Venezuela chìm trong bóng tối khi có đến 15 trên 23 bang bị mất điện
(Baohatinh.vn) - Phần lớn đất nước Venezuela chìm trong bóng tối vào đêm 7/3 khi có tới 15 trong số 23 bang bị cắt điện. Truyền thông Venezuela cho biết sự cố xuất phát từ nhà máy thủy điện ở bang miền Nam Bolivar.
9f20xd663xb5a4xcb1exd373xfcb6x11158xf050xaf92xX7x1259bx11ad9x1343exc78fxc963xeb95xX5xba45xXax10372xcfe3xX10xd8fcxX10xf1bdxc589xX10xX5xX6xX3xX4xX1xdb1dx12ad6xX3xXexf18bxe823xX15x12ab4xX3x1062exde91xX15xX26xX3xXex144ffxXdxX3xc686xX1xXdxX3xX4xX29xX3x1312bx139a1xX15xX3xX2x11f4cxX3xXexX23x1180axX15xX3x134a7x13b18xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28x13d52xX3xX20xce03xXexX3xX38xXdx12201xX15xX0xd3e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx101ddxX10xX6x120f4xXaxX12xd7efxX1xd617xX15xX3xX5x13160xX15xX3xX38xX50xXexX3xX15xf240xX73xX4xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xb8cfxd7c0xX24xX3xX38xX41xX20xX3xd2c4xX58xX45xX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xXexX73xXdxX3xX2xX3dxX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX7xX2exX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX4x110f0xXexX3xX38xXdxX55xX15xd755xX3xXcxX23xX18xb449xa3b7xX15xX3xXexX1xe698xX15xX26xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX24xX3xX28xXdxX39xXexX3xX7xd252xX3xX4xX2exX3x13c97xX18xX50xXexX3xXbxX1x112a4xXexX3xXexc256xX3xX15xX1xX9exX3xX20xX102xXd8xX3xXexX1xf38axXd8xX3xX38xXdxX55xX15xX3x13617xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX20xXdxXd9xX15xX3xbaa8xX6xX20xX3x12f2dxX24xX5xXdxX9dxX6xX23xXd3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX24xX6axXd8xX3xXbx10c98xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexc3fcxX6xX5xXdxX26xX15xfb22xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xf45exXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xX4xX10xX15axX24xX28xf8c4xX10xX4xXexX3xX6axX26xX20xX10xX6axXdxX6xX3xX9dxXdxX6axX10xX24xX3xX20xXbx13c93xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXax13358xXdxX6axXexX1xX160xX3xd896xX2xX44xXbxXfbxX168xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX160xX3xX45xX192xX192xXbxXfbxX168xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX58xX6xXbxXbxX7xX58xX24xXbxX10xX15xX58xX20xX10xX6axXdxX6xX58xXexX1xX18xX20xX28xa41dxXbxX9xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xb274x11fc4xX1dexX58xX2xX44xX192xX6axX3dxX2xX3dxX3dxX1dexX44xXa5xXex140bfxX45xX3dxXa5xX5xX1eexX15axXexX6xXdxX15axXfbxX18xX24xX15xX26xXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6axX6xXexX6xX15axXexXd8xXbxX10xX9xXaxX9dxXdxX6axX10xX24xX58xX20xXbxX192xXaxX3xX6axX6xXexX6xX15axX10xX15xX4xX24xX6axX10xX9xXaxX17xabadxXa5xX126x134c6xX15xX22bxX4x13054xXdxXcxX31xX192xX20xX6xX18xXfbxX9dxX17dxX2xX44xX2x128cexX192xXd8x10a04xf365xX2xX4xX20xXdxX22bxX240xX13xX3dxf040xX2xX192xX13xXfbxX17xX22bxX15xX9dx1074fxb041xcd31xX147xX22fxXdxX26xX23xX6axX9dxXa5xX18xdeeexX10xX253xX15xX22fxX192xX1dfxX147xX26xX126xXa5xX44xX15xa8cexX44xX12axX20xX9dxX2x13b73xXfbxX17dxaf21xX1eexX19cxX6dxXbxX1dfx124c7xX192xX272xX192xf404xX45xXd8xX6axa200xf59bxX44xX26cxX44xX12axX18x12e94xX23xX6xX18xX22fxX6xX58xXd8xX31xX10xfa39xX27fxX3dxX10xX192xX23xX44xX24xX18xX4xX7xX5xX28xX1a3xX3dxX6xX22fxX10xX17dxX26cxX44xX12axX58xX28axX13xX28axX283xX294xX12axb3f5xXdxX253xX3dxXa5xX7xc76exX6dxX13xX1dfxX9dxX28axX27fxXfbxX23dxX24xX3dxX27fxX26cxX45xX2b7xX26cxX45xX2b7xXaxX3xX6axX6xXexX6xX15axXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX24xX6axXd8xX3xXbxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xX168xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX6axXexX1xX160xX3xX1a3xX2xX3dxXbxXfbxX168xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX160xX3xX192xX2xX1dfxXbxXfbxX168xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX58xX58xXdxXd3xX28xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX9dxX15xX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1dexX58xX2xX44xX192xX6axX3dxX2xX3dxX3dxX3dxX44xX1a3xXexX1a3xX1dfxX44xX5xX2xX15axX2xXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX24xX15xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xX168xXaxX12xX126xX26xX7bxc12dxXdxX3xX6ax10f36xX15xX3xX5xX41xX15xX3xXfbxX10xX3xX28xX18x1096axXexX3xXexX23xX11axX3xX9dxXd9xX3xX15xX1xX9exX3xX31xX1xXdxX3xX38xX7bxX410xX15xX26xX3xXbxX1xX2exX3xXexX2exXdxX3xX38xX10xX15xX3xX6axX24xX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xX3xX11axX3xXexX1xX112xX3xX38xXdexX3xX147xX6xX23xX6xX4xX6xX7xX3xX38xX41xX20xX3xXa5xX58xX45xX58xX44xX1dfxX2xX1dexXd3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX24xX6axXd8xX3xXbxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xX168xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX6axXexX1xX160xX3xX1a3xX2xX3dxXbxXfbxX168xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX160xX3xX45xX2xX45xXbxXfbxX168xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX58xX58xXdxXd3xX28xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX9dxX15xX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1dexX58xX2xX44xX192xX6axX3dxX2xX1a3xX1dfxX1dfxX45xX1eexXexX45xX1a3xX3dxX192xX5xX44xX15axX44xXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX24xX15xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX17dxX18xX7xXexXdxX240xXd8xX168xXaxX12xXcxX24xX9exX15xX3xX4xfe42xX15xX1xX3xXexX1xX9exX15xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX147xX6xX23xX6xX4xX6xX7xX3xXexX2exXdxX3xXa5xX58xX45xXd3xX3xX126xX26xX24xX9exXdxX3xX20x13ed8xXexX3xX9dxX9exXdxX3xXex12338xX6xX3xX15xX1xX9exX3xX4xX29xX3xX38xXdxX55xX15xX3xXexX106xX3xX20xX5cexXexX3xX15xX1xX9exX3xX20xX102xXd8xX3xXbxX1xX102xXexX3xX38xXdxX55xX15xX3xXexX7bxX3xX15xX1xX414xX15x12af1xX3xXexX1xX112xX3xX38xXdexX3xX4xX112xX6xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xX3xX1xX24xX9exX15xX3xXexX24xX9exX15xX3xX5x124ddxX4xX3xX2xX1a3xX1xX3dxX1dfxX605xX3xXexX23xX7bxX73xX4xX3xX31xX1xXdxX3xX20xX9exX15xX3xX38xX41xX20xX3xX28xX18xXdexX15xX26xX3xXfbxX18xX2exX15xX26xXd3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX24xX6axXd8xX3xXbxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xX168xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX6axXexX1xX160xX3xX1a3xX2xX3dxXbxXfbxX168xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX160xX3xX192xX2xX1dfxXbxXfbxX168xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX58xX58xXdxXd3xX28xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX9dxX15xX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1dexX58xX2xX44xX192xX6axX3dxX2xX1a3xX1dfxX1dfxX3dxX192xXexX192xX1eexX1dfxX1eexX5xXa5xX15axX45xXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX24xX15xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX17dxX18xX7xXexXdxX240xXd8xX168xXaxX12xX126xX26xX7bxX410xXdxX3xX6axX414xX15xX3xX147xX6xX23xX6xX4xX6xX7xX3xX38xdb28xX3xX23xX6xX3xX38xX7bxX410xX15xX26xX3xX31xX1xXdxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xX3xX31xX1xXdxX39xX15xX3xX15xX1xXdxXd9xX18xX3xX1xX24x1282fxXexX3xX38xX5cexX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX5a8xX15xX1xX3xX1xX7bxX11axX15xX26xX3xX9dxX9exX3xX38xX1fxX15xX1xX3xXexX23xX55xXd3xX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX23xX7c5xX15xX26xX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xX3xXexX1xX7bxX410xX15xX26xX3xXfbxX18xXd8xX41xX15xX3xXfbxX5a8xXd8xX3xX23xX6xX3xXexX7c5xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX605xX3xX38xX50xXexX3xX15xX7bxX73xX4xX3xX38xX6xX15xX26xX3xX38xX2exXdxX3xX20xe55bxXexX3xX9dxX