10 thực phẩm giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch
Tắc nghẽn động mạch gây ra rất nhiều bệnh về mạch máu nguy hiểm như bệnh động mạch cảnh, động mạch vành, động mạch thận, động mạch ngoại vi, xơ cứng động mạch…
be30xc5a4x1056ex13c74xcefbx132f0xdba8xd1daxcaaexX7xf58fxff09x1040fx13903xd189xd21bxX5x12cc9xXaxd881xX2xf9b9xX3xXexX1xf1cexX4xX3xXbxX1xc21ax136d7xX3xfcf8xXdxd4d6xXbxX3xX20xXdx12827xX1exX3x10adfxX20x1083dxc536xX3xX4xf37fxX3xXexd563xX4xX3xX2axX20xX1x105bcxX2axX3xff80xe627xX2axX20xX3xX1ex10f97xX4xX1xX0x11299xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf5b8xX10xX6x12108xXaxX12xXcxX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX20xe490xX2dxX3xd5eaxX6xX3xX73xc695xXexX3xX2axX1xXdx12f4bxX2cxX3x13425x102acxX2axX1xX3x10595xX7dxX3xX1exX42xX4xX1xX3xX1exf504xX2cxX3xX2axX20xX2cxX2dxX3xX1xXdx111aaxX1exX3xX2axX1xc9d0xX3xX80xX81xX2axX1xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX4xX27xX2axX1x12e96xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX85xd893xX2axX1xXb2xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xXexX1xf7aexX2axXb2xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX2axX20xdad9xX42xXdxX3xX85xXdxXb2xX3xdf33xX30xX3xX4xc683xX2axX20xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xd9d8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf206xXe0xX58xX2dxXaxX12xXcxX1x12359xX3xX2axX1xX9dxX2axX20xX3xX5xX42xXdxX3xX4xfd42xX3xX1exX3dxXexX3xX4xX8exX4xX1xX3xf55cxX1xX8exX3xX3cxX30xX2axX3xX20xXdxX27xX2axX3xX20xXdxX22xXbxX3xX20xXdxX27xX1exX3xXexX1xXdxX98xX2cxX3xX4xX8exX4xX3xX2axX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xX20xX70xX2dxX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xXb2xX3xX3cxX11exX3xX5xXbfxX3xX4xX8exX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xea34xX2axX3xX1xXbfxX2axX20xX3xX2axX20xXbfxX2dxX3xX1exXbfxX3xX80xX42xX2axX3xX2ax1329exX2axX3xX4xX1xX22xX3xcb8exX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1xf789xX2ax13b97xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xe905xX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX5xXbfxX3xX3cxX9dxfcb7xX2axX20xX3xX58xf1d9xX2axX3xX1exX8exX2cxX3xX20xXdxXbfxX2cxX3xXe0xXe8xX2dxX3xXex1224cxX3xXexX73xX8exXdxX3xXexXdxX1exX3xX3cxX111xX2axX3xXbxX1xcdb8xX2axX3xX4xcd89xX2axX3xX5xX42xXdxX3xX4xe24axX6xX3xX4xX30xX3xXexX1xX98xX1a5xX3xX109x13a40xX2axX1xX3xXexX1xX9dxX1caxX2axX20xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX4xX11exX3xX3cxX3dxX3xX3cxXbfxX2axX3xX1x11903xXdxXb2xX3xXexX1xfd0dxX2axX20xX3xX85xXbfxX3xX129xX1xe94cxX10xXb2xX3xX2axX1xX9dxX2axX20xX3xX129xX1xXdxX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX80x139bfxX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xc1e0xX4xX1f5xX2axX3xX20xX1a3xXdxX3xX5xXbfxX3xXe8xX30xX3xX85xebc2xX6xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xc52cxX3xXexX1xX209xX3xX3cxX11exX3xX5xXbfxX3xXexX209xX2axX1xX3xXexX73xX42xX2axX20xX3xX2axX20xX1xXdxX194xX1exX3xXexX73xX1a3xX2axX20xX3xX85xXbfxX3xX5xXbfxX3xX2dxX111xX2cxX3xXexfaa1xX3xX4xX1x13ab1xX2axX1xX3xX4xX1fdxX6xX3xX4xX8exX4xX3xX80xX81xX2axX1xX3xXexXdxX1exX3xX1exX42xX4xX1xX3xX2axX1xX9dxX3xX3cxX3dxXexX3x11a10xX2cxd6c5xXb2xX3xX3cxX6xX2cxX3xXexXdxX1exX3xX85xXbfxX3xX80xX81xX2axX1xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX1exX8exX2cxX3xX2axX20xXe0xX42xXdxX3xX80xXdxX194xX2axX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12x10824x108e2xX4xX3xX58xfe84xX3xX2axX20xX2cxX2dxX194xX2axX3xX2axX1xX70xX2axX3xX4xX1xX2acxX2axX1xX3xXe8xX8exX4xX3xX4xX1fdxX6xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX80xX251xX3xXexX33xX4xX3xX85xX1cfxX2axX3xX4xX1xX9dxX6xX3xX3cxX9dx105faxX4xX3xX80xXdxX111xXexXb2xX3xXe8xX30xX3xX4xXecxX2axX20xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX5xXbfxX3xX1exX3dxXexX3xXexX209xX2axX1xX3xXexX73xX42xX2axX20xX3xXbxX1xXecxX4xX3xXexX42xXbxX3xXexX1xXd0xX1exX3xX4xX1xX2acxX3xX4xX11exX3xXexX1xX98xX3xX80xX33xXexX3xX3cxX1f1xX2cxX3x117aaxX3xXexX2cx12426xXdxX3xXexX1xX30xX3xX85xXbfxX3xXexX1e0xX3xXexX1e0xX3xXbxX1xX8exXexX3xXexX73xXdxX98xX2axX3xX129xX1xXdxX3xX80xX42xX2axX3xX20xXdxXbfxX3xX3cxXdxX1a5xX3xX30cxX3dxXexX3xX7xX2a8xX3xX2dxX111xX2cxX3xXexX2a8xX3xX80xX6xXe0xX3xX20xX229xX1exX3xXexX17fxX2axX20xX3xX1xX2cxX2dxX111xXexX3xX8exXbxXb2xX3xX1xX22xXexX3xXexX1xX2cxX2