Loạt sản phẩm kỳ lạ tại CES 2020
Bên cạnh các công nghệ đột phá, Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2020 còn chứng kiến nhiều sản phẩm độc đáo, kỳ quái.
d470x10804x132cbx123a3xe583xf8fcxX2xfd1ax15666xe4cax10b6dxX3x133daxXbx15485x1122cx13000xX1xX2x12badxX3xX6xXfx1277fxX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexf030xX0xX1x1403cxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex14780x15bcbxX16xXfxX9xX2xXexX22x10a14x14ebcx13df1xXfxX7xXbx107b8xfad4xX7xX2exX1xe55cx135b8xX7x10980xff5dxX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7x14d53x11584x15c00xX7x10f2bx102f5xX52xX53xX0x11521xX1xX25xX22xX0xX57xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX42xX3xX16xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exd9cfxX2xX3xX4xXexX22xe275xf69dxX3dxX7xX8xX38xX3dxX1xX7xX8x1107bxX8xX7xX8x1456axX3dx10b40xX7xX3dxX9bxX1x16512xX7x151d3x130fbxXfxX7xX2exX1xX95x138b8xX7xX2fxX6xX16xdb8dxX3dxX7xX9x152b5xX42xX7xf1afxX16xXa0xX3dxX7xXfx14db5xX7xXfxX16xX8cxeb8dxX7xX4xd6a5xX3dxX9bxX7x10097xX4exX4fxX50xf7aaxX7xX52xX53xX52xX53xX7xX8x16331xX3dxX7xX8xX1xd888xX3dxX9bxX7xX44xX16x12169xX3dxX7xX3dxX1xX16x160d2xXc0xX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xXa2xXa3xX8xX7xXa2xX95xX37xXa9xX7xX44xX45xX7x142d5xXc0xX95xX16x130e1xX0xX57xX2exX22xX0xX4xX16xefa7xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12x15f30xX37xX4x1361axXexX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2x11013xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xfe30xX4x10f94xX25xX53xdafax12bcdx13c6dxX52xXfxX25x16104xX19exX25xX9xX25xX100x14020xX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX7xXbxXfxX120xX9xX2xXdxXexXfxX2x122baxXfxX12xX3xX9xX16xX9bxX3dx13dcbxX7xX1afxXc0xXbxXfxX16x14131xX120x1056fxXexX22x1627cxX3xXfxX2xX11dxX37xX22axX7xX9x16537xX7xX8xX1xX16xXdexX8xX7xX9xX37xX3xX7xXfxX1xX99xX3dxX9bxX7xX42xX16xX3dxX1xX7xXfx1362fxX8xX1xX7xX1x13969xX2exX7xXfxX6xX264xX7xX9xf19bxX7xX3cxX37xX7xXa2xXdexX3dxX7xXfx15b2exX7xX1xXb2xX3dxX9bxX7x163a2xX16xX3dxX8xX9xXc0xX7xX8xe86exX3xX7x132b2xX1xe1a7xXfxX7xX8bxX3cxX3dxX100xX7xXb5xX16xXe4xXc0xX7xXa2xea84xX8xX7xX11dxX16xXa0xXfxX7xX9xX247xX7xXfxX6xX264xX7xX9xX26cxX7xX22axXc0x1458cxXfxX7xX1xX16xXa0xX3dxX7xX4x11b19xfc66xX16xX7xX4xX38xX3dxX9bxX7xX3dxX1x110d6xX3dxX7xX108xX28axXfxX7xX1xX37xX38xXfxX7xX1xee3cxX3dxX1xX7xX8x11268xX7xXfxX8cxX3dxX7x10dbcx122f7xXc0xX42xX3xX7xX85xX16xX44xX3xX6xX16xX7xX108xX2b6xX16xX7xX44xX1xX3cxX7xX3dx14017xX3dxX9bxX7xXfxX2b5x1583fxX3dxX9bxX7xXfxX95xX8xXa9xX7xX2exX1xX3cxX3dxX7xX1x15aeaxX16xX7xX108xX2b6xX16xX7xX8xX2c0xXc0xX7xX9xXa0xX3dxX1xX7xX8xX285xX3xX7xX3dxX9bxX2b5x11fc9xX16xX7xX4xXc3xX3dxX9bxX100xX7xX4exX99xX7xX9bxX95xX16xX7xX3dxX247xX120xX7xX8xX2d2xX7xXfxX1xXaexX7xXa2xX95xX3dxX1xX7xXfxX1xXd8xX8xX7xX11dxX38xX3dxX7xX42x104f2xX16xX7xXbxX95xX3dxX9bxX7xX1xX37xX298xX8xX7xXfx1437exX7xXa2xXa3xX3dxX9bxX7xX11dxX28axXfxX7xXa2x113d4xX3dxX7xX44xX1xX16xX7xX11dxX38xX3dxX7xX108xXe4xX7xX3dxX1xX247xX100xX7xX85xX2f4xX3dxX7xX8xX3cxX7xX42xXa3xXfxX7xXfxX6xX264xX7xX9xX26cxX7xX8xX95xX7xX3dxX1xX2c0xX3dxXa9xX7xX2d8xX2d9xXc0xX42xX3xX7xX85xX16xX44xX3xX6xX16xX7xXa2xX2b5xX264xX8xX7xXa2x15aafxX3dxX1xX7xX1xX2b5xX2b6xX3dxX9bxX7xXa2xXaexX7xXfxX6xee05xX7xXfxX1xX247xX3dxX1xX7xX3dxX9bxX2b5xX31axX16xX7xX11dxX38xX3dxX7xXa2xX303xX3dxX9bxX7xX1xX247xX3dxX1xX7xX108xX2b6xX16xX7xX42xX344xX16xX7xX8xX99xX3dxX9bxX7xX108xX16xXa0xX8xX7xX1xX247xX3dxX9bxX7xX3dxX9bxX247xX120xX100xX7x1342axX