9 ứng dụng giúp mọi người vượt qua căng thẳng
Để hạn chế tác hại của căng thẳng, lo lắng không tốt cho sức khỏe, mỗi người đều có thể tìm đến một vài ứng dụng hữu ích.
3c68xeb02xff66x10532x90f6x101a7xf292x93b1xc88cxX7x10a51xa418x68fexe4e4x7feexc795xX5x3c8cxXaxf994x8084xX3x46f7x896ex9ab0xX3xe3b1x91a4xX16xX17xX3xX17xXdx749exXbxX3xffdex9038xXdxX3xX16xX17xb958xa0a9xXdxX3xcad1xX29xdfebxXexX3x7f1dx4b4cxX6xX3xX4xc11cxX16xX17xX3xXexX1x7a39xX16xX17xX0x3dcaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb170xX10xX6xX19xXaxX12xf04ax10706xX3xX1x9133xX16xX3xX4xX1xd8a7xX3xXex7d66xX4xX3xX1xX5axXdxX3xX4x90d2xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17x9d8axX3xX5x581fxX3xX5xce73xX16xX17xX3x6d63xX1x103edxX16xX17xX3xXex99faxXexX3xX4xX1xX7axX3xX7xX15xX4xX3xX81xX1x88f6xX10xX77xX3xX23x10a96xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3x6b25xad03xX33xX3xX4xb9b2xX3xXexX1xX57xX3xXexfbeexX23xX3xXa3xX5fxX16xX3xX23xe4d6xXexX3xX2dxbff2xXdxX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX1x4a02xX33xX3x94e3xX4xX1xd014xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx53a3xX10xX16xXexX10xf3dfxXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7x7d24xXbxX1xX7axXexX7axX3xXdxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXex613fxX5xX10xX9xXax4d17xXdxX19xXexX1xcf4bxX3x4c0exX2x99bcxXbxe0d7x3e06xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX111xX3xX2xb298xX13x5853xXbxX117xX118xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xX3xX1xXafxX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX41xX41xXdxXcexc490xX6xX7axX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexX2dxX16xX41xX16xX10xX10cxX7xX41xX2xX13xcbebxX2xX41xX2xX123x8b46xX19xX2xX2xX2xX123xX2xX115xX113xXexX18axX113xX18fxX18axX5xX2xXcexe1d5xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xXaxX3xX19xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX7axXexX7axXf5xX7axXe3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXf5xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX41xX41xXdxX23xX6xX17xX10xX7xXcexX2dxX7axX2dxXcexX2dxX16xX41xX33xXbxX5xX7axX6xX19xX10xX19xX41xX10xX19xa0d4xXbxXdxX16xX5xX5xX115xX18axX4xXe3xX176xX213xf157xX17xX23xX33xX23x109d8xX10cxX41xb0d5xX123xX2xX13x7e80xX2xX123xX22bxX2xX125xX41xX2xX22bxX1xX6xXbxXbxXdxX21fxX107xX22bxb68cxd36exfb1ax9221xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX7axX16xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXf5xX6xX5xXdxX17xX16xX111xX3xX1a0xX33xX7xXexXdxX21fxX107xX118xXaxX12x8e7dxX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX50xX6xXbxXbxXdxX21fxX107xX3x7f54xX23xXdx464bxX16xX3xXbxX1xXcbxda44xX3xX4xX33xX16xX17xX3xX4x9c13xXbxX3xX23xXb7xXexX3xX5xX7axX5axXexX3xX4xX62xX4xX3xX176xXbbxXdxX3xXex941bxXbxX3xXa3xX57xX3x3f31xXexX37xX16xX17xX3xX1xX5axX16xX1xX3xXbxX1xX20xX4xX3xX2dxXbbxX3xX17xXdxb4cdxX23xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xe7ffxX77xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX19xcf5dxX16xX17xX3xXexX1xX7axX62xXexX3xX81xX1xX95xXdxX3xX16xX1xXc8xX16xX17xX3xX7xX33xX107xX3xX16xX17xX1x9658xX3xXexXdx10655xX33xX3xX4xeec8xX4xX3xX2dxXbbxX3xXexX1xX10xX7axX3xX19xa063xXdxX3xX2baxX4xX1xc85cxX3xX7xX88xX3xX1xX5axX16xX1xX3xXbxX1xX20xX4xX2dcxX3xXexX1xX10xX7axX3xXexX1xX2axXdxX3xX17xXdxX6xX16xXcexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xXf5xXbxX1xX7axXexX7axX3xXdxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX19xXexX1xX111xX3xX113xX2xX115xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX111xX3xX2xX123xX13xX125xXbxX117xX118xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xX3xX1xXafxX16xX1xX3xX227xXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX41xX41xXdxXcexX176xX6xX7axX