Bà ngoại đối mặt án phạt lên đến 1.000 euro vì đăng ảnh cháu lên mạng
Một người phụ nữ ở Hà Lan đã bị một tòa án ra lệnh xóa các bức ảnh của cháu mình khỏi mạng xã hội, trong một phán quyết được đưa ra theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU.
9f55xb57fx124e8x10b21xaf8fx142c1x11befxe269x12bd9xX7xcb18x10d1cx130cax10946x116abxae6bxX5xa9e6xXaxb04cxde60xba74xX3xb9f5x12881xfd32xba66xXdxX3x1033ax10271xXdxX3x14349x138cbxXexX3xa95fxX16xX3xXbxX1xX19xXexX3xX5x12198xX16xX3xX1cx11968xX16xX3xX2x13b81x1447dxX36xX36xX3xX10xb18bxb463xX18xX3xba8cxd881xX3xX1cxc850xX16xX17xX3x132b3xX16xX1xX3xX4xX1xX24xX3bxX3xX5xX2dxX16xX3xX20xX19xX16xX17xX0x10548xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12816xX10xX6xf0fbxXaxX12xc055xc3fdxXexX3xX16xX17xd06cxd035xXdxX3xXbxX1xa464xX3xX16xc6f3xX3x13c4cxX3xX68xX14xX3x11d87xX6xX16xX3xX1cx12186xX3x103d8x11002xX3xX20xX6fxXexX3xXex12c20xX6xX3xX24xX16xX3xX3cxX6xX3xX5xa7aexX16xX1xX3x13ffbxb906xX6xX3xX4xX24xX4xX3xX8bx126cfxX4xX3xX47xX16xX1xX3xX4x129f6xX6xX3xX4xX1xX24xX3bxX3xX20xX40xX16xX1xX3x1027axX1x144dexXdxX3xX20xX19xX16xX17xX3xXa1xX89xX3xX1xX6fxXdxc1ecxX3xXexX3cxX18xX16xX17xX3xX20xX6fxXexX3xXbxX1xX24xX16xX3x106ddxX3bx11c73xX31xXexX3xX1cxX74x10549xX4xX3xX1cxX74xX6xX3xX3cxX6xX3xXexX1xX10xX18xX3x13017xX3bxXe2xX3xX1cxX8cxX16xX1xX3xX8bxX47xX18xX3xX3fxX9dxX3xX6bxX7dxX3xX5xXdxX9dxX3bxX3xX4xX1xX3bxX16xX17xX3xX4xXb2xX6xX3xd5a0x135e6xX35xX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX3cxXexXdxX4xX5xX10xe3f1xXbxX1xX18xXexX18xX3xXbx12fc0xX10xX16xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX20xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13bxX10xX16xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxd902xXdxX6bxXexX1xab8bxX3x13be1xX2xdfb8xXbxXa1x13747xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX164xX3x127eex125b7xX166xXbxXa1xX16bxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX59xXdxX35xX8bxX6xX18xX1xX6xXexXdxX16xX1xX35xX3fxX16xX59xX16xX10xX15fxX7xX59xc674xX36xX198xX36xX59xX2xX36xe198xX6bxX36xX2xbcd9xX2xX175xX2xX198xXexX175xX19fxX175xX36xX5xX198xX133xX2xX36xX166xX168xX176xX19fxX19fxX1a3xX19fxX2xX168xX1a3xX36xX2xX176xX1a3x131cbxX175xX168xX168xX35x10232xXbxX10xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXexX3xX24xX16xX3xXbxX1xX19xXexX3xX5xX2dxX16xX3xX1cxX31xX16xX3xX2xX35xX36xX36xX36xX3xX10xX3bxX3cxX18xX3xX3fxX40xX3xX1cxX43xX16xX17xX3