Trang bị kiến thức, kỹ năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh tiểu học ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày (22 và 23/4), hơn 600 học sinh các trường tiểu học: Tân Giang, Trần Phú (TP Hà Tĩnh) đã được tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
cc61xdbc9x11d3exf74dxf2e8x1194dxe4f7xf266x14298xX7x11a9bxda32xf7cbxee03x14d2dx10f80xX5x12964xXaxX3xX7xXexe782xX5xX10xX9xXaxXexX10x14a90xXex1098exX6xX5xXdx1387ex13a20x12fc4xX3xff43x12e55xX7xXexXdxe6b4xX15x1128exXax11368xXcx13e04xX6xX23xX22xX3x149e5x15a1dxX3x12202xXdxf609xX23xX3xXexX1x130b7xX4x12dd1xX3xX39xd4f6xX3xX23x15a0dxX23xX22xX3xX22xXdx1559cxd233xX3xX23xX1x14040xX3xX31xee43xXdxX3xX31x10058xX3xXexX1xXdx1488fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX1x13708xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdx10694xX27xX3xX1xX6bxX4xX3x10ecaxX3xde32xf250xX3xXcx129f7xX23xX1xX0xecb9xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX6xcfa3xXaxX2fxXcxX31xX5axX23xX22xX3x13dd6xX3xX23xX22xX7fxX15xX3x128bdxXa1xXa1xX3x110d1xX7fxX3xXa1x15246xX86xf581x11c56xX42xX3xX1x14d7cxX23xX3xd441x13edaxXbbxX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4x12629xX4xX3xXexX31x13a4ax10cccxX23xX22xX3xXexXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX24xX3xXcx12f3bxX23xX3x14767xXdxX6xX23xX22xX42xX3xXcxX31x10898xX23xX3xf697xX1x1412dxX3xXa8xXcxXecxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXb3xX3x14aa1xe7daxX3xXfdxXcdx14f64xX4xX3xXexX1xX6xX4fxX3xX22xXdxX6xX3xX4xXc8xX4xX3xX1xX5ax1584dxXexX3xXfdx12e88xX23xX22xX3xX23xX22xX5axX114xXdxX3xX39xX1x114b3xX6xX3xX36x1040dxX3x151c5xX4xX1xX3xX23xX1xed10xX4fxX3xX23xXddxX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX42xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdx124f9xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c51xX5axX98xX15xXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx10a5axX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxefc1xXdxX98xXexX1xX24xX3xXbaxX2xefb5xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXb2xX2xXbbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX168xX36xX6xX5axX1xX6xXexXdxX23xX1xX168xXacxX23xX86xX23xX10xX19axX7xX86xXa1xX2xX2xXbaxX86xX2xXa1x10a55xX98xX1a3xXbbxX1daxXa1xX2xXbbxXbbxXexXb2xX1a3xX1dax112b2xXb2xX5xXbbxX168xX26xXbxX22x10433xX31xX9xXb2xXb0xXb2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX42xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xX7cxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXaxX3xX19axXdxX98xXexX1xX9xXaxXbaxX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb2xX2xXbbxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX6xXbxXexXdxX5axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX18bxXc8xX4xX3xX10xX4fxX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXfdxXfexX3xX7xd893xXdxX3xX23xX128xXdxX3xXexX1xX6xX4fxX3xX22xXdxX6xX3xXexX31x157d2xX3xX4xX1xXb7xXdxX3x14ef6x10338xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX2b7xX23xX22xX3xXacxX7fxX23xX22xd5ecxX3xXacx10132xXdxX3xX4xX1xX56xX3xXfdx139fdxX3xX2d0xXe0xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX1exX3xXacx15090xX3xXexXcdxXb7xX23xX22xX3xX5xX6xXdxX3xXexXcdxXb7xXdxX3xX7xXc8xX23xX22xX2e1xX42xX3xX2d0xXcxX31xXcdxXcexX23xX22xX3xX1xX6bxX4xX3xX6xX23xX3xXexX5axX7fxX23xX3xXexX31xXcdxX2e4xX4xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xXacxX7fxX3xX36xXdxX3bxX23xX3xXfdxX128xXdxX3xX39xX1xX12axX3xX1x10820xX27xX2e1xX168xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX5axX98xX15xXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18bxX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX98xXexX1xX24xX3xXbaxX2xX1a3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXb2xX2xXbbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX168xX36xX6xX5axX1xX6xXexXdxX23xX1xX168xXacxX23xX86xX23xX10xX19axX7xX86xXa1xX2xX2xXbaxX86x11481xXbbxX98xX1a3xXbbxX1daxX1a3xXa1xX2xX2xXexX1e7xX1daxXbbxXb2xX3d3xX5xXbbxX168xX26xXbxX22xX1efxX31xX9xXb0xXb2xXbbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX42xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xX7cxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXaxX3xX19axXdxX98xXexX1xX9xXaxXbaxX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb2xX2xXbbxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX6xXbxXexXdxX5axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX178xX130xX23xX22xX3xXacxXdx12933xX4xX3xX22xXdxXb7xX3xX36xX4exX23xX22xX3xXexX31xX4exX3xX5xXcexXdxX3xX4xXddxX27xX3xX1x10b32xXdxX3xXexX1xX10xX5axX3xX4xXc8xX4xX3xXfdxXc8xXbxX3xXc8xX23xX42xX3xX4xXc8xX4xX3xX10xX4fxX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXfdxXcdxX102xX4xX3xXexX30cxX4fxX3xX1xXdxX75xX27xX3xX4xXc8xX4xX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX3xXacxX2ecxX3xX36xXdxX3bxX23xX3xXfdxX128xXdxX3xX39xX1xX12axX3xX1xX360xX27xX42xX3xX23xX1x15348xX23xX22xX3xXexXc8xX4xX3xXfdxX118xX23xX22xX3xXexXdxX5fxX27xX3xX4x12058xX4xX3xX4xX56xX6xX3xX36xXdxX3bxX23xX3xXfdxX128xXdxX3xX39xX1xX12axX3xX1xX360xX27xX3xXfdxee9dxXdxX3xXacxX2e4xXdxX3xX4xX27xX118xX4xX3xX7xX540xX23xX22xX3xX4xX56xX6xX3xX4xX5axX23xX3xX23xX22xXcdxXcexXdxX42xX3xX22xXdxX4exXdxX3xXbxX1xXc8xXbxX3xX23xX1xX130xX4fxX3xX22xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xX98xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX22xXddxX15xX3xX31xX6xX168xX168xX168xX0xX10xX4fxX2fxX3xXa8xXcxX31xX5axX23xX22xX3xX4exX23xX1xX24xX3xX7exX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcxX31xXcdxXcexX23xX22xX3xXcxXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xXcxX31xXe9xX23xX3xXecxX1xXeexX3xXexX1xX6xX4fxX3xX22xXdxX6xX3xXbxX1xXe9xX23xX3xXexX1xXdxX3xX2d0xX2d1xX27xX23xX22xX3xX18bxX1xX27xX2b7xX23xX22xX3xXacxX7fxX23xX22xX2e1xXb3xX0xX86xX10xX4fxX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX5axX98xX15xXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18bxX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX98xXexX1xX24xX3xXbaxX2xX1a3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXb2xX2xXbbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX168xX36xX6xX5axX1xX6xXexXdxX23xX1xX168xXacxX23xX86xX23xX10xX19axX7xX86xXa1xX2xX2xXbaxX86xX2xXa1xX1daxX98xX1a3xXbbxX1daxXa1xX2xXb2xXa1xXexX3d3xXb2xX2xX3d3xXb2xX5xXbbxX168xX26xXbxX22xX1efxX31xX9xX2xXbaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX42xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xX7cxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXaxX3xX19axXdxX98xXexX1xX9xXaxXbaxX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb2xX2xXbbxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX6xXbxXexXdxX5axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX18bxXc8xX4xX3xX10xX4fxX3xX4xf67dxX23xX22xX3xXfdxXcdxX102xX4xX3xX4xX1xXb7xXdxX3xXexX31xX2c9xX3xX4xX1xXb7xXdxX3xX22xX1xdf2axXbxX3xXexX31xX6xX23xX1xX3xXacxX2e4xXdxX3xX23xX118xXdxX3xX98xX27xX23xX22xX3xX36xX40xX4xX3xXexX31xX6xX23xX1xX3xXexX1xX75xX3xX1xXdxX4a4xX23xX3xX4xXc8xX4xX3xX1xX7fxX23xX1xX3xXfdxX118xX23xX22xX3xX36xX4exX5axX3xXacxX4a4xX3xX4fxX2b7xXdxX3xXexX31xXcdxXcexX23xX22xX42xX3xX4xX1xX540xX23xX22xX3xX36xXdxX3bxX23xX3xXfdxX128xXdxX3xX39xX1xX12axX3xX1xX360xX27xX168xX3xX0xX10xX4fxX2fxXa8xXcxX31xX5axX23xX22xX3xX4exX23xX1xX24xX3xX7exX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcxX31xXcdxXcexX23xX22xX3xXcxXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xXcxXddxX23xX3xXe0xXdxX6xX23xX22xX3xXexX1xX6xX4fxX3xX22xXdxX6xX3xXbxX1xXe9xX23xX3xXexX1xXdxX3xX22xX1xX74cxXbxX3xXexX31xX6xX23xX1xXb3xX168xX0xX86xX10xX4fxX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX5axX98xX15xXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18bxX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX98xXexX1xX24xX3xXbaxX2xX1a3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXb2xX2xXbbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX168xX36xX6xX5axX1xX6xXexXdxX23xX1xX168xXacxX23xX86xX23xX10xX19axX7xX86xXa1xX2xX2xXbaxX86xX2xXa1xX1daxX98xX1a3xXbbxX1daxXa1xXa1xXb0xXbbxXexXbaxX1a3xX1a3xXbaxX2xX5xXbbxX168xX26xXbxX22xX1efxX31xX9xX1a3xX1e7xXb0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX42xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xX7cxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXaxX3xX19axXdxX98xXexX1xX9xXaxXbaxX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb2xX2xXbbxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX6xXbxXexXdxX5axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX114xXdxX3xX4xX1xXcdxXb7xX23xX22xX3xXexX31xX30cxX23xX1xX42xX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXfdxXcdxX102xX4xX3xXexX1xX527xX4xX3xX1xX7fxX23xX1xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX7xXb7xX3xX4xX40xX27xX3xX23xX22xXcdxXcexXdxX3xX36xX37xX3xX23xX114xX23xX168xX3xX0xX10xX4fxX2fxXa8xXcxX31xX5axX23xX22xX3xX4exX23xX1xX24xX3xX7exX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX31xXcdxXcexX23xX22xX3xXcxXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xXcxX31xXe9xX23xX3xXecxX1xXeexX3xXexX1xX527xX4xX3xX1xX7fxX23xX1xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX7xXb7xX3xX4xX40xX27xX3xX4xX40xX27xX3xX23xX22xXcdxXcexXdxX3xXfdxX27xX540xXdxX3xX23xXcdxX2e4xX4xXb3xX168xX0xX86xX10xX4fxX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX5axX98xX15xXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18bxX10xX23xXexX10xX31xX3xX98xXexX1xX27xX4fxX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX98xXexX1xX24xX3xXbaxX2xX1a3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXb2xX2xXbbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX168xX36xX6xX5axX1xX6xXexXdxX23xX1xX168xXacxX23xX86xX23xX10xX19axX7xX86xXa1xX2xX2xXbaxX86xX2xXa1xX1daxX98xX1a3xXbbxX1daxXa1xXb0xXa1xX1e7xXexXb0xX3d3xXbaxXa1xX1daxX5xXbbxX168xX26xXbxX22xX1efxX31xX9xX1e7xX1e7xXbbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX42xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xX7cxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXaxX3xX19axXdxX98xXexX1xX9xXaxXbaxX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb2xX2xXbbxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX6xXbxXexXdxX5axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX18bxX1xXcdxXb7xX23xX22xX3xXexX31xX30cxX23xX1xX3xXexX1xX5fxX4fxX3xXbxX1xXe9xX23xX3xX7xX2b7xXdxX3xX23xX128xXdxX3xXacxX2e4xXdxX3xX4xXc8xX4xX3xX1xX5axX114xXexX3xX4xX4exX23xX1xX3xX98xX5axX3xX4xX1xX12axX23xX1xX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX36xXdxX75xX27xX3xX98xXdx1236axX23xX3xX23xX1xX130xX4fxX3xXexX27xX15xX5fxX23xX3xXexX31xX27xX15xX2ecxX23xX42xX3xX22xXdxXc8xX5axX3xX98x15945xX4xX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX3xXacxX2ecxX3xX36xXdxX3bxX23xX3xXfdxX128xXdxX3xX39xX1xX12axX3xX1xX360xX27xX168xX3xX0xX10xX4fxX2fxXa8xXcxX31xX5axX23xX22xX3xX4exX23xX1xX24xX3xX7exX5axX114xXexX3xX4xX4exX23xX1xX3xX2d0xed51xX733xX3xXacxX2ecxX3xXexX31xXcdxXcexX23xX22xX3xX98xX5axX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcxX31xXcdxXcexX23xX22xX3xXcxXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xXcxX31xXe9xX23xX3xXecxX1xXeexX3xX36xXdxX75xX27xX3xX98xXdxXb75xX23xXb3xX168xX168xX168xX0xX86xX10xX4fxX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX5axX98xX15xXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18bxX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX98xXexX1xX24xX3xXbaxX2xX1a3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXb2xX2xXbbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX168xX36xX6xX5axX1xX6xXexXdxX23xX1xX168xXacxX23xX86xX23xX10xX19axX7xX86xXa1xX2xX2xXbaxX86xX2xXa1xX1daxX98xX1a3xXbbxX1daxXa1xXb0xX1a3xXa1xXexXa1xXbbxXbaxXbbxX1daxX5xXbbxX168xX26xXbxX22xX1efxX31xX9xX1e7xXa1xX3d3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX42xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xX7cxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXaxX3xX19axXdxX98xXexX1xX9xXaxXbaxX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb2xX2xXbbxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX6xXbxXexXdxX5axX23xXaxX2fxX168xX168xX168xX3xXacxX7fxX3xX4xXc8xX4xX3xXexXdxX3bxXexX3xX4fxXb91xX4xX3xX23xX1xX4exX15xX3xX7xX2b7xXdxX3xXfdxX118xX23xX22xX3xX0xX10xX4fxX2fxXa8x139a3xX23xX1xX24xX3xXcxXdxX3bxXexX3xX4fxXb91xX4xX3xX4xX56xX6xX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcxX31xXcdxXcexX23xX22xX3xXcxXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xXcxXddxX23xX3xXe0xXdxX6xX23xX22xXb3xX168xX0xX86xX10xX4fxX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX5axX98xX15xXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18bxX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX98xXexX1xX24xX3xXbaxX2xX1a3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXb2xX2xXbbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX168xX36xX6xX5axX1xX6xXexXdxX23xX1xX168xXacxX23xX86xX23xX10xX19axX7xX86xXa1xX2xX2xXbaxX86xX2xXa1xX1daxX98xX1a3xXbbxX1daxXa1xXb2xXb0xXbbxXexX2xX1e7xXa1xXbbxXa1xX5xXbbxX168xX26xXbxX22xX1efxX31xX9xX1a3xXb0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX42xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xX7cxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXaxX3xX19axXdxX98xXexX1xX9xXaxXbaxX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb2xX2xXbbxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX6xXbxXexXdxX5axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx1045axXddxX15xX3xX5xX7fxX3xX1xX5axX114xXexX3xXfdxX118xX23xX22xX3x14a63xX3xX23xX22xX1xX82xX6xX3xX23xX1xX130xX4fxX3xXexX114xX5axX3xX7xXddxX23xX3xX4xX1xXb7xXdxX3xX36xX128xX3xX12axX4xX1xX3xXfdxX75xX3xX4xXc8xX4xX3xX10xX4fxX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXfdxXcdxX102xX4xX3xX22xXdxX6xX5axX3xX5xXcdxX27xX42xX3xX1xX6bxX4xX3xXexX360xXbxX3xXacxX7fxX3xX23xXddxX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX42xX3xX31x1453dxX23xX3xX5xX27xX15xX4a4xX23xX3xX4xXc8xX4xX3xX39xX82xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX40xX23xX22xX3xXbxX1xX124xX3xXacxX2e4xXdxX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xXfdxX75xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX4xXc8xX4xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xX4xX124xX3xXexX1xX75xX3xX1cxX4exX15xX3xX31xX6xX168xX0xX86xXbxX2fxX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxXbbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX98xX98xXdxX23xX22xX9xXaxX1a3xXaxX2fxX0xXexX36xX5axX98xX15xX2fxX0xXexX31xX2fxX0xXexX98xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX5axX98xX15xXaxX2fxX7exX5axX114xXexX3xXfdxX118xX23xX22xX3xX23xX7fxX15xX3xX23xX130xX4fxX3xXexX31xX5axX23xX22xX3xX39xX1xX27xX2b7xX23xX3xX39xX1xX128xX3xf126xX527xX3xXc8xX23xX3xXexX48xX23xX22xX3xX4xXcdxXcexX23xX22xX3xX39xX1xX4exX3xX23xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX540xX23xX22xX3xX4xX1xX37xX27xX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xXexX114xXdxX3xX4fxXdxX2ecxX23xX3xXcxX31xX27xX23xX22xX3xd43fxXdxX4a4xXexX3x12905xX6xX4fxX3xX1exX3xX22xXdxX6xXdxX3xXfdxX5axX114xX23xX3xXb0xX3xX98xX5axX3xX18bxXb7xX3x11580xX27xX6xX23xX3xXecxX1xXc8xXexX3xXexX31xXdxX75xX23xX3xea41xX27xX540xX4xX3xXexX3bxX3xX4xX56xX6xX3xX7exX5axX6xX3xd14axdd39xX3xXa8x105b0xfaedxf8b9x12f2axX100cxXb3xX3xXexX7fxXdxX3xXexX31xX102xX3xXexX1xX2b7xX23xX22xX3xX1067xX27xX6xX3xX7exX118xXdxX3xX18bxX1xX514xX3xXexX1xX360xXbxX3xXfdxX4bdxX3xXex11988xX23xX1xX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xX168xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX5axX98xX15xXaxX2fxX100cxX527xX3xXc8xX23xX3xXfdxXcdxX102xX4xX3xXexX1xX527xX4xX3xX1xXdxX4a4xX23xX3xX36xX7cxXdxX3xX7xX527xX3xXbxX1xX540xXdxX3xX1xX102xXbxX3xX4xX56xX6xX3xX5xXdxX5fxX23xX3xX4fxXdxX23xX1xX3xX22x13ec9xX4fxX3xX23xX48xX4fxX3xXexX128xX3xX4xX1xX40xX4xX24xX3xX7exX118xXdxX3xX18bxX1xX514xX3xXexX1xX360xXbxX3xXfdxX4bdxX3x12c3axX45xX42xX3xX7exX118xXdxX3xX18bxX1xX514xX3xXexX1xX360xXbxX3xXfdxX4bdxX3xX104axXdxX4a4xXexX3xX104fxX6xX4fxX42xX3xX18bxX6xXexX1xX5axX5xXdxX4xX3xX2d1xX10xX5xXdxX10xX2bxX3xX108cxX10xX31xXacxXdxX4xX10xX7xX42xX3xXecxX5xX6xX23xX3xX108exX23xXexX10xX31xX23xX6xXexXdxX5axX23xX6xX5xX3xXexX114xXdxX3xX104axXdxX4a4xXexX3xX104fxX6xX4fxX42xX3xX18bxX40xX27xX3xXexX31xX102xX3xXexX31x11ce6xX3xX10xX4fxX3xXacxX7fxX3xX7exX10xX5xX5axX3xX108dxX22xX10xX3xX108exX23xXexX10xX31xX23xX6xXexXdxX5axX23xX6xX5xX3xXexX114xXdxX3xX104axXdxX4a4xXexX3xX104fxX6xX4fxX3xX23xX1xX130xX4fxX3xX36xX4exX5axX3xXfdxX4exX4fxX3xXexX12axX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX5axX7fxX23xX42xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xXexX1xXdxX75xX27xX3xXexX540xXdxX3xXfdxX6xX3xXexX128xX23xX3xXexX1x119f5xXexX3xXacxX2ecxX3xX23xX22xXcdxXcexXdxX3xXacxX7fxX3xX4fxX2b7xXdxX3xXexX31xXcdxXcexX23xX22xX3xX1xX6bxX4xX3xXfdxXcdxXcexX23xX22xX3xX39xX1xXdxX3xX1cxX4exX15xX3xX31xX6xX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX42xX3xXexX1xX4exX4fxX3xX1xX6bxX6xX42xX3xXexX1xX2b7xX23xX22xX3xX1067xX27xX6xX3xXacxXdxX4a4xX4xX3xX1cxXddxX15xX3xX98xX527xX23xX22xX3xX4xXb7xX3xX7xX7cxX3xXacxX360xXexX3xX4xX1xX11ecxXexX3xX4xX124xX3xXexX12axX23xX1xX3xX4xX1xX540xX23xX22xX3xX4xX1xX37xX27xX3xX4xX6xX5axX3xXacxX7fxX3xXexX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX42xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX98xX527xX3xXbxX1xX2c9xX23xX22xX42xX3xX40xX23xX22xX3xXbxX1xX124xX3xXacxX2e4xXdxX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX22xXdxXc8xX5axX3xXacxXdxX5fxX23xX42xX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX42xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXacxXdxX5fxX23xX168xX0xX86xXbxX2fxX0xX86xXexX98xX2fxX0xX86xXexX31xX2fxX0xX86xXexX36xX5axX98xX15xX2fxX0xX86xXexX6xX36xX5xX10xX2fxX0xX98xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX98xX31xX10xX5xX6xXexX10xX98xXaxX2fxX0xX7xXexX31xX5axX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX5fxX23xX3xX1067xX27xX6xX23xX24xX0xX86xX7xXexX31xX5axX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX4fxX36xX1exX6xX23xX98xX1exX7xX6xXbxX5axXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX100cxX527xX3xXc8xX23xX3xX4xX1xX514xX3xXexX1xX360xXbxX3xXfdxX4bdxX3xX23xXddxX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX23xX48xX23xX22xX3xX5xX527xX4xX3xX40xX23xX22xX3xXbxX1xX124xX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX23xX22xXcdxXcexXdxX3xX98xXddxX23xX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX86xX98xX5axX6xX23xX1exXexX1xX10xX86xX98xX27xX1exX6xX23xX1exX4xX1xX27xX1exXexX1xX6xXbxX1exX98xX5axX1exX23xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX5axX1exX23xX6xX23xX22xX1exX5xX27xX4xX1exX27xX23xX22xX1exXbxX1xX5axX1exXexX1xXdxX10xX23xX1exXexX6xXdxX1exX4xX1xX5axX1exX23xX22xX27xX5axXdxX1exX98xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX86xXa1xXbbxXa1xXbaxX1daxX1e7xX168xX1xXexX4fxXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX86xX4fxX10xX98xXdxX6xX86xX2xXa1xXbbxX86xX23xX10xX19axX7xX86xXa1xXbbxXb2xX3d3xX86xX2xXa1xX1daxX98xXb2xX2xX3d3xXbbxX1e7xXa1xXbaxXexXbaxXbaxXb0xXb0xXb2xX5xXbbxX168xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX42xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xX7cxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXaxX3xX86xX2fxX0xX86xX6xX2fxX0xX98xXdxXacxX2fxX0xX7xXexX31xX5axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX100cxX527xX3xXc8xX23xX3xX4xX1xX514xX3xXexX1xX360xXbxX3xXfdxX4bdxX3xX23xXddxX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX23xX48xX23xX22xX3xX5xX527xX4xX3xX40xX23xX22xX3xXbxX1xX124xX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX23xX22xXcdxXcexXdxX3xX98xXddxX23xX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX86xX98xX5axX6xX23xX1exXexX1xX10xX86xX98xX27xX1exX6xX23xX1exX4xX1xX27xX1exXexX1xX6xXbxX1exX98xX5axX1exX23xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX5axX1exX23xX6xX23xX22xX1exX5xX27xX4xX1exX27xX23xX22xX1exXbxX1xX5axX1exXexX1xXdxX10xX23xX1exXexX6xXdxX1exX4xX1xX5axX1exX23xX22xX27xX5axXdxX1exX98xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX86xXa1xXbbxXa1xXbaxX1daxX1e7xX168xX1xXexX4fxXaxX2fxX100cxX527xX3xXc8xX23xX3xX4xX1xX514xX3xXexX1xX360xXbxX3xXfdxX4bdxX3xX23xXddxX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX23xX48xX23xX22xX3xX5xX527xX4xX3xX40xX23xX22xX3xXbxX1xX124xX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX23xX22xXcdxXcexXdxX3xX98xXddxX23xX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xX0xX86xX6xX2fxX0xX86xX7xXexX31xX5axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX98xXaxX2fxXe0xXe9xX23xX3xX2xXbbxX3xX23xX48xX4fxX3xX4xX124xX3xX4fx14eddxXexX3xXexX114xXdxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xX42xX3xX4xXc8xX4xX3xX98xX527xX3xXc8xX23xX3xXacxX2e4xXdxX3xX23xX118xXdxX3xX98xX27xX23xX22xX3xX1067xX27xX4exX23xX3xX5xXedbxX42xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xXexX1xXdxX75xX27xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX98xX5axX3xX7exX118xXdxX3xX18bxX1xX514xX3xXexX1xX360xXbxX3xXfdxX4bdxX3xX112axX45xX3xXexX7fxXdxX3xXexX31xX102xX3xX22xX124xXbxX3xXbxX1xXe9xX23xX3xX23xXddxX23xX22xX3xX4xX6xX5axX3xX23xX48xX23xX22xX3xX5xX527xX4xX3xXbxX1xX2c9xX23xX22xX3xX23xX22x118e4xX6xX42xX3xX40xX23xX22xX3xXbxX1xX124xX3xXacxX2e4xXdxX3xX4xXc8xX4xX3xXexX1xX4exX4fxX3xX1xX6bxX6xX3xXexX114xXdxX3xX4fxX118xXexX3xX7xX540xX3xXfdxX37xX6xX3xXbxX1xXcdxXb7xX23xX22xX168xX0xX86xXbxX2fxX0xX86xX98xXdxXacxX2fxX0xX86xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX23xX22xX7fxX15xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX39xX1xX124xX3xX5xXcdxXcexX23xX22xX42xX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX3xXfdxX118xX23xX22xX42xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX1xX5axX114xXexX3xXexX31xX5axX23xX22xX3xX40xX23xX22xX3xXbxX1xX124xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX86xX1cxX6xX1exX1xX5axXdxX86xXexX1xXdxX10xX23xX1exXexX6xXdxX1exX23xX22xX6xX15xX1exX4xX6xX23xX22xX1exX39xX1xX5axX1exX5xX27xX5axX23xX22xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX1exX98xX5axX23xX22xX1exX5xXdxX23xX1xX1exX1xX5axX6xXexX1exXexX31xX5axX23xX22xX1exX27xX23xX22xX1exXbxX1xX5axX86xXa1xXbbxX2xX1daxXb0xX2xX168xX1xXexX4fxXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX86xX4fxX10xX98xXdxX6xX86xX2xXa1xXbbxX86xX23xX10xX19axX7xX86xXa1xXbbxXb2xX1a3xX86xX2xX2xX3d3xX98xX1a3xXbbxX1e7xXb2xXb2xXbbxX1a3xXexXb0xXbbxXa1xXa1xX2xX5xXbbxX168xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX42xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xX7cxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXaxX3xX86xX2fxX0xX86xX6xX2fxX0xX98xXdxXacxX2fxX0xX7xXexX31xX5axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX23xX22xX7fxX15xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX39xX1xX124xX3xX5xXcdxXcexX23xX22xX42xX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX3xXfdxX118xX23xX22xX42xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX1xX5axX114xXexX3xXexX31xX5axX23xX22xX3xX40xX23xX22xX3xXbxX1xX124xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX86xX1cxX6xX1exX1xX5axXdxX86xXexX1xXdxX10xX23xX1exXexX6xXdxX1exX23xX22xX6xX15xX1exX4xX6xX23xX22xX1exX39xX1xX5axX1exX5xX27xX5axX23xX22xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX1exX98xX5axX23xX22xX1exX5xXdxX23xX1xX1exX1xX5axX6xXexX1exXexX31xX5axX23xX22xX1exX27xX23xX22xX1exXbxX1xX5axX86xXa1xXbbxX2xX1daxXb0xX2xX168xX1xXexX4fxXaxX2fxXcxX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX23xX22xX7fxX15xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX39xX1xX124xX3xX5xXcdxXcexX23xX22xX42xX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX3xXfdxX118xX23xX22xX42xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX1xX5axX114xXexX3xXexX31xX5axX23xX22xX3xX40xX23xX22xX3xXbxX1xX124xX0xX86xX6xX2fxX0xX86xX7xXexX31xX5axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX98xXaxX2fxXcxX31xXcdxX2e4xX4xX3xX23xX1xX514xX23xX22xX3xX98xXdxXb75xX23xX3xX36xXdxX3bxX23xX3xX39xX1xX124xX3xX5xXcdxXcexX23xX22xX3xX4xX56xX6xX3xXexX1xXcexXdxX3xXexXdxX3bxXexX42xX3xXbxX1xXcdxXb7xX23xX22xX3xX4xX1xXddxX4fxX3xX2d0xXb2xX3xXexX114xXdxX3xX4xX1x1103axX2e1xX3xXexX31xX5axX23xX22xX3xXbxX1xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX540xX23xX22xX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xXacxX7fxX3xXexX30cxX4fxX3xX39xXdxX3bxX4fxX3xX4xX40xX27xX3xX23xX114xX23xX3xXa8xXecxX18bxXcxXcx1257fxXcxX1087xX18bxX104fxXb3xX3xX7cxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xX3xXfdxXcdxX102xX4xX3xX1cxXddxX15xX3xX98xX527xX23xX22xX3xX4xXb91xX3xXexX1xX75xX3xXacxX7fxX3xX4xX1xX56xX3xXfdxX118xX23xX22xX42xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX1xX5axX114xXexX3xX39xX1xXdxX3xXexX31xXdxX75xX23xX3xX39xX1xX6xXdxX168xX0xX86xXbxX2fxX0xX86xX98xXdxXacxX2fxX0xX86xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe0xXdxXeexXbxX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4fxXdxX2ecxX23xX3xX23xXeexXdxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xX3xXbxX1xX2c9xX23xX22xX3xXexX31xXc8xX23xX1xX3xXexX6xXdxX3xX23xX114xX23xX3xXfdxX27xX540xXdxX3xX23xXcdxX2e4xX4xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX86xX1cxX6xX1exX1xX5axXdxX86xX22xXdxX27xXbxX1exX1xX5axX4xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX4fxXdxX10xX23xX1exX23xX27xXdxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX5axX23xX22xX1exXexX31xX6xX23xX1xX1exXexX6xXdxX1exX23xX6xX23xX1exX98xX27xX5axXdxX1exX23xX27xX5axX4xX86xX2xX1daxX1a3xXb0xXa1xX2xX168xX1xXexX4fxXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX86xX4fxX10xX98xXdxX6xX86xX2xXa1xXbbxX86xX23xX10xX19axX7xX86xXa1xXbbxXa1xX1e7xX86xX2xXb2xX1daxX98xXa1xXa1xXa1xX2xXb2xXbbxX1daxXexX2xX3d3xXbbxX1a3xXb2xX5xXbbxX168xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX40xX4xX42xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX4fxX3xX23xX1xX53xX3xX31xX56xXdxX3xX31xX5axX3xXexX1xXdxX5fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdxX75xX27xX3xX1xX6bxX4xX3xX7cxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXaxX3xX86xX2fxX0xX86xX6xX2fxX0xX98xXdxXacxX2fxX0xX7xXexX31xX5axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe0xXdxXeexXbxX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4fxXdxX2ecxX23xX3xX23xXeexXdxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xX3xXbxX1xX2c9xX23xX22xX3xXexX31xXc8xX23xX1xX3xXexX6xXdxX3xX23xX114xX23xX3xXfdxX27xX540xXdxX3xX23xXcdxX2e4xX4xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX86xX1cxX6xX1exX1xX5axXdxX86xX22xXdxX27xXbxX1exX1xX5axX4xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX4fxXdxX10xX23xX1exX23xX27xXdxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX5axX23xX22xX1exXexX31xX6xX23xX1xX1exXexX6xXdxX1exX23xX6xX23xX1exX98xX27xX5axXdxX1exX23xX27xX5axX4xX86xX2xX1daxX1a3xXb0xXa1xX2xX168xX1xXexX4fxXaxX2fxXe0xXdxXeexXbxX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4fxXdxX2ecxX23xX3xX23xXeexXdxX3xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xX3xXbxX1xX2c9xX23xX22xX3xXexX31xXc8xX23xX1xX3xXexX6xXdxX3xX23xX114xX23xX3xXfdxX27xX540xXdxX3xX23xXcdxX2e4xX4xX0xX86xX6xX2fxX0xX86xX7xXexX31xX5axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX98xXaxX2fxX104fxX1xX130xX4fxX3xXexX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX4xXc8xX4xX3xX39xX45xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX36xXb7xXdxX3xX5xX118xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX1xX6bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX42xX3xX4fxX118xXexX3xX7xX540xX3xX22xXdxXc8xX5axX3xXacxXdxX5fxX23xX3xX1xX27xX15xX4a4xX23xX3xX4fxXdxX2ecxX23xX3xX23xXeexXdxX3xX104axX733xX3xX1077xX27xX6xX23xX22xX3xXa8xX7exX7fxX3xXcxX82xX23xX1xXb3xX3xXfdxXfexX3xXexX1xX7fxX23xX1xX3xX5xX360xXbxX3xX4xXddxX27xX3xX5xX114xX4xX3xX36xX118xX3xXa8xX18bxXbcexX178xXb3xX3xX36xXb7xXdxX42xX3xXexX128xX3xX4xX1xX40xX4xX3xX4xXc8xX4xX3xX39xX1xX124xX6xX3xXfdxX7fxX5axX3xXexX114xX5axX3xXfdxX75xX3xXbxX1xX2c9xX23xX22xX3xXexX31xXc8xX23xX1xX3xXexX6xXdxX3xX23xX114xX23xX3xXfdxX27xX540xXdxX3xX23xXcdxX2e4xX4xX3xX4xX1xX5axX3xX4xXc8xX4xX3xX10xX4fxX168xX0xX86xXbxX2fxX0xX86xX98xXdxXacxX2fxX0xX86xX5xXdxX2fxX0xX86xX27xX5xX2fxX0xX98xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX2fxX0xX86xX98xXdxXacxX2fxX0xX86xX98xXdxXacxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108dxX27xXexX1xX5axX31xXaxX2fxX7exX7fxX3xXbcexXdxX23xX1xX0xX86xXbxX2f
Hà Linh