Từ 1/1/2011, cấp thẻ bảo hiểm y tế không có ảnh
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản thống nhất quy định, từ ngày 1/1/2011, tạm ngừng mọi hình thức cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có ảnh (kể cả in ảnh và dán ảnh đóng dấu nổi trên thẻ BHYT cá nhân hay thẻ BHYT hộ gia đình).
997bxb0a0xeffexfb79xfd0cxa3f3xa74axad7fxc2f8xX7xcb20xd155x1155ex10a49xadcaxfed9xX5x10131xXaxc7dcxXcxd0cexX3xX2xefbexX2xX17xf687x9cdcxX2xX2xe34axX3xX4xffcexXbxX3xXexX1xa646xX3xc22fxac68x11d95xX3xX1xXdx1134fxdd59xX3xe0acxX3xXexe76fxX3xeafaxX1x10398x10968xac04xX3xX4x11a1fxX3xX29xX39xX1xX0xX17xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcfe0xX10xX6xf008xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10x117d0xXexcb76xX6xX5xXdxX3axX39xe56cxX3x10ff4xe299xX7xXexXdxf2a0xX31xXaxX12xcdbdxX29xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX61x10133xX3xX1x11370xXdxX3xff7bxX74xX52xcddexX52xd14cxX3xbcd3xXdxa6bbxXexX3x10f45xX6xX2fxX3xbb8fxX14xX6xX3xX4xX3dxX3xX94xc371xX39xX3xX28xX29xX39xX3xXexX1xb504xX39xX3axX3xX39xX1xX21xXexX3xc33exX6cxX31xX3x1014cxd72cxX39xX1xX1exX3xXexX14xX3xX39xX3axdad7xX31xX3xX2xX17xX2xX17xX1axX1bxX2xX2xX1exX3xXexc923xX2fxX3xX39xX3axX14xX39xX3axX3xX2fxb239xXdxX3xX1x9fabxX39xX1xX3xXexX1x11e04xX4xX3xX4xX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX84xX74xX52xced4xXcxX89xX3xX4xX3dxX3xX29xX39xX1xX3xX84xX36xX2exX3xX4xX29xX3xXdxX39xX3xX29xX39xX1xX3xX94xXbdxX3xX55xbff4xX39xX3xX29xX39xX1xX3xXb2xX3dxX39xX3axX3xX55xX21xX6cxX3xX39xb061xXdxX3xXexd7b7x9b4dxX39xX3xXexX1xX26xX3xX74xX52xXfbxXcxX3xX4xX118xX3xX39xX1xdcbexX39xX3xX1xX6xX31xX3xXexX1xX26xX3xX74xX52xXfbxXcxX3xX1xX81xX3xX3axXdxX6xX3xXb2xXd9xX39xX1xX89x9fa4xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX2axX55xX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX61xXexX63xX6xX5xXdxX3axX39xX69xX3xX6bxX6cxX7xXexXdxX70xX31xXaxX12xe1dexX2exX3xX94xXdxX8dxX4xX3xXexX129xX3xX4xX1xXdfxX4xX3xXbxX1xX118xXexX3xX1xXbdxX39xX1xX3xXexX1xX26xX3xX74xX52xXfbxXcxX3xX39xX9cxX2fxX3xX1axX1bxX2xX2xX3xXexX12dxX12exX39xX3xXexX2axXbdxX39xX3xXaexX6cxXa5xX4xX3xXb2xX29xX2fxX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xaf8fxXexX3xX4xX1xba42xX3xX94x9aa3xX3xXexX1x109a3xX3xXexcba4xX4xX3xX94xXbdxX3xXexX1xf775xXdxX3xX1xXcbxX39xX3xXexX1x11a2fxX4xX3xX1xXdxX8dxX39xX3xX4xX21xXbxX3xX2fxd7fexXdxX1exX3xX3axXdxX6xX3xX1xXcbxX39xX3xX94xXbdxX3xXb2xX129xXdxX3xXexX1xX26xX3xX74xX52xXfbxXcxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX118xX4xX3xXb2xXa5xXdxX3xXexb9e7xd932xX39xX3axX3xXexX1xX6xX2fxX3xX3axXdxX6xX3xX74xX52xXfbxXcxX3xXexX1xX10xX2axX3xXaexX6cxX31xX3xXb2xXb3xX39xX1xX3xX1xXdxX8dxX39xX3xX1xXbdxX39xX1xX1exX3xX74xX52xX87xX52xX3xX8bxXdxX8dxXexX3xX90xX6xX2fxX3xXb2xX7exX3xX31xX12exX6cxX3xX4xf204xX6cxX3xX74xX52xX87xX52xX3xXb2xXb3xX6xX3xXbxX1xX228x108b3xX39xX3axX3xX36xX1xbc0dxX39xX3xXexX12dxX228xX279xX39xX3axX3xXbxX1xXa5xXdxX3xX1xX229xXbxX3xX94xX1ffxXdxX3xX4xX118xX4xX3xX4xX279xX3xXaexX6cxX6xX39xX1exX3xXb2xX279xX39xX3xX94xXb3xX3xXaexX6cxX29xX39xX3xX5xfd3exX3xXb2xXa5xXdxX3xXexX228xX229xX39xX3axX3xXb2xX2exX3xX12dxXbdxX3xX7xX2axX118xXexX1exX3xX36xXb3xXbxX3xXexX1xX1e9xXdxX3xX28xX129xX3xX7xX6cxX39xX3axX3xX1xX2axXbdxX39xX3xX4xX1xb04dxX39xX1xX3xX1xc8b2xX3xX7xX279xX1exX3xX55xe94cxX3xX5xXdxX8dxX6cxX3xX4xX21xXbxX3xX2fxX1ffxXdxX1exX3xX3axXdxX6xX3xX1xXcbxX39xX3xX94xXbdxX3xXb2xX129xXdxX3xXexX1xX26xX3xX74xX52xXfbxXcxX3xX39xX9cxX2fxX3xX1axX1bxX2xX2xX3xXexX1xX10xX2axX3xXaexX6cxX31xX3xXb2xXb3xX39xX1xX15bxX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX2fxX6xX12dxX3axXdxX39xX63xXexX2axXbxX69xX3x1030bxXbxX61xc2a2xX3xX2fxX6xX12dxX3axXdxX39xX63xX28xX2axXexXexX2axX2fxX69xX3xX345xXbxX61xX348xX3xXexX10xX61xXexX63xX6xX5xXdxX3axX39xX69xX3xX6bxX6cxX7xXexXdxX70xX31xXaxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xXex104a4xX2axX39xXexX10xX39xXexc76bxX2fxX3axabbfxX12dxX6xXbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX39xX3axX9xXaxX1bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX55xX55xXdxX39xX3axX9xXaxX1bxXaxX3xX6xX5xXdxX3axX39xX9xXaxX4xX10xX39xXexX10xX12dxXaxX3xX28xX2axX12dxX55xX10xX12dxX9xXaxX1bxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxcb50xXdxX55xXexX1xX69xX3x100bexa5e7xX1bxXbxX61xXaxX12xX0xXexX28xX2axX55xX31xX12xX0xXexX12dxX12xX0xXexX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xXexX383xX2axX39xXexX10xX39xXexX38axX2fxX3axf78axXdxX3axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX2axX55xX31xXaxX12xX0xXdxX2fxX3axX3xX7xX12dxX4xX9xXaxX17xX17xXdxX15bxX28xX6xX2axX1xX6xXexXdxX39xX1xX15bxX94xX39xX17xX39xX10xX3d4xX7xX17xX2xX1bxX3dcxX2xX17xX2xX1bxX345xX55xX1axX1bx106e2xX1bx1007dxX1bxX1bxXexX2xX1bxX3dcxX445xdf77xX5xX1bxX15bxX6bxXbxX3axXaxX3xX17xX12xX0xX17xXbxX12xX0xX17xXexX55xX12xX0xX17xXexX12dxX12xX0xXexX12dxX3xX6xX5xXdxX3axX39xX9xXaxX4xX10xX39xXexX10xX12dxXaxX12xX0xXexX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xXexX383xX2axX39xXexX10xX39xXexX38axX2fxX3axf4ebxX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX2axX55xX31xXaxX12xXcxX14xX3xX2xX17xX2xX17xX1axX1bxX2xX2xX1exX3xX4xX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX3xX4xX3dxX3xX29xX39xX1xX15bxX3x113aexX39xX1xX3xX2fxXdxX39xX1xX3xX1xXd5xX6xX0xX17xXbxX12xX0xX17xXexX55xX12xX0xX17xXexX12dxX12xX0xX17xXexX28xX2axX55xX31xX12xX0xX17xXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX2axX55xX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX61xXexX63xX6xX5xXdxX3axX39xX69xX3xX6bxX6cxX7xXexXdxX70xX31xXaxX12xX74xX52xX87xX52xX3xX8bxXdxX8dxXexX3xX90xX6xX2fxX3xXaexX6cxX31xX3xXb2xXb3xX39xX1xX1exX3xXcxX1xX26xX3xX74xX52xXfbxXcxX3xX4xX1dexX6xX3xX39xX3axX228xX1e9xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX3axXdxX6xX3xXexX1xX6cxX81