73xXdxX3xX31xXdxX15xX1xX3xXexX39xX3xX31xXdxX55xXexX3xX294xX18xX55xX3xX9dxX1fxX3xX7xXdxX41xX18xX3xX5xX7c5xX20xX3xXbxX1xX102xXexX605xX3xXexX1xXdxX39xX18xX3xX5xX7bxcccfxX15xX26xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX9dxX9exX3xXexX1xX18xX2exX4xX3xX20xX10xX15xX3xXexX23xX6fxX20xX3xXexX23x100e0xX15xX26xX3xX9dxX9exX3xX1xX863xX15xX3xX45xX3xXexX23xXdxX55xX18xX3xX15xX26xX7bxX410xXdxX3xX7xX863xX3xXexX102xX15xX3xX31xX1xfb5cxXdxX3xX15xX7bxX73xX4xX3xX15xX9exXd8xXd3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX24xX6axXd8xX3xXbxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xX168xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX6axXexX1xX160xX3xX1a3xX2xX3dxXbxXfbxX168xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX160xX3xX192xX1dfxX1dexXbxXfbxX168xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX58xX58xXdxXd3xX28xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX9dxX15xX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1dexX58xX2xX44xX192xX6axX3dxX2xX1a3xX1dfxX2xX44xX45xXexX1a3xX3dxX1eexX5xX1dexX15axX192xXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX24xX15xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX17dxX18xX7xXexXdxX240xXd8xX168xXaxX12xX147xX102xX4xX3xX4xX1xX18xXd8xX41xX15xX3xX26xXdxX6xX3xX4xX1xX24xX3xX23xc0e1xX15xX26xX3xX38xX6fxX18xX3xXexX7bxX3xX31x12707xX20xX3xX1xXdxX55xX18xX3xX294xX18xX5a8xX3xX9dxX9exX3xXexX1xX6xX20xX3xX15xX1xb2e6xX15xX26xX3xX5xX6xX15xX3xXexX23xX9exX15xX3xX5xX9exX3xX15xX26xX18xXd8xX41xX15xX3xX15xX1xX414xX15xX3xX6axbd33xX15xX3xX38xX39xX15xX3xXexX1fxX15xX1xX3xXexX23xX7c5xX15xX26xX3xX15xX9exXd8xX605xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX31xX1xXdxX3xX4xX1x14443xX15xX1xX3xX294xX18xXd8xXd9xX15xX3xX4xX112xX6xX3xXcxX79fxX15xX26xX3xXexX1xX2exX15xX26xX3xX23dxX6xX6axX18xX23xX24xX3xXexX18xXd8xX41xX15xX3xX28xX2exX3xX15xX26xX18xXd8xX41xX15xX3xX15xX1xX414xX15xX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xX3xX6axX24xX3xX15xX1xc51exX15xX26xX3xX31xf127xX3xXexX1xX18xX5cexX4xX3xXbxX1xX10xX3xX38xX2exXdxX3xX5xfcecxXbxX3xX38xa987xX3xXbxX1xX102xX3xX1xX24xX7c5xXdxXd3xX3xX0xX10xX20xX12xXcxX23xX24xX15xX26xX3xX5a8xX15xX1xX160xX3xX126xX26xX7bxX410xXdxX3xX38xX9exX15xX3xXdexX15xX26xX3xX38x10526xX15xX26xX3xXbxX1xXa57xX6xX3xXexX23xX7bxX73xX4xX3xX20xX5cexXexX3xX26xX6xX23xX6xX3xX7x12c67xX6xX3xX4xX1xXa9axX6xX3xX4xX863xX3xX31xX1xXa57xX3xXbxX1xX5a8xXdxX3xX38xX29xX15xX26xX3xX4xXaf7xX6xX3xX7xX73xX20xX3xX6axX24xX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xX3xX11axX3xX147xX6xX23xX6xX4xX6xX7xX3xX4xX1xXdxXd9xX18xX3xXa5xX58xX45xXd3xX0xX58xX10xX20xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX24xX6axXd8xX3xXbxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xX168xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX23xX3xX6axXexX1xX18xX20xX28xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX6axXexX1xX160xX3xX1a3xX2xX3dxXbxXfbxX168xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX160xX3xX192xX1dfxX1dexXbxXfbxX168xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX58xX58xXdxXd3xX28xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX9dxX15xX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1dexX58xX2xX44xX192xX6axX3dxX2xX1a3xX1dfxX2xX3dxX45xXexX44xX1dexX1dexXa5xX5xX2xX15axX3dxXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX24xX15xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX17dxX18xX7xXexXdxX240xXd8xX168xXaxX12xX2xX3dxX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX7xX2exX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX4xXccxXexX3xX38xXdxX55xX15xX3xX38xXab4xX3xX5a8xX15xX1xX3xX1xX7bxX11axX15xX26xX3xXexX73xXdxX3xX1xX9exX15xX26xX3xXexX23xXdxX55xX18xX3xX15xX26xX7bxX410xXdxX3xX6axX414xX15xX3xX15xX7