Mùa lúa đơm bông
(Baohatinh.vn) - Vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, những cánh đồng lúa lại bắt đầu một hành trình mới - cuộn đòng rạo rực. Mùa lúa đơm bông, bông lúa nhỏ, trắng muốt, lung linh trong nắng sớm, ngọt ngào dịu nhẹ như thiếu nữ tuổi dậy thì…
6cf4xc5caxed34x8e8bx10009xa03axddc2x9689xed63xefb9xf1dbxda04x7ff6x7fccxf64dx10343xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb063xc59axa130xXexX0x9b04xXaxX17xX18xX19xXexX0x9a8fxea31xX19xb716xXexX0xXaxf339xX9x11e1axXdxX18x6f39xX2fxcf9fxb76fx7b07xX5x9eadxXbxXdxX17xX32xXexd391xb1d5xX18xX9xXdx70dfxX18xX9xe95cx117fbxXcxX9xX23xfe49x116bax10cadxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7c21xX17xX18xX19xX32xXexf73fx7d4axX24xX9xX2cxd08bxea89xX35xX9xXbxXax7508xX49xX4axX9xe697x115dexX9xX43xa32cxX66xX9xXbxXaxX6cxX49xX4axX9x832exX71xX9xX49xXaxbfb6xX49xX4axX9xX2cxX6cxX49xXaxX9xX43xfc41xX49xX4axX9xXdxX40xX18xX9xXdxa56fxX35xX9xX23xae45xXbxX9xX43xX74xX66xX9xXcx948dxXbxX9xXaxX62xX49xXaxX9xXbxca90x8f93xX49xXaxX9xXcx7d62xX35xX9x100fbxX9xX2cxX66xXa1xX49xX9xX43x10a6axX49xX4axX9xXaaxX95xX24xX9xXaaxe7c6xX2cxa22dxX9xX3bxX3cxX18xX9xXdxX40xX18xX9xX43xX44xXcxX9xX23xX48xX49xX4axX71xX9xX23xX48xX49xX4axX9xXdxX40xX18xX9xX49xXaxc9efxX71xX9xXbxXaaxX99xX49xX4axX9xXcxX66xX67xXbxX71xX9xXdxX66xX49xX4axX9xXdxX35xX49xXaxX9xXbxXaaxX24xX49xX4axX9xX49xX99xX49xX4axX9xX2fxXb0xXcxX71xX9xX49xX4ax9e35xXbxX9xX49xX4axX62xX24xX9xX19x98ffxX66xX9xX49xXaxbd67xX9xX49xXaxe4a3xX9xXbxXaxX35xad2exX66xX9xX49xX82xX9xXbxX66x8f9exX35xX9xX19x1131fxX26xX9xXbxXaxXabxd826xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8e95xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x930bxXbxXb3xX18xXdxX35xX4axX49xf2bexX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXaax1197dxX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXaaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX160xX1cxX1cxX35xXc6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxXc6x12410xX49xX1cxX49xX17x10b9exX2fxX1cxX2ax11efdxX2ax114fcxX1cxX2ax10f2bx11d57xX19xX70xX2axX7dxX2axX193xX2axX193xXbxX2axX193xX191xX196xXdxX196xXc6x8d25xX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX18dxX35xX19xXbxXaxX160x7769xX196xX196xX33xX158xX168xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX160xX70xX196xX196xX33xX158xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX66xX18xX9xXdxX66xX18xX9xX19xX24xXcxX9xX23xX24xX49xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX158xXbxXb3xX18xXdxX35xX4axX49xX160xX9xX1a8xX66xX2fxXbxX35x1262fxX26xX168xX32xXexf26exXaxX122xX9xXcxXa1xXbxX9xXaxX11exX49xX9xX122xXb0xX2cxX9xX2cx6f4cxX18xX9xX43x8daaxXbxX9xXbxXaaxec44xX35xX71xX9xa109xXaxX35xX9xXbxX35xX127xXbxX9xXbxXaaxX236xX35xX9xX2cxXaxX66xX26x10337xX49xX9xXbx10849xX9xX2cxX6cxX35xX9xXdxX62xX49xXaxX9xXdxX95xX49xXaxX9xX2cxX22dxX18xX9xX2cxX66xX67xX35xX9xX158xX66xdf47xX49xX9xX2fxX18xX49xX4axX9xX24xX35xX9xX49xX8cxX49xX4axX9xX43xX74xX66xX9xXaxX95xX71xX9xX231xX26xX9xXdxX62xX9xX23axXaxX35xX9xXcxX3cxX18xX9xXdxX40xX18xX9xX43xX44xXcxX9xX23xX48xX49xX4axX9xX23xX99xXbxX9xX43xX74xX66xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXaaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX160xX1cxX1cxX35xXc6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxXc6xX188xX49xX1cxX49xX17xX18dxX2fxX1cxX2axX191xX2axX193xX1cxX2axX196xX197xX19xX70xX2axX7dxX2axX193xX2axX193xXbxX197xX196xX196xX193xXdxX2axXc6xX1a8xX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX18dxX35xX19xXbxXaxX160xX1baxX196xX196xX33xX158xX168xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX160xX