Facebook ra ứng dụng Messenger Kids cho trẻ em
Ứng dụng Messenger Kids mới của Facebook cho phép trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 12 trò chuyện cùng bạn bè và gia đình.
85b4xe5e8x106b1x10dd4xf673x8649xa80ax92e2xd1adx935dx1086dxacc5xfcd8x8b44xdea9xac2dxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa7d1xbb04x9fdfxXexX0xcb08xXaxX17xX18xX19xXexX0xb265xa5c6xX19x1089fxXexX0xXaxad57xX9x86f4xXdxX18xf519xX2fx11327xce08xfb76xX5xd111xXbxXdxX17xX32xXexbd1bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xa2a6xX9xf083xX18xX9xffc3xde0dxf8e4xX9xX19xeb7dxX48xX49xX9x11120xX17xX2fxX2fxX17xX48xX49xX17xX44xX9xeea2xX35xX19xX2fxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX44x9745xX9xX17xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xd8c3xX17xX18xX19xX32xXex93d7xX48xX49xX9xX19xX4cxX48xX49xX9xX50xX17xX2fxX2fxX17xX48xX49xX17xX44xX9xX5axX35xX19xX2fxX9xXcx8c94xX35xX9xX2cx10a07xX18xX9xX3bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXax9644xX33xX9xXbxX44xX65xX9xXbxX44xX24xX48xX49xX9xe6f7xaef4xX9xXbxffbdx9c47xX35xX9xXbxc846xX9x8d83xX9xXbbxf3c8xX48xX9xX2axf942xX9xXbxX44xac97xX9xX2cxXaxXbfxX26x10a53xX48xX9xX2cxec3cxX48xX49xX9xX23x10fa2xX48xX9xX23xe80cxX9x108caxa274xX9xX49xX35xX18xX9xXbbxd857xX48xXaxa664xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc300xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x97cbxXbxfb93xX18xXdxX35xX49xX48x9192xX9xX2cxX17xX48xXbxX17xX44x89efxX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX48xX17x8873xX2fxX112xX35xXcxX49xX32xX9xX2fxX44xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX118xX1cxX1cxX35xXf1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxXf1xXe6xX48xX1cxX48xX17xX131xX2fxX1cxX2ax100c6xc7b0x8db5xX1cxX15axX15axX19xXcdxX2axX2axe53exX164xX164xX2axXbxX15axa6d9xX15bxX16axXdxX164xXf1xbd5fxX33xX49xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xb55cxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX9xX44xX18xX9xXbfxX48xX49xX9xX19xXbfxX48xX49xX9xXcxX17xX2fxX2fxX17xX48xX49xX17xX44xX9xX42xX35xX19xX2fxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX44xX17xX9xX17xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX101xX24xX19xX26xX32xXexX79xf7dbxXcxX9xX15bxX1cxX2axXcdx96b2xX9xX3bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX9xX49xX35xX98xX35xX9xXbxXaxX35xXd7xXbfxX9xX33xXaxX35x10d6dxX48xX9xX23xdddexX48xX9xX47xX48xX49xX9xX19xX4cxX48xX49xX9xX2cxXaxX18xXbxX9xX50xX17xX2fxX2fxX17xX48xX49xX17xX44xX9xXcxX98xX35xX9xX19xXe7xX48xXaxX9xX44xX35xX1e2xX48xX49xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX44xX65xX9xXbxXc4xX9xXc6xX9xXbbxXc9xX48xX9xX2axXcdxX9xXbxXbfxXc0xX35xXf1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX101xX24xX19xX26xX32xXexX4xcddbxX9xXbxX1e2xX48xX9xX50xX17xX2fxX2fxX17xX48xX49xX17xX44xX9xX5axX35xX19xX2fxX1c9xX9xX47xX48xX49xX9xX19xX4cxX48xX49xX9xX42xXaxX1c2xX48xX49xX9xX26xX1e2xXbfxX9xX2cxc8ddxXbfxX9xXbxXe7xX35xX9xX42xXaxX24xX1e6xX48xX9xX3bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX9xacc0xXbxXaxX17xX24xX9xXdxXbfxa923xXbxX9xXdxX35xX1e2xX48xX9xX23xX18xX48xX49xX1c9xX9xX48xX49x107dex10793xX35xX9xX19xXdbxX48xX49xX9xX19xX297xX98xX35xX9xX2axX16axX9xXbxXbfxXc0xX35xX9xX42xXaxX1c2xX48xX49xX9xXbbxX297xca44xX2cxX9xXbbxa63bxX48xX49xX9xX42xbc99xX9xX3bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42x8e9bxXf1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX101xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX18xX26xX9xXe6xXe7xX24xX9xXbbxX23fxX1c9xX9xX33xXaxX4cxX9xXaxXbfxX26xX48xXaxX9xX2fxcf01xX9xa90dxXbfxX1e6xX48xX9xXdxX2bexX9xX47xX48xX49xX9xX19xX4cxX48xX49xX9xX50xX17xX2fxX2fxX17xX48xX49xX17xX44xX9xX5axX35xX19xX2fxX9xX48xX49xX18xX26xX9xXbxXc4xX9xXbxXe7xX35xX9xX42xXaxX24xX1e6xX48xX9xX3bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX9xX2cxX9cxX18xX9xXaxe695xX1c9xX9xX42xX35xd73dxXcxX9xX2fxX24xf938xXbxX9xX2cxX343xX2cxX9xXbbxc687xX35xX9xXbxX297xX2b5xX48xX49xX9xXcxXe7xX9xXbxX44xX65xX9xXbbxX297xX2b5xX2cxX9xX33xXaxXaexX33xX9xXdxX35xX1e2xX48xX9xXdxXe0xX2cxXf1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX101xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXc9xXbxX9xX42xXaxX1c2xX48xX49xX9xX2cxX23fxX9xX2f9xXbfxX1e6xX48xX49xX9xX2cxX343xX24xX9xXbxX44xX24xX48xX49xX9xX50xX17xX2fxX2fxX17xX48xX49xX17xX44xX9xX5axX35xX19xX2fxX1c9xX9xXbxXaxX1c2xX48xX49xX9xXbxX35xX48xX9xX2cxX9cxX18xX9xXbxX44xX65xX9xX2cx1073cxX48xX49xX9xX42xXaxX1c2xX48xX49xX9xXbbxX297xX2b5xX2cxX9xX19xXdbxX48xX49xX9xXbbxX33exX9xX2f9xXbfxX1e6xX48xX49xX9xX2cxX343xX24xXf1xX9xX7fxX48xX49xX9xX19xX4cxX48xX49xX9xXcxX35xc2fcxX48xX9xX33xXaxa3d2xX1c9xX9xX42xXaxX1c2xX48xX49xX9xX2cxX23fxX9xXcxXbfxX18xX9xX2fx11364xXcxX9xXbxX44xX24xX48xX49xX9xX47xX48xX49