Răng giả
Cô giáo hỏi: Người ta, đầu tiên là mọc răng cửa, sau đến răng hàm, rồi đến răng khôn, cuối cùng là đến răng gì?
f175x178d9x16d7fx135adx1777ex15a47x132ecx16ff4x144a6xX7x1759dx14679x103e7x12182x11bc6x14d05xX5xf911xXax15f46x167c9x16cd3x14415x14cf0xX3xX16xXdx1483exX0x17769xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d8axX10xX6x10809xXaxX12x133a2x14714xX3xX16xXdx148dbxf6c4xX3xX1x10c88xXdx10382xX3x10537xX16x104e6x15794xXdxX3xXexX6xf808xX3x10f64x17920x17aa6xX3xXexXdx15b39xX15xX3xX5x10b80xX3x11635x14634xX4xX3xfb46xX14xX15xX16xX3xX4x16990xX6xX46xX3xX7xX6xX4axX3xX48x15f06xX15xX3xX58xX14xX15xX16xX3xX1xX52xX54xX46xX3xX58x10e96xXdxX3xX48xX67xX15xX3xX58xX14xX15xX16xX3x153ebxX1xX32xX15xX46xX3xX4xX4ax10bcfxXdxX3xX4x13f54xX15xX16xX3xX5xX52xX3xX48xX67xX15xX3xX58xX14xX15xX16xX3xX16x1628fx14b13xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e07xX37xX2exffe4xXaxX3xX7xXexXb2xX5xX10xX9xXaxXexX10x13799xXex14121xX6xX5xXdxX16xX15xX3cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX58x1506fxXaxX12xX0xXdxX54xX16xX3xX7xXexXb2xX5xX10xX9xXax15e91xXdxX2exXexX1xX3cx176b0xf796x15f66xXbxXbexXcexX1xX10xXdxX16xX1xXexX3cxX2x146dcx117a5xXbxXbexXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3cxX1cxX1cxXdx16fa8xfb94xX6xX37xX1xX6xXexXdxX15xX1xX104x1076fxX15xX1cxX15xX10xXddxX7xX1cxX2xXe4xXf2x13a04xX1cxXe4xXe4xX2exXe5xX2x105f7xXe3xXe5x11a28xXe4xXexX11axXf2xXe3xXe5xX5xX124xX104x16834xXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exXexX1xX4axX54xX105xX3xX2exX1xXdxX2exX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xX6xX15xX16xX3xX16xXdxX6xXaxX3xX1cxX12xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12x10f02x14132xXexX3xX1xX55xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX58xX1axX3xX5xX41xXdxX3cxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12xXc0xX3xXcxX1xX40xX6xX3xX4xX32xX3xX58xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3x14284x11fd6xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12x14b93xX3x1176fxX49xX4axX3xX16xXdxX41xX46xX3xX4xX32xX3xX16xXdxX36xX37xX3xX16xX55xXdxX3xX54xX16fxXexX3xX1xX55xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX4exX15xX3xX81xXdx1484fxX54xX3xXexX58xX6xX3xX105xX52xXdxX3xX4x106faxX3cxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12x12671xX3x1331exX54xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX32xX3xX105xXdxX67xXexX3xX15xX16xX40xX41xXdxX3xXexX58xX40x13dadxX15xX16xX3xXexX1xX52xX15xX1xX3xX4x1709dxX3xX105xX6xX37xX3xX15xX1xXdxX4exX4axX3xX4xX1xXdxX67xX4xX3xX58xX14xX15xX16xX9fxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12xX20fxX3xXcxX1xX40xX6xX3xX4xX32xX3xX121xX124xX3xX4xX1xXdxX67xX4xX3xX1abxX104xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12xX20fxX3xX2bxX1axX9fxXc0xX3xX31xX32xX3xX16xXdxX36xX37xX3xX1xX36xX3xX1xX89xX4xX3xX54xX75xX54xX3xX20fxX3xX211xX54xX3xX15xX234xXdxX3xX105xX6xX37xX3xX15xX1xXdxX4exX4axX9fxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12xX20fxX3x1154cxX1abxX3xXf2xXe3xX3xX1abxX104xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12x13568xX1xXdxX3xX10fxf3e6xX3xX4xX1x14bdfxX46xX3xX48x1117dxX6xX3xX4xX8dxX15xX16xX3xX105xX52xX15xX3xXex16605xX3xX54xX305xX3xX1xX3axXdxX3cxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12xX20fxX3x150dcxX6xX37xX3xX5x14013xX4xX3xX48xX49xX4axX3xX54xX52xXb2xX3xX5xX1abxXdxX3xX15xX234xXdxX3xX4xX234xX3xX121xX124xX3xX4xX1xXdxX67xX4xX3xX58xX14xX15xX16xX9fxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12xX20fxX3xXcxX6xX37xX3xX15xX234xXdxX3xXexX1xX67xX3xX48xX1ecxX3xX4xX32xX3xX4xX305xX15xX3xX15xX16xX1abxX4xX3xX15xX1xXdxX4exX15xX3xX1xX36xX3xX54xX75xX54xX3xX58xX6xX3xX4xX1xX37xX3xXexX6xX37xX3xX48xX67xX54xX3xX4xX1xX2f8xX1acxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX325xX37xX4axX58xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xXcxXcxfab3x12387xX2bxX0xX1cxXbxX12