70xX196xX196xX33xX158xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX66xX18xX9xXdxX66xX18xX9xX19xX24xXcxX9xX23xX24xX49xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX158xXbxXb3xX18xXdxX35xX4axX49xX160xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXaaxX168xX32xXexX149xX48xX49xX4axX9xXdxX40xX18xX9xXbxXaaxX99xX49xX4axX9xXcxX119xX49xX71xX9xXcxX26bxX26xX9xXcx7317xX26xX9xX158xX127xX33xX9xXaxX95xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX149xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX158xXbxXb3xX18xXdxX35xX4axX49xX160xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXaaxX168xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXaaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX160xX1cxX1cxX35xXc6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxXc6xX188xX49xX1cxX49xX17xX18dxX2fxX1cxX2axX191xX2axX193xX1cxX2axX196xX197xX19xX70xX2axX7dxX2axX193xX2axX193xXbxX2axX70xX70x6f3axXdxX197xXc6xX1a8xX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX18dxX35xX19xXbxXaxX160xX1baxX196xX196xX33xX158xX168xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX160xX70xX196xX196xX33xX158xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX66xX18xX9xXdxX66xX18xX9xX19xX24xXcxX9xX23xX24xX49xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX149xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX158xXbxXb3xX18xXdxX35xX4axX49xX160xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXaaxX168xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXaaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX160xX1cxX1cxX35xXc6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxXc6xX188xX49xX1cxX49xX17xX18dxX2fxX1cxX2axX191xX2axX193xX1cxX2axX196xX197xX19xX70xX2axX7dxX2axX193xX2axX193xXbxX191x78d2xX3e9xX7dxXdxX3e9xXc6xX1a8xX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX18dxX35xX19xXbxXaxX160xX1baxX196xX196xX33xX158xX168xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX160xX70xX196xX196xX33xX158xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX66xX18xX9xXdxX66xX18xX9xX19xX24xXcxX9xX23xX24xX49xX4axX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX66xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX158xXbxXb3xX18xXdxX35xX4axX49xX160xX9xX1a8xX66xX2fxXbxX35xX217xX26xX168xX32xXexX4xXaxX122xX18xX9xX33xXax89afxX35xX9xX49x9b3cxX49xX4axX9xX23x74f8xX2cxX9xX49xXaxX122xX9xXcxX3cxX18xX9xXax97c1xX71xX9xXcxX3cxX18xX9xXdxX40xX18xX9xXbxXaaxX12fxX9xXbxXaxX122xX236xX49xX4axX9xX43xX529xX49xX9xX49xXaxX82xX49xX4axX9xX2cxX44xX49xX9xXcxX122xX18xX9xXaaxX62xX24xX9xX23axXaxX48xX49xX4axX9xXaxX11exX49xX9xXbxXaaxX122xXb0xX2cxXc6xX9xX4xXaxf634xXbxX9xX43xX127xX49xX71xX9xX2cxXaxX579xXbxX9xX43xX35xX71xX9xX43xX24cxX9xXdxX95xX35xX9xX49xXaxX82xX49xX4axX9xX4axX35xX110xXbxX9xX2fxX122xX44xX49xX4axX9xXcxX18xX35xX9xXdxX231xX33xX9xXdxX6cxX49xXaxX71xX9xX19xX119xX66xX9xX49xX4axX110xXbxXc6xX9xb070xX24cxX9xXaaxX8cxX35xX9xX2cxX525xX9xX2cxX6cxX49xXaxX9xX43xX8cxX49xX4axX9xX49xXaxX122xX9xX33xXaxX525xX9xXdx930dxX49xX9xXcxX3cxX35xX9xX49xX8cxX49xX4axX9xX49xX62xX49xX71xX9xX49xX4axX18xX35xX9xX49xX4axX6cxX35xX9xX2cxX22dxX18xX9xXaxX122xX44xX49xX4axX9xXdxX40xX18xX9xXcxXb0xX35xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX158xXbxXb3xX18xXdxX35xX4axX49xX160xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXaaxX168xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXaaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX160xX1cxX1cxX35xXc6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxXc6xX188xX49xX1cxX49xX17xX18dxX2fxX1cxX2axX191