bxX73xX4xX3xX15xX9exXd8xXd3xX3xX0xX10xX20xX12xXcxX23xX24xX15xX26xX3xX5a8xX15xX1xX160xX3xX126xX1xXdxXd9xX18xX3xX15xX26xX7bxX410xXdxX3xX38xX79fxX3xX23xX6xX3xX4xXdexX15xX26xX3xX9dxXdxX41xX15xX3xX31xX1xXdxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xX3xX6axXdxX55xX15xX3xX23xX5cexX15xX26xX3xXexX23xX41xX15xX3xXexX24xX9exX15xX3xXexX1xX9exX15xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX147xX6xX23xX6xX4xX6xX7xXd3xX0xX58xX10xX20xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX24xX6axXd8xX3xXbxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xX168xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX6axXexX1xX160xX3xX1a3xX2xX3dxXbxXfbxX168xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX160xX3xX192xX2xX1dfxXbxXfbxX168xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX58xX58xXdxXd3xX28xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX9dxX15xX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1dexX58xX2xX44xX192xX6axX3dxX2xX1a3xX1dfxX44xX2xX45xXexX1eexX1a3xX1dexX1eexX5xX1dexX15axX1a3xXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX24xX15xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX17dxX18xX7xXexXdxX240xXd8xX168xXaxX12xX126xX26xX7bxX410xXdxX3xX38xX9exX15xX3xXdexX15xX26xX3xX6axXf6xX6xX3xX9dxX9exX24xX3xX102xX15xX1xX3xX38x13859xX15xX3xX5xX10xX3xX5xX29xXdxX3xXbxX1xX102xXexX3xX23xX6xX3xXexX106xX3xX38xXdxX55xX15xX3xXexX1xX24xX7c5xXdxX3xX38xbd44xX3xX6axXdxX3xX4xX1xX18xXd8xXe9bxX15xX3xX28xX41xX15xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX15xX1xX9exX3xX28xX39xXbxX3xXexX7c5xXdxX3xX20xX5cexXexX3xX15xX1xX9exX3xX1xX9exX15xX26xX3xX11axX3xX147xX6xX23xX6xX4xX6xX7xX3xXexX2exXdxX3xXa5xX58xX45xXd3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX24xX6axXd8xX3xXbxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xX168xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX6axXexX1xX160xX3xX1a3xX2xX3dxXbxXfbxX168xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX160xX3xX192xX2xX1dfxXbxXfbxX168xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX58xX58xXdxXd3xX28xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX9dxX15xX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1dexX58xX2xX44xX192xX6axX3dxX2xX1a3xX1dfxX44xX192xX2xXexX3dxX1eexXa5xX192xX5xX45xX15axXa5xXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX24xX15xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX17dxX18xX7xXexXdxX240xXd8xX168xXaxX12xX2b1xX10xX3xX28xX18xX420xXexX3xX4xXdexX15xX26xX3xX4xX5cexX15xX26xX605xX3xXdexX3xXexXdexX605xX3xXfbxX10xX3xX20xX102xXd8xX605xX3xXfbxX10xX3xX38xX7c5xXbxX3xX1xX24xX831xX4xX3xX1xX24xX831xX4xX3xX38xXdxX3xX28xX5cexX3xX9dxXd9xX3xX15xX1xX9exX3xX5xX9exX3xX15xX1xXa9axX15xX26xX3xX5xXf6xX6xX3xX4xX1xX880xX15xX3xX4xX1xX24xX3xX15xX26xX7bxX410xXdxX3xX38xXdxX3xX5xX9exX20xX3xX11axX3xXexX1xX112xX3xX38xXdexX3xX147xX6xX23xX6xX4xX6xX7xX3xX6axX24xX3xX1xX55xX3xXexX1xX2exX15xX26xX3xXexX9exX18xX3xX38xXdxX55xX15xX3xX15xX26xX6fxX20xX3xX15xX26xX106xX15xX26xX3xX1xX24xX7c5xXexX3xX38xX5cexX15xX26xXd3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX24xX6axXd8xX3xXbxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xX168xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX6axXexX1xX160xX3xX1a3xX2xX3dxXbxXfbxX168xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX160xX3xX192xX2xX1dfxXbxXfbxX168xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX58xX58xXdxXd3xX28xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX9dxX15xX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1dexX58xX2xX44xX192xX6axX3dxX2xX1a3xX1dfxX45xX2xX192xXexXa5xX2xX1dfxX1eexX5xXa5xX15axX1eexXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX24xX15xXaxX12xX254xX2exXdxX3xX38xXdxX3xXfbxX18xX2exX15