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexX2dxX16xX41xX16xX10xX10cxX7xX41xX2xX13xX18axX2xX41xX2xX123xX18fxX19xX2xX2xX2xX123xX2xX115xX113xXexX18fxX115xX115xX227xX5xX227xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xXaxX3xX19xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX7axXexX7axXf5xX7axXe3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXf5xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX41xX41xXdxX23xX6xX17xX10xX7xXcexX2dxX7axX2dxXcexX2dxX16xX41xX33xXbxX5xX7axX6xX19xX10xX19xX41xX10xX19xX213xXbxXdxX16xX5xX5xX115xX18axX4xXe3xX176xX213xX21fxX17xX23xX33xX23xX224xX10cxX41xX227xX123xX2xX13xX22bxX2xX123xX22bxX2xX125xX41xX227xX22bxX1xX10xX6xX19xX7xXbxX6xX4xX10xX22bx653fxfe06xXcxbfa6xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX7axX16xXaxX12xX50xX10xX6xX19xX7xXbxX6xX4xX10xX3xX5xXbbxX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xXexX1xXdxXa4xX16xX3xX16x952fxXdxX3xXexXdxX5fxX16xX17xX77xX3xX1xX29xfe91xX16xX17xX3xX19xd2b1xX16xX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX19xX2ebxX16xX17xX3xX4xX62xX4xX1xX3xX1xX24xX4xX3xXexX1xXdxXa4xX16xX3xXa3xX57xX3xX1xX29xX4fcxX16xX17xX3xXa3xX5fxX16xX3xX7xX30fxX3xX176xXafxX16xX1xX3xX6xX16xX77xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1xX2cfxX16xX3xXexXe3xX7axX16xX17xX3xXex8e01xX23xX3xX1xc8a2xX16xXcexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xXf5xXbxX1xX7axXexX7axX3xXdxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX19xXexX1xX111xX3xX113xX2xX115xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX111xX3xX2xX123xX13xX125xXbxX117xX118xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xX3xX1xXafxX16xX1xX3xX125xXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX41xX41xXdxXcexX176xX6xX7axX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexX2dxX16xX41xX16xX10xX10cxX7xX41xX2xX13xX18axX2xX41xX2xX123xX18fxX19xX2xX2xX2xX123xX2xX115xX113xXexX18axX18axX213xX115xX5xX125xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xXaxX3xX19xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX7axXexX7axXf5xX7axXe3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXf5xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX41xX41xXdxX23xX6xX17xX10xX7xXcexX2dxX7axX2dxXcexX2dxX16xX41xX33xXbxX5xX7axX6xX19xX10xX19xX41xX10xX19xX213xXbxXdxX16xX5xX5xX115xX18axX4xXe3xX176xX213xX21fxX17xX23xX33xX23xX224xX10cxX41xX227xX123xX2xX13xX22bxX2xX123xX22bxX2xX125xX41xX125xX22bxX23xX10xX19xXdxXexX7axXbxXdxX6xX22bxX23ex1002dxX23ex104cexXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX7axX16xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXf5xX6xX5xXdxX17xX16xX111xX3xX1a0xX33xX7xXexXdxX21fxX107xX118xXaxX12xX27dxX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX6c2xX10xX19xXdxXexX7axXbxXdxX6xX3xX81xX5fxXexX3xX1xX2fxXbxX3xX4xX62xX4xX3xX176xXbbxXdxX3xXexX2b4xXbxX3xXexX1xX57xX3xX19xX1axX4xX77xX3xXexX1xXdxXa4xX16xX77xX3xX176xXbbxXdxX3xXexX2b4xXbxX3xX107xX7axX17xX6xX3xX2dxXbbxX3xX549xX23xX3xX16xX1xX5axX4xX3xXa3xX57xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX19xX2ebxX16xX17xX3xX16xX17xX6axX3xX16xX17xX7axX16xX3xX2dxXbbxX3xX17xXdxXc8xX3xX176xXafxX16xX1xX3xXexX307xX16xX1xX3xXexXe3xX7axX16xX17xX3xX16xX1xXdxXa4xX33xX3xXexXafxX16xX1xX3xX1xX33xX88xX16xX17xXcexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5360xX7axX19xX107xX3xXbxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xXf5xXbxX1xX7axXexX7axX3xXdxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX19xXexX1xX111xX3xX113xX2xX115xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX111xX3xX18fxX2xX13xXbxX117xX118xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xX3xX1xXafxX16xX1xX3xX18axXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX41xX41xXdxXcexX176xX6xX7axX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexX2dxX16xX41xX16xX10xX10cxX7xX41xX2xX13xX18axX2xX41xX2xX123xX18fxX19xX2xX2xX2xX123xX2xX115xX113xXexX18fxX213xX113xX115xX5xX18axXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xXaxX3xX19xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX7axXexX7axXf5xX7axXe3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXf5xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX41xX41xXdxX23xX6xX17xX10xX7xXcexX2dxX7axX2dxXcexX2dxX16xX41xX33xXbxX5xX7axX6xX19xX10xX19xX41xX10xX19xX213xXbxXdxX16xX5xX5xX115xX18axX4xXe3xX176xX213xX21fxX17xX23xX33xX23xX224xX10cxX41xX227xX123xX2xX13xX22bxX2xX123xX22bxX2xX125xX41xX18axX22bxX7xX6xX16xX2dxX10xX5xX5xX7axX22bxXdexbb1cxf9b2xf8c7xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX7axX16xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXf5xX6xX5xXdxX17xX16xX111xX3xX1a0xX33xX7xXexXdxX21fxX107xX118xXaxX12x4a96xX6xX16xX2dxX10xX5xX5xX7axX3xX5xXbbxX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xXexX1xX10xX7axX3xX19xX31bxXdxX3xXexXe3xX5axX16xX17xX3xXexX1xX62xXdxX3xX4xX2cfxX23xX3xX117xX20xX4xX3xX4x44dbxX16xX17xX3xX16xX1xX29xX3xX1xX29xX4fcxX16xX17xX3xX19xX501xX16xX3xX4xX62xX4xX1xX3xX81xXdxX57xX23xX3xX7xX7axX62xXexX3xX16xX1xXc8xX16xX17xX3xX5xX7axX3xX5xX7dxX16xX17xX3xX4xX6axX6xX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX19xX2ebxX16xX17xXcexX3xX27dxX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX7xd797xX3xXa3xXa4xX3xX117xX33xX29fxXexX3xX4xX62xX4xX3xX176xXbbxXdxX3xXexX2b4xXbxX3xXexX1xc72dxX77xX3xXexX1xX29xX3xX17xXdxd769xX16xX3xX2dxXbbxX3xXexX2b4xXbxX3xX23xX7dxXexX3xXexX2ebxX107xX3xXexX1xX10xX7axX3xXexX549xX23xX3xXexXe3xX5axX16xX17xX3xX4xX6axX6xX3xX23xX9axXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxXcexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7a2xX7axX19xX107xX3xXbxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xXf5xXbxX1xX7axXexX7axX3xXdxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX19xXexX1xX111xX3xX113xX2xX115xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX111xX3xX2xX123xX13xX125xXbxX117xX118xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xX3xX1xXafxX16xX1xX3xX115xXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX41xX41xXdxXcexX176xX6xX7axX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexX2dxX16xX41xX16xX10xX10cxX7xX41xX2xX13xX18axX2xX41xX2xX123xX18fxX19xX2xX2xX2xX123xX2xX115xX113xXexX227xX13xX18axX18axX5xX115xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xXaxX3xX19xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX7axXexX7axXf5xX7axXe3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXf5xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX41xX41xXdxX23xX6xX17xX10xX7xXcexX2dxX7axX2dxXcexX2dxX16xX41xX33xXbxX5xX7axX6xX19xX10xX19xX41xX10xX19xX213xXbxXdxX16xX5xX5xX115xX18axX4xXe3xX176xX213xX21fxX17xX23xX33xX23xX224xX10cxX41xX227xX123xX2xX13xX22bxX2xX123xX22bxX2xX125xX41xX115xX22bxX23xX7axX7axX19xX21fxX5xX7axX10cxX22bxX6c0xX4b2xX947xX909xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX7axX16xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXf5xX6xX5xXdxX17xX16xX111xX3xX1a0xX33xX7xXexXdxX21fxX107xX118xXaxX12xX6c2xX7axX7axX19xX21fxX5xX7axX10cxX3xX5xXbbxX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX19xX29xX4fcxXdxX3xX19xX5axX16xX17xX3xX23xXb7xXexX3xXexX2axX3xX176xX62xX7axX77xX3xX17xX1xXdxX3xX5xX5axXdxX3xXexX549xX23xX3xXexXe3xX5axX16xX17xX3xX2dxXbbxX3xX17xXdxX20xXbxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX19xX2ebxX16xX17xX3xX5xXbbxX23xX3xX4xX1xX6axX3xX1xX7axXbbxX16xX3xX4xX2cfxX16xX1xX3xX2dxXbbxX3xX16xX1xX2b4xX16