Sự khác biệt hài hước giữa trước và sau Tết
Tết là dịp khiến mọi thứ thay đổi chóng mặt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
7f8x4c37xc29x6da8x853bx84c9xX0x8d8bx73c4x5ecax2125x4cafx5abcx52cbxXcxb13bx660fx7c03x46c5xX2x9c66xXax8c1dxXfxX4x52bex4ed3xX8x46d6xX6x616dxX9xX8xc4b9xX2xb8f5xX13xX8xX6x4372xX2xX8xX6x972fxb837xX9xX8x38e6xX2x762exXbxX8xX13xaa36xX2axX2bxX9xX8xX3xX26xX8xXcxXbx26edxX8xX11x84fcxX13xX0x808cxX6xX7xX4xX0xX44xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x8ec3xX15xXbxX1xXfxX4xX11xX41xX13xX8xXaxX26xX8xX1x9cecxX10xX8xX1bxX6xX2xX41xc750xX8x6e27x259dxX2xX8xX13xX6x2a75xX8xX13xX6xXbx3f79xX8x9701x28acxX2xX8xX9xX6x75fbxX6exX2exX8xX70xa750xX13xX8xX9xX6x55b2xX8xX13xX34xa39axX6exX2exX8xX3xX26xX2xX8xX6exX2exX26xX7bxX8xX6exX2ex870exX6exX8xX6exX2ex2d9cxX2xaeedxX0xX44xX10xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfx7a24xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfx460dxXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x3a44xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15x4888xX13x76bdxXbxXaxX2xX2exX6ex6c6cxX8x2538xX3exXcxX13xX2x2f1cxX7bx46b1xXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15x6bcexXcxX44xX7x9da7xXc0x2028xX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13xX7xXc0xX7xc4cax1694xX14axXaxXc0xXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91x449dxX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x1406xXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX11x90d8xX70xX8xX13xX34x5023xX6exX2exX8xX7dxbc75xX2xX8xXax90b9xX10xX8xX1bxX6xX2xX8xX11xX41xX13xX8xX7dxX41xX6exX8xX3xX26xX8xX11xX41xX13xX8xX7dxX2xXa7xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfxXc0xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfxXd0xXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15xX135xXcxX44xX7xX139xXc0xX13bxX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13xa632xXc0xX139xXd0xX13bxXd0xX13bxX14bxXaxX7xXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91xX15dxX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX11xX41xX13xX8x87e1xX1bxX6xX91xX1dxX2xX8x8a2cxX6exX8xXcxXbxX6exX2exX35exX8xX6ex1b70xX6exX8xXcxXbxX3exX8xX11xX41xX13xX8xX35exXcxX1dxX6exX2exX8xX365xX6exX8xX1bxX6xX91xXbxX2xX35exXa7xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfxXc0xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfxXd0xXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15xX135xXcxX44xX7xX139xXc0xX13bxX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13xX2c8xXc0xX139xXd0xX13bxXd0xX13bxXd0xXaxX14bxXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91xX15dxX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX11xX2x5986xX6exX8xX1bxX6x22aaxX6exX2exX8xX13xX19xX8xX6exX6xX2xX36fxX6exX8xXcxX2xX6exX6xX8xX34xXbx3944xX8xX9xbe7dxX6exX2exX8xX1bxX6xX4f0xX6exX2exX8xX13xX19xX8xX6exX6xX2xX36fxX6exX8xX70x4327xX13xX8xX7dxX2xXa7xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfxXc0xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfxXd0xXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15xX135xXcxX44xX7xX139xXc0xX13bxX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13xX2c8xXc0xX139xXd0xX13bxXd0xX13bxb592xXaxXd0xXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91xX15dxX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX11xX41xX13xX8xXaxX26xX8xX9x4434xX8xX6x7ff7xX2xX8xX13xX365xX6exX2exX8xX7dxX68bxX8xX35exX10xX6xb37xX8xX6exX6xX2xX36fxX3exX35exX8xX9xXa5xXbxX8xX9xX688xX8xX13xX6x7412xXa7xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfxXc0xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfxXd0xXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15xX135xXcxX44xX7xX139xXc0xX13bxX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13xX2c8xXc0xX139xXd0xX13bxXd0xX13bxX13bxXaxX5f5xXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91xX15dxX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4x832cxX68bxX13xX8xX6exX365xX70xX8xX70xX2bxX2xX8xX9xX83xX8xX70xX68bxX13xX8xXax3d35xX6exX8xX6exX36fxX6exX8xX10xX6x6664xX2xX8xX365xX6exX8xX1xX2xX22xX6exX8xX6xX41xX13xX8xX9x2454xX504xX8xX9x89faxX6exX8xXcxXbxX3exX8xX11xX41xX13xX8xX13x8917xX6exX6xX8xXcxXbxX3exXa7xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfxXc0xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfxXd0xXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15xX135xXcxX44xX7xX139xXc0xX13bxX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13xX2c8xXc0xX139xXd0xX13bxXd0xX13bxX139xXaxX13bxXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91xX15dxX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX11xX34xX2axX2bxX9xX8xX11xX41xX13xX8xX13xX2xX4ebxX6exX8xX20xX1d9xX9xX8xX7dxX820xX7bxX8xX1bxX6xX91xX504xX8xX9xX83dxX6exX8xX7dxX41xX6exX8xXcxXbxX3exX8xX11xX41xX13xX8xX13xX2xX4ebxX6exX8xX35exX20xX83dxX35exX8xX6exX688xX2xX8xX6exXbxX91x48bexX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfxXc0xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfxXd0xXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15xX135xXcxX44xX7xX139xXc0xX13bxX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13xX2c8xXc0xX139xXd0xX13bxXd0xX13bxX2c8xXaxX139xXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91xX15dxX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4x72acxX2ax42a6xX6exX2exX8xX10xX6xX1dexX8xX6exX6xX30xX6exX2exX8xX6exX2exX26xX7bxX8xX11xX41xX13xX8xX3xX26xX8xX6exX6xX30xX6exX2exX8xX6exX2exX26xX7bxX8xXcxXbxX3exX8xX11xX41xX13xXa7xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX91xX3exX34xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX91xX8xb29exX6ex24c5xX104xX10xX34xX15xXcxXcxX0xX44xX10xX4
congthanh