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX2d8x14d07xX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX25xX25xX1a9xX1a3xX9xX52xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX8bxX6xX3xX3dxX4xXfxX7xX27dxX3xX6xX3dxX2xX6xXa9xX7xXfxX6xX2b5xX3aexX3dxX9bxX7xX11dxXa3xX7xX2exX1xX28axX3dxX7xXfcxXc0xX3cxX3dxX7xX9xX26cxX7xXfxX1xX16xXdexXfxX7xX11dxX39fxX7xX9bxX16xX3xX7xX4x1125dxX3dxX9bxX7xX8xX285xX3xX7xX36xX23exXa9xX7xXa2xX3xX3dxX9bxX7xX8xf516xX42xX7xX108xX16xX8cxX3dxX7xXa2xX95xX7xX1xX2cdxX3dxX1xX7xX8xX55axXc0xX7xXa2xX2b5xX264xX8xX7xX9xX247xX42xX7xXfxX276xX7xX4xXd3xX3dxX9bxX7xXfxX285xX7xX9xX38xX3dxX1xX7xX8xX3xX37xX7xX8xX2acxX2exX7xX36xX23exX7xX50xX16xX9bxX3dxX3xXfxXc0xX6xX2xX7xXfxX6xX3xX3dxX9bxX7xX11dxX39fxX7xX8xX99xX3dxX9bxX7xX3dxX9bxX1xXa0xX7x13461xX3dxXbxXfxX3xX27dxX16xX2xX194xX7xX4exX6xX3xX239xXfxX7xX5afxX8xX2xX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xec7axX2xXc0xXfxX2xX6xXbxX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX1a3xX53xX1a4xX25xX9xX1a0xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX7xXbxXfxX120xX9xX2xXdxXexXfxX2xX22axXfxX12xX3xX9xX16xX9bxX3dxX232xX7xX1afxXc0xXbxXfxX16xX239xX120xX23bxXexX22xXb5xX2c0xX120xX7xX9xX247xX7xX8xX1x121e4xX7xX6xX37xX11dxX37xXfxX7xXa2xX95xX3dxX9bxX7xX120xX8cxXc0xX7xX8xX1xX37xX7xX3dxX1x1478dxX3dxX9bxX7xX3dxX9bxX2b5xX31axX16xX7xX8xX99xX7xXa2xX2f4xX3dxX7xX8xX2d2xX7xXfxX8cxX3dxX7xX36xX37xX108xX37xXfxX7xX4xX37xX7xXbxXfxX3xX6xXfxXc0xX2exX7xX23exX6xX37xX37xX108xX2xX7xe0a0xX7xXa2xXdexX3dxX7xXfxX276xX7xX288xX1xX28axXfxX7xX8bxX3cxX3dxX7xX2exX1xX95xXfxX7xXfxX6xX16xXaexX3dxX100xX7xXb5xX99xX16xX7xX42x112d0xXfxX7xX9xX37xX3dxX9bxX7xX9xX3xX3dxX1xX7xX8xX285xX3xX7xX36xX37xX108xX37xXfxX7xXbx10fb0xX7xXfxedc4xX7xXfxX1xX95xX16xX7xXa2xXa3xX7xXfxX1xX28axX3dxX7xXfxX6x15fe5xX3dxX9bxX7xX44xX1xX16xX7xX9bxX298xX2exX7xX3dxX9bxX2b5xX31axX16xX7xX9xX38xX7xX1xX37xX298xX8xX7xXa2xX95xX3dxX9bxX7xX120xX8cxXc0xX7xX3dxXdexXc0xX7xXa2xX2b5xX264xX8xX7xX99xX42xX7xX2acxX2exXa9xX7xX108xXc0x124ebxXfxX7xX108xX2xX100xX7x13044xX344xX16xX7xX6xX37xX11dxX37xXfxX7xXa2xX2b5xX264xX8xX7xX9bxX786xX3dxX7xX1a3xX53xX7xX8xX3cxX42xX7xX11dxX16xXdexX3dxX7xX44xX1xX95xX8xX7xX3dxX1xX3xXc0xXa9xX7xX42xXa3xXfxX7xX8xX3xX42xX2xX6xX3xX7xXfxX6xX8cxX3dxX7xXa2x12711xX3dxX1xX7xXa2xX55axXc0xX7xX9bxX16xX71cxX2exX7xX4x14af7xX7xX4xX247xX3dxX9bxX7xX4xX16xX7xX8xX1xXc0xX120xXaexX3dxX7xXfxX6xX37xX3dxX9bxX7xX3dxX1xX247xX7xX108xX247xX7xXfxX2b5xX2f4xX3dxX9bxX7xXfxX95xX8xX7xX108xX2b6xX16xX7xX8xX1xX285xX7xX3dxX1xX2c0xX3dxX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX5cdxX2xXc0xXfxX2xX6xXbxX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfx13628xX1a3xX1a5xX1a3xX9xX1a5xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX4xX2xX239xX3xXc0xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX7xXbxXfxX120xX9xX2xXdxXexXfxX2xX22axXfxX12xX3xX9xX16xX9bxX3dxX232xX7xX1afxXc0xXbxXfxX16xX239xX120xX23bxXexX22xX7eexXa3xXfxX7xX8xX1xX71cxX7xX36xX37xX108xX37xXfxX7xXa2xX3xX3dxX9bxX7xX11dxX7e7xX16xX7xX6xX7e7xX16xX7xX44xX1xX16xX7xX9bxX298xX2exX7xX3dxX9bxX2b5xX31axX16xX7xX9xX38xX7xX99xX42xX7xX2acxX2exX100xX7xX2fxX25fxX3dxX1xX7xX8xX95xX8xX1xX7xX8xX285xX3xX7xX36xX37xX108xX37xXfxX7xX4xX352xX3xX7xXfxX6xX8cxX3dxX7xX2d8xX5afxX7xX108xX2cdxX7xX108xX28axX120xX7xX3dxX2d2xX7xX8xX2d2xX7xX44xX1xX3cxX7xX3dxX2eexX3dxX9bxX7xX1xX7b2xX8xX7xX1xX7a1xX16xX7xX108xX247xX7xX2exX1xX95xXfxX7xXfxX6xX16xXaexX3dxX7xXfxX25fxX3dxX1xX7xX8xX95xX8xX1xX7xXfxX1xX2xX37xX7xXfxX1xX