Đấu thầu dịch vụ trông giữ xe Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh
Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh sẽ tổ chức đấu thầu dịch vụ trông giữ xe bệnh nhân tại bệnh viện với những thông tin sau:
ddc9x1b1d8x150a3x12844x14d58x154a2x13e95x187d3x15dbbxX7x16f97xfe0bx18de8x168a7x12d81x10766xX5x10a5axXax16790x12923xe658x13797xX3xXexX1x13db1xX15xX3xef3exea82xX4xX1xX3x16ecfx16f20xX3xXex1ab07x1aa88x1126bx14c9exX3xX28xXdxe9a5xX3x14fb2xX10xX3x189b6x10296xX27xX1xX3xX21xXdxX32xX27xX3xX13xX6xX3x194eaxX1x10e68xX6xX3x19dd3x18d4cxX3x14874xX27xX1xX0x18ba5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13a6dxX10xX6xX1cxXaxX12xX31xX32xX27xX1xX3xX21xXdxX32xX27xX3xX13xX6xX3xX3exX1xX40xX6xX3xX43xX44xX3xX46xX27xX1xX3xX7x129b3xX3xXex141e3xX3xX4xX1x15d12xX4xX3x16560xX14xX15xX3xXexX1xX19xX15xX3xX1cxX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xXexX25xX26xX27xX28xX3xX28xXdxX2cxX3xX2exX10xX3x1affcxX32xX27xX1xX3xX27xX1xf6c3xX27xX3xXex159c7xXdxX3xXa1xX32xX27xX1xX3xX21xXdxX32xX27xX3xX21x12dd5xXdxX3xX27xX1xX2cxX27xX28xX3xXexX1xX26xX27xX28xX3xXexXdxX27xX3xX7xX6xX15x15d82xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cx194f8xXaxX12xX0xX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX2x10e27xX3xX13xX1dxX6xX3xX83xXdx10b9bxf149xX3xX4xX15xX27xX28xX3xX4xX14xXbxX3xX1cxX1dxX4xX1xX3xX21xX22xXd0xX0xX4axX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xXcxXacxXdxX3xX31xX32xX27xX1xX3xX21xXdxX32xX27xX3xX13xX6xX3xX3exX1xX40xX6xX3xX43xX44xX3xX46xX27xX1x1849bxX3xXbxX1x1039dx114bexX27xX28xX3x15a98xX26xX27xX28xX3xXcxX25x19a71xX3x113f2xX3xXexX1xX1dxX3xX2ex14e1bxX3xX43xX44xX3xX46xX27xX1xX3xX157xX3xX59xdea9xX3xXcxe4f8xX27xX1xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX0xX7xXexX25xX40xX27xX28xX12x16481xXefxX3xXcxX1xX14axXdxX3xX1xXacxX27xX3xX1x125d5xXbxX3xX83x10dadxX27xX28xXd0xX0xX4axX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX2xX3xX27x13c29xXf8xX3x1a7baxX1cx125e3xX3xX3exXdx1a833xX27xX3xXex130e8xX3xXexX1x15924xX27xX28xX3x1b6daxX4axX18dx185a0xX2x1a3c5xX3xX83xX1ccxX27xX3xXexX1xX1d4xX27xX28xX3xX1d8xX4axX18dxX1dbxX2xed10x1a3b7xXefxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX0xX7xXexX25xX40xX27xX28xX12x1607exXefxX3xXcxX1xX14axXdxX3xX28xXdxX6xX27xX3xXbxX1xX1d4xXexX3xX1xX16axX27xX1xX3xX1xX19exX3xX7xfd88xX3xXf8xX14axXdxX3xXexX1xX19xX15xXd0xX0xX4axX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xXcxX1d0xX3xX1d8xX1xX3xX27xX28xX16axXe3xX3xX2x13859xX4axX1eexX4axX18dxX1dbxX2xX1ddxX3xX83xX1ccxX27xX3xXexX25xX149xXbaxX4xX3xX1d8xX1xX1dbxX1dbx1bda1xX3xX27xX28xX16axXe3xX3xX18dx195b5xX4axX1eexX4axX18dxX1dbxX2xX1ddxXefxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX0xX7xXexX25xX40xX27xX28xX12x15e7dxXefxX3xXcxX1xX14axXdxX3xX83xXdxXf7xXf8xX3xX83x12c09xX27xX28xX3xXexX1xX19xX15xXd0xX0xX4axX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX1d8xX1xX1dbxX1dbxX275xX3xX27xX28xX16axXe3xX3xX18dxX27dxX4axX1eexX4axX18dxX1dbxX2xX1ddxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX0xX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX27dxXefxX3xXcxX1xX14axXdxX3xX83xXdxXf7xXf8xX3xXf8xee9axX3xXexX1xX19xX15xXd0xX0xX4axX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX1d8xX1xX20exX1dbxX275xX3xX27xX28xX16axXe3xX3xX18dxX27dxX4axX1eexX4axX18dxX1dbxX2xX1ddxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX0xX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX25exXefxX3x1b2e9xX32xX3xXbxX1xX155xX3xXf8xX15xX6xX3xX1xX19exX3xX7xX229xX3xXf8xX14axXdxX3xXexX1xX19xX15xX3xX21xX16axX3xX83xX1c3xX27xX28xX3xX3ex1a38axX3xX1cxX1c8xX3xXexX1xX19xX15xXd0xX0xX4axX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX27dxX1dbxX1dbxXefxX1dbxX1dbxX1dbxX3xX83xX19exX27xX28xX3xX1c6xX31x17cfaxX27xX28xX3xX4xX1xX2cxXd0xX3x1abe4xX1c3xXf8xX3xXexX25xX1c3xXf8xX3xX27xX28xX1x13309xX27xX3xX83xX19exX27xX28xX4axX1xX19exX3xX7xX229xX1efxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX0xX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX1ddxXefxX3xX31x186f6xX40xX3xX83xX40exXf8xX3xX1cxX1c8xX3xXexX1xX19xX15xXd0xX0xX4axX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX31xX3caxX27xX28xX3xXexXdx116a4xX27xX3xXf8x17bffxXexX3xX2a3xX27dxX1dbxXefxX1dbxX1dbxX1dbxX3xX83xX19exX27xX28xX3xX1c6xX31x18724xX27xX3xXexX25xX1c3xXf8xX3xX27xX1c3xXf8xX3xXf8xX149xX229xXdxX3xX27xX28xX1xX3dfxX27xX3xX83xX19exX27xX28xX1efxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX0xX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX1eexXefxX3xX13xX1dxX6xX3xX83xXdxXf7xXf8xX3xXbxX1xX1d4xXexX3xX1xX16axX27xX1xX3xX59xX14ex10a42xXcxX3xX21xX16axX3xX27xX1x1a41dxX27xX3xX1xX19exX3xX7xX229xX3xX83xX442xX3xX2exX15xX14xXexXd0xX0xX4axX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12x14681xX1x109e6xX27xX28xX3xXcxX16axXdxX3xX4xX1xX155xX27xX1xX3xX3exX1ccxX3xXexX40xX1d4xX27xX3x1344cxX3xX31xX32xX27xX1xX3xX21xXdxX32xX27xX3xX13xX6xX3xX3exX1xX40xX6xX3xX43xX44xX3xX46xX27xX1xXefxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX13xXdxX32xX27xX3xXexX1xX40xXacxXdxX3xX5xXdx11ef3xX27xX3xX1xX32xXd0xX3xX1dbxX18dxX20exX1d8xX20exX3xX1d8xX25exX25exX1dbxX18dxX1eexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX43xX155xX27xX1xX3xXf8xX14axXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXexX7cxX3xX4xX1xX80xX4xX145xX3xX4xX1d4xX3xX27xX1xXa8xX27xX3xX4xX2b1xX3xX27xX28xX15xXe3xX32xX27xX3xX21x164fexX27xX28xX3xXexX1xX6xXf8xX3xX28xXdxX6xX3xX83xX14xX15xX3xXexX1xX19xX15xX3xX28xX2b1xXdxX3xX1cxX1dxX4xX1xX3xX21xX22xXd0xX3x12250xX15xX27xX28xX3xX4xX14xXbxX3xX1cxX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xXexX25xX26xX27xX28xX3xX28xXdxX2cxX3xX2exX10xX3xXa1xX32xX27xX1xX3xX27xX1xXa8xX27xX3xXexXacxXdxX3xXa1xX32xX27xX1xX3xX21xXdxX32xX27xXefxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xXcxX1xX26xX27xX28xX3xXexXdxX27xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1ccxXexX3xX2exXdxX27xX3xX83xX442xX3xX27xX28xX1xX1dxX3xX5xXdxX535xX27xX3xX1xX32xX3xX26xX27xX28xX3xXcxX25xX149xX229xX27xX28xX3xX5a9xX26xX27xX28xX3xX13xXacxXexX3xX4f8xX3xX4e0xX1xX4e2xX27xX28xX3xXcxX5a9xX43xXcxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX3xX13xXdxX32xX27xX3xXexX1xX40xXacxXdxXd0xX3xX1dbxX1d8xX25exX20exX3xX25exX1eexX25exX20exX25exX18dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX31xX32xX27xX1xX3xX21xXdxX32xX27xX3xX2exXdxX27xX3xXexX25xXa8xX27xX3xXexX25xX586xX27xX28xX3xXexX1xX26xX27xX28xX3xXa1xX1d4xX40xXefxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX12xX0xXdxXf8xX28xX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXax14badxXdxX1cxXexX1xXd0xX27dxX27dxX1dbxXbxX2exef15xX1xX10xXdxX28xX1xXexXd0xX20exX25exX25exXbxX2exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxXexX1xX15xXf8xXa1xX3xX1cxX1xXdxX1cxX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX6xX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1cxXdxX4xX1xX3xX21xX15xX3xXexX25xX40xX27xX28xX3xX28xXdxX15xX3xX2exX10xX3xXa1xX10xX27xX1xX3xX21xXdxX10xX27xX3xX1cxX6xX3xX3exX1xX40xX6xX3xX3exXe3xX3xX6xX27xX1xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd0xX4axX4axXdxXefxXa1xX6xX40xX1xX6xXexXdxX27xX1xXefxX21xX27xX4axX27xX10xX6c1xX7xX4axX2xX1ddxX20exX20exX4axX1ddxX25exX1cxX27dxX2xX27dxX2xX20exX2xX20exXexX2a3xX25exX27dxX2xX5xX1dbxXefx164b9xXbxX28xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX4f8xX6xX5xXdxX28xX27xXd0xX3xX25xXdxX28xX1xXexX6ccxXaxX12xX0xX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xfb2dxXdxX1d4xXf8xX3xX83xX458xX4xXd0xX3xX0xX4axX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX40xX1cxXe3xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX4f8xX6xX5xXdxX28xX27xXd0xX3xX25xXdxX28xX1xXexX6ccxXaxX12xX0xX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX4e0xX1xX6xX27xX3xXcxX1xX1dxX3x12366xX15xXa8xX27xX3xX370xXdx158eaxX15xX0xX4axX7xXexX25xX40xX27xX28xX12xX0xX4axXbxX12