a8xX4xX3xX5xX8exXb2xX3xX3cxX8exXdxX3xXexX1xX8exXe0xX3xX3cxX9dxX1caxX2axX20xX3xX85xXbfxX3xX129xX1xX8exX2axX20xX3xXdxX2axX7xX2cxX5xXdxX2axX3xX4xX11exX3xXexX1xX98xX3xX5xXbfxX1exX3xX1xX238xX2axX20xX3xX4xX8exX4xX3xX5x10064xXbxX3xX80xX194xX2axX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xX4xX1fdxX6xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xca3exX8exX4xX3xX2dxX111xX2cxX3xXexX2a8xX3xX129xX1xX8exX4xX3xX80xX6xXe0xX3xX20xX229xX1exX3xX80xf3fbxXe0xX3xXbxX1xX209xXb2xX3xX5xX9dxX1caxXdxX3xXexXd0xXbxX3xXexX1xX98xX3xX58x111f7xX4xXb2xX3xX17fxX2axX3xX4xX1xX77xXexX3xX80xX477xXe0xX3xXexX73xX2cxX2axX20xX3xXexX2acxX2axX1xX3xX4xX6xXe0xXb2xX3xX2axX1xXdx11267xX1exX3xXexX73xX311xX2axX20xXb2xX3xX85xXdxX194xX1exX3xX1exX42xX2axX3xXexX2acxX2axX1xXb2xX3xX5xX2cxXbxX2cxX7xX3xX1xXe0xX30dxX4xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX2axX1xXdxX4b0xX1exX3xX129xXdxX1exX3xX5xXe0xX42xXdxX3xX2axX30dxX2axX20xX1a5xX3xed55xX229xX2axX20xX3xX3cxX3dxX3xX4xX1xXe0xX5xX10xX7xXexX10xX73xXe0xX5xX3xX4xX6xXe0xX3xX85xXbfxX3xX4xX1xX77xXexX3xX80xX477xXe0xX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xX1exX8exX2cxX3xX4x137eaxX2axX20xX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX4xXe0xXdxX3xX5xXbfxX3xX2axX20xX2cxX2dxX194xX2axX3xX2axX1xX70xX2axX3xX4xX11exX3xXexX1xX98xX3xX20xX70xX2dxX3xXe8xX30xX3xX4xXecxX2axX20xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xXb2xX3xXexX1xXd0xX1exX3xX4xX1xX2acxX3xX4xX8exX4xX3xX2dxX111xX2cxX3xXexX2a8xX3xX58xXdxX3xXexX73xX2cxX2dxX7dxX2axX3xX4xX11exX3xXexX1xX98xX3xX20xX11exXbxX3xXbxX1xX1f1xX2axX3xX5xXbfxX1exX3xXexX17fxX2axX20xX3xX7xX27xX2axX3xXe8xX2cxX77xXexX3xX4xX1xXe0xX5xX10xX7xXexX10xX73xXe0xX5xX3xX5xXdxX194xX2axX3xX2cexX2cxX6xX2axX3xX3cxX111xX2axX3xXe8xX30xX3xX4xXecxX2axX20xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX1a5xX1a5xX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX1bbxX98xX3xX2axX20xX17fxX2axX3xX2axX20xX1e0xX6xX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xXb2xX3xX2xX14xX3xX5xXe0xX42xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX58xX9dxX42exXdxX3xX3cxX70xX2dxX3xX7xX39xX3xX20xXdxX22xXbxX3xX5xXbfxX1exX3xXexX1xX22fxX2axX20xX3xXexX33xX4xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX4xX1fdxX6xX3xX80xX42xX2axX3xXexX1xX6xX2dxX3xX85xX209xX3xX4xX1x11b4exX3xX58xX18xX6xX3xX85xXbfxXe0xX3xX4xX8exX4xX3xX5xXe0xX42xXdxX3xXexX1xX2cxX2a8xX4xX3xX58xXe0xX3xX80xX8exX4xX3xX7x11956xX3xX129xX194xX3xXexXe0xX6xX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX0xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX2xX1a5xX3xX4eexX20xX1xX81xX0xX46xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12x13b28xXdxX6xX3xX85xX251xX3xXbxX1xX39bxX3xX80xXdxX111xX2axX3xX2axXbfxX2dxX3xX4xX1xXecxX6xX3xX1exX3dxXexX3xXbxXe0xX5xX2dxXbxX1xX10xX2axXe0xX5xX3xX20xX1a3xXdxX3xX5xXbfxX3xX4xX2cxX73xX4xX2cxX1exXdxX2axX3xXexX1e0xX3xX5xX70xX2cxX3xX3cx12cb6xX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX80xXdxX111xXexX3xX5xXbfxX3xX4xX11exX3xX5xX349xXdxX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xXexX8exX4xX3xX58xX48dxX2axX20xX3xX80xX27xXe0xX3xX85xX81xX3xXexXdxX1exX3xX1exX42xX4xX1xX1a5xX3xXcxXdxX2axX1xX3xX4xX1xX77xXexX3xX2axX20xX1xX81xX3xX4xX51dxX2axX20xX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX4xX1xXe0xX3xX5xXbfxX3xX5xXbfxX1exX3xX20xXdxX27xX1exX3xX4xX1xXe0xX5xX10xX7xXexX10xX73xXe0xX5xX3xf958x12bcdxX760xX3xX85xXbfxX3xX1exX27xX2axX20xX3xX80xX8exX1exX3xXexX2acxX4xX1xX3xXexX48dxX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX1a5xX3xX30cxX3dxXexX3xX2axX20xX1xXdxX194xX2axX3xX4xXecxX2cxX3xXexX1e0xX3xX2axX17fxX1exX3x10d70xX14xX2xX2xXb2xX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX4xX22fxX2axX20xX3xX80xX2a8xX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xXcxX42xXbxX3xX4xX1xX2acxX3xX761xXdxX2axX1xX3xX58xX9dxe9f0xX2axX20xX3xX85xXbfxX3xX4eexX20xX1xXdxX194xX2axX3xX4xXecxX2cxX3xXexX1xX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xX1xXe0xX3xXexX1xX77xX2dxXb2xX3xX2axX20xX1xX81xX3xX4xX11exX3xX1xXdxX81xX2cxX3xX2cexX2cxX27xX3xX1xX30xX2axX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xX85xXdxX81xX4xX3xX20xXdxX27xX1exX3xX4xX1xXe0xX5xX10xX7xXexX10xX73xXe0xX5xX3xX85xXbfxX3xXecxX4xX3xX4xX1xX111xX3xXexX39bxX2axX3xXexX1xX9dxX30xX2axX20xX3xXe8xX30xX