xX9xX19xX4cxX48xX49xXf1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX101xX24xX19xX26xX32xXex8e12xX23fxX9xX2cxX3d1xX48xX49xX9xXbbxX297xX2b5xX2cxX9xXbxXaxX35xXc9xXbxX9xX42xXc9xX9xXbbxX33exX9xXbxXbfxb7f1xX48xX9xXbxXaxX9cxX9x8fb9xXe0xX24xX9xXdxXbfxX287xXbxX9xX23xX1e6xX24xX9xXe6xXd7xX9xXe6xXe7xX9xX2f9xXbfxX26xa46dxX48xX9xX44xX35xX1e2xX48xX49xX9xXbxX297xX9xXbxX44xX1e2xX48xX9xXcxXe0xX48xX49xX9xX2cxX9cxX18xX9xXbxX44xX65xX9xX17xXcxX9xX27fxX4xX3xX7xX7xbcfaxX2c8xXf1xX9xX45dxX456xX26xX9xXdxXe7xX9xXdxXbfxX287xXbxX9xX23xX1e6xX24xX9xXe6xXd7xX9xXbxX44xX65xX9xX17xXcxX9xXbxX44xX297xX98xX2cxX9xX48xX49xXbfxX26xX9xX2cx8d0fxX9xX23xcccaxX9xX42xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX343xX2cxX9xXbxX44x9fa3xX2cxX9xXbxXbfxX26xXc9xX48xX1c9xX9xXdxXe7xX9xXdxX2bexX9xX19xX24xX9xX48xXaxX35xX473xXbfxX9xX19xX4c6xX2cxXaxX9xXe6xX4cxX9xX24xX48xXdxX35xX48xX17xX9xX26xX1e2xXbfxX9xX2cxX269xXbfxX9xX33xXaxX1e6xX35xX9xXbxXc4xX9xX2axX16axX9xXbxXbfxXc0xX35xX9xXbxX44xd0e2xX9xXdxX1e2xX48xX9xXcxX98xX35xX9xXbbxX297xX2b5xX2cxX9xXbbxX2b9xX48xX49xX9xX42xX2bexXf1xX9xX50xXe0xX48xX49xX9xX110xf527xX9xXaxXbcxX35xX9xXdxX98xX48xX9xX48xXaxaa23xXbxX9xXbxXaxXc9xX9xX49xX35xX98xX35xX9xX48xX23fxX35xX9xX47xX48xX49xX9xX19xX4cxX48xX49xX9xXcxX98xX35xX9xXaxX35xXd7xX48xX9xX2cxXaxc0a5xX9xX2cxX23fxX9xXcxd129xXbxX9xXbxXe0xX35xX9xX50xf92exX9xXe6xXe7xX9xXbbxX18xX48xX49xX9xXdxX1e2xX48xX9xX42xXc9xX9xXaxX24xXe0xX2cxXaxX9xXcxX516xX9xX44xXbcxX48xX49xX9xX44xX18xX9xX48xX49xX24xXe7xX35xX9xX48xX473xX48xX9xXbxX1e6xX48xX49xX9xX35xX3xaee3xX9xX2fxX18xX48xX49xX9xX499xX48xX19xX44xX24xX35xX19xX9xXe6xXe7xX9xX499xXcxX18xc606xX24xX48xX9xXbxX44xX24xX48xX49xX9xXe6xXe7xX35xX9xXbxXaxX343xX48xX49xX9xXbxX98xX35xXf1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX101xX24xX19xX26xX32xXexX50xX17xX2fxX2fxX17xX48xX49xX17xX44xX9xX5axX35xX19xX2fxX9xX2cxXaxX9cxX9xX26xXc9xXbfxX9xX2cxXbfxX48xX49xX9xX2cxX540xX33xX9xXbxX403xX48xXaxX9xX48xX2b9xX48xX49xX9xX2cxXaxX18xXbxX9xXe6xX2b9xX48xX9xX23xX1e6xX48xX9xXe6xXe7xX9xXe6xX35xX19xX17xX24xX9xXe6xX98xX35xX9xX2cxX343xX2cxX9xX23xXbcxX9xXdxX339xX2cxX1c9xX9xXcxX56axXbxX9xX48xXe0xX9xX2fxX34bxX48xX49xX9xXbbxXbcxX48xX49xXf1xX9xX4xX23fxX9xXcxXbcxXbxX9xXbxXaxX297xX9xXe6xX35xXd7xX48xX9xX1e6xX48xXaxX9xa318xeb71xX3bxX1c9xX9xX42xXaxXbfxX48xX49xX9xX1e6xX48xXaxX1c9xX9xX2fxXbxX35xX2cxX42xX17xX44xX1c9xX9xXcxX56axXbxX9xX48xXe0xX