Thiếu kỹ năng sống, tân sinh viên gặp khó
(Baohatinh.vn) - Bước chân vào giảng đường đại học với những biến đổi của đời sống xã hội, rất nhiều sinh viên đã phải đương đầu với những thách thức mới. Việc thiếu những kỹ năng cần thiết đã đẩy nhiều tân sinh viên vào những tình huống trớ trêu.
d4f0x11f95x15eb8x162dcxf563xe29ex10d27xd656x136e3xX7x15f28x12a02x15437xe420xe506x14c03xX5x11c65xXax153b7xXcxX1xXdx1092cxe05dxX3xe4f8x132cdxX3x13dacx119bexX1cx11654xX3xX7xde7fxX1cxX1fx12c8cxX3xXex1411dxX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3x13ee8xXdx137c1xX1cxX3xX1fx100f9xXbxX3xX19xX1x162f1xX0xdefbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx113a5xX10xX6x1386fxXaxX12x12c00x13e80xfbbexX4xX3xX4xX1xX28xX1cxX3xX30xfc5fx101e8xX3xX1fxXdx15a4dxX1cxX1fxX3xd995xX53x14f7bxX1cxX1fxX3xX66x117fdxXdxX3xX1xda19xX4xX3xX30xX54xXdxX3xX1cxX1x15171xX1cxX1fxX3xdab1xXdxX16xX1cxX3xX66xff89xXdxX3xX4x12223xX6xX3xX66xX68xXdxX3xX7xX22xX1cxX1fxX3x10f64x149fcxX3xX1x11463xXdxX25xX3xf289x112d3xXexX3xX1cxX1xXdxd530xX17xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX66xX95xX3xXbxX1xX62xXdxX3xX66xX53x15201xX1cxX1fxX3xX66x13fccxX17xX3xX30xX54xXdxX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xXexX1x1338fxX4xX1xX3xXexX1x12c32xX4xX3x167afxX54xXdx143fdxX3xf687xXdxdcc1xX4xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xXbfxX1cxX3xXexX1xXdxX16xXexX3xX66xX95xX3xX66xf0fdx10c3cxX3xX1cxX1xXdxXa3xX17xX3xXexX28xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX30xX5dxX5exX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xXex116f1xX1cxX1xX3xX1xX17xX22xX1cxX1fxX3xXexX9cxX54xX3xXexX9cxX32xX17xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX5exX4fxX104xXaxX12xXdcxe633xX6xX3xXd7xX54xXdxX3xX1xX5exX5dxX1cxX3xXexX9dxXexX3xXexX1xX88xX3xXexfa66xX4xX3xX1cxX1x1324fxXbxX3xX1xX71xX4xX3xX4xXcexX4xX1xX3xX66xX28xX104xX3xX19xX1xef45xX1cxX1fxX3xX5xX28xX17xX25xX3xX10xXd7xX3x129ebxX1fxX17xX104xd500xX1cxX3xXcxX1xf86exX3xXcxX1xX53xX25xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xXexX9cxX53xX68xX1cxX1fxX3xecdaxX6dxXdxX3xX1xX71xX4xX3xX4cxX5dxX3xXcx14792xX1cxX1xX3xX66xX95xX3xX1fxX36xXbxX3xXbxX1xX62xXdxX3xXd7xX98xXexX3xX30xX9dxX1cxX3xX66xXa3xX3xX5xX54xX1cxX3xXexX9cxX5exX1cxX1fxX3xX30xXdxXdexX4xX3xX1fxXdxX62xXdxX3xX7exX5dxXdxX3xXexX5exXcexX1cxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX32xX17xX3xX4xXcexX3xX1cxX1xX28xX1cxXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX5exX4fxX104xXaxX12x12bd1xXd7xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x10a49x109cfxX3xe0dcxXcxX14exX3x10e3dxX17xX32xX3xX9cxX6xX3xXexX1xX5dxX1cxX1xX3xXbxX1xX22xX3xX1cxX1xX168xXbxX3xX1xX71xX4xX25xX3xX7xX6xX17xX3xX19xX1xXdxX3xXd7xX17xX6xX3xX7xdb2dxXd7xX3xX4xXcexX4xX3xX66xd5bdxX3xX4fx13bc1xX1cxX1fxX3xX4xXbfxX1cxX3xXexX1xXdxX16xXexX3xX30xX5dxX3xXexX1xX17xX32xX3xXexX9cxX71xX25xX3xX10xXd7xX3xX66xX53x13dffxX4xX3xXd7x1118axX