x11719xX20xX1xX3xXdxX30xX6xX3xX33xX34xX14xX13xX3xXdxX39xX3axX3xX27xX1xX3exX3fxX14xX13xX3axX3xX5xX1xX46xX3xX5xX49xX4axX14xX3xX27xX1xX4fxX3xX1xX52xX27xX3xX55xX56xX12xX3xX5xX49xX5bxX3xX8xX5exX3xX13x134bbxX14xX3xX55xX56xX12xX3xXdxX30xX6xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX14x16450xX14xX13xX3xX5xX1xX130xX14xX3xX5exX56xX12xX3xX14xf47fxX5exX3xX96x15178xX2x1076bx10976xX0xX60xX27xX2exX0xX5xX10xXb1xX7xX8xX3xe2c5xX12xX33xX5xX1xX9xXaxX96xX142xX142xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX33xX33xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xXb1xXa1xX49xX33xX8xX49xX9xXaxX142xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX49xXaxX2exX0xX5xXb1xXa1xX33xX6xX2exX0xX5xX49xX2exX0xX5xX33xX2exX0xX10xX3xX1xX49xX8xX1cxX9xXaxXaxX2exX0xX12xX5exX13xX3xX4xX49xX20xX9xXaxX60xX60xX12xX145xXb1xX10xXa1xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX145xX55xX14xX60xX14xX8xX151xX4xX60xX2xX144xX2xX96xX60xX2xX142x10790xX33xX2xX2xX2xX2xX1d8xX142xX142xX5x139e3xd077xX142x13ea6xX2xX7xX142xX145xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxXa1x1210exX5exX10xX13xX8xXaxX3xX60xX2exX0xX60xX10xX2exX0xX60xX5xX33xX2exX0xX60xX5xX49xX2exX0xX60xX5xXb1xXa1xX33xX6xX2exX0xX60xX5xX10xXb1xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x1016fxXa1xX33xX6xXaxX2exX28xX1xX34xX20xX3xX1xX12x16388xX14xX3x11c07xX18xX6xXe5xX5xX3xXa3xX46xX14xX1xX3xX4x13e42xX3xX97xX1e3xX60xX96xX142xX2xX1e3xX60xX255x14f46xXfxX28xX28xX13xX3xX14xX13xXb7xX6xX3xX97xX142xX60xX144xX60xX96xX142xX2xX1e3xX3xX20x14f5bxX10xX3xX28xX1xX282xX3xX5xX3exX56xX14xX13xX3x13387xX1x16b11xX14xX1xX3xX27xX1xX282xX3xX55xdd2axX3x12c62xX18xX6xX3xXa3xX46xX14xX1xX3xX20xX1xX18xd2d6xX14xX3xXdxX39xX3axX3xX27xX1xX3exX3fxX14xX13xX3axX3xX5xX1xX46xX3xX5xX49xX4axX14xX3xX27xX1xX4fxX3xX1xX52xX27xX3xX55xX56xX12xX3xX5xX49xX5bxX3xX8xX5ex130c5xX3xe686xX13xX1xX46xX3xX29cxX18xX6xXe5xX5xX3xX4xX261xX3xX142xX1e5xX3xf69dxX3xX2d4xX255xX60xX28x15f41xX3xX14xX13xXb7xX6xX3xX2x12fe5xX60xX144xX60xX96xX142xX142xX2f3xX3xX20xX282xX10xX3xX245xX28fxX8bxX3xX26cx137b7xX14xX13xX3xXb1xXa4xX3xX5xd599xX14xX1xX3xX55xX29axX3xX14xX130xX14xX13xX3xX14xX13xX1xX12xX252xX27xX3axX3xX14xX130xX14xX13xX3xX33xX30xX14xX3axX3xX14xX130xX14