31axX16xX7xX9bxX16xX3xX3dxX100xX7xX7eexX344xX16xX7xX6xX37xX11dxX37xXfxX7xX8x12016xX3dxX9bxX7xXbxX79exX7xX8xX2d2xX7xXfxX25fxX3dxX1xX7xX8xX95xX8xX1xX7xX6xX16xX8cxX3dxX9bxX7xX11dxX16xXa0xXfxX100xX7xX27dxX25fxX7xX4xX548xX7xX44xX1xX16xX7xXa2xX2b5xX264xX8xX7xX42xX298xX8xX7xXfcxXc0xX55axX3dxX7xX95xX37xXa9xX7xXbxX79exX7xX8xX2d2xX7xX3dxX1xX733xX3dxX9bxX7xX8xX1xX71cxX7xX6xX37xX11dxX37xXfxX7xXfxX7a1xX7xX6xX3xX7xXfxX1xX25fxX8xX1xX7xX108xX247xX7xX42xXa3xXfxX7xXbxX7e7xX7xX44xX1xX95xX8xX7xXfxX1xX2cdxX7xX44xX1xX99xX3dxX9bxX100xX7xX23exX16xX95xX7xX11dxX95xX3dxX7xX8xX285xX3xX7xX36xX37xX108xX37xXfxX7xX9xX247xX7xX0xX3xX11dxX11dxX6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX6xX3xXfxX2xX12xXc0xXbxX4xX7xXfcxXc0xX16xX8xX44xX108xX16xX2xX194xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX8xX37xX3dxXfxX2xX3dxXfxXdxXexX1a0xX100xX53xX53xX53xX7x1236exX50x137b8xXexX22xX1a0xX100xX53xX53xX53xX7xXb32xX50xXb34xX0xX57xX3xX11dxX11dxX6xX22xX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX5cdxX2xXc0xXfxX2xX6xXbxX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xX57xX4xX16xX108xX22xX0xX57xXbxX2xX8xXfxX16xX37xX3dxX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX8bxX37xX4xX120xX7xX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX120xX9xX2xXdxXexX194xX16xX4xXfxX1xX232xX7xX926xX25xX1a3xX2exX22axX23bxX7xX1xX2xX16xX9bxX1xXfxX232xX7xX1a5xX926xX25xX2exX22axX23bxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX232xX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX53xX1a4xX1a3xX19exX1a0xX19exXfxX1a9xX926xX1a0xX19exX9xX1a4xX12xX2d9xX53xX1a9xX1a5xX53xX1a9xX53xX25xX52xX53xX52xX53xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX7eexX37xXfxX16xX37xX3dxX7xX3f1xX16xX9xX9xX37xX194xX7xX9xX247xX7xX8xX1xX16xXdexX8xX7xX9bxX7e7xX16xX7xX8xX1xX7e7xX3dxX9bxX7xX3dxX9bxX95xX120xX7xX3dxX9bxX285xX100xX7x13c79xX1xX16xX7xX2exX1xX95xXfxX7xX1xX16xXa0xX3dxX7xX3dxX9bxX2b5xX31axX16xX7xX3dx16448xX42xX7xXa2xX3xX3dxX9bxX7xX3dxX9bxX95xX120xXa9xX7xX3dxX2d2xX7xXbxX79exX7xX2exX1xX303xX3dxX9bxX7xX6xX3xX7xXa2xXaexX7xXa2xX16xXe4xXc0xX7xX8xX1xX829xX3dxX1xX7xXfxX2b5xX7xXfxX1xXdexX7xXa2xX55axXc0xX100xX7xX50xX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX8xXa70xX3dxX9bxX7xX8xX2d2xX7xXfxX1xXaexX7xXfxX1xX2xX37xX7xX4x138fexX16xX7xX9bxX16xX2acxX8xX7xX3dxX9bxX285xXa9xX7xX9bxXbbxX16xX7xX4xX733xX7xX9xX16xXa0xXc0xX7xX2exX1xX2c0xX3dxX7xXfxX25fxX8xX1xX7xXa2xXdexX3dxX7xXbxX42xX3xX6xXfxX2exX1xX37xX3dxX2xX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX5cdxX2xXc0xXfxX2xX6xXbxX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX7xX4xXfxX1xXc0xX42xX11dxX7xX16xX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX120xX9xX2xXdxXexX194xX16xX4xXfxX1xX232xX7xX926xX25xX1a3xX2exX22axX23bxX7xX1xX2xX16xX9bxX1xXfxX232xX7xX1a5xX53xX1a4xX2exX22axX23bxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX232xX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX53xX52xX52xX1a4xXfxX1a5xX53xX1a0xX1a4xX1a4xX9xX53xX100xX1afxX2exX9bx11631xX6xXdxX52xX53xX53xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX5cdxX2xX3xX8xX1xX120xX7xX9xX247xX7xX8xX1xX71cxX7xX6xX37xX11dxX37xXfxX7xX42xXb2xX7xX3dxX9bxXc0xX303xX3dxX7xX42xX3aexX7xX4xX37xX7xX3f1xX37xX9xX9xX2xX3dxX7xX5cdxX37xX11dxX37xXfxX16xX8xXbxX7xX2exX1xX95xXfxX7xXfxX6xX16xXaexX3dxX100xX7xX2fxX1xX2xX37xX7xX0xX2xX42xX22xX8bxXc0xXbxX16xX3dxX2xXbxXbxX7xX5afxX3dxXbxX16xX4xX2xX6xX0xX57xX2xX42xX22xXa9xX7xX42xX548xX8xX7xXa2