3xX4xX1xX5exX3xe2f4xX3xXexX9cxXdxXdexX17xX3xX66xX251xX1cxX1fxXdaxX3xX1a7xX53xX274xX4xX3xX4xXbfxXd7xX3xXd7xX98xXexX3xX7xX22xX3xXexXdxXa3xX1cxX3xX19xX1xXcexX3xX5xX54xX1cxX25xX3xX1cxX32xX1cxX3xX4xXd4xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xX1fxX125xX3xX5xX5dxX3xX10xXd7xX3xX5xX6dxXdxX3xXd7xX17xX6xX25xX3xX19xX1xX17axX1cxX1fxX3xXex11183xX1cxX1xX3xXexX5exXcexX1cxX3xX1cxX1xXdxXa3xX17xXdaxX3x120fbxXdxX68xX3xXd7xX54xXdxX3x13eecxX3xXexX17xXbfxX1cxX3xXd7xX5dxX3xXexXdxXa3xX1cxX3xX1dxX1cxX3xX66xX95xX3xX1xX16xXexX25xX3xX4xX1xX249xX4xX3xX66xX5dxX1cxX1xX3xX1dxX1cxX3xXd7xe32bxX3xX1fxX3bxXdxX3xX4xXbfxXd7xX3xX1xXbaxXdxX25xX3xX4xX1xX68xX3xX66xX16xX1cxX3xXexX1xXcexX1cxX1fxX3xX7xX6xX17xX3xX9cx155ebxXexX3xX19xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1fxX1xXdxXdexXd7xf791xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10abexX10xX1cxXexX10xX9cxXaxX12xX0xXdxXd7xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX351xX10xX1cxXexX10xX9cxXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXax10b90xXdxX4fxXexX1xX21bxX3xe170xX2xe869xXbxX94x12705xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX21bxX3xX37exX2x1525cxXbxX94xX381xXaxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21bxX3dxX3dxXdxXdaxX7exX6xX5exX1xX6xXexXdxX1cxX1xXdaxX30xX1cxX3dxX1cxX10xX375xX7xX3dxX2x1527bxX2e8xd6a7xX3dxX2xX37exX37exX4fxX37cxX38dxX2xX2xX37exX27exX37cxXex15561x1613cxX27exX27exX5xX37cxdc01xX38dxX2xX3b6xX3c4xX3caxX27exX2e8xXdax15b66xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX7xX22xX1cxX1fxX25xX3xXexX28xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX1fxX36xXbxX3xX19xX1xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX351xX6xXbxXexXdxX5exX1cxXaxX12xX52xX5dxXdxX3xXexX5exXcexX1cxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX32xX17xX3xX5xX5dxX3xXd7xX98xXexX3xXexX1xXcexX4xX1xX3xXexX1xXd4xX4xX3xX66xX22xXdxX3xX30xX54xXdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX1cxX1dxXd7xX3xX1cxX1xX9dxXexX3x10455xf7bfxX1cxX1xX3xXd7xXdxX1cxX1xX3xX1xX71xX6xX21bxX3x16556xX1cxXexX10xX9cxX1cxX10xXex14062xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX5exX4fxX104xXaxX12xX1a7xX28xX104xX3xX4fxX53xX68xX1cxX1fxX3xX1cxX1xX53xX3xX5xX5dxX3xX4xX28xX17xX3xX4xX1xX17xX104xXdexX1cxX3xX4xX1xX17xX1cxX1fxX3xX4xX88xX6xX3xX9cxX9dxXexX3xX1cxX1xXdxXa3xX17xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX1cxX1dxXd7xX3xX1cxX1xX9dxXexX25xX3xX19xX1xXdxX3xX66xX6xX3xXbxX1xXbfxX1cxX3xX4xXcexX4xX3xX10xXd7xX3xX66xXa3xX17xX3xXd7xX54xXdxX3xXex16294xX3xX5xX168xXbxX25xX3xXexX4eexX3xX221xX17xX62xX1cxX3xX5x15ee7xX3xXexX5dxXdxX3xX4xX1xX2d0xX1cxX1xXdaxX3xX186xX1xX7axX1cxX1fxX3xX19xX1xX5exX62xX1cxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX32xX17xX3xX30xX17axX3xX7exX84xX25xX3xX19xX1xX17axX1cxX1fxX3xX1xX274xXbxX3xX5xX4fexX3xX7x1553dxX3xX4fx1597dxX1cxX3xXexX54xXdxX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