Tiền lương hưu có nhiều thay đổi từ 1/1/2021
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng lương hưu đối với người lao động bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 sẽ có sự thay đổi.
caefxcecdx158cax17c34xf3efx1068cx15051x125b4x15d2cxX7x13e40xf4c6xe1bexe034x113afx14055xX5x140acxXaxcb14xXcxXdx15072xe56fxX3xX5xf7bbxcdefxX16x1073exX3xX1xX19x122ffxX3xX4x106e4xX3xX16xX1xXdxX15xX20xX3xXexX1xX6x111bfxX3x12ecfx16dc1xXdxX3xXex15b08xX3xX2x1402cxX2xX38x14575xce23xX3bxX2xX0xX38xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1498cxX10xX6xd8e8xXaxX12xXcxX1xX10xfc6dxX3xebabxX20xX2exX3xX30x10daaxX16xX1xX3xX4x10b50xX6xX3x177fdxX20x17fd7xXexX3x1304dxedf6xX58xX3xX1xXdx17394x13130xX3xcff5x13c20xX3xX1x13208xXdxd5d4xX3xX73x11199xX4xX3xX1xX19xde5dxX16xX1cxX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX1xX19xX20xX3xX30x10a04xXdxX3x16c82xdd22xXdxX3xX16xX1cxX19x1188axXdxX3xX5xX6xX58xX3xX30xX79xX16xX1cxX3x14527xddccxXexX3xX30x16376xX20xX3xX16xX1cxX1x14498xX3xX1xX19xX20xX3xXexX35xX3xX16xX1cx145c3xX2exX3xX3cxX2xX38xX3cxX2xX38xX3bxX3cxX3bxX2xX3xX7x145e3xX3xX4xX23xX3xX7xcc7axX3xXexX1xX6xX2exX3xX30xX31xXdxe902xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX58xX52xX2exXaxX12xX0xXdxX73xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx12ed2xX10xX16xXexX10x13a19xX3xX52xXexX1xX20xX73xXa8xX3xX52xX1xXdxX52xX10xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXax15137xXdxX52xXexX1x10795xX3x12362xX3bxX3cxXbxX75x1687axX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX121xX3x17e80xebd1x10ba4xXbxX75xX128xXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXddxXa8xX6xX58xX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxX95xX16xX38xX16xX10xX11cxX7xX38xX3bxX3cxd113xX133xX38xX2xX3cxX132xX52xX2xX3cxX123xX3bxX134xX133xX134xXexX157xX2xX123xX123xX5xX132x1161fxX20xX16xXexXdxXexX5xX10xX52xX16cxX2xXddx114e5xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX1xX19xX20xX3xX4xX23xX3xX16xX1xXdxX15xX20xX3xXexX1xX6xX2exX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xX3xX2xX38xX2xX38xX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX11cxXdxX52xXexX1xX9xXaxX123xX3bxX3cxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX132xX133xX134xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX58xX52xX2exXaxX12xX0xXdxX73xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX16xXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX52xXexX1xX121xX3xX123xX3bxX3cxXbxX75xX128xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX121xX3xX2xd9e8xX3cxX133xXbxX75xX128xXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXddxXa8xX6xX58xX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxX95xX16xX38xX16xX10xX11cxX7xX38xX3bxX3cxX157xX133xX38xX2xX3cxX132xX52xX2xX3cxX123xX3bxX123xX3cxX133xXexX132xX213xX134xX3cxX5xX123xX16cxXexXdxX10xX16xX16cxX5xX20xX58xX16xX1cxX16cxXexX1xX6xX2exX16cxX52xX58xXdxXddxXbxX16xX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX1xX19xX20xX3xX4xX23xX3xX16xX1xXdxX15xX20xX3xXexX1xX6xX2exX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xX3xX2xX38xX2xX38xX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX11cxXdxX52xXexX1xX9xXaxX123xX3bxX3cxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX2xX213xX3cxX133xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX52xXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX105xX10xX5xX6xXexX10xX52xXaxX12xX0xX7xXexX105xX58xX16xX1cxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdx10600xX16xX3xX5axX20xX6xX16xX121xX0xX38xX7xXexX105xX58xX16xX1cxX