Răng giả
Cô giáo hỏi: Người ta, đầu tiên là mọc răng cửa, sau đến răng hàm, rồi đến răng khôn, cuối cùng là đến răng gì?
1e10x801cx84a1x3fbdx2254x9e39x58fex96f5x4382xX7x35ecxa66dx7954x5951x212bxac0axX5x527cxXax60efx263ax7f4ax3a8ax69acxX3xX16xXdx631cxX0x2c84xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4b35xX10xX6x84eexXaxX12x3ea1x56bexX3xX16xXdxa602x7b21xX3xX1x5d8cxXdx5ddcxX3x269exX16x8deex6560xXdxX3xXexX6x392dxX3x82f3x5571x3cd3xX3xXexXdxaf0axX15xX3xX5x67b8xX3x4fe2x46eexX4xX3x1e8bxX14xX15xX16xX3xX4x4d59xX6xX46xX3xX7xX6xX4axX3xX48x5cf3xX15xX3xX58xX14xX15xX16xX3xX1xX52xX54xX46xX3xX58x3b31xXdxX3xX48xX67xX15xX3xX58xX14xX15xX16xX3xae45xX1xX32xX15xX46xX3xX4xX4ax528exXdxX3xX4x9d6axX15xX16xX3xX5xX52xX3xX48xX67xX15xX3xX58xX14xX15xX16xX3xX16x6ac1x20dbxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7484xX37xX2ex8352xXaxX3xX7xXexXb2xX5xX10xX9xXaxXexX10x92e2xXex3a63xX6xX5xXdxX16xX15xX3cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX58x39d2xXaxX12xX0xXdxX54xX16xX3xX7xXexXb2xX5xX10xX9xXax80e7xXdxX2exXexX1xX3cx6969x61cfx9eadxXbxXbexXcexX1xX10xXdxX16xX1xXexX3cxX2x7eabx59b9xXbxXbexXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3cxX1cxX1cxXdx474ex46fexX6xX37xX1xX6xXexXdxX15xX1xX104x8addxX15xX1cxX15xX10xXddxX7xX1cxX2xXe4xXf2x80c3xX1cxXe4xXe4xX2exXe5xX2x93aaxXe3xXe5x5791xXe4xXexX11axXf2xXe3xXe5xX5xX124xX104x59fexXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exXexX1xX4axX54xX105xX3xX2exX1xXdxX2exX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xX6xX15xX16xX3xX16xXdxX6xXaxX3xX1cxX12xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12x2f7ax99aexXexX3xX1xX55xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX58xX1axX3xX5xX41xXdxX3cxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12xXc0xX3xXcxX1xX40xX6xX3xX4xX32xX3xX58xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3x8eddx3c92xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12x782exX3x49a4xX49xX4axX3xX16xXdxX41xX46xX3xX4xX32xX3xX16xXdxX36xX37xX3xX16xX55xXdxX3xX54xX16fxXexX3xX1xX55xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX4exX15xX3xX81xXdx2c18xX54xX3xXexX58xX6xX3xX105xX52xXdxX3xX4x32a6xX3cxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12x9911xX3x7621xX54xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX32xX3xX105xXdxX67xXexX3xX15xX16xX40xX41xXdxX3xXexX58xX40x6959xX15xX16xX3xXexX1xX52xX15xX1xX3xX4x5bdexX3xX105xX6xX37xX3xX15xX1xXdxX4exX4axX3xX4xX1xXdxX67xX4xX3xX58xX14xX15xX16xX9fxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12xX20fxX3xXcxX1xX40xX6xX3xX4xX32xX3xX121xX124xX3xX4xX1xXdxX67xX4xX3xX1abxX104xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12xX20fxX3xX2bxX1axX9fxXc0xX3xX31xX32xX3xX16xXdxX36xX37xX3xX1xX36xX3xX1xX89xX4xX3xX54xX75xX54xX3xX20fxX3xX211xX54xX3xX15xX234xXdxX3xX105xX6xX37xX3xX15xX1xXdxX4exX4axX9fxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12xX20fxX3x9f43xX1abxX3xXf2xXe3xX3xX1abxX104xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12x875bxX1xXdxX3xX10fx7487xX3xX4xX1x9838xX46xX3xX48x60a3xX6xX3xX4xX8dxX15xX16xX3xX105xX52xX15xX3xXex2298xX3xX54xX305xX3xX1xX3axXdxX3cxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12xX20fxX3x7d77xX6xX37xX3xX5x2b54xX4xX3xX48xX49xX4axX3xX54xX52xXb2xX3xX5xX1abxXdxX3xX15xX234xXdxX3xX4xX234xX3xX121xX124xX3xX4xX1xXdxX67xX4xX3xX58xX14xX15xX16xX9fxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX37xX2exXb2xXaxX12xX20fxX3xXcxX6xX37xX3xX15xX234xXdxX3xXexX1xX67xX3xX48xX1ecxX3xX4xX32xX3xX4xX305xX15xX3xX15xX16xX1abxX4xX3xX15xX1xXdxX4exX15xX3xX1xX36xX3xX54xX75xX54xX3xX58xX6xX3xX4xX1xX37xX3xXexX6xX37xX3xX48xX67xX54xX3xX4xX1xX2f8xX1acxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX325xX37xX4axX58xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xXcxXcx9b12x55bcxX2bxX0xX1cxXbxX12