xX7exX7axX6xX3xX1dxX1cxX3xXexX6dxXd7xX3xX7exX274xX25xX3xXexX1xX168xXd7xX3xX4xX1xX2d0xX3xX21dxXexX1xX28xXd7xX340xX3xX4xX62xX3xX30xX5dxX5exX3xXexXdxXa3xX1cxX3xX1xX71xX4xX3xXbxX1xX2d0xX25xX3xX7xXcexX4xX1xX3xX30x14bc5xX25xX3xX62xX1cxX1xX3xX1xX53xX57fxX1cxX1fxX3xXexX9cxX4eexX4xX3xXexXdxX16xXbxX3xXexX54xXdxX3xX30xXdxXdexX4xX3xX1xX71xX4xX3xXexX168xXbxXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX5exX4fxX104xXaxX12xX351xX28xX17xX3xX4xX1xX17xX104xXdexX1cxX3xXexXdxX32xX17xX3xX4xXcexXdxX3xX1fxX125xX25xX3xX57fxX3xX66xX28xX17xX25xX3xXexXdxX32xX17xX3xX7exX6xX5exX3xX1cxX1xXdxXa3xX17xX3xXexXdxXa3xX1cxX3xX4xX1x132b5xX3xX5xX5dxX3xXd7xX98xXexX3xXexX9cxX5exX1cxX1fxX3xX1cxX1xXdxXa3xX17xX3xXexX1xXcexX4xX1xX3xXexX1xXd4xX4xX3xXd7xX54xXdxX3xXd7xX5dxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xXbxX1xX62xXdxX3xX66xX22xXdxX3xXd7xX36xXexXdaxX3xXdcxXdxXdexX4xX3xX7xX249xXbxX3xX94xX16xXbxX3xX4xX17xX98xX4xX3xX7xX22xX1cxX1fxX3xXexX4eexX3xX5xX168xXbxX3xX4x11bbcxX1cxX3xXd7xX17xX17axX1cxX3xX30xX5dxX1cxX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xX19xX1xX3bxX3xX19xX1xX1dxX1cxX3xX19xX1xXcexX4xX3xX1cxX1xX53xX3xX7xX249xXbxX3xX94xX16xXbxX3xXexX1xX68xXdxX3xX1fxXdxX6xX1cxX3xX4xX1xXbaxXdxX3xX30xX5dxX3xX1xX71xX4xX25xX3xX5xX4eexX6xX3xX4xX1xX71xX1cxX3xX4xXcexX4xX3xXd7xX22xXdxX3xX221xX17xX6xX1cxX3xX1xXdexX3xX94xX95xX3xX1xX98xXdxXdaxX3x15a7cxX535xX3xX4xX3bxX3xX9cxX9dxXexX3xX1cxX1xXdxXa3xX17xX3xX30xX6xX3xX4xX1xX6dxXd7xX3xX66xXbfxX17xX3xX66xX68xXdxX3xXd7xX5dxX3xX1cxX16xX17xX3xX4xXcexX4xX3xX10xXd7xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX7xX22xX1cxX1fxX3xXexX1xX125xX3xX7xX535xX3xX19xX1xX17axX1cxX1fxX3xX7exXdxX16xXexX3xX4xXcexX4xX1xX3xXd4xX1cxX1fxX3xX94xdebexX3xX1xX6xX104xX3xX7exX62xX5exX3xX30xXdexX3xXd7xX125xX1cxX1xX3xXexX9cxX53xX54xX4xX3xX4xXcexXd7xX3xX4fx15cc7xX3xXexX9cxX5exX1cxX1fxX3xX4xX17xX98xX4xX3xX7xX22xX1cxX1fxXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX5exX4fxX104xXaxX12xXcxX9cxX57fxX3xXexX1xX5dxX1cxX1xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX66xX6dxXdxX3xX1xX71xX4xX3x161ddxX17xX104xX3xXcxX28xX1cxX3xX461xXcx10e45xX3xX1a7xX5dxX3xX186xe68fxX1cxX1fxX478xX3xX1fxXbfxX1cxX3xX2xX3xXexX1xXcexX1cxX1fxX3xX1cxX6xX104xX25xX3xX1cxX1xX53xX1cxX1fxX3xX4xe83fxX1cxX1fxX3xX1cxX1xX53xX3xX1cxX1xXdxXa3xX17xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX19xX1xXcexX4xX25xX3xX10xXd7xX3xX186xX1fxX17xX104xX18axX1cxX3xX77axX1xX6xX1cxX3x144d2xX17xX28xX1cxX3x14338xX1cxX1xX3xX461xXbxX1xX53xX68xX1cxX1fxX3xX186xX1fxX17xX104xX18axX1cxX3xX770xX17xX25xX3xXcxX77axX3xX4cxX5dxX3xXcxX1b3xX1cxX1xX478xX3xX66xX95xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX3bxX1cxX1fxX3xX7exX18fxX3xX4xX17xX22xX1cxX3xX30xX5dxX5exX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xX7exX17xX84xXdxX3xX4xX1xXbaxXdxX3xX1fxX6xXd7xX10xX3xXexX1xX28xX17xX3xX66xX32xXd7xX3xX7xX17xX22xXexX3xX7xXcexX1cxX1fxXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX5exX4fxX104xX3xXbxX351xX10xX1cxXexX10xX9cxXaxX12xX0xXdxXd7xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX351xX10xX1cxXexX10xX9cxXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxX375xXdxX4fxXexX1xX21bxX3xX37cxX2xX37exXbxX94xX381xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX21bxX3xX37exX2xX38dxXbxX94xX381xXaxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21bxX3dxX3dxXdxXdaxX7exX6xX5exX1xX6xXexXdxX1cxX1xXdaxX30xX1cxX3dxX1cxX10xX375xX7xX3dxX2xX3b4xX2e8xX3b6xX3dxX2xX37exX37exX4fxX37cxX38dxX2xX2xX37exX37exX38dxXexX3c4xX37exX3c5xX27exX5xX37cxX3caxX6x129b5xX27exX6xX8c5xX3b6xX3c4xX3b4xX3caxX7exX27exX2e8xX3b4xX3caxX37exX4fxX3b6xX2e8xX3caxX6xXdaxX3d3xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX7xX22xX1cxX1fxX25xX3xXexX28xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX1fxX36xXbxX3xX19xX1xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX351xX6xXbxXexXdxX5exX1cxXaxX12xX186xX1xXdxXa3xX17xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX3bxX1cxX1fxX3xX7exX18fxX3xX4xXcexXd7xX3xX4fxX72dxX3xX7exX57fxXdxX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xXexX1xX332xX3xX30xX17xXdxX3xX30xX17axX3xX7exX84xX3xX19xX1xXdxX3xX7exX53xX54xX4xX3xX4xX1xX28xX1cxX3xX30xX5dxX5exX3xX1fxXdxX62xX1cxX1fxX3xX66xX53xX68xX1cxX1fxX3xX66xX6dxXdxX3xX1xX71xX4xX3xX461xX462xX1cxX1xX3xXd7xXdxX1cxX1xX3xX1xX71xX6xX21bxX3xX470xX1cxXexX10xX9cxX1cxX10xXexX478xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX5exX4fxX104xXaxX12xX7caxX17xX28xX1cxX3xX7cfxX1cxX1xX3xXexX28xXd7xX3xX7xX4eexX21bxX3xX21dxXcxX1xX68xXdxX3xX1fxXdxX6xX1cxX3xX66xXbfxX17xX3xX4fxX5exX3xXexX28xXd7xX3xX5xX4fexX3xX21dxX94xX62xX3xX1xXbaxXdxX340xX3xX7xX6xX17xX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xX1cxX1fxX5dxX104xX3xXexX1xXcexX1cxX1fxX3xX4xX17xX22xXdxX3xX4xX9dxXbxX3xX4xX1dxX1cxX1fxX3xXexX1x1683dxX1cxX1fxX25xX3xXexX22xXdxX3xX1cxX5dxX5exX3xX10xXd7xX3xX4xX79dxX1cxX1fxX3xX30xX254xXdxX3xXd7xX125xX1cxX1xX3xX30xX5dxX5exX3xX1fxX6xXd7xX10xX25xX3xX4xX3bxX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xX1xX17axXd7xX3xX66xX16xX1cxX3xX27exX1xX3xX7xXcexX1cxX1fxXdaxX3xX351xX1xX5f1xX3xXd7xX98xXexX3xXexX1xX68xXdxX3xX1fxXdxX6xX1cxX3xX1cxX1fxX249xX1cxX3xXd7xX5dxX3xX4xXbaxX3xXexX1xebbfxX3xX7xX163xXexX3xX4xX28xX1cxX25xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xX7xXd4xX4xX3xX7xX22xX1cxX1fxXdaxX3x1134fxX9dxXexX3xXd7xX6xX104xX3xX66xX53xX274xX4xX3xX4xXcexX4xX3xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX18fxX3xX66xX251xX1cxX1fxX3xX1xX53xXbaxX1cxX1fxX3xX19xX1xX3bxX6xX3xXexX9cxX32xX1cxX3xX19xX1xX17xX104xX32xX1cxX3xX1cxX1xX88xX25xX3xX4xX1xX5f1xX3xX7exX62xX5exX25xX3xX10xXd7xX3xXd7xX54xXdxX3xXexX5f1xX1cxX1xX3xX9cxX6xXdaxX3xX4cxXdxXdexX1cxX3xX1cxX6xX104xX25xX3xX10xXd7xX3xX66xX95xX3xX7xX249xXbxX3xX94xX16xXbxX3xX5xX6dxXdxX3xXexX1xX68xXdxX3xX1fxXdxX6xX1cxX3xX7exXdxXa72xX17xX3xX1xX274xXbxX3xX5xX4fexX3xX4xX1xX5exX3xX30xXdxXdexX4xX3xX1xX71xX4xX3xX4xX79dxX1cxX1fxX3xX1cxX1xX53xX3xX1fxXdxX62xXdxX3xXexX9cxX2d0xX25xX3xXexX1xX6xXd7xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xXcexX4xX3xX1xX5exX6dxXexX3xX66xX98xX1cxX1fxX3xXexX1xXa72xX3xXexX1xX6xX5exX3xX66xXa72xX3xX94xX28xX104xX3xX4fxX4eexX1cxX1fxX3xX5xX22xXdxX3xX7xX22xX1cxX1fxX3xX5xX5dxX1cxX1xX3xXd7xX6dxX1cxX1xX3xX1xXbaxX1cxX340xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX5exX4fxX104xX3xXbxX351xX10xX1cxXexX10xX9cxXaxX12xX0xXdxXd7xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX351xX10xX1cxXexX10xX9cxXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxX375xXdxX4fxXexX1xX21bxX3xX37cxX2xX37exXbxX94xX381xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX21bxX3xX37exX2xX38dxXbxX94xX381xXaxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21bxX3dxX3dxXdxXdaxX7exX6xX5exX1xX6xXexXdxX1cxX1xXdaxX30xX1cxX3dxX1cxX10xX375xX7xX3dxX2xX3b4xX2e8xX3b6xX3dxX2xX37exX37exX4fxX37cxX38dxX2xX2xX2e8xX2e8xX3c4xXexX2e8xX3b6xX3b4xX3c4xX3b6xX5xX38dxXdaxX3d3xXbxX1fx13a91xX9cxX9xX37exX3b6xX3c4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX7xX22xX1cxX1fxX25xX3xXexX28xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX1fxX36xXbxX3xX19xX1xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX351xX6xXbxXexXdxX5exX1cxXaxX12xXcxX28xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX5xX5dxXd7xX3xXexX1xX88xX3xXexX163xX4xX3xX1cxX1xX168xXbxX3xX1xX71xX4xX3xXexX6dxXdxX3xX1a7xX6dxXdxX3xX1xX71xX4xX3xX4cxX5dxX3xXcxX1b3xX1cxX1xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX5exX4fxX104xXaxX12xX1a7xX6dxXdxX3xX1xX71xX4xX3xX5xX5dxX3xXd7xX98xXexX3xXd7xX17axXdxX3xXexX9cxX53xX68xX1cxX1fxX3xX19xX1xXcexX3xXexX1xX5exX62xXdxX3xXd7xXcexXdxX25xX3xX1cxXbaxXdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX7xX535xX3xXexX4eexX3xX221xX17xX104xX16xXexX3xX66xX18fxX1cxX1xX3xX30xXdxXdexX4xX3xX1dxX1cxX3xX57fxX25xX3xX1xX71xX4xX3xXexX168xXbxX3xX4xX88xX6xX3xXd7xX125xX1cxX1xXdaxX3xX351xXcexX4xX3xX10xXd7xX3xX4xX3bxX3xXexX1xXa72xX3xX19xX16xXexX3xX1xX274xXbxX3xX30xXdxXdexX4xX3xX1xX71xX4xX3xXexX168xXbxX3xX4xX254xX1cxX1fxX3xX1cxX1xXdxXa3xX17xX3xX4xX17axX1cxX1fxX3xXexXcexX4xX3xX94xX95xX3xX1xX98xXdxX25xX3xXexX1xXdxXdexX1cxX3xX1cxX1fxX17xX104xXdexX1cxX25xX3xX5xX5dxXd7xX3xXexX1xX32xXd7xX25xX3xX66xX251xX1cxX1fxX3xXexX1xX68xXdxX3xX1xX71xX4xX3xX1xf44exXdxX3xX1cxX1xXdxXa3xX17xX3xX66xXdxXa3xX17xX3xX1xX6xX104xX25xX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xX19xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1fxX1xXdxXdexXd7xX3xX4xX1xX5exX3xX4xX17xX98xX4xX3xX7xX22xX1cxX1fxX3xX7xX6xX17xX3xX1cxX5dxX104xXdaxX3xX186xX1xX53xX1cxX1fxX25xX3xX4xX79dxX1cxX1fxX3xX4xX1xX2d0xX1cxX1xX3xX7xX4eexX3xXexX1xX5exX62xXdxX3xXd7xXcexXdxX3xX66xX3bxX3xX4fxX18axX3xX19xX1xXdxX16xX1cxX3xXd7xX98xXexX3xX7exX98xX3xXbxX1xX168xX1cxX