Hà Tĩnh phân bổ hơn 18 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng vùng sản xuất lúa
(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định trích ngân sách 18.100 triệu đồng từ nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để phân bổ cho các địa phương thực hiện nâng cấp, sửa chữa hạ tầng vùng sản xuất lúa.
f54ex13f6fx15c7cx18f2fx154f3x1494fx117b4x15da4x118e9xX7x14944x18952x16a54x1275cx130d5x14dedxX5x1748cxXax118e6x16b6ex16d92xX3xXcx11fbex10139xX1xX3xXbxX1x17365xX18xX3x1358ax16959xX3xX1xfb9dxX18xX3xX2xfbc2xX3xXex1269cxX3x14b79x16a22xX18x170c0xX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4x11ce1xXbxX3xX1x11350xX3xXex17eddxX18xX30xX3xf802x16553xX18xX30xX3xX7x14119xX18xX3x12e06x16f72xX38xXexX3xX5x172cdxX6xX0xf644xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x147efxXaxX12x14f15x149ebx12967x16555xX3xXex15c86xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX43x15f9dxX6xX3x17072xX4dx128e3x129c4xXexX3xX2dx15746xX18xX1xX3xXex17c18x14567xX4xX1xX3xX18xX30xX1dxX18xX3xX7x14ccdxX4xX1xX3xX2xX28xf886xX2x16875xX9fxX3xXexX8cxXdx10389xX4dxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xXexX7dxX3xX18xX30xX4dxX2exX18xX3xXexX1xX4dxX3xXexXdx141f5xX18xX3xX20xX49x105b6xX3xX43xXa5x11108xX3xXbxX1xX97xXexX3xXexX8cxXdx15895xX18xX3xX2dxX38xXexX3xXexX8cxX2exX18xX30xX3xX5xX52xX6xX3xX2dxXcfxX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX4xX1xXc1xX3xX4xX97xX4xX3xX2dxX87xX6xX3xXbxX1x142d4xX24xX18xX30xX3xXexX1xf882xX4xX3xX1xXdxXa5xX18xX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX38xXbxXc5xX3xX7x18b02xX6xX3xX4xX1x11cecxX6xX3xX1xX3cxX3xXexX3fxX18xX30xX3xX43xX44xX18xX30xX3xX7xX49xX18xX3xX4cxX4dxX38xXexX3xX5xX52xX6xX9dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXc1xX67xX82xX3xXbx177ffxX10xX18xXexX10xX8cxXaxX12xX0xXdx14dc3xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14axX10xX18xXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXax16bc5xXdxX67xXexX1x14335xX3x169a7xX2x14c3exXbxX4cx13dd5xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX173xX3x16fecxX2xX9fxXbxX4cxX17axXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX55xX55xXdxX9dxX20xX6xXc1xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9dxX43xX18xX55xX18xX10xX16exX7xX55xX2x140e7xX2xX28xX55xX2xX9fxX175xX67xX175xX2xX175xX9fxX2xX2xX175xXexX2xX175xX9fxX175xX5xX2xX9fx17d91xX2xX184xX2xX67xX2xX2x1806fx10c2bxX177xX9fxX175xXexX175xX1ccxX1cbxX28xX5xX2xX1c4xX6xX9dxfef2xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX3xX2xX28xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX38xXbxX3xX1xX3cxX3xXexX3fxX18xX30xX3xX43xX44xX18xX30xX3xX7xX49xX18xX3xX4cxX4dxX38xXexX3xX5xX52xX6xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxXc1xX18xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4cxXexX1c4xX6xX5xXdxX30xX18xX173xX3xX1daxX4dxX7xXexXdx15f1exX82xX17axXaxX12x141d4xXdxXa5xX4xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3x11ca4xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX8dxX3xXexX7dxX3xX18xX30xX4dxX2exX18xX3xXexX1xX4dxX3xXexXdxXbcxX18xX3xX20xX49xXc1xX3xX43xXa5xXc5xX3xXbxX1xX97xXexX3xXexX8cxXdxXcfxX18xX3xX2dxX38xXexX3xXexX8cxX2exX18xX30xX3xX5xX52xX6xX3xX67xX44xX18xX30xX3xX2dxXcfxX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX4xX1xXc1xX3xX4xX97xX4xX3xX2dxX87xX6xX3xXbxX1xXf9xX24xX18xX30xX3xXexX1xX100xX4xX3xX1xXdxXa5xX18xX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX38xXbxXc5xX3xX7xX113xX6xX3xX4xX1xX118xX6xX3xX1xX3cxX3xXexX3fxX18xX30xX3xX43xX44xX18xX30xX3xX7xX49xX18xX3xX4cxX4dxX38xXexX3xX5xX52xX6xX9dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXc1xX67xX82xXaxX12xXcxX1xX10xXc1xX3xX2dx1673dxXc5xX3xX1xX4dxX82xXa5xX18xX3x1361fx1290exX3x16e55xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX2dxX87xX6xX3xXbxX1xXf9xX24xX18xX30xX3xX2dxXf9x147a6xX4xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX18xX1xXdxXbcxX4dxX3xX18xX1xX38xXexX3xX43x14286xXdxX3xX177xXc5xX177xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX2dxXcfxX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX38xXbxX3xX2dxXf9x130f7xX18xX30xX3xX18x11ce7xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xXexX1x16357xX18xX3xXexX4dxX82xX83xX18xX3xXexX7dxX3xXexX8cx18a7exX4xX3xX4xX1xX8dxX18xX1xX3xX4cx12fecxX3xX2dxX83xX18xX3xXexX8cxXf9xX370xX18xX30xX3xX6bxX8dxX4xX1xX3xX14axX1xX1dxX4dxXc5xX3xXexX4dxX82xX83xX18xX3xX25exX17xX18xX1xX3xXcxX1x16068xX3xX2dxXdxX3x123a5xX24xX18xX3xX6cxX6xX154xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xX325xX326xX3xXcxX1xX3bcxX17axX3xX26bx17c78xX18xX1xX3xX154xXf9xX24xX18xX30xX3xXexX1xX37fxX18xX3x12a15xX37fxX18xX30xX3xX3c1xX24xX18xXc5xX3xXexX4dxX82xX83xX18xX3xX3e6xX2exX18xX30xX3xX6bxX14xX4dxX3xX1c4xX3x12117x118e8xX18xX3x14f09xXdxXbcxX18xX30xX17axX3xX26bxX3d7xX18xX1xX3xX154xXf9xX24xX18xX30xX3xXexX1xX37fxX18xX3xX13x17655xX6xX3xX6bxX402xX18xX1xXc5xX3xXexX4dxX82xX83xX18xX3xX401xXf9xX24xX18xX30xX3xX6bxX14xX4dxX3x176bdxX97xX18xX1xX17axX3xX26bxX3d7xX18xX1xX3xX154xXf9xX24xX18xX30xX3xXexX1xX37fxX18xX3xX325xXdxX154xX3xX3c1xX24xX18xX3xfd2exXexX4dxX82xX83xX18xX3xXcxX7dxX3xXcxX8cxX3bcxX4xX3xX1c4xX3xX3e6x126ccxXbxX3xX3c1xX31cxX4xXc5xX3xXexX4dxX82xX83xX18xX3xX26bxX3d7xX18xX1xX3xX3e6xX2exX18xX30xX3xX14axX1xX44xX6x18658xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xX325xX326xX3xX6bx14f22xX4xX17axX3xX26bxX3d7xX18xX1xX3xX154xXf9xX24xX18xX30xX3xXexX1xX37fxX18xX3xX401xXdxX18xX1xX3xXcxXdxX83xX18xXc5xX3xXexX4dxX82xX83xX18xX3xXexX7dxX3xX401xXdxX18xX1xX3xXcxXdxX83xX18xX3xX2dxX83xX18xX3xX3e6xX2exX18xX30xX3x13866xX3cxX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xX325xX326xX3xXcxXdxX83xX18xX17axX3xX26bxX3d7xX18xX1xX3xX154xXf9xX24xX18xX30xX3xXexX1xX37fxX18xX3xX3c1xX6xX3xX4c8xX97xXc5xX3xXexX4dxX82xX83xX18xX3xX6cxXf9xX24xX18xX30xX3xX14axX375xX3xX1c4xX3xX3e6xX402xX6xX3x14666x1053fxX4dxXc5xX3xX4cxX397xX3xX325xX326xX3xX25ex160f5xX18xX17axX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX38xXbxX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xXexX1xX37fxX18xX3xX325xXdxX154xX3xX3c1xX24xX18xX3xX454xXexX4dxX82xX83xX18xX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xXexX7dxX3xX325xX3d7xX18xX1xX3xX6cx1815exX3xX1c4xX3xX14axX3fxX4dxX3xX14axX4dxX2exX18xX30xX3xX14axX14xX482xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xX325xX326xX3xX6bxX48dxX4xX17axX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX38xXbxX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX43xX44xX18xX30xX3xX7xX49xX18xX3xX4cxX4dxX38xXexX3xX5xX52xX6xX3x18681xX3xXexX1xX37fxX18xX3xX325xXdxX154xX3xX6cxX6xX154xX3xXcxXdxX83xX18xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xX325xX326xX3xXcxXdxX83xX18xX9dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXc1xX67xX82xXaxX12xX3e6x1568bxX4xX3xXcxX1xX3bcxX3xX2dxXf9xX33cxX4xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX184xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX2dxXcfxX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX38xXbxX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xXexX8cxX38dxX4xX3xX4xX1xX8dxX18xX1xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX43xX44xX18xX30xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xXf9xX33cxX18xX30xX3xX4xX6xXc1xX3xX4cxX397xX3xX505xXdxX3d7xX18xX3xX401xXdxX18xX1xXc5xX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xX30xXdxX6xXc1xX3xXexX1xX37fxX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX4cxX5d0xX3xX3e6xX2exX18xX30xX3xX25exX87xX18xX1xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xX3e6xX5d0xX4xX3x12018xX4dxX6xX18xX30xXc5xX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX2dxXc1xX3cxX18xX3xXexX7dxX3xX18xX1xX14xX3xX37fxX18xX30xX3xX505xX3d7xX3xX13xX41dxX6xX3xX2dxXdxX3xX6cxX30xX4dxX82x14d70xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xXcxX1dxX18xX3xX13xXf9xX24xX18xX30xXc5xX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xX30xXdxX6xXc1xX3xXexX1xX37fxX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xXcxX7dxX3xX25exXa5xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xXcxX8cxXf9xX370xX18xX30xX3xX3c1xX24xX18xX17axX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX38xXbxX3xX26bxX3d7xX18xX1xX3xX154xXf9xX24xX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX4cxX397xX3xX3e6xX5d0xX4xX3xX6cxX1xX1dxX18xXc5xX3xXexX4dxX82xX83xX18xX3xX26bxX3d7xX18xX1xX3xX154xXf9xX24xX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xXexX7dxX3xX25exXa5xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xXcxX8cxXf9xX370xX18xX30xX3xX3c1xX24xX18xX9dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXc1xX67xX82xXaxX12xX6axX6bxX6cxX6dxX3xXexX70xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX1cbxXc5xX2xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX2dxXcfxX3xX1xX4dxX82xXa5xX18xX3xX14axX6xX18xX3xX505xX375xX4xX3xX26bxXdxX3d7xX18xX3xX4x16238xX3xX1xX31cxX6xX3xX26bxX3d7xX18xX1xX3xX154xXf9xX24xX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX4cxX397xX3xX401x143d6xX3xX505xX375xX4xX3xX454xXexX1xX37fxX18xX3xX3e6xX37fxX3xX13xX14xX18xX1xX3xX1c4xX3xXexX1xX37fxX18xX3xX3c1xX24xX18xX3xXcxX1x151daxX82xXc5xX3xXexX1xX37fxX18xX3xXcxX8cxX3cxXdxX3xXcxXdxXcfxX4dxX3xX1c4xX3xX3e6xX3cxXdxX3xX3e6xX2exX18xX30xX482xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xX401xX7a6xX3xX505xX375xX4xX17axX3xX7xX113xX6xX3xX4xX1xX118xX6xX3xX26bxX3d7xX18xX1xX3xX154xXf9xX24xX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xXexX1xX37fxX18xX3xXcxX1xXf9xX33cxX18xX30xX3xXcxX1xX511xX18xX30xXc5xX3xX6cxX6xX154xX3xX13xX41dxX6xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xX325xX1xX97xX18xX1xX3xX505xX375xX4xX17axX3xX26bxX3d7xX18xX1xX3xX154xXf9xX24xX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xXexX1xX4dxX375xX4xX3xX4cxX5d0xX3xX2dxX2exX18xX30xX3xXcxX1dxX18xX3xXcxXdxX83xX18xX3xX1