xX13xX3xX5xX1xX130xX14xX3xX13xX12xX10xX12xX3xXa3xXa1xXe9xX14xX3xX96xX142xX142xX2f3xX3xX2e5xX3xX96xX142xX2xX144xX3xX55xXb7xX3xXa3xX46xX14xX1xX3xX1xX3exX56xX14xX13xX3xXa3xXe5xX14xX3xX14xX13exX5exX3xX96xX142xX96xX142xX2d2xX3xX28fxX18xXa4xX20xX3xX55x144edxX14xX3xXa3xXa4xX14xX13xX3xe9b9xX28xXa1xXb7xX14xX3xX5xX30dxX14xX1xX3xX20xX1xX18xX14xX13xX3xX4xXcdxX20xX3xXdxX30xX6xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX14xX130xX14xX13xX3xX5xX1xX130xX14xX3xX5exX56xX12x12afexX3axX3xX91xX9dxX3xX9fxX26cxX28xX245xXfxX2fxX8bxX3xX5xX49xX12xXdcxX14xX3xXdfxX1xX10xX12xX3xXdxX30xX6xX3xX33xX34xX14xX13xX3xXdxX39xX3axX3xX27xX1xX3exX3fxX14xX13xX3axX3xX5xX1xX46xX3xX5xX49xX4axX14xX3xX27xX1xX4fxX3xX1xX52xX27xX3xX55xX56xX12xX3xX5xX49xX5bxX3xX8xX5exX3xX13xX11fxX14xX3xX55xX56xX12xX3xXdxX30xX6xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX2d4xX28x115e5xX3xX14xX13exX5exX3xX96xX142xX2xX144xX145xX0xX60xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX245xXa1xX33xX6xXaxX2exX28xX1xX8xXa1xX3xXa3x11dc6xX3axX3xX7x1258axX14xX13xX3xX13xX1x12c9fxX27xX3xX55xX12xX252xX20xX3xX1xX18xX6xX3xXa3xXa4xX14xX13xX3xX5exd935xX12xX3xX14xX13xX18xX443xX14xX3xX7xX34xX20xX3xX20xX1xX30dxX3xXa3xXe9xXa1xX3axX3xX5xX49xX12xXdcxX14xX3xXdfxX1xX10xX12xX3xX5xX1xX34xX20xX3xX1xX12xX252xX14xX3xX2xX144xX3xX5xX12x109a4xX18xX3xX20xX1xX291xX3xXdxX39xX3axX3xX27xX1xX3exX3fxX14xX13xX3axX3xX5xX1xX46xX3xX5xX49xX4axX14xX3xX27xX1xX4fxX3xX1xX52xX27xX3xX55xX56xX12xX3xX5xX49xX5bxX3xX8xX5exX3xX13xX11fxX14xX3xX55xX56xX12xX3xX20xX130xX14xX13xX3xX5xX92xX20xX3xX20xX1xX30dxX3xXa3xXe9xXa1xX3axX3xX5xX49xX12xXdcxX14xX3xXdfxX1xX10xX12xX3xXdxX30xX6xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX2d4xX28xX3fdxX3xX20xX282xX10xX3xX5xX30dxX14xX1xX3axX3xX14xX1xX4axX5xX3xX7xXb7xX3xX20xX92xX20xX3xX5xX12xX48bxX18xX3xX20xX1xX291xX15xX3xX5xX49xX3exX3fxX14xX13xX3xX1xX45bxX20xX3x11c45xX144x154c6xX3axX3xX1xXa4xX3xX14xX13xX1x121fdxXa1xX3xX517xX2xX2xX519xX3axX3xX13xX12xX92xXa1xX3xX33xcef2xX20xX3xX517xX2xX1e3xX519xX3axX3xX6xX3xX5xXe5xX3xX517xX2xX144xX519xX3axX3xX55xX13exX14xX3xX1xX43fxX10xX3xX517xX2xX1d8xX519xX3axX3xX10xX14xX3xX14xX12xX14xX1xX3xX5xX49xX36dxX5xX3xX5xX34xX3xX517xX2xX2f3xX519xX145xX3xX3fdxX531xX20xX3xX5xX12