3xX19xX1xX17axX1cxX1fxX3xX1cxX1xXd71xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX7xX6xX3xX66xX5dxX3xX30xX5dxX5exX3xX4xXcexX4xX3xX4xX17xX98xX4xX3xX30xX17xXdxX25xX3xXexX1xX3bxXdxX3xX221xX17xX10xX1cxX3xX19xX1xX17axX1cxX1fxX3xX5xX5dxX1cxX1xX3xXd7xX6dxX1cxX1xX25xX3xX7exXd71xX3xX7exX32xX3xX30xXdxXdexX4xX3xX1xX71xX4xX3xX1xX5dxX1cxX1xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX5exX4fxX104xXaxX12xX1a7xXa72xX3xXexX9cxXcexX1cxX1xX3xX7ex13b66xX3xX1cxX1fxXe5exX3xXexX9cxX53xX54xX4xX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xXexX1xX6xX104xX3xX66xX84xXdxX25xX3xX30xX53xX274xXexX3xX221xX17xX6xX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xXexX1xXcexX4xX1xX3xXexX1xXd4xX4xX3xXd7xX54xXdxX3xX4xX88xX6xX3xX4xX17xX98xX4xX3xX7xX22xX1cxX1fxX25xX3xX1cxX1fxX6xX104xX3xXexX14exX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xX1cxX1fxX5dxX104xX3xX66xXbfxX17xX3xX7exX53xX54xX4xX3xX4xX1xX28xX1cxX3xX30xX5dxX5exX3xX1fxXdxX62xX1cxX1fxX3xX66xX53xX68xX1cxX1fxX3xX66xX6dxXdxX3xX1xX71xX4xX25xX3xX4xXcexX4xX3xXexX28xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX4xXbfxX1cxX3xX4xX1xX17xX103xX1cxX3xX7exX18fxX3xX4xX1xX5exX3xXd7xX125xX1cxX1xX3xXd7xX98xXexX3xXexX28xXd7xX3xX5xX4fexX25xX3xX5xX168xXbxX3xXexX9cxX53xX68xX1cxX1fxX3xX30xX7axX1cxX1fxX3xX30xX5dxX1cxX1fxX3xX30xX5dxX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX7xX22xX1cxX1fxX3xX4xXbfxX1cxX3xXexX1xXdxX16xXexXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xX4fxXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX9cxX10xX5xX6xXexX10xX4fxXaxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3caxXexX1xX17xXd7xX7exX3caxX6xX1cxX4fxX3caxX7xX6xXbxX5exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX351xX254xX1cxX1fxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX4cxX5dxX3xXcxX1b3xX1cxX1xX3xX21dxX4cxXdxXa72xX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX32xX17xX3xX3caxX3xX77axX1xX64fxX1cxX1fxX3xX4xX1xXcexX104xX3xXexX332xXdxX340xXaxX3xX1xX9cxX10xX8c5xX9xXaxX3dxX1fxXdxX6xX5exX3caxX4fxX17xX4xX3dxX4xX17xX1cxX1fxX3caxX7xXdxX1cxX1xX3caxX30xXdxX10xX1cxX3caxX1xX6xX3caxXexXdxX1cxX1xX3caxX1xXdxX10xX17xX3caxX4xX1xXdxX3caxXexXdxX10xX17xX3caxXbxX1xX5exX1cxX1fxX3caxX4xX1xX6xX104xX3caxXexX17xXdxX3dxX2xX3c4xX3c4xX3b6xX27exX3c4xXdaxX1xXexXd7xXaxX12xX0xXdxXd7xX1fxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX3dxXd7xX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX27exX38dxX3dxX1cxX10xX375xX7xX3dxX2xX3b4xX2e8xX27exX3dxX2xX37exX37exX4fxX2e8xX27exX2xX2e8xX3c5xX37exX3b6xXexX3b4xX3c5xX38dxX38dxX27exX5xX38dxXdaxX3d3xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX7xX22xX1cxX1fxX25xX3xXexX28xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX1fxX36xXbxX3xX19xX1xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxX30xX12xX0xX7xXexX9cxX5exX1cxX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX351xX254