xX25fxX8xX1xX7xX8xX285xX3xX7xX6xX37xX11dxX37xXfxX7xX3dxX247xX120xX7xX9xX247xX7xX2exX1xX548xX8xX7xX108xX548xX7xX8xX1xX37xX7xX9x14c55xX3dxX1xX7xX108xX352xX8xX7xX3dxX9bxX1xX16xX8cxX3dxX7xX8xXd8xXc0xXa9xX7xX4xX39fxX8xX1xX7xX108xX548xX7xX108xX247xX7xX1xX344xX7xXfxX6xX264xX7xX44xX1xX95xX8xX1xX7xX1xX247xX3dxX9bxX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX5cdxX2xXc0xXfxX2xX6xXbxX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX926xX926xX53xX1a3xX9xX1a3xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX4exX1xX16xXdexX8xX7xX22axX2xX7xXa2xX16xXa0xX3dxX7xX7eexX12xX8bxX120xXfxX2xX7xX50xXb32xX27dxX7xX8xX285xX3xX7xX8bxX120xXfxX37xX3dxX7xXfxX6xX3xX3dxX9bxX7xX11dxX39fxX7xX42xX247xX3dxX7xX1xX2cdxX3dxX1xX7xXbxX16xX8cxXc0xX7xX6xXa3xX3dxX9bxX7xX1a5xX19exX7xX16xX3dxX8xX1xX7xX1a5xXce5xX7xX11dxX8cxX3dxX7xXfxX6xX37xX3dxX9bxXa9xX7xX4xX352xX7xX44xX16xXdexX3dxX7xX11dxX95xX3dxX7xX6xX3xX7xXfxX38xX16xX7xX7eex1124dxX7xX108xX247xX37xX7xX3dxX2eexX42xX7xX52xX53xX52xX25xX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX5cdxX2xXc0xXfxX2xX6xXbxX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX19exX1a3xX1a0xX1a0xX9xX926xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xXb5xX2c0xX120xX7xX9xX247xX7xX36xXc0xX42xX16xX3dxX16xX7xX85xX37xX42xX2xXa9xX7xX44xX25fxX3dxX1xX7xXfxX6xX3xX3dxX9bxX7xXa2xX16xXaexX42xX7xXfxX1xX99xX3dxX9bxX7xX42xX16xX3dxX1xX7xXbxXbbxX7xX4xX548xX3dxX9bxX7xX2d8xX5afxX7xXa2xXaexX7xX2exX1xX2c0xX3dxX7xXfxX25fxX8xX1xX7xX9xX247xX3dxX7xX4xX3xXa9xX7xXa2xX2b5xX264xX8xX7xXbxX3cxX3dxX7xX22axXc0xX2acxXfxX7xX11dxX3aexX16xX7xX8xX99xX3dxX9bxX7xXfxX120xX7xX36xXc0xX9xXc0xX7xX36xX3xX11dxX7xX8xX285xX3xX7xX85xX247xX3dxX7x11e9axXc0xX7e7xX8xX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX2d8xX3f1xX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX1a4xX25xX19exX19exX9xX1a9xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX4xX2xX239xX3xXc0xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX36xXc0xX42xX16xX7xX11dxX120xX7xX3f1xX3xX42xX2exX2xX6xXbxX7xX9xX247xX7xX8xX1xX16xXdexX8xX7xXfxXb2xX7xX2xX42xX7xX11dx109baxX7xX9bxX786xX3dxX7xX8xX3cxX42xX7xX11dxX16xXdexX3dxX7xXfxX1xX2xX37xX7xX4xXd4cxX16xX100xX7xXce5xX1xX16xX7xX44xXdexXfxX7xX3dxX7e7xX16xX7xX108xX2b6xX16xX7xXbxX42xX3xX6xXfxX2exX1xX37xX3dxX2xXa9xX7xXfxXb2xX7xXbxX79exX7xX8xXc0xX3dxX9bxX7xX8xX2acxX2exX7xXfxX1xX99xX3dxX9bxX7xXfxX16xX3dxX7xX108xXe4xX7xX9bxX16xX2acxX8xX7xX3dxX9bxX285xX7xX8xX285xX3xX7xX11dxX146bxXa9xX7xXfxX1xX99xX3dxX9bxX7xX11dxX95xX37xX7xX44xX1xX16xX7xX8xX55axX3dxX7xXfxX1xX3xX120xX7xXfxXb2xX7xX42xX2b6xX16xX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX5cdxX2xXc0xXfxX2xX6xXbxX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX25xX1a3xX1a5xX1a3xX9xX19exX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX36xX23exX7xX42xX3xX3dxX9bxX7xXa2xXdexX3dxX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xX7xX8xX1xX16xXdexX8xX7xX2fxX27dxX7xX8xX2d2xX7xXfxX1xXaexX7xX8xXc0xXa3xX3dxX7xXfxX1xXc0xXa3xX8xX7xX4xXd3xX3dxX9bxX7xX50xX16xX9bxX3dxX3xXfxXc0xX6xX2xX7x13875xX36xX4fxXb34xX7xX5cdxX100xX7xXce5xX1xX16xX7xX44xX1xX99xX3dxX9bxX7xXbxXbbxX7xX4xX548xX3dxX9bxXa9xX7xX3dxX2d2xX7xXbxX79exX7xX8xXc0xXa3xX3dxX7xXfxX6xXd3xX3dxX7xX108xX247xX7xX41xX3dxX7xX22axXc0xX7e7xX3dxX9bxX7xX1xXa3xX2exX7xX9xX37xX3xX7xX11dxX8cxX3dxX7xX4xX2b5xX2b6xX16xX7xXa2xXaexX7xXfxX16xXdexXfxX7xX44xX16xXa0xX42xX7xX44xX1xX99xX3dxX9bxX7xX9bxX16xX3xX3dxX100xX7xX50xX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