xX26xX3xXexX9exX18xX3xX38xXdxX55xX15xX3xX15xX26xX6fxX20xX3xX11axX3xX147xX6xX23xX6xX4xX6xX7xX3xX9dxXccxX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xX15xX26xX7bxX410xXdxXd3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX24xX6axXd8xX3xXbxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xX168xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX6axXexX1xX160xX3xX1a3xX2xX3dxXbxXfbxX168xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX160xX3xX192xX2xX1dfxXbxXfbxX168xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX58xX58xXdxXd3xX28xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX9dxX15xX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1dexX58xX2xX44xX192xX6axX3dxX2xX1a3xX1dfxX45xX44xX1dexXexX3dxX2xX192xX1dfxX5xXa5xX15axX1dexXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX24xX15xXaxX12xX126xX26xX7bxX410xXdxX3xX6axX414xX15xX3xX38xXdxX3xX28xX5cexX3xX9dxXd9xX3xX15xX1xX9exX3xX6axX24xX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xX3xX11axX3xX147xX6xX23xX6xX4xX6xX7xXd3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX24xX6axXd8xX3xXbxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xX168xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX6axXexX1xX160xX3xX1a3xX2xX3dxXbxXfbxX168xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX160xX3xX192xX2xX1dfxXbxXfbxX168xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX58xX58xXdxXd3xX28xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX9dxX15xX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1dexX58xX2xX44xX192xX6axX3dxX2xX1a3xX1dfxX45xX192xX45xXexX2xX192xX3dxX3dxX5xX3dxX15axX2xX1dfxXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX24xX15xXaxX12xX12axX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX28xX6xX24xX3xXexX23x14381xX20xX3xX28xX41xX15xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX20xX5cexXexX3xXexX23xX18xX15xX26xX3xXexX414xX20xX3xX20xX18xX6xX3xX7xXccxX20xX3xX11axX3xX147xX6xX23xX6xX4xX6xX7xX3xX6axX24xX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXd3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX24xX6axXd8xX3xXbxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xX168xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX6axXexX1xX160xX3xX1a3xX2xX3dxXbxXfbxX168xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX160xX3xX192xX1dfxX1dexXbxXfbxX168xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX58xX58xXdxXd3xX28xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX9dxX15xX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1dexX58xX2xX44xX192xX6axX3dxX2xX1a3xX1dfxX45xX3dxX1eexXexX1eexX2xX2xX5xX3dxX15axX2xX2xXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX24xX15xXaxX12xXcxX23xX7c5xX20xX3xX4xX1xX410xX3xXfbxX10xX3xX28xX18xX420xXexX3xX31xX10xX15xX3xX38xX831xX4xX3xX15xX26xX7bxX410xXdxXd3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX24xX6axXd8xX3xXbxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX4xX10xX15xXexX10xX23xX168xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX6axXexX1xX160xX3xX1a3xX2xX3dxXbxXfbxX168xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX160xX3xX192xX2xX1dfxXbxXfbxX168xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX58xX58xXdxXd3xX28xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX9dxX15xX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1dexX58xX2xX44xX192xX6axX3dxX2xX1a3xX1dfxX192xX45xX2xXexX45xX44xX1eexX1eexX5xX1a3xX15axX2xX44xXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX24xX15xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX15axX6xX5xXdxX26xX15xX160xX3xX17dxX18xX7xXexXdxX240xXd8xX168xXaxX12xX275xX18xX6xX3xX38xX9exXdxX3xXexX23xX18xXd8xXd9xX15xX3xX1xX1fxX15xX1xX3xX294xX18xX2exX4xX3