Cần cán bộ có chuyên môn để phát huy giá trị tư liệu Hán Nôm ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Thực trạng tư liệu Hán Nôm trên đất Hà Tĩnh và giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị của các tư liệu quý là nội dung hội thảo khoa học “Nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch tư liệu Hán Nôm về Hà Tĩnh” do Thư viện Hà Tĩnh tổ chức chiều ngày 28/10.
97b1xa603x12908x1095fx118acxebb2xc6d6x15940xc324xX7xe3cfx11528xd4d4x155f4x13253x12f10xX5xd92axXaxX3xX7xXex1509exX5xX10xX9xXaxXexX10x10460xXex13681xX6xX5xXdx1366fx16c9bx15c3bxX3x13c3fx118b2xX7xXexXdxebefxX15xae37xXax11b5fx12ef9xad8exX23xX3xX4x136c3xX23xX3x149a9xe587xX3xX4x14860xX3xX4xX1xX27xX15x13b4axX23xX3xb06bxdc8cxX23xX3xd45ex107b7xX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXex12558x1122cxX3xXex14648xX3xX5xXdxe3b1xX27xX3x10403xX35xX23xX3x1201cxX46xX45xX3x11e1bxX3xX65xa9fdxX3xXcxf51dxX23xX1xX0x157d8xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX10xX6x15145xXaxX2fxXcxX1x13f9dxX4xX3xXexX5axd418xX23xX22xX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xXexX5axX42xX23xX3xX49xe195xXexX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xa52exX70xX3xX22xXdx169cfxXdxX3xXbxX1xX35xXbxX3xX49xX4axX3xX38xXbdx1635exX3xXexf402xX23x10e9axX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xX4x137e4xX6xX3xX4xX35xX4xX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xd60bxX27xefb0xX3xX5xX70xX3xX23xX39xXdxX3xX89xX27xX23xX22xX3xX1xX39xXdxX3xXexX1xXbdxXcaxX3x13c87xX1xXcaxX6xX3xX1x11c49xX4xX3xb8f7xX69xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xed2axX27xXcfxX3xX7xX5exX27xX3xXexX31xX45xXcfxX3xX38xXdxX42xX23xX3xX89xX5bxX4xX1xX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xXb8x10d86xX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1x116dbxX3xX89xXcaxX3xXcxX1xX5exX3xXb8xXdxX62xX23xX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xXexb37exX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX4xX1xXdxX145xX27xX3xX23xX22xX70xX15xX3xb502xa6f8xX77xX2xef64x12623xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcee4xXcaxX89xX15xX3xXbxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1460bxXdxX89xXexX1xX24xX3x13633xX2xaafaxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xfac7xX2xX17bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX17cxX38xX6xXcaxX1xX6xXexXdxX23xX1xX17cxXb8xX23xX77xX23xX10xX1b6xX7xX77xX2x1154bxX1ccx10ab8xX77xX2xX1f7xX178xX89xX2xX2xX1bdxX1ccxX1f7xX2xX17bxXex1525axX17bxX205xX1ccxX1f5xX5xX17bxX17cxX26xXbxX22xcbb8xX5axX9xX2xX1ccxX1f7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xX3xX49xX4axX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXcaxX23xXaxX2fxX65xX39xXdxX3xXexX1xXbdxXcaxX3xX4xX3cxX3xX7xX8exX3xXexX1xX6xX45xX3xX22xXdxX6xX3xX4xXe3xX6xX3xX4xX35xX4xX3xX23xX1xX70xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xXcfxX3xX7xX5exX27xX3xXexX31xX45xXcfxX3xX38xXdxX42xX23xX3xX89xX5bxX4xX1xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX49xec82xX23xX3xXex10cc9xX3xX4xX35xX4xX3xXex14e54xX23xX1xX3xXexX1xX70xX23xX1xX3xX23xX1xX5exX3xX69xX22xX1xX62xX3x12c2cxX23xXcfxX3xX65xX70xX3xX69xX39xXdx12920xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xXaxX2fxX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX1xXdxX62xX23xX3xX4x13c04xX23xX3xX5xX5exX27xX3xX22xXdxcffaxX3xX45xX39xXexX3xX89xXdxX3xX7xXbdxX23xX3xXb8x11112xX23xX3xX1xX3cxX6xX3xXexX1xX70xX23xX1xX3xXb8xX32exX23xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xXb8xX46xX3xX4xe951xX23xX22xX3xX49xXcdxX3xX7xX39xXcfxX3xXbxX1xXcaxX23xX22xX3xXbxX1xd284xX3xXb8xX70xX3xXf2xX27xXf4xX3xX22xXdxX35xX3xX23xX1xX5exX24xX3xXb8xX32exX23xX3xX38xXdxX6xXcfxX3xX7x12c59xX4xX3xXbxX1xXcaxX23xX22xXcfxX3xX4x16b15xX27xX3xX49x1173cxXdxXcfxX3xX49xX93xXdxX3xXexX8exX2f3xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xX3xXbxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX89xXexX1xX24xX3xX1bdxX2xX1bfxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1ccxX2xX17bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX17cxX38xX6xXcaxX1xX6xXexXdxX23xX1xX17cxXb8xX23xX77xX23xX10xX1b6xX7xX77xX2xX1f5xX1ccxX1f7xX77xX2xX1f7xX178xX89xX2xX2xX205xX2xX178xX1f7xX1f7xXexX178xX1bfxX1f5xX1bdxX1ccxX5xX17bxX17cxX26xXbxX22xX210xX5axX9xX1bfxX177xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xX3xX49xX4axX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXcaxX23xXaxX2fx9e6fxXdxX35xX45xX3xX49xX389xX4xX3xXcxX1xX5exX3xXb8xXdxX62xX23xX3xXexX2d6xX23xX1xX3xX69xX22xX27xX15x14716xX23xX3xXcxX1xX5bxX3xXcxX1xX35exX15xX3xXexX5axb373xX23xX1xX3xX38xX70xX15xX3xX38xX35xXcaxX3xX4xX35xXcaxX3xX49xX145xX3xX89x1481cxX23xX3xX1xX39xXdxX3xXexX1xXbdxXcaxX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xXaxX2fxX30xX35xX4xX3xXexX70xXdxX3xX5xXdxX62xX27xX3xX10bxX1xX35xX3xX49xX6xX3xX89xX93xX23xX22xX3xXb8xX145xX3xX5xXcaxX93xXdxX3xX1xX4bfxX23xX1xX3xX4xX1xXadxXexX3xX5xXdxX62xX27xXcfxX3xX89xX8exX6xX3xXexX5axX42xX23xX3xX4xX1xXadxXexX3xX5xXdxX62xX27xX3xX4xX3cxX3xXexX1xX4axX3xXbxX1xX385xX23xX3xXexX1xX70xX23xX1xX3xX1bdxX3xX5xXcaxX93xXdxX3xX7xX6xX27xX24xX3xX22xXdxXadxX15xX3xX89xX3cxX3xdc5bxX7xX37axX4xX3xXbxX1xXcaxX23xX22xXcfxX3xX4xX1xXdxX2cbxX27xX3xX4xX1xX2d6xXcfxX3xX38x11cc0xX23xX22xX3xX4xXadxXbxXcfxX3xX22xXdxX6xX3xXbxX1xXbdxXcfxX3xXb8xX32exX23xX3xX4xX35exX23xX22xX2f3xefddxX2dxX3xX22xXdxXadxX15xX3xX7xX37axX4xX3xXb8xX70xX23xX22xX3x13128xX3xX22xXdxXadxX15xX3x1625dxXcaxX23xX22xX3xX49xX576xX23xX22xX3xX55exX7xX37axX4xX3xXbxX1xXcaxX23xX22xX3xXexX1xX31xX23xXcfxX3xX4xX1xX2cbxX3xXbxX1xXcaxX23xX22xX3xX38xX6xX23xX3xX4xX1xXcaxX3xX49xX93xXdxX3xXexX1xX31xX23xX3xXb8xX70xX3xX23xX1xX320xX23xX22xX3xX23xX22xX5exa931xXdxX3xXexX5axXcaxX23xX22xX3xX1xXcaxX70xX23xX22xX3xXexX39xX4xX591xX2dxX3xXb8xXbdxXdxX3xX1exX5xe358xX6xX3xX55exXexX70xXdxX3xX5xXdxX62xX27xX3xX1xX5ex12453xX23xX22xX3xX5exdf07xX4xX591xX2dxX3xX49xXcdxX23xX22xX3xX55exX4xX1xX27xX46xX23xX22xXcfxX3xX10bxX1xX35xX23xX1xX3xX49xXcdxX23xX22xXcfxX3xX7xX35xX4xX1xX3xX49xXcdxX23xX22xX591xX2dxX3xX22xd00bxX3xX55exX1xXcaxX70xX23xX1xX3xXbxX1xXdxXcfxX3xX4xX385xX27xX3xX49xX389xXdxXcfxX3xX38xXdxX4axX23xX3xX22xX646xXcfxX3xX45xX39xX4xX3xX38xXbdxX23xX2f3xX591xX2dxX3xX49xX35xX3xX55exXb8xX32exX23xX3xX38xXdxX6xX591xX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xX3xXbxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5axX3xX89xXexX1xX27xX45xX38xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX89xXexX1xX24xX3xX1bdxX2xX1bfxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1ccxX2xX17bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX17cxX38xX6xXcaxX1xX6xXexXdxX23xX1xX17cxXb8xX23xX77xX23xX10xX1b6xX7xX77xX2xX1f5xX1ccxX1f7xX77xX2xX1f7xX178xX89xX2xX2xX1bdxX1ccxX1ccxX1ccxX1bdxXexX1bfxX1bfxX1ccxX1ccxX1bfxX5xX17bxX17cxX26xXbxX22xX210xX5axX9xX2xX178xX17bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xX3xX49xX4axX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXcaxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX69xX1xX70xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX5a9xX42xX3xed0axX32exX23xX3xXcxX34bxX23xX22xX3xX55exX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX591xX24xX3xX0xX10xX45xX2fxX30xX35xX23xX3xX38xX39xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX4xX31xX23xX3xX7xX385xX27xX3xX7xX35xXexX3xX4xX615xX3xX7xX6dxXcfxX3xXexXdxX2cbxXbxX3xX1cxX35exX4xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX606xX3xX4xX6xXcaxX3xX23xXdxX42xX23xX3xX49xX4axX3xX7xX5exX27xX3xXexX31xX45xXcfxX3xXexX4bfxX45xX3xX1xXdxX4axX27xX3xX23xX1xXdxX145xX27xX3xX1xX615xX23xX3xX23xX320xX6xX3xXb8xX145xX3xX4xX35xX4xX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX0xX77xX10xX45xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX42xX23xXcfxX3xXf2xX27xX6xX3xXexX1xX5ebxXdxX3xX22xXdxX6xX23xXcfxX3xX89xX5exX61axXdxX3xX89xX8exX3xXexX35xX4xX3xX49xX39xX23xX22xX3xX4xXe3xX6xX3xX4xX1xXdxX2cbxX23xX3xXexX5axX6xX23xX1xXcfxX3xXexX1xXdxX42xX23xX3xXexX6xXdxX3xXb8xX70xX3xX4xXcaxX23xX3xX23xX22xX5exX5ebxXdxXcfxX3xX4xX35xX4xX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX49xfe6exX3xX45xXadxXexX3xX45xX35xXexXcfxX3xX1xX5exX3xX1x11507xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX145xX27xX17cxX3x14b5fxXcaxX3xXb8xb0acxX15xXcfxX3xX23xX1xX320xX23xX22xX3xX89xXdxX3xXb8xX32exX23xX3xXexX5axX42xX23xX3xX49xXadxXexX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX5xX70xX3xX89xXdxX3xX7xXbdxX23xX3xXb8xX32exX23xX3xX1xX3cxX6xX3xX4xX31xX23xX3xXbxX1xXbdxXdxX3xX49xX5ex14924xX4xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX8e3xXbxXcfxX3xX38xXbdxXcaxX3xXexXcdxX23xX3xXb8xX70xX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xXb8xX32exX23xX3xX1xX3cxX6xX3xXb8xX389xX23xX3xX4xX3cxX3xX4xXe3xX6xX3xX23xX3cxX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xXaxX2fxXcxX93xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXexX1xXbdxXcaxXcfxX3xX4xX35xX4xX3xX23xX1xX70xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX49xX145xX27xX3xX10bxX1x103adxX23xX22xX3xX49xX5bxX23xX1xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xX5xX5bxX4xX1xX3xX7xda0exXcfxX3xXb8xX32exX23xX3xX1xX3cxX6xX3xX4xXe3xX6xX3xX10bxX1xXcaxX3xXexX70xX23xX22xX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX23xX3cxXdxX3xX4xX1xX27xX23xX22xXcfxX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX23xX3cxXdxX3xX5axXdxX42xX23xX22xX17cxX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX42xX23xXcfxX3xX1xXdxX62xX23xX3xX23xX6xX15xXcfxX3xXb8xXdxX62xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xXcfxX3xX7xX5exX27xX3xXexX31xX45xXcfxX3xX38xXdxX42xX23xX3xX89xX5bxX4xX1xX3xXb8xX70xX3xX38xXbdxXcaxX3xXexXcdxX23xX3xX1xX2cbxXexX3xX7xX11dxX4xX3xX10bxX1xX3cxX3xX10bxX1xX32exX23xX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xX3xXbxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX89xXexX1xX24xX3xX1bdxX2xX1bfxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1ccxX2xX17bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX17cxX38xX6xXcaxX1xX6xXexXdxX23xX1xX17cxXb8xX23xX77xX23xX10xX1b6xX7xX77xX2xX1f5xX1ccxX1f7xX77xX2xX1f7xX178xX89xX2xX2xX1bdxX1ccxX1bdxX1f7xX1ccxXexX1ccxX2xX177xX17bxX1bdxX5xX17bxX17cxX26xXbxX22xX210xX5axX9xX2xX1bdxX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xX3xX49xX4axX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXcaxX23xXaxX2fx1453axX1xX3cxX3xXexX5axX5exX6dxX23xX22xX3xXb53xX1xX317xX23xX22xX3xXb53xX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xX89xXdxX3xXexe4d9xX4xX1xX3xX55exX18cxX6xX23xX3xc471xX27xXbdxX23xX3xX5xXf4xX3xX89xXdxX3xXexXb79xX4xX1xX3xX69xX22xX1xX62xX3xX2e9xX23xX591xX3xXcxX5axX31xX23xX3xX7bexX32exX23xX3xX65xX320xX27xX24xX3xX114xXcxX93xXdxX3xX69xX22xX1xX62xX3xX2e9xX23xX3xX1xXdxX62xX23xX3xX4xX317xX23xX3xX23xX1xXdxX145xX27xX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xXb8xX145xX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX4xX31xX23xX3xX49xX5exX922xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xXb8xX70xX3xX38xXbdxXcaxX3xXexXcdxX23xX14exX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xXaxX2fxX69xX1xXdxX145xX27xX3xX49xX93xXdxX3xX38xXdxX4axX27xX3xX4xX1xXcaxX3xX5axX576xX23xX22xXcfxX3xX49xXdxX145xX27xX3xX10bxXdxX62xX23xX3xXb8xX145xX3xX23xX1xX385xX23xX3xX5xX8exX4xXcfxX3xX10bxXdxX23xX1xX3xXbxX1xXb79xX3xX4xX1xXcaxX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexX35xX4xX3xX23xX70xX15xX3xX4xX317xX23xX3xX1xX93xX23xX3xX4xX1xX2cbxX17cxX3x15338xX389xX3xX5xX5exX922xX23xX22xX3xX23xX22xX5exX5ebxXdxX3xX49xX6xX45xX3xX45xX42xX3xXexX385xX45xX3xX1xX27xX15xX2cbxXexX3xXb8xX61axXdxX3xXb8xXdxX62xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xXcfxX3xX7xX5exX27xX3xXexX31xX45xX3xXb8xX70xX3xX4xX3cxX3xX10bxXdxX2cbxX23xX3xXexX1xX11dxX4xX3xXb8xX145xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX10bxX1xX46xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX145xX27xX2dxX3xXb8xXdxX62xX4xX3xXbxX1xX165xX3xX38xXdxX2cbxX23xX3xXexX1xX46xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXb8xX145xX3xX4xX35xX4xX3xXexX70xXdxX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xXexX5axXcaxX23xX22xX3xX23xX1xX70xX3xXexX5axX5exX5ebxX23xX22xX3xX4xX1xX5exX6xX3xX49xX5exX922xX4xX3xXf2xX27xX6xX23xX3xXexX385xX45xX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xXaxX2fx11215xX4axX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xXexX5axXdxX62xXexX3xX49xX4axX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xX4xXe3xX6xX3xX23xX22xX27xXcdxX23xX3xX89xXdxX3xX7xXbdxX23xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xXcfxX3xX49xX93xXdxX3xX38xXdxX4axX27xX3xX49xX145xX3xX1cxX27xXadxXexX3xX4xX31xX23xX3xX1cxX385xX15xX3xX89xX8exX23xX22xX3xX49xX39xXdxX3xX23xX22xc2fcxX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX49xX46xX23xX22xX3xX49xXbdxXcaxX3xXb8xX145xX3xX7xX389xX3xX5xX5exX922xX23xX22xXcfxX3xXb8xX320xX23xX22xX3xXb8xX70xX23xX22xX3xXb8xX145xX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xX3xXb8xX70xX3xX4xX3cxX3xX23xX1xXdxX62xXexX3xX1xX27xX15xX2cbxXexX3xXb8xX61axXdxX3xX23xX22xX1xX145xX2dxX3xXbxX1xXbdxXdxX3xX7xX385xX27xX3xX7xX35xXexX3xX4xX615xX3xX7xX6dxXcfxX3xXexXdxX2cbxXbxX3xX4xX8e3xX23xX3xXb8xX61axXdxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX606xX3xX4xX6xXcaxX3xX23xXdxX42xX23xX3xX49xX4axX3xXexX4bfxX45xX3xX1xXdxX4axX27xXcfxX3xX7xX5exX27xX3xXexX31xX45xX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX4xX165xX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xX3xXbxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX89xXexX1xX24xX3xX1bdxX2xX1bfxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1ccxX2xX17bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX17cxX38xX6xXcaxX1xX6xXexXdxX23xX1xX17cxXb8xX23xX77xX23xX10xX1b6xX7xX77xX2xX1f5xX1ccxX1f7xX77xX2xX1f7xX178xX89xX2xX2xX1bdxX1bfxX2xX1f7xX177xXexX1f5xX1ccxX2xX205xX1bdxX5xX17bxX17cxX26xXbxX22xX210xX5axX9xX177xX1bdxX1f7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xX3xX49xX4axX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXcaxX23xXaxX2fxX69xX22xX27xX15xX42xX23xX3xX496xXdxX35xX45xX3xX49xX389xX4xX3xXc6cxX6dxX3xX7bexX65xX1exXcxXcxc6eaxX8dfxX5a9xX3xX18cxX34bxXdxX3xXd3axX11dxX4xX3xX65xX93xX23xX1xX24xX3xX0xX10xX45xX2fxX30xX31xX23xX3xX4xX3cxX3xX4xX615xX3xX4xX1xX2cbxX3xX49xX8c5xXdxX3xX23xX22xX39xX3xX1cxX11dxX23xX22xX3xX49xX35xX23xX22xX3xX49xX4axX3xX10bxX1xX27xX15xX2cbxX23xX3xX10bxX1xXb79xX4xX1xX3xX23xX1xX320xX23xX22xX3xX23xX22xX5exX5ebxXdxX3xX5xX70xX45xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexX35xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xXcfxX3xX38xXbdxXcaxX3xXexXcdxX23xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX0xX77xX10xX45xX2fxX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xXaxX2fx1081cxX27xX389xX23xX3xX5xX70xX45xX3xX49xX5exX922xX4xX3xX49xXdxX145xX27xX3xX23xX70xX15xX3xXbxX1xXbdxXdxX3xX4xX3cxX3xX4xX1xXb79xX23xX1xX3xX7xX35xX4xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX35exXexX3xX23xX22xX5exX5ebxXdxX3xXexX5ax15bd5xX3xX1xX111xX4xX3xXexX8e3xXbxXcfxX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX2dxX3xX5exX27xX3xXexXdxX42xX23xX3xXexX27xX15xX4axX23xX3xX89xX606xX23xX22xX3xX23xX22xX5exX5ebxXdxX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX2dxX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX2cbxX3xX49xX39xX3xX49xX8c5xXdxX3xX23xX22xX39xX3xX1cxX11dxX23xX22xX3xX49xX35xX23xX22xX3xX49xX389xXdxX3xXb8xX61axXdxX3xX23xX1xX320xX23xX22xX3xX23xX22xX5exX5ebxXdxX3xX5xX70xX45xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexX35xX4xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX2dxX3xXexX32exX23xX22xX3xX4xX5exX5ebxX23xX22xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX27xX39xX4xX3xXexX8e3xXbxX3xX1xX27xXadxX23xXcfxX3xXexX5axX6xX23xX22xX3xX38xX5bxX3xX10bxXdxX2cbxX23xX3xXexX1xX11dxX4xX3xX4xX1xXcaxX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xXexX5axXcaxX23xX22xX3xX23xX22xX70xX23xX1xX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xXaxX2fxXd3axXcdxX23xX22xX3xXexX1xX5ebxXdxX3xXexX32exX23xX22xX3xX4xX5exX5ebxX23xX22xX3xX49xX5exX6xX3xX4xX1xX320xX3xX65xX35xX23xX3xXb8xX70xXcaxX3xXexX5axX5exX5ebxX23xX22xX3xX1xX111xX4xX3xX49xX4axX3xXexXdxX2cbxXbxX3xX4xX8e3xX23xX3xXb8xX61axXdxX3xX49xX389xXdxX3xXexX5exX922xX23xX22xX3xX1xX111xX4xX3xX7xXdxX23xX1xXcfxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXb8xXdxX42xX23xX17cxX3xX69xX22xXcaxX70xXdxX3xX5axX6xXcfxX3xX4xX35xX4xX3xX23xX22xX70xX23xX1xX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX23xX32exX23xX22xX3xX4xX31xX23xX3xX1cxX385xX15xX3xX89xX8exX23xX22xX3xX10bxX2cbxX3xX1xXcaxX93xX4xX1xX3xX38xX70xXdxX3xX38xXbdxX23xX3xX49xX4axX3xX7xX5exX27xX3xXexX31xX45xXcfxX3xX38xXdxX42xX23xX3xX89xX5bxX4xX1xXcfxX3xX38xXbdxXcaxX3xXexXcdxX23xXcfxX3xX7xX389xX3xX1xX3cxX6xX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX4xX1xX320xX3xX65xX35xX23xX2f3xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xX3xXbxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX89xXexX1xX24xX3xX1bdxX2xX1bfxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1ccxX2xX17bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX17cxX38xX6xXcaxX1xX6xXexXdxX23xX1xX17cxXb8xX23xX77xX23xX10xX1b6xX7xX77xX2xX1f5xX1ccxX1f7xX77xX2xX1f7xX178xX89xX2xX2xX1bdxX1ccxX205xX2xX1f7xXexX1f5xX1f7xX1bdxX1f7xX1ccxX5xX17bxX17cxX26xXbxX22xX210xX5axX9xX2xX1bdxX1f5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xX3xX49xX4axX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXcaxX23xXaxX2fxXcxX1xX93xX4xX3xX7x127eaxX3xX65xXcaxX70xX23xX22xX3xX69xX22xX111xX4xX3xX30xX5exX615xX23xX22xX3xX1exX3xX4xX1xXe3xX3xX38xXdxX42xX23xX3xX4xX27xX389xX23