Khuyến cáo người điều khiển phương tiện giao thông công cộng phòng Covid - 19
(Baohatinh.vn) - Bộ Y tế vừa có khuyến cáo phòng chống Covid-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng.
7ff1x13ebfxa669x937fxd3d2xe3a2xd64ex10c8ex93dcxX7x11693xc09ex14462x11506xce19x11364xX5xdae8xXaxfeb8x84f3xX1x14594xf632x133ddx154dbxX3xX4x121f4x924fxX3xX18x1004ax126b0x1587axXdxX3x15883xXdxc1cfxX15xX3xeedaxX1xXdxa95fxX18xX3xXbxX1xX20xcfc9xX18xX1fxX3xXexXdxccecxX18xX3xX1fxXdxX6xX1cxX3xXexX1x121f1xX18xX1fxX3xX4xX42xX18xX1fxX3xX4x11f28xX18xX1fxX3xXbxX1xb092xX18xX1fxX3xcdb0xX1cxd115xXdx91dcxX3xe5e3xX3xX2xe11cxX0x13359xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc315xX10xX6xX5axXaxX12x9ab5xX4cxX3x8058xX3xXexX17xX3xX58xe654xX6xX3xX4xb70cxX3xX29xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxX3xXbxX1xX52xX18xX1fxX3xX4xX1xf5aexX18xX1fxX3xX56xX1cxX58xXdxX5axX5cxX2xX5fxX3xX4xX1xX1cxX3xX18xX1fxX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX15xX3xX29xX1xXdxX2cxX18xX3xXbxX1xX20xX32xX18xX1fxX3xXexXdxX38xX18xX3xX1fxXdxX6xX1cxX3xXexX1xX42xX18xX1fxX3xX4xX42xX18xX1fxX3xX4xX4cxX18xX1fx12fb9xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX1cxX5axX16xXaxX12xX0xXdx1453bxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXf2xX4xX10xX5cxX1cxb75axc855xX10xX4xXexX3xX5axX1fxXf2xX10xX5axXdxX6xX3xX58xXdxX5axX10xX1cxX3xXf2xXbx15d96xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax9070xXdxX5axXexX1xa6a0xX3xe0aexX2x11cb8xXbx13a15x119d9xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX126xX3x9dabxX117xX117xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7x9ae1xX4xX9xXaxX61xX6xXbxXbxX7xX61xX1cxXbxX10xX18xX61xXf2xX10xX5axXdxX6xX61xXexX1xX15xXf2xX101x11022xXbxX9xX18xX10xX121xX7xX61xX12ax8934xX163xX5fxX61xX2xX163x13bdexX5axX128xX2xX137xX117xX5fxX12ax96ddxXexX128xX171xX5fxX128xX5xX12axX5cxX15xX18xXexXdxXexX5xX10xX5axX5cxX2xXdaxX102xXbxX1fxXaxX3xX5axX6xXexX6xX5cxXexX16xXbxX10xX9xXaxX58xXdxX5axX10xX1cxX61xXf2xXbxX117xXaxX3xX5axX6xXexX6xX5cxX10xX18xX4xX1cxX5axX10xX9xXaxX61xX4x11493xX128xX70xfe16x1592ex1364dxX58xX29x14124xX61xX4xd250xf5bbxX101xX102xX163x14b54xXdxX117xcd55xX56xX121xX169xX4xX2xX61xf585xe1a3xX1cx15b28xX1b7xX5xX76xX1fxXcxX1cxXexX117xX1bfxX2xX56xX1b2xX171xX169xX101xX29xX1c2xX1xX1cxXf2xX5axX1c9xX7xX1baxX29xac27x98b5xX7xX1c2x13dabxX1cxX1afxX2xXcxX1bbxX2xX29xX1bbxXcxeb82xX10xX4xXexXf2xf32dxX12axX76xX128xX29xa98bx15d68xbf33xX18xX1c9xcfbaxX7x926dxX121xX5xXdxX1fxX15xX7xXbxX1c9xX117xX70xX1ccxX76xX1baxXcxX58xX1fxX1b7xX169xX6xX1e6xX5xX121xX61xX1cxX1b3xX15xX5axX10xX18xX70xX200xX12axX5fxX1fexX1f9xX12axX76xX102xX1e6xX171xXbxX203xX1cxX5xX13xX29xX1e7xX1fexXdxX5xX6xX5xX101xX1b2xX137xX1afxX205xX140xX171xX29xX5fxX1bbxX29xX5xX1bfxX1f9xX137xX1e7xX1f9xX137xX1e7xXaxX3xX5axX6xXexX6xX5cxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX10xX18xXexX10xX140xXaxX12xX0xXdxXf2xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXexX1xX15xXf2xX101xX3xX5axX1xXdxX5axX10xX3xXdxX56xX10xX18xXexX10xX140xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX121xXdxX5axXexX1xX126xX3xX128xX171xX5fxXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX126xX3xX117xX169xX137xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX140xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX61xX61xXdxXdaxX101xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdaxX58xX18xX61xX18xX10xX121xX7xX61xX12axX163xX163xX5fxX61xX2xX163xX169xX5axX128xX2xX137xX117xX5fxX137xX128xXexX128xX117xX1ccxX2xX5xX169xX5cxX12axX12axX12axXdaxX102xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX15xX3xX29xX1xXdxX2cxX18xX3xXbxX1xX20xX32xX18xX1fxX3xXexXdxX38xX18xX3xX1fxXdxX6xX1cxX3xXexX1xX42xX18xX1fxX3xX4xX42xX18xX1fxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xXbxX1xX52xX18xX1fxX3xX56xX1cxX58xXdxX5axX3xX5cxX3xX2xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX15xXexX1xX1cxX140xXaxX12xX1b4xXdaxX1b7xX0xX61xXbxX12
P.V