xX26xXdxX6xX605xX3xX12axX5cexX3xXexX23xX7bxX11axX15xX26xX3xbe0dxXdxX55xX15xX3xX5xXf6xX4xX3xX254xX18xXdxX7xX3xX23dxX24xXexXexX6xX3xX2b7xX24xX20xXdxX15xX26xX18xX10xX17xX3xX4xX102xX24xX3xX28xX18xX5cexX4xX3xX6xXdxX3xX38xX29xX3xX38xXab4xX3xXbxX1xX102xX3xX1xX24xX7c5xXdxX3xX15xX1xX9exX3xX20xX102xXd8xX3xXexX1xX112xXd8xX3xX38xXdxX55xX15xX3xX15xX9f5xX20xX3xX11axX3xX241xX18xX23xXdxX605xX3xXbxX1xXa57xX6xX3xX1730xXdexX15xX26xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX12axX24xX5xXdxX9dxX6xX23xX605xX3xX15xX1xX7bxX15xX26xX3xX31xX1xXdexX15xX26xX3xX38xX7bxX6xX3xX23xX6xX3xX28xX9f5xX15xX26xX3xX4xX1xXadexX15xX26xXd3xX3x108b2xX15xX26xX3xX4xX1xX24xX3xX28xXdxX39xXexX3xX9dxXdxX55xX4xX3xX7xXaf7xX6xX3xX4xX1xXa9axX6xX3xX1xX55xX3xXexX1xX2exX15xX26xX3xX38xXdxX55xX15xX3xX7xa55axX3xX20xX50xXexX3xX31xX1xX24xX5a8xX15xX26xX3xX45xX3xX26xXdxX410xXd3xX3xX0xX10xX20xX12xXcxX23xX24xX15xX26xX3xX5a8xX15xX1xX160xX3xX1730xX6fxX18xX3xX28xX39xXbxX3xX9dxX9exX3xX15xX1xX414xX15xX3xX9dxXdxX41xX15xX3xX20xX5cexXexX3xX15xX1xX9exX3xX1xX9exX15xX26xX3xX11axX3xX147xX6xX23xX6xX4xX6xX7xX3xX38xXadexX15xX26xX3xX15xX26xX24xX9exXdxX3xX5xX2exXdxX3xX9dxX9exX24xX3xX6axX24xX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xX3xX31xX1xXdexX15xX26xX3xXexX1xXe9bxX3xX38xX29xX15xX3xX31xX1xX102xX4xX1xXd3xX3xX0xX58xX10xX20xX12xX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX9dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX23xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX23xX24xX15xX26xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX41xX15xX3xX294xX18xX6xX15xX160xX0xX58xX7xXexX23xX24xX15xX26xX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX15axXexX1xX18xX20xX28xX15axX6xX15xX6axX15axX7xX6xXbxX24xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX275xX18xX414xX15xX3xX38xX5cexXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX5xX41xX15xX3xX31xX39xX3xX1xX24xX7c5xX4xX1xX3xX38xX831xX4xX3xX28xXdxX55xXexX3xX28xX5a8xX24xX3xX9dxX55xX3xX38xX50xXexX3xX15xX7bxX73xX4xXaxX3xX1xX23xX10xX240xX9xXaxX58xX6axXdxX10xX20xX15axX15xX24xX15xX26xX58xX294xX18xX6xX15xX15axX6axX24xXdxX15axX9dxX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX15axX5xX10xX15xX15axX31xX10xX15axX1xX24xX6xX4xX1xX15axX6axX6xX4xX15axX28xXdxX10xXexX15axX28xX6xX24xX15axX9dxX10xX15axX6axX6xXexX15axX15xX18xX24xX4xX58xX2xX1a3xX1dexX192xX2xX2xXd3xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX58xX20xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX44xX1dfxX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1dexX58xX2xX1dfxX1a3xX6axX192xX1dfxX1eexX3dxX192xX45xX1dfxXexX2xX1dexX3dxX44xX5xX2xXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX9dxX12xX0xX7xXexX23xX24xX15xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX275xX18xX414xX15xX3xX38xX5cexXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX5xX41xX15xX3xX31xX39xX3xX1xX24xX7c5xX4xX1xX3xX38xX831xX4xX3xX28xXdxX55xXexX3xX28xX5a8xX24xX3xX9dxX55xX3xX38xX50xXexX3xX15xX7bxX73xX4xXaxX3xX1xX23xX10xX240xX9xXaxX58xX6axXdxX10xX20xX15axX15xX24xX15xX26xX58xX294xX18xX6xX15xX15axX6axX24xXdxX15axX9dxX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX15axX5xX10xX15xX15axX31xX10xX15axX1xX24xX6xX4xX1xX15axX6axX6xX4xX15axX28xXdxX10xXexX15axX28xX6xX24xX15axX9dxX10xX15axX6axX6xXexX15axX15xX18xX24xX4xX58xX2xX1a3xX1dexX192xX2xX2xXd3xX1xXexX20xXaxX12xX275xX18xX414xX15xX3xX38xX5cexXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX5xX41xX15xX3xX31xX39xX3xX1xX24xX7c5xX4xX1xX3xX38xX831xX4xX3xX28xXdxX55xXexX3xX28xX5a8xX24xX3xX9dxX55xX3xX38xX50xXexX3xX15xX7bxX73xX4xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX23xX24xX15xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX6dxX1xX29xX15xX26xX3xX9dxXdxX41xX15xX3xXcxXcxX2b1xX13