Những “cú lừa cực mạnh” khiến người xem phải giật mình
Xem xong những tình huống hài hước như thế này dễ khiến cho nhiều người phải giật mình bật cười.
1061x7095x3772x3804x931ax11a1x6956x45b1x7fc6xX7x9dd4x58b5x8623x32b7x5bbex8785xX5x327exXax36dax18bfxX1x11c9x68bax8391xX3x8fbbxX4x2401xX3xX5x52f3xX6xX3xX4x2a50xX4xX3x15f1x9a4fxX16xX1x57cbxX3x2d53xX1xXdx7e75xX16xX3xX16xX17x928bx9240xXdxX3x2278xX10xX25xX3xXbxX1x688bxXdxX3xX17xXdx33d0xXexX3xX25x6304xX16xX1xX0x55b5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6370xX10xX6x2a8cxXaxX12x9595xX10xX25xX3xX37x3073xX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX46xX16xX1xX3xX1x8a6ax5134xX16xX17xX3xX1x2d21xXdxX3xX1xX33x1741xX4xX3xX16xX1xX33xX3xXexX1xX2exX3xX16xX7ax934cxX3xX5cx4da9xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX4xX1xX64xX3xX16xX1xXdx2f1axX74xX3xX16xX17xX33xX34xXdxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX17xXdxX42xXexX3xX25xX46xX16xX1xX3x3d12xX42xXexX3xX4xX33xX34xXdx3111xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4dadxX64xX5cxX8cxXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxXexX1xX74xX25xXb6xX3xXdx10f6xX10xX16xXexX10x7b30xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXax1320xXdxX5cxXexX1x1c3fxX3x1830xX2x9785xXbxX37x149cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXfcxX3x3186x7882xX100xXbxX37xX103xXaxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX4axX4axXdxXbexXb6xX6xX64xX1xX6xXexXdxX16xX1xXbex9377xX16xX4axX16xX10xXf7xX7xX4ax83efxX2xX2x525dxX4axX2xX130xX10exX5cx6febxX139xX10dxX139x8b73xX133xX130xXexX13dxX130xX10exX139xX5xX2xX139x8640xX16xX1xX74xX16xX17xX148xX100xX148xX2xXfexX2xX13dx1862xX10exX130xX133xX2xX155xX148xX13dxXbexX17xXdx4009xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX4xX1bxX3xX5xX1exX6xX3xX4xX22xX4xX3xX25xX26xX16xX1xX29xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX16xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX10xX25xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX17xXdxX42xXexX3xX25xX46xX16xX1xXaxX3xXf7xXdxX5cxXexX1xX9xXaxXfexX2xX100xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX10dxX10exX100xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX128xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10xX16xXexXedxX8cxX148xXb6xX64xX5cxX8cxX3xX5cxXexX5cxX10xX160xX6xX74xX5xXexX3xX4xX5xX10xX6xXedxX160xXdxX37xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xXedxX64xX5xX10xX9xXaxX4xX64xX16xXexX10xX16xXexXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX6xXbxXexXdxX64xX16xXaxX12xXe8xX1xX74x7db5xX16xX3xXb6x5777xX3x71a4x538axX8cxX3xX234x94b4xX3xX4xX22exX16xX3xXexX1xX42xX16xX3xX16xX1xX33xX16xX17xX3xX4x83e5xXdxX3xX2bxX2exXexX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xXb6xX6xX64xX3xX16xX17xX33xX34xXdxX3xX16xX17x7fd4xX3xX16xX17x1248xX6xXbexX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX5cxXdxX128xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX74xXexX1xX64xXedxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX5cxXdxX128xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX5cxX7xX4xX64xX5cxX10xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX5cxXdxX128xX3xXdxX5cxX9xXax50b3xX64xX16xX10xX148xX2bxX100xX13dxX5xX8cxXbxX2xXdxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX5cxXdxX128xX3xXdxX5cxX9xXaxX7xX1xX6xXedxX10xX148xX2bxX100xX13dxX5xX8cxXedxX133xX4xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX5cxXdxX128xX3xXdxX5cxX9xXaxXbxX5xX6xX4xX10xX25