Khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2019
(Baohatinh.vn) - Tối 26/4, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên), tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2019.
cdcbx12760x16fd4x175a3x18aa7x11979x166cfx18be9xf262xX7x187c1x15574x1006dx12778xf157x167d8xX5x181e3xXax12b66xf43cxX1xX6xXdxX3xXex167d6x112bex140ddx139a4x14cb0xX3x163c4x167d9xX3xX5x17d26xX4xX1xX3x152b1xXdx115b7xX1cxX3x18acfx15c38xX3xXcx1365bxX1cxX1xX3xX1cx13c3bx158c2xX3x11140xf724xX2x11b51xX0xdb07xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX6xX1fxXaxX12xXcxd282xXdxX3xX38x10a3dxX3dx15e8fxf720xX3xXex173f3xXdxX3xX13xX1xX20xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xXcxX1xXdxdcc3xX1cxX3x12363x11ca2xX36xX3xdf04xX1xX20xd349x115bbxX1cxX3xX77x1129axX36xX3x10f64xX20xX7exX74xX1cx11137xX5axX3xXex12fd7xX1cxX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX5x1006cxX1cxX1dxX3xXexX19x128d4xX1cxX1dxX3xXex149fdxX3xX4xX1x121e9xX4xX3xX5x10fb3xX3x1349cxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxf11cxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd312xX9cxX1fxX7exX3xXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxd145xXdxX1fxXexX1x173aaxX3xe91exX38xX39xXbx10c81x16da5xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xf82axX59xX57xXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2x11083xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX38xX2xX122xX39xX122x17babxXexX57xX38xX59xX38xX3bxX5xX39xXd2x1359cxXbxX1dx13d79xX19xX9xX57x187bbxX57xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exXaxX12xXe2xf1dbxX3xXexX1xX1axX3xXcxX8fxX1cxX1xX3x17a3fxX7exX3x169b2xX74xX3x1232fxf7e0xX1cxX1xX3xf545xX1bxX1cxX5axX3xX77xX1xX1c1xX3xXexX23xX4xX1xX3x12678xXe2xdb26x13b7cxX3xXexX8fxX1cxX1xX3xX1c7xe97fxX1cxX1dxX3x12270xX20xX53xX4xX3xX13xX1x15633xX1cxX1xX3xX142xX2dxX3xX4xX1f0xX4xX3x17a3exX7exX3xX142xXdxX74xX1cxX3xXe2xXcx16abdxX3xXcxX8fxX1cxX1xX3xX1c1xX7exX5axX3xX5x12807xX1cxX1xX3x10411xX5dxX9cxX3xXexX8fxX1cxX1xX3x180eexX20xX6xX3xX4xX1f0xX4xX3xXexX1xe7a3xXdxX3xXb1x16132xX118xX3xX215xX5dxXdxX3xX1fxXdxX7fxX1cxX3xX4xX1f0xX4xX3xXexX8fxX1cxX1xX3xX1dcxX1dxX1xX7fxX3xf230xX1cxX5axX3xX1e9xX20x147c9xX1cxX1dxX3xXe2xX1c8xX1cxX1xX118xX3xX4xX1f0xX4xX3xXexX8fxX1cxX1xX3xX1dcxX6xXb1xX1xX9cxX1cxX3x15ba8xX1xX6xX1cxX9cxX36xX5axX3xX1daxX1fxX9cxX1cxX3xXcxX1xX6xX1cxXdxX5axX3xXe2xX20xX1cxX1dxX3xX13xX6xX1cxX5axX3xX1dcxX9cxX1cxX1dxX3xX13xX1xX6xXdxX5axX3xX13xX1xX9cxX1cxX3xX13xX6xX10xX1cxX3xX7bxXcxX1xX1f0xXdxX3xX1c4xX6xX1cxX8bxX118xX3xXexX1xX1c1xX3xX215xf8e9xX3xX205xXdxX74xX1cxX1dxX3xX77xX1xX35xX1cxX5axX3xX13xX1xX35xX36xX3xf43exX20xf1a9xX1cxX5axX3xXe2xX2aaxX5xX7exXb1xX1xX35xX36xX117xX6xX7exX3xX7bxX1c4xX2dxX9cxX8bxX3xX142xX2dxX3xX215xX2aaxX1cxX1dxX3xX215xX24cxX9cxX3xX4xX1f0xX1cxX3xX27xX2bfxX5axX3xX1cxX1x1401exX1cxX3xX1fxX2ebxX1cxX3xXexX1xX6xX36xX3xX1fxf8c8xX3xX27xX20xXa7xXdxX3xX5xXafxXd2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exX3xXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX113xX38xX39xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX122xX59xX16axXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX38xX16axX1fxX57xX2xX2xX38xX113xX122xX122xXexX122xX113xX38xX57xX122xX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxX166xX19xX9xX2xX122xX57xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX9cxX1cxXaxX12xX266xX1x15f4exX3xX77xX1xX1c1xX3xXexX23xX4xX1xX3xXcxX1xX1axX228xX1cxX1dxX3xXexX19xX2f8xX4xX3xX1daxXe2xX1dcxX1ddxX3xXexX8fxX1cxX1xX3xX1c7xX1e5xX1cxX1dxX3xX1e9xX20xX53xX4xX3xX205xXdxX1cxX1xX3xXb1xX1xX6xXdxX3xX36xX5dxX4xX3xX27xX20xXa7xXdxX3xX5xXafxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exXaxX12xX266xX1xX1f0xXexX3xX27xXdxX29xX20xX3xXb1xX1xX6xXdxX3xX36xX5dxX4xX3xX27xX20xXa7xXdxX3xX5xXafxX5axX3xX266xX1xX3e4xX3xX77xX1xX1c1xX3xXexX23xX4xX1xX3xXcxX1xX1axX228xX1cxX1dxX3xXexX19xX2f8xX4xX3xX1daxXe2xX1dcxX1ddxX3xXexX8fxX1cxX1xX3xX1c7xX1e5xX1cxX1dxX3xX1e9xX20xX53xX4xX3xX205xXdxX1cxX1xX3xXb1xX1xe97bxX1cxX1dxX3xX215xX23xX1cxX1xX111xX3xX1c4xXafxX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxX3xX1dxf381xX1cxX3xX142x15a13xXdxX3xX2cxX2bfxXdxX3xXexX1xX24cxX9cxX3x17e77xX13xfd9bxXexX3xX1cxX53xXdxX3xX215xX78xX20xX3xXexX1axX3xXbxX1xX1f0xXexX3xXexX19xXdxX29xX1cxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xXaxX3xX5xX2dxX3xX1fxX23xXbxX3xX215xX29xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX21exX20xX24cxX1cxX1dxX3xX27xX1f0xX3xX1xX1c8xX1cxX1xX3xX24cxX1cxX1xX5axX3xX1dxXdxX4bdxXdxX3xXexX1xXdxX7fxX20xX3xXexXdx11dbdxX36xX3xX1cxX35xX1cxX1dxX3xXbxX1xX1f0xXexX3xXexX19xXdxX29xX1cxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX1cxX3e4xXdxX3xX4xX1xX20xX1cxX1dxX3xX142xX2dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX1cxX3e4xXdxX3xX19xXdxX74xX1cxX1dxX5axX3xXex1460fxX3xX215xX3e4xX3xXb1xX1xX2aaxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX568xX1cxX1dxX3xXexX1xX20xX3xX1x16e64xXexX3xX1fxX20xX3xXb1xX1xX1f0xX4xX1xX3xX215xX4cbxX1cxX3xX142xX4bdxXdxX3xX215xX23xX6xX3xXbxX1xX1axX1bxX1cxX1dxXd2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exXaxX12xX266xX1xX3e4xX3xX77xX1xX1c1xX3xXexX23xX4xX1xX3xXcxX1xX1axX228xX1cxX1dxX3xXexX19xX2f8xX4xX3xX1daxXe2xX1dcxX1ddxX3xXexX8fxX1cxX1xX3xX215xX527xX3xX1cxX1dxX1xX23xX3xX4xX1f0xX4xX3xX4x12bafxXbxX3xX1cxX1dxX2dxX1cxX1xX5axX3xX215xX23xX6xX3xXbxX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexXdxX4cbxXbxX3xXexf9bdxX4xX3xX21exX20xX6xX1cxX3xXexX2ebxX36xX3xX1xX1bxX1cxX3xX1cx12dfbxX6xX3xX215xX4cbxX1cxX3xXbxX1xX1f0xXexX3xXexX19xXdxX29xX1cxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX5axX3xX1dxX3e4xXbxX3xXbxX1xX78xX1cxX3xXexX1xX57exX4xX3xX215xX83xX7exX3xXexX5dxX9cxX3xX19xX6xX3xX7xX24cxX1cxX3xXbxX1xX83xX36xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xXbxX1xX9cxX1cxX1dxX3xXbxX1xX57exX5axX3xX215xX6xX3xX1fxX5dxX1cxX1dxX118xX3xX4xX1xX57exX3xXexX19xXa2xX1cxX1dxX3xX4xX2aaxX1cxX1dxX3xXexX1f0xX4xX3xX215xX2dxX9cxX3xXexX5dxX9cxX5axX3xX27x145f7xXdxX3xX1fxX1ax112d2xX1cxX1dxX5axX3xX27xXa7xX3xX7xX20xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX20xX684xX1cxX3xX1cxX1xX2ebxX1cxX3xX5xX2f8xX4xX118xX3xXexX35xX1cxX1dxX3xX4xX1axX228xX1cxX1dxX3xX4xX2aaxX1cxX1dxX3xXexX1f0xX4xX3xXexX20xX7exX74xX1cxX3xXexX19xX20xX7exX527xX1cxX5axX3xX21exX20xX24cxX1cxX1dxX3xX27xX1f0xX118xX3xX215xX83xX7exX3xX36xX5dxX1cxX1xX3xX4xX2aaxX1cxX1dxX3xXexX1f0xX4xX3xX27xX24cxX9cxX3xX142xX7fxX3xX36xX2aaxXdxX3xXexX19xX1axX228xX1cxX1dxX5axX3xX4xXabxX20xX3xX1xX2bfxX3xX4xXabxX20xX3xX1cxX5dxX1cxX3xXexX19xX74xX1cxX3xX27xXdxX29xX1cxX5axX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xXexX19x1028exXexX3xXexX2f8xX5axX3xX142xX7fxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX6xX1cxX3xXexX9cxX2dxX1cxX3xXexX1xX2f8xX4xX3xXbxX1xX83xX36xXd2xXd2xXd2xX3xX1cxX1x17e0dxX36xX3xXexX1xX20xX3xX1xX57exXexX3xX1cxX1dxX2dxX7exX3xX4xX2dxX1cxX1dxX3xX1cxX1xXdxX527xX20xX3xX1fxX20xX3xXb1xX1xX1f0xX4xX1xX3xX215xX4cbxX1cxX3xX142xX4bdxXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX5axX3xX215xX1axX6xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xXexX8fxX1cxX1xX3xX1cxX1xX2dxX3xXbxX1xX1f0xXexX3xXexX19xXdxX29xX1cxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX3xX117xXabxX1cxX1dxX3xX142xX4bdxXdxX3xXexXdxX527xX36xX3xX1cxX35xX1cxX1dxX5axX3xX5x18849xXdxX3xXexX1xX4cbxXd2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exX3xXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX113xX38xX39xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX122xX59xX57xXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX38xX2xX39xX57xX59xX2xXexX122xX159xX57xX3bxX159xX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxX166xX19xX9xX122xX59xX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX9cxX1cxXaxX12xX77xX1xX1c1xX3xXexX23xX4xX1xX3xX1daxXe2xX1dcxX1ddxX3xXexX8fxX1cxX1xX3xX1c7xX1e5xX1cxX1dxX3xX1e9xX20xX53xX4xX3xX13xX1xX1f0xX1cxX1xX3xX215xX1f0xX1cxX1xX3xXexX19xX53xX1cxX1dxX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX36x17469xX6xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX38xX39xX2xX3bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exX3xXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX113xX38xX39xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX122xX59xX16axXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX38xX2xX38xX3bxX2xX2xXexX3bxX59xX16axX3bxX59xX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxX166xX19xX9xX38xX159xX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX9cxX1cxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexf721xX6xX5xXdxX1dxX1cxX111xX3xX163xX20xX7xXexXdx10a6dxX7exX118xXaxX12xX77xX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX19xX1c8xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xX7fxX3xXexX1xX20xX71bxXexX3xX215xX1e5xX4xX3xX7xX4b9xX4xX3xX142xX4bdxXdxX3xX4xX1xX1c1xX3xX215xX527xX3xXaxX1ccxX4b9xX4xX3xX36xX2dxX20xX3xX4xX1c1xX6xX3xX27xXdxX29xX1cxXaxX3xX142xX4bdxXdxX3xX1cxX1xXdxX527xX20xX3xXexXdxX4cbxXexX3xX36xX5fdxX4xX3xX1xX1f0xXexX5axX3xX36xX57exX6xX5axX3xX4xX6xX3xX1cxX1dxX7b1xXdxX3xX1c7xX24cxX1cxX1dxX3xX21exX20xX6xX1cxX1dxX3xX142xXdxX1cxX1xX5axX3xXe2xX1f0xX4xX3xX2cxX684xX3xXb1xX1b6xX1cxX1xX3xX7exX74xX20xX5axX3xX7xX2f8xX3xX215xXa7xXdxX3xX36xX4bdxXdxX3xX4xX1c1xX6xX3xX21exX20xX74xX3xX1xX1axX1bxX1cxX1dxX5axX3xX215xX5e2xXexX3xX1cxX1axX4bdxX4xX118xX3xX4xX6xX3xX1cxX1dxX7b1xXdxX3xX142x145dfxX3xX215x1740bxXbxX3xX4xX1c1xX6xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX142xX2dxX3xXb1xX1xX489xX1cxX1dxX3xX215xX23xX1cxX1xX3xX4xX1xX1c1xX3xX21exX20xX7exX527xX1cxX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX215xX24cxX9cxX3xXexX1xXdxX74xX1cxX1dxX3xX5xXdxX74xX1cxX1dxX3xX4xX1c1xX6xX3xXcxXa7xX3xX21exX20xX53xX4xXd2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exX3xXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX113xX38xX39xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX122xX59xX57xXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX38xX2xX159xX159xX59xX113xXexX38xX16axX3bxX38xX2xX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxX166xX19xX9xX2xX38xX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xX3xX1fxXexX1xX20xX36xX27xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX113xX38xX39xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX122xX59xX16axXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX38xX2xX59xX39xX159xX113xXexX113xX16axX57xX16axX122xX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxX166xX19xX9xX38xX39xX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exX3xXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX113xX38xX39xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX122xX59xX57xXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX38xX2xX159xX159xX122xX2xXexX59xX3bxX16axX113xX59xX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxX166xX19xX9xX59xX59xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exX3xXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX113xX38xX39xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX122xX59xX16axXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX38xX2xX159xX159xX122xX59xXexX122xX2xX122xX16axX39xX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxX166xX19xX9xX3bxX2xX57xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exX3xXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX113xX38xX39xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX122xX59xX57xXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX38xX2xX159xX59xX38xX38xXexX3bxX122xX2xX57xX39xX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxX166xX19xX9xX122xX59xX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exX3xXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX113xX38xX39xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX122xX59xX16axXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX38xX2xX159xX59xX38xX122xXexX16axX3bxX2xX113xX113xX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxX166xX19xX9xX57xX39xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exX3xXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX113xX38xX39xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX122xX59xX57xXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX38xX2xX39xX57xX59xX113xXexX159xX16axX122xX57xX113xX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxX166xX19xX9xX38xX59xX159xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX113xX38xX39xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX122xX59xX57xXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX38xX2xX39xX57xX122xX39xXexX3bxX122xX159xX3bxX16axX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxX166xX19xX9xX59xX39xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX113xX38xX39xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX122xX59xX57xXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX38xX2xX159xX39xX38xX39xXexX113xX38xX113xX2xX5xX59xX9dcxX122xX113xX159xX113xX38xX59xX39xX57xX9dcxX159xX3bxX2xX59xX16axX59xX2xX113xX113xX2xX39xXd2xX163xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX9cxX1cxXaxX12xXd2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX113xX38xX39xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX59xX113xX113xXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX38xX16axX1fxX57xX2xX2xX159xX2xX2xX2xXexX113xX59xX113xX2xX113xX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxX166xX19xX9xX57xX3bxX57xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX9cxX1cxXaxX12xX1c7xX2aaxX1cxX1dxX3xX215xX24cxX9cxX3xX215xX5dxXdxX3xX27xXdxX29xX20xX5axX3xX1cxX1dxX1axX228xXdxX3xX1fxX2ebxX1cxX3xX142xX2dxX3xX1fxX20xX3xXb1xX1xX1f0xX4xX1xX3xXexX1xX6xX36xX3xX1fxX2f8xX5axX3xXexX1xX1axe9a7xX1cxX1dxX3xXexX1xXabxX4xX3xX4xX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX19xX1c8xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xX7fxX3xXexX1xX20xX71bxXexX3xXexX5dxXdxX3xX5xXafxX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxXd2xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX117xX6xX1cxX1xX1cxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX1dxX9xXaxX39xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX1fxX1fxXdxX1cxX1dxX9xXaxX122xXaxX12xX0xXexX27xX9cxX1fxX7exX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX2xX3bxX59xX122xX59xX16axXexX38xX159xX59xX38xX5xX39xX9dcxX16axX38xX1fxX38xX39xX113xX59xX39xX38xX122xXexX113xX3bxX122xX59xX3bxX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX10cxXdxX1fxXexX1xX9xXaxX16axX122xX59xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX122xX39xX159xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX9cxX1cxXaxX12xX1dcxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX113xX5axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX215xX3e4xX1cxX3xX1dxX78xX1cxX3xX2xX3xXexX19xXdxX7fxX20xX3xX5xX1axX7b1xXexX3xXb1xX1xX1f0xX4xX1xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exXaxX12xX1dcxX741xX36xX3xX1349xX3xXb1xX1xX20xX3xX142xX2f8xX4xX3xXe2xX4b9xX4xX3xXcxX19xX20xX1cxX1dxX3xXe2xX2bfxX5axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX215xX1axX7b1xX4xX3xX4xX9cxXdxX3xX5xX2dxX3xXexX20xX7exX4cbxX1cxX3xX215xX78xX20xX3xX4x18954xX6xX3xX1cxX1dx10afcxX3xX4c9xX77xX9cxX1cxX3xX215xX1axX228xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX3xX7xX24cxX1cxX3xX36xXdxX527xX1cxX3xXcxX19xX20xX1cxX1dx1635dxXd2xX3xXe2xX74xX1cxX3xX4xX5dxX1cxX1xX3xX1xX7fxX3xXexX1xX53xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX3xXexX1b6xX4xX1xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX152axX3xX9dcxX3xX142xX35xX1cxX3xX1xX3e4xX6xX3xXexXdxX74xX20xX3xX27xXdxX29xX20xX3xXexX1xX1c8xX3xXexXdxX527xX36xX3xX1cxX35xX1cxX1dxX3xX142xX527xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX4xX1c1xX6xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX4x153b8xX1cxX1dxX3xX142xX2aaxX3xX4xX8d8xX1cxX1dxX3xXbxX1xX9cxX1cxX1dxX3xXbxX1xX57exX3xX142xX2dxX3xX215xX6xX3xX1fxX5dxX1cxX1dxX5axX3xX5xX2dxX3xX5xX7b1xXdxX3xXexX1xX4cbxX3xXexX9cxX3xX5xX4bdxX1cxX3xX215xX29xX3xXbxX1xX1f0xXexX3xXexX19xXdxX29xX1cxX3xX1cxX1dxX2dxX1cxX1xX3xX4xX2aaxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xXdxX7fxXbxX3xXb1xX1xX2aaxX1cxX1dxX3xXb1xX1xX3e4xXdxX3xX4xX1c1xX6xX3xXexX8fxX1cxX1xX3xX1cxX1xX2dxXd2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exXaxX12xX205xX4bdxXdxX3xXexXa7xX1cxX1dxX3xX4xX2bfxX1cxX1dxX3xX2xX159xX16axXb1xX36xX3xX215xX1axX228xX1cxX1dxX3xX27xX228xX3xX27xXdxX29xX1cxX5axX3xXexX19xX24cxXdxX3xX1fxXa2xX4xX3xXexX568xX3xX1xX20xX7exX7fxX1cxX3xX1dcxX1dxX1xXdxX3xX86xX20xX2ebxX1cxX3xX142xX2dxX9cxX3xX215xX4