xX126xX3xXexX7c5xXdxX3xX126xX6xX20xX3xX23dx12406xX3xX6axXa34xX15xX3xX5xX410xXdxX3xX12axX5cexX3xXexX23xX7bxX11axX15xX26xX3xX275xX18xX2exX4xX3xXbxX1xX5d6xX15xX26xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX13xX5xX6xX6axXdxX20xXdxX23xX3xX6dxX6xX6axX23xXdxX15xX24xX3xX15xX26xX9exXd8xX3xX1a3xX58xX45xX3xX4xX1xX24xX3xX28xXdxX39xXexX3xX12axX6xX15xX3xX5xXab4xX15xX1xX3xX38xX7c5xX24xX3xX254xXf6xX4xX3xX5xX7bx12268xX15xX26xX3xX13xXa17xX3xXexX23xX6xX15xX26xX3xX275xX18xX2exX4xX3xX26xXdxX6xX3xX12axX24xX5xXdxX9dxX6xX23xX3x1180exX253xX27fxX126xX12ax10d13xX3xX38xX6xX15xX26xX3xX23xX9exX3xX7xX24xX102xXexX3xX9dxX9exX3xX4xX1xX18x124d8xX15xX3xX28xX4dxX3xX4xX1xX24xX3xX4xX102xX4xX3xX1xX9exX15xX1xX3xX38xX5cexX15xX26xX3xX4xed64xX3xXexX1xXe9bxX3xX15xX1xX9f5xX20xX3xX28xX5a8xX24xX3xX9dxX55xX3xX38xX50xXexX3xX15xX7bxX73xX4xX3xXexX23xX7bxX73xX4xX3xX15xX1xXa9axX15xX26xX3xX20xX2exXdxX3xX38xX10xX3xX6axX880xX6xX3xX1xXdxX55xX15xX3xX1xXa9axX18xX3xX9dxXd9xX3xX20xX5cexXexX3xX4xX18xX5cexX4xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX55xXbxX3xX294xX18xX414xX15xX3xX7xXf6xX3xXexX106xX3xX28xX41xX15xX3xX15xX26xX24xX9exXdxXd3xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX9dxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23dxX1b06xX3xXexX23xX106xX15xX26xX3xXbxX1xX7c5xXexX3xXexX1xX41xX20xX3xX3dxX3dxX3xX294xX18xX6xX15xX3xX4xX1xXadexX4xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX9dxX1fxX3xX15xX26x11a3fxX15xX3xX1xX9exX15xX26xX3xX4xXadexX18xX3xXexX23xX1b65xXaxX3xX1xX23xX10xX240xX9xXaxX58xX294xX18xX24xX4xX15axXexX10xX58xX20xXd8xX15axXexX23xX18xX15xX26xX15axXbxX1xX6xXexX15axXexX1xX10xX20xX15axX3dxX3dxX15axX294xX18xX6xX15xX15axX4xX1xX18xX4xX15axX9dxX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX15axX9dxXdxX15axX15xX26xX6xX15xX15axX1xX6xX15xX26xX15axX4xX18xX18xX15axXexX23xX24xX58xX2xX1a3xX1dexX44xX1dfxX1a3xXd3xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX58xX20xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX44xX1dfxX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxX1eexX58xX2xX1dfxX1a3xX6axX1a3xX2xX192xX192xX1eexX44xX3dxXexX3dxX44xX1a3xX1a3xX5xX2xXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX9dxX12xX0xX7xXexX23xX24xX15xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23dxX1b06xX3xXexX23xX106xX15xX26xX3xXbxX1xX7c5xXexX3xXexX1xX41xX20xX3xX3dxX3dxX3xX294xX18xX6xX15xX3xX4xX1xXadexX4xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX9dxX1fxX3xX15xX26xX1c68xX15xX3xX1xX9exX15xX26xX3xX4xXadexX18xX3xXexX23xX1b65xXaxX3xX1xX23xX10xX240xX9xXaxX58xX294xX18xX24xX4xX15axXexX10xX58xX20xXd8xX15axXexX23xX18xX15xX26xX15axXbxX1xX6xXexX15axXexX1xX10xX20xX15axX3dxX3dxX15axX294xX18xX6xX15xX15axX4xX1xX18xX4xX15axX9dxX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX15axX9dxXdxX15axX15xX26xX6xX15xX15axX1xX6xX15xX26xX15axX4xX18xX18xX15axXexX23xX24xX58xX2xX1a3xX1dexX44xX1dfxX1a3xXd3xX1xXexX20xXaxX12xX23dxX1b06xX3xXexX23xX106xX15xX26xX3xXbxX1xX7c5xXexX3xXexX1xX41xX20xX3xX3dxX3dxX3xX294xX18xX6xX15xX3xX4xX1xXadexX4xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX9dxX1fxX3xX15xX26xX1c68xX15xX3xX1xX9exX15xX26xX3xX4xXadexX18xX3xXexX23xX1b65xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX23xX24xX15xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX147xX1xXa57xX15xX1xX3xX294xX18xXd8xXd9xX15xX3xX23dxX1b06xX3xX9dxX106xX6xX3xX4xXdexX15xX26xX3xX28xX2exX3xX5xX55xX15xX1xX3xXexX23xX106xX15xX26xX3xXbxX1xX7c5xXexX3xX9dxX73xXdxX3xX1a3xX3xXexX1xX9exX15xX1xX3xX9dxXdxX41xX15xX3xX4xX50xXbxX3xX4xX6xX24xX3xX4xX112xX6xX3xX5xXf6xX4xX3xX5xX7bxX1b65xX15xX26xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX605xX3xX1xX112xXd8xX3xX28xX8a2xX3xX9dxXdxX7xX6xX3xX4xX112xX6xX3xX192xX1dexX3xX294xX18xX6xX15xX3xX4xX1xXadexX4xX3xX9dxX9exX3xX15xX26xX7bxX410xXdxX3xXexX1xX414xX15xX3xX4xX112xX6xX3xX1xX880xX3xX9dxX1fxX3xX5xXdxX41xX15xX3xX294xX18xX6xX15xX3xXexX73xXdxX3xX9dxXdxX55xX4xX3xX15xX26xX1c68xX15xX3xX1xX9exX15xX26xX3xX4xXadexX18xX3xXexX23xX1b65xXd3xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX9dxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX1464xX15xX26xX3xXbxX1xX102xXexX3xX4xX1c68xX15xX26xX3xXexX1x136aaxX15xX26xX3xX6axX880xX4xX3xX28xXdxX41xX15xX3xX26xXdxX73xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX15axX147xX24xX5xX24xX20xX28xXdxX6xXaxX3xX1xX23xX10xX240xX9xXaxX58xX294xX18xX24xX4xX15axXexX10xX58xX28xX18xX15xX26xX15axXbxX1xX6xXexX15axX4xX6xX15xX26xX15axXexX1xX6xX15xX26xX15axX6axX24xX4xX15axX28xXdxX10xX15xX15axX26xXdxX24xXdxX15axX9dxX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX15axX4xX24xX5xX24xX20xX28xXdxX6xX58xX2xX1a3xX1eexX1dexX2xXa5xXd3xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX58xX20xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX44xX1dfxX58xX15xX10xX19cxX7xX58xX2xX1dexX1dfxXa5xX58xX2xX45xX192xX6axX1dfxX2xX1a3xX45xX2xX192xX1a3xXexX3dxX1a3xX1eexXa5xX1a3xX5xX1dfxXd3xX17dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX29xX15xX26xX3xXexX2exXdxX3xX31xX1xXdxX3xX4xX29xX3xX38xX39xX15xX3xX2xX3dxX3xXexX23xX41xX15xX3xX44xX45xX3xX28xX6xX15xX26xX3xX28xX4dxX3xX20xX50xXexX3xX38xXdxX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX9dxX12xX0xX7xXexX23xX24xX15xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX1464xX15xX26xX3xXbxX1xX102xXexX3xX4xX1c68xX15xX26xX3xXexX1xX1f54xX15xX26xX3xX6axX880xX4xX3xX28xXdxX41xX15xX3xX26xXdxX73xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX15axX147xX24xX5xX24xX20xX28xXdxX6xXaxX3xX1xX23xX10xX240xX9xXaxX58xX294xX18xX24xX4xX15axXexX10xX58xX28xX18xX15xX26xX15axXbxX1xX6xXexX15axX4xX6xX15xX26xX15axXexX1xX6xX15xX26xX15axX6axX24xX4xX15axX28xXdxX10xX15xX15axX26xXdxX24xXdxX15axX9dxX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX15axX4xX24xX5xX24xX20xX28xXdxX6xX58xX2xX1a3xX1eexX1dexX2xXa5xXd3xX1xXexX20xXaxX12xX12axX1464xX15xX26xX3xXbxX1xX102xXexX3xX4xX1c68xX15xX26xX3xXexX1xX1f54xX15xX26xX3xX6axX880xX4xX3xX28xXdxX41xX15xX3xX26xXdxX73xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX15axX147xX24xX5xX24xX20xX28xXdxX6xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX23xX24xX15xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12x12fc0xXexX3xX15xX1xX50xXexX3xX44xX3xXfbxX10xX3xXexX5a8xXdxX3xX4xX1xX11axX3xX1xX9exX15xX26xX3xX9dxXdxX55xX15xX3xXexX23xX1b65xX3xX15xX1xX414xX15xX3xX38xX7c5xX24xX3xX38xXab4xX3xX28xX4dxX3xX38xX2exXexX3xX4xX1xX102xXd8xX3xX11axX3xX31xX1xX18xX3xX9dxXf6xX4xX3xX4xXaf7xX6xX3xX31xX1xX1b9dxX18xX3xX26xXdxXa9axX6xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX7bxX73xX4xX3xXexX23xX24xX15xX26xX3xX28xX2exXdxX3xX4xX5a8xX15xX1xX3xXbxX1xX10xX3xX38xX2exXdxX3xX5xXab0xXbxX3xX38xX6xX15xX26xX3xXexX1fxX20xX3xX20xX880xXdxX3xX4xX102xX4xX1xX3xX38xXe9bxX3xX38xX7bxX6xX3xX1xX9exX15xX26xX3xX9dxXdxX55xX15xX3xXexX23xX1b65xX3xX9dxX9exX24xX3xX5xXab4xX15xX1xX3xXexX1xX79fxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xXd3xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX9dxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX18xX5xX12xX0xX6axXdxX9dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX23xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX9dxX12xX0xX58xX6axXdxX9dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX18xXexX1xX24xX23xXaxX12xX6dxX1xX7bxX863xX15xX26xX3xX1730xX831xX15xX26xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX284xX24xX18xX23xX4xX10xXaxX12xX1b83xc211xX15xX1xX160xX3xX255xX10xX18xXexX10xX23xX7xX605xX3xX13xXdxX6axX10xX24xX160xX3xX255xX18xXbxXexX5xXd8xX1b88xX0xX58xXbxX12
Phương Đặng