2 tuyến cáp quang cùng sửa, Internet tại Việt Nam bị ảnh hưởng
Tuyến cáp APG phải sửa do gặp sự cố, còn tuyến AI bảo dưỡng đến cuối tháng 4, có thể khiến việc truy cập mạng tại Việt Nam bị chậm.
667ax10c74x9c05x109aex9c35x96bdxc30cxfdbbx8de7xX7xb2a0xd709x851ax920ax7221xb5a6xX5x78bbxXaxbf20xca81xX3xXexcb76xdf64x106e4xf557xX3xX4xfb30xXbxX3x70c8xX16xX6xX19xab6axX3xX4x1019cxX19xX23xX3xX7xe7fdxX6x9c64xX3x9aa8xX19xXexX10x8c0exX19xX10xXexX3xXex9605xXdxX3x7738xXdxca83xXexX3xeee3xX6x6e02xX3x8266xc0f2xX3x11115xX19xX1xX3xX1xa10bx10536xX19xX23xX0xba1exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaef0xX10xX6xcadcxXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xa5c3xe16dx7004xX3xXbxX1xX48xXdxX3xX7xX2bxX6xX3xX64xa99dxX3xX23x68d6xXbxX3xX7xbfcdxX3xX4xd98exX2dxX3xX4xf8a5xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX71xX2fxX3xX45xX48xX7fxX3xX64xX4dx6e0fxX19xX23xX3xc757xX18xX19xX3xX4xX16xX89xXdxX3xXexX1xX1cxX19xX23xX3xb00axX2dxX3xX4xb117xX3xXexX1xd981xX3xeffdxX1xXdxX18xX19xX3xff71xXdxX3exX4xX3xXexX33xX16xX17xX3xX4xf49exXbxX3xX43xX39xX19xX23xX3xXexX39xXdxX3xX3cxXdxX3exXexX3xX41xX6xX43xX3xX45xX46xX3xX4xX1xXcdxX43xc205xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xd508xX6xXbxXexXdxX7fxX19xXaxX3xX7xXexX17xX5xX10xX9xXaxfea4xXdxX64xXexX1xcec7xX3xa39ax8ec6xX117xXbxc383x8ee2xXaxX3xX45xX7fxX33xX64xX10xX33xX9xXaxX117xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX23xX9xXaxX117xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX19xX23xX9xXax95f0xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX33xXaxX12xX0xXexX45xX7fxX64xX17xX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX10xX19xXexX10xX33xXaxX12xX0xXdxX43xX23xX3xX7xXexX17xX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX64xXexX1xX114xX3xb498xX2xX116xXbxX11axX11bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX114xX3xX146xX18dxdf96xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX52xX52xXdxXe9xX45xX6xX7fxX1xX6xXexXdxX19xX1xXe9xXc2xX19xX52xX19xX10xX10fxX7xX52xX2xX19exX2xX117xX52xX2xX117xX18dxX64xXb2xX13xX13xX117xX117xX117xXb2xXexXb2xX116xX13xX117xX5xX2xXe9xd173xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX23xX3xX7xX2bxX6xX2dxX3xX2fxX19xXexX10xX33xX19xX10xXexX3xXexX39xXdxX3xX3cxXdxX3exXexX3xX41xX6xX43xX3xX45xX46xX3xX48xX19xX1xX3xX1xX4dxX4exX19xX23xXaxX3xX64xX6xXexX6x71faxX19xX6xXexX16xX33xX6xX5xX22axX1xX9xXaxX146xX117xX117xXaxX3xX64xX6xXexX6xX22axX19xX6xXexX16xX33xX6xX5xX22axX10fxXdxX64xXexX1xX9xXaxX116xX117xX117xXaxX3xX64xX6xXexX6xX22axX10fxXdxX64xXexX1xX9xXaxX116xX117xX117xXaxX3xX64xX6xXexX6xX22axXbxX10fxXdxX64xXexX1xX9xXaxX116xX117xX117xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX33xX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX6xXbxXexXdxX7fxX19xXaxX12xXcxb5cfxX3xXa3x9ecbxX16xX3xX13xX117xX2xX19exX2dxX3xX45xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX71xX71xX73xX2dxX3xX71xX2fxX3xXc2x9fa5xX3xX71xX71xef03xX22axX2xX3xXa3x7c02xX16xX3xX23xX82xXbxX3xX7xX86xX3xX4xX89xXe9xX3xc75bxX19xX1xX114xX3xXcxX41xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX33xX12xX0xX52xXexX45xX7fxX64xX17xX12xX0xX52xXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed6cxX7fxX64xX17xXaxX12xXcxX1xX10xX7fxX3xX43xc5d9xXexX3xX19xX1xX2ccxX3xX4xX16xX19xX23xX3xX4xed13xXbxX3xX64xX46xX4xX1xX3xXc2xfbaaxX3xX2fxX19xXexX10xX33xX19xX10xXexX3xd148xX2fxbb41xX72xabcbxX3xX4exX3xX3cxXdxX3exXexX3xX41xX6xX43xX2dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX45xXdxXbaxX19xX3xX1fxX16xX89xX4xX3xXexX18xX3xX71xX72xX73xX3xX23xX82xXbxX3xX7xX86xX3xX4xX89xX3xXexX33xb15axX19xX3xX19xX1xX1cxX19xX1xX3xX342xX146xX3xXexX2a4xX3xX4xX16xX89xXdxX3xXexX1xX1cxX19xX23xX3xX13xX3xX19xX1xX4dxX19xX23xX3xX5xa59bxXdxX3xX4xX1xX4dxX6xX3xXa3xX4dxfcc2xX4xX3xX11axX1cxX4xX3xXa3xX46xX19xX1xXe9xX3x6f48xX86xX3xXbcxXdxX18xX19xX3xXex680axXdxX3xX2xX2xX52xXb2xX2dxX3xX1xX3exX3xXexX1xX89xX19xX23xX3xX43xX3c2xXdxX3xXa3xX4dxX3acxX4xX3xX7xX2bxX6xX3xX11axX7fxX19xX23xX2dxX3xXbcxX1xfdd6xXdxX3xXbxX1xX335xX4xX3xXexX7fxX2ccxX19xX3xX45xX31fxX3xX64xX16xX19xX23xX3xX5xX4dxX3acxX19xX23xX3xXexX33xX37fxX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xXe9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX7fxX64xX17xXaxX12xX41xX23xX7fxX2ccxXdxX3xX33xX6xX2dxX3xX1xX3exX3xXexX1xX89xX19xX23xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xXbcxX1xX1cxX4xX3xX5xX2ccxX3xX71xX2fxX3xX4x9d41xX19xX23xX3xX7x853dxX3xXexXdxX18xX19xX3xX1xX2ccxX19xX1xX3xX45xX48xX7fxX3xX64xX4dxX9fxX19xX23xX2dxX3xXexX33xX7fxX19xX23xX3xXa3xXb6xX3xX23xXdxX6xXdxX3xXa3xX7fxX39xX19xX3xXexX2a4xX3xX13xX117xX52xX146xX3xXa3xX18xX19xX3xX2xX52xXb2xX3xX7xX452xX3xX23x82d9xX17xX3xX43xX32cxXexX3xX64xX16xX19xX23xX3xX5xX4dxX3acxX19xX23xX3xXexX33xX37fxX19xX3xXexX7fxX2ccxX19xX3xX45xX31fxX3xXexX16xX17xX18xX19xXe9xX3xX342xX6xX16xX3xXa3xXb6xX2dxX3xXc2xXdxX3exX4xX3xX7xX2bxX6xX3xX4xX1x9f97xX6xX3xX7xX452xX3xXexXdxX18xXbxX3xXexX335xX4xX3xXa3xX4dxX3acxX4xX3xXexXdxX18xX19xX3xX1xX2ccxX19xX1xX3xXa3xX18xX19xX3xX13xX117xX52xXb2xX3xX19xX1xX4dxX19xX23xX3xX4xX1xc522xX3xX48xX19xX1xX3xX1xX4dxX4exX19xX23xX3xXexX2a4xX19xX23xX3xX19xX1xX1cxX19xX1xX3xX19xX1xX32cxXexX3xXa3xX46xX19xX1xXe9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX7fxX64xX17xXaxX12xXaxX3cxXdxX3exX4xX3xX71xX72xX73xX3xXc2xX2ccxX3xX71xX2fxX3xXbxX1xX48xXdxX3xX7xX2bxX6xX3xXexX33xX7fxX19xX23xX3xX4xX26xX19xX23xX3xXexX1x83eaxXdxX3xX23xXdxX6xX19xX3xX7xX452xX3xXexX39xX7fxX3xX1cxXbxX3xX5xX86xX4xX3xX19xX1xX32cxXexX3xXa3xX46xX19xX1xX3xX4xX1xX7fxX3xXc2xXdxX3exX4xX3xXbcxX18xXexX3xX19xX89xXdxX3xX2fxX19xXexX10xX33xX19xX10xXexX3xXexX2a4xX3xX3cxXdxX3exXexX3xX41xX6xX43xX3xXa3xXdxX3xX1fxX16xX89xX4xX3xXexX18xX3xXexX33xX7fxX19xX23xX3xXexX1xX1cxX19xX23xX3xX146xXaxX2dxX3xXa3xX39xXdxX3xX64xXdxX3exX19xX3xX43xX31fxXexX3xX2fxX342xX72xX3xXa3xX1cxX19xX1xX3xX23xXdxX1cxXe9xX3xXaxXffxX1cxX4xX3xX19xX1xX2ccxX3xX43xX39xX19xX23xX3xX7xX452xX3xX4xXb6xX3xXbxX1xX4dx9666xX19xX23xX3xX1cxX19xX3xX64xX86xX3xXbxX1xX8dxX19xX23xX3xXa3xXbaxX3xX23xXdxX48xX43xX3xX48xX19xX1xX3xX1xX4dxX4exX19xX23xX3xXexX3c2xXdxX3xXbcxX1xX1cxX4xX1xX3xX1xX2ccxX19xX23xX2dxX3xXexX16xX17xX3xX19xX1xXdxX37fxX19xX3xX19xX23xX4dxX554xXdxX3xX64xX26xX19xX23xX3xX4xXb6xX3xXexX1xXbaxX3xXc2xaa4cxX19xX3xXexX1xX32cxX17xX3xX43xX39xX19xX23xX3xX4xX1xXcdxX43xX3xXc2xX2ccxX7fxX3xX23xXdxX554xX3xX4xX6xX7fxX3xXa3xXdxXbaxX43xXaxXe9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX7fxX64xX17xXaxX12xXcxX2a4xX3xXa3xX2a7xX16xX3xX19xccfaxX43xX3xX13xX117xX2xX19exX2dxX3xX5xXdxX37fxX19xX3xXexXdxX18xXbxX3xX4xX1cxX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX45xXdxXbaxX19xX3xX1fxX16xX89xX4xX3xXexX18xX3xX43xX2ccxX3xX19xX1xX2ccxX3xX43xX39xX19xX23xX3xX3cxXdxX3exXexX3xX41xX6xX43xX3xXbcxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1cxX4xX3xX23xX82xXbxX3xX7xX86xX3xX4xX89xXe9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX7fxX64xX17xXaxX12x1135cxX2a7xX16xX3xXexX1xX1cxX19xX23xX3xX2xX2dxX3xX1xX3exX3xXexX1xX89xX19xX23xX3xX71xX2fxX3xX45xX46xX3xX5xX3a2xXdxX3xX19xX23xX16x9b98xX19xX3xX4exX3xX342xXdxX19xX23xX6xXbxX7fxX33xX10xX3xXc2xX2ccxX3xXa3xe464xX3xXa3xX4dxX3acxX4xX3xXbcxX1x10458xX4xX3xXbxX1xX335xX4xX3xXexX33xX7fxX19xX23xX3xXexX1xX1cxX19xX23xXe9xX3xXcxXdxX18xXbxX3xXexX1xX10xX7fxX2dxX3xX4xX1cxXbxX3xX71xX71xX2d0xX22axX2xX3xX45xX46xX3xXa3x7a58xXexX3xX19xX23xX2ccxX17xX3xX2xX146xX52xX13xX3xXc2xX2ccxX3xXexX3c2xXdxX3xX18dxX52xX146xX3xX7xX2bxX6xX3xX11axX7fxX19xX23xXe9xX3xXffxX16xX89xXdxX3xXexX1xX1cxX19xX23xX3xX13xX2dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX71xX72xX73xX3xX45xX46xX3xX5xX3a2xXdxX2dxX3xXexX33xX7fxX19xX23xX3xXa3xXb6xX3xX19xX1xX1cxX19xX1xX3xX342xX2xXe9xX19exX3xXa3xX4dxX3acxX4xX3xXbcxX1xX3e9xXdxX3xXbxX1xX335xX4xX3xX19xX23xX2ccxX17xX3x880axX52xX146xX3xX4xX8dxX19xX3xXc2xXdxX3exX4xX3xX7xX2bxX6xX3xX19xX1xX1cxX19xX1xX3xX342xX146xX3xXbxX1xX48xXdxX3xXa3xX18xX19xX3xX2xX2xX52xXb2xX3xX43xX3c2xXdxX3xX1xX7fxX2ccxX19xX3xXexX1xX2ccxX19xX1xXe9xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxXc2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX33xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX33xX7fxX19xX23xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX37fxX19xX3xX1fxX16xX6xX19xX114xX0xX52xX7xXexX33xX7fxX19xX23xX12xX0xX16xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX22axXexX1xX16xX43xX45xX22axX6xX19xX64xX22axX7xX6xXbxX7fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX45xXdxXbaxX19xX3xf583xXdxX37fxX19xX3xa743xX3xX7xX452xX3xXa3xX4dxX3acxX4xX3xX7xX2bxX6xX3xX11axX7fxX19xX23xX3xXc2xX2ccxX7fxX3xX19xX23xX2ccxX17xX3xX13xX2xX52xX2xX3xXexX3c2xXdxXaxX3xX1xX33xX10x10b0dxX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX22axX45xXdxX22axX7xX7fxX52xXexX16xX17xX10xX19xX22axX4xX6xXbxX22axX1fxX16xX6xX19xX23xX22axX45xXdxX10xX19xX22axX5xXdxX10xX19xX22axX6xX22axX7xX10xX22axX64xX16xX7fxX4xX22axX7xX16xX6xX22axX11axX7fxX19xX23xX22axXc2xX6xX7fxX22axX19xX23xX6xX17xX22axX13xX2xX22axX2xX22axXexX7fxXdxX52xX2xX18dxX7c0xX2xX117xa767xXe9xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX23xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX52xX43xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX13xX117xX52xX19xX10xX10fxX7xX52xX2xX19exX117xX13xX52xX2xX117xX18dxX64xX13xX2xX116xXb2xX146xX2xXb2xXexX116xX116xX18dxX13xX146xX5xX117xXe9xX1dcxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX23xX3xX7xX2bxX6xX2dxX3xX2fxX19xXexX10xX33xX19xX10xXexX3xXexX39xXdxX3xX3cxXdxX3exXexX3xX41xX6xX43xX3xX45xX46xX3xX48xX19xX1xX3xX1xX4dxX4exX19xX23xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXc2xX12xX0xX7xXexX33xX7fxX19xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX45xXdxXbaxX19xX3xX874xXdxX37fxX19xX3xX879xX3xX7xX452xX3xXa3xX4dxX3acxX4xX3xX7xX2bxX6xX3xX11axX7fxX19xX23xX3xXc2xX2ccxX7fxX3xX19xX23xX2ccxX17xX3xX13xX2xX52xX2xX3xXexX3c2xXdxXaxX3xX1xX33xX10xX8a2xX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX22axX45xXdxX22axX7xX7fxX52xXexX16xX17xX10xX19xX22axX4xX6xXbxX22axX1fxX16xX6xX19xX23xX22axX45xXdxX10xX19xX22axX5xXdxX10xX19xX22axX6xX22axX7xX10xX22axX64xX16xX7fxX4xX22axX7xX16xX6xX22axX11axX7fxX19xX23xX22axXc2xX6xX7fxX22axX19xX23xX6xX17xX22axX13xX2xX22axX2xX22axXexX7fxXdxX52xX2xX18dxX7c0xX2xX117xX8f6xXe9xX1xXexX43xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX45xXdxXbaxX19xX3xX874xXdxX37fxX19xX3xX879xX3xX7xX452xX3xXa3xX4dxX3acxX4xX3xX7xX2bxX6xX3xX11axX7fxX19xX23xX3xXc2xX2ccxX7fxX3xX19xX23xX2ccxX17xX3xX13xX2xX52xX2xX3xXexX3c2xXdxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX33xX7fxX19xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxX1xXdxX18xXexX3xX45xX46xX2dxX3xXc2xXcdxXexX3xXexX4dxX3xXbxX1xX335xX4xX3xXc2xX335xX3xXbcxX1xX728xX4xX3xXbxX1xX335xX4xX3xX7xX86xX3xX4xX89xX3xX11axX48xX17xX3xX33xX6xX3xX19xX23xX2ccxX17xX3xX2xX117xX52xX2xX3xXc2xX2a4xX6xX3xX1fxX16xX6xX3xXexX33xX37fxX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX45xXdxXbaxX19xX3xX874xXdxX37fxX19xX3xX879xX3xX64xX86xX3xXbcxXdxX18xX19xX3xX7xX452xX3xXa3xX18xX19xX3xX342xXdxX19xX23xX6xXbxX7fxX33xX10xX3xXc2xX2ccxX7fxX3xX19xX23xX2ccxX17xX3xX2xX8f6xX52xX2xX52xX13xX117xX2xX19exX3xXc2xX2ccxX3xX1xX18xXexX3xX19xX23xX2ccxX17xX3xX13xX2xX52xX2xX52xX13xX117xX2xX19exX3xX4xXb6xX3xXexX1xXbaxX3xXbcxX1xX3e9xXdxX3xXbxX1xX335xX4xX3xX1xX7fxX2ccxX19xX3xXexX7fxX2ccxX19xX3xXbcxX18xXexX3xX19xX89xXdxX3xXexX33xX37fxX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xXe9xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXc2xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXffxX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX45xXdxXbaxX19xX3xX874xXdxX37fxX19xX3xX879xX3xX5xX39xXdxX3xX23xX82xXbxX3xX7xX86xX3xX4xX89xX2dxX3xX3cxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX16xX17xX37fxX19xX3xX45xX89xX3xXc2xX636xX19xX3xXa3xX48xX43xX3xX45xX48xX7fxX3xX4xX1xX32cxXexX3xX5xX4dxX3acxX19xX23xX3xX64xX46xX4xX1xX3xXc2xX335xXaxX3xX1xX33xX10xX8a2xX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX22axX45xXdxX22axX7xX7fxX52xX4xX6xXbxX22axX1fxX16xX6xX19xX23xX22axX45xXdxX10xX19xX22axX5xXdxX10xX19xX22axX6xX22axX5xX6xXdxX22axX23xX6xXbxX22axX7xX16xX22axX4xX7fxX22axXc2xXdxX10xXexXexX10xX5xX22axXexX16xX17xX10xX19xX22axX45xX7fxX22axXc2xX6xX19xX22axX64xX6xX43xX22axX45xX6xX7fxX22axX4xX1xX6xXexX22axX5xX16xX7fxX19xX23xX22axX64xXdxX4xX1xX22axXc2xX16xX52xX2xX18dxX18dxX19exX116xX116xXe9xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX23xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX52xX43xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX13xX117xX52xX19xX10xX10fxX7xX52xX2xX19exX117xX2xX52xX2xX117xX18dxX64xX18dxX2xX2xX2xX146xXb2xX116xXexX2xX8f6xX116xX8f6xX13xX5xX117xXe9xX1dcxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX23xX3xX7xX2bxX6xX2dxX3xX2fxX19xXexX10xX33xX19xX10xXexX3xXexX39xXdxX3xX3cxXdxX3exXexX3xX41xX6xX43xX3xX45xX46xX3xX48xX19xX1xX3xX1xX4dxX4exX19xX23xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXc2xX12xX0xX7xXexX33xX7fxX19xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXffxX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX45xXdxXbaxX19