xX3xXexX1xX15xX4xX3xXa3xX29xX2fxX4xX3xXexXe3xX29xX4fcxX4xX3xX16xX1xXc8xX16xX17xX3xX16xX17xX33xX107xX3xX4xb185xX3xXexXe3xX7axX16xX17xX3xX4xX33xXb7xX4xX3xX7xX88xX16xX17xXcexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7a2xX7axX19xX107xX3xXbxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xXf5xXbxX1xX7axXexX7axX3xXdxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX19xXexX1xX111xX3xX113xX2xX115xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX111xX3xX2xX123xX13xX125xXbxX117xX118xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xX3xX1xXafxX16xX1xX3xX113xXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX41xX41xXdxXcexX176xX6xX7axX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexX2dxX16xX41xX16xX10xX10cxX7xX41xX2xX13xX18axX2xX41xX2xX123xX18fxX19xX2xX2xX2xX123xX2xX115xX113xXexX125xX18axX18axX213xX5xX113xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xXaxX3xX19xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX7axXexX7axXf5xX7axXe3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXf5xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX41xX41xXdxX23xX6xX17xX10xX7xXcexX2dxX7axX2dxXcexX2dxX16xX41xX33xXbxX5xX7axX6xX19xX10xX19xX41xX10xX19xX213xXbxXdxX16xX5xX5xX115xX18axX4xXe3xX176xX213xX21fxX17xX23xX33xX23xX224xX10cxX41xX227xX123xX2xX13xX22bxX2xX123xX22bxX2xX125xX41xX113xX22bxX4afxX10xX7xXbxXdxXe3xX10xX5xX6xX117xX22bxX4b0xX6c2xX6c2xX23cxXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX7axX16xXaxX12xX27dxX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX4afxX10xX7xXbxXdxXe3xX10xX5xX6xX117xX3x83e8xX3xXexXcbxX4xX1xX3xX1xX2fxXbxX3xX1xX29xX4fcxX16xX17xX3xX19xX501xX16xX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX19xX2ebxX16xX17xX3xXexX1xX9daxX3xXa3xX57xX3xX17xXdxX2cfxX23xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xX3xX2dxXbbxX3xXexX1xX7axX62xXexX3xX81xX1xX95xXdxX3xX5xX7axX3xX549xX33xX77xX3xX4xX62xX4xX3xX176xXbbxXdxX3xXexX2b4xXbxX3xXexX1xXdxXa4xX16xX3xX7xX9c2xX3xX1xX29xX4fcxX16xX17xX3xXa3xX5fxX16xX3xX16xX1xXc8xX16xX17xX3xX81xX1xX7axX2cfxX16xX1xX3xX81xX1xX7dxX4xX77xX3xX81x9fbaxX3xX15xX4xX3xX19xX291xX3xX4xX1xa1fbxX33xXcexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7a2xX7axX19xX107xX3xXbxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xXf5xXbxX1xX7axXexX7axX3xXdxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX19xXexX1xX111xX3xX113xX2xX115xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX111xX3xX113xX18fxX213xXbxX117xX118xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xX3xX1xXafxX16xX1xX3xX213xXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX41xX41xXdxXcexX176xX6xX7axX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexX2dxX16xX41xX16xX10xX10cxX7xX41xX2xX13xX18axX2xX41xX2xX123xX18fxX19xX2xX2xX2xX123xX2xX115xX113xXexX13xX123xX18fxX213xX5xX213xXcexXbxX16xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xXaxX3xX19xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX7axXexX7axXf5xX7axXe3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXf5xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX41xX41xXdxX23xX6xX17xX10xX7xXcexX2dxX7axX2dxXcexX2dxX16xX41xX33xXbxX5xX7axX6xX19xX10xX19xX41xX10xX19xX213xXbxXdxX16xX5xX5xX115xX18axX4xXe3xX176xX213xX21fxX17xX23xX33xX23xX224xX10cxX41xX227xX123xX2xX13xX22bxX2xX123xX22bxX2xX125xX41xX213xX22bxXbxX10xXexXdxXexX22bxX176xX6xX23xX176xX7axX33xX22bxX947xX23fxX6c2xX4b2xXcexXbxX16xX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX7axX16xXaxX12xX27dxX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX23cxX10xXexXdxXexX3xX7a2xX6xX23xX176xX7axX33xX3xX5xXbbxX3xXexX2b4xXbxX3xX1xX2fxXbxX3xX4xX62xX4xX3xX176xXbbxXdxX3xXexX2b4xXbxX3xXexX1xXdxXa4xX16xX3xXbxX1xX4f0xX3xX176xXdxX5fxX16xX3xXa3xX57xX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX19xX2ebxX16xX17xX3xXexXafxX23xX3xX5xX5axXdxX3xX7xX30fxX3xXexX307xX16xX1xX3xXexX549xX23xXcexX3xXdexX1xX321xX3xX4xbbacxX16xX3xX2xX123xX3xXbxX1xX20xXexX41xX16xX17xXbbxX107xX77xX3xX4xX1xX29fxXexX3xX5xX29xX2fxX16xX17xX3xX4xX33xXb7xX4xX3xX7xX88xX16xX17xX3xX4xX6axX6xX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX19xX2ebxX16xX17xX3xX7xX9c2xX3xXa3xX29xX2fxX4xX3xX4xX2cfxXdxX3xXexX1xXdx57a0xX16xX3xX1xXc4dxX16xXcexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7a2xX7axX19xX107xX3xXbxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xXf5xXbxX1xX7axXexX7axX3xXdxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX19xXexX1xX111xX3xX113xX2xX115xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX111xX3xX2xX123xX13xX213xXbxX117xX118xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xX3xX1xXafxX16xX1xX3xX18fxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX41xX41xXdxXcexX176xX6xX7axX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexX2dxX16xX41xX16xX10xX10cxX7xX41xX2xX13xX18axX2xX41xX2xX123xX18fxX19xX2xX2xX2xX123xX2xX115xX113xXexX115xX113xX18fxX115xX5xX18fxXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xXaxX3xX19xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX7axXexX7axXf5xX7axXe3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXf5xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX41xX41xXdxX23xX6xX17xX10xX7xXcexX2dxX7axX2dxXcexX2dxX16xX41xX33xXbxX5xX7axX6xX19xX10xX19xX41xX10xX19xX213xXbxXdxX16xX5xX5xX115xX18axX4xXe3xX176xX213xX21fxX17xX23xX33xX23xX224xX10cxX41xX227xX123xX2xX13xX22bxX2xX123xX22bxX2xX125xX41xX18fxX22bxXbxX6xX7xX22bxXbxX6xX16xXdxX32xX33xX10xX22bxX23fxX4afxX4b0xX4b0xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX7axX16xXaxX12xX23cxX6xX7xX3xX19xX10xX3xXbxX6xX16xXdxX32xX33xX10xX3xX7xX9c2xX3xX17xXdxX2cfxXdxX3xX23xX9e3xX3xX4xX62xX4xX3xX4xXc4dxX3xX4xX1xX5fxX3xX17xX549xX107xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xX3xX2dxXbbxX3xX17xXdxX20xXbxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX19xX2ebxX16xX17xX3xX4xX1xX88xX16xX17xX3xX5xX5axXdxX3xX4xX1xX20xX16xX17xX3xXexX1xX83xX16xX17xX3xX32xX33xX6xX3xX4xX62xX4xX3xX176xXbbxXdxX3xXexX2b4xXbxX3xX81xX1xX62xX4xX3xX16xX1xX6xX33xXcexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7a2xX7axX19xX107xX3xXbxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xXf5xXbxX1xX7axXexX7axX3xXdxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX19xXexX1xX111xX3xX113xX2xX115xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX111xX3xX2xX123xX13xX18axXbxX117xX118xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xX3xX1xXafxX16xX1xX3xX13xXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX41xX41xXdxXcexX176xX6xX7axX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexX2dxX16xX41xX16xX10xX10cxX7xX41xX2xX13xX18axX2xX41xX2xX123xX18fxX19xX2xX2xX2xX123xX2xX115xX113xXexX113xX13xX213xX18fxX5xX13xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xXaxX3xX19xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX7axXexX7axXf5xX7axXe3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXf5xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX41xX41xXdxX23xX6xX17xX10xX7xXcexX2dxX7axX2dxXcexX2dxX16xX41xX33xXbxX5xX7axX6xX19xX10xX19xX41xX10xX19xX213xXbxXdxX16xX5xX5xX115xX18axX4xXe3xX176xX213xX21fxX17xX23xX33xX23xX224xX10cxX41xX227xX123xX2xX13xX22bxX2xX123xX22bxX2xX125xX41xX13xX22bxX21fxXdxX19xX17xX10xXe3xX22bxX947xbe05xX23dxX50xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX7axX16xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexXf5xX6xX5xXdxX17xX16xX111xX3xX1a0xX