xX10xX16xXexX148xX2bxX17xX17xX155xX100xX139xX4xX130xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX5cxXdxX128xX3xXdxX5cxX9xXaxXb6xX6xX16xX16xX10xXedxX148xX2bxX100xX13dxX5xX8cxXbxX2xXdxX148xX2bxX17xX17xX155xX100xX2xX10dxX74xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX5cxXdxX128xX3xXdxX5cxX9xXaxX7xX5xX64xXexX148xX2xX148xX2bxX100xX13dxX5xX8cxXbxX2xXdxX148xX2bxX17xX17xX155xX100xX2xX10dxX74xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe8xX10xX16xXexX10xXedxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxXf7xXdxX5cxXexX1xXfcxX3xXfexX2xX100xXbxX37xX103xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXfcxX3xX133xX2xX13dxXbxX37xX103xXaxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX4axX4axXdxXbexXb6xX6xX64xX1xX6xXexXdxX16xX1xXbexX128xX16xX4axX16xX10xXf7xX7xX4axX130xX2xX2xX133xX4axX2xX130xX10exX5cxX139xX139xX10dxX139xX10exX130xX130xXexXfexX139xX13dxX133xX5xX130xX148xX16xX1xX74xX16xX17xX148xX2xX148xX2xXfexX2xX13dxX155xX10exX130xX133xX2xX155xX148xX133xXbexX17xXdxX160xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX4xX1bxX3xX5xX1exX6xX3xX4xX22xX4xX3xX25xX26xX16xX1xX29xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX16xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX10xX25xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX17xXdxX42xXexX3xX25xX46xX16xX1xXaxX3xXf7xXdxX5cxXexX1xX9xXaxXfexX2xX100xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX133xX2xX13dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX5cxXdxX128xX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX6xXbxXexXdxX64xX16xXaxX12xXe8xX24bxX4xX3x33baxX74x4746xX3x8288xX16xX17xX3xX4xX22exX16xX3xXexX1xX42xX16xX3xXb6xX232xX3xX19xX7xX42xXbxX3xXb6x2d95xX8cxX29xXbexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX17x7e07xX4xX1xX74xX531xXexX1xXdxX4xX1xX531xX139xX133xX139xX13dxXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe8xX10xX16xXexX10xXedxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxXf7xXdxX5cxXexX1xXfcxX3xXfexX2xX100xXbxX37xX103xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXfcxX3xX10dxX10dxX155xXbxX37xX103xXaxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX4axX4axXdxXbexXb6xX6xX64xX1xX6xXexXdxX16xX1xXbexX128xX16xX4axX16xX10xXf7xX7xX4axX130xX2xX2xX133xX4axX2xX130xX10exX5cxX139xX139xX10dxX139xX10exX100xX10exXexX133xX10dxX13dxX139xX5xX2xX148xX16xX1xX74xX16xX17xX148xX10dxX148xX2xXfexX2xX13dxX155xX10exX130xX133xX2xX155xX148xX100xXbexX17xXdxX160xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX4xX1bxX3xX5xX1exX6xX3xX4xX22xX4xX3xX25xX26xX16xX1xX29xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX16xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX10xX25xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX17xXdxX42xXexX3xX25xX46xX16xX1xXaxX3xXf7xXdxX5cxXexX1xX9xXaxXfexX2xX100xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX10dxX10dxX155xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX6xXbxXexXdxX64xX16xXaxX12x1a66xX6xX16xX17xX3xX7xX75xX16xX17xX3xX3dxX64xX3xXexX1xX46xX3xXb6xX232xX3xXbxX1xX24bxXexX3xX1xXdx9500xX16xXbexX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX128xX3xXdxX5cxX9xXaxX2dfxX64xX16xX10xX148xX2bxX100xX13dxX5xX37xX37xXedxX155xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX5cxXdxX128xX3xXdxX5cxX9xXaxX7xX1xX6xXedxX10xX148xX2bxX100xX13dxX5xX8cxX2xXb6xX1xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX5cxXdxX128xX3xXdxX5cxX9xXaxXbxX5xX6xX4xX10xX25xX10xX16xXexX148xX2bxX160xX37xX74xXfexX17xXb6xX25xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX5cxXdxX128xX3xXdxX5cxX9xXaxXb6xX6xX16xX16xX10xXedxX148xX2bxX100xX13dxX5xX37xX37xXedxX155xX148xX2bxX160xX37xX74xXfexXdxX6xX133xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX5cxXdxX128xX3xXdxX5cxX9xXaxX7xX5xX64xXexX148xX2xX148xX2bxX100xX13dxX5xX37xX37xXedxX155xX148xX2bxX160xX37xX74xXfexXdxX6xX133xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xXdxX16xX7xX3xXdxX5cxX9xXaxX10dxXb6xX10dxX100xXb6xX10exX130xX160xX148xXfexX139xX13dxX10exX10xX100xX6xX2xX155xXfexX133xX10xXfexX130xX2xXfexX10xX4xX4xX130xX4xX6xXfexX155xX139xX100xX5cxX4xX10xX133xX133xX13dxX148xX2xX148xX100xX133xX10exXfexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10dxXb6xX10dxX100xXb6xX10exX130xX160xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX2bxX10xX8cxX9xXaxXfexX139xX13dxX10exX10xX100xX6xX2xX155xXfexX133xX10xXfexX130xX2xXfexX10xX4xX4xX130xX4xX6xXfexX155xX139xX100xX5cxX4xX10xX133xX133xX13dxXaxX12xX0xXdxX16xX7xX3xXdxX5cxX9xXaxX10dxXb6xX10dxX100xXb6xX10exX130xX160xX148xXfexX139xX13dxX10exX10xX100xX6xX2xX155xXfexX133xX10xXfexX130xX2xXfexX10xX4xX4xX130xX4xX6xXfexX155xX139xX100xX5cxX4xX10xX133xX133xX13dxX148xX2xX148xX100xX133xX10exXfexX148xX2xXaxX12xX0xX5cxXdxX128xX3xXdxX5cxX9xXaxX8cxX64xX25xX10xX5cxXdxX6xX148xXbxX6xX7xX7xXb6xX6xX4xX2bxX148xXfexXb6xX13dxX10xX13dxX13dxX133xX139xX2xX5cxXfexX155xX133xX10exXb6xX10exXb6xX10exX10xXfexX133xX10xX2xX139xX5cxX4xX130xX10dxXb6xXb6xX100xX130xX148xX2xXfexX2xX10exX139xX10exX133xX13dxX10exX130xX155xX2xX100xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX5cxXdxX128xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxXedxX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexXedxX64xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdx981axX16xX3xX502xX74xX6xX16xXfcxX0xX4axX7xXexXedxX64xX16xX17xX12xX0xX74xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX148xXexX1xX74xX25xXb6xX148xX6xX16xX5cxX148xX7xX6xXbxX64xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX3dxX16xX1xX3xX1xX7axXdxX3xX1xX33xX7fxX4xX3xXexXedxX64xX16xX17xX3xX16xX17xX7axX8cxXaxX3xX1xXedxX10xX160xX9xXaxX4axX6xX16xX1xX148xX128xX74xXdxX4axX16xX1xX74xX16xX17xX148xX6xX16xX1xX148xX1xX6xXdxX148xX1xX74xX64xX4xX148xXexXedxX64xX16xX17xX148xX16xX17xX6xX8cxX4axX2xXfexX139xX13dxX139xX130xXbexX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xX7xXedxX4xX9xXaxX4axX25xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX130xX139xX4axX16xX10xXf7xX7xX4axX2xX10exX10dxXfexX4axX2xX139xXfexX5cxXfexX139xX13dxX100xX100xX139xX139xXexX13dxX133xX155xXfexX5xX2xXbex480cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX4xX1bxX3xX5xX1exX6xX3xX4xX22xX4xX3xX25xX26xX16xX1xX29xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX16xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX10xX25xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX17xXdxX42xXexX3xX25xX46xX16xX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX128xX12xX0xX7xXexXedxX64xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX3dxX16xX1xX3xX1xX7axXdxX3xX1xX33xX7fxX4xX3xXexXedxX64xX16xX17xX3xX16xX17xX7axX8cxXaxX3xX1xXedxX10xX160xX9xXaxX4axX6xX16xX1xX148xX128xX74xXdxX4axX16xX1xX74xX16xX17xX148xX6xX16xX1xX148xX1xX6xXdxX148xX1xX74xX64xX4xX148xXexXedxX64xX16xX17xX148xX16xX17xX6xX8cxX4axX2xXfexX139xX13dxX139xX130xXbexX1xXexX25xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX3dxX16xX1xX3xX1xX7axXdxX3xX1xX33xX7fxX4xX3xXexXedxX64xX16xX17xX3xX16xX17xX7axX8cxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexXedxX64xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXe8xX1xX74xX22exX16xX3xX4x17bcxX25xX3xX16xX33xX7fxX4xX3xX128x54f1xX3xX5xX64x215fxX3xXbxX1x3744xX16xX17xX3xX16xX17xX239xX3xX4xX1xX64xX3xX506xX16xX17xX3xX4xX1x1754xX16xX17xX3xXb6xXa73xX25xX3xX16xX1xX42xX74xXa77xX3xX16xX17xX7axX8cxX3xX234xX235xX74xX3xXexXdxX8a8xX16xX3xX234xXdxX3xX1x7142xX4x7e19xX3xX5xX7axX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX2bxX1xX64xX3dxX16xX1xX3xX2bxX1x9e11xX4xX3xX128xX74xXdxX3xX16xX1x39a1xX16xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX16xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX10xX25xX3xXb6xX42xXexX3xX4xX33xX34xXdxXbexX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX3dxX16xX1xX3xX1xX7axXdxX3xX1xX64xXexX3xX16xX1x34d0xXexX3x47c8xX6xX4xX10xXb6xX64xX64xX2bxX3xXexXedxX64xX16xX17xX3xX16xX17xX7axX8cxXaxX3xX1xXedxX10xX160xX9xXaxX4axX17xX64xX4xX148xX1xX6xXdxX4axX16xX1xX74xX16xX17xX148xX6xX16xX1xX148xX1xX6xXdxX148xX1xX64xXexX148xX16xX1xX6xXexX148xX160xX6xX4xX10xXb6xX64xX64xX2bxX148xXexXedxX64xX16xX17xX148xX16xX17xX6xX8cxX4axX2xX100xX100xXfexX100xX155xXbexX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xX7xXedxX4xX9xXaxX4axX25xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX130xX139xX4axX16xX10xXf7xX7xX4axX2xX10exX130xX130xX4axX2xX139xX10exX5cxX100xX139xX155xX130xX100xX2xX13dxXexX10exX2xX139xX13dxX5xX13dxX148xX6xX16xX1xX74xXbexX972xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX4xX1bxX3xX5xX1exX6xX3xX4xX22xX4xX3xX25xX26xX16xX1xX29xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX16xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX10xX25xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX17xXdxX42xXexX3xX25xX46xX16xX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX128xX12xX0xX7xXexXedxX64xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX3dxX16xX1xX3xX1xX7axXdxX3xX1xX64xXexX3xX16xX1xXb19xXexX3xXb1cxX6xX4xX10xXb6xX64xX64xX2bxX3xXexXedxX64xX16xX17xX3xX16xX17xX7axX8cxXaxX3xX1xXedxX10xX160xX9xXaxX4axX17xX64xX4xX148xX1xX6xXdxX4axX16xX1xX74xX16xX17xX148xX6xX16xX1xX148xX1xX6xXdxX148xX1xX64xXexX148xX16xX1xX6xXexX148xX160xX6xX4xX10xXb6xX64xX64xX2bxX148xXexXedxX64xX16xX17xX148xX16xX17xX6xX8cxX4axX2xX100xX100xXfexX100xX155xXbexX1xXexX25xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX3dxX16xX1xX3xX1xX7axXdxX3xX1xX64xXexX3xX16xX1xXb19xXexX3xXb1cxX6xX4xX10xXb6xX64xX64xX2bxX3xXexXedxX64xX16xX17xX3xX16xX17xX7axX8cxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexXedxX64xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX13x93a5xXdxX3xX7xXa73xX3xX4xX239xX6xX3xX6xX16xX1xX3xX1x76e9xX16xX17xXa77xX3xXexX8a8xX16xX3xXexXedxXaccxX25xX3xX4x5888xX3xXex429exX25xXa77xX3xXexXdxX9exX16xX3xXexXedxX6xX64xX3xX4xX1xX74xX75xXdxX3xX25xX1bxX4xXaafxX3xX5xX7axX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX46xX16xX1xX3xX3dxX16xX1xX3xX1xX7axXdxX3xX1xX33xX7fxX4xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX16xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX10xX25xX3xXb6xX42xXexX3xX4xX33xX34xXdxXbexX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX139xX3xX3dxX16xX1xX3xX1xX7axXdxX3xX1xX64xXexX3xXexXedxX8a8xX16xX3xXb1cxX6xX4xX10xXb6xX64xX64xX2bxXaxX3xX1xXedxX10xX160xX9xXaxX4axX6xX16xX1xX148xX128xX74xXdxX4axX2xX139xX148xX6xX16xX1xX148xX1xX6xXdxX148xX1xX64xXexX148xXexXedxX10xX16xX148xX160xX6xX4xX10xXb6xX64xX64xX2bxX4axX2xX2xXfexX10