xX4xX3xXb2xXa5xXdxX3xXexX228xX229xX39xX3axX3xX1xX81xX3xX39xX3axX1xa0fcxX2axX1exX3xX1xX81xX3xXb2xX2e5xX39xX3axX3xX28xXbdxX2axX3xX55xX13fxX39xX3xXexX81xX4xX3xXexX1xXdxX2exX6cxX3xX7xXa5xX3xXbxX1xX118xXexX3xX1xXbdxX39xX1xX3xXexX14xX3xX39xX3axXbdxX31xX3xX2xX17xX2xX17xX1axX1bxX2xX2xX3xXexX12dx9992xX3xXb2xXdxX1exX3xX4xX1xX2e0xX3xX3axX1xXdxX3xXexX1xX1e9xXdxX3xX1xXcbxX39xX3xX7xfa3dxX3xX55xX1e1xX39xX3axX3xXb2xX34xX39xX3xX39xX3axXbdxX31xX3xX3dbxX2xX17xX2xX1axX3xX4xX1dexX6xX3xX39xX9cxX2fxX3xX4xX21xXbxX3xXexX1xX26xX15bxX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX2axX55xX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX61xXexX63xX6xX5xXdxX3axX39xX69xX3xX6bxX6cxX7xXexXdxX70xX31xXaxX12xX18dxXa5xXdxX3xX94xX1ffxXdxX3xX4xX118xX4xX3xXb2xXa5xXdxX3xXexX228xX229xX39xX3axX3xXb2xX228xX229xX4xX3xX39xX3axX13fxX39xX3xX7xX118xX4xX1xX3xX90xX1xXbdxX3xX39xX228xX1ffxX4xX3xX1x11968xX3xXexX12dxX229xX3xX2fxX81xXexX3xXbxX1xX26axX39xX3xX36xXdxX39xX1xX3xXbxX1xba84xX3xXb2xX3dxX39xX3axX3xX74xX52xXfbxXcxX3xX39xX1xX228xX69xX3xX1xXd5xX4xX3xX7xXdxX39xX1xX1exX3xX7xXdxX39xX1xX3xX94xXdxX12exX39xX1exX3xX39xX3axX228xX1e9xXdxX3xXexX1xX6cxX81xX4xX3xX1xX81xX3xX4xfcfaxX39xX3xX39xX3axX1xX57fxX2axX1exX3xX94xXdxX8dxX4xX3xXbxX1xX118xXexX3xX1xXbdxX39xX1xX3xXcxX1xX26xX3xX74xX52xXfbxXcxX3xX4xX1xX2e0xX3xXexX1xX1f2xX4xX3xX1xXdxX8dxX39xX3xXexX1xX10xX2axX3xX1xX229xXbxX3xXb2xX2e5xX39xX3axX3xX36xX2b0xX3xX36xX34xXexX3xX7xX6xX6cxX3xX36xX1xXdxX3xX4xX279xX3xXaexX6cxX6xX39xX3xX74xX52xX87xX52xX3xXb2xX7exX3xXexX1xX6cxX3xXb2xX1dexX3xX7xXa5xX3xXexXdxX1daxX39xX3xX74xX52xXfbxXcxX3xXexX1xX6cxX81xX4xX3xXexX12dxX118xX4xX1xX3xX39xX1xXdxX8dxX2fxX3xXb2xX3dxX39xX3axX3xX4xX1dexX6xX3xX4xX118xX3xX39xX1xX13fxX39xX3xX39xX3axX228xX1e9xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX3axXdxX6xX15bxX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX2axX55xX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX61xXexX63xX6xX5xXdxX3axX39xX69xX3xX6bxX6cxX7xXexXdxX70xX31xXaxX12xX74xX12exX39xX3xX4xXcbxX39xX1xX3xXb2xX3dxX1exX3xXcxX1xX26xX3xX74xX52xXfbxXcxX3xX4xX21xXbxX3xXexX12dxX228xX1ffxX4xX3xXexX1xX1e9xXdxX3xXb2xXdxX2exX2fxX3xX3dbxX2xX17xX2xX1axX17xX1axX1bxX2xX1bxX1exX3xX4x10fb9xX39xX3xX3axXdxX118xX3xXexX12dxXb3xX3xX7xX5d5xX3xX55xX1e1xX39xX3axX3xXexX14xX3xX39xX3axXbdxX31xX3xX2xX17xX2xX17xX1axX1bxX2xX2xX3xXexX1xXd9xX3xXb2xX228xX229xX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX1e1xX4xX3xX7xX5d5xX3xX55xX1e1xX39xX3axX3xX4xX1xX2axX3xXb2xX34xX39xX3xX1xX34xXexX3xXexX1xX1e9xXdxX3xX1xXcbxX39xX3xX7xX5d5xX3xX55xX1e1xX39xX3axX3xX3axX1xXdxX3xXexX12dxX12exX39xX3xXexX1xX26xX15bxX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd29bxX2axX6cxX12dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX0xX7xXexX12dxX2axX39xX3axX12xX383xX1xXdxX39xX1xXbxX1xX6cxX15bxX94xX39xX0xX17xX7xXexX12dxX2axX39xX3axX12xX0xX17xXbxX12
SyDong