9xXe6xXe7xX9xX2cxX1c2xX48xX49xX9xX2cxX4cxX9xXe6xX2f7xX9xX33xXaxXdbxX9xXaxX2b5xX33xX9xXe6xX98xX35xX9xXbxX44xX65xX9xX17xXcxX1c9xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxXaexX33xX9xX2cxXax9954xX48xX49xX9xXbxX44xX18xX48xX49xX9xXbxX44xX403xX9xX2cxX343xX2cxX9xX48xXbcxX35xX9xX19xXbfxX48xX49xX9xXe6xXe7xX9xX23xXe7xX26xX9xXbxfc12xX9xX2cxX343xX9xXbxX403xX48xXaxXf1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX101xX24xX19xX26xX32xXexX45dxX33exX9xX19xXdbxX48xX49xX9xX47xX48xX49xX9xX19xX4cxX48xX49xX1c9xX9xX33xXaxX4cxX9xXaxXbfxX26xX48xXaxX9xX33xXaxX1e6xX35xX9xXbxX1e6xX35xX9xXe6xX473xX9xXbxXc4xX9xX499xX33xX33xX9xX5a5xXbxX24xX44xX17xX1c9xX9xX2fxX18xXbfxX9xXbbxX23fxX9xX110xX343xX2cxX9xXbxXaxX4d4xX2cxX9xX23xbe1bxX48xX49xX9xXbxX1e2xX48xX9xX48xX49xX297xX298xX35xX9xX19xXdbxX48xX49xX9xXe6xXe7xX9xXcxX287xXbxX9xX42xXaxf308xXbfxX9xXbxXe7xX35xX9xX42xXaxX24xX1e6xX48xX9xX3bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX9xX2cxX9cxX18xX9xXcxXeexX48xXaxXf1xX9xX4xXaxX564xX9xX42xXaxX35xX9xXbbxX23fxX1c9xX9xXcxXbcxXbxX9xXbxXe7xX35xX9xX42xXaxX24xX1e6xX48xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX24xX48xX9xX17xXcxX9xXaxX339xX9xXcxX98xX35xX9xXbbxX297xX2b5xX2cxX9xXdxX287xX33xX9xXe6xXe7xX9xX2cxXaxX564xX9xX2cxX269xX48xX9xXbbxX35xX473xX48xX9xXbxX1e2xX48xXf1xX9xX2xX18xX48xXaxX9xX23xXe0xX9xXbxXaxX1e2xXcxX9xXe6xXe7xX24xX9xX2f9xXbfxX18xX9xXcxX4cxX2cxX9xX8xX110xX33xXdxX24xX44xX17xX9xXbxX44xX24xX48xX49xX9xX47xX48xX49xX9xX19xX4cxX48xX49xX1c9xX9xX49xX35xX6aaxX33xX9xX2cxXaxX18xX9xXcxf3d8xX9xXbxXeexXcxX9xX42xX35xXc9xXcxX9xX2cxX343xX2cxX9xXdxX35xX1e2xX48xX9xXaxXd7xX9xX42xXaxX343xX2cxXf1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX101xX24xX19xX26xX32xXexX45dxXbcxX48xX49xX9xX2cxX4c3xX9xX2cxX9cxX18xX9xX3bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX9xX42xXaxX35xX9xX44xX18xX9xXcxX414xXbxX9xX50xX17xX2fxX2fxX17xX48xX49xX17xX44xX9xX5axX35xX19xX2fxX9xX42xXaxX1c2xX48xX49xX9xXbbxX297xX2b5xX2cxX9xXbxX35xXc9xXbxX9xXdxXbcxXf1xX9xX5xXbfxX26xX9xX48xXaxX35xX1e2xX48xX1c9xX9xXbxX44xX1e2xX48xX9xXcxXbcxXbxX9xX23xXe7xX35xX9xX23xXdxX24xX49xX1c9xX9xX65dxX35xX343xXcxX9xXbbxX34bxX2cxX9xX2cxXaxX403xX48xXaxX9xX2fxX343xX2cxXaxX9xX2cxX1c2xX48xX49xX9xX2cxX9cxX18xX9xXaxX534xX48xX49xX1c9xX9xX499xX48xXbxX35xX49xX24xX48xX17xX9xX2xX18xXe6xX35xX2fxX1c9xX9xXe6xX35xXc9xXbxX9xX44xX733xX48xX49xX118xX9x1050exX5xX44xX65xX9xX17xXcxX9xX48xX49xXe7xX26xX9xX48xX18xX26xX9xX48xX49xXe7xX26xX9xX2cxXe7xX48xX49xX9xXdxX1e2xX48xX9xXcxXe0xX48xX49xX9xX2fxX98xXcxX9xXaxX4c3xX48xXf1xX9xX4xXaxX6aaxX48xX49xX9xX19xXdbxX48xX49xX9xX2cxX343xX2cxX9xXbxXaxX35xXc9xXbxX9xX23xX4c6xX9xX2cxXaxXbfxX48xX49xX9xX2cxX9cxX18xX9xX49xX35xX18xX9xXbbxXeexX48xXaxX9xXe6xXe7xX9xX48xXaxX35xX473xXbfxX9xXbbxX47xX18xX9xXbxX44xX65xX1c9xX9xX2cxXaxX564xX9xX42xXaxX24xX1e6xX48xX49xX9xXc6xX9xXaxX18xX26xX9xX15axX9xXbxXbfxXc0xX35xX1c9xX9xXbxXaxX287xXcxX9xX2cxXaxX403xX9xX2cxXd1xX48xX9xX2cxX23fxX9xXcxX343xX26xX9xX44xX35xX1e2xX48xX49xcd1exXf1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX101xX24xX19xX26xX32xXexX43bxX49xXaxX35xX1e2xX48xX9xX2cxX47xXbfxX9xX2cxX9cxX18xX9xX3bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX9xXe6xXe7xX9xXbxXc0xX9xX2cxXaxX47xX2cxX9xX43bxX18xXbxX35xX24xX48xX18xXdxX9xX7xX5xX499xX9xX2cxXaxX564xX9xX44xX18xX9xX2fxX18xXbfxX9xX42xXaxX35xX9xX2f9xXbfxX18xX48xX9xX2fxX343xXbxX9xX2axXf1xXcdxX164xX164xX9xX2cxX56axX33xX9xX33xXaxX4cxX9xXaxXbfxX26xX48xXaxX9xX2cxX9cxX18xX9xXbxX44xX65xX9xX19xX297xX98xX35xX9xX2axX16axX9xXbxXbfxXc0xX35xX1c9xX9xX2cxX47xX9xX16axX9xXbxX44xX24xX48xX49xX9x10cd8xX9xX2cxX56axX33xX9xXdxXe0xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXc9xXbxX9xX2cxX24xX48xX9xX19xX297xX98xX35xX9xX2axX16axX9xXbxXbfxXc0xX35xX9xX19xXdbxX48xX49xX9xX47xX48xX49xX9xX19xX4cxX48xX49xX9xX48xXaxX414xX48xX9xXbxX35xX48xX1c9xX9xedd5xX2axe223xX9xX48xX23fxX35xX9xX2cxX24xX48xX9xX23xX414xXbxX9xXbbxX269xXbfxX9xX19xXdbxX48xX49xX9xX47xX48xX49xX9xX19xX4cxX48xX49xX9xXcxXe0xX48xX49xX9xX110xX534xX9xXaxXbcxX35xX9xXbxXc4xX9xXa30xX9xXbxXbfxXc0xX35xXf1xX9xX2xX24xX9xXbbxX23fxX1c9xX9xX19xX297xX298xX48xX49xX9xX48xXaxX297xX9xX3bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX42xX9xXcxXbfxX34bxX48xX9xX343xXcxX9xX2cxXaxX564xX118xX9xXaxX534xX26xX9xX2fx879bxX9xX19xX4cxX48xX49xX9xX50xX17xX2fxX2fxX17xX48xX49xX17xX44xX9xX5axX35xX19xX2fxX9xXe6xXeexX9xX403xXbxX9xX48xXaxX540xXbxX9xX23xXe0xX48xX9xX2cxX23fxX9xXbxXaxX33exX9xX42xX35xX33exXcxX9xX2fxX24xX343xXbxX9xXbbxX297xX2b5xX2cxX9xX2cxX24xX48xX9xXbbxX18xX48xX49xX9xXdxXe7xXcxX9xX49xXeexXf1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5a5xX24xXbfxX44xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX65exX4xX5xX48xX17xX131xX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe