Đấu giá lô đất 600,9 m2 ở Sơn Tây (Hương Sơn)
Quyền sử dụng đất 600,9 m2 (Trong đó đất ở: 300 m2 và đất trồng cây lâu năm: 300,9 m2); Tài sản gắn liền với đất là nhà ở 2,5 tầng cùng các công trình phụ trợ khác. Giá khởi điểm: 1.099.358.000 đồng
bb9fxcf3fx151cdxcaa0xcde4xc26axe2f2x115b5x1217cxX7x11f1ax15886x12d4bx113d1xbbedx10ceaxX5x10debxXaxf25bx123e2xca11xf842xX3x118f8xXdxf525xX3xX5x13a52xX3x14996xX14xXexX3x12218xfabaxX23xe3cex15005xX3xe9b5xX0xX7xX15xXbxX12xeeb2xX3xX0x15bb7xX7xX15xXbxX12xbc38xX3x10949x12defxc74bxX3xXcxe9bex11c36xX3x13d18x14e87xfdbexX39xX3axX17xX3xX38xX39xX3ax11cccxX0xX31xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX6xec57xXaxX12xfe9fxX15xX3exebcfxX3axX3xX7xf43exX3xX5ex11853xX3axX17xX3xX1exX14xXexX3xX22xX23xX23xX25xX26xX3xX28xX0xX7xX15xXbxX12xX2exX3xX0xX31xX7xX15xXbxX12xX40xXcxf41exd1bcxX3axX17xX3xX1exd504xX3xX1exX14xXexX3xX36xe414xX3xc5cdxX23xX23xX3xX28xX0xX7xX15xXbxX12xX2exX3xX0xX31xX7xX15xXbxX12xbeedx11348xX3xX1exX14xXexX3xXexX89x10a3bxX3axX17xX3xX4xX3dxX3exX3xX5xX3dxX15xX3xX3axeb5exX28xX96xX3xX98xX23xX23xX25xX26xX3xX28xX0xX7xX15xXbxX12xX2exX0xX31xX7xX15xXbxX12xX4ax11410xX3xXcxXabxXdxX3xX7x10289xX3axX3xX17x13564xX3axX3xX5xXdxX64xX3axX3xXaaxd978xXdxX3xX1exX14xXexX3xX5xXabxX3xX3axX1xXabxX3xX36xX3xX2exX25xd888xX3xXex13727xX3axX17xX3xX4x12491xX3axX17xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1cxX3axX17xX3xXexX89xcf5dxX3axX1xX3xXbxX1xX6bxX3xXexX89x10760xX3x14818xX1xX19xX4xcc97xX3x10f5cxXdxX19xX3xX121xX1xX36xXdxX3xX1exXdx14c5bxX28xX96xX3xX2xX125xX23xX26xX26xX125xX98xXfexcbf0xX125xX23xX23xX23xX3xX1exXb3xX3axX17xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15ae5xX8axX5exX3exXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xbf7axXex1390axX6xX5xXdxX17xX3axX96xX3xX4xX10xX3axXexX10xX89xXd8xXaxX12xX0xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xXcxX41xd7ffxe5c9xX127xX3xX157xc798x154faxX3xX157xX188xX184xX3xX13x15ba7x14fd5xX3xX127x13119xX188xX3xXcxe61exX194xX3xX38xd750xX184xX0xX31xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX168xX6xX5xXdxX17xX3axX96xX3xX4xX10xX3axXexX10xX89xXd8xXaxX12xX0xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12x13a7bxX183xX184xX127xX3xXcx11325xX3xX13xX190xX191xX3xX127xX194xX188xX3xX41xdfedx11605xX3x11a47x13786xX184xX41xX3xX38x13a98xX3xX2xX3xX41xX198xX3xXcxf576xX184xX41xX3xd86axX19xX3axX96xX0xX31xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX168xX6xX5xXdxX17xX3axX96xX3xX4xX10xX3axXexX10xX89xXd8xXaxX12xX0xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xXcxXabxXdxX3xX7xXdfxX3axX3xX4xbde1xX6xX3xX184xX17xX3dxX3axX3xX1xXabxX3axX17xX3xX184xX8axd69axX1f2xXcxX184xXcxX3xd29exXdx12543xXexX3xX184xX6xX28xX3xX168xX3xX1e0xX1xXdxX3xX3axX1xX19xX3axX1xX3xXcxX3dxX3exX3xX38xX39xX3axX25xX3xX41xXabxX3xXcx147f9xX3axX1xX0xX31xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX12xX0xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xXcxXabxXdxX3xX7xXdfxX3axX3xX206xX19xX3axX3xX1exX14xX15xX3xX17xXdxX19xX0xX31xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xX96xX3xX61xX15xX3exX64xX3axX3xX7xX68xX3xX5exX6bxX3axX17xX3xX1exX14xXexX3xXaaxXabxX3xXexXabxXdxX3xX7xXdfxX3axX3xX17xXe3xX3axX3xX5xXdxX64xX3axX3xXaaxXecxXdxX3xX1exX14xXexX3xXexbe42xXdxX3xXexX1xX68xX6xX3xX1exX14xXexX3xX7x102c9xX3xX22xX26xX25xX3xXexee65xX3xX206xXdfxX3axX3xX1exXb3xX3xX7xX30fxX3xX2xX22xX22xX3xX40xX157xXdfxX3axX3xX1exXb3xX3xX1exf9fcxX6xX3xX4xX1x10ca2xX3axX1xX3xX3axXc0xX28xX3xX2exX23xX2xX2xX4axX25xX3xX5exXdxX26cxX3axX3xXexX334xX4xX1xX3xX1exX8axX3xX1exX302xX4xX3xXexX1x14a85xX4xX3xXexe9b4xX3xX5xXabxX3xX22xX23xX23xX25xX26xX3xX28xX0xX7xX15xXbxX12xX2exX3xX0xX31xX7xX15xXbxX12xX40xXcxX89xX8axX3axX17xX3xX1exX8fxX3xX1exX14xXexX3xX36xX96xX3xX98xX23xX23xX3xX28xX0xX7xX15xXbxX12xX2exX3xX0xX31xX7xX15xXbxX12xXaaxXabxX3xX1exX14xXexX3xXexX89xXb3xX3axX17xX3xX4xX3dxX3exX3xX5xX3dxX15xX3xX3axXc0xX28xX96xX3xX98xX23xX23xX25xX26xX3xX28xX0xX7xX15xXbxX12xX2exX0xX31xX7xX15xXbxX12xX4axXd8xX3xXcxXabxXdxX3xX7xXdfxX3axX3xX17xXe3xX3axX3xX5xXdxX64xX3axX3xXaaxXecxXdxX3xX1exX14xXexX3xX5xXabxX3xX3axX1xXabxX3xX36xX3xX2exX25xXfexX3xXexX101xX3axX17xX3xX4xX106xX3axX17xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1cxX3axX17xX3xXexX89xX115xX3axX1xX3xXbxX1xX6bxX3xXexX89xX11fxX3xX121xX1xX19xX4xX125xX3x115dbxX6xX3axX17xX3xXex101e9xX3axX3xX1cxX3axX17xX3xda09xX419xX3xX1f5xX3axX1xX3xX1f4xc412xX3axX17xX3xXaaxXabxX3xX206xXabxX3xX1f4xX42xX39xX3axX17xX3xXcxX1xX32fxX3xXcxX1xX6xX3axX1xX3xX26axX3dxX3axXd8xX3xX13xX32fxX6xX3xX4xX1x128c4xX96xX3x139e6xX8fxX28xX3xX41xX8axXabxX3axX17xX3xX184xX6xX28xX25xX3xX166x12614xX3xX38xX39xX3axX3xXcxX3dxX3exX25xX3xX1xX15xX3exX26cxX3axX3xX41xX42xX39xX3axX17xX3xX38xX39xX3axX25xX3xXexX44dxX3axX1xX3xX41xXabxX3xXcxX28cxX3axX1xX125xX3xX0xX10xX28xX12xX40x1132dx13c85xX28xX3xXexX1xX10xX8axX3xX1e0xX1xeb86xX3axX17xX3xXexX1xX42xX3xXexX1xc151xX28xX3xX1exX32fxX3axX1xX3xX17xXdxX19xX3xX7xX30fxX3xX23xX22xf06exX3xX157xX13xX38xX31xX2exX23xX2xX26xX31xX1e0xXcxX125xX13xX1f5xX3xX3axX17xXabxX3exX3xX2exX2xX31xX22xX31xX2exX23xX2xX26xX3xX4xX255xX6xX3xX1e0xX1cxX3axX17xX3xXexX3exX3xXcxX184xX41xX41xX3xX13xX101xX15xX3xXexX42xX3xXaaxXabxX3xX1f4xX32fxX4xX1xX3xXaaxX6bxX3xXcxX1xX4a4xX28xX3xX1exX32fxX3axX1xX3xX17xXdxX19xX3xX13xX1cxX3axX17xX3xX188xX4axX125xX0xX31xX10xX28xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX12xX0xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xX127xXdxX19xX3xX121xX1xX36xXdxX3xX1exXdxX132xX28xX96xX3xX2xX125xX23xX26xX26xX125xX98xXfexX13exX125xX23xX23xX23xX3xX1exXb3xX3axX17xX3xX0xX31xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX12xXcxXdxX64xX3axX3xX1exf51dxXexX3xXexX89xX42xXecxX4xX96xX3xX2xX22xfbc7xX125xX23xX23xX23xX125xX23xX23xX23xX3xX1exXb3xX3axX17xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX12xXcxX1xX316xXdxX3xX17xXdxX6xX3axX3xX206xX19xX3axX3xX1xXb3xX3xX7xX39xX25xX3xX1exXc0xX3axX17xX3xX121xd530xX3xXexX1xX6xX28xX3xX17xXdxX6xX3xX1exX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXaaxXabxX3xX3ax1533fxXbxX3xXexXdxX64xX3axX3xX121xX5c0xX3x14637xX15x15717xX3xXex140edxX3xX3axX17xXabxX3exX3xXexX1xX1cxX3axX17xX3xX206xX19xX8axX3xX1exX35axX3axX3xX1xX35axXexX3xX2xX22xX3xX17xXdxX316xX3xX3axX17xXabxX3exX3xX23xX98xX31xX26xX31xX2exX23xX2xX26xX3xXexX302xXdxX3xXexX89xX6bxX3xX7xX36xX3xX1e0xX1cxX3axX17xX3xXexX3exX3xX1exX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX11fxXbxX3xX5exX6xX3axX1xX3xX7xX30fxX3xX2xX3xX41xXabxX3xXcxX28cxX3axX1xX3xX1xX8axX576xX4xX3xX184xX17xX3dxX3axX3xX1xXabxX3axX17xX3xX184xX8axX264xX1f2xXcxX184xXcxX3xX26axXdxX26cxXexX3xX184xX6xX28xX3xX168xX3xX1e0xX1xXdxX3xX3axX1xX19xX3axX1xX3xXcxX3dxX3exX3xX38xX39xX3axX25xX3xX41xXabxX3xXcxX28cxX3axX1xX125xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX12xXcxXdxX64xX3axX3xX1exX576xXexX3xXexX89xX42xXecxX4xX3xX3axX5d7xXbxX3xXaaxXabxX8axX3xXexXabxXdxX3xX121xX1xX8axXdfxX3axX3xX1e0xX1cxX3axX17xX3xXexX3exX3xX1exX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX11fxXbxX3xX5exX6xX3axX1xX3xX7xX30fxX3xX2xX3xX41xXabxX3xXcxX28cxX3axX1xX125xX3xX38xX30fxX3xXcxX48fxX96xX3xX98xX4b5xX23xX2xX2exX23xX2xX23xX23xXfexX23xXfexX2exX3xXexX302xXdxX3xX184xX17xX3dxX3axX3xX1xXabxX3axX17xX3xX184xX8axX264xX1f2xXcxX184xXcxX3xX26axXdxX26cxXexX3xX184xX6xX28xX3xX168xX3xX1e0xX184xX3xX41xXabxX3xXcxX28cxX3axX1xX125xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX12xXcx137e0xX3xX4xX1xX49axX4xX3xX206xX19xX3axX3xX1exX14xX15xX3xX17xXdxX19xX96xX3xX26axXabxX8axX3xX1xXb3xXdxX3xX2xX582xX3xX17xXdxX316xX3xX98xX23xX3xXbxX1x10592xXexX3xX3axX17xXabxX3exX3xX23xXfexX31xX26xX31xX2exX23xX2xX26xX3xXexX302xXdxX3xXexX89xX6bxX3xX7xX36xX3xX1e0xX1cxX3axX17xX3xXexX3exX3xX1exX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX11fxXbxX3xX5exX6xX3axX1xX3xX7xX30fxX3xX2xX3xX41xXabxX3xXcxX28cxX3axX1xX125xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX12xX48fxX334xX3axX1xX3xX28xX316xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX738xX3xX4xX1xX49axX4xX25xX3xX4xX19xX3xX3axX1xX3dxX3axX3xX4xX8fxX3xX3axX1xX15xX3xX4xX101xX15xX3xX1exX35axX3axX3xXexX1xX6xX28xX3xX17xXdxX6xX3xX1exX14xX15xX3xX17xXdxX19xX125xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX12xX0xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xX413x12c60xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX35axXexX3xX166xXdxX3axX3xX5xXdxX419xX3axX3xX1xX26cxX0xX31xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xX96xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX12xX168xX3xX184xX17xX3dxX3axX3xX1xXabxX3axX17xX3xX184xX8axX264xX1f2xXcxX184xXcxX3xX26axXdxX26cxXexX3xX184xX6xX28xX3xX168xX3xX1e0xX184xX3xXcxX3dxX3exX3xX38xX39xX3axX25xX3xX41xXabxX3xXcxX28cxX3axX1xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX12xX13xX31xX4xX96xX3xX450xX8fxX28xX3xX48fxX1xX334xX3xXcxX42xX11fxX3axX17xX25xX3xX166xX460xX3xX38xX39xX3axX3xXcxX3dxX3exX25xX3xX1xX15xX3exX26cxX3axX3xX41xX42xX39xX3axX17xX3xX38xX39xX3axX25xX3xXexX44dxX3axX1xX3xX41xXabxX3xXcxX28cxX3axX1xX125xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX12xX168xX3xX1e0xX1cxX3axX17xX3xXexX3exX3xX1exX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX11fxXbxX3xX5exX6xX3axX1xX3xX7xX30fxX3xX2xX3xX41xXabxX3xXcxX28cxX3axX1xX125xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX12xX13xX31xX4xX96xX3xX38xX30fxX3xX2exX4b5xX13exX3xX13xX42xX316xX3axX17xX3xX184xX17xX15xX3ex12967xX3axX3xX1f4xX15xX25xX3xXexX1xXabxX3axX1xX3xXbxX1xX30fxX3xX41xXabxX3xXcxX28cxX3axX1xX125xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX12xX13xXcxX96xX3xX23xX2exX98xX26xX22xX125xX2exXfexX4b5xX2xX582xX4b5xX3xX1xX8axX576xX4xX3xX23xX26xX582xX26xX125xXfexX22xX22xX22xX22xX4b5xXd8xX3x117e1xX10xX206xX7xXdxXexX10xX96xX3xX5exX6xX15xX17xXdxX6xX1xX6xXexXdxX3axX1xX125xXaaxX3axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exX3xXbxX1e0xX10xX3axXexX10xX89xXaxX12xX0xXdxX28xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX15xX28xX206xX3xX5exX1xXdxX5exX10xX3xXdxX1e0xX10xX3axXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxf0b7xXdxX5exXexX1xX96xX3xXfexXfexX23xXbxX166xXd8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX96xX3xX98xX22xX22xXbxX166xXd8xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX96xX31xX31xXdxX125xX206xX6xX8axX1xX6xXexXdxX3axX1xX125xXaaxX3axX31xX3axX10xX9e6xX7xX31xX2xX26xX98xX2exX31xX4b5xX22xX5exX98xX2xX2xX2xX22xX2xX4b5xXexX98xX582xX582xX4b5xX5xX582xX168xX13exX206xX22xX15xXaaxdc7axX166xX4xX168xX4xX8axXbxX3exX125xXa40xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX5xX1cxX3xX1exX14xXexX3xX22xX23xX23xX25xX26xX3xX28xX0xX7xX15xXbxX12xX2exX3xX0xX31xX7xX15xXbxX12xX36xX3xX38xX39xX3axX3xXcxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX39xX3axX17xX3xX38xX39xX3axX4axXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX168xX6xX5xXdxX17xX3axX96xX3xX89xXdxX17xX1xXexXd8xXaxX12xX0xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xX127xX194xX188xX413xX3xX13xX1faxX1e0xX0xX31xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX8axX5exX3exXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX168xX6xX5xXdxX17xX3axX96xX3xX89xXdxX17xX1xXexXd8xXaxX12xX0xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xXcxX89xX101xX3axX3xX26axXdxX35axXexX3xX184xX17xX814xX4xX0xX31xX7xXexX89xX8axX3axX17xX12xX0xX31xXbxX12