Hà Tĩnh khẩn trương triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 6
(Baohatinh.vn) - Từ thực tiễn thực hiện các nội dung Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, Hà Tĩnh đang có nền tảng, kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả nội dung các Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
f72cx17e17x1b0b6x19303x19882x195b1x18180x119e5x1c175xX7x1b7f7x12f06x150bex1a5bfx19f88x14502xX5x14a4bxXax18c80x12b9bx12cc4xX3xXcx1b2b8x1b684xX1xX3x16cf2xX1x19061xX18xX3xXex11317x13bdfx1a815xX18x15ffdxX3xXexX21xXdx112e0xX18xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX4x176dexX4xX3xX18x18b9axXdxX3x18b7ex17f0axX18xX25xX3x12c40xX25xX1x18834xX3x154e6xX3bxf8c0x16e4exXexX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3x191c2xX0x174a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX3axXaxX12xXcx13752xX3xXexX1x1a4faxX4xX3xXexXdx1814fxX18xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdx18db0xX18xX3xX4xX33xX4xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3x1b096xX47xXexX3xX5xX3bx182dexX18xX3x14707x11734xX3xX4x17704xX6xX3x152a6xXcx18563xX3xXcx19938xX18xX1xX3xX9dxX46xX3x136aax11f8cxX3xX7x121f0xXbxX3x102caxX47xXbx172fcxX3xXexXdxX18xX1xX3xX25xXdxfd5axX18xX3x1bfb1xX37xX3x16824xX33xX46xXb6xX3xXc2xXdx17779xX18xX3xX4xX1xX47xXb6xX3xX1x1a379x16499xXexX3x1a886xX37xX18xX25xX3xX1xXdxX80xX3bxX3xX5xX71xX4xXb6xX3xX1xXdxX80xX3bxX3xX44xX3bxXbfxX3xX4xX9dxX6xX3xX4xX33xX4xX3xX4xX23xX3xX44xX3bxX6xX18xXb6xX3xXd9xX23xX18xX3xXacxX42xXb6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXd9xX6xX18xX25xX3xX4x1a9d1xX3xX18xXadxX18xX3xXexXbfxX18xX25xXb6xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX18xX25xX1xXdxX80xXc5xX3xXd9xX2axX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX4xX118xX3xX1xXdxX80xX3bxX3xX44xX3bxXbfxX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX4xX33xX4xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX2x1c4a9xXb6xX3xX2x1641bxX3xX4xX9dxX6xX3xX13xX37xXdxX3xX18xX25xX1xX42xX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xX3x1b17exX1bxX1xX118xX6xX3x12f7bx13f95xX189x15f08x1219cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13f09xX10xX18xXexX10xX21xXaxX12xX0xX7xXexX21xXd5xX18xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX10xX18xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxXc5xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19cxX10xX18xXexX10xX21xX3xX3axXexX1xX3bxXc5xXc2xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXax16e9exXdxX3axXexX1x16473xX3xX55xX2xX9axXbxXb3x1a2baxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1e4xX3x11a87xX2xX99xXbxXb3xX1ebxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e4xX57xX57xXdxX18cxXc2xX6xXd5xX1xX6xXexXdxX18xX1xX18cxXacxX18xX57xX18xX10xX1dfxX7xX57xX2xX162x11f46xX55xX57xX55xX166xX3ax1acdfxX99xX55xX2xX166xX225x188a7xXexX166xX22bxX55xX2xX5xX22bx1505fxX2xX225xX225xX3axX21fxX21fxX21fxX1f5xX166xX9axX9axXexX166xX1f5xX166xX166xX5xX225xX233xXexX18cx1a683xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX1dxX18xX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xXexX21xXdxX2axX18xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX7xXexX21xXd5xX18xX25xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxXd5xX18xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb3xXexX233xX6xX5xXdxX25xX18xX1e4xX3xX249xX3bxX7xXexXdx106c8xX46xX1ebxXaxX12xX3fxX25xX14xX18xX1xX3xXcxX1xX3bxX47xX3xXd9xX6xX18xX25xX3xXexXdxX47xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX7xXb0xXbxX3xXb3xX47xXbxX3xX2xX21fxX3xX4xX1xXdxX3xX4x16cfcxX4xX3xXexX1xX3bxX47xX3xX1xX3bxX46xX80xX18xXb6xX3xXexX1xX42xX3xXb3x1b431xXb6xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1x18a53xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX55xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX302xX4xX3xXexX1xX3bxX47xX3xX1bxX1xX3bxX3xXacxX71xX4xXb6xX3xX18xX1x1c5c4xXc5xX3xX18x1414cxX18xX25xX3xX4xX6xXd5xX3xX1xXdxX80xX3bxX3xX44xX3bxXbfxX3xX1xXd5xXd6xXexX3xXd9xX37xX18xX25xX3xX4xX9dxX6xX3xXc2xX37xX3xXc5xX33xX46xX18cxX3xX0xX10xXc5xX12xX182x12faexX18xX1xX1e4xX3x14a58x18d7dxX18xX1xX