c4xX3xX13xX2exX18xX30xX3xX505xX6xX154xX3xX1c4xX3xXcxX8cxX4dxX18xX30xX3xX3e6xX37fxX18xX30xXc5xX3xX4cxX397xX3x18181xX1xX52xX3xX505xX375xX4xX9dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXc1xX67xX82xXaxX12xX13xX4dxX82xXa5xX18xX3xX13xXf9xX24xX18xX30xX3xX3c1xX24xX18xX3xX2dxXf9xX33cxX4xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX2xXc5xX1adxX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX2dxXcfxX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX38xXbxX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xXexX1xX37fxX18xX3xX14axX6xXc1xX3xXcxX1xX48dxX18xX30xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xX3c1xX24xX18xX3xX505xX69axXc5xX3xX26bxX3d7xX18xX1xX3xX4xX1xX8dxX18xX1xX3xX2dxX466xXbxX3xX401x101e3xX3xX325x110cfxX4xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xX3c1xX24xX18xX3xXcxX8cxXf9xX370xX18xX30xXc5xX3xX26bxX3d7xX18xX1xX3xX154xXf9xX24xX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX4cxX397xX3xX3c1xX24xX18xX3x17f6exXdxX6xX18xX30xX9dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXc1xX67xX82xXaxX12xXcxX1xX3cxX4xX1xX3xX13xX14xX3xX2dxXf9xX33cxX4xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX2xXc5xX28xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX7xX113xX6xX3xX4xX1xX118xX6xX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX43xX44xX18xX30xX3xX3e6xX2exX18xX30xX3xX505xX41dxXc5xX3xXexX21xX3xX67xX1dxX18xX3xXbxX1xX788xX3xX2xXc5xX3xXexX1xX87xX3xXexX8cxX38xX18xX3xXcxX1xX3cxX4xX1xX3xX13xX14xX17axX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xXexX7dxX3xX18xX30x13b77xX3xX6xX18xX1xX3xX13xXdxXcfxX4dxX3xX2dxX83xX18xX3xX4xX3fxX4dxX3xX3e6xX466xXbxX3xX505xX14xX18xX30xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xXcxX1xX3cxX4xX1xX3xX25exX17xX18xX1xX17axX3xXexX4dxX82xX83xX18xX3xX26bxX3d7xX18xX1xX3xX6cxX2xX3xX2dxXdxX3xX43xX44xX18xX30xX3xX7xX49xX18xX3xX4cxX4dxX38xXexX3xXexX466xXbxX3xXexX8cxX4dxX18xX30xX3xX4xX97xX18xX1xX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX154x136eexX4dxX3xXexX1xX37fxX18xX3xX3e6xX37fxX18xX30xX3xX3c1xX24xX18xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xXcxX1xX3cxX4xX1xX3xX4c8xX4dxX1dxX18xX9dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXc1xX67xX82xXaxX12xX2xXc5xX184xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX5xX14xX3xX7xX788xX3xXexXdxXbcxX18xX3xX154xX14xX3xX1xX4dxX82xXa5xX18xX3xX505xX375xX4xX3xX13xX14xX3xX2dxXf9xX33cxX4xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX2dxXcfxX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX38xXbxX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xX30xXdxX6xXc1xX3xXexX1xX37fxX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX43xX44xX18xX30xX3xX3e6xX2exX18xX30xX3xf5acxXc1xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xXcxX1xX3cxX4xX1xX3xX401xX7a6xXc5xX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xX30xXdxX6xXc1xX3xXexX1xX37fxX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xXexX1xX37fxX18xX3xX2xXc5xX3xXexX1xX37fxX18xX3xX1cbxX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xX6bxX402xX18xX1xX3xX505xX375xX4xX9dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXc1xX67xX82xXaxX12xX13xX6xXdxX3xX2dxX87xX6xX3xXbxX1xXf9xX24xX18xX30xX3xX4xX44xX18xX30xX3xX2dxXf