Dự báo chi tiết thời tiết tết dương lịch năm 2017
Dự báo Tết Dương lịch năm 2017, miền Bắc trời hanh khô, ngày hửng nắng; miền Trung có mưa nhiều nơi; Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ khá ổn định, ngày nắng, ít mưa.
b949x12a45x18e04x11a72xfa3cxf729xe27axc404x10057xX7x1047exd827xfd36x16ed7x17093xd82axX5x12b53xXaxec49xfa1axef47x119eax1983bx1432ax13482x12f66xX6xXbxX1xXdxX4xX7xed9axX3xfebcx12fe9xX3xef49xf77axX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdx118d9xXexX3xXexX1x10455xXdxX3xXexXdxX2fxXexX3xXcxX2fxXexX3xd2aaxf301x160d0xX15xX18xX3xX5xd7e8xX4xX1xX3xX15xcee4x16ce0xX3x12bd8x17fc3xX2x144ebxX0x10be4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfe5xX10xX6xX40xXaxX12xX22xX23xX3xX25xX26xX17xX3xXcxX2fxXexX3xX22xX41xX42xX15xX18xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX15xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX2xX52x18a73xX3xX4dxXdx16693xX15xX3x11a02x11261xX4xX3xXexX19xX34xXdxX3xX1xX6xX15xX1xX3x11447xX1x15a87xX87xX3xX15xX18x184b6x1924fxX3xX1x144ffxX15xX18xX3xX15xX8fxX15xX18xf2ebxX3xX4dxXdxX8bxX15xX3xXcxX19xe340xX15xX18xX3xX4xded1xX3xX4dxX41xX6xX3xX15xX1xXdxX8bxXb8xX3xX15xX42xXdxXafxX3xXcxdf01xXa4xX3x1546axX18xXb8xXa4x17d9cxX15xX3xfa35xXa3xX3xXd2xX6xX4dxX3xX8exc034xX3xX15xX1xXdx18a8exXexX3x131c7xXe1xX3xX9cxX1xX26xX3xc582xX15xX3xXe9xX47xX15xX1xX87xX3xX15xX18xXa3xXa4xX3xX15xX8fxX15xX18xX87xX3xbbe0xXexX3xX4dxX41xX6xd397xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX17xX40xXa4xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxXexX10x17420xXex18253xX6xX5xXdxX18xX15x186fdxX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xXafxXaxX12xX0xXdxX4dxX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX10axX25xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10axXd9xX15xX54xX15xX10xec83xX7xX54xX2xc444x11103xX4fxX54xX2xX50xX15dxX40xea81xX4fxX4fxX50xX4fxX4fx17d40xXexX15dxX16bxX52xX52xX5xX165xX10axcc23xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX40xXb8xX3xX25xX6xX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xXexX1xX17xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xXexX10xXexX3xX40xXb8xX17xX15xX18xX3xX5xXdxX4xX1xX3xX15xX6xX4dxX3xX4fxX50xX2xX52xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxX159xXdxX40xXexX1xX131xX15dxX15dxX50xXbxX129xXafxX1xX10xXdxX18xX1xXexX131xX15dxX50xX2xXbxX129xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX17xX40xXa4xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX12bxX6xX5xXdxX18xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xXafxXaxX12xX0xXdxX4dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX40xXexX1xXb8xX4dxX25xX3xX40xX1xXdxX40xX10xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX10axX25xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10axXd9xX15xX54xX15xX10xX159xX7xX54xX2xX15dxX15exX4fxX54xX2xX50xX15dxX40xX165xX4fxX4fxX50xX4fxX165xX2xXex11628xX4fxX16bxX5xX52xX10axX174xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX40xXb8xX3xX25xX6xX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xXexX1xX17xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xXexX10xXexX3xX40xXb8xX17xX15xX18xX3xX5xXdxX4xX1xX3xX15xX6xX4dxX3xX4fxX50xX2xX52xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxX159xXdxX40xXexX1xX131xX15dxX50xX50xXbxX129xXafxX1xX10xXdxX18xX1xXexX131xX165xX50xX50xXbxX129xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfbbfxX17xXb8xX19xX4xX10xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX12bxX6xX5xXdxX18xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xXafxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXcxXcxc4bbx14050xXd2xX0xX54xXbxX12