3xX85xX26dxX6xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX7xX42exX1exX3xX1xX30xX2axX3xX5xXe0xX85xX6xX7xXexX6xXexXdxX2axXb2xX3xX1exX3dxXexX3xX5xXe0xX42xXdxX3xXexX1xX2cxX2a8xX4xX3xX20xXdxX27xX1exX3xX4xX1xXe0xX5xX10xX7xXexX10xX73xXe0xX5xX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45exX10xX2axXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45exX10xX2axXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXax12d91xXdxX58xXexX1xcd39xX3x11aedxX2x114b5xXbxXe8x12eeexX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX8b0xX3x12a61xX2xX14xXbxXe8xX8b7xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX8b0xX46xX46xXdxX1a5xX80xX6xXe0xX1xX6xXexXdxX2axX1xX1a5xX85xX2axX46xX2axX10xX8abxX7xX46xX2x1016cxX8c1xbe7bxX46xX2xX14xX8eaxX58xX2xX14x103ebxd2b7xX8b2xX14xX8ecxXexX2xX8f5xX8ecxX8b4xX5xX8f4xc1fexX2axX20xX1xX10xX900xX73xX10xX7xXdx1311cxX10xX1a5xd85cxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xXexX1xX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xXbxX3xX20xXdxX27xX1exX3xX2axX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX0xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX79fxX1a5xX3xXcxX238xXdxX0xX46xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX1bbxX70xX2dxX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX4xXe0xXdxX3xX5xXbfxX3xX1exX3dxXexX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xX2axX1xX26dxX2axX20xX3xX5xXe0xX42xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX1xXdxX81xX2cxX3xX2cexX2cxX27xX3xX1xXbfxX2axX20xX3xX3cxX1f1xX2cxX3xX3cxX2a8xXdxX3xX85xX42exXdxX3xX3cxXdxX7dxX2cxX3xXexX73xX251xX3xX80xX81xX2axX1xX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX1a5xX3xXcxX238xXdxX3xX3cxX6f5xX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX4xX1xXecxX2axX20xX3xX1exXdxX2axX1xX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xX4xX8exX4xX3xX2axX20xX1xXdxX194xX2axX3xX4xXecxX2cxX3xX2axX1xc049xX1exX3xX20xXdxX22xXbxX3xX1xX42xX3xX1xX2cxX2dxX111xXexX3xX8exXbxXb2xX3xX5xXbfxX1exX3xX4xX1xXd0xX1exX3xXe8xX30xX3xX85xX26dxX6xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX85xXbfxX3xX2axX20xX17fxX2axX3xX2axX20xX1e0xX6xX3xX80xX81xX2axX1xX3xXexXdxX1exX1a5xX3xX45exX8exX4xX3xX2axX20xX1xXdxX194xX2axX3xX4xXecxX2cxX3xX4xX51dxX2axX20xX3xX3cxX6f5xX3xXexX209xX1exX3xXexX1xX77xX2dxX3xXexX238xXdxX3xX4xX11exX3xX5xX349xXdxX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xX2axX20xX17fxX2axX3xX2axX20xX1e0xX6xX3xX85xXbfxX3xX3cxXdxX7dxX2cxX3xXexX73xX251xX3xXe8xX30xX3xX85xX26dxX6xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xXb2xX3xX5xXbfxX1exX3xX20xXdxX27xX1exX3xX2axX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xX3cxX6xX2cxX3xXexXdxX1exX3xX85xXbfxX3xX3cxX3dxXexX3xX2cexX2cxX2d0xX3xX4xX11exX3xX5xX39xX3xX85xX209xX3xX2axX11exX3xX1xXe0xX42xXexX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX2axX1xX9dxX3xX1exX3dxXexX3xX4xX1xX77xXexX3xXbxX1xX6xX3xX5xXe0xX6f5xX2axX20xX3xX1exX8exX2cxX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45exX10xX2axXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX45exX10xX2axXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8abxXdxX58xXexX1xX8b0xX3xX8b2xX2xX8b4xXbxXe8xX8b7xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX8b0xX3xX8f5xX8eaxX8f5xXbxXe8xX8b7xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX8b0xX46xX46xXdxX1a5xX80xX6xXe0xX1xX6xXexXdxX2axX1xX1a5xX85xX2axX46xX2axX10xX8abxX7xX46xX2xX8eaxX8c1xX8ecxX46xX2xX14xX8eaxX58xX2xX14xX8f4xX8f5xX8b2xX8f5xX79fxXexX2xX2xX8eaxX14xX5xX2xX1a5xX90dxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xXexX1xX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xXbxX3xX20xXdxX27xX1exX3xX2axX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX0xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX8f5xX1a5xX3xX6b5xX1e0xX2axX20xX0xX46xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX6b5xXdxX6xX3xX85xX251xX3xX2axXbfxX2dxX3xX4xX11exX3xX3cxX30dxX4xX3xXexX2acxX2axX1xX3xX4xX1xX2a8xX2axX20xX3xX85xXdxX194xX1exX3xX85xXbfxX3xX4xX1xX2a8xX2axX20xX3xXe0xXe8xX2dxX3xX1xX11exX6xX3xXexX2cxX2dxX81xXexX3xX85xX1caxXdxX1a5xX3xX6b5xX1e0xX2axX20xX3xX4xX11exX3xX1exX3dxXexX3xX7xX2a8xX3xX1xX349xXbxX3xX4xX1xX77xXexX3xX2axX1xX9dxX3xX7xX1xXe0xX20xX6xXe0xX5xX7xX3xX85xXbfxX3xX20xX1e0xX2axX20