cbxX1cxX3xXexX1xX23xX3xX117xX211xX3xX13xX22cxX3xX246xX1cxX1xX5axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX4xX3e4xX3xX1cxX1xXdxX527xX20xX3xX27xX211xXdxX3xXexX4b9xX36xX3xX215xXaa3xXbxX3xX1cxX1xX1axX3xX86xX20xX2ebxX1cxX3xXcxX1xX2dxX1cxX1xX5axX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX2cxX24cxXdxX5axX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xXe2xX741xX1cxX1dxX5axX3xX1e9xX20xX22cxX1cxX1xX3xX205xXdxX74xX1cxX5axX3xXcxX1xXdxX74xX1cxX3xX77xX78xX36xX5axX3xX13xX22cxX3xX1dcxXdxX1cxX1xX5axX3xX1c7x111f6xX9cxX3xX77xX9cxX1cxXd2xXd2xXd2xX3xX77xX8d8xX1cxX1dxX3xX142xX4bdxXdxX3xX7xX24cxX1cxX3xX142xX71bxXexX3xX1fxX684xXdxX3xX1fxX2dxX9cxX5axX3xX4xX24cxX1cxX1xX3xX21exX20xX6xX1cxX3xXexX2f8xX3xX1cxX1xXdxX74xX1cxX3xX1xX5e2xXbxX3xX1fx118a2xX1cxX5axX3xXb1xX22cxX3xXexX1xX57exX5axX3xX1xX9cxX6xX1cxX1dxX3xX7xX1bxX3xX142xX2dxX3xX215xX78xX7exX3xX4xX20xX53xX1cxX3xX1xX57exXexX5axX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX5xX20xX2aaxX1cxX3xX36xX1349xX3xX19xX2bfxX1cxX1dxX3xX142x17c6axX1cxX1dxX3xXexX6xX7exX3xX36xX228xXdxX3xX1dxXa2xXdxX3xX1fxX20xX3xXb1xX1xX1f0xX4xX1xX3xXexX1c8xX36xX3xX1xXdxX29xX20xX5axX3xXb1xX1xX1f0xX36xX3xXbxX1xX1f0xXd2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX1fxXexX1xX111xX3xX16axX59xX16axXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX111xX3xX59xX3bxX113xXbxX117xX118xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX3dxX3dxXdxXd2xX27xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xX142xX1cxX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX39xX122xX1fxX122xX2xX3bxX59xX122xX159xX38xXexX113xX159xX122xX57xX5xX2xX9dcxX16axX38xX1fxX38xX39xX113xX59xX2xX38xX16axXexX16axX3bxX3bxX3bxX3bxX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX9cxX1cxXaxX12xXcxXa7xX3xX1xX7b1xXbxX3xX27xXdxX7fxXexX3xXexX1xX2f8xX3xX1cxX1dxX1xX8fxX3xX1fxX1axX689xX1cxX1dxX3xX205xXdxX1cxXbxX10xX6xX19xX5xX3xX77xX152axX6xX3xX1ccxX3e4xXexX3xX1fxX9cxX3xXcxX71bxXbxX3xX215xX9cxX2dxX1cxX3xX205xXdxX1cxX1dxX19xX9cxX20xXbxX3xX5xX2dxX36xX3xX4xX1xX1c1xX3xX215xX78xX20xX3xXexX1axX3xXexX5dxXdxX3xX27xX211xXdxX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX86xX20xX2ebxX1cxX3xX2cxX24cxXdxX3xX7bxX1c4xX2bfxX4xX3xX2cxX2dxX8bxX3xX142xX4bdxXdxX3xXexXa7xX1cxX1dxX3xX36xXabxX4xX3xX215xX78xX20xX3xXexX1axX3xX1xX1bxX1cxX3xX159xX39xX39xX3xXex118eexX3xX215xX684xX1cxX1dxXd2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exXaxX12xX1ddxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX215xX211xX3xX142xX2dxX3xX215xX6xX1cxX1dxX3xX215xX1axX7b1xX4xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX215xX1e5xX4xX3xX27xXdxX7fxXexX3xX21exX20xX6xX1cxX3xXexX2ebxX36xX5axX3xX1axX20xX3xXexXdxX74xX1cxX3xX142xX4bdxXdxX3xX4xX1f0xX4xX3xX4xX1xX1c1xX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX5axX3xX4xX1xX1b6xX1cxX1xX3xX7xX1f0xX4xX1xX3xXb1xX1xX20xX7exX4cbxX1cxX3xXb1xX1xX1b6xX4xX1xX3xX215xX78xX20xX3xXexX1axXd2xX3xXcxX568xX3xX215xX3e4xX3xX1dxX3e4xXbxX3xXbxX1xX78xX1cxX3xX215xX1axX6xX3xXexXa7xX1cxX1dxX3xX5xX1axX7b1xX1cxX1dxX3xXb1xX1xX1f0xX4xX1xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX215xX4cbxX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX113xX3xX215xX5dxXexX3xX2xX5axX57xX3xXexX19xXdxX7fxX20xX3xX5xX1axX7b1xXexX3xX1cxX1dxX1axX228xXdxX5axX3xXexX35xX1cxX1dxX3xX1xX1bxX1cxX3xX159xX39x17b9dxX3xX7xX9cxX3xX142xX4bdxXdxX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX57xXd2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX9cxX1fxX7exXaxX12xX2cxXdxX7fxX1cxX3xX1cxX6xX7exX5axX3xX4xX1f0xX4xX3xX1fxX2f8xX3xX1f0xX1cxX3xX142xX527xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xXexX5dxXdxX3xXcxX1xXdxX74xX1cxX3xX77xX78xX36xX5axX3xX77xX152axX6xX3xX1ccxX3e4xXexX5axX3xX1c7xX16edxX9cxX3xX77xX9cxX1cxX5axX3xX1ccxX1bxX1cxX3xX13xXdxX36xX5axX3xX2cxX24cxXdxX3xXcxX1xX1axX7b1xX1cxX1dxX3xX1c4xX211xX1cxX3x109daxX1cxX1dxX3xX1c4xX74xX3xX2cxX60exX20xX3xXcxX19xX1f0xX4xX5axX3xX7xX2ebxX1cxX3xX1dxX9cxX5xX9e9xX3xX86xX20xX2ebxX1cxX3xXcxX1xX2dxX1cxX1xX3xX215xX6xX1cxX1dxX3xXexXdxX4cbxXbxX3xXexX5fdxX4xX3xX215xX1axX7b1xX4xX3xXexX19xXdxX29xX1cxX3xXb1xX1xX6xXdxX5axX3xXb1xX1xXdxX3xX1xX9cxX2dxX1cxX3xXexX1xX2dxX1cxX1xX3xX142xX2dxX3xX215xX1axX6xX3xX142xX2dxX9cxX3xX1xX9cxX5dxXexX3xX215xX2bfxX1cxX1dxX3xX7xf894xX3xXexX5dxX9cxX3xX1cxX74xX1cxX3xX1cxX1xX60exX1cxX1dxX3xX215xXdxX29xX36xX3xX1cxX1xX5e2xX1cxX3xX21exX20xX6xX1cxX3xXexX19xXa2xX1cxX1dxX5axX3xX1dxX3e4xXbxX3xXbxX1xX78xX1cxX3xXexX1xX57exX4xX3xX215xX83xX7exX3xX1cxX1dxX2dxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX2dxX7exX3xX4xX2dxX1cxX1dxX3xXbxX1xX1f0xXexX3xXexX19xXdxX29xX1cxXd2xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xX3dxXexX19xX12xX0xX3dxXexX27xX9cxX1fxX7exX12xX0xX3dxXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xX1fxXdxX142xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1fxX19xX10xX5xX6xXexX10xX1fxXaxX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9dcxXexX1xX20xX36xX27xX9dcxX6xX1cxX1fxX9dcxX7xX6xXbxX9cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX2cxX2dxX5axX3xXcxX86xX3xX13xX22cxX3xX246xX1cxX1xX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX36xX8d8xX6xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX1xX19xX10xX9e9xX9xXaxX3dxX1fxX20xX9dcxX5xXdxX4xX1xX3dxXexX1xX6xX4xX1xX9dcxX1xX6xX9dcxXexX117xX9dcxXb1xX7exX9dcxX6xX1cxX1xX9dcxXb1xX1xX6xXdxX9dcxXexX19xX20xX9cxX1cxX1dxX9dcxX36xX20xX6xX9dcxX1fxX20xX9dcxX5xXdxX4xX1xX9dcxX27xXdxX10xX1cxX9dcxX1cxX6xX36xX9dcxX38xX39xX2xX3bxX3dxX2xX16axX2xX16axX3bxX159xXd2xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3dxX36xX10xX1fxXdxX6xX3dxX2xX38xX39xX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX57xX3dxX2xX38xX113xX1fxX59xX38xX2xX159xX2xX159xX38xXexX16axX16axX38xX39xX3bxX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX1fxXdxX142xX12xX0xX7xXexX19xX9cxX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX2cxX2dxX5axX3xXcxX86xX3xX13xX22cxX3xX246xX1cxX1xX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX36xX8d8xX6xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX1xX19xX10xX9e9xX9xXaxX3dxX1fxX20xX9dcxX5xXdxX4xX1xX3dxXexX1xX6xX4xX1xX9dcxX1xX6xX9dcxXexX117xX9dcxXb1xX7exX9dcxX6xX1cxX1xX9dcxXb1xX1xX6xXdxX9dcxXexX19xX20xX9cxX1cxX1dxX9dcxX36xX20xX6xX9dcxX1fxX20xX9dcxX5xXdxX4xX1xX9dcxX27xXdxX10xX1cxX9dcxX1cxX6xX36xX9dcxX38xX39xX2xX3bxX3dxX2xX16axX2xX16axX3bxX159xXd2xX1xXexX36xXaxX12xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX2cxX2dxX5axX3xXcxX86xX3xX13xX22cxX3xX246xX1cxX1xX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX36xX8d8xX6xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX19xX9cxX