33xX7xXexXdxX21fxX107xX118xXaxX12xX27dxX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xe7aaxXdxX19xX17xX10xXe3xX3xX81xX1xX83xX16xX17xX3xX19xX30fxX6xX3xX2dxXbbxX7axX3xX4xX62xX4xX3xX176xXbbxXdxX3xXexX2b4xXbxX3xXexX1xXdxXa4xX16xX77xX3xX1xXc4dxXdxX3xXexX1xX9daxX3xXa3xX57xX3xX17xXdxX2cfxX23xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xX3xX23xXbbxX3xX17xXdxX20xXbxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX19xX2ebxX16xX17xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xX3xX176x689dxX16xX17xX3xX4xX62xX4xX1xX3xX2baxX16xX17xX1xXdxXa4xX16xX77xX3xX2dxX9axX77xX3xX117xX7axX6xX107xX2dcxX3xX28exX2cfxX7axX297xX3xXexX29fxXexX3xX4xX2cfxX3xX4xX62xX4xX3xX5xX7axX5axXdxX3xXa3xX54dxX3xX2dxX2b4xXexX3xX1xXbbxX16xX17xX3xX16xX17xXbbxX107xXcexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX12xX0xX7xXexXe3xX7axX16xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXexX1xX33xX23xX176xX3xX19xX1xXdxX19xX10xX3xXdxXdexX10xX16xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX19xXexX1xX111xX3xX113xX2xX115xXbxX117xX118xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX111xX3xX18axX2xX123xXbxX117xX118xXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX41xX41xXdxXcexX176xX6xX7axX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexX2dxX16xX41xX16xX10xX10cxX7xX41xX2xX13xX18axX2xX41xX2xX123xX18fxX19xX2xX123xX13xX115xX123xX115xX115xXexX18axX125xX213xX115xX5xX2xX123xXf5xX2xXf5xX1xX6xXbxXbxXdxX21fxX107xXf5xXbxX32xX117xX10cxXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX7xXexXe3xX7axX16xX17xX12xX0xX41xXbxX12xX0xX19xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXe3xX10xX5xX6xXexX10xX19xXaxX12xX0xX7xXexXe3xX7axX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX30bxX16xX3xX32xX33xX6xX16xX111xX0xX41xX7xXexXe3xX7axX16xX17xX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf5xXexX1xX33xX23xX176xXf5xX6xX16xX19xXf5xX7xX6xXbxX7axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2xX3xXexX1xX6xX7axX3xXexX62xX4xX3xX4xX1098xX16xX3xXexX1xX30fxX4xX3xX1xXdxX10dcxX16xX3xXa3xX57xX3xX6xX16xX3xXexX7axXbbxX16xX3xX1xXc4dxX16xX3xX81xX1xXdxX3xXexXe3xX30fxX4xX3xXexX33xX107xX5fxX16xXaxX3xX1xXe3xX10xX21fxX9xXaxX41xX81xX1xX7axX6xXf5xX1xX7axX4xX41xX2xX2xXf5xXexX1xX6xX7axXf5xXexX6xX4xXf5xX4xX6xX16xXf5xXexX1xX33xX4xXf5xX1xXdxX10xX16xXf5xX19xX10xXf5xX6xX16xXf5xXexX7axX6xX16xXf5xX1xX7axX16xXf5xX81xX1xXdxXf5xXexXe3xX33xX4xXf5xXexX33xX107xX10xX16xX41xX2xX18fxX123xX115xX115xX227xXcexX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX41xX23xX10xX19xXdxX6xX41xX2xX227xX123xX41xX16xX10xX10cxX7xX41xX2xX13xX18axX123xX41xX2xX123xX18fxX19xX123xX123xX18fxX125xX123xX115xX18fxXexX18fxX18fxX115xX113xX115xX5xX123xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX19xXdxX2dxX12xX0xX7xXexXe3xX7axX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2xX3xXexX1xX6xX7axX3xXexX62xX4xX3xX4xX1098xX16xX3xXexX1xX30fxX4xX3xX1xXdxX10dcxX16xX3xXa3xX57xX3xX6xX16xX3xXexX7axXbbxX16xX3xX1xXc4dxX16xX3xX81xX1xXdxX3xXexXe3xX30fxX4xX3xXexX33xX107xX5fxX16xXaxX3xX1xXe3xX10xX21fxX9xXaxX41xX81xX1xX7axX6xXf5xX1xX7axX4xX41xX2xX2xXf5xXexX1xX6xX7axXf5xXexX6xX4xXf5xX4xX6xX16xXf5xXexX1xX33xX4xXf5xX1xXdxX10xX16xXf5xX19xX10xXf5xX6xX16xXf5xXexX7axX6xX16xXf5xX1xX7axX16xXf5xX81xX1xXdxXf5xXexXe3xX33xX4xXf5xXexX33xX107xX10xX16xX41xX2xX18fxX123xX115xX115xX227xXcexX1xXexX23xXaxX12xX2xX2xX3xXexX1xX6xX7axX3xXexX62xX4xX3xX4xX1098xX16xX3xXexX1xX30fxX4xX3xX1xXdxX10dcxX16xX3xXa3xX57xX3xX6xX16xX3xXexX7axXbbxX16xX3xX1xXc4dxX16xX3xX81xX1xXdxX3xXexXe3xX30fxX4xX3xXexX33xX107xX5fxX16xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXe3xX7axX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xXdexX62xX4xX3xX4xX1xX33xX107xX30bxX16