xX1cxX1fxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX4cxX5dxX3xXcxX1b3xX1cxX1xX3xX21dxX4cxXdxXa72xX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX32xX17xX3xX3caxX3xX77axX1xX64fxX1cxX1fxX3xX4xX1xXcexX104xX3xXexX332xXdxX340xXaxX3xX1xX9cxX10xX8c5xX9xXaxX3dxX1fxXdxX6xX5exX3caxX4fxX17xX4xX3dxX4xX17xX1cxX1fxX3caxX7xXdxX1cxX1xX3caxX30xXdxX10xX1cxX3caxX1xX6xX3caxXexXdxX1cxX1xX3caxX1xXdxX10xX17xX3caxX4xX1xXdxX3caxXexXdxX10xX17xX3caxXbxX1xX5exX1cxX1fxX3caxX4xX1xX6xX104xX3caxXexX17xXdxX3dxX2xX3c4xX3c4xX3b6xX27exX3c4xXdaxX1xXexXd7xXaxX12xX351xX254xX1cxX1fxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX4cxX5dxX3xXcxX1b3xX1cxX1xX3xX21dxX4cxXdxXa72xX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX32xX17xX3xX3caxX3xX77axX1xX64fxX1cxX1fxX3xX4xX1xXcexX104xX3xXexX332xXdxX340xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX9cxX5exX1cxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xX186xX1x11cd6xXd7xX3xXexX9cxX6xX1cxX1fxX3xX7exX18fxX3xX19xXdxX16xX1cxX3xXexX1xXd4xX4xX25xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX1xX7axX17xX3xX2d0xX4xX1xX3xX30xXa3xX3xX221xX17xX62xX1cxX3xX5xX4fexX3xXexX5dxXdxX3xX4xX1xX2d0xX1cxX1xX25xX3xX221xX17xX62xX1cxX3xX5xX4fexX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX32xX17xX3xXexXdxX16xXexX3xX19xXdxXdexXd7xX3xX30xX5dxX3xX5xX168xXbxX3xX1cxX1fxX28xX1cxX3xX7xXcexX4xX1xX3xXd7xX98xXexX3xX4xXcexX4xX1xX3xX4xX3bxX3xXexX9cxXcexX4xX1xX3xX1cxX1xXdxXdexXd7xX25xX3xXexX22xXdxX3xX2xX37exX3dxX3c5xX25xX3xX4cxX98xXdxX3xX6b3xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX1a7xX6dxXdxX3xX1xX71xX4xX3xX4cxX5dxX3xXcxX1b3xX1cxX1xX3xX66xX95xX3xXexX84xX3xX4xX1xXd4xX4xX3xX4xX1xX53xXbaxX1cxX1fxX3xXexX9cxX125xX1cxX1xX3xX21dxX4cxXdxXa72xX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX32xX17xX3x10694xX3xX77axX1xX64fxX1cxX1fxX3xX4xX1xXcexX104xX3xXexX332xXdxX340xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX30xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX186xXbaxXdxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xX1cxXdxX32xX1cxX3xX4cxX5dxX3xXcxX1b3xX1cxX1xX3xX1cxX3bxXdxX3xX19xX1xX17axX1cxX1fxX3xX30xX54xXdxX3xX66xXdxXdexX1cxX3xXexX1xX5exX6dxXdxX25xX3xX9cx141eaxX1cxX3xXexX2d0xX1cxX1xX3xXexX4eexX3xX5xX168xXbxX25xX3xX1xX53xX54xX1cxX1fxX3xXexX1xXdxXdexX1cxXaxX3xX1xX9cxX10xX8c5xX9xXaxX3dxX1cxX17xXdxX3caxX1xX5exX1cxX1fxX3caxX7xX5exX1cxX1fxX3caxX5xX6xX3dxX1cxX5exXdxX3caxXexX1xX6xX1cxX1xX3caxXexX1xXdxX10xX17xX3caxX1cxXdxX10xX1cxX3caxX1xX6xX3caxXexXdxX1cxX1xX3caxX1cxX5exXdxX3caxX19xX1xX5exX1cxX1fxX3caxX30xX5exXdxX3caxX4fxXdxX10xX1cxX3caxXexX1xX5exX6xXdxX3caxX9cxX10xX1cxX3caxXexXdxX1cxX1xX3caxXexX17xX3caxX5xX6xXbxX3caxX1xX17xX5exX1cxX1fxX3caxXexX1xXdxX10xX1cxX3dxX2xX3c4xX3b6xX3b6xX38dxX27exXdaxX1xXexXd7xXaxX12xX0xXdxXd7xX1fxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX3dxXd7xX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX27exX38dxX3dxX1cxX10xX375xX7xX3dxX2xX3b4xX27exX3c4xX3dxX2xX38dxX3b4xX4fxX2xX2xX2e8xX2e8xX38dxX38dxX3c5xXexX2xX2e8xX3c4xX3b6xX3c5xX5xX38dxXdaxX3d3xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX7xX22xX1cxX1fxX25xX3xXexX28xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX30xXdxX32xX1cxX3xX1fxX36xXbxX3xX19xX1xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxX30xX12xX0xX7xXexX9cxX5exX1cxX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX186xXbaxXdxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xX1cxXdxX32xX1cxX3xX4cxX5dxX3xXcxX1b3xX1cxX1xX3xX1cxX3bxXdxX3xX19xX1xX17axX1cxX1fxX3xX30xX54xXdxX3xX66xXdxXdexX1cxX3xXexX1xX5exX6dxXdxX25xX3xX9cxX12b8xX1cxX3xXexX2d0xX1cxX1xX3xXexX4eexX3xX5xX168xXbxX25xX3xX1xX53xX54xX1cxX1fxX3xXexX1xXdxXdexX1cxXaxX3xX1xX9cxX10xX8c5xX9xXaxX3dxX1cxX17xXdxX3caxX1xX5exX1cxX1fxX3caxX7xX5exX1cxX1fxX3caxX5xX6xX3dxX1cxX5exXdxX3caxXexX1xX6xX1cxX1xX3caxXexX1xXdxX10xX17xX3caxX1cxXdxX10xX1cxX3caxX1xX6xX3caxXexXdxX1cxX1xX3caxX1cxX5exXdxX3caxX19xX1xX5exX1cxX1fxX3caxX30xX5exXdxX3caxX4fxXdxX10xX1cxX3caxXexX1xX5exX6xXdxX3caxX9cxX10xX1cxX3caxXexXdxX1cxX1xX3caxXexX17xX3caxX5xX6xXbxX3caxX1xX17xX5exX1cxX1fxX3caxXexX1xXdxX10xX1cxX3dxX2xX3c4xX3b6xX3b6xX38dxX27exXdaxX1xXexXd7xXaxX12xX186xXbaxXdxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xX1cxXdxX32xX1cxX3xX4cxX5dxX3xXcxX1b3xX1cxX1xX3xX1cxX3bxXdxX3xX19xX1xX17axX1cxX1fxX3xX30xX54xXdxX3xX66xXdxXdexX1cxX3xXexX1xX5exX6dxXdxX25xX3xX9cxX12b8xX1cxX3xXexX2d0xX1cxX1xX3xXexX4eexX3xX5xX168xXbxX25xX3xX1xX53xX54xX1cxX1fxX3xXexX1xXdxXdexX1cxX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX9cxX5exX1cxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12x12ff5xX1xX3bxX6xX3xXexX17xX3xXd7xX254xX6xX3xX1xX12b8xX3xX27exX38dxX2xX3b4xX3xX30xX54xXdxX3xX4xX1xX88xX3xX66xXa3xX3xX21dx160a2xXbaxXd7xX3xXd7xXbfxXd7xX3xX7xX10xX1cxX3xX1cxX57fxX340xX3xX4fxX5exX3xX4xX1xX254xX6xX3xX2e0xXdxX6xXdxX3xe99bxX6xXd7xX3xX57fxX3xX94xX95xX3xXcxX1xX6dxX4xX1xX3xXcxX28xX1cxX3xX461xXcxX1xX6dxX4xX1xX3xX4cxX5dxX25xX3xX4cxX5dxX3xXcxX1b3xX1cxX1xX478xX3xXexX84xX3xX4xX1xXd4xX4xX3xX5xX5dxX3xXd7xX98xXexX3xXexX9cxX5exX1cxX1fxX3xX1cxX1xX7axX1cxX1fxX3xX1xX5exX6dxXexX3xX66xX98xX1cxX1fxX3xXexX1xXdxX16xXexX3xXexX1xX4eexX4xX25xX3xX1fxXdxX332xXbxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xX1cxXdxX32xX1cxX3xX66xX53xX274xX4xX3xXexX9cxX62xXdxX3xX1cxX1fxX1xXdxXdexXd7xX25xX3xX9cxX12b8xX1cxX3xX5xX17xX104xXdexX1cxX3xX66xX6dxX5exX3xX66xXd4xX4xX25xX3xX5xX535xX3xX7xX22xX1cxX1fxXdaxXdaxXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX30xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX3dxX17xX5xX12xX0xX4fxXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9cxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX30xX12xX0xX3dxX4fxXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cfxX17xXexX1xX5exX9cxXaxX12xX1a7xXdaxX186xX0xX3dxXbxX12
Đ.N