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xX77xX1xXdxX527xX20xX3xX38xX122xX3dxX59xX5axX3xX1xX20xX7exX7fxX1cxX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xX7bxX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX8bxX3xX5xX9cxX1cxX1dxX3xXexX19xXa2xX1cxX1dxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX5xXafxX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX36xX8d8xX6xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX2cxX24cxXdxX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXd2xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX1fxXdxX142xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX22cxX3xX86xX20xX2ebxX1cxX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX36xX8d8xX6xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX1xX19xX10xX9e9xX9xXaxX3dxX1fxX20xX9dcxX5xXdxX4xX1xX3dxXb1xX7exX9dcxX117xX20xX6xX1cxX9dcxXb1xX1xX6xXdxX9dcxXexX19xX20xX9cxX1cxX1dxX9dcxX36xX20xX6xX9dcxX1fxX20xX9dcxX5xXdxX4xX1xX9dcxX27xXdxX10xX1cxX9dcxX38xX39xX2xX3bxX3dxX2xX16axX2xX122xX59xX57xXd2xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3dxX36xX10xX1fxXdxX6xX3dxX2xX38xX39xX3dxX1cxX10xX10cxX7xX3dxX2xX3bxX2xX122xX3dxX57xX159xX1fxX57xX38xX38xX38xX38xX38xX122xXexX122xX159xX3bxX2xX122xX5xX39xXd2xX163xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX3xX1cxX35xX36xX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX1fxXdxX142xX12xX0xX7xXexX19xX9cxX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX22cxX3xX86xX20xX2ebxX1cxX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX36xX8d8xX6xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX1xX19xX10xX9e9xX9xXaxX3dxX1fxX20xX9dcxX5xXdxX4xX1xX3dxXb1xX7exX9dcxX117xX20xX6xX1cxX9dcxXb1xX1xX6xXdxX9dcxXexX19xX20xX9cxX1cxX1dxX9dcxX36xX20xX6xX9dcxX1fxX20xX9dcxX5xXdxX4xX1xX9dcxX27xXdxX10xX1cxX9dcxX38xX39xX2xX3bxX3dxX2xX16axX2xX122xX59xX57xXd2xX1xXexX36xXaxX12xX13xX22cxX3xX86xX20xX2ebxX1cxX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX36xX8d8xX6xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX38xX39xX2xX3bxX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX19xX9cxX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xX1dcxX1xX741xX36xX3xX21exX20xX24cxX1cxX1dxX3xX27xX1f0xX5axX3xX1dxXdxX4bdxXdxX3xXexX1xXdxX7fxX20xX3xXexXdxX527xX36xX3xX1cxX35xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX4xX1c1xX6xX3xX1xX20xX7exX7fxX1cxX3xX13xX22cxX3xX246xX1cxX1xX3xX7bxX2cxX2dxX3xXcxX30xX1cxX1xX8bxX3xX1cxX3e4xXdxX3xX4xX1xX20xX1cxX1dxX3xX142xX2dxX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX13xX22cxX3xX86xX20xX2ebxX1cxX3xX1cxX3e4xXdxX3xX19xXdxX74xX1cxX1dxX5axX3xXexX53xXdxX3xX38xX39xX3dxX59xX5axX3xX117xX211xX3xX13xX22cxX3xX86xX20xX2ebxX1cxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xXb1xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX36xX8d8xX6xX3xX1fxX20xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX27xXdxX29xX1cxX3xX38xX39xX2xX3bxXd2xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX1fxXdxX142xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX3dxX20xX5xX12xX0xX1fxXdxX142xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX3dxX1fxXdxX142xX12xX0xX3dxX1fxXdxX142xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX20xXexX1xX9cxX19xXaxX12xX1dcxX1xX3e4xX36xX3xX266xXd2xX205xX0xX3dxXbxX12
Nhóm P.V