exX139xX155xXbexX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xX7xXedxX4xX9xXaxX4axX25xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX130xX139xX4axX16xX10xXf7xX7xX4axX2xXfexX130xX13dxX4axX2xX139xX100xX5cxX2xX139xX100xX100xX155xX10dxX2xXexX155xX130xX139xX10exX5xX130xXbexX972xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX4xX1bxX3xX5xX1exX6xX3xX4xX22xX4xX3xX25xX26xX16xX1xX29xX3xX2bxX1xXdxX2exX16xX3xX16xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX10xX25xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX17xXdxX42xXexX3xX25xX46xX16xX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX128xX12xX0xX7xXexXedxX64xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX139xX3xX3dxX16xX1xX3xX1xX7axXdxX3xX1xX64xXexX3xXexXedxX8a8xX16xX3xXb1cxX6xX4xX10xXb6xX64xX64xX2bxXaxX3xX1xXedxX10xX160xX9xXaxX4axX6xX16xX1xX148xX128xX74xXdxX4axX2xX139xX148xX6xX16xX1xX148xX1xX6xXdxX148xX1xX64xXexX148xXexXedxX10xX16xX148xX160xX6xX4xX10xXb6xX64xX64xX2bxX4axX2xX2xXfexX10exX139xX155xXbexX1xXexX25xXaxX12xX2xX139xX3xX3dxX16xX1xX3xX1xX7axXdxX3xX1xX64xXexX3xXexXedxX8a8xX16xX3xXb1cxX6xX4xX10xXb6xX64xX64xX2bxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexXedxX64xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12x8ca7xXb19xX8cxX3xX128xXa73xX3xX7xX7fxX25xX3xX4xXce5xX3xX1xX26xXdxX3xX4xX1xX64xX3xX7x8a70xX4xX3xX2bxX1x86bfxX10xX103xX3xX639x48c8xX16xX17xX3xX7xX6xX74xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXb6xXedfxX4xX3xX3dxX16xX1xX3xX234x7e85xXbxX103xX3x794fxX1xXdxX3x1e0axX25xXdxX16xX10xX25xX3xX7xX6xX16xX17xX3x86d4xXdxX654xXexX3xX13xX6xX25xXa77xXbexXbexXbexX3xX5xX7axX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX46xX16xX1xX3xX3dxX16xX1xX3xX1xX7axXdxX3xX1xX33xX7fxX4xX3xX1xX64xXexX3xX16xX1xXb19xXexX3xXb1cxX6xX4xX10xXb6xX64xX64xX2bxX3xX16xX17xX7axX8cxX3xX502xX74xX6xXbexX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX74xX5xX12xX0xX5cxXdxX128xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXedxXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xXbxX3xXdxX5cxX9xXaxX5cxXdxX128xX148xX17xXbxXexX148xX6xX5cxX148xX2xXfexX139xX155xX10exX10dxX2xX10dxX139xX130xX10exX139xX155xX148xX139xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3990xX64xX74xXedxX4xX10xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX17xX64xX64xX17xX5xX10xX148xX502xX74xX10xXedxX8cxX148xXdxX5cxX9xXaxXe8x5c5axX531xX7xX972x8120xXe8xX10exX155xXfd6xX10exXe8xXb1cxX4x3f51xXf08xXf04xX17xX64xX5cxXfexX13xXf7xXf08xX13x47a7xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xXcxX1xX10xX64xX3x9881xX6xX16xX128xXdxX10xXexX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axXdxX16xX7xX12xX0xX4axXdxX16xX7xX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX5cxXdxX128xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX10xX6xX5cxX7xX148xX6xX5cxXe8xX6xX5xX5xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX5cxXdxX128xX3xXdxX5cxX9xXaxX74xX2bxX148xX4xX64xX16xXexX10xX16xXexX148xXbxX5xX6xX8cxX10xXedxX148xX2xXfexX2xX10exX139xX10exX133xX13dxX10exX10dxXfexX13dxX13dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74xX2bxX148xXbxX5xX6xX8cxX10xXedxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxXbxX74xX74xXdxX5cxX9xXaxX2xXfexX2xX10exX139xX10exX133xX13dxX10exX10dxXfexX13dxX13dxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX148xX74xX2bxX7xXexXdxX4xX2bxX8cxX10xX37xX4xX5xX74xX5cxX10xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12xX0xX4axX5cxXdxX128xX12