Bán đấu giá 2 lô hàng điện tử bị tịch thu
Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá 2 lô hàng bị tịch thu sung quỹ nhà nước do Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh ủy quyền.
2791x2b59xd886x87c9x32dbx51acx5b1dxb8ebx8719xX7xaa51x2ee6xc129x458exc934x7584xX5x4c69xXaxc6d4x5b1ax8b6axdb0axX3x63cfx8e69x645cxX3xd873xXdxX14xX3x3fc0xX3xX5x86e9xX3xX1x2a79xX15xX1bxX3xX17xXdx2b9cxX15xX3xXex9345xX3xc15bx9544xX3xXexX32xX4xX1xX3xXexX1xX19xX0x8fd3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx697axX10xX6x687cxXaxX12xXcx325cxX19xX15xX1bxX3xXexbf32xcb27xX3x2c0fxX32xX4xX1xX3x4d30x81c5xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX25xXdxX3xX7x9066xX15xX3xXexd5b7xX15xX1xX3xX31xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xX1fxX3xX5xX22xX3xX1xX25xX15xX1bxX3xX31xX32xX3xXexX32xX4xX1xX3xXexX1xX19xX3xX7xX19xX15xX1bxX3x4db1xX19xbfddxX3xX15xX1xX25xX3xX15x3d83xcf74xX4xX3xX4fx6622xX3x310fxX1xXdxX3xX4xX62xX4xX3x7283xX19xX75xX15xX3xX5xa83dxX3xXexX1xX32xX3xXexX53xXadx4ed7xX15xX1bxX3xX4cxX25xX3xXcx6a14xX15xX1xX3x5be6xd72bxX3xXa4xX19xXd8x9022xX15xc005xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12xX0xX7xXexX53xXb2xX15xX1bxX12xXb4xX62xX3xXexX1xa9afxX3xX15xX1xXadxX3xX7xX6xX19x726axX0xX3dxX7xXexX53xXb2xX15xX1bxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12xX0xX7xXexX53xXb2xX15xX1bxX12x6092xX3x7c97xX22xX3x6e03xX2xX10bxX0xX3dxX7xXexX53xXb2xX15xX1bxX12xX3xad0bxca44xXdxX3xX4xca63xX5axX3xX17xXdxX2bxX15xX3xX15xX1x8647xX15xX3xX1xXdxX2bxX19xX3xXcxXb2xX7xX1xXdxX31xX6xX3xX5xXb2x6ef8xXdxX3xX2xd4f5x6832xX3xX5xab21xXexX3xX4fxXb2xX3xX15xXadxXaexX4xX3xX15xX1bxXb2xX25xXdxX3xX7xX75xX15xX3x9cbexX19xX18xXexX10bxX3xX2x8655xX3xX4xX14xXdx39a9xX3xX17xXdxX2bxX15xX3xXexX1xXb2xX165xXdxX3xX4fxXdxX3xX17x6e80xX15xX1bxX3xX144xXb2xc657xXdxX6xX3xX2xX1fxX16axX137xX18exX3xX5axX14xXd8xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXex8393xX3x3a53xX6xX15xX6xX7xXb2xX15xXdxX4xX3x99bexX137xX137x7f79xX18exX3xX5axX14xXd8xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1b9xX3xd74cxXdxX7xX19xX1a5xXb2xX3x9d49xX1fxX1fxX16axX18exX3xX5axX14xXd8xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1b9xX3xX1bbxX1xXdxX5xXdxXbxX3xX1c5xX137xX137xX1c8xX18exX3xX5axX14xXd8xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1b9xX3xX1bbxX1xXdxX5xXdxXbxX3xa402xX137xX137xX1c8xX18exX3xX5axX14xXd8xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1b9xX3xX1d7xXdxX7xX19xX1a5xXb2xX3x9660xX13xX229xX2xX137x930axX18exX3xX5axX14xXd8xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1b9xX3xX229xXdxXbxX5xX6xXdxX3xX229xX134xX3xX22exX137xX16axX18exX3xX15xX145xXdxX3xX14xXbxX3xX7xX19xX18xXexX3x709exXdxX1a5xXdxX5axX6xX3xX1fxX1c5xX3xX4xX5axX18exX3xX15xX145xXdxX3xX14xXbxX3xX7xX19xX18xXexX3xX258xXdxX1a5xXdxX5axX6xX3xX2xX16axX3xX4xX5axX18exX3xX15xX145xXdxX3xX14xXbxX3xX7xX19xX18xXexX3xX258xXdxX1a5xXdxX5axX6xX3xX1fxX137xX3xX4xX5axX18exX3xX15xX145xXdxX3xX14xXbxX3xX7xX19xX18xXexX3xX258xXdxX1a5xXdxX5axX6xX3xX1fxX1fxX3xX4xX5axXdfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12x6e8fxX3x31f9xXdxX14xX3xX1a5xX1x4ba2xXdxX3xX17xXdxX102xX5axX10bxX3xX210xX2xXdfxX2xX1c5xX16axXdfxX137xX137xX137xX3xX17xX145xX15xX1bxX18exX3xXexXdxXddxX15xX3xX17x7bf9xXexX3xXexX53xXadxXaexX4xX10bxX3x4059xXdfxX137xX137xX137xXdfxX137xX137xX137xX3xX17xX145xX15xX1bxX18exX3xXbxX1xX16dxX3xXexX1xX6xX5axX3xX1bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX10bxX3xX2xX210xX137xXdfxX137xX137xX137xX3xX17xX145xX15xX1bxX3dxX17xX149xX15xX3xXexX1xX6xX5axX3xX1bxXdxX6xXdfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