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX18bxX0xX57xX10xXc5xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXd5xX3axX46xXaxX12xX0xX7xXexX21xXd5xX18xX25xX12xX90xXdxX18xX1xX3xX18xX25xX1xXdxX80xXc5xX3xXexX6dxX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX90xX47xXexX3xX5xX3bxX96xX18xX3xX99xX9axX0xX57xX7xXexX21xXd5xX18xX25xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXd5xX3axX46xXaxX12xX3fxX25xX14xX46xX3xX21fxX166xX57xX55xX57xX21fxX99xX2xX55xX3xXa0xXcxXa2xX3xXcxXa5xX18xX1xX3xX9dxX46xX3xXd9xX316xX3xXc2xX6xX18xX3xX90xX47xXexX3xX5xX3bxX96xX18xX3xX99xX9axX233xX90x11257xX57xXcx12ab6xX3xXacxXadxX3x170b0x17165xX37xXexX3xX7xX321xX3xX4xX1xX9dxX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xX18xX347xX18xX25xX3xX4xX6xXd5xX3xX18x16e97xX18xX25xX3xX5xX71xX4xXb6xX3xXd9x1a801xXdxX3xXc5x16aa1xXdxX3xXbxX1xX22xX23xX18xX25xX3xXexX1x15c55xX4xX3xX5xX316xX18xX1xX3xXd9xXd6xXd5xX3xX4xX9dxX6xX3xX378xXbfxX18xX25xX3xXacxXadxX3xX7xXb0xXbxX3xXb3xX47xXbxXb6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX25xXdxXbfxX18xX3xXc2xX37xX3xXc5xX33xX46xXb6xX3xXc2xXdxXccxX18xX3xX4xX1xX47xXb6xX3xX1xXd5xXd6xXexX3xXd9xX37xX18xX25xX3xX1xXdxX80xX3bxX3xX5xX71xX4xXb6xX3xX1xXdxX80xX3bxX3xX44xX3bxXbfxX3xX4xX9dxX6xX3xX4xX33xX4xX3xX4xX23xX3xX44xX3bxX6xX18xXb6xX3xXd9xX23xX18xX3xXacxX42x16d83xX18cxX3xXcxX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX4xX1xX9dxX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xX18xX14xX46xXb6xX3xXexXa5xX18xX1xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xX41exX378xXadxX3xX33xX18xX3xX18xX347xX18xX25xX3xX4xX6xXd5xX3xX18xX43bxX18xX25xX3xX5xX71xX4xXb6xX3xXd9xX445xXdxX3xXc5xX449xXdxX3xXbxX1xX22xX23xX18xX25xX3xXexX1xX455xX4xX3xX5xX316xX18xX1xX3xXd9xXd6xXd5xX3xX4xX9dxX6xX3xX378xXbfxX18xX25xX3xXacxXadxX3xX7xXb0xXbxX3xXb3xX47xXbxXb6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX25xXdxXbfxX18xX3xXc2xX37xX3xXc5xX33xX46xXb6xX3xXc2xXdxXccxX18xX3xX4xX1xX47xXb6xX3xX1xXd5xXd6xXexX3xXd9xX37xX18xX25xX3xX1xXdxX80xX3bxX3xX5xX71xX4xXb6xX3xX1xXdxX80xX3bxX3xX44xX3bxXbfxX3xX4xX9dxX6xX3xX4xX33xX4xX3xX4xX23xX3xX44xX3bxX6xX18xXb6xX3xXd9xX23xX18xX3xXacxX42xX4c6xX18cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXd5xX3axX46xXaxX12x17ebcxX6xX3bxX3xXexX1x15b08xXdxX3xX25xXdxX6xX18xX3xXexX21xXdxX2axX18xX3xX1bxX1xX6xXdxXb6xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xXd9xX316xX3xXd9xXd6xXexX3xXd9xX22x17d7bxX4xX3xX18xX1xf88dxX18xX25xX3xX1bxX47xXexX3xX44xX3bxXbfxX3xXexX21xXd5xX18xX25xX3xX7xXb0xXbxX3xXb3xX47xXbxXb6xX3xXexX445xX3xX4xX1xX455xX4xX3xXc2xX37xX3xXc5xX33xX46xX1ebxX3xX25xXdxXbfxXdxX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX18xX1xXdxXadxX3bxX3xXexX21xX22xX5aaxX18xX25xX3xX1xX5cdxXbxX3xX4x15c62xX18xX25xX3xX4xX1xX455xX4xXb6xX3xXacxXdxXccxX18xX3xX4xX1xX455xX4xX3xX3axX61axXdxX3xX3axX22xX3xX7xX6xX3bxX3xX7xX33xXbxX3xX18xX1xX96xXbxXb6xX3xX25xXdxXbfxXdxX3xXexX1xX2axXb6xX3xX1xX5cdxXbxX3xX18xX1x1aaf4xXexX3xX4xX33xX4xX3xXd9xX23xX18xX3xXacxX42xX18cxX3xX378x1723dxX4xX3xXc2xXdxX80xXexX3xX5xX14xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX96xXbxX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xXexX347xXc5xX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1x11c21xX18xX1xX3xX4xX61axX18xX25xX3xX4xX653xXbxX3xXexXa5xX18xX1xX3xXacxX14xX3xX4xX33xX4xX3xXexX21xX3bxX18xX25xX3xXexX347xXc5xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX689xX18xX1xX3xX4xX61axX18xX25xX3xX4xX653xXbxX3xX1xX3bxX46xX80xX18xXb6xX3xX25xX118xXbxX3xXbxX1x13928xX18xX3xX18xX347xX18xX25xX3xX4xX6xXd5xX3xX1xXdxX80xX3bxX3xX44xX3bxXbfxX3xX4xX61axX18xX25xX3xXexX33xX4xX3xX19cxX19cxX13xX19cxX18cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXd5xX3axX46xX3xXbxX19cxX10xX18xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxXc5xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19cxX10xX18xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX1dfxXdxX3axXexX1xX1e4xX3xX55xX2xX9axXbxXb3xX1ebxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1e4xX3xX1f5xX2xX99xXbxXb3xX1ebxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e4xX57xX57xXdxX18cxXc2xX6xXd5xX1xX6xXexXdxX18xX1xX18cxXacxX18xX57xX18xX10xX1dfxX7xX57xX2xX162xX21fxX55xX57xX2xX225xX225xX3axX21fxX21fxX99xX21fxX166xX21fxX2xXexX2xX1f5xX99xX162xX5xX225xX233xX25xXexX233xXexX3bxXd5xX18xX25xX233xX7xXd5xX18xX233xX21fxX6xX18cxX249xXbxX25x13dd4xX21xX9xX225xX2xX99xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX1dxX18xX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xXexX21xXdxX2axX18xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxXd5xX18xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb3xXexX233xX6xX5xXdxX25xX18xX1e4xX3xX249xX3bxX7xXexXdxX2d3xX46xX1ebxXaxX12xX3fxX1xX5d2xX18xX25xX3xX1bxX47xXexX3xX44xX3bxXbfxX3xXexX21xXd5xX18xX25xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX90xX47xXexX3xX5xX3bxX96xX18xX3xX99xX9axX3xX5xX14xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX18xX25xX1xXdxX80xXc5xX3xX44xX3bx169a4xX3xX4xX1xXd5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX4xX61axX18xX25xX3xXexX33xX4xX3xXexX3bxX46xXccxX18xX3xXexX21xX3bxX46xXadxX18xXb6xX3xXexXd6xXd5xX3xXd9xX22xX5cdxX4xX3xX7xX71xX3xXd9x1c43exX18xX25xX3xXexX1xX3bxX96xX18xX3xX4xX9dxX6xX3xX18xX25xX22xX5aaxXdxX3xX3axX347xX18xX3xXexX21xXd5xX18xX25xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX4xX33xX4xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX4xX9dxX6xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xX18cxX3xX182xXcxX21xXd5xX18xX25xX3xXbfxX18xX1xX1e4xX3xX0xX10xXc5xX12xXa0xX14xX3xX4xXd5xX18xX3xX18xX1xX347xX18xX3xX3axX347xX18xX3xXb3xX316xX3xXcxX22xX5cdxX18xX25xX3xX5a4xX23xX18xX3xX182xXcxX1xXd6xX4xX1xX3xX13xX14xX18bxX3xX1xX43bxX18xX25xX3xX7xX6xX46xX3xX5xX14xXc5xX3xX3fxXcxX41fxX0xX57xX10xXc5xX12xX18bxX18cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXd5xX3axX46xXaxX12x10e41xX18xX25xX3xX3fxX25xX3bxX46xX76xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX13x11ab7xX18xX25xX3xX233xX3xXcxX21xX22x10402xX18xX25xX3xXbxX1x19a84xX18xX25xX3xXcxX445xX3xX4xX1xX455xX4xX3xXc2xXdxXccxX18xX3xX4xX1xX47xX3xXacxX14xX3xXexX445xX3xX4xX1xX455xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX19cxX1xX689xX18xX1xX3xXbxX1xX9dxX3xX182xX5a4xX963xX3xX3fxX37xXdxX3xXacxX302xX18bxX3xX4xX1xXd5xX3xXc2xXdxX47xXexX1e4xX3xXaxX41fxX37xXexX3xX7xX321xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xXacxXadxX3xXd9xX445xXdxX3xXc5xX449xXdxXb6xX3xX7xXb0xXbxX3xXb3xX47xXbxX3xXexX445xX3xX4xX1xX455xX4xX3xXc2xX37xX3xXc5xX33xX46xX3xX4xX9dxX6xX3xX4xX33xX4xX3xXexX445xX3xX4xX1xX455xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX689xX18xX1xXb6xX3xXd9xX23xX18xX3xXacxX42xX3xX7xX71xX3xX18xX25xX1xXdxX80xXbxX3xX4xX61axX18xX25xX3xX5xX96xXbxX3xXexX1xX10xXd5xX3xX4xX33xX4xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX2xX162xXb6xX3xX2xX166xX3xX4xX9dxX6xX3xX13xX37xXdxX3xX18xX25xX1xX42xX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xX3xXd9xX316xX3xXd9xX22xX5cdxX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xXc5xX3xXexX21xX22xX449xX4xX3xXc5xX37xXexX3xXc2xX22xX449xX4xX3xX963xX3xXexX21xXd5xX18xX25xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX21fxX55xX3xX4xX9dxX6xX3xX13xX378xX3fx14bbfxX3xXexXa5xX18xX1xX3xXacxX14xX3xXd9xX663xX4xX3xXc2xXdxX80xXexX3xX25xX6cdxX18xX3xXd9xX347xX46xX3xX18xX1xX653xXexX3xX5xX14xX3xX90xX47xXexX3xX5xX3bxX96xX18xX3xX99xX9axX3xX4xX9dxX6xX3xXa0xXcxXa2xX3xXcxXa5xX18xX1xX3xX9dxX46xX3xXacxXadxX3xX18xX347xX18xX25xX3xX4xX6xXd5xX3xX18xX43bxX18xX25xX3xX5xX71xX4xXb6xX3xXd9xX445xXdxX3xXc5xX449xXdxX3xXbxX1xX22xX23xX18xX25xX3xXexX1xX455xX4xX3xX5xX316xX18xX1xX3xXd9xXd6xXd5xX3xX4xX9dxX6xX3xX378xXbfxX18xX25xX3xXacxXadxX3xX7xXb0xXbxX3xXb3xX47xXbxXb6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX25xXdxXbfxX18xX3xXc2xX37xX3xXc5xX33xX46xXb6xX3xXc2xXdxXccxX18xX3xX4xX1xX47xXb6xX3xX1xXd5xXd6xXexX3xXd9xX37xX18xX25xX3xX1xXdxX80xX3bxX3xX5xX71xX4xXb6xX3xX1xXdxX80xX3bxX3xX44xX3bxXbfxX3xX4xX9dxX6xX3xX4xX33xX4xX3xX4xX23xX3xX44xX3bxX6xX18xXb6xX3xXd9xX23xX18xX3xXacxX42xX18cxX3xXa8cxXd5xX3xXd9xX118xXb6xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX18xX6xX46xX3xX1bxX1xXdxX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX4xX33xX4xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX4xX9dxX6xX3xX13xX37xXdxX