Hôm nay, Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi
(Baohatinh.vn) - Dự báo hôm nay (14/9), các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế (trong đó có Hà Tĩnh), ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. 
13f7x26abxaa10x7968x6d98x440ax9bd2x2142x20aexX7x84cfx7accx4c91x26c3x2e8fx6adexX5x3f86xXaxabc4x87ddx4b05x34fcxX3x9ce9xX6x2f18x6418xX3xX13x8906xX3xXcx96a4xX17xX1xX3xX17x69d3xX1dxX19xX3xX17x779axX17xX25xX1axX3xX4xX1xXdx543ex4058xX3xXex70b8xXdxX3x4645xX1dxX3x3fcbx4e35xX15xX3xX4x163axX3xX15x3bd1xX6xX3x3820xX1dx4994xX1axX3x5364xX14xX17xX25xX3xX39xX1dxXdxX3xX17x189dxXdxX0x6696xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX4cxXaxX12x8563x4131xX3x90a8xa0d9xX49xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3x921exX2x737dxX59x2988x753bxX1axX3xX4xX72xX4xX3xXexa800xX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX41xX6xX3xX3cx9e0exX17xX3xXcxX1x9ca5xX6xX3xXcxX1xXdxX3dxX17xX3xX13xX33xX99xX3xX7dxXexX47xX49xX17xX25xX3xX3cxX41xX3xX4xX41xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX17xX1xX82xX1axX3xX17xX25xX1dxX19xX3xX17xX2axX17xX25x2491xX3xX4xX1xXdxX32xX33xX3xXexX36xXdxX3xX39xX1dxX3xX3cxX3dxX15xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX3xX39xX1dxX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX39xX1dxXdxX3xX17xX56xXdx599axX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7afbxX49xX4cxX19xXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx27e7xX10xX17xXexX10xX47xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax50e4xXdxX4cxXexX1x21a2xX3x7decxX2x1b45xXbx6258xXcbxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX12fxX3xX7fxX2x9619xXbxX135xXcbxXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXf8xX71xX6xX49xX1xX6xXexXdxX17xX1xXf8xX39xX17xX59xX17xX10xX12axX7xX59x58eaxX142x4005x40e4xX59xX2xX142x9c38xX4cxX2xX142xX133xX133xX166xX165xX163xXexX163xX7fxX16axX7fxX5xX16ax6419xX2xX142xX16axX4cxX2xX142xX166xX163xX163xX163xX16axXexX7fxX131xX163xX142xX166xX5xX142xXf8x9526xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX17xX1xX3xX17xX25xX1dxX19xX3xX17xX2axX17xX25xX1axX3xX4xX1xXdxX32xX33xX3xXexX36xXdxX3xX39xX1dxX3xX3cxX3dxX15xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX1axX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX39xX1dxXdxX3xX17xX56xXdxXaxX3xX12axXdxX4cxXexX1xX9xXaxX131xX2xX133xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX7fxX2xX142xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xX4cxX6fxX3xX71xX72xX49xX3xX4x9229xX6xX3xXcxX47xX33xX17xX25xX3xXex260bxX15xX3x817fxX1x279dxX3xXexX44xa1b1xX17xX25xX3xXexX1xX21dxX19xX3xX39x737bxX17xX3x6d92xX33xX36xX4xX3xX25xXdxX6xX1axX3xX1xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX0xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xXbxX1xX22cxX6xX3xXcxX227xX19xX3xX108xX2axX4xX3xX108x335bxX0xX59xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xX3xX17xX25xX1dxX19xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX3xX39xX1dxX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX39xX1dxXdxX3xX17xX56xXdxXcbxX3xX3cxX3dxX15xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX3xX39xX1dxX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX47x5304xXdxX3xX47xX72xX4xX1axX3xX4x42e5xX4xX3xX71xX266xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX39xX9exX6xX1axX3xX15xX44xX6xX3xXexX49xXf8xX3xXcxX47xX49xX17xX25xX3xX4xX56xX17xX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX4xX41xX3xX22axX1xX2aaxX3xX17xX23axX17xX25xX3xX135xX2aaxX19xX3xX47xX6xX3xX5xX36xX4xX1axX3xX7x9c9dxXexX3xX39xX1dxX3xX25xXdxX41xX3xX25xXdx44ffxXexX3xX15x994bxX17xX1xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX12x7660xX1xXdx6120xXexX3xX3cxX266xX3xX4xX6xX49xX3xX17xX1x8fb3xXexX3xX165xX2xX17axX165xX7fxX3xX3cxX266xXcbxX3xXexX1xX32dxXbxX3xX17xX1xX32dxXexX3xX163xX165xX17axX163xX131xX3xX3cxX266xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX12xX0xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xa115xX1xX22cxX6xX3x3f93xX14xX17xX25xX3xX108xX2axX4xX3xX108xX266xX0xX59xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xX3xX17xX25xX1dxX19xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX3xX39xX1dxX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX39xX1dxXdxX3xX17xX56xXdxXcbxX3xX3cxX3dxX15xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX3xX39xX1dxX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX47xX2aaxXdxX3xX47xX72xX4xX1axX3xX4xX2b3xX4xX3xX71xX266xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX39xX9exX6xX1axX3xX15xX44xX6xX3xXexX49xXf8xX3xXcxX47xX49xX17xX25xX3xX4xX56xX17xX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX4xX41xX3xX22axX1xX2aaxX3xX17xX23axX17xX25xX3xX135xX2aaxX19xX3xX47xX6xX3xX5xX36xX4xX1axX3xX7xX2f5xXexX3xX39xX1dxX3xX25xXdxX41xX3xX25xXdxX301xXexX3xX15xX305xX17xX1xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX12xX31exX1xXdxX321xXexX3xX3cxX266xX3xX4xX6xX49xX3xX17xX1xX32dxXexX3xX165xX2xX17axX165xX7fxX3xX3cxX266xXcbxX3xXexX1xX32dxXbxX3xX17xX1xX32dxXexX3xX163xX7fxX17axX163xX166xX3xX3cxX266xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX12xX0xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xXcxX1x1fa2xXdxX3xXexXdxX99xXexX3xX13xX1dxX3xX31exX266xXdxX0xX59xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xX3xX17xX25xX1dxX19xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX3xX39xX1dxX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX39xX1dxXdxX3xX17xX56xXdxXcbxX3xX3cxX3dxX15xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX3xX39xX1dxX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX47xX2aaxXdxX3xX47xX72xX4xXf8xX3xXcxX47xX49xX17xX25xX3xX4xX56xX17xX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX4xX41xX3xX22axX1xX2aaxX3xX17xX23axX17xX25xX3xX135xX2aaxX19xX3xX47xX6xX3xX5xX36xX4xX1axX3xX7xX2f5xXexX3xX39xX1dxX3xX25xXdxX41xX3xX25xXdxX301xXexX3xX15xX305xX17xX1xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX12xX31exX1xXdxX321xXexX3xX3cxX266xX3xX4xX6xX49xX3xX17xX1xX32dxXexX3xX165xX2xX17axX165xX7fxX3xX3cxX266xXcbxX3xXexX1xX32dxXbxX3xX17xX1xX32dxXexX3xX163xX133xX17axX163xX16axX3xX3cxX266xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX12xX0xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX41xX6xX3xX17axX3xXcxX1xX9exX6xX3xXcxX1xXdxX3dxX17xX3xX13xX33xX99xX0xX59xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xX3xX7dxXexX47xX49xX17xX25xX3xX3cxX41xX3xX4xX41xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX17xX1xX82xX1axX3xX17xX25xX1dxX19xX3xX17xX2axX17xX25xXcbxX3xX4xX1xXdxX32xX33xX3xXexX36xXdxX3xX39xX1dxX3xX3cxX3dxX15xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX3xX39xX1dxX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX39xX1dxXdxX3xX17xX56xXdxXf8xX3xXcxX47xX49xX17xX25xX3xX4xX56xX17xX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX4xX41xX3xX22axX1xX2aaxX3xX17xX23axX17xX25xX3xX135xX2aaxX19xX3xX47xX6xX3xX5xX36xX4xX1axX3xX7xX2f5xXexX3xX39xX1dxX3xX25xXdxX41xX3xX25xXdxX301xXexX3xX15xX305xX17xX1xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX12xX31exX1xXdxX321xXexX3xX3cxX266xX3xX4xX6xX49xX3xX17xX1xX32dxXexX3xX165xX163xX17axX165xX133xX3xX3cxX266xX1axX3xX4xX41xX3xX17xX56xXdxX3xXexX47xX3dxX17xX3xX165xX133xX3xX3cxX266xXcbxX3xXexX1xX32dxXbxX3xX17xX1xX32dxXexX3xX163xX133xX17axX163xX16axX3xX3cxX266xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX3xX4cxX6xXexX6xX17axXbxX49xX7xX9xXaxX39xXex7829xX4cxX10xXexX6xXdxX5xX69cxX7xXbxX49xX17xX7xX49xX47xX69cxX4xX10xX17xXexX10xX47xXaxX12xX0xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xX36fxX1dxX3xX31ex67abxX17xX25xX3xX3cxX99xX17xX3xX108x23efxX17xX1xX3xXcxX1xX33xX301xX17xX0xX59xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xX3xX17xX25xX1dxX19xX3xX17xX2axX17xX25xX1axX3xX47xXdxX3dxX17xX25xX3xXbxX1xX22cxX6xX3xX31exX6xX15xX3xX4xX1xXdxX32xX33xX3xXexX36xXdxX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX3xX39xX1dxX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX47xX2aaxXdxX3xX47xX72xX4xXf8xX3xXcxX47xX49xX17xX25xX3xX4xX56xX17xX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX4xX41xX3xX22axX1xX2aaxX3xX17xX23axX17xX25xX3xX135xX2aaxX19xX3xX47xX6xX3xX5xX36xX4xX1axX3xX7xX2f5xXexX3xX39xX1dxX3xX25xXdxX41xX3xX25xXdxX301xXexX3xX15xX305xX17xX1xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX12xX31exX1xXdxX321xXexX3xX3cxX266xX3xX4xX6xX49xX3xX17xX1xX32dxXexX3xX165xX163xX17axX165xX133xX3xX3cxX266xX1axX3xXbxX1xX22cxX6xX3xX108xX2axX4xX3xX4xX41xX3xX17xX56xXdxX3xXexX47xX3dxX17xX3xX165xX133xX3xX3cxX266xXcbxX3xXexX1xX32dxXbxX3xX17xX1xX32dxXexX3xX163xX133xX17axX163xX16axX3xX3cxX266xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX12xX0xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xXcxX227xX19xX3xX31exX25xX33xX19xX3dxX17xX0xX59xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX3xX39xX1dxX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX39xX1dxXdxX3xX17xX56xXdxXcbxX3xX4xX1xXdxX32xX33xX3xXexX36xXdxX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX3xX39xX1dxX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX47xX2aaxXdxX3xX47xX72xX4xX1axX3xX4xX2b3xX4xX3xX71xX266xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX39xX9exX6xX1axX3xX15xX44xX6xX3xXexX49xXf8xX3xXcxX47xX49xX17xX25xX3xX4xX56xX17xX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX4xX41xX3xX22axX1xX2aaxX3xX17xX23axX17xX25xX3xX135xX2aaxX19xX3xX47xX6xX3xX5xX36xX4xX1axX3xX7xX2f5xXexX3xX39xX1dxX3xX25xXdxX41xX3xX25xXdxX301xXexX3xX15xX305xX17xX1xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX12xX31exX1xXdxX321xXexX3xX3cxX266xX3xX4xX6xX49xX3xX17xX1xX32dxXexX3xX163xX16axX17axX165xX2xX1axX3xX4xX41xX3xX17xX56xXdxX3xXexX47xX3dxX17xX3xX165xX2xX3xX3cxX266xXcbxX3xXexX1xX32dxXbxX3xX17xX1xX32dxXexX3xX163xX142xX17axX163xX165xX3xX3cxX266xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX12xX0xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xX31exX6xX15xX3xX108xX266xX0xX59xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX3xX39xX1dxX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX39xX1dxXdxX3xX17xX56xXdxXcbxX3xXex2b1cxXdxX3xX4xX1xXdxX32xX33xX3xXexX36xXdxX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX47xX1dxX49xX3xX39xX1dxX3xX25xXdxX14xX17xX25xX3xX47xX2aaxXdxX3xX47xX72xX4xX1axX3xX4xX2b3xX4xX3xX71xX266xX3xX4xX41xX3xX15xX44xX6xX3xX39xX9exX6xX1axX3xX15xX44xX6xX3xXexX49xXf8xX3xXcxX47xX49xX17xX25xX3xX4xX56xX17xX3xX4cxX14xX17xX25xX3xX4xX41xX3xX22axX1xX2aaxX3xX17xX23axX17xX25xX3xX135xX2aaxX19xX3xX47xX6xX3xX5xX36xX4xX1axX3xX7xX2f5xXexX3xX39xX1dxX3xX25xXdxX41xX3xX25xXdxX301xXexX3xX15xX305xX17xX1xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX49xX4cxX19xXaxX12xX31exX1xXdxX321xXexX3xX3cxX266xX3xX4xX6xX49xX3xX17xX1xX32dxXexX3xXbxX1x991dxX3xX71xXdxX99xX17xX3xX165xX2xX17axX165xX7fxX3xX3cxX266xXcbxX3xXexX305xXdxX3xX0xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xXcxX36axXf8xX13xX11bx5cbcxX0xX59xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xX3xX5xX1dxX3xX165xX165xX3xX3cxX266xX3xX39xX1dxX3xX0xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xX11bx3847xX17xX3xXcxX1xX56xX0xX59xX7xXexX47xX49xX17xX25xX12xX3xX165xX2xX3xX3cxX266xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb13axX33xXexX1xX49xX47xXaxX12xX36axXf8x984axX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx46a2xX49xX33xX47xX4xX10xXaxX12xX7dxXexX9caxX17xX25xX3xX1xX230xXbxX82xX0xX59xXbxX12
P.V