xX3xX874xXdxX37fxX19xX3xX879xX3xX5xX39xXdxX3xX23xX82xXbxX3xX7xX86xX3xX4xX89xX2dxX3xX3cxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX16xX17xX37fxX19xX3xX45xX89xX3xXc2xX636xX19xX3xXa3xX48xX43xX3xX45xX48xX7fxX3xX4xX1xX32cxXexX3xX5xX4dxX3acxX19xX23xX3xX64xX46xX4xX1xX3xXc2xX335xXaxX3xX1xX33xX10xX8a2xX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX22axX45xXdxX22axX7xX7fxX52xX4xX6xXbxX22axX1fxX16xX6xX19xX23xX22axX45xXdxX10xX19xX22axX5xXdxX10xX19xX22axX6xX22axX5xX6xXdxX22axX23xX6xXbxX22axX7xX16xX22axX4xX7fxX22axXc2xXdxX10xXexXexX10xX5xX22axXexX16xX17xX10xX19xX22axX45xX7fxX22axXc2xX6xX19xX22axX64xX6xX43xX22axX45xX6xX7fxX22axX4xX1xX6xXexX22axX5xX16xX7fxX19xX23xX22axX64xXdxX4xX1xX22axXc2xX16xX52xX2xX18dxX18dxX19exX116xX116xXe9xX1xXexX43xXaxX12xXffxX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX45xXdxXbaxX19xX3xX874xXdxX37fxX19xX3xX879xX3xX5xX39xXdxX3xX23xX82xXbxX3xX7xX86xX3xX4xX89xX2dxX3xX3cxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX16xX17xX37fxX19xX3xX45xX89xX3xXc2xX636xX19xX3xXa3xX48xX43xX3xX45xX48xX7fxX3xX4xX1xX32cxXexX3xX5xX4dxX3acxX19xX23xX3xX64xX46xX4xX1xX3xXc2xX335xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX33xX7fxX19xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX16xX6xX19xX23xX3xX45xXdxXbaxX19xX3xX874xXdxX37fxX19xX3xX879xX3xX19xX23xX2ccxX17xX3xX2xX117xX52xX2xX52xX13xX117xX2xX8f6xX3xX23xX82xXbxX3xX7xX86xX3xX4xX89xX3xXbcxX1xXdxX18xX19xX3xX64xX16xX19xX23xX3xX5xX4dxX3acxX19xX23xX3xXbcxX18xXexX3xX19xX89xXdxX3xX2fxX19xXexX10xX33xX19xX10xXexX3xX4xeb8axX6xX3xX3cxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX2a4xX3xX3cxXdxX3exXexX3xX41xX6xX43xX3xXa3xXdxX3xX342xXdxX19xX23xX6xXbxX7fxX33xX10xX2dxX3xX61xX7fxX19xX23xX3x6c5fxX7fxX19xX23xX3xXc2xX2ccxX3x102c5xb37exX3xX45xX46xX3xX7xX335xXexX3xX23xXdxX48xX43xX3xXbcxX1xX7fxX48xX19xX23xX3xX13xX117x79f2xX2dxX3xX19xX1xX4dxX19xX23xX3xX3cxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX16xX17xX37fxX19xX3xX45xX89xX3xXc2xX636xX19xX3xXa3xX48xX43xX3xX45xX48xX7fxX3xX4xX1xX32cxXexX3xX5xX4dxX3acxX19xX23xX3xX64xX46xX4xX1xX3xXc2xX335xX3xX2fxX19xXexX10xX33xX19xX10xXexX3xX4xX1xX7fxX3xXbcxX1xX1cxX4xX1xX3xX1xX2ccxX19xX23xXe9xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXc2xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX16xX5xX12xX0xX64xXdxXc2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX33xXaxX12xX0xX52xX64xXdxXc2xX12xX0xX52xX64xXdxXc2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xX7fxX16xX33xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7fxX3xX3cxX19xX2d0xX11axXbxX33xX10xX7xX7xX0xX52xXbxX12