Sự khác biệt hài hước giữa trước và sau Tết
Tết là dịp khiến mọi thứ thay đổi chóng mặt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
227exb0b2x3868x9bf6xa2ebxa5c2xX0x79bax9eefx2d81x6108x3455x94a4x6c1fxXcx4c23x49f5x6b5cx5529xX2x8f5axXax2714xXfxX4x8148x31f6xX8x6a55xX6x9944xX9xX8x2877xX2x72f5xX13xX8xX6x34f4xX2xX8xX6x4205x6acexX9xX8x39f9xX2x79f2xXbxX8xX13x58f1xX2axX2bxX9xX8xX3xX26xX8xXcxXbx90fbxX8xX11x93abxX13xX0x4669xX6xX7xX4xX0xX44xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x65b7xX15xXbxX1xXfxX4xX11xX41xX13xX8xXaxX26xX8xX1x5ac2xX10xX8xX1bxX6xX2xX41x8445xX8x5e20xac42xX2xX8xX13xX6x37afxX8xX13xX6xXbx33bbxX8x957cx5002xX2xX8xX9xX6x8d11xX6exX2exX8xX70x7055xX13xX8xX9xX6x64eaxX8xX13xX34x833dxX6exX2exX8xX3xX26xX2xX8xX6exX2exX26xX7bxX8xX6exX2ex6f71xX6exX8xX6exX2ex5a3exX2x5f5cxX0xX44xX10xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfx88c4xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfx8390xXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x6729xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xa120xX13x6ea7xXbxXaxX2xX2exX6ex93f7xX8xa456xX3exXcxX13xX2x479exX7bx3c69xXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15x281dxXcxX44xX7x4acbxXc0x58edxX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13xX7xXc0xX7xa437x8970xX14axXaxXc0xXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91x5778xX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x43acxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX11x34a5xX70xX8xX13xX34x965cxX6exX2exX8xX7dx50daxX2xX8xXax4f14xX10xX8xX1bxX6xX2xX8xX11xX41xX13xX8xX7dxX41xX6exX8xX3xX26xX8xX11xX41xX13xX8xX7dxX2xXa7xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfxXc0xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfxXd0xXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15xX135xXcxX44xX7xX139xXc0xX13bxX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13x317fxXc0xX139xXd0xX13bxXd0xX13bxX14bxXaxX7xXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91xX15dxX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX11xX41xX13xX8x2cabxX1bxX6xX91xX1dxX2xX8x8c4exX6exX8xXcxXbxX6exX2exX35exX8xX6ex28dexX6exX8xXcxXbxX3exX8xX11xX41xX13xX8xX35exXcxX1dxX6exX2exX8xX365xX6exX8xX1bxX6xX91xXbxX2xX35exXa7xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfxXc0xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfxXd0xXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15xX135xXcxX44xX7xX139xXc0xX13bxX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13xX2c8xXc0xX139xXd0xX13bxXd0xX13bxXd0xXaxX14bxXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91xX15dxX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX11xX2xad16xX6exX8xX1bxX6x83a6xX6exX2exX8xX13xX19xX8xX6exX6xX2xX36fxX6exX8xXcxX2xX6exX6xX8xX34xXbx513bxX8xX9x8631xX6exX2exX8xX1bxX6xX4f0xX6exX2exX8xX13xX19xX8xX6exX6xX2xX36fxX6exX8xX70xac31xX13xX8xX7dxX2xXa7xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfxXc0xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfxXd0xXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15xX135xXcxX44xX7xX139xXc0xX13bxX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13xX2c8xXc0xX139xXd0xX13bxXd0xX13bxa2a1xXaxXd0xXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91xX15dxX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX11xX41xX13xX8xXaxX26xX8xX9x463dxX8xX6x7f72xX2xX8xX13xX365xX6exX2exX8xX7dxX68bxX8xX35exX10xX6x6df5xX8xX6exX6xX2xX36fxX3exX35exX8xX9xXa5xXbxX8xX9xX688xX8xX13xX6x73fcxXa7xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfxXc0xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfxXd0xXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15xX135xXcxX44xX7xX139xXc0xX13bxX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13xX2c8xXc0xX139xXd0xX13bxXd0xX13bxX13bxXaxX5f5xXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91xX15dxX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4x81cbxX68bxX13xX8xX6exX365xX70xX8xX70xX2bxX2xX8xX9xX83xX8xX70xX68bxX13xX8xXax8b8cxX6exX8xX6exX36fxX6exX8xX10xX6x4f02xX2xX8xX365xX6exX8xX1xX2xX22xX6exX8xX6xX41xX13xX8xX9x32b9xX504xX8xX9x2d28xX6exX8xXcxXbxX3exX8xX11xX41xX13xX8xX13x8326xX6exX6xX8xXcxXbxX3exXa7xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfxXc0xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfxXd0xXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15xX135xXcxX44xX7xX139xXc0xX13bxX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13xX2c8xXc0xX139xXd0xX13bxXd0xX13bxX139xXaxX13bxXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91xX15dxX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX11xX34xX2axX2bxX9xX8xX11xX41xX13xX8xX13xX2xX4ebxX6exX8xX20xX1d9xX9xX8xX7dxX820xX7bxX8xX1bxX6xX91xX504xX8xX9xX83dxX6exX8xX7dxX41xX6exX8xXcxXbxX3exX8xX11xX41xX13xX8xX13xX2xX4ebxX6exX8xX35exX20xX83dxX35exX8xX6exX688xX2xX8xX6exXbxX91x73c9xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX13xXbxX20xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX6exX2exXexXfxXc0xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX6exX2exXexXfxXd0xXfxX8xX20xX91xX34xX1xX15xX34xXexXfxXc0xXfxX4xX0xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4xX0xX2xX70xX2exX8xXcxX34xX9xXexXfxX44xX44xX2xXa7xX20xXbxX91xX6xXbxX13xX2xX6exX6xXa7xX3xX6exX44xX6exX15xX135xXcxX44xX7xX139xXc0xX13bxX44xX7xXc0xX13bxX1xX139xXd0xX13bxXc0xXc0xX13xX2c8xXc0xX139xXd0xX13bxXd0xX13bxX2c8xXaxX139xXa7xX10exX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX91xX15dxX70xXbxX2exX15xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX135xX2xX1xX13xX6xXexXfxX13bxXc0xXc0xX10xX104xXfxX8xX44xX4xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX13xX34xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xX91xX1xX7bxXfxX8xXcxX13xX7bxXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xX2exX6exX10cxX8xX10exX3exXcxX13xX2xX113xX7bxX115xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1caxXbxX10xX13xX2xX91xX6exXfxX4x67d4xX2ax5591xX6exX2exX8xX10xX6xX1dexX8xX6exX6xX30xX6exX2exX8xX6exX2exX26xX7bxX8xX11xX41xX13xX8xX3xX26xX8xX6exX6xX30xX6exX2exX8xX6exX2exX26xX7bxX8xXcxXbxX3exX8xX11xX41xX13xXa7xX0xX44xX10xX4xX0xX44xX13xX1xX4xX0xX44xX13xX34xX4xX0xX44xX13xX20xX91xX1xX7bxX4xX0xX44xX13xXbxX20xXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX91xX3exX34xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX91xX8x93d0xX6exacd9xX104xX10xX34xX15xXcxXcxX0xX44xX10xX4
congthanh