xXbxX79exX7xX11dxX95xX3dxX7xXfxX6xX37xX3dxX9bxX7xX3dxX2eexX42xX7xX3dxX3xX120xX7xX108xX2b6xX16xX7xX9bxX16xX95xX7xX0xX3xX11dxX11dxX6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX6xX3xXfxX2xX12xXc0xXbxX4xX7xXfcxXc0xX16xX8xX44xX108xX16xX2xX194xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX8xX37xX3dxXfxX2xX3dxXfxXdxXexX926xX53xX100xX53xX53xX53xX7xXb32xX50xXb34xXexX22xX926xX53xX100xX53xX53xX53xX7xXb32xX50xXb34xX0xX57xX3xX11dxX11dxX6xX22xX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX2d8xX3f1xX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX926xX52xX19exX52xX9xX1a4xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX27dxX16xXa0xX3dxX7xX288xX9bxX1xX16xX8cxX3dxX7xX8xXd8xXc0xX7xX4exX99xX3dxX9bxX7xX3dxX9bxX1xXa0xX7xX4exX99xX3dxX9bxX7xX3dxX9bxX1xX16xXa0xX2exX7xXb5xX247xX16xX7xX36xX37xX3xX3dxX7xXa2xXb2xX7xX9bxX16xX2b6xX16xX7xXfxX1xX16xXa0xXc0xX7xX7eexX2d8xX5cdxX50xX7xXc7xX7eexX37xX11dxX16xX9xX2xX7xX2d8xX6xX42xX7xX5cdxX37xX11dxX37xXfxX7xX50xX120xXbxXfxX2xX42xXcbxXa9xX7xX8xX1xX71cxX7xX6xX37xX11dxX37xXfxX7xX8xX1xXc0xX120xX8cxX3dxX7xX4xXc3xX3dxX9bxX7xXa2xXaexX7xX44xX16xXaexX42xX7xXfxX6xX3xX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xXfxX6xX37xX3dxX9bxX7xX44xX1xX37xX7xX1xX247xX3dxX9bxX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX23exX2xXfxXfxX120xX7xX5afxX42xX3xX9bxX2xXbxX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX25xX1a9xX1a4xX52xX9xX25xX53xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX4xX2xX239xX3xXc0xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xe873xXc0xX44xX3xX16xX7xX4fxX3dxX9bxX16xX3dxX2xX2xX6xX16xX3dxX9bxX7xX42xX3xX3dxX9bxX7xXa2xXdexX3dxX7xXfxX6xX16xXaexX3dxX7xX9xXb2xX42xX7xX1308xX37xX37xX11dxX37xXa9xX7xX6xX37xX11dxX37xXfxX7xXfxX6xX39fxX7xX9xX16xXa0xXc0xX7xX108xX2b6xX16xX7xX1xX2cdxX3dxX1xX7xX4xX95xX3dxX9bxX7xX9bxX16xX7e7xX3dxX9bxX7xX8xX1xX16xXdexX8xX7xX9bxX7e7xX16xX7xX3dxX1xX2b5xX3dxX9bxX7xX8xX2d2xX7xXfxX1xX8cxX42xX7xX8xX95xX16xX7xXa2xXc0xX99xX16xX7xXbxX79exX7xX108x11af7xX120xX7xX44xX1xX16xX7xX11dxX38xX3dxX7xX108xXc0xX7e7xXfxX7xX108xX2xX100xX7xX288xXdexXc0xX7xX8xX7b2xX7xX22axX95xXfxX7xX42xX38xX3dxX1xXa9xX7xX6xX37xX11dxX37xXfxX7xXbxX79exX7xX9xX786xX8xX7xX9xX2b5xX7xX9bxX16xX7e7xX3dxX9bxX7xX8xX37xX3dxX7xX42xX35exX37xX7xX8xXd3xX3dxX7xX44xX1xX16xX7xX44xX1xX99xX3dxX9bxX7xX8xX1xX38xX42xX7xXfxX6xX37xX3dxX9bxX7xX3dxX1xX16xXe4xXc0xX7xX9bxX16xX31axXa9xX7xX3dxX2d2xX7xXbxX79exX7xX108xX1ab3xX120xX7xXa2xXc0xX99xX16xX7xXa2xXaexX7xX9bxX2c0xX120xX7xX8xX1xX71cxX7xX26cxX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX23exX2xXfxXfxX120xX7xX5afxX42xX3xX9bxX2xXbxX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX1a9xX1a9xX53xX1a3xX9xX25xX25xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX4xX2xX239xX3xXc0xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX3f1xX6xX37xX8xXfxX37xX6xX7x11a36xX7xX23exX3xX42xX11dxX9xX2xX7xXfxX38xX37xX7xX6xX3xX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX8xX2d2xX7xXfxX8cxX3dxX7xX165dxX2exXfxX2xXa9xX7xX2exX1xX16xX8cxX3dxX7xX11dxX3cxX3dxX7xXa2xX31axX16xX7xXfxX1xX352xX8xX7xX8xX285xX3xX7xXfxX25fxX3dxX1xX7xX3dxX2eexX3dxX9bxX7xX3dxX1xX28axX3dxX7xX4xX16xXa0xX3dxXa9xX7xX22axX2d2xX3xX7xX42xX548xX3dxX7xX1xX37xX298xX8xX7xXfxX247xX3dxX7xX3dxX1xX3xX3dxX9bxX7xXfxX6xX37xX3dxX9bxX7xX3f1xX1xX37xXfxX37xXbxX1xX37xX2exX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX2d8xX3f1xX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX25xX25xX1a0xX926xX9xX25xX52xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX4xX2xX239xX3xXc0xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xXb5xX2c0xX120xX7xX9xX247xX7xXd8xX3dxX9bxX7xX4xX548xX3dxX9bxX7xXfxX6xX3xX3dxX9bxX7xXa2xX16xXaexX42xX7xX1a3fxX37xXc0xX4exX3xX42xX7xXbxX79exX7xXfxX38xX37xX7xX11dxX3cxX3dxX7xXa2xX303xX7xX44xX1xXc0xX99xX3dxX7xX42xX298xXfxX7xXa2xXaexX7xX95xX2exX7xX1xX16xXa0xXc0xX7xXd8xX3dxX9bxX7xX9xX247xX42xX7xXa2x151fdxX2exX7xXfxX1xX2xX37xX7xXfxX1xX31axX16xX7xX9bxX16xX3xX3dxX7xXfxX1xX352xX8xX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX2d8xX3f1xX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX1a0xX25xX1a5xX52xX9xX25xX1a0xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX4exX99xX3dxX9bxX7xXfxX120xX7xX6xX37xX11dxX37xXfxX7xX288xX2xX37xX239xX2xX8xXfxX7xXa2xXb2xX7xXfxX6xX2cdxX3dxX1xX7xX4xX16xX837xX3dxX7xX9bxX2eexX3dxX9bxX7xXfxX3xX120xX7xXfxX1xX99xX3dxX9bxX7xX42xX16xX3dxX1xX7xX1xX344xX7xXfxX6xX264xX7xX11dxXa0xX3dxX1xX7xX3dxX1xX2c0xX3dxX7xXa2xXa3xXfxX7xXfcxXc0x1336dxX7xXfxX6xX37xX3dxX9bxX7xXfcxXc0xX95xX7xXfxX6xX2cdxX3dxX1xX7xX2exX1xX548xX8xX7xX1xX303xX16xX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX2d8xX3f1xX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX19exX1a0xX1a3xX1a9xX9xX25xX1a5xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX4xX2xX239xX3xXc0xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX4exX1xX3xX6xX42xX16xX3dxX7xX5cdxX37xX9xX9xX8bxX37xXfxX7xXbxX79exX7xXfxX16xXdexX2exX7xXfxXdexX7xX9bxX16xX2acxX120xX7xX108xXa0xX7xXbxX16xX3dxX1xX7xX3dxXdexXc0xX7xX8xX1x160c7xX3dxX9bxX7xX42xX3xX120xX7xXa2xX3xX3dxX9bxX7xX3dxX9bxX303xX16xX7xX42xX247xX7xX1xXdexXfxX7xX9bxX16xX2acxX120xX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX2d8xX3f1xX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX52xX1a9xX926xX25xX9xX25xX1a3xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX4exX1xX16xXdexX8xX7xX4xX2c0xX120xX7xX3dxX39fxXfxX7xX8xX1xX37xX7xX8xX1xX2d2xX7xX8xX285xX3xX7xX8xX99xX3dxX9bxX7xXfxX120xX7xX36xX3xX3dxX9bxXc0xX3xX9xX2xXbxXbxX7xX108xX2b6xX16xX7xX44xX1xX3cxX7xX3dxX2eexX3dxX9bxX7xXfxX1xX2xX37xX7xX4xXd4cxX16xX7xX3dxX1xX39fxX2exX7xXfxX16xX42xX7xXa2xXaexX7xX8xX1xX285xX7xX3dxX1xX2c0xX3dxX7xX11dxX16xXdexXfxX7xX8xX3cxX42xX7xX22axX71cxX8xX7xX8xX285xX3xX7xX8xX1xX71cxX3dxX9bxX100xX7xX3e7xX3dxX1xX7xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX2d8xX3f1xX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX11dxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXc0xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9bxX3dxXdxXexX8xX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX2xX3dxXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX57xX16xX100xX11dxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX3dxX1xX100xX108xX3dxX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX52xX53xX53xX25xX57xX25xX53xX19exX4xX1a0xX25xX53xX1a3xX1a4xX1a5xX52xXfxX1a0xX1a0xX1a3xX1a0xX9xX25xX926xX100xX1afxX2exX2xX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX4exX3xX2exXfxX16xX37xX3dxXexX22xX85xXb2xX3dxX9bxX7xXbxX3cxX3dxX7xX22axXc0xX2acxXfxX7xXfxX1xX16xXdexXfxX7xX11dxX39fxX7xX3dxX1xX247xX7xXfxX786xX42xX7xXce5xX37xX1xX9xX2xX6xX7xXfxX6xX2cdxX3dxX1xX7xX9xX247xX3dxX9bxX7xX288xXc0xX42xX16xX7xX52xX100xX53xXa9xX7xX8xX1xX16xXdexX8xX7xX11dxX303xX3dxX7xX8xX55axXc0xX7xXfxX1xX99xX3dxX9bxX7xX42xX16xX3dxX1xX7xX9bxX16xX95xX7xX0xX3xX11dxX11dxX6