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX16cxXexX1xX20xX73xXa8xX16cxX6xX16xX52xX16cxX7xX6xXbxX58xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX79xX3xX67x10e72xX16cxXcxX6cxf78bx16a45xX4fxX3xX30xX19xX6xX3xX105xX6xX3xX5xX79xX3xXexX105x11f50xX16xX1xX3xX4x1562dxX3xXexX1xX72xX3xXex1013dxX16xX1cxX3xXexX20xX31xXdxX3xX16xX1cxX1xXb3xX3xX1xX19xX20xX3xXexX35xX3xX16xX342xX73xX3xX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX1xX105xX10x148fdxX9xXaxX38xX4xX1xXdxX16xX1xX16cxX7xX6xX4xX1xX16cxX75xX6xX16cxX1xX58xXdxX38xXa8xX58xX16cxX5xX52xX16cxXexXa8xX16cxX6xX73xXbxX16cxX75xX1xX16cxX52xX20xX6xX16cxX105xX6xX16cxX5xX58xX16cxXexX105xXdxX16xX1xX16cxX4xX20xX16cxXexX1xX10xX16cxXexX6xX16xX1cxX16cxXexX20xX58xXdxX16cxX16xX1cxX1xXdxX16cxX1xX20xX20xX16cxXexX20xX16cxX16xX6xX73xX16cxX3bxX3cxX3bxX2xX38xX2xX213xX2xX3bxe34bxX133xXddxX1xXexX73xXaxX12xX0xXdxX73xX1cxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX38xX73xX10xX52xXdxX6xX38xX2xX3bxX3cxX38xX16xX10xX11cxX7xX38xX3bxX3cxX2xX134xX38xX2xX3cxX123xX52xX3bxX2xX132xX3cxX2xX3bxX123xXexX134xX213xX213xX3bxX5xX157xX16cxXexX20xX58xXdxX16xX1cxX1xXdxX1xX20xX20xXddxX178xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX1xX19xX20xX3xX4xX23xX3xX16xX1xXdxX15xX20xX3xXexX1xX6xX2exX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xX3xX2xX38xX2xX38xX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX52xXdxX95xX12xX0xX7xXexX105xX58xX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX79xX3xX67xX322xX16cxXcxX6cxX326xX327xX4fxX3xX30xX19xX6xX3xX105xX6xX3xX5xX79xX3xXexX105xX336xX16xX1xX3xX4xX33bxX3xXexX1xX72xX3xXexX342xX16xX1cxX3xXexX20xX31xXdxX3xX16xX1cxX1xXb3xX3xX1xX19xX20xX3xXexX35xX3xX16xX342xX73xX3xX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX1xX105xX10xX364xX9xXaxX38xX4xX1xXdxX16xX1xX16cxX7xX6xX4xX1xX16cxX75xX6xX16cxX1xX58xXdxX38xXa8xX58xX16cxX5xX52xX16cxXexXa8xX16cxX6xX73xXbxX16cxX75xX1xX16cxX52xX20xX6xX16cxX105xX6xX16cxX5xX58xX16cxXexX105xXdxX16xX1xX16cxX4xX20xX16cxXexX1xX10xX16cxXexX6xX16xX1cxX16cxXexX20xX58xXdxX16cxX16xX1cxX1xXdxX16cxX1xX20xX20xX16cxXexX20xX16cxX16xX6xX73xX16cxX3bxX3cxX3bxX2xX38xX2xX213xX2xX3bxX3c4xX133xXddxX1xXexX73xXaxX12xX6cxX79xX3xX67xX322xX16cxXcxX6cxX326xX327xX4fxX3xX30xX19xX6xX3xX105xX6xX3xX5xX79xX3xXexX105xX336xX16xX1xX3xX4xX33bxX3xXexX1xX72xX3xXexX342xX16xX1cxX3xXexX20xX31xXdxX3xX16xX1cxX1xXb3xX3xX1xX19xX20xX3xXexX35xX3xX16xX342xX73xX3xX3bxX3cxX3bxX2xX0xX38xX6xX12xX0xX38xX7xXexX105xX58xX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX67xX79xX3xXexX105xX336xX16xX1xX3xX30xXdxX15xX20xX3xX4xX1xXb3xX16xX1xX3xXexX342xX16xX1cxX3xXexX20xX31xXdxX3xX16xX1cxX1xXb3xX3xX1xX19xX20xX3xX4xX64xX6xX3xX16xX1cxX19xX9cxXdxX3xX5xX6xX58xX3xX30xX79xX16xX1cxX3xXexX105xX58xX16xX1cxX3xX30xXdxX15xX20xX3xe465xXdxfe8bxX16xX3xX5xX6xX58xX3xX30xX79xX16xX1cxX3xXa8xX336xX16xX1xX3xXexX1xX19xX9cxX16xX1cxX3xX7xXcdxX3xXa8xXa9xXexX3xX30xXadxX20xX3xXexX35xX3xX16xX342xX73xX3xX3bxX3cxX3bxX2xX3xX95xX96xXdxX3xX5xX79xX3xXexX105xX336xX16xX1xX3xX73x14f12xXdxX3xX16xX342xX73xX3xXexX342xX16xX1cxX3xXexX1xX2dexX73xX3xX157xX3xXexX1xcfd2xX16xX1cxX3xX30xX92xXdxX3xX95xX96xXdxX3xX16xX6xX73xX3xX95xXbexX3xXexX1xX2dexX73xX3xX133xX3xXexX1xX604xX16xX1cxX3xX30xX92xXdxX3xX16xdb26xXddxX0xX38xXbxX12xX0xX38xX52xXdxX95xX12xX0xX38xX5xXdxX12xX0xX38xX20xX5xX12xX0xX52xXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX105xXaxX12xX0xX38xX52xXdxX95xX12xX0xX38xX52xXdxX95xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1671axX58xX20xX105xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX58xX3xd3a0x14385xX674xX0xX38xXbxX12