xX3xX17xXdxX6xX3xXa3xX29xX6xX3xXe3xX6xX3xX23xXb7xXexX3xX7xX88xX3xX5xX2axXdxX3xX81xX1xX33xX107xX30bxX16xX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX19xX2ebxX16xX17xX3xX4xX1098xX16xX3xXexX1xX30fxX4xX3xX1xXdxX10dcxX16xX3xXa3xX57xX3xX176xX2cfxX7axX3xX23xX2b4xXexX77xX3xX6xX16xX3xXexX7axXbbxX16xX3xXexX1xX83xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX1xXc4dxX16xX3xX81xX1xXdxX3xX81xX5fxXexX3xX16xX88xXdxX3xX23xX5axX16xX17xXcexX0xX41xXbxX12xX0xX41xX19xXdxX2dxX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4b0xX7axX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX10dcxXbxX3xXcxXcx9b8axXcxXcxX3xX50xXbbxX3xXcxX307xX16xX1xX3xX4xX2ebxX16xX17xX3xX4xX1xX33xX16xX17xX3xXexX6xX107xX3xX117xX549xX107xX3xX19xX30fxX16xX17xX3xX4xX1xXcbxX16xX1xX3xX32xX33xX107xXa4xX16xX3xXa3xXdxX10dcxX16xX3xXexec87xXaxX3xX1xXe3xX10xX21fxX9xXaxX41xXexX1xXdxX10xXexXf5xX176xXdxXf5xX7xX7axX41xX19xX7axX6xX16xX1xXf5xX16xX17xX1xXdxX10xXbxXf5xXexXexXf5xX6xX23xXbxXf5xXexXexXf5xX1xX6xXf5xXexXdxX16xX1xXf5xX4xX33xX16xX17xXf5xX4xX1xX33xX16xX17xXf5xXexX6xX107xXf5xX117xX6xX107xXf5xX19xX33xX16xX17xXf5xX4xX1xXdxX16xX1xXf5xX32xX33xX107xX10xX16xXf5xX19xXdxX10xX16xXf5xXexX33xX41xX2xX18fxX123xX18axX123xX213xXcexX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX41xX23xX10xX19xXdxX6xX41xX2xX227xX123xX41xX16xX10xX10cxX7xX41xX2xX13xX18axX123xX41xX2xX115xX227xX19xX18axX2xX213xX2xX123xX125xX213xXexX213xX125xX227xX113xX125xX5xX123xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX19xXdxX2dxX12xX0xX7xXexXe3xX7axX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4b0xX7axX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX10dcxXbxX3xXcxXcxX1956xXcxXcxX3xX50xXbbxX3xXcxX307xX16xX1xX3xX4xX2ebxX16xX17xX3xX4xX1xX33xX16xX17xX3xXexX6xX107xX3xX117xX549xX107xX3xX19xX30fxX16xX17xX3xX4xX1xXcbxX16xX1xX3xX32xX33xX107xXa4xX16xX3xXa3xXdxX10dcxX16xX3xXexX198cxXaxX3xX1xXe3xX10xX21fxX9xXaxX41xXexX1xXdxX10xXexXf5xX176xXdxXf5xX7xX7axX41xX19xX7axX6xX16xX1xXf5xX16xX17xX1xXdxX10xXbxXf5xXexXexXf5xX6xX23xXbxXf5xXexXexXf5xX1xX6xXf5xXexXdxX16xX1xXf5xX4xX33xX16xX17xXf5xX4xX1xX33xX16xX17xXf5xXexX6xX107xXf5xX117xX6xX107xXf5xX19xX33xX16xX17xXf5xX4xX1xXdxX16xX1xXf5xX32xX33xX107xX10xX16xXf5xX19xXdxX10xX16xXf5xXexX33xX41xX2xX18fxX123xX18axX123xX213xXcexX1xXexX23xXaxX12xX4b0xX7axX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX10dcxXbxX3xXcxXcxX1956xXcxXcxX3xX50xXbbxX3xXcxX307xX16xX1xX3xX4xX2ebxX16xX17xX3xX4xX1xX33xX16xX17xX3xXexX6xX107xX3xX117xX549xX107xX3xX19xX30fxX16xX17xX3xX4xX1xXcbxX16xX1xX3xX32xX33xX107xXa4xX16xX3xXa3xXdxX10dcxX16xX3xXexX198cxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXe3xX7axX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xXdexX1xXdxXa4xX33xX3xX16xX6xX107xX3xX28exX2xX123xX41xX2xX123xX297xX77xX3xX16xX1xX549xX16xX3xX81xa68axX3xX16xXdxX10dcxX23xX3xX16xX17xXbbxX107xX3xX4b0xX7axX6xX16xX1xX3xX16xX1xX549xX16xX3x67f1xXdxX10dcxXexX3x4229xX6xX23xX3xX28exX2xX125xX41xX2xX123xX297xX77xX3xX947xX9daxX3xXcxX1xX83xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX2dxXbbxX3xXcxXe3xX33xX107xXa4xX16xX3xXexX1xX83xX16xX17xX3xX50xXbbxX3xXcxX307xX16xX1xX3xX28exXcxXcxX1956xXcxXcxX297xX3xXexX4f0xX3xX4xX1xX15xX4xX3xX176xX33xX4f0xXdxX3xXexX24xX6xX3xXa3xXbbxX23xX3xX2baxX4b0xX7axX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX10dcxXbxX3xX16xX17xXbbxX16xX1xX3xXcxXcxX1956xXcxXcxX111xX3xX947xX62xX16xX17xX3xXexX5axX7axX77xX3xXa3xX4f0xXdxX3xX23xX4fcxXdxX77xX3xXexXcbxX4xX1xX3xX4xX30fxX4xX3xXexXe3xX7axX16xX17xX3xX117xX549xX107xX3xX19xX30fxX16xX17xX3xX4xX1xXcbxX16xX1xX3xX32xX33xX107xXa4xX16xX3xXa3xXdxX10dcxX16xX3xXexX198cxX3xX2dxXbbxX3xXa3xX83xX3xXexX1xXe96xX3xXexX1xX83xX16xX17xX3xX23xXdxX16xX1xX2dcxXcexX0xX41xXbxX12