xX47xX16xX1xX3xX4xX1xX24xX3bxX3xX5xX2dxX16xX3xX20xX19xX16xX17xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6bxXdxX3fxX12xX0xX6bxXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX3cxXexXdxX4xX5xX10xX133xXbxX1xX18xXexX18xXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxX18xX16xXaxX12xe0aaxX16xX1xX3xX20xXdxX16xX1xX3xX1xf9c4xX6xX35xX3xbad1x1056fxX17xX3bxedecxX16xX164xX3xf483xX10xXexXexXe2xX3x140f7xX20xX6xX17xX10xX7xf0a4xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX18xX6bxXe2xXaxX12xX6exX6fxXexX3xX16xX17xX74xX75xXdxX3xXbxX1xX7axX3xX16xX7dxX3xX7fxX3xX68xX14xX3xX84xX6xX16xX3xX1cxX89xX3xX8bxX8cxX3xX20xX6fxXexX3xXexX93xX6xX3xX24xX16xX3xX3cxX6xX3xX5xX9dxX16xX1xX3xXa1xXa2xX6xX3xX4xX24xX4xX3xX8bxXaaxX4xX3xX47xX16xX1xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX1xX24xX3bxX3xX20xX40xX16xX1xX3xXbfxX1xXc1xXdxX3xX20xX19xX16xX17xX3xXa1xX89xX3xX1xX6fxXdxXcfxX3xXexX3cxX18xX16xX17xX3xX20xX6fxXexX3xXbxX1xX24xX16xX3xXe0xX3bxXe2xX31xXexX3xX1cxX74xXe8xX4xX3xX1cxX74xX6xX3xX3cxX6xX3xXexX1xX10xX18xX3xXf7xX3bxXe2xX3xX1cxX8cxX16xX1xX3xX8bxX47xX18xX3xX3fxX9dxX3xX6bxX7dxX3xX5xXdxX9dxX3bxX3xX4xX1xX3bxX16xX17xX3xX4xXb2xX6xX3xX119xX11axX35xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX18xX6bxXe2xXaxX12x12b88xX1xX24xX16xX3xXe0xX3bxXe2xX31xXexX3xX16xX14xXe2xX3xX5xX14xX3xXbfxX31xXexX3xXe0xX3bxX47xX3xX4xXb2xX6xX3xX20xX6fxXexX3xX4xX3bxX6fxX4xX3xXexX3cxX6xX16xX1xX3xX4xX89xXdxX3xX17xXdxX7dxX6xX3xX16xX17xX74xX75xXdxX3xXbxX1xX7axX3xX16xX7dxX3xX16xX14xXe2xX3xX3fxX14xX3xX4xX18xX16xX3xX17xX24xXdxX3xX4xXb2xX6xX3xX8bxX14xX35xX3xXcxX1xeb0dxX16xX17xX3xXe0xX3bxX6xX3xX4xX47xX16xX1xX3xX7xX24xXexXcfxX3xX4xX18xX16xX3xX17xX24xXdxX3xX4xXb2xX6xX3xX16xX17xX74xX75xXdxX3xXbxX1xX7axX3xX16xX7dxX3xXe2xX2dxX3bxX3xX4x127e9xX3bxX3xX20xc98bxX3xX17xfc67xX3xX16xX1xX7dxX16xX17xX3xX8bxXaaxX4xX3xX47xX16xX1xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX1xX24xX3bxX35xX3x10d67xX6xX3bxX3xXbfxX1xXdxX3xX8bxX8cxX3xX8bxX14xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xXexd999xX3xX4xX1xX1dxXdxX3xXa1xXa2xX6xX3xX4xX24xX4xX3xX8bxXaaxX4xX3xX47xX16xX1xXcfxX3xX20xX3dfxX3xX4xXb2xX6xX3xX16xX1xX7dxX16xX17xX3xX1cxXaaxX6xX3xXexX3cx1336exX3xX1cxX89xX3xX1cxX74xX6xX3xX3fxb833xX16xX3xX1cxc8b0xX3xX5xX2dxX16xX3xX20xX6fxXexX3xXexX93xX6xX3xX24xX16xX3xX7fxX3xXex125edxX16xX1xX3xX26axX10xX5xX6bxX10xX3cxX5xX6xX16xX6bxX3xX4xXb2xX6xX3xX68xX14xX3xX84xX6