71 tàu cá các tỉnh vào trú ẩn an toàn tại âu trú bão Thạch Kim
baohatinh.vn
ca99x16898x1827dxf9a4x1700exf833x138e7x122e5x104a5xX7x16301x154dfxfaf5xde38x1299ax11e34xX5x113d4xXax11ed0xddf9xX2xX3xXexdcc0x16220xX3xX4x17c92xX3xX4xX1bxX4xX3xXex16ca5x16ebexX1xX3xf3d6xX17x1205bxX3xXex1454dxd931xX3xe4e0xX23xX3xX6xX23xX3xXexX28xX17xX23xX3xXex1358dxXdxX3x17947xX18xX3xXexX2bxX2cxX3xd3e6x17230xX28xX3xXcxX1xX3axX4xX1xX3xf14dxXdxd13exX0x161a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx177acxX28xeab4x151b3xXaxX12xf8aexX3axXdxX3xX2cxX64xX3x11886x14afbxX3xXcxX1bxX3x1692dx115bexX18xX64x12ac1xX23xX3x126cdxX3x122f7xX1x15decxX3xX67xd527xX23xX3xXexX2bx14ec3x174dcxX23xX75xX3xX67xX82xX23xX3xX61xXdxX78xX23xX3xXbxX1xe5f2xX23xX75xX3x10b0bx17b1bxX6xX3xe06bxX7fxXexX3x169b8xXcxX1xX3axX4xX1xX3xX4exXdxX50x17146xX3x13b7cxf3e1xX4xX3x14a09xX17x11a8exX3xX4xX1xX28xX3xX44xXdxf514xXex12152xX3xXexX28xX17xX23xX3xX44xXb0xX3xXexX17xX18xX3xXexX1xX18xX64xd2d4xX23xX3xX4x1632bxX6xX3xX23xX75xX87xX3xX63xX3dxX23xX3xXcxX1xX3axX4xX1xX3xX4exXdxX50xXbfxX3xXcxX1xX3axX4xX1xX3xX61xf459xX23xX75xX3x14a7fxX45xX3xX26xX17xX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX23xX3xX6xX23xX3xXexX28xX17xX23xX3xXexX3axXdxX3xX3dxX18xX3xXexX2bxX2cxX3xX44xX45xX28xX3xXcxX1xX3axX4xX1xX3xX4exXdxX50x107fexX3xX74xX75xX28xX17xXdxX3xX7x182d7xX3xXexX17xX18xX3xXexX1xX18xX64xXd1xX23xX3xXb3xX17xX3xXcxfc80xX23xX1xXbfxX3xX4xX7fxX3xX13xX2xX3xXexX17xX18xX3xXexX1xX18xX64xXd1xX23xX3xX4xXd5xX6xX3xX23xX75xX87xX3xX63xX3dxX23xX3xX4xX1bxX4xX3xXexX22xX23xX1xXbfxX3xXexX1xX17xX23xX1xX3xXbxX1xX12dxd5cbxX3xX67xX17xX3xX74x14783xX23xX75xXbfxX3xX61x15633xX23xX1xX3xX67x13ec8xX23xX1xXbfxX3x157bexX18x111e4xX23xX75xX3xX61xX17fxX23xX1xXbfxX3xX74xX75xX1x1604axX3x138e1xX23xXbfxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXb3xX7fxX6x172bexX3xX4x171fdxX23xX75xX3xXf6xX87x15c72xX4xX3xX26xX17xX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX44xX45xX28xX3xX6xX23xX3xXexX28xX17xX23xX3xXexX3axXdxX3xXf6xX3dxX64xX124xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX75xX9xXax17839xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX63xX63xXdxX23xX75xX9xXaxX1e7xXaxX3x1664fxXdxX63xXexX1xX9xXaxX1e7x17378xX202xXaxX3xX6xX5xXdxX75xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX2bxXaxX3xX44xX28xX2bxX63xX10xX2bxX9xXaxX202xXaxX12xX0xXexX44xX28xX63xX64xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX50xX75xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX124xX44xX6xX28xX1xX6xXexXdxX23xX1xX124xX26xX23xX52xX23xX10xX1faxX7xX52xX2xX1e7x1793fx12748xX52xcbaexX1e7xX63x15094xX2xX254xX252xX2xX202xX202xXexX1e7xX251xX2xX251xX202xX5xX202xX124xe31bxXbxX75xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX63xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX63xX12xX0xX52xXexX63xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xX52xXexX44xX28xX63xX64xX12xX0xX52xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX28xX63xX64xXaxX12xX9bxX1bxX4xX3xXexX17xX18xX3xXexX1xX18xX64xXd1xX23xX3xX23xX17xX64xX3xXf6xX87xX1b0xX4xX3xX5x106a9xX4xX3xX5xX87xX1b0xX23xX75xX3xXexX2bxX2c4xX4xX3xX7dxX9bxX61xXafxX3xXexX3axXdxX3xXf6xX3dxX64xX3xX1xX87xf167xX23xX75xX3xX63x18294xX23xX3xX26xX17xX28xX3xX23xX10xX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX6xX23xX3xXexX28xX17xX23xX3xX26xX17xX3xXexX3axX28xX3xXf6xXdxXd1xX18xX3xeb7axXdxX198xX23xX3xX75xXdxX2cxXbxX3xXf6x1481dxX3xX23xX1x10825xX23xX75xX3xX26x1667axX23xX3xXf6xXd1xX3xX4x122d6xX23xX3xXexX1xXdxXbdxXexX124xX3xX67xX82xX23xX3xX61xXdxX78xX23xX3xXbxX1xX97xX23xX75xX3xX9bxX9cxX6xX3xX9fxX7fxXexX3xXexXdxXbdxXbxX3xXex118d9xX4xX3xX44xX1bxX50xX3xXexX2bxX34bxX3xXf6xd4fexX3xX75xXdxX2cxXbxX3xXf6xX314xXbfxX3x14f14xX23xX75xX3xX4xX87xX18xX3xX23xX75xX87xX3xX63xX3dxX23xXbfxX3xXexX17xX18xX3xXexX1xX18xX64xXd1xX23xX3xX309xX1xXdxX3xX4xX7fxX3xX26xX31dxX23xX3xXf6xXd1xX3xX44xX3dxXexX3xXexX2bx183f4xX4xX3x17058xX18bxX64xX3xX2bxX6xX124xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX18xXexX1xX28xX2bxXaxX12xX9bxX1xe823xX23xX1xX3xXcxX1xX18xX0xX52xXbxX12
Chính Thu