9xX33cxX4xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX7xX788xX3xXexXdxXbcxX18xX3xX20x1522axX18xX30xX3xX18xX1xX6xX4dxX3xX5xX14xX3xX13xXf9xX24xX18xX30xX3xX325xX1xX3d7xX3xX43xX14xX3xX25ex13435xX3xX666xX4dxX6xX18xX30xX9dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXc1xX67xX82xXaxX12xX13xXf9xX24xX18xX30xX3xX325xX1xX3d7xX3xX2dxXf9xX33cxX4xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3x16187xX9fxX9fxX3xXexX8cxXdxXa5xX4dxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX38xXbxX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xXexX8cxX38dxX4xX3xX4xX1xX8dxX18xX1xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX4cxX5d0xX3xX14axX2exX18xX3xX401xX375xX4xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xX13xXf9xX24xX18xX30xX3xXcxX1xX7c7xX82xX9dxX3xX25exXb76xX3xX666xX4dxX6xX18xX30xX3xX2dxXf9xX33cxX4xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXbaaxX9fxX9fxX3xXexX8cxXdxXa5xX4dxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX2dxXcfxX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX38xXbxX3xX2dxXf9xX370xX18xX30xX3xX18xX375xXdxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX43xX44xX18xX30xX3xX7xX49xX18xX3xX4cxX4dxX38xXexX3xX5xX52xX6xX3xX370xX3xXexX1xX37fxX18xX3xX184xX3xX1c4xX3xX4cxX397xX3xX13xXf9xX24xX18xX30xX3xXcxX1xX3bcxX9dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXc1xX67xX82xXaxX12xX6axX6bxX6cxX6dxX3xXexX70xX18xX1xX3xX30xXdxX6xXc1xX3xX3c1xX599xX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1xXdxX18xX1xXc5xX3xX325xX1xXc1xX3xX20xX3cxX4xX3xX6cxX1xX14xX3xX18xXf9xX353xX4xX3xXexX70xX18xX1xX3xXexX1xX100xX4xX3xX1xXdxXa5xX18xX3xXexX1xX7c7xX3xXexX38dxX4xX3xX4xX38xXbxX3xXbxX1xX97xXexX3xX26bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX8dxX3xX43xX14xX3xX26bxXdxXcfxX154xX3xXexX8cxX6xXc5xX3xX30xXdxX97xX154xX3xX7xX97xXexX3xX43xXdxXa5xX4xX3xX80xX4dxX49xX18xX3xX5x1447axXc5xX3xX7xX113xX3xX67xX38dxX18xX30xX3xX26bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX8dxX3xX4xX7c7xX6xX3xX4xX97xX4xX3xX2dxX87xX6xX3xXbxX1xXf9xX24xX18xX30xX3xXexX1xX10xXc1xX3xX2dxX52xX18xX30xX3xX80xX4dxX82xX3xX2dxX87xX18xX1xX17axX3xX4xX97xX4xX3xX2dxX87xX6xX3xXbxX1xXf9xX24xX18xX30xX3xX2dxXf9xX33cxX4xX3xX1x17b1dxX3xXexX8cxX33cxX3xX26bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX8dxX3xX4xX31cxX3xXexX8cxX97xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXa5xX154xX3xX80xX4dxX49xX18xX3xX5xXcefxXc5xX3xX7xX113xX3xX67xX38dxX18xX30xX3xX26bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX8dxX3xX2dxXf9xX33cxX4xX3xX4xX38xXbxX3xX2dxX52xX18xX30xX3xX154xX38dxX4xX3xX2dxX8dxX4xX1xXc5xX3xX4xX31cxX3xX1xXdxXa5xX4dxX3xX80xX4dxX49xX3xX43xX14xX3xXexX1xX100xX4xX3xX1xXdxXa5xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xXc5xX3xX80xX4dxX82xX83xXexX3xXexXc1xX97xX18xX3xX26bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX8dxX3xXexX1xX10xXc1xX3xX2dxX52xX18xX30xX3xX80xX4dxX82xX3xX2dxX87xX18xX1xX3xX1xXdxXa5xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX9dxX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX8cxX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX8cxXc1xX18xX30xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX3d7xX18xX3xX80xX4dxX6xX18xX173xX0xX55xX7xXexX8cxXc1xX18xX30xX12xX0xX4dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1c4xXexX1xX4dxX154xX20xX1c4xX6xX18xX67xX1c4xX7xX6xXbxXc1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX173xX3xX13xX24xX18xX3xX2xX28xXbaaxX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX7xX113xX6xX3xX4xX1xX118xX6xX3xX1xX2exX3xX2dxX466xXbxX3xX4cxX4dxX788xX18xX30xX3xX4xX38xXbxXaxX3xX1xX8cxX10xX259xX9xXaxX55xX67xX6xX4dxX1c4xXexX4dxX55xX1xX6xX1c4xXexXdxX18xX1xX1c4xX1xXc1xX18xX1c4xX2xX28xXbaaxX1c4xXexX82xX1c4xX67xXc1xX18xX30xX1c4xX7xX4dxX6xX1c4xX4xX1xX4dxX6xX1c4xX1xXc1xX1c4xX67xX6xXbxX1c4xX4cxX4dxXc1xX18xX30xX1c4xX4xX6xXbxX55xX2xX175xX1ccxX175xX28xX177xX9dxX1xXexX154xXaxX12xX0xXdxX154xX30xX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX55xX154xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX1cbxX9fxX55xX18xX10xX16exX7xX55xX2xX28xX184xX177xX55xX2xX184xX2xX67xX1ccxX1cbxX2xX1cbxX28xX184xX184xXexX175xX177xX2xX177xX5xX9fxX1c4xX67xX6xXbxX1c4xX20xX4dxXc1xX154xX9dxX1daxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX3xX2xX28xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX38xXbxX3xX1xX3cxX3xXexX3fxX18xX30xX3xX43xX44xX18xX30xX3xX7xX49xX18xX3xX4cxX4dxX38xXexX3xX5xX52xX6xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX43xX12xX0xX7xXexX8cxXc1xX18xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX173xX3xX13xX24xX18xX3xX2xX28xXbaaxX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX7xX113xX6xX3xX4xX1xX118xX6xX3xX1xX2exX3xX2dxX466xXbxX3xX4cxX4dxX788xX18xX30xX3xX4xX38xXbxXaxX3xX1xX8cxX10xX259xX9xXaxX55xX67xX6xX4dxX1c4xXexX4dxX55xX1xX6xX1c4xXexXdxX18xX1xX1c4xX1xXc1xX18xX1c4xX2xX28xXbaaxX1c4xXexX82xX1c4xX67xXc1xX18xX30xX1c4xX7xX4dxX6xX1c4xX4xX1xX4dxX6xX1c4xX1xXc1xX1c4xX67xX6xXbxX1c4xX4cxX4dxXc1xX18xX30xX1c4xX4xX6xXbxX55xX2xX175xX1ccxX175xX28xX177xX9dxX1xXexX154xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX173xX3xX13xX24xX18xX3xX2xX28xXbaaxX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX18xX30xX3xX7xX113xX6xX3xX4xX1xX118xX6xX3xX1xX2exX3xX2dxX466xXbxX3xX4cxX4dxX788xX18xX30xX3xX4xX38xXbxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX8cxXc1xX18xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX3c1xX113xX3xX67xX38dxX18xX30xX3xX18xX30xX4dxX2exX18xX3xX43xX788xX18xX3xX43xX6xX82xX3xX454x18512xX6bxX3xX28xX482xX3xX67xXc1xX3xX6cxX30xX1dxX18xX3xX1xX14xX18xX30xX3xXcxX1xX83xX3xX30xXdxX353xXdxX3xXexX14xXdxX3xXexX8cxX33cxXc5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX43xX7dxX6xX3xXbxX1xX3d7xX3xX67xX4dxX82xXa5xXexX3xXcxXdxXcfxX4dxX3xX67xX100xX3xX97xX18xX3xX2xX173xX3xX3c1xX113xX6xX3xX4xX1xX118xX6xX3xX43xX14xX3xX18xX1dxX18xX30xX3xX4xX6xXc1xX3xX6xX18xX3xXexXc1xX14xX18xX3xX1xX2exX3xX2dxX466xXbxX3xXexX8cxX3d7xX18xX3xX2dxX87xX6xX3xX20xX14xX18xX3xXexX70xX18xX1xX3xX43xX353xXdxX3xXexX21xX18xX30xX3xX154xX5d0xX4xX3xX2dxX3fxX4dxX3xXexXf9xX3xX1xX24xX18xX3xX2xX28xXbaaxX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX18xX30xX9dxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX43xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX4dxX5xX12xX0xX67xXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8cxXaxX12xX0xX55xX67xXdxX43xX12xX0xX55xX67xXdxX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX4dxXexX1xXc1xX8cxXaxX12xX13xX9dxX4c8xX0xX55xXbxX12
H.X