xX16xX35xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX18xX6bxXe2xXaxX12xe317xX31xXexX3xXe0xX3bxX47xXcfxX3xXexX1xe533xX20xX3xXbxX1xX24xX16xX3xXexX93xX6xX3xX24xX16xX3xX26axX10xX5xX6bxX10xX3cxX5xX6xX16xX6bxX3xX8bxX3bxX6fxX4xX3xX16xX17xX74xX75xXdxX3xX8bxX14xX3xXbxX1xX47xXdxX3xXa1xXa2xX6xX3xX16xX1xX7dxX16xX17xX3xX8bxXaaxX4xX3xX47xX16xX1xX3xX1cxX74xXe8xX4xX3xXexX47xXdxX3xX5xX2dxX16xX3xXexX14xXdxX3xXbfxX1xX18xX47xX16xX3xb0eaxX6xX4xX10xX8bxX18xX18xXbfxX3xX3fxX14xX3xX34fxXdxX16xXexX10xX3cxX10xX7xXexX3xXexX3cxX18xX16xX17xX3xX3fxX93xX16xX17xX3xX2xX36xX3xX16xX17xX14xXe2xXcfxX3xX3fxX14xX3xX4xX47xX16xX1xX3xX8bxX24xX18xX3xX8bxX14xX3xX7x10aa0xX3xX8bxX8cxX3xXbxX1xX19xXexX3xX168xX36xX3xX10xX3bxX3cxX18xX3xX262xX168xX168xX3xX11axX400xc6cexX276xX3xX4xX1xX18xX3xX20x11d4cxXdxX3xX16xX17xX14xXe2xX3xX8bxX14xX3xXbfxX1xX3abxX16xX17xX3xXexX3bxddb1xX16xX3xXexX1xXb2xX3xXbxX1xX24xX16xX3xXe0xX3bxXe2xX31xXexXcfxX3xX3fxX14xX3xX20xXaaxX4xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX3xX1cxX6xX3xX5xX14xX3xX2xX35xX36xX36xX36xX3xX10xX3bxX3cxX18xX35xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX18xX6bxXe2xXaxX12xX0xX7xXexX3cxX18xX16xX17xX12xX26axX544xX34fx10f9dxX3xX5xX14xX3xX17xX40xa933xX0xX59xX7xXexX3cxX18xX16xX17xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX18xX6bxXe2xXaxX12xX84xXdxX2dxX16xX3xX20xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX55fxX3bxX3xe7c9xX3bxX3xX262xX119xX11axX276xX3xX1cxX89xX3xX8bxX6xX16xX3xX1xX14xX16xX1xX3xX26axX544xX34fxX5b3xX3xX3fxX14xX18xX3xXexX1xX24xX16xX17xX3xX168xX59xX198xX36xX2xX19fxX3xX1cx1124cxX3xX20xX6xX16xX17xX3xXexa8e6xXdxX3xX4xX1xX18xX3xX20xX25exXdxX3xX16xX17xX74xX75xXdxX3xXexX18xX14xX16xX3xXe0xX3bxXe2xX44exX16xX3xXbfxXdxX613xX20xX3xX7xX18xX24xXexX3xX6bxX7dxX3xX5xXdxX9dxX3bxX3xX4xX24xX3xX16xX1xX55fxX16xX35xX3xX13xX6fxX3xXe0xX3bxXe2xX3xX1cxX8cxX16xX1xX3xX16xX14xXe2xX3xX4xX3bxX16xX17xX3xX4xX44axXbxX3xX4xX1xX18xX3xX16xX17xX74xX75xXdxX3xXexXdxX2dxX3bxX3xX6bx12dbfxX16xX17xX3xXexX3cxX18xX16xX17xX3xXbfxX1xX3bxX3xX3fxac57xX4xX3xX119xX11axX3xXe0xX3bxXe2xX44exX16xX3xXe2xX2dxX3bxX3xX4xX3dbxX3bxX3xX8bxXdxX31xXexX3xX6bxX7dxX3xX5xXdxX9dxX3bxX3xX4xXb2xX6xX3xX1xX25exX3xX1cxX6xX16xX17xX3xX1cxX74xXe8xX4xX3xX7x13be6xX3xX6bxX7axX16xX17xX3xX16xX1xX74xX3xXexX1xX31xX3xX16xX14xX18xX3xX3fxX14xX3xX4xXa2xX3xXe0xX3bxXe2xX44exX16xX3xX8bxX8cxX3xX5xX89xX16xX17xX3xXe0xX3bxX2dxX16xX3xX133xX3xX16xXa2xXdxX3xX4xX24xX4xX1xX3xXbfxX1xX24xX4xXcfxX3xXbfxX1xX47xX3xX16xX43xX16xX17xX3xXa1xXa2xX6xX3xXexX44axXexX3xX4xX47xX3xX6bxX7dxX3xX5xXdxX9dxX3bxX3xX4xXb2xX6xX3xX20xX6fxXexX3xX4xX3abxX16xX17xX3xXexXe2xX3xX5xX74xX3bxX3xXexX3cxX7dxX3xXexX3cxX2dxX16xX3xX1cxXa2xX35xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX18xX6bxXe2xXaxX12xX13bxX24xX4xX3xXex1240bxX3xX4xX1xXaaxX4xX3xX4x10188xX16xX17xX3xXbxX1xX47xXdxX3xX4xXa2xX3xX1cxX74xXe8xX4xX3xX7xX68axX3xX1cxX266xX16xX17xX3x12e3cxX3xX3cx11684xX3xX3cxX14xX16xX17xX3xX4xXb2xX6xX3xX16xX17xX74xX75xXdxX3xX6bxX67bxX16xX17xX3xXexX3cxX74xX61bxX4xX3xXbfxX1xXdxX3xX4xXa2xX3xXexX1xX613xX3xXa1xX6bdxX3xX5xX771xX3xX1xX18xX21xX4xX3xX5xX74xX3bxX3xXexX3cxX7dxX3xX6bxX7dxX3xX5xXdxX9dxX3bxX3xX4xXb2xX6xX3xX1xX25exX35xX3xX13bxX24xX4xX3xX4xX3abxX16xX17xX3xXexXe2xX3xXbfxX1xX3abxX16xX17xX3xXexX3bxX55fxX16xX3xXexX1xXb2xX3xX26axX544xX34fxX5b3xX3xX4xXa2xX3xXexX1xX613xX3xX8bxX8cxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX61bxXdxX3xX198xX36xX3xXexX3cxXdxX9dxX3bxX3xX10xX3bxX3cxX18xX3xX1xX18xX21xX4xX3xX176x135ddxX3xX6bxX18xX6xX16xX1xX3xXexX1xX3bxX3xX1xX14xX16xX17xX3xX16xX43xX20xX3xXexX3cxX2dxX16xX3xXexX18xX14xX16xX3xX4xX3dbxX3bxX3xX4xXb2xX6xX3xX1xX25exX35xX3xXcxfc2dxX16xX1xX3xX1cxX31xX16xX3xXexX1xX24xX16xX17xX3xX2xXcfxX3xX5xX3bxeb4cxXexX3xX16xX14xXe2xX3xX1cxX89xX3xX6bxc96dxX16xX3xX1cxX31xX16xX3xXbfxX1xX18xX47xX16xX3xXexXdxX44exX16xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1x12324xX16xX3xX2xX198xX166xX3xXexX3cxXdxX9dxX3bxX3xX11axX400xX544xX35xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX18xX6bxXe2xXaxX12xX263xX17xX14xXe2xX3xX20xX6xXdxX3xX198xX168xX59xX168xX3xX7xX52cxX3xX1cxX24xX16xX1xX3xX6bxX44axX3bxX3xXbfxc4dfxX3xX16xXdxX9dxX20xX3xX5xX3dbxX16xX3xXexX1xXaaxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX68axX4xX3xX1xXdxX9dxX16xX3xX26axX544xX34fxX5b3xX35xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX18xX6bxXe2xXaxX12xX84xX3bxX844xXexX3xXbxX1xX24xXbxX3xX4xXb2xX6xX3xX68xX14xX3xX84xX6xX16xX3xX4xX1xX18xX3xX3cx138fbxX16xX17xX3xX20xX25exXdxX3xX16xX17xX74xX75xXdxX3xXbxX1xX47xXdxX3xX1cxX74xXe8xX4xX3xX7xX68axX3xX4xX1xX18xX3xXbxX1xcbccxXbxX3xX4xXb2xX6xX3xX16xX17xX74xX75xXdxX3xX17xXdxX24xX20xX3xX1xX6fxX3xX1xXe8xXbxX3xXbxX1xX24xXbxX3xX1cxX613xX3xX1cxX43xX16xX17xX3xX47xX16xX1xX3xXexX3cxX440xX3xX10xX20xX3xX6bxX74xX61bxXdxX3xX2xX166xX3xXexX3bxX750xXdxX35xX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX3cxX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX3cxX18xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX2dxX16xX3xXe0xX3bxX6xX16xX164xX0xX59xX7xXexX3cxX18xX16xX17xX12xX0xX3bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX133xXexX1xX3bxX20xX8bxX133xX6xX16xX6bxX133xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX1xX1dxX16xX17xX3xX13bxX18xX3fxXdxX6bxX133xX2xX1a3xXcfxX3xX4xX47xX16xX1xX3xX7xX24xXexX3x135c6xX3bxX7xXexX3cxX6xX5xXdxX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xX16xX21xX16xX17xX3xX3fxXdxX3xXbxX1xX19xX20xX3xX17xXdxX89xX16xX3xX4xX24xX4xX1xX3xXa1xX89xX3xX1xX6fxXdxXaxX3xX1xX3cxX10xedb1xX9xXaxX59xX6bxXdxX10xX20xX133xX16xX18xX16xX17xX59xX4xX1xX18xX16xX17xX133xX4xX18xX3fxXdxX6bxX133xX2xX1a3xX133xX4xX6xX16xX1xX133xX7xX6xXexX133xX6xX3bxX7xXexX3cxX6xX5xXdxX6xX133xXbxX1xX6xXexX133xX16xX6xX16xX17xX133xX3fxXdxX133xXbxX1xX6xX20xX133xX17xXdxX6xX16xX133xX4xX6xX4xX1xX133xXa1xX6xX133xX1xX18xXdxX59xX2xX19fxX1a3xX168xX1a3xX198xX35xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX17xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX20xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX198xX36xX59xX16xX10xX15fxX7xX59xX198xX36xX2xX175xX59xX2xX36xX19fxX6bxX2xX2xX168xX2xX1a3xX176xX1c0xXexX1a3xX1c0xX168xX176xX198xX5xX36xX35xX1c5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXexX3xX24xX16xX3xXbxX1xX19xXexX3xX5xX2dxX16xX3xX1cxX31xX16xX3xX2xX35xX36xX36xX36xX3xX10xX3bxX3cxX18xX3xX3fxX40xX3xX1cxX43xX16xX17xX3xX47xX16xX1xX3xX4xX1xX24xX3bxX3xX5xX2dxX16xX3xX20xX19xX16xX17xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX3fxX12xX0xX7xXexX3cxX18xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX1xX1dxX16xX17xX3xX13bxX18xX3fxXdxX6bxX133xX2xX1a3xXcfxX3xX4xX47xX16xX1xX3xX7xX24xXexX3xX9d9xX3bxX7xXexX3cxX6xX5xXdxX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xX16xX21xX16xX17xX3xX3fxXdxX3xXbxX1xX19xX20xX3xX17xXdxX89xX16xX3xX4xX24xX4xX1xX3xXa1xX89xX3xX1xX6fxXdxXaxX3xX1xX3cxX10xXa0axX9xXaxX59xX6bxXdxX10xX20xX133xX16xX18xX16xX17xX59xX4xX1xX18xX16xX17xX133xX4xX18xX3fxXdxX6bxX133xX2xX1a3xX133xX4xX6xX16xX1xX133xX7xX6xXexX133xX6xX3bxX7xXexX3cxX6xX5xXdxX6xX133xXbxX1xX6xXexX133xX16xX6xX16xX17xX133xX3fxXdxX133xXbxX1xX6xX20xX133xX17xXdxX6xX16xX133xX4xX6xX4xX1xX133xXa1xX6xX133xX1xX18xXdxX59xX2xX19fxX1a3xX168xX1a3xX198xX35xX1xXexX20xXaxX12xX13bxX1xX1