3xX18xX25xX1xX42xX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xXb6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXd9xX316xX3xX4xX118xX3xX18xX1xX5d2xX18xX25xX3xX4xX23xX3xX7xX963xX3xXc2xX6xX18xX3xXd9xX6cdxX3bxX3xXexX6dxX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX21fxX55xX3xXd9xX47xX18xX3xX90xX47xXexX3xX5xX3bxX96xX18xX3xX99xX9axX18cxX3xX378xX663xX4xX3xXc2xXdxX80xXexX3xXexX21xXd5xX18xX25xX3xX44xX3bxX33xX3xXexX21xX379xX18xX1xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xXb6xX3xX4xX1x19601xX18xX25xX3xXexX6xX3xXd9xX316xX3xX4xX118xX3xXd9xX22xX5cdxX4xX3xX18xX1xX5d2xX18xX25xX3xXc2xX14xXdxX3xX1x111e0xX4xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX18xX25xX1xXdxX80xXc5xX3xXexX21xXd5xX18xX25xX3xXexX3bxX46xXccxX18xX3xXexX21xX3bxX46xXadxX18xX3xXacxX96xX18xX3xXd9xX37xX18xX25xXb6xX3xXexX445xX3xX4xX1xX455xX4xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xXacxX14xX3xXexX1xX33xXd5xX3xX25x131edxX3xX18xX1xX5d2xX18xX25xX3xX1bxX1xX118xX3xX1bxX1xX43bxX18xXb6xX3xXacxX22xX449xX18xX25xX3xXc5xXb0xX4xX3xXexXd6xXdxX3xX4xX23xX3xX7xX963xXaxX18cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXd5xX3axX46xXaxX12xX0xX7xXexX21xXd5xX18xX25xX12xXcxX21xXdxX2axX18xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xXd9xX892xX18xX25xX3xXc2xX37xX3xXexX6dxX3xXexXa5xX18xX1xX3xXd9xX47xX18xX3xX4xX23xX3xX7xX963xX0xX57xX7xXexX21xXd5xX18xX25xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXd5xX3axX46xXaxX12xX90xX1xX1dxX18xX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xXexX21xXdxX2axX18xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX4xX33xX4xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX2xX162xXb6xX3xX2xX166xX3xX4xX9dxX6xX3xX13xX37xXdxX3xX18xX25xX1xX42xX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xXb6xX3xX7xX6xX3bxX3xX1bxX1xXdxX3xXexX445xX3xX4xX1xX455xX4xX3xX44xX3bxX33xX18xX3xXexX21xXdxX80xXexX3xX7xX347xX3bxX3xX7xXb0xX4xX3xX4xX33xX4xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xXb6xX3xXa0xX19cxX13xX3xX378xXbfxX18xX25xX3xXc2xX37xX3xXexXa5xX18xX1xX3xXd9xX316xX3xXc2xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX19cxX1xX22xX23xX18xX25xX3xXexX21xX379xX18xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXd9xX37xX18xX25xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xXb6xX3xXexX21xXccxX18xX3xX4xX23xX3xX7xX963xX3xXd9xX118xXb6xX3xX18xX25xX14xX46xX3xX1f5xX57xX55xXb6xX3xX419xXa0xX3fxXa8cxX3xXexXa5xX18xX1xX3xXd9xX316xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xX90xX47xX3xX1xXd5xXd6xX4xX1xX3xX2xX22bxX162xX3xXexX21xXdxX2axX18xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX4xX1xX22xX23xX18xX25xX3xXexX21xX379xX18xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXd9xX37xX18xX25xX3xX4xX9dxX6xX3xXa0xX19cxX13xX3xX378xXbfxX18xX25xX3xXc2xX37xX3xXexXa5xX18xX1xX3xXd9xX2axX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX4xX33xX4xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX2xX162xXb6xX3xX2xX166xX18cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXd5xX3axX46xXaxX12xXaxXa2xX449xXdxX3xXacxX6xXdxX3xXexX21xX969xX3xX5xX14xX3xX4xX23xX3xX44xX3bxX6xX18xX3xXexX1xX6xXc5xX3xXc5xX22xX3bxXb6xX3xXd9xX47xX18xX3xX18xX6xX46xXb6xX3xX5a4xX963xX3xX3fxX37xXdxX3xXacxX302xX3xXd9xX316xX3xX1xXd5xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXacxXdxX80xX4xX3xX1xX22xX449xX18xX25xX3xX3ax1844bxX18xX3xXd9xXadxX3xX4xX22xX23xX18xX25xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xX4xX1xXd5xX3xX4xX33xX4xX3xX4xX23xX3xX44xX3bxX6xX18xXb6xX3xXd9xX23xX18xX3xXacxX42xX3xXexX1xX3bxX37xX4xX3xX1bxX1xX321xXdxX3xX7xX963xXb6xX3xX18xX25xX14xX18xX1xX3xXexX21xX71xX4xX3xXexX1xX3bxX37xX4xX3xX4xX1xX689xX18xX1xX3xX44xX3bxX46xXadxX18xX18cxX3xX19cxX95axX18xX25xX3xXd9xX118xX3xX5xX14xX3xXd9xX61axX18xX3xXd9xX321xX4xX3xX4xX33xX4xX3xXd9xX23xX18xX3xXacxX42xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX118xX18xX25xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xXexX1xX10xXd5xX3xXd9xXadxX3xX4xX22xX23xX18xX25xX3xX1xX22xX449xX18xX25xX3xX3axXed0xX18xX18cxX3xX90xX47xXexX3xX44xX3bxXbfxXb6xX3xXd9xX47xX18xX3xX18xX6xX46xXb6xX3xX21fxX3xX18xX25xX14xX18xX1xX3xX4xX118xX3xX7xX321xX3xX5xX22xX5cdxX18xX25xX3xXd9xX321xXdxX3xXexX22xX5cdxX18xX25xX3xX5xX449xX18xX3xX18xX1xX653xXexXb6xX3xXbxX1xXd6xXc5xX3xXacxXdxX3xXbfxX18xX1xX3xX1xX22xX963xX18xX25xX3xX21xX37xX18xX25xX3xXacxX14xX3xXbxX1xX455xX4xX3xXexXd6xXbxX3xX18xX1xX653xXexX3xX5xX14xX3xX46xX3xXexX47xX3xXacxX14xX3xX25xXdxX33xXd5xX3xX3axX302xX4xX3xXd9xX316xX3xX1xXd5xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXacxXdxX80xX4xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xXb6xX3xXd9xX22xX5cdxX4xX3xXa0xXcxXa2xX3xXcxXa5xX18xX1xX3xX9dxX46xXb6xX3xXa0xX19cxX13xX3xX378xXbfxX18xX25xX3xXc2xX37xX3xXexXa5xX18xX1xX3xX18xX25xX1xX10xX3xXacxX14xX3xX4xX1xXd5xX3xX856xX3xX1bxXdxX47xX18xX3xX25xX118xXbxX3xX856xX18cxX3xX378xX347xX46xX3xX5xX14xX3xXc2xX22xX449xX4xX3xX4xX1xX9dxX3xXd9xX37xX18xX25xX3xX5xX449xX18xX3xX4xX9dxX6xX3xX21fxX3xX18xX25xX14xX18xX1xX18cxX3xX19cxX33xX4xX3xXd9xX23xX18xX3xXacxX42xX3xX1bxX1xX33xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xXd9xX6xX18xX25xX3xXexXdxX47xXbxX3xXexX302xX4xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xXaxX3xX233xX3xX61axX18xX25xX3xX13xX95axX18xX25xX3xX4xX1xXd5xX3xXc2xXdxX47xXexX18cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXd5xX3axX46xXaxX12xX19cxX95axX18xX25xX3xXacxX449xXdxX3xXexXa5xX18xX1xXb6xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX18xX6xX46xX3xX4xX33xX4xX3xX1xX3bxX46xX80xX18xX3xX4x15e46xX18xX25xX3xXd9xX316xX3xXexX96xXbxX3xXexX21xX3bxX18xX25xX3xX1xX22xX449xX18xX25xX3xX3axXed0xX18xXb6xX3xXd9xX61axX18xX3xXd9xX321xX4xX3xX4xX33xX4xX3xXb3xX316xX3xXexX21xXdxX2axX18xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX18cxX3xXcxXd6xXdxX3xX1xX3bxX46xX80xX18xX3xXcxX1xXd6xX4xX1xX3xX13xX14xXb6xX3xXd9xX47xX18xX3xX18xX6xX46xXb6xX3xXacxXdxX80xX4xX3xXexX21xXdxX2axX18xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX4xX9dxX6xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xX3xXexXd6xXdxX3xXcxX1xXd6xX4xX1xX3xX13xX14xX3xXd9xX316xX3xXd9xXd6xXexX3xXd9xX22xX5cdxX4xX3xX18xX1xX5d2xX18xX25xX3xX1bxX47xXexX3xX44xX3bxXbfxX3xXexX689xX4xX1xX3xX4xX71xX4xX18cxX3xXcxX653xXexX3xX4xXbfxX3xX4xX33xX4xX3xXb3xX316xX3xXexX21xXccxX18xX3xXd9xX42xX6xX3xXc2xX14xX18xX3xXcxX1xXd6xX4xX1xX3xX13xX14xX3xXd9xX316xX3xXc2xXb0xXexX3xXexX6xX46xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX1ebxX3xXexX21xXd5xX18xX25xX3xXd9xX118xX3xX18xX25xX14xX46xX3xX21fxX162xX57xX55xXb6xX3xXa0xX6xX18xX3xX4xX1xXa5xX3xXd9xXd6xXd5xX3xX7x16277xX3xX3axX3bxX46xX80xXexX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xX4xX1xXd5xX3xX1f5xX3xXb3xX316xX3xXd9xX6cdxX3bxX3xXexXdxXccxX18xX3xXacxX14xX3xXexX21xXd5xX18xX25xX3xXexX1xX33xX18xX25xX3xX22bxX3xX7xX122axX3xXexXdxX47xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX3axX3bxX46xX80xXexX3xXd9xXd6xXdxX3xXexX21xX14xX3xXexXd5xX14xX18xX3xX1xX3bxX46xX80xX18xX18cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXd5xX3axX46xX3xXbxX19cxX10xX18xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxXc5xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19cxX10xX18xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX1dfxXdxX3axXexX1xX1e4xX3xX55xX2xX9axXbxXb3xX1ebxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1e4xX3xX1f5xX2xX99xXbxXb3xX1ebxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e4xX57xX57xXdxX18cxXc2xX6xXd5xX1xX6xXexXdxX18xX1xX18cxXacxX18xX57xX18xX10xX1dfxX7xX57xX2xX162xX21fxX55xX57xX2xX225xX225xX3axX21fxX21fxX225xX99xX9axX2xX9axXexX2xX225xX99xX2xX5xX9axX233xX6xX18xX1xX6xX18cxX249xXbxX25xX792xX21xX9xX225xX1f5xX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX1dxX18xX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xXexX21xXdxX2axX18xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX6xXbxXexXdxXd5xX18xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb3xXexX233xX6xX5xXdxX25xX18xX1e4xX3xX249xX3bxX7xXexXdxX2d3xX46xX1ebxXaxX12xXa2xX449xXdxX3xX7xX71xX3xXd9xX892xX18xX25xX3xXexX1xX3bxX96xX18xX3xX4xX6xXd5xX3xX4xX9dxX6xX3xX18xX25xX22xX5aaxXdxX3xX3axX347xX18xX3xX18xXccxX18xX3xX378xX455xX4xX3xXcxX1xXc32xX3xX7xX122axX3xX5xX14xX3xXd9xX42xX6xX3xXbxX1xX22xX23xX18xX25xX3xXexXdxXccxX18xX3xXbxX1xXd5xX18xX25