xX3xX4xX11exX3xXexX8exX4xX3xX58xX48dxX2axX20xX3xX5xXbfxX1exX3xX20xXdxX27xX1exX3xX4xX1xXe0xX5xX10xX7xXexX10xX73xXe0xX5xXb2xX3xX58xXe0xX3xX3cxX11exX3xX2axX20xX17fxX2axX3xX2axX20xX1e0xX6xX3xX7xX18xX3xXexX2acxX4xX1xX3xXexX48dxX3xX1exX27xX2axX20xX3xX80xX8exX1exX3xX85xXbfxX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX80xX251xX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX1a5xX3xXcxXdxX2axX1xX3xX4xX1xX77xXexX3xX20xX1e0xX2axX20xX3xX4xX11exX3xXexX1xX98xX3xX5xXbfxX1exX3xX20xXdxX27xX1exX3xX4xX1xXe0xX5xX10xX7xXexX10xX73xXe0xX5xX3xX85xXbfxX3xX4xX1xX77xXexX3xX80xX477xXe0xX3xXexX73xX2cxX2axX20xX3xXexX2acxX2axX1xX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xX1exX8exX2cxXb2xX3xX4xX8exX4xX3xX85xX311xX2axX20xX3xXexX39bxX2axX3xXexX1xX9dxX30xX2axX20xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX4xX1xX1fdxX3xX85xXbfxX3xXexXd0xXbxX3xX1xX349xXbxX3xXbxX10xX73xXe0xXe8xXdxXexX3xX4xX1xX77xXexX3xX80xX477xXe0xX3xX5xXdxX194xX2axX3xX129xX111xXexX3xX760xX761xX760xX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX0xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX8c1xX1a5xX3xe120xXexX0xX46xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX4eexX1xX26dxX2axX20xX3xXexX1xXecxX3xX4xX6xX2dxX3xX4xX51dxX2axX20xX3xXexX2a8xXexX3xX4xX1xXe0xX3xX4xX8exX4xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX80xX251xX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX1a5xX3xXdacxXexX3xX4xX1xXecxX6xX3xX1exX3dxXexX3xX1xX349xXbxX3xX4xX1xX77xXexX3xX4xX6xXbxX7xX6xXdxX4xXdxX2axX3xX20xXdxX22xXbxX3xX20xXdxX27xX1exX3xX760xX761xX760xX3xX4xX1xXe0xX5xX10xX7xXexX10xX73xXe0xX5xXb2xX3xX4xX27xXdxX3xXexX1xXdxX81xX2axX3xX5xX9dxX2cxX3xXexX1xX22fxX2axX20xX3xX1exX8exX2cxX3xX85xXbfxX3xX20xXdxX27xX1exX3xX2axX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xX3cxX6xX2cxX3xXexXdxX1exX3xX85xXbfxX3xX3cxX3dxXexX3xX2cexX2cxX2d0xX1a5xX3xX45exX6xXbxX7xX6xXdxX4xXdxX2axX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xXbxX1xX8exXexX3xX1xXdxX81xX2axX3xX4xX11exX3xX129xX1xX27xX3xX2axX17fxX2axX20xX3xX2axX20xX17fxX2axX3xX2axX20xX1e0xX6xX3xX80xXdxX111xX2axX3xX4xX1xXecxX2axX20xX3xXbxX1xX39bxXdxX3xX85xXbfxX3xX1exX42xX4xX1xX3xX1exX8exX2cxX3xXbxX1xX8exXexX3xX7xXdxX2axX1xX3xXexX1e0xX3xX85xXdxX81xX4xX3xX7xf070xX3xX58xX48dxX2axX20xX3xXexX1xX2cxX2a8xX4xX3xX3cxXdxX7dxX2cxX3xXexX73xX251xX3xce88x10658xec2cxX3xX25dxX1xXe0xX42xXexX3xXexX2acxX2axX1xX3xX4xX6xXe0xX279xXb2xX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX4xX1xXe0xX3xX5xXbfxX3xX5xXbfxX1exX3xXexX17fxX2axX20xX3xXe8xX30xX3xX85xX26dxX6xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX85xXbfxX3xXexX17fxX2axX20xX3xX1xX2cxX2dxX111xXexX3xX8exXbxX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xXbxX1xX39bxXdxX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX0xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX8b4xX1a5xX3xX45exX1xX6xX2axX1xX0xX46xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX45exX1xX22xX2axX20xX3xXexX6xX3xX3cxX7dxX2cxX3xX80xXdxX111xXexX3xX73xXa28xX2axX20xX3xX2cxX2a8xX2axX20xX3xX2axX9dxX42exX4xX3xX4xX1xX6xX2axX1xX3xX5xXbfxX3xX1exX3dxXexX3xXexX1xX11exXdxX3xX2cexX2cxX10xX2axX3xX5xXbfxX2axX1xX3xX1exX42xX2axX1xX3xXexX2a8xXexX3xX4xX1xXe0xX3xXexXdxX1exX3xX4xX1fdxX6xX3xX80xX42xX2axX1a5xX3xX45exX1xX6xX2axX1xX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX80xXdxX111xXexX3xX5xXbfxX3xX5xXbfxX1exX3xX20xXdxX27xX1exX3xX1exXecxX4xX3xX4xX1xXe0xX5xX10xX7xXexX10xX73xXe0xX5xX3xX85xXbfxX3xX20xXdxX22xXbxX3xX4xX8exX4xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX80xXa28xX2axX20xX3xX4xX8exX4xX1xX3xX2axX20xX17fxX2axX3xX2axX20xX1e0xX6xX3xXexX39bxX2axX3xXexX1xX9dxX30xX2axX20xX3xXe0xXe8xX2dxX3xX1xX11exX6xX1a5xX3xd752xX1xXdxX3xX17fxX2axX3xX4xX1xX6xX2axX1xXb2xX3xX4xX8exX4xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX4xX51dxX2axX20xX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX2axX42xXbxX3xX85xXdxXexX6xX1exXdxX2axX3xX45exXb2xX3xX1exX3dxXexX3xX4xX1xX77xXexX3xX4xX1xX2a8xX2axX20xX3xXe0xXe8xX2dxX3xX1xX11exX6xX3xX1exX42xX2axX1xX3xX1exX39xX3xX85xXbfxX3xX2axX111xX2cxX3xX7xXed7xX3xX58xX48dxX2axX20xX3xX5xXdxX7dxX2cxX3xX4xX6xXe0xX3xX4xX11exX3xX129xX1xX27xX3xX2axX17fxX2axX20xX3xX20xXdxX27xX1exX3xX4xX1xXe0xX5xX10xX7xXexX10xX73xXe0xX5xXb2xX3xXexX17fxX2axX20xX3xX5xXdxXbxXe0xXbxX73xXe0xXexX10xXdxX2axX3xX1exXd0xXexX3xX3cxX3dxX3xX4xX6xXe0xX3xX25dxX55xX761xX760xX279xXb2xX3xXecxX4xX3xX4xX1xX111xX3xX129xX111xXexX3xXexXd0xXbxX3xXexXdxX98xX2cxX3xX4xX1f1xX2cxXb2xX3xX20xXdxX27xX1exX3xX85xXdxX194xX1exX3xX85xXbfxX3xXexX17fxX2axX20xX3xX4xX9dxX1caxX2axX20xX3xX3cxX3dxX3xX3cxXbfxX2axX3xX1xX229xXdxX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX0xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX8b2xX1a5xX3xfbd7xX2cxX111xX0xX46xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX115fxX2cxX111xX3xX73xX77xXexX3xXexX2a8xXexX3xX4xX1xXe0xX3xX85xXdxX81xX4xX3xX20xXdxX27xX1exX3xX2axX1xXdxX7dxX2cxX3xX2dxX111xX2cxX3xXexX2a8xX3xX2axX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xXe8xX30xX3xX85xX26dxX6xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX85xXbfxX3xX80xX81xX2axX1xX3xXexXdxX1exX1a5xX3xX30cxX3dxXexX3xX2axX20xX1xXdxX194xX2axX3xX4xXecxX2cxX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX4xX22fxX2axX20xX3xX80xX2a8xX3xXexX73xX194xX2axX3xX761xXdxX6xX80xX10xXexX10xX7xX3xX45exX6xX73xX10xX3xX3cxX6f5xX3xX2cexX2cxX6xX2axX3xX7xX8exXexX3xX8b2xX14xX3xX80xX81xX2axX1xX3xX2axX1xX70xX2axX3xX3cxX8exXdxX3xXexX1xX8exXe0xX3xX3cxX9dxX1caxX2axX20xX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xX129xX1xXe0xX27xX2axX20xX3xXexX1xX1caxXdxX3xX20xXdxX6xX2axX3xX8c1xX14xX3xX2axX20xXbfxX2dxX3xX85xXbfxX3xX4xX1xXe0xX3xXexX1xX77xX2dxX3xXexXdxX194xX2cxX3xXexX1xX48dxX3xXexX1e0xX3xX2xXb2xX8f5xX900xX8b2xX20xX3xX1exfb02xXdxX3xX2axX20xXbfxX2dxX3xX4xX11exX3xXexX1xX98xX3xX5xXbfxX1exX3xX20xXdxX27xX1exX3xX5xX9dxX349xX2axX20xX3xX20xX5xX2cxX4xXe0xX7xX10xXb2xX3xX760xX761xX760xX3xX85xXbfxX3xX4xX1xXe0xX5xX10xX7xXexX10xX73xXe0xX5xX3xXexXe0xXbfxX2axX3xXbxX1xX1f1xX2axX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xX80xX81xX2axX1xX3xXexXdxX98xX2cxX3xX3cxX9dxX1caxX2axX20xX3xX5xXe0xX42xXdxX3xX79fxX1a5xX3xX45exX8exX4xX3xX2axX1xXbfxX3xX2axX20xX1xXdxX194xX2axX3xX4xXecxX2cxX3xX129xX111xXexX3xX5xX2cxXd0xX2axX3xX73xXa28xX2axX20xX3xX2cexX2cxX111xX3xX4xX11exX3xXexX1xX98xX3xX20xXdxX22xXbxX3xX20xXdxX27xX1exX3xX4xX8exX4xX3xX2dxX111xX2cxX3xXexX2a8xX3xX2axX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xX4xX1fdxX6xX3xX80xX81xX2axX1xX3xXexXdxX1exX3xX1exX42xX4xX1xX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX0xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX8f4xX1a5xX3xX55xX42xXexX3xX5xX6xX2axX1xX0xX46xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX55xX42xXexX3xX5xX6xX2axX1xX3xX5xXbfxX3xX1exX3dxXexX3xX5xXe0xX42xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xX11exX3xX2axX1xXdxX7dxX2cxX3xX4xX1xX77xXexX3xXe8xX30xX3xXexX2a8xXexX3xX4xX1xXe0xX3xX7xXecxX4xX3xX129xX1xX238xX10xX3xXexXdxX1exX3xX1exX42xX4xX1xXb2xX3xX3cxX229xX2axX20xX3xXexX1xX1caxXdxX3xX2axX20xX2cxX229xX2axX3xX6xXe8xXdxXexX3xXe0xX1exX10xX20xX6xX900xX8f5xXb2xX3xX6xXe8xXdxXexX3xX6xX5xXbxX1xX6xX900xX5xXdxX2axXe0xX5xX10xXdxX4xX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xX1xX42xXexX3xX5xX6xX2axX1xX3xX20xXdxX22xXbxX3xX20xXdxX27xX1exX3xX85xXdxX194xX1exX3xX85xXbfxX3xX1xX42xX3xX1xX2cxX2dxX111xXexX3xX8exXbxXb2xX3xX2axX194xX2axX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX4xX1xXe0xX3xX5xXbfxX3xX4xX11exX3xXexX1xX98xX3xX2axX20xX17fxX2axX3xX2axX20xX1e0xX6xX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX1a5xX3xXcxX42xXbxX3xX4xX1xX2acxX3xXeedxXexX1xX10xX73xXe0xX7xX4xX5xX10xX73xXe0xX7xXdxX7xX3xX4xX22fxX2axX20xX3xX80xX2a8xX3xX1exX3dxXexX3xX2axX20xX1xXdxX194xX2axX3xX4xXecxX2cxX3xX4xX1xXe0xX3xXexX1xX77xX2dxX3xX73xXa28xX2axX20xX3xX1xX42xXexX3xX5xX6xX2axX1xX3xX3cxX6f5xX3xX5xXbfxX1exX3xX20xXdxX27xX1exX3xX7xX18xX3xXbxX1xX8exXexX3xXexX73xXdxX98xX2axX3xX4xX1fdxX6xX3xXe8xX30xX3xX85xX26dxX6xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX4xX1xX1fdxX3xXexX42exXdxX3xX8c1xX8b2x13a50xX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX0xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX8eaxX1a5xX3xX104cxXdxX1exX3xX4xX1xXdxX0xX46xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX30cxX3dxXexX3xX1exX11exX2axX3xX17fxX2axX3xXbxX1xX39bxX3xX80xXdxX111xX2axX3xX397xX3xX55xXbfxX2axX3xX115fxX2cxX2a8xX4xX3xX73xX77xXexX3xX2axX1xXdxX7dxX2cxX3xXbxX73xXe0xX80xXdxXe0xXexXdxX4xXb2xX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX5xXbfxX1exX3xXexX1e0xX3xX80xX33xXbxX3xX4xX27xXdxX3xX5xX194xX2axX3xX1exX10xX2axX3xX85xXbfxX3xX42exXexX3xX4xX6xX2dxXb2xX3xX3cxX6f5xX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX4xX1xXecxX2axX20xX3xX1exXdxX2axX1xX3xX5xXbfxX3xX5xXbfxX1exX3xX4xX1xXd0xX1exX3xX2cexX2cxX8exX3xXexX73xX209xX2axX1xX3xXe8xX30xX3xX85xX26dxX6xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX1a5xX3xX104cxXdxX1exX3xX4xX1xXdxX3xX4xX11exX3xX1exX3dxXexX3xX1xX349xXbxX3xX4xX1xX77xXexX3xX1xXe0xX42xXexX3xXexX2acxX2axX1xX3xX8f5xX900xX8ecxX8c1xX900xX1xX2dxX58xX73xXe0xXe8xX2dxX900xXb2xX3xX8b4xX900xX58xXdxX1exX10xXexX1xXe0xXe8xX2dxXbxX1xX10xX2axX2dxX5xX3xX20xXdxX22xXbxX3xX2axX20xX17fxX2axX3xX2axX20xX1e0xX6xX3xXe8xX30xX3xX85xX26dxX6xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX4xX1xX1fdxX3xX85xX42exXdxX3xX4xX1xX111xX3xX3cxX3dxX3xX17fxX2axX3xX2axX1xXdxX7dxX2cxX3xX4xX1xXe0xX5xX10xX7xXexX10xX73xXe0xX5xX1a5xX3xX4eexX20xXe0xXbfxXdxX3xX73xX6xXb2xX3xX80xX33xXbxX3xX4xX27xXdxX3xX5xX194xX2axX3xX1exX10xX2axX3xX4xX11exX3xXexX1xX98xX3xX5xXbfxX1exX3xX7xX2cxX2dxX3xX20xXdxX27xX1exX3xX4xX8exX4xX3xX1xX11exX6xX3xX4xX1xX77xXexX3xX3cxX3dxX4xX3xX1xX42xXdxX3xX2axX1xX9dxX3xXexX1xX2cxX2a8xX4xX3xXexX73xX1e0xX3xX7xX70xX2cxX3xX4xX1xX5xXe0xX73xXbxX2dxX73xXdxd83fxXe0xX7xX3xX85xXbfxX3xX80xXdxX7xXbxX1xX10xX2axXe0xX5xX3xXeedxX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX0xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX8ecxX1a5xX3xXeefxX1e0xX2axX20xX0xX46xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX55xX42xXexX3xX85xX1e0xX2axX20xX3xX4xX11exX3xXexX1xX98xX3xX20xXdxX22xXbxX3xX5xXbfxX1exX3xX20xXdxX27xX1exX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX1a5xX3xXeedxXe8xXdxXexX3xX80xX477xXe0xX3xX4xX1xXecxX6xX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xX58xX1f1xX2cxX3xX85xX1e0xX2axX20xX3xX4xX11exX3xXexX1xX98xX3xXecxX4xX3xX4xX1xX111xX3xX1xXdxX81xX2cxX3xX2cexX2cxX27xX3xX7xX18xX3xX1xX209xX2axX1xX3xXexX1xXbfxX2axX1xX3xXexX39bxX2axX3xXexX1xX9dxX30xX2axX20xX3xXe8xX30xX3xX85xX26dxX6xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xXb2xX3xX4xX1xX77xXexX3xX80xX477xXe0xX3xXexX73xX2cxX2axX20xX3xXexX2acxX2axX1xXb2xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX0xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX2xX14xX1a5xX3xX4eexX9dxX42exX4xX3xX477xXbxX3xX2cexX2cxX27xX3xX5xX18xX2cxX0xX46xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXe0xX58xX2dxXaxX12xX4eexX9dxX42exX4xX3xX477xXbxX3xX2cexX2cxX27xX3xX5xX18xX2cxX3xX4xX11exX3xX1xXbfxX1exX3xX5xX9dxX349xX2axX20xX3xX4xX1xX77xXexX3xX4xX1xX2a8xX2axX20xX3xXe0xXe8xX2dxX3xX1xX11exX6xX3xX4xX6xXe0xX3xX85xXbfxX3xX6xXe8xXdxXexX3xXbxX2cxX2axXdxX4xXdxX4xXb2xX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX4xX1xXe0xX3xX5xXbfxX3xX5xXbfxX1exX3xX20xXdxX27xX1exX3xX7xX18xX3xX1xX209xX2axX1xX3xXexX1xXbfxX2axX1xX3xX1exX27xX2axX20xX3xX80xX8exX1exX3xX900xX3xX2axX20xX2cxX2dxX194xX2axX3xX2axX1xX70xX2axX3xX5xXbfxX1exX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX85xXbfxX3xXe8xX30xX3xX85xX26dxX6xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX1a5xX3xX4eexX20xXe0xXbfxXdxX3xX73xX6xXb2xX3xX2axX11exX3xX4xX51dxX2axX20xX3xX4xX1xXecxX6xX3xX1exX6xX20xXdxX194xX3xX85xXbfxX3xX7xX10xX5xX10xX2axXb2xX3xX4xX1xX77xXexX3xX58xXdxX2axX1xX3xX58xX9dxX7c7xX2axX20xX3xX2cexX2cxX6xX2axX3xXexX73xX1a3xX2axX20xX3xX4xX1xXe0xX3xX7xXecxX4xX3xX129xX1xX238xX10xX3xXexXdxX1exX3xX1exX42xX4xX1xX1a5xX3xXcxX73xXe0xX2axX20xX3xX1exX3dxXexX3xX2axX20xX1xXdxX194xX2axX3xX4xXecxX2cxX3xXexXe0xXbfxX2axX3xX58xXdxX81xX2axX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xX4xX22fxX2axX20xX3xX80xX2a8xX3xXexX73xX194xX2axX3xXcxX42xXbxX3xX4xX1xX2acxX3xXcxXdxX1exX3xX1exX42xX4xX1xX3xX30cx12872xXb2xX3xX4xX8exX4xX3xX2axX1xXbfxX3xX2axX20xX1xXdxX194xX2axX3xX4xXecxX2cxX3xX2axX1xXd0xX2axX3xXexX1xX77xX2dxX3xX73xXa28xX2axX20xX3xX2cxX2a8xX2axX20xX3xX2axX9dxX42exX4xX3xX5xX18xX2cxX3xX25dxX79fxX8c1xX14xX1exX5xX279xX3xX1exX1263xXdxX3xX2axX20xXbfxX2dxX3xXexX73xXe0xX2axX20xX3xX2xX8eaxX3xXexX1xX8exX2axX20xX3xX5xXbfxX1exX3xX4xX1xXd0xX1exX3xX7xX18xX3xXbxX1xX8exXexX3xXexX73xXdxX98xX2axX3xX4xX1fdxX6xX3xX80xX81xX2axX1xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xX3xX4xX27xX2axX1xX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxX85xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX73xX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX900xXexX1xX2cxX1exX80xX900xX6xX2axX58xX900xX7xX6xXbxXe0xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4eexX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xX3cxX3dxXexX3xX2cexX2cxX2d0xX3xX1exX311xX6xX3xX5xX42xX2axX1xX3xXexX17fxX2axX20xX3xX900xX3xX5xXbfxX1exX3xX7xX6xXe0xX3xX3cxX98xX3xXbxX1xX1f5xX2axX20xX3xXexX73xX8exX2axX1x13036xXaxX3xX1xX73xX10xX1689xX9xXaxX46xX1exX10xX900xX80xX10xX46xX2axX20xX2cxX2dxX900xX4xXe0xX900xX58xXe0xXexX900xX2cexX2cxX2dxX900xX1exX2cxX6xX900xX5xX6xX2axX1xX900xXexX6xX2axX20xX900xX5xX6xX1exX900xX7xX6xXe0xX900xX58xX10xX900xXbxX1xXe0xX2axX20xX900xXexX73xX6xX2axX1xX46xX2xX8b2xX8c1xX8f5xX8f4xX8ecxX1a5xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX46xX1exX10xX58xXdxX6xX46xX2xX79fxX14xX46xX2axX10xX8abxX7xX46xX2xX8eaxX8c1xX8f4xX46xX2xX14xX8b2xX58xX8f5xX79fxX79fxX14xX8b4xX8f5xX8b4xXexX79fxX8b4xX14xX8f5xX5xX8b2xX900xX80xX10xX2axX1xX900xX58xXe0xXexX900xX2cexX2cxX2dxX900xX85xX6xX900xX2axX1xX2cxX2axX1a5xX90dxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xXexX1xX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xXbxX3xX20xXdxX27xX1exX3xX2axX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX85xX12xX0xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4eexX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xX3cxX3dxXexX3xX2cexX2cxX2d0xX3xX1exX311xX6xX3xX5xX42xX2axX1xX3xXexX17fxX2axX20xX3xX900xX3xX5xXbfxX1exX3xX7xX6xXe0xX3xX3cxX98xX3xXbxX1xX1f5xX2axX20xX3xXexX73xX8exX2axX1xX1a11xXaxX3xX1xX73xX10xX1689xX9xXaxX46xX1exX10xX900xX80xX10xX46xX2axX20xX2cxX2dxX900xX4xXe0xX900xX58xXe0xXexX900xX2cexX2cxX2dxX900xX1exX2cxX6xX900xX5xX6xX2axX1xX900xXexX6xX2axX20xX900xX5xX6xX1exX900xX7xX6xXe0xX900xX58xX10xX900xXbxX1xXe0xX2axX20xX900xXexX73xX6xX2axX1xX46xX2xX8b2xX8c1xX8f5xX8f4xX8ecxX1a5xX1xXexX1exXaxX12xX4eexX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xX3cxX3dxXexX3xX2cexX2cxX2d0xX3xX1exX311xX6xX3xX5xX42xX2axX1xX3xXexX17fxX2axX20xX3xX900xX3xX5xXbfxX1exX3xX7xX6xXe0xX3xX3cxX98xX3xXbxX1xX1f5xX2axX20xX3xXexX73xX8exX2axX1xX1a11xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX4eexX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xX3cxX3dxXexX3xX2cexX2cxX2d0xX3xXexX17fxX2axX20xX3xX5xX194xX2axX3xXexX42exXdxX3xX8f5xX14xX14c6xX3xX85xXbfxXe0xX3xX1exX311xX6xX3xX5xX42xX2axX1xX3xX7xXe0xX3xX85xX42exXdxX3xX4xX8exX4xX3xXexX1xX1caxXdxX3xX3cxXdxX98xX1exX3xX129xX1xX8exX4xX3xX900xX3xX3cxX11exX3xX5xXbfxX3xX129xX111xXexX3xX2cexX2cxX27xX3xX2axX20xX1xXdxX194xX2axX3xX4xXecxX2cxX3xX3cxX9dxX349xX4xX3xXexX1xX2a8xX2axX20xX3xX129xX194xXb2xX3xX129xXdxX98xX1exX3xX4xX1xXecxX2axX20xX3xX85xXbfxX3xX3cxX17fxX2axX20xX3xXexX73xX194xX2axX3xXcxX42xXbxX3xX4xX1xX2acxX3xX761xX251xX4xX1xX3xXexX4b0xX3xX1xX1a3xX4xX3xX4xX1xX70xX2cxX3xe127xX2cxX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX85xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX109xX8exXe0xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX2axX20xX9dxX1caxXdxX3xX1exX33xX4xX3xX80xX81xX2axX1xX3xXbxX1xX39bxXdxX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX1exX6f5xX2axX3xXexX2acxX2axX1xX3xX397xX3xX55xXbfxX3xXcxX66axX2axX1xXaxX3xX1xX73xX10xX1689xX9xXaxX46xX2dxX900xXexX10xX46xX80xX6xXe0xX900xX58xXe0xX2axX20xX900xX2axX20xX2cxXe0xXdxX900xX1exX6xX4xX900xX80xX10xX2axX1xX900xXbxX1xXe0xXdxX900xXexX6xX4xX900xX2axX20xX1xX10xX2axX900xX1exX6xX2axX900xXexXdxX2axX1xX900xXe0xX900xX1xX6xX900xXexXdxX2axX1xX46xX2xX8b2xX79fxX79fxX8eaxX8b4xX1a5xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX46xX1exX10xX58xXdxX6xX46xX2xX79fxX14xX46xX2axX10xX8abxX7xX46xX2xX8eaxX8c1xX2xX46xX8b2xX8f4xX58xX79fxX2xX8eaxX79fxX2xX8c1xX8c1xXexX8ecxX8b2xX8f4xX2xX5xX8c1xX900xX8eaxX1a5xX90dxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xXexX1xX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xXbxX3xX20xXdxX27xX1exX3xX2axX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX85xX12xX0xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX109xX8exXe0xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX2axX20xX9dxX1caxXdxX3xX1exX33xX4xX3xX80xX81xX2axX1xX3xXbxX1xX39bxXdxX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX1exX6f5xX2axX3xXexX2acxX2axX1xX3xX397xX3xX55xXbfxX3xXcxX66axX2axX1xXaxX3xX1xX73xX10xX1689xX9xXaxX46xX2dxX900xXexX10xX46xX80xX6xXe0xX900xX58xXe0xX2axX20xX900xX2axX20xX2cxXe0xXdxX900xX1exX6xX4xX900xX80xX10xX2axX1xX900xXbxX1xXe0xXdxX900xXexX6xX4xX900xX2axX20xX1xX10xX2axX900xX1exX6xX2axX900xXexXdxX2axX1xX900xXe0xX900xX1xX6xX900xXexXdxX2axX1xX46xX2xX8b2xX79fxX79fxX8eaxX8b4xX1a5xX1xXexX1exXaxX12xX109xX8exXe0xX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX2axX20xX9dxX1caxXdxX3xX1exX33xX4xX3xX80xX81xX2axX1xX3xXbxX1xX39bxXdxX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX1exX6f5xX2axX3xXexX2acxX2axX1xX3xX397xX3xX55xXbfxX3xXcxX66axX2axX1xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX109xX81xX2axX1xX3xXbxX1xX39bxXdxX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX1exX6f5xX2axX3xXexX2acxX2axX1xX3xX25dxX45exc798xc73fxX761xX279xX3xX397xX3xX55xXbfxX3xXcxX66axX2axX1xX3xX2axX20xXbfxX2dxX3xX4xXbfxX2axX20xX3xX20xXdxX6xX3xXexX17fxX2axX20xX1a5xX3xX1bbxX70xX2dxX3xX5xXbfxX3xX4xX17fxX2axX3xX80xX81xX2axX1xX3xX129xX1xX22fxX2axX20xX3xXexX1xX98xX3xX4xX1xX26dxX6xX3xXexX73xX251xX3xX85xXbfxX3xX4xX11exX3xX2axX1xXdxX7dxX2cxX3xX80xXdxX111xX2axX3xX4xX1xXecxX2axX20xX3xX2axX20xX2cxX2dxX3xX1xXdxX98xX1exX1a5xX3xX1bbxX2a8xXdxX3xX85xX42exXdxX3xX2axX20xX9dxX1caxXdxX3xX1xX22xXexX3xXexX1xX2cxX2a8xX4xX3xX5xX8exXb2xX3xX2axX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xX1exX33xX4xX3xX80xX81xX2axX1xX3xXbxX1xX39bxXdxX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX1exX6f5xX2axX3xXexX2acxX2axX1xX3xX73xX77xXexX3xX4xX6xXe0xX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX85xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX760xX1caxXdxX3xX129xX1xX2cxX2dxX194xX2axX3xX3cxX30xX2axX3xX20xXdxX27xX2axX3xX20xXdxX22xXbxX3xX20xX6xX2axX3xX129xX1xX238xX10xX3xX1exX42xX2axX1xXaxX3xX1xX73xX10xX1689xX9xXaxX46xX7xXe0xX2axX20xX900xX129xX1xXe0xX10xX46xX5xXe0xXdxX900xX129xX1xX2cxX2dxX10xX2axX900xX58xXe0xX2axX900xX20xXdxX6xX2axX900xX20xXdxX2cxXbxX900xX20xX6xX2axX900xX129xX1xXe0xX10xX900xX1exX6xX2axX1xX46xX2xX8b4xX8ecxX8ecxX79fxX8b4xX1a5xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX46xX1exX10xX58xXdxX6xX46xX2xX79fxX14xX46xX2axX10xX8abxX7xX46xX2xX8eaxX8f5xX8c1xX46xX2xX14xX8b4xX58xX8f5xX79fxX2xX8b4xX8c1xX2xX8b4xXexX8f5xX8ecxX8eaxX5xX8ecxX1a5xX90dxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xXexX1xX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xXbxX3xX20xXdxX27xX1exX3xX2axX20xX2cxX2dxX3xX4xX30xX3xXexX33xX4xX3xX2axX20xX1xX39xX2axX3xX3cxX3dxX2axX20xX3xX1exX42xX4xX1xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX85xX12xX0xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX760xX1caxXdxX3xX129xX1xX2cxX2dxX194xX2axX3xX3cxX30xX2axX3xX20xXdxX27xX2axX3xX20xXdxX22xXbxX3xX20xX6xX2axX3xX129xX1xX238xX10xX3xX1exX42xX2axX1xXaxX3xX1xX73xX10xX1689xX9xXaxX46xX7xXe0xX2axX20xX900xX129xX1xXe0xX10xX46xX5xXe0xXdxX900xX129xX1xX2cxX2dxX10xX2axX900xX58xXe0xX2axX900xX20xXdxX6xX2axX900xX20xXdxX2cxXbxX900xX20xX6xX2axX900xX129xX1xXe0xX10xX900xX1exX6xX2axX1xX46xX2xX8b4xX8ecxX8ecxX79fxX8b4xX1a5xX1xXexX1exXaxX12xX760xX1caxXdxX3xX129xX1xX2cxX2dxX194xX2axX3xX3cxX30xX2axX3xX20xXdxX27xX2axX3xX20xXdxX22xXbxX3xX20xX6xX2axX3xX129xX1xX238xX10xX3xX1exX42xX2axX1xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX73xXe0xX2axX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX6b5xX6xX2axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX81xX2axX3xX1xX30xX2axX3xX8b4xX14xX14xX3xX4xX1xXecxX4xX3xX2axX17fxX2axX20xX3xX85xXd0xX2axX3xX1xXbfxX2axX1xX3xX3cxX98xX3xX4xX30xX3xXexX1xX98xX3xX4xX1xX22xX2axX20xX3xXexX6xX3xX129xX1xX238xX10xX3xX1exX42xX2axX1xX1a5xX3xXcxX2cxX70xX2axX3xXexX1xX1fdxX3xX5xX2a8xXdxX3xX7xX2a8xX2axX20xX3xX5xXbfxX2axX1xX3xX1exX42xX2axX1xX3xX5xXbfxX3xX4xX8exX4xX1xX3xX3cxX30xX2axX3xX20xXdxX27xX2axX3xX2axX1xX77xXexX3xX3cxX98xX3xX80xX27xXe0xX3xX85xX81xX3xX5xX8exX3xX20xX6xX2axX3xX4xX1fdxX6xX3xX80xX42xX2axX1a5xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX85xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX2cxX5xX12xX0xX58xXdxX85xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX73xXaxX12xX0xX46xX58xXdxX85xX12xX0xX46xX58xXdxX85xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe71axXe0xX2cxX73xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXe0xX3xX2206xX104cxed36xX1bbxX2206xX0xX46xXbxX12