dxX16xX17xX3xX13bxX18xX3fxXdxX6bxX133xX2xX1a3xXcfxX3xX4xX47xX16xX1xX3xX7xX24xXexX3xX9d9xX3bxX7xXexX3cxX6xX5xXdxX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xX16xX21xX16xX17xX3xX3fxXdxX3xXbxX1xX19xX20xX3xX17xXdxX89xX16xX3xX4xX24xX4xX1xX3xXa1xX89xX3xX1xX6fxXdxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX3cxX18xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX13bxX47xX16xX1xX3xX7xX24xXexX3xX9d9xX3bxX7xXexX3cxX6xX5xXdxX6xX3xX8bx12934xXexX3xX1cxX3dbxX3bxX3xX7xXdxX31xXexX3xX4xX1xX21xXexX3xX3fxXdxX9dxX4xX3xXbfxXdxX613xX20xX3xX7xX18xX24xXexX3xX3fxX14xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX16xX1xX3xX4xX24xX4xX3xXe0xX3bxXe2xX3xX1cxX8cxX16xX1xX3xX16xX14xXe2xX3xX3fxX44exX3xX17xXdxX89xX16xX3xX4xX24xX4xX1xX3xXa1xX89xX3xX1xX6fxXdxX3xXbxX1xX93xX16xX17xX3xX4xX1xX1dxX16xX17xX3xX13bxX18xX3fxXdxX6bxX133xX2xX1a3xX35xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX3fxX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX1xX831xX16xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX9d9xX16xX1xX3xX3fxX3abxX3xXexX40xX16xX1xX3xX1cxX613xX3xX5xX6fxX3xXexX1xX3abxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX24xX3xX16xX1xX55fxX16xX3xX4xXb2xX6xX3xX1xX867xX16xX3xX2xX35xX36xX36xX36xX3xX16xX17xX74xX75xXdxX3xX16xX750xXdxX3xXexXdxX31xX16xX17xXaxX3xX1xX3cxX10xXa0axX9xXaxX59xXe0xX3bxX18xX4xX133xXexX10xX59xX4xX1xXdxX16xX1xX133xXbxX1xX3bxX133xX6xX16xX1xX133xX3fxX18xX133xXexXdxX16xX1xX133xX6bxX10xX133xX5xX18xX133xXexX1xX18xX16xX17xX133xXexXdxX16xX133xX4xX6xX133xX16xX1xX6xX16xX133xX4xX3bxX6xX133xX1xX18xX16xX133xX2xX133xX36xX36xX36xX133xX16xX17xX3bxX18xXdxX133xX16xX18xXdxX133xXexXdxX10xX16xX17xX59xX2xX19fxX176xX166xX1c0xX168xX35xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX17xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX20xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX198xX36xX59xX16xX10xX15fxX7xX59xX2xX1a3xX168xX2xX59xX2xX198xX176xX6bxX36xX2xX36xX198xX175xX198xX1c0xXexX166xX168xX1c0xX175xX1a3xX5xX36xX35xX1c5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXexX3xX24xX16xX3xXbxX1xX19xXexX3xX5xX2dxX16xX3xX1cxX31xX16xX3xX2xX35xX36xX36xX36xX3xX10xX3bxX3cxX18xX3xX3fxX40xX3xX1cxX43xX16xX17xX3xX47xX16xX1xX3xX4xX1xX24xX3bxX3xX5xX2dxX16xX3xX20xX19xX16xX17xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX3fxX12xX0xX7xXexX3cxX18xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX1xX831xX16xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX9d9xX16xX1xX3xX3fxX3abxX3xXexX40xX16xX1xX3xX1cxX613xX3xX5xX6fxX3xXexX1xX3abxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX24xX3xX16xX1xX55fxX16xX3xX4xXb2xX6xX3xX1xX867xX16xX3xX2xX35xX36xX36xX36xX3xX16xX17xX74xX75xXdxX3xX16xX750xXdxX3xXexXdxX31xX16xX17xXaxX3xX1xX3cxX10xXa0axX9xXaxX59xXe0xX3bxX18xX4xX133xXexX10xX59xX4xX1xXdxX16xX1xX133xXbxX1xX3bxX133xX6xX16xX1xX133xX3fxX18xX133xXexXdxX16xX1xX133xX6bxX10xX133xX5xX18xX133xXexX1xX18xX16xX17xX133xXexXdxX16xX133xX4xX6xX133xX16xX1xX6xX16xX133xX4xX3bxX6xX133xX1xX18xX16xX133xX2xX133xX36xX36xX36xX133xX16xX17xX3bxX18xXdxX133xX16xX18xXdxX133xXexXdxX10xX16xX17xX59xX2xX19fxX176xX166xX1c0xX168xX35xX1xXexX20xXaxX12xX13bxX1xX831xX16xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX9d9xX16xX1xX3xX3fxX3abxX3xXexX40xX16xX1xX3xX1cxX613xX3xX5xX6fxX3xXexX1xX3abxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX24xX3xX16xX1xX55fxX16xX3xX4xXb2xX6xX3xX1xX867xX16xX3xX2xX35xX36xX36xX36xX3xX16xX17xX74xX75xXdxX3xX16xX750xXdxX3xXexXdxX31xX16xX17xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX3cxX18xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xbb99xX8cxX6xX3xX4xX1xX462xX3xX16xX1xX14xX3xX3cxXdxX2dxX16xX17xX3xX3fxX14xX3xX20xX89xX3xX8bxX74xX3bxX3xX1cxXdxX9dxX16xX3xX4xXb2xX6xX3xX1xX867xX16xX3xX2xX35xX36xX36xX36xX3xX16xX17xX74xX75xXdxX3xX16xX750xXdxX3xXexXdxX31xX16xX17xX3xX7xX52cxX3xX16xX1xX844xX16xX3xX1cxX74xXe8xX4xX3xX6bxX6xX16xX1xX3xX1xXdxX9dxX3bxX3xX4xX6xX18xX3xXe0xX3bxX771xX3xX263xX10xX15fxX3x100cdxX10xX6xX3cxX3xX68xX18xX16xX18xX3bxX3cxX7xX3xX16xX43xX20xX3xX16xX6xXe2xX3xX4xXb2xX6xX3xX13bxX1xX831xX16xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX9d9xX16xX1xX3xX1cxX89xX3xX3fxX3abxX3xXexX40xX16xX1xX3xX1cxX74xXe8xX4xX3xX1cxX43xX16xX17xX3xXexX47xXdxX3xX20xX6fxXexX3xX4xX24xX4xX1xX3xX4xX3abxX16xX17xX3xXbfxX1xX6xXdxX3xXexX3cxX2dxX16xX3xX20xX19xX16xX17xX35xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX3fxX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX3bxX5xX12xX0xX6bxXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3cxXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX3fxX12xX0xX59xX6bxXdxX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX400xX18xX3bxX3cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3x129a0xXdxX10xXexX16xX6xX20xa7f8xX0xX59xXbxX12