xX0xX41xX19xXdxX2dxX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1098xX107xX3xX17xXdxX62xX7axX3xX50xXbbxX3xXcxX307xX16xX1xX3xXexX30fxX3xXexX6xX107xX3xXexX1xXdxX5fxXexX3xX81xX5fxX3xXbxX1xX1098xX16xX3xX23xXa4xX23xX3xX32xX33xX2cfxX16xX3xX5xXe8cxX3xX17xXdxX62xX7axX3xX62xX16xXaxX3xX1xXe3xX10xX21fxX9xXaxX41xX17xXdxX6xX7axXf5xX19xX33xX4xX41xXexX1xX6xX107xXf5xX17xXdxX6xX7axXf5xX1xX6xXf5xXexXdxX16xX1xXf5xXexX33xXf5xXexX6xX107xXf5xXexX1xXdxX10xXexXf5xX81xX10xXf5xXbxX1xX6xX16xXf5xX23xX10xX23xXf5xX32xX33xX6xX16xXf5xX5xX107xXf5xX17xXdxX6xX7axXf5xX6xX16xX41xX2xX18fxX123xX125xX123xX18axXcexX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX41xX23xX10xX19xXdxX6xX41xX2xX227xX123xX41xX16xX10xX10cxX7xX41xX2xX13xX18axX123xX41xX2xX125xX115xX19xX18axX123xX18fxX18axX115xX115xX18axXexX227xX13xX125xX213xX5xX115xXf5xX2xX227xX227xX19xX227xX227xX2xX115xX213xX18axX213xXexX125xX213xX213xX227xX123xX5xX123xXcexX1a0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX20xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX16xX17xX29xX2axXdxX3xX2dxX29xX2fxXexX3xX32xX33xX6xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX19xXdxX2dxX12xX0xX7xXexXe3xX7axX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1098xX107xX3xX17xXdxX62xX7axX3xX50xXbbxX3xXcxX307xX16xX1xX3xXexX30fxX3xXexX6xX107xX3xXexX1xXdxX5fxXexX3xX81xX5fxX3xXbxX1xX1098xX16xX3xX23xXa4xX23xX3xX32xX33xX2cfxX16xX3xX5xXe8cxX3xX17xXdxX62xX7axX3xX62xX16xXaxX3xX1xXe3xX10xX21fxX9xXaxX41xX17xXdxX6xX7axXf5xX19xX33xX4xX41xXexX1xX6xX107xXf5xX17xXdxX6xX7axXf5xX1xX6xXf5xXexXdxX16xX1xXf5xXexX33xXf5xXexX6xX107xXf5xXexX1xXdxX10xXexXf5xX81xX10xXf5xXbxX1xX6xX16xXf5xX23xX10xX23xXf5xX32xX33xX6xX16xXf5xX5xX107xXf5xX17xXdxX6xX7axXf5xX6xX16xX41xX2xX18fxX123xX125xX123xX18axXcexX1xXexX23xXaxX12xXcxX1xX1098xX107xX3xX17xXdxX62xX7axX3xX50xXbbxX3xXcxX307xX16xX1xX3xXexX30fxX3xXexX6xX107xX3xXexX1xXdxX5fxXexX3xX81xX5fxX3xXbxX1xX1098xX16xX3xX23xXa4xX23xX3xX32xX33xX2cfxX16xX3xX5xXe8cxX3xX17xXdxX62xX7axX3xX62xX16xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXe3xX7axX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX2baxX50xX10dcxX3xXexX1xX88xX16xX17xX3xXexX1xX83xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXa3xXdxXa4xX33xX3xX1xXbbxX16xX1xX3xXexX62xX4xX3xX16xX17xX1xXdxX10dcxXbxX77xX3xX32xX33xX2cfxX16xX3xX5xXe8cxX3xX17xXdxX62xX7axX3xX62xX16xX3xX5xXbbxX3xX23xXb7xXexX3xX17xXdxX2cfxXdxX3xXbxX1xX62xXbxX3xX2dxX37xX16xX3xXbxX1x60aexX16xX17xX3xXa3xXdxX10dcxX16xX3xXexX198cxX3xXa3xX29xX2fxX4xX3xX117xX549xX107xX3xX19xX30fxX16xX17xX3xXexXe3xX30bxX16xX3xX16xXa4xX16xX3xXexX2cfxX16xX17xX3xXexXe3xX6xX16xX17xX3xX23xX5axX16xX17xX3xX28exX10cxX10xX176xX297xX3xX17xX54dxX23xX3xX16xX1xXdxXa4xX33xX3xX4xX1xX15xX4xX3xX16xX37xX16xX17xX77xX3xXexXe3xX7axX16xX17xX3xXa3xXa8xX77xX3xX4xX1xX15xX4xX3xX16xX37xX16xX17xX3xX32xX33xX2cfxX16xX3xX5xXe8cxX3xX17xXdxX62xX7axX3xX62xX16xX3xX4xXa8xX3xXe8cxX3xX16xX17xX1xX307xX6xX3xX32xX33xX6xX16xX3xXexXe3xX24xX16xX17xX3xX16xX1xX29fxXexX2dcxX3xXf5xX3xXexX1xX1098xX107xX3xX17xXdxX62xX7axX3xX56x3cf3xX16xX17xX3xX50xXc8xX33xX3xXcxX29xX2axX16xX17xX77xX3xX50xXdxX10dcxX33xX3xXexXe3xX29xX9daxX16xX17xX3xXcxXe3xX29xX2axX16xX17xX3xXcxX50xXdexX947xX3xXcxX1xX1axX3xX4b2xXb7xX4xX77xX3xX4b2xXb7xX4xX3xX50xXbbxX3xX28exX50xXbbxX3xXcxX307xX16xX1xX297xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x9b80xXcexX0xX41xXbxX12xX0xX41xX19xXdxX2dxX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX33xX5xX12xX0xX19xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXe3xXaxX12xX0xX41xX19xXdxX2dxX12xX0xX41xX19xXdxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX947xX7axX33xXe3xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7axX3xX1bc7x4b97xX1bc7xX0xX41xXbxX12