xX48bxX18xX3xX7xXb7xX3xX27xX1xX4axX14xX3xXa3xX4axX18xX3xXa3xXe5xX14xX3xX14xX13exX5exX3xX96xX142xX96xX142xX3axX3xX20xX43fxX3xX2f3xX142x1573exX3xXdxX39xX3axX3xX27xX1xX3exX3fxX14xX13xX3axX3xX5xX1xX46xX3xX5xX49xX4axX14xX3xXa3xXe9xX5xX3xX5xX12xX48bxX18xX3xX20xX1xX18xX2a8xX14xX3xXdxX39xX3axX3xX27xX1xX3exX3fxX14xX13xX3axX3xX5xX1xX46xX3xX5xX49xX4axX14xX3xX27xX1xX4fxX3xX1xX52xX27xX3xX55xX56xX12xX3xX5xX49xX5bxX3xX8xX5exX145xX0xX60xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX20xX8xX14xX5xX8xX49xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX245xXa1xX33xX6xXaxX2exX0xX12xX5exX13xX3xX4xX49xX20xX9xXaxX60xX60xX12xX145xXb1xX10xXa1xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX145xX55xX14xX60xX14xX8xX151xX4xX60xX2xX144xX2xX96xX60xX2xX142xX1d8xX33xX2xX2xX2xX2xX1d8xX142xX142xX5xX1e2xX1e3xX142xX1e5xX96xX7xX2xX145xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxXa1xX1f7xX5exX10xX13xX8xX3xX33xX5xX1xX18xX5exXb1xXaxX3xX60xX2exX0xX60xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX245xXa1xX33xX6xXaxX2ex14376xXe5xX3xX1xXa1xXe9xX20xX1xX3xXa3xX3exX52xX20xX3xX5xX49xX12xXdcxX14xX3xXdfxX1xX10xX12xX3xXa3xX12xXdcxX5exX3xX5xXe9xX12xX3xX1e2xX3xXdxX39xX15xX3xe968xX14xX3x1155cxX1x138a7xX3xX517x10cb1x159bexX3xX255xX18xX10xX14xX13xX519xX3axX3xX28fxX2a8xX5exX3xX9fxXe9xX20xX3xX517xX28fxX2a8xX5exX3xX2fxX18xX6xX48bxX14xX519xX3axX3xX28xX1xXe9xX20xX1xX3xX6c6xX13exX14xX3xX517xX28xX1xXe9xX20xX1xX3xX8bxXb7xX519xX3axX3xX255xX18xX10xX14xX13xX3xX9fxXa4xX20xX3xX517xX28fxX10xX14xX3xX9fxXa4xX20xX519xX3axX3xX8bxXa4xX3xX26cxXa4xX3xX517xX9fxXa4xX20xX3xX8bxXb7xX519xX3axX3xX696xe164xX3xX9fxX30xX5exX3xX517xX696xX722xX3x16c01xX14xX1xX519xX3axX3xX28fxX3exXadxX14xX13xX3xf587xX12xX92xX14xX3xX517xX2d4xX13xX1xX12xX3xX2fxX18xX30xX14xX519xX2d2xX3xX27xX1xX4axX14xX3xXa3xX4axX18xX3xX5ex13319xX12xX3xXdxX39xX3xX55xX4fxX14xX13xX3xXa3xX443xX14xX13xX3xXb1x14bd4xX14xX13xX3xXa3xXe9xX5xX3xX5x13edexX3xX1e5xX144xX142xX3xXa3xX12xXdcxX5exX3xX5xX49xX9dxX3xX7xX48bxX14xX60xX2xX142xX142xX142xX3xXa3xX12xXdcxX5exX3axX3xXdxX39xX3xX55xX4fxX14xX13xX3xX14xX6c3xX12xX3xXa3xXe9xX5xX3xX1e2xX144xX142xX3xXa3xX12xXdcxX5exX3xX5xX49xX9dxX3xX7xX48bxX14xX60xX2xX142xX142xX142xX3xXa3xX12xXdcxX5exX145xX0xX60xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX245xXa1xX33xX6xXaxX2exX28xXe9xX12xX3xX1xXa4xX12xX3xX14xX13xX1xX46xX3axX3xX20xX92xX20xX3xXa3xXe9xX12xX3xXb1xX12xXdcxX18xX3xXa3xX39xX3xX5xX1xX305xXa1xX3xX7xX18xX36dxX14xX3xX20xX92xX20xX3x12709xX3xXdfxX12xXe5xX14xX3xX14xX1xX765xX5exX3xXa3xX3exX10xX3xX49xX10xX3xX20xX92xX20xX3xX13xX12xX305xX12xX3xX27xX1xX92xX27xX3xX5xX1xX34xX20xX3xX1xX12xX252xX14xX3xX1xX12xX252xX18xX3xX29cxX18xX305xX3xXdfxXe5xX3xX1xXa1xXe9xX20xX1xX3xX14xX1xX3exX15xX3xXa3xX2a8xX6xX3xX5exXe9xX14xX1xX3xX20xX130xX14xX13xX3xX5xX92xX20xX3xX5xX49xX18xX6xX29axX14xX3xX5xX1xX130xX14xX13xX3axX3xX55xX36dxX14xX3xXa3xXa4xX14xX13xX3xX14xX1xX765xX5exX3xX14xX30xX14xX13xX3xX20xX10xXa1xX3xX14xX1xX36dxX14xX3xX5xX1xXcdxX20xX3xX20xX1xXa1xX3xX20xX92xX20xX3xX20xX4axX27xX3axX3xX20xX92xX20xX3xX14xX13xXb7xX14xX1xX3xX55xXb7xX3xX5xXa1xXb7xX14xX3xX5xX1xXdcxX3xX14xX1xX30xX14xX3xX33xX30xX14xX3xX5xX49xXa1xX14xX13xX3xX20xX130xX14xX13xX3xX5xX92xX20xX3xX7xX443xX14xX13xX3xX13xX1xX449xX27xX2d2xX3xX5xX13exX14xX13xX3xX20xX3exX3fxX14xX13xX3xX4xX34xX3xX7xX39xX14xX1xX3xXa3xXe9xXa1xX3axX3xX20xX1xX30dxX3xXa3xXe9xXa1xX3xX20xX282xX10xX3xX20xX4axX27xX3xX282xX6xX3xX26cxX305xX14xX13xX3axX3xX20xX1xX291xX14xX1xX3xX29cxX18xX6xX29axX14xX3xXa3xX261xX12xX3xX55xX56xX12xX3xX55xX12xX252xX20xX3xXdxX30xX6xX3xX33xX34xX14xX13xX3xXdxX39xX3axX3xX27xX1xX3exX3fxX14xX13xX3axX3xX5xX1xX46xX3xX5xX49xX4axX14xX3xX27xX1xX4fxX3xX1xX52xX27xX3xX55xX56xX12xX3xX5xX49xX5bxX3xX8xX5exX3xX13xX11fxX14xX3xX55xX56xX12xX3xXdxX30xX6xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX2d4xX28xX3fdxX2d2xX3xX7xX443xX14xX13xX3xX13xX1xX449xX27xX3xXa3xX2a8xX6xX3xX5exXe9xX14xX1xX3xX55xX12xX252xX20xX3xX5xX1xX34xX20xX3xX1xX12xX252xX14xX3xXdxX30xX6xX3xX33xX34xX14xX13xX3xXdxX39xX3axX3xX27xX1xX3exX3fxX14xX13xX3axX3xX5xX1xX46xX3xX5xX49xX4axX14xX3xX27xX1xX4fxX3xX1xX52xX27xX3xX55xX56xX12xX3xX5xX49xX5bxX3xX8xX5exX3xX55xXb7xX3xX5exXa4xX5xX3xX4xX261xX3xX5xX12xX48bxX18xX3xX20xX1xX291xX3xX2d4xX28xX3fdxX3xX9dxX3xX1e2xX3xXdxX39xX3xX20xX1xX30dxX3xXa3xXe9xXa1xX3xXa3xX12xXdcxX5exX2d2xX3xXdxX39xX3xX1xXa4xX12xX3xX1xX43fxX10xX3xX55xX12xX252xX20xX3xX7xX443xX14xX13xX3xX13xX1xX449xX27xX2d2xX3xX5xX1xX34xX20xX3xX1xX12xX252xX14xX3xXa