xX3xXexX21xXd5xX18xX25xX3xXacxXdxX80xX4xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xX7xX33xXbxX3xX18xX1xX96xXbxX3xXb3xX316xX18cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXd5xX3axX46xXaxX12xX948xX18xX25xX3xX3fxX25xX3bxX46xX76xX18xX3xXa0xX33xX3xX13xX14xX3xX233xXcxX21xX22xX963xX18xX25xX3xXc2xX6xX18xX3xXcxX445xX3xX4xX1xX455xX4xX3xX13xX3bxX46xX80xX18xX3xX9dxX46xX3xXcxX1xXd6xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX4xX1xXd5xX3xXc2xXdxX47xXexX1e4xX3xXa2xXdxX80xX4xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX4xX33xX4xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX4xX9dxX6xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xX3xX963xX3xXcxX1xXd6xX4xX1xX3xX13xX14xXb6xX3xXd9xX321xXdxX3xXacxX449xXdxX3xX4xX653xXbxX3xXb3xX316xXb6xX3xXc5x1346dxXdxX3xXd9xX42xX6xX3xXbxX1xX22xX23xX18xX25xX3xX7xX122axX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xXc5xX37xXexX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX1ebxX3xXd9xX321xXdxX3xXacxX449xXdxX3xX4xX653xXbxX3xX1xX3bxX46xX80xX18xXb6xX3xX7xX6xX3bxX3xX44xX3bxX33xX3xXexX21xX379xX18xX1xX3xX18xX25xX1xXdxXccxX18xX3xX4xX455xX3bxXb6xX3xXa0xX19cxX378xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xXd9xX42xX18xX1xX3xX1bxX1xX61axX18xX25xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xX4xX1xX3bxX18xX25xX3xXc5xX14xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX18xX1xXdxXadxX3bxX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xX4xXd5xX18xX3xXexX1xX10xXd5xX3xXexX6dxX18xX25xX3xX5xX17xX18xX1xX3xXacxX71xX4xX18cxX3xXcxX21xXd5xX18xX25xX3xXd9xX118xXb6xX3xX21xXdxXccxX18xX25xX3xX419xXa0xX3fxXa8cxX3xX1xX3bxX46xX80xX18xX3xX4xX1xX9dxX3xXexX21xX379xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xX2xX99xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xX18xX1x108a8xX18cxX3xXa2xXdxX80xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX18xX1xXdxXadxX3bxX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xX7xX122axX3xX7xX33xXexX3xX1xX23xX18xX3xXacxX449xXdxX3xXexX1xX71xX4xX3xXexXdxX76xX18xX3xXacxX14xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX4xX33xX4xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX7xX347xX3bxX3xX1xX23xX18xX18cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXd5xX3axX46xXaxX12xX13xX3bxX46xX80xX18xX3xX378xX455xX4xX3xXcxX1xXc32xX3xXd9xX316xX3xX1bxX1xXbfxXd5xX3xX7xX33xXexX3xXexX1xX71xX4xX3xXexX21xXd6xX18xX25xX3xXacxX14xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xX3axX71xX3xXexX1xXbfxXd5xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xXexX445xX18xX25xX3xXexX1xX2axX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX4xX33xX4xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX2xX162xXb6xX3xX2xX166xX18cxX3xX378xX347xX46xX3xX7xX122axX3xX5xX14xX3xXd9xX42xX6xX3xXbxX1xX22xX23xX18xX25xX3xXexXdxXccxX18xX3xXbxX1xXd5xX18xX25xX3xX4xX9dxX6xX3xXexXa5xX18xX1xX3xXexX21xXd5xX18xX25xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xX7xX33xXbxX3xX18xX1xX96xXbxX3xXb3xX316xX18cxX3xX378xX22xX5cdxX4xX3xXc2xXdxX47xXexXb6xX3xXexX21xX22xX449xX4xX3xX1bxX1xXdxX3xX7xX33xXbxX3xX18xX1xX96xXbxX3xXb3xX316xXb6xX3xX378xX455xX4xX3xXcxX1xXc32xX3xX7xX122axX3xX4xX1xXa5xX3xXd9xXd6xXd5xX3xX5xX14xXc5xX3xXexX21xX22xX449xX4xX3xX7xX33xXbxX3xX18xX1xX96xXbxX3xXexX21xX22xX5aaxX18xX25xX3xX1xXc32xX4xX3xXc5xX6cdxXc5xX3xX18xXd5xX18xXb6xX3xXexXdxX2axX3bxX3xX1xXc32xX4xXb6xX3xXexX21xXd6xXc5xX3xX46xX3xXexX47xX18cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xXd5xX3axX46xXaxX12xX3fxX25xXd5xX14xXdxX3xXcxX1xXd6xX4xX1xX3xX13xX14xXb6xX3xX378xX455xX4xX3xXcxX1xXc32xXb6xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX18xX6xX46xX3xX4xX33xX4xX3xX1xX3bxX46xX80xX18xX3xX18xX1xX22xX1e4xX3xX19cxX6xX18xX3xX416xX37xX4xXb6xX3xX19cxX1dxXc5xX3xX188xX3bxX46xXccxX18xXb6xX3xX416xX37xX4xX3xX13xX14xX3xX4xX10fdxX18xX25xX3xXd9xX6xX18xX25xX3xXexX689xX4xX1xX3xX4xX71xX4xX3xXd9xX1dxX46xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXacxXdxX80xX4xX3xX1xX22xX449xX18xX25xX3xX3axXed0xX18xXb6xX3xXd9xX61axX18xX3xXd9xX321xX4xX3xX4xX23xX3xX44xX3bxX6xX18xXb6xX3xXd9xX23xX18xX3xXacxX42xXb6xX3xXb3xX316xXb6xX3xXexX1xX42xX3xXexX21xX653xX18xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xX18cxX0xX57xXbxX12xX0xX3axXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axX21xX10xX5xX6xXexX10xX3axXaxX12xX0xX7xXexX21xXd5xX18xX25xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXccxX18xX3xX44xX3bxX6xX18xX1e4xX0xX57xX7xXexX21xXd5xX18xX25xX12xX0xX3bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX233xXexX1xX3bxXc5xXc2xX233xX6xX18xX3axX233xX7xX6xXbxXd5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19cxX33xX4xX3xXd9xX42xX6xX3xXbxX1xX22xX23xX18xX25xX3xX4xX6cdxX18xX3xX1bxX1xX1dxX18xX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xX7xXb0xXbxX3xXb3xX47xXbxX3xXexX445xX3xX4xX1xX455xX4xX3xXc2xX37xX3xXc5xX33xX46xXaxX3xX1xX21xX10xX2d3xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX18xX1xX233xXexX21xXdxX57xX4xX6xX4xX233xX3axXdxX6xX233xXbxX1xX3bxXd5xX18xX25xX233xX4xX6xX18xX233xX1bxX1xX6xX18xX233xXexX21xX3bxXd5xX18xX25xX233xXb3xX6xX46xX233xX3axX3bxX18xX25xX233xX3axX10xX233xX6xX18xX233xX7xX6xXbxX233xXb3xX10xXbxX233xXexXd5xX233xX4xX1xX3bxX4xX233xXc2xXd5xX233xXc5xX6xX46xX57xX2xX9axX55xX99xX225xX1f5xX18cxX1xXexXc5xXaxX12xX0xXdxXc5xX25xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX57xXc5xX10xX3axXdxX6xX57xX2xX21fxX99xX57xX18xX10xX1dfxX7xX57xX2xX162xX21fxX225xX57xX2xX21fxX162xX3axX1f5xX2xX162xX9axX21fxX99xX166xXexX162xX2xX225xX9axX5xX21fxX233xX55xX18cxX249xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX1dxX18xX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xXexX21xXdxX2axX18xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3axXdxXacxX12xX0xX7xXexX21xXd5xX18xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19cxX33xX4xX3xXd9xX42xX6xX3xXbxX1xX22xX23xX18xX25xX3xX4xX6cdxX18xX3xX1bxX1xX1dxX18xX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xX7xXb0xXbxX3xXb3xX47xXbxX3xXexX445xX3xX4xX1xX455xX4xX3xXc2xX37xX3xXc5xX33xX46xXaxX3xX1xX21xX10xX2d3xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX18xX1xX233xXexX21xXdxX57xX4xX6xX4xX233xX3axXdxX6xX233xXbxX1xX3bxXd5xX18xX25xX233xX4xX6xX18xX233xX1bxX1xX6xX18xX233xXexX21xX3bxXd5xX18xX25xX233xXb3xX6xX46xX233xX3axX3bxX18xX25xX233xX3axX10xX233xX6xX18xX233xX7xX6xXbxX233xXb3xX10xXbxX233xXexXd5xX233xX4xX1xX3bxX4xX233xXc2xXd5xX233xXc5xX6xX46xX57xX2xX9axX55xX99xX225xX1f5xX18cxX1xXexXc5xXaxX12xX19cxX33xX4xX3xXd9xX42xX6xX3xXbxX1xX22xX23xX18xX25xX3xX4xX6cdxX18xX3xX1bxX1xX1dxX18xX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xXb3xX347xX46xX3xX3axX71xX18xX25xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xX7xXb0xXbxX3xXb3xX47xXbxX3xXexX445xX3xX4xX1xX455xX4xX3xXc2xX37xX3xXc5xX33xX46xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX21xXd5xX18xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX378xX118xX3xX5xX14xX3xX856xX3xX1bxXdxX47xX18xX3xX4xX1xXa5xX3xXd9xXd6xXd5xX3xX4xX9dxX6xX3xXa0xX689xX3xXexX1xX22xX3xXcxXa5xX18xX1xX3xX9dxX46xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX416xXccxX3xX378xX379xX18xX1xX3xX5a4xX23xX18xX3xXexXd6xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX18xX25xX1xX42xX3xXexX21xXdxX2axX18xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX1bxX47xX3xX1xXd5xXd6xX4xX1xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX4xX1xX22xX23xX18xX25xX3xXexX21xX379xX18xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXd9xX37xX18xX25xX3xX4xX9dxX6xX3xXa0xX6xX18xX3xX19cxX1xX653xXbxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX378xXbfxX18xX25xX3xXc2xX37xX3xXexXa5xX18xX1xX3xXacxXadxX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX80xX18xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX2xX162xXb6xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX2xX166xX3xX18xX25xX14xX46xX3xX21fxX9axX57xX2xX99xX57xX21fxX99xX2xX22bxX3xX4xX9dxX6xX3xXa0xX6xX18xX3xX19cxX1xX653xXbxX3xX1xX14xX18xX1xX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX378xXbfxX18xX25xX3xX1bxX1xX118xX6xX3xX188xX189xX189xX3xXacxX14xX3xXd9xXadxX3xX4xX22xX23xX18xX25xX3xX1xX22xX449xX18xX25xX3xX3axXed0xX18xX3xX18xX1xX5d2xX18xX25xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xXexX21xXc32xX18xX25xX3xXexX347xXc5xX3xX4xX9dxX6xX3xXd9xXadxX3xX33xX18xX3xX7xX33xXbxX3xX18xX1xX96xXbxX3xXb3xX316xXb6xX3xXexX1xX42xX3xXexX21xX653xX18xX3xX3axXdxX76xX18xX3xX21xX6xX3xX4xX1xXdxXadxX3bxX3xX22bxX57xX55xX18cxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3axXdxXacxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1bed6xX3bxX46xX47xXexX3xXexX347xXc5xX3xX4xX6xXd5xX3xX18xX1xX653xXexXb6xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXd9xX37xX18xX25xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX5xXdxX80xXexX3xXd9xX2axX3xXd9xX22xX6xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xX3xXacxX14xXd5xX3xX4xX3bxX37xX4xX3xX7xX321xX18xX25xXaxX3xX1xX21xX10xX2d3xX9xXaxX57xXb3xX6xX46xX233xX3axX3bxX18xX25xX233xX3axX6xX18xX25xX57xX44xX3bxX46xX10xXexX233xXexX6xXc5xX233xX4xX6xXd5xX233xX18xX1xX6xXexX233xX1xX6xX18xX1xX233xX3axXd5xX18xX25xX233xX44xX3bxX46xX10xXexX233xX5xXdxX10xXexX233xX3axX10xX233xX3axX3bxX6xX233xX18xX25xX1xXdxX233xX44xX3bxX46xX10xXexX233xXexX21xX3bxX18xX25xX233xX3bxXd5xX18xX25xX233xX55xX233xXacxX6xXd5xX233xX4xX3bxXd5xX4xX233xX7xXd5xX18xX25xX57xX2xX1f5xX1f5xX166xX55xX1f5xX18cxX1xXexXc5xXaxX12xX0xXdxXc5xX25xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX57xXc5xX10xX3axXdxX6xX57xX2xX21fxX99xX57xX18xX10xX1dfxX7xX57xX2xX22bxX1f5xX162xX57xX22bxX22bxX3axX1f5xX2xX162xX1f5xX21fxX99xX1f5xXexX162xX1f5xX99xX99xX5xX55xX18cxX249xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX1dxX18xX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xXexX21xXdxX2axX18xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX18xX37xXdxX3xX3axX3bxX18xX25xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3axXdxXacxX12xX0xX7xXexX21xXd5xX18xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1c65xX3bxX46xX47xXexX3xXexX347xXc5xX3xX4xX6xXd5xX3xX18xX1xX653xXexXb6xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXd9xX37xX18xX25xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX5xXdxX80xXexX3xXd9xX2axX3xXd9xX22xX6xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xX3xXacxX14xXd5xX3xX4xX3bxX37xX4xX3xX7xX321xX18xX25xXaxX3xX1xX21xX10xX2d3xX9xXaxX57xXb3xX6xX46xX233xX3axX3bxX18xX25xX233xX3axX6xX18xX25xX57xX44xX3bxX46xX10xXexX233xXexX6xXc5xX233xX4xX6xXd5xX233xX18xX1xX6xXexX233xX1xX6xX18xX1xX233xX3axXd5xX18xX25xX233xX44xX3bxX46xX10xXexX233xX5xXdxX10xXexX233xX3axX10xX233xX3axX3bxX6xX233xX18xX25xX1xXdxX233xX44xX3bxX46xX10xXexX233xXexX21xX3bxX18xX25xX233xX3bxXd5xX18xX25xX233xX55xX233xXacxX6xXd5xX233xX4xX3bxXd5xX4xX233xX7xXd5xX18xX25xX57xX2xX1f5xX1f5xX166xX55xX1f5xX18cxX1xXexXc5xXaxX12xX1c65xX3bxX46xX47xXexX3xXexX347xXc5xX3xX4xX6xXd5xX3xX18xX1xX653xXexXb6xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXd9xX37xX18xX25xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX5xXdxX80xXexX3xXd9xX2axX3xXd9xX22xX6xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xX3xXacxX14xXd5xX3xX4xX3bxX37xX4xX3xX7xX321xX18xX25xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX21xXd5xX18xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX378xX118xX3xX5xX14xX3xX856xX3xX1bxXdxX47xX18xX3xX4xX1xXa5xX3xXd9xXd6xXd5xX3xX4xX9dxX6xX3xXa0xX689xX3xXexX1xX22xX3xXcxXa5xX18xX1xX3xX9dxX46xX3xX416xXccxX3xX378xX379xX18xX1xX3xX5a4xX23xX18xX3xXexXd6xXdxX3xXc2xX3bxX445xXdxX3xXexX1xXbfxXd5xX3xX5xX3bxX96xX18xX3xX3fxX25xX1xX42xX3xX44xX3bxX46xX47xXexX3xX13xX37xXdxX3xX18xX25xX1xX42xX3xXcxX21xX3bxX18xX25xX3xX22xX23xX18xX25xX3xX55xX3xX182xX1bxX1xX118xX6xX3xX188xX189xX189xX18bxX3xX3axXd5xX3xX378xXbfxX18xX25xX3xX9dxX46xX3xX90xX1xX321xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX4xX23xX3xX44xX3bxX6xX18xX3xXexXa5xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX445xX3xX4xX1xX455xX4xX3xX4xX1xXdxXadxX3bxX3xX18xX6xX46xX3xX182xX225xX99xX57xX2xX2xX18bxX18cxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3axXdxXacxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX3bxX5xX12xX0xX3axXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX21xXaxX12xX0xX57xX3axXdxXacxX12xX0xX57xX3axXdxXacxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19961xX3bxXexX1xXd5xX21xXaxX12x107d5xX1xXc15xX4xX3xX1c65xX3bxX6xX18xX25xX0xX57xXbxX12
Phúc Quang