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX6xX3xXfxX2xX12xXc0xXbxX4xX7xXfcxXc0xX16xX8xX44xX108xX16xX2xX194xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX8xX37xX3dxXfxX2xX3dxXfxXdxXexX1a4xX100xX53xX53xX53xX7xXb32xX50xXb34xXexX22xX1a4xX100xX53xX53xX53xX7xXb32xX50xXb34xX0xX57xX3xX11dxX11dxX6xX22xX7xX108xX2b6xX16xX7xX44xX1xX3cxX7xX3dxX2eexX3dxX9bxX7xX3dxX1xX28axX3dxX7xX4xX16xXa0xX3dxX7xX8xX1xXc0xX120xXaexX3dxX7xXa2xXa3xX3dxX9bxXa9xX7xXfxX352xX7xX9xX247xX42xX7xXbxX38xX8xX1xX7xX44xX1xX16xX7xX9bxX16xX3cxX16xX7xXfcxXc0xX120xXdexXfxX7xX22axX37xX3dxX9bxXa9xX7xX9xX247xX42xX7xX2acxX42xX7xX8xX1xX344xX7xX3dxX9bxX303xX16xX7xX44xX1xX16xX7xXfxX6xX31axX16xX7xX9xX38xX3dxX1xXa9xX7xX8xX2d2xX7xX9xX37xX3xX7xX8bxX9xXc0xX2xXfxX37xX37xXfxX1xX7xXa2xXaexX7xX2exX1xX95xXfxX7xX3dxX1xX38xX8xX7xX108xX247xX7xX42xX247xX3dxX7xX1xX2cdxX3dxX1xX7xXa2xX16xXe4xXc0xX7xX44xX1xX16xXaexX3dxX7xX8xX3cxX42xX7xXd8xX3dxX9bxX100xX7xX3e7xX3dxX1xX232xX7xX0xX2xX42xX22xX2d8xX3f1xX0xX57xX2xX42xX22xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xXfxX4xX22xX0xX57xXfxX6xX22xX0xX57xXfxX11dxX37xX4xX120xX22xX0xX57xXfxX3xX11dxX9xX2xX22xX0xX4xX16xX108xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX37xX3dxX9bxX22xX2fxX16xX3dxX7xX9xX16xX8cxX3dxX7xXfcxXc0xX3xX3dxX232xX0xX57xXbxXfxX6xX37xX3dxX9bxX22xX0xXc0xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xXc0xX42xX11dxX12xX3xX3dxX4xX12xXbxX3xX2exX37xXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX4exX1xX16xXdexX8xX7xX9xX3xX2exXfxX37xX2exX7xX9bxX37xX42xX7xX926xX7xX9xX37xX38xX16xX7xX108xX16xX6xXc0xXbxX7xX3dxX9bxXc0xX120xX7xX1xX16xXaexX42xX7xX3dxX1xX2acxXfxX7xX9bxX16xX95xX7xX25xXa9xX52xX7xXfxX6xX16xXa0xXc0xX7xXb32xX50xXb34xXexX7xX1xX6xX2xX239xXdxXexX57xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX11dxX16xX12xXbxX37xX57xX8xX1xX16xX2xX8xX12xX9xX3xX2exXfxX37xX2exX12xX9bxX37xX42xX12xX926xX12xX9xX37xX3xX16xX12xX108xX16xX6xXc0xXbxX12xX3dxX9bxXc0xX120xX12xX1xX16xX2xX42xX12xX3dxX1xX3xXfxX12xX9bxX16xX3xX12xX25xX12xX52xX12xXfxX6xX16xX2xXc0xX12xXc0xXbxX4xX57xX25xX1a9xX1a0xX25xX1a3xX1a9xX100xX1xXfxX42xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX42xX2xX4xX16xX3xX57xX25xX52xX53xX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX25xX1a4xX52xX53xX57xX25xX53xX926xX4xX1a3xX53xX19exX52xX926xX1a5xX1a9xXfxX1a5xX52xX25xX53xX1a9xX9xX53xX100xX1afxX2exX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX3xX22xX0xX4xX16xX108xX22xX0xXbxXfxX6xX37xX3dxX9bxX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX4exX1xX16xXdexX8xX7xX9xX3xX2exXfxX37xX2exX7xX9bxX37xX42xX7xX926xX7xX9xX37xX38xX16xX7xX108xX16xX6xXc0xXbxX7xX3dxX9bxXc0xX120xX7xX1xX16xXaexX42xX7xX3dxX1xX2acxXfxX7xX9bxX16xX95xX7xX25xXa9xX52xX7xXfxX6xX16xXa0xXc0xX7xXb32xX50xXb34xXexX7xX1xX6xX2xX239xXdxXexX57xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX11dxX16xX12xXbxX37xX57xX8xX1xX16xX2xX8xX12xX9xX3xX2exXfxX37xX2exX12xX9bxX37xX42xX12xX926xX12xX9xX37xX3xX16xX12xX108xX16xX6xXc0xXbxX12xX3dxX9bxXc0xX120xX12xX1xX16xX2xX42xX12xX3dxX1xX3xXfxX12xX9bxX16xX3xX12xX25xX12xX52xX12xXfxX6xX16xX2xXc0xX12xXc0xXbxX4xX57xX25xX1a9xX1a0xX25xX1a3xX1a9xX100xX1xXfxX42xXexX22xX4exX1xX16xXdexX8xX7xX9xX3xX2exXfxX37xX2exX7xX9bxX37xX42xX7xX926xX7xX9xX37xX38xX16xX7xX108xX16xX6xXc0xXbxX7xX3dxX9bxXc0xX120xX7xX1xX16xXaexX42xX7xX3dxX1xX2acxXfxX7xX9bxX16xX95xX7xX25xXa9xX52xX7xXfxX6xX16xXa0xXc0xX7xXb32xX50xXb34xX0xX57xX3xX22xX0xX57xXbxXfxX6xX37xX3dxX9bxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX7eexXa3xXfxX7xX8xX1xX16xXdexX8xX7xX9xX3xX2exXfxX37xX2exX7xX8xXa70xX7xX44xX114cxXa9xX7xX8xX2acxXc0xX7xX1xX2cdxX3dxX1xX7xX9xX344xX16xX7xXfxX1xX31axX16xXa9xX7xX44xX1xX99xX3dxX9bxX7xXfxX1xXaexX7xX44xXdexXfxX7xX3dxX7e7xX16xX7xX5afxX3dxXfxX2xX6xX3dxX2xXfxX7xXa2xX2b5xX264xX8xX7xXfxX6xX3cxX7xX1xX2f4xX3dxX7xX25xX7xXfxX6xX16xXa0xXc0xX7xXb32xX50xXb34xX7xX108xX2cdxX7xX3dxX2d2xX7xX42xX3xX3dxX9bxX7xXfxX1xX2xX37xX7xX926xX7xX9xX37xX38xX16xX7xX108xX16xX6xXc0xXbxX7xX42xX95xX120xX7xXfxX25fxX3dxX1xX7xX3dxX9bxXc0xX120xX7xX1xX16xXaexX42xX7xX3dxX1xX2acxXfxX7xX42xX247xX7xX8xX37xX3dxX7xX3dxX9bxX2b5xX31axX16xX7xXfxX276xX3dxX9bxX7xX11dxX16xXdexXfxX7xXa2xXdexX3dxX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xX4xX16xX108xX22xX0xX57xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX6xX264xX7xX9xX26cxX7xX3cxX37xX7xX23exX37xX37xX9bxX9xX2xX7xX2d8xXbxXbxX16xXbxXfxX3xX3dxXfxX7xX8xX1xX25fxX3dxX1xX7xXfxX1xXd8xX8xX7xX1xX344xX7xXfxX6xX264xX7xXfxX16xXdexX3dxX9bxX7xX27dxX16xXa0xXfxXexX7xX1xX6xX2xX239xXdxXexX57xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX11dxX16xX12xXbxX37xX57xXfxX6xX37xX12xX9xX120xX12xX3xX37xX12xX9bxX37xX37xX9bxX9xX2xX12xX3xXbxXbxX16xXbxXfxX3xX3dxXfxX12xX8xX1xX16xX3dxX1xX12xXfxX1xXc0xX8xX12xX1xX37xX12xXfxX6xX37xX12xXfxX16xX2xX3dxX9bxX12xX108xX16xX2xXfxX57xX25xX1a9xX52xX53xX19exX926xX100xX1xXfxX42xXexX22xX0xX16xX42xX9bxX7xXbxX6xX8xXdxXexX57xX42xX2xX4xX16xX3xX57xX25xX52xX53xX57xX3dxX2xX194xXbxX57xX25xX1a4xX25xX1a9xX57xX25xX53xX926xX4xX1a5xX25xX1a3xX53xX53xX1a5xX1a4xXfxX1a3xX52xX25xX53xX9xX25xX100xX1afxX2exX9bxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3dxX7xX2exX1xX41xX42xX7xX44xX45xX7xX9xX38xX7xXfxX38xX16xX7xX4exX4fxX50xX7xX52xX53xX52xX53xXexX7xX57xX22xX0xX57xX3xX22xX0xX4xX16xX108xX22xX0xXbxXfxX6xX37xX3dxX9bxX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX6xX264xX7xX9xX26cxX7xX3cxX37xX7xX23exX37xX37xX9bxX9xX2xX7xX2d8xXbxXbxX16xXbxXfxX3xX3dxXfxX7xX8xX1xX25fxX3dxX1xX7xXfxX1xXd8xX8xX7xX1xX344xX7xXfxX6xX264xX7xXfxX16xXdexX3dxX9bxX7xX27dxX16xXa0xXfxXexX7xX1xX6xX2xX239xXdxXexX57xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX11dxX16xX12xXbxX37xX57xXfxX6xX37xX12xX9xX120xX12xX3xX37xX12xX9bxX37xX37xX9bxX9xX2xX12xX3xXbxXbxX16xXbxXfxX3xX3dxXfxX12xX8xX1xX16xX3dxX1xX12xXfxX1xXc0xX8xX12xX1xX37xX12xXfxX6xX37xX12xXfxX16xX2xX3dxX9bxX12xX108xX16xX2xXfxX57xX25xX1a9xX52xX53xX19exX926xX100xX1xXfxX42xXexX22xX2fxX6xX264xX7xX9xX26cxX7xX3cxX37xX7xX23exX37xX37xX9bxX9xX2xX7xX2d8xXbxXbxX16xXbxXfxX3xX3dxXfxX7xX8xX1xX25fxX3dxX1xX7xXfxX1xXd8xX8xX7xX1xX344xX7xXfxX6xX264xX7xXfxX16xXdexX3dxX9bxX7xX27dxX16xXa0xXfxX0xX57xX3xX22xX0xX57xXbxXfxX6xX37xX3dxX9bxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX23exX37xX37xX9bxX9xX2xX7xXbxX79exX7xX8xX1xX25fxX3dxX1xX7xXfxX1xXd8xX8xX7xX8xX99xX3dxX9bxX7xX11dxX7e7xX7xX2exX1xX16xX8cxX3dxX7xX11dxX3cxX3dxX7xXfxX16xXdexX3dxX9bxX7xX27dxX16xXa0xXfxX7xX8xX285xX3xX7xX23exX37xX37xX9bxX9xX2xX7xX2d8xXbxXbxX16xXbxXfxX3xX3dxXfxX7xX108xX247xX37xX7xX3dxX9bxX247xX120xX7xX53xX926xX57xX53xX1a3xX7xXfxX2b6xX16xX7xXa2xX2c0xX120xX100xX0xX57xX2exX22xX0xX57xX4xX16xX108xX22xX0xX57xX9xX16xX22xX0xX57xXc0xX9xX22xX0xX4xX16xX108xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX57xX4xX16xX108xX22xX0xX57xX4xX16xX108xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX50xX37xXc0xX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX37xX7x109e1xX16xX3dxX9bxX0xX57xX2exX22