xX3xX114xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX49xX5bxX6xX3xX4xX1xXb79xX3xX5xX5exX922xX4xX14exX3xX38xX35xXcaxX3xX4xX35xXcaxX3xX7xX615xX3xX5xX5exX922xX4xX3xXb8xX145xX3xXexX4bfxX23xX1xX3xX1xX4bfxX23xX1xXcfxX3xX49xdecbxX4xX3xX49xXdxX4axX45xX3xXb8xX70xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexX35xX4xX3xX38xXbdxXcaxX3xXexXcdxX23xX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xXexX93xXdxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xXaxX2fxXcxX93xXdxX3xX38xX27xX165xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXexX1xXbdxXcaxXcfxX3xX23xX1xX70xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX65xXcaxX70xX23xX22xX3xX69xX22xX111xX4xX3xX30xX5exX615xX23xX22xX3xX4xXd95xX23xX22xX3xX22xXdxX61axXdxX3xXexX1xXdxX62xX27xX3xX49xX2cbxX23xX3xX4xX35xX4xX3xX49xX93xXdxX3xX38xXdxX4axX27xX3xX4xX27xX389xX23xX3xX114xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX49xX5bxX6xX3xX4xX1xXb79xX3xX5xX5exX922xX4xX14exX3xX89xXcaxX3xXexX8e3xXbxX3xXexX1xX4axX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xXcfxX3xX23xX1xX70xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xXexX2cfxX3xX4xX35xX4xX3xX49xX615xX23xX3xXb8xX5bxX3xX23xX22xX70xX23xX1xX3xXb8xX32exX23xX3xX1xX3cxX6xX3xXexX1xX8exX4xX3xX1xXdxX62xX23xX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xXaxX2fxXd3axX385xX15xX3xX5xX70xX3xXexX8e3xXbxX3xX7xX35xX4xX1xX3xX49xX5exX922xX4xX3xXexX8e3xXbxX3xX1xX922xXbxXcfxX3xXexX27xX15xX4axX23xX3xX4xX1xX111xX23xXcfxX3xX38xXdxX42xX23xX3xX7xXcaxX93xX23xXcfxX3xX89xX5bxX4xX1xX3xX4xX1xX35exX3xXexX2cfxX3xX23xX39xXdxX3xX89xX27xX23xX22xX3xX4xXe3xX6xX3xX1ccxX3xXexX8e3xXbxX3xX7xX35xX4xX1xX24xX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xXexX8e3xXbxX3xX38xXdxX42xX23xX2dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX1cxX8c5xX3xX4xX1xXb79xX2dxX3xX8dfxX5exX3xX49xX5bxX6xX3xX4xX1xXb79xX3xX1cxX8c5xXcfxX3xX1xX27xX15xX62xX23xXcfxX3xXbxX1xXe3xX3xXd3axX11dxX4xX3xXcxX1xX111xXcfxX3xXexX2d6xX23xX1xX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX2dxX3xX2e9xX23xX3xX5a2xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX7xX615xX23xX3xXexX1xXe3xX15xX3xXb8xX5bxX23xX1xX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xX3xXbxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX89xXexX1xX24xX3xX1bdxX2xX1bfxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1ccxX2xX17bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX17cxX38xX6xXcaxX1xX6xXexXdxX23xX1xX17cxXb8xX23xX77xX23xX10xX1b6xX7xX77xX2xX1f5xX1ccxX1f7xX77xX2xX1f7xX178xX89xX2xX2xX1bdxX1ccxX205xX177xX1f7xXexX1f5xX178xX1f5xX177xX1bfxX5xX17bxX17cxX26xXbxX22xX210xX5axX9xX1bdxX1bfxX1bfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xX3xX49xX4axX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXcaxX23xXaxX2fxX114xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX49xX5bxX6xX3xX5xX5exX922xX4xX3xX4xX1xXb79xX14exX3xX5xX70xX3xX4xX615xX3xX7xX6dxX3xX38xX5exX61axX4xX3xX49xX31xX27xX3xX49xX4axX3xX4xX35xX4xX3xX23xX1xX70xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xXexXdxX2cbxXbxX3xXexX606xX4xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexX35xX4xX3xX7xX5exX27xX3xXexX31xX45xXcfxX3xX38xXbdxXcaxX3xXexXcdxX23xX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xXaxX2fxX30xX27xX389xX23xX3xX114xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX49xX5bxX6xX3xX5xX5exX922xX4xX3xX4xX1xXb79xX14exX3xX5xX70xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexX5axX4bfxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX23xX576xX45xX3xXexX5axXcaxX23xX22xX3xX49xX145xX3xXexX70xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX10bxX1xXcaxX6xX3xX1xX111xX4xX3xX114xX69xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xXcfxX3xX7xX5exX27xX3xXexX31xX45xXcfxX3xX38xXdxX42xX23xX3xX89xX5bxX4xX1xX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xXb8xX145xX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX14exX17cxX3xXd3axX385xX15xX3xX49xX5exX922xX4xX3xX4xXcaxXdxX3xX5xX70xX3xX4xX615xX3xX7xX6dxX3xX38xX5exX61axX4xX3xX49xX31xX27xX3xX49xX4axX3xX4xX35xX4xX3xX23xX1xX70xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xXexXdxX2cbxXbxX3xXexX606xX4xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexX35xX4xX3xX7xX5exX27xX3xXexX31xX45xXcfxX3xX38xXbdxXcaxX3xXexXcdxX23xX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xX3xXbxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX89xXexX1xX24xX3xX1bdxX2xX1bfxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1ccxX2xX17bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX17cxX38xX6xXcaxX1xX6xXexXdxX23xX1xX17cxXb8xX23xX77xX23xX10xX1b6xX7xX77xX2xX1f5xX1ccxX1f7xX77xX2xX1f7xX178xX89xX2xX2xX1bdxX1ccxX205xX1f7xX178xXexX205xX17bxX1ccxX1f7xX17bxX5xX17bxX17cxX26xXbxX22xX210xX5axX9xX177xX1bfxX205xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xX3xX49xX4axX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXcaxX23xXaxX2fxX8dfxX5bxXbxX3xX23xX70xX15xXcfxX3xX69xX1xX70xX3xf92exX27xXadxXexX3xX38xXbdxX23xX3xX69xX22xX1xX62xX3xX2e9xX23xX3xX4xXd95xX23xX22xX3xX49xX8c5xX3xXexX5axX6xXcaxX3xXexX1343xX23xX22xX3xXcxX1xX5exX3xXb8xXdxX62xX23xX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX45xX39xXexX3xX7xX389xX3xX49xX31xX27xX3xX7xX35xX4xX1xX3xXb8xXdxX2cbxXexX3xXb8xX145xX3xXb8xX32exX23xX3xX1xX3cxX6xX3xX69xX22xX1xX62xX3xXcxX73xX23xX1xX0xX77xXbxX2fxX0xXexX6xX38xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX17bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX89xX89xXdxX23xX22xX9xXaxX1bfxXaxX2fxX0xXexX38xXcaxX89xX15xX2fxX0xXexX5axX2fxX0xXexX89xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxXcaxX89xX15xXaxX2fxX0xX10xX45xX2fxX65xX39xXdxX3xXexX1xXbdxXcaxX3xX5xX70xX3xX89xX5bxXbxX3xX49xX4axX3xX4xX35xX4xX3xX23xX1xX70xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xXexX5axX6xXcaxX3xX49xX165xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xXcfxX3xXexX4bfxX45xX3xX10bxXdxX2cbxX45xX3xX22xXdxXbdxXdxX3xXbxX1xX35xXbxX3xX49xX4axX3xX38xXbdxXcaxX3xXexXcdxX23xXcfxX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xXexX5axXcaxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xXb8xX145xX3xX49xX5ebxXdxX3xX7xX389xX23xX22xX3xX10bxXdxX23xX1xX3xXexX2cbxXcfxX3xXb8xX32exX23xX3xX1xX3cxX6xXcfxX3xX1cxX8c5xX3xX1xX39xXdxX3xX4xXe3xX6xX3xX1cxX8c5xX3xX1xX39xXdxX3xX7bexXdxX62xXexX3xX69xX6xX45xX3xX23xX3cxXdxX3xX4xX1xX27xX23xX22xXcfxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX23xX3cxXdxX3xX5axXdxX42xX23xX22xX17cxX0xX77xX10xX45xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xX77xXexX89xX2fxX0xX77xXexX5axX2fxX0xX77xXexX38xXcaxX89xX15xX2fxX0xX77xXexX6xX38xX5xX10xX2fxX0xX89xXdxXb8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX89xX5axX10xX5xX6xXexX10xX89xXaxX2fxX0xX7xXexX5axXcaxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX42xX23xX3xXf2xX27xX6xX23xX24xX0xX77xX7xXexX5axXcaxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX45xX38xX1exX6xX23xX89xX1exX7xX6xXbxXcaxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX496xX31xX23xX3xX1f7xX17bxX3xX23xX32exX45xX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xXdxX62xX23xXcfxX3xX4xX1xX27xX46xX23xX22xX3xXf2xX27xXf4xX3xX49xX5ebxXdxX3xXcxX5axX31xX23xX3xXb8xX4d3xX23xX3xX38xX5bxX3xX49xX1343xXexX3xXexX5axXcaxX23xX22xX17cxX17cxX17cxX3xX1cxX3cxX3xX23xX1xX70xe7e6xXaxX3xX1xX5axX10xX2bxX9xXaxX77xX23xX27xXdxX1exX1xXcaxX23xX22xX1exX7xXcaxX23xX22xX1exX5xX6xX77xX22xX6xX23xX1exX1f7xX17bxX1exX23xX6xX45xX1exXbxX1xX6xXexX1exX1xXdxX10xX23xX1exX4xX1xX27xXcaxX23xX22xX1exXf2xX27xX15xX1exX89xXcaxXdxX1exXexX5axX6xX23xX1exXb8xX6xX23xX1exX38xXdxX1exX89xX6xXexX1exXexX5axXcaxX23xX22xX1exX1cxXcaxX1exX23xX1xX6xX77xX2xX205xX1f7xX2xX1bfxX1f7xX17cxX1xXexX45xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX77xX45xX10xX89xXdxX6xX77xX2xX177xX17bxX77xX23xX10xX1b6xX7xX77xX2xX1f5xX177xX17bxX77xX2xX177xX178xX89xX1bfxX17bxX205xX177xX1f7xX17bxX205xXexX1f5xX1bdxX1bdxX177xX1bfxX5xX17bxX17cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xX3xX49xX4axX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xX6xX2fxX0xX89xXdxXb8xX2fxX0xX7xXexX5axXcaxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX496xX31xX23xX3xX1f7xX17bxX3xX23xX32exX45xX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xXdxX62xX23xXcfxX3xX4xX1xX27xX46xX23xX22xX3xXf2xX27xXf4xX3xX49xX5ebxXdxX3xXcxX5axX31xX23xX3xXb8xX4d3xX23xX3xX38xX5bxX3xX49xX1343xXexX3xXexX5axXcaxX23xX22xX17cxX17cxX17cxX3xX1cxX3cxX3xX23xX1xX70xX1b47xXaxX3xX1xX5axX10xX2bxX9xXaxX77xX23xX27xXdxX1exX1xXcaxX23xX22xX1exX7xXcaxX23xX22xX1exX5xX6xX77xX22xX6xX23xX1exX1f7xX17bxX1exX23xX6xX45xX1exXbxX1xX6xXexX1exX1xXdxX10xX23xX1exX4xX1xX27xXcaxX23xX22xX1exXf2xX27xX15xX1exX89xXcaxXdxX1exXexX5axX6xX23xX1exXb8xX6xX23xX1exX38xXdxX1exX89xX6xXexX1exXexX5axXcaxX23xX22xX1exX1cxXcaxX1exX23xX1xX6xX77xX2xX205xX1f7xX2xX1bfxX1f7xX17cxX1xXexX45xXaxX2fxX496xX31xX23xX3xX1f7xX17bxX3xX23xX32exX45xX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xXdxX62xX23xXcfxX3xX4xX1xX27xX46xX23xX22xX3xXf2xX27xXf4xX3xX49xX5ebxXdxX3xXcxX5axX31xX23xX3xXb8xX4d3xX23xX3xX38xX5bxX3xX49xX1343xXexX3xXexX5axXcaxX23xX22xX17cxX17cxX17cxX3xX1cxX3cxX3xX23xX1xX70xX1b47xX0xX77xX6xX2fxX0xX77xX7xXexX5axXcaxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX89xXaxX2fxXc6cxX6xX27xX3xX22xX31xX23xX3xX1f7xX17bxX3xX23xX32exX45xX3xX49xX5exX922xX4xX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xXdxX62xX23xXcfxX3xX4xX1xX27xX46xX23xX22xX3xX49xXcdxX23xX22xX3xXf2xX27xXf4xX3xX1xXdxX2cbxX45xX3xX49xX35exX4xX3xX49xX5ebxXdxX3xXcxX5axX31xX23xX3xX55exX4xX1xX27xX46xX23xX22xX3xX4xX1xX34bxX6xX3xf071xX389xXdxX591xX3xX49xX6xX23xX22xX3xX5xX5exX27xX3xX22xXdxX320xX3xXexX93xXdxX3xXcxX5axX27xX23xX22xX3xXexX385xX45xX3xX7bexX32exX23xX3xX1xX3cxX6xX3xX5a2xX3xXcxX5axX27xX15xX145xX23xX3xXexX1xX46xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX62xX23xX3xX30x135cdxX45xX3xX18ddxX27xX15xX42xX23xX3xX55exX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX591xX3xXexX1xX10xXcaxX3xX4xX35xX4xX1xX3xX10bxX1xX46xX23xX22xX3xXexX1xX4axX3xXexX62xX3xX1xX615xX23xX24xX3xXd3axX1343xXexX3xX38xX42xX23xX3xX1cxX3cxX3xX23xX1xX70xX3xX23xX1xX5exX3xX38xX4bfxX23xX1xX3xX22xX6xX7xX3xXexXcaxX3xX10bxX1xX46xX23xX22xX3xX4xX317xX23xX3xX10bxX1xXb79xX2dxX3xX38xX145xX3xX23xX22xXcaxX70xXdxX3xX38xX5bxX3xX46xX3xX1cxXdxX3xX1xX3cxX6xX3xXb8xX70xX3xXbxX1xXe3xX3xX49xX31xX15xX3xX38xX606xXdxX17cxX17cxX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xX77xX89xXdxXb8xX2fxX0xX77xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd3axX3cxX23xX3xX23xX1xX8e3xX23xX3xX18cxX576xX23xX22xX3xX89xXdxX3xXexXb79xX4xX1xX3xX5xX5bxX4xX1xX3xX7xX9b4xX3xXb8xX32exX23xX3xX1xX3cxX6xX3xXb82xX27xX389xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXd3axX145xX23xX3xXexX1xX5ebxX3xX69xX22xX27xX15xX4b1xX23xX3xX65xX27xX15xX3xX30xX8exXaxX3xX1xX5axX10xX2bxX9xXaxX77xXb8xX6xX23xX1exX1xXcaxX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX77xX89xXcaxX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX38xX6xX23xX22xX1exX89xXdxX1exXexXdxX4xX1xX1exX5xXdxX4xX1xX1exX7xX27xX1exXb8xX6xX23xX1exX1xXcaxX6xX1exXf2xX27xXcaxX4xX1exX22xXdxX6xX1exX89xX10xX23xX1exXexX1xXcaxX1exX23xX22xX27xX15xX10xX23xX1exX1xX27xX15xX1exX4xX27xX77xX2xX205xX177xX1ccxX1bdxX1f7xX17cxX1xXexX45xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX77xX45xX10xX89xXdxX6xX77xX2xX177xX17bxX77xX23xX10xX1b6xX7xX77xX2xX1f5xX2xX178xX77xX1bdxX1f5xX89xX1bfxX2xX2xX1bfxX178xX17bxX178xXexX178xX17bxX2xX1bfxX205xX5xX17bxX17cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xX3xX49xX4axX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xX6xX2fxX0xX89xXdxXb8xX2fxX0xX7xXexX5axXcaxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd3axX3cxX23xX3xX23xX1xX8e3xX23xX3xX18cxX576xX23xX22xX3xX89xXdxX3xXexXb79xX4xX1xX3xX5xX5bxX4xX1xX3xX7xX9b4xX3xXb8xX32exX23xX3xX1xX3cxX6xX3xXb82xX27xX389xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXd3axX145xX23xX3xXexX1xX5ebxX3xX69xX22xX27xX15xX4b1xX23xX3xX65xX27xX15xX3xX30xX8exXaxX3xX1xX5axX10xX2bxX9xXaxX77xXb8xX6xX23xX1exX1xXcaxX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX77xX89xXcaxX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX38xX6xX23xX22xX1exX89xXdxX1exXexXdxX4xX1xX1exX5xXdxX4xX1xX1exX7xX27xX1exXb8xX6xX23xX1exX1xXcaxX6xX1exXf2xX27xXcaxX4xX1exX22xXdxX6xX1exX89xX10xX23xX1exXexX1xXcaxX1exX23xX22xX27xX15xX10xX23xX1exX1xX27xX15xX1exX4xX27xX77xX2xX205xX177xX1ccxX1bdxX1f7xX17cxX1xXexX45xXaxX2fxXd3axX3cxX23xX3xX23xX1xX8e3xX23xX3xX18cxX576xX23xX22xX3xX89xXdxX3xXexXb79xX4xX1xX3xX5xX5bxX4xX1xX3xX7xX9b4xX3xXb8xX32exX23xX3xX1xX3cxX6xX3xXb82xX27xX389xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXd3axX145xX23xX3xXexX1xX5ebxX3xX69xX22xX27xX15xX4b1xX23xX3xX65xX27xX15xX3xX30xX8exX0xX77xX6xX2fxX0xX77xX7xXexX5axXcaxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX89xXaxX2fxXc6cxX35xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xX55exX2xX17bxX77xX1bfxX591xXcfxX3xX1cxX8c5xX3xXcxX5axX5exX5ebxX23xX22xX3xX5a9xX39xX4xX3xX55exX30xX6xX23xX3xX5a9xX39xX4xX3xX1exX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX591xX3xX5xXcaxX23xX22xX3xXexX5axX111xX23xX22xX3xXexX165xX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX5xX4b1xX3xX49xX3cxX23xX3xX23xX1xX8e3xX23xX3xX18cxX576xX23xX22xX3xX89xXdxX3xXexXb79xX4xX1xX3xX5xX5bxX4xX1xX3xX7xX9b4xX3xXb8xX32exX23xX3xX1xX3cxX6xX3xX4xXadxXbxX3xXb82xX27xX389xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX49xX145xX23xX3xXexX1xX5ebxX3xX69xX22xX27xX15xX4b1xX23xX3xX65xX27xX15xX3xX30xX8exX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xX77xX89xXdxXb8xX2fxX0xX77xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xX39xXdxX3xXexX1xXbdxXcaxX3xX10bxX1xXcaxX6xX3xX1xX111xX4xX3xXf2xX27xX389xX4xX3xXexX2cbxX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xX89xXdxX3xX7xXbdxX23xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX89xX317xX23xX22xX3xX1xX111xX3xX69xX22xX27xX15xX4b1xX23xX3xX65xX27xX15xX3xX6dxX3xX30xX6xX23xX3xX5a9xX39xX4xXaxX3xX1xX5axX10xX2bxX9xXaxX77xXb8xX6xX23xX1exX1xXcaxX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX77xX1xXcaxXdxX1exXexX1xX6xXcaxX1exX10bxX1xXcaxX6xX1exX1xXcaxX4xX1exXf2xX27xXcaxX4xX1exXexX10xX1exX23xX22xX1xXdxX10xX23xX1exX4xX27xX27xX1exX22xXdxX6xX1exXexX5axXdxX1exX89xXdxX1exX7xX6xX23xX1exX1xX6xX23xX1exX23xXcaxX45xX1exX89xXcaxX23xX22xX1exX1xXcaxX1exX23xX22xX27xX15xX10xX23xX1exX1xX27xX15xX1exXcaxX1exX4xX6xX23xX1exX5xXcaxX4xX77xX2xX205xX177xX1ccxX2xX177xX17cxX1xXexX45xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX77xX45xX10xX89xXdxX6xX77xX2xX177xX17bxX77xX23xX10xX1b6xX7xX77xX2xX1f5xX2xX178xX77xX2xX177xX205xX89xX1ccxX2xX1ccxX177xX177xX17bxX205xXexX1f5xX177xX1f5xX178xX17bxX5xX17bxX17cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX27xX15xX42xX23xX3xX45xX46xX23xX3xX49xX4axX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xXexX5exX3xX5xXdxX62xX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX6dxX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xX6xX2fxX0xX89xXdxXb8xX2fxX0xX7xXexX5axXcaxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xX39xXdxX3xXexX1xXbdxXcaxX3xX10bxX1xXcaxX6xX3xX1xX111xX4xX3xXf2xX27xX389xX4xX3xXexX2cbxX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xX89xXdxX3xX7xXbdxX23xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX89xX317xX23xX22xX3xX1xX111xX3xX69xX22xX27xX15xX4b1xX23xX3xX65xX27xX15xX3xX6dxX3xX30xX6xX23xX3xX5a9xX39xX4xXaxX3xX1xX5axX10xX2bxX9xXaxX77xXb8xX6xX23xX1exX1xXcaxX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX77xX1xXcaxXdxX1exXexX1xX6xXcaxX1exX10bxX1xXcaxX6xX1exX1xXcaxX4xX1exXf2xX27xXcaxX4xX1exXexX10xX1exX23xX22xX1xXdxX10xX23xX1exX4xX27xX27xX1exX22xXdxX6xX1exXexX5axXdxX1exX89xXdxX1exX7xX6xX23xX1exX1xX6xX23xX1exX23xXcaxX45xX1exX89xXcaxX23xX22xX1exX1xXcaxX1exX23xX22xX27xX15xX10xX23xX1exX1xX27xX15xX1exXcaxX1exX4xX6xX23xX1exX5xXcaxX4xX77xX2xX205xX177xX1ccxX2xX177xX17cxX1xXexX45xXaxX2fxX65xX39xXdxX3xXexX1xXbdxXcaxX3xX10bxX1xXcaxX6xX3xX1xX111xX4xX3xXf2xX27xX389xX4xX3xXexX2cbxX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xX89xXdxX3xX7xXbdxX23xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xX89xX317xX23xX22xX3xX1xX111xX3xX69xX22xX27xX15xX4b1xX23xX3xX65xX27xX15xX3xX6dxX3xX30xX6xX23xX3xX5a9xX39xX4xX0xX77xX6xX2fxX0xX77xX7xXexX5axXcaxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX89xXaxX2fxXc6cxX35xX23xX22xX3xX1f5xX77xX1bfxXcfxX3xXexX93xXdxX3xXexX1xX70xX23xX1xX3xXbxX1xX389xX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xXcfxX3xX7bexXdxX62xX23xX3xX69xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xXbxX1xX389xXdxX3xX1xX922xXbxX3xXb8xX61axXdxX3xXc6cxX6dxX3x12ecaxX65xXf57xX30xX69xX3xX65xX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xXexX165xX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX1xX39xXdxX3xXexX1xXbdxXcaxX3xX10bxX1xXcaxX6xX3xX1xX111xX4xX3xXf2xX27xX389xX4xX3xXexX2cbxX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX11dxX27xX3xX22xXdxX35xX3xXexX5axX5bxX3xX89xXdxX3xX7xXbdxX23xX3xX65xX35xX23xX3xX69xX46xX45xX3xXexX1xX2cbxX3xX10bxb36dxX3xX18ddxX7bex12b99xX24ffxX3xX5a2xX3xX18ddxX18ddxX3xX4xXe3xX6xX3xX89xX317xX23xX22xX3xX1xX111xX3xX69xX22xX27xX15xX4b1xX23xX3xX65xX27xX15xXcfxX3xX1xX27xX15xX62xX23xX3xX30xX6xX23xX3xX5a9xX39xX4xX17cxX0xX77xXbxX2fxX0xX77xX89xXdxXb8xX2fxX0xX77xX5xXdxX2fxX0xX77xX27xX5xX2fxX0xX89xXdxXb8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5axXaxX2fxX0xX77xX89xXdxXb8xX2fxX0xX77xX89xXdxXb8xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e9xX27xXexX1xXcaxX5axXaxX2fxX24a4xXdxX145xX27xX3xXfecxXdxX23xX1xX0xX77xXbxX2f
Kiều Minh