xX2axX193xX1cxX2axX196xX197xX19xX70xX2axX7dxX2axX193xX2axX193xXbxX197xX494xX2axX1baxXdxX70xXc6xX1a8xX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX18dxX35xX19xXbxXaxX160xX1baxX196xX196xX33xX158xX168xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX160xX70xX196xX196xX33xX158xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX66xX18xX9xXdxX66xX18xX9xX19xX24xXcxX9xX23xX24xX49xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX158xXbxXb3xX18xXdxX35xX4axX49xX160xX9xX1a8xX66xX2fxXbxX35xX217xX26xX168xX32xXexX21cxXaxX82xX49xX4axX9xX18xX35xX9xX4axX99xX49xX9xX23xX529xX9xX188xXb0xX35xX9xX49xX48xX49xX4axX9xXbxXaxX48xX49xX71xX9xX2cxXaxX99xX2cxX9xXaxb4a9xX49xX9xX2fxefc7xX9xX23axXaxX48xX49xX4axX9xX23xX18xX24xX9xX4axX35xX236xX9x10778xX66xX5d7xX49xX9xX43xX122xX579xX2cxX9xX188xX119xX9xX43xXbbxX49xX4axX9xX43xXbbxX49xX4axX9xX49xX4axX110xXbxX9xX49xX4axX62xX24xX71xX9xXcxX6cxXbxX9xXbxXaxX44xXcxX9xX2fxX82xX18xX9xXdxX40xX18xX9xX49xXaxX122xX9xX43xX6cxX49xXaxX9xXbxXaxX52exX2cxX9xX2cxX525xX9xXcxXa1xXbxX9xXcxX35x11ba7xX49xX9xX23axaa7axX9xX52exX2cxX9xXbxX66xX12fxX35xX9xXbxXaxX44xXc6xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX158xXbxXb3xX18xXdxX35xX4axX49xX160xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXaaxX168xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXaaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX160xX1cxX1cxX35xXc6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxXc6xX188xX49xX1cxX49xX17xX18dxX2fxX1cxX2axX191xX2axX193xX1cxX2axX196xX197xX19xX70xX2axX7dxX2axX193xX2axX193xXbxX193xX7dxX3e9xX193xXdxX7dxXc6xX1a8xX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX18dxX35xX19xXbxXaxX160xX1baxX196xX196xX33xX158xX168xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX160xX70xX196xX196xX33xX158xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX66xX18xX9xXdxX66xX18xX9xX19xX24xXcxX9xX23xX24xX49xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX158xXbxXb3xX18xXdxX35xX4axX49xX160xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXaaxX168xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXaaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX160xX1cxX1cxX35xXc6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxXc6xX188xX49xX1cxX49xX17xX18dxX2fxX1cxX2axX191xX2axX193xX1cxX2axX196xX197xX19xX70xX2axX7dxX2axX193xX2axX193xXbxX3e9xX3e9xX193xX7dxXdxX1baxXc6xX1a8xX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX18dxX35xX19xXbxXaxX160xX1baxX196xX196xX33xX158xX168xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX160xX70xX196xX196xX33xX158xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX66xX18xX9xXdxX66xX18xX9xX19xX24xXcxX9xX23xX24xX49xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX158xXbxXb3xX18xXdxX35xX4axX49xX160xX9xX1a8xX66xX2fxXbxX35xX217xX26xX168xX32xXexX61xX62xX9xX2cxX525xX9xX49xXaxX82xX49xX4axX9xX49xXaxX110xX2cxX9xX49xXax90f2xX49xX71xX9xX24xX925xX49xX9xXdxX122xX49xX4axX9xX2cxX22dxX18xX9xX49xX4axX122xX236xX35xX9xX49xX48xX49xX4axX9xX19xX26bxX49xX9xX32xXcxXa1xXbxX9xX49xX99xX49xX4axX9xXaxX18xX35xX9xX2fxX122xX44xX49xX4axX32xX9xX2cxXaxX99xXbxX9xX2cxXaxX35xX66xX9xXbxXaaxX24xX49xX4axX9xXbxX250xX49xX4axX9xXaxX95xXbxX9xX4axX95xX24xXc6xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x10d33xX66xXbxXaxX24xXaaxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX158xXbxXb3xX18xXdxX35xX4axX49xX160xX9xXaaxX35xX4axXaxXbxX168xX32xXexX21cxX4axX66xX26x8751xX49xX9xX3xX18xX49xXaxX9xXb3xX9xX986xX49xXaxX9xX5bxX24xX62xX35xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Nguyễn Oanh - Anh Hoài