3xX92xX14xX1xX3xX13xX12xX92xX3xX29cxX18xX92xX3xX5xX49xd718xX14xX1xX3xX7xX443xX14xX13xX3xX13xX1xX449xX27xX3xX5xX1xX8xXa1xX3xX5xX76exX14xX13xX3xX13xX12xX10xX12xX3xXa3xXa1xXe9xX14x1599cxX0xX60xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX245xXa1xX33xX6xXaxX2exX696xXe5xX3xX1xXa1xXe9xX20xX1xX3xXa3xX3exX52xX20xX3xX5xX1xX34xX20xX3xX1xX12xX252xX14xX3xXdfxX1xX130xX14xX13xX3xX20xX1xX30dxX3xX5xXe9xXa1xX3xX5exX130xX12xX3xX5xX49xX3exX3fxX14xX13xX3xX4xX261xX14xX13xX3xX10xX14xX3xX5xXa1xXb7xX14xX3axX3xX5xX1xX30xX14xX3xX5xX1xX12xX252xX14xX3xXa3xXdcxX3xX5exX45bxX12xX3xX5xX49xX5bxX3xX20xX43fxX3xXa3xX12xX29axX18xX3xXdfxX12xX252xX14xX3xX27xX1xX92xX5xX3xX5xX49xX12xXdcxX14xX3xX5xXa1xXb7xX14xX3xX33xX12xX252xX14xX3xX55xX29axX3xX5xX1xXdcxX3xX20xX1xX4axX5xX3axX3xX5xX49xX291xX3xX5xX18xX252xX3axX3xX5xX12xX14xX1xX3xX5xX1xdb98xX14xX3xX55xXb7xX3xX14xX1xX30xX14xX3xX20xX92xX20xX1xX3xX5exXb7xX3xX20x1202axX14xX3xX14xX30xX14xX13xX3xX20xX10xXa1xX3xX14xX1xX36dxX14xX3xX5xX1xXcdxX20xX3xX55xXb7xX3xX5xX49xX92xX20xX1xX3xX14xX1xX12xX252xX5exX3xX20xX282xX10xX3xX20xX92xX20xX3xX20xX4axX27xX3axX3xX20xX92xX20xX3xX14xX13xXb7xX14xX1xX3axX3xX5exX754xX12xX3xX13xX12xX10xX3xXa3xXa21xX14xX1xX3xX55xXb7xX3xX5xXa1xXb7xX14xX3xXdxX39xX3xX1xXa4xX12xX3xXa3xX261xX12xX3xX55xX56xX12xX3xXb1xX305xXa1xX3xX55xX252xX3axX3xX20xX1xX13exX5exX3xX4xX43fxX20xX3xX5xX49xX5bxX3xX8xX5exX2d2xX3xX5xX13exX14xX13xX3xX20xX3exX3fxX14xX13xX3xX20xX92xX20xX3xX14xX13xX18xX443xX14xX3xX7xX34xX20xX3xX13xX43fxX27xX3xX27xX1xXb08xX14xX3xX5xX1xX34xX20xX3xX1xX12xX252xX14xX3xX20xX92xX20xX3xX5exX531xX20xX3xX5xX12xX48bxX18xX3axX3xX20xX1xX3exXadxX14xX13xX3xX5xX49xXa21xX14xX1xX3xXb1xX305xXa1xX3xX55xX252xX3axX3xX20xX1xX13exX5exX3xX4xX43fxX20xX3xX55xXb7xX3xX13xX12xX92xXa1xX3xX33xX531xX20xX3xX5xX49xX5bxX3xX8xX5exX3axX3xXa3xX443xX14xX13xX3xX5xX1xX3fxX12xX3xX13xX43fxX27xX3xX27xX1xXb08xX14xX3xX20xX1xX18xX14xX13xX3xX4xXcdxX20xX3xXdxX30xX6xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX2d4xX28xX3fdxX3xX5xX1xXb7xX14xX1xX3xX20xX130xX14xX13xX3xX5xX49xXa1xX14xX13xX3xX5xXa1xXb7xX14xX3xX5xX30dxX14xX1xX145xX0xX60xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX72cxX18xX5xX1xXa1xX49xXaxX2exX28xX1xX18xX3xX8bxXb7xX0xX60xX27xX2e
Thu Hà