12xX0xX7xXexX53xXb2xX15xX1bxX12xX132xX3xX134xX22xX3xX137xX1fxX10bxX0xX3dxX7xXexX53xXb2xX15xX1bxX12xX3xX134xX1b9xXbxX3xX22xX3xXexX22xX3xX5axX14xXd8xX3xX258xXb2xX5xXdxX5cxX10xX6xX5xX3xX2xX2faxXdfxX210xXdfxX1fxX210xXdfxX134xX3xX4fxXb2xX3xX15xXadxXaexX4xX3xX15xX1bxXb2xX25xXdxX3xX7xX75xX15xX3xX182xX19xX18xXexXdfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12xX2c8xX3xX2caxXdxX14xX3xX1a5xX1xX2d0xXdxX3xX17xXdxX102xX5axX10bxX3xX1fxX137xXdfxX2faxX137xX137xXdfxX137xX137xX137xX3xX17xX145xX15xX1bxX18exX3xXexXdxXddxX15xX3xX17xX2f0xXexX3xXexX53xXadxXaexX4xX10bxX3xX22exXdfxX137xX137xX137xXdfxX137xX137xX137xX3xX17xX145xX15xX1bxX18exX3xXbxX1xX16dxX3xXexX1xX6xX5axX3xX1bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX10bxX3xX2xX137xX137xXdfxX137xX137xX137xX3xX17xX145xX15xX1bxX3dxX17xX149xX15xX3xXexX1xX6xX5axX3xX1bxXdxX6xXdfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12xX132xX3xXb4xX1xXdxX3xXbxX1xX16dxX3xX5axX19xX6xX3xX1xX145xX3xX7xX149xX10bxX3xX2xX137xX137xXdfxX137xX137xX137xX3xX17xX145xX15xX1bxX3dxX31xX19fxXdfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12xX2c8xX3xXcxX1xXcbxXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX182xX10xX5axX3xXexX25xXdxX3xX7xX75xX15xX169xX3xX17x7e21xX15xX1bxX3xX1a5xXc2xX3xXexX1xX6xX5axX3xX1bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX169xX3xX15xX19fxXbxX3xXexXdxXddxX15xX3xX17xX2f0xXexX3xXexX53xXadxXaexX4xX10bxX3xXcx837bxX3xX15xX1bxX25xXd8xX3xXexX1xX22xX15xX1bxX3xX31xX14xXb2xX3xX17x8721xX15xX3xX2xX2xX1xX169xX3xX15xX1bxX25xXd8xX3xX210xX3dxa359xX3dxX1fxX137xX2xX189xX169xX3xXexX165xXdxX3xXcxX53xX19xX15xX1bxX3xXexX59xX5axX3xX5cxX32xX4xX1xX3xX61xX62xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX25xXdxX3xX7xX75xX15xX3xXexX79xX15xX1xXdfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12xX2c8xX3x68d0xX32xX6xX3xX17xXdxX102xX5axX3xX182xX10xX5axX3xXexX25xXdxX3xX7xX75xX15xX10bxX3xXcxX165xXdxX3xXexX53xX62xX3xX7xX2d0xX3xXb4xX1xXdxX3xX4xX62xX4xX3xXbcxX19xX75xX15xX3xX5xXc2xX3xXexX1xX32xX3xXexX53xXadxXcbxX15xX1bxX3xX4cxX25xX3xXcxXd3xX15xX1xXdfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12xX2c8xX3xXcxX1xXcbxXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xXexb1f0xX3xX4xX1x7af0xX4xX3xX31xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX10bxX3xX2xX1c5xX1xX169xX3xX15xX1bxX25xXd8xX3xX210xX3dxX4dfxX3dxX1fxX137xX2xX189xX3xXexX165xXdxX3xXcxX53xX19xX15xX1bxX3xXexX59xX5axX3xX5cxX32xX4xX1xX3xX61xX62xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX25xXdxX3xX7xX75xX15xX3xXexX79xX15xX1xXdfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12x6d58xX16dxX15xX1xX3xX5axXcbxXdxX3xX17xX165xXdxX3xX4fxXdxX2bxX15xX3xX4xX14xX4xX3xXexX593xX3xX4xX1xX597xX4xX169xX3xX4xX14xX3xX15xX1xX59xX15xX3xX4x9b3cxX3xX15xX1xX19xX3xX4x8791xX19xX3xX17xX4d0xX15xX3xXexX1xX6xX5axX3xX1bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xXdfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12xX52dxX102xX3xX31xXdxX4d0xXexX3xXexX1x4634xX5axX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX4d0xXexX169xX3xX182xXdxX15xX3xX5xXdxX664xX15xX3xX1xX2bxX10bxX3xXcxX53xX19xX15xX1bxX3xXexX59xX5axX3xX5cxX32xX4xX1xX3xX61xX62xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX25xXdxX3xX7xX75xX15xX3xXexX79xX15xX1xXdfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12xX52dxX32xX6xX3xX4xX1xX79xX10bxX3xX7xX1b9xX3xX2xX189xX189xX169xX3xX17xXadxXcbxX15xX1bxX3xX4cxX25xX3xX4cxX19xXd8xX3xXcx34c9xXbxX169xX3xXexX1xX25xX15xX1xX3xXbxX1xX1b9xX3xX4cxX25xX3xXcxXd3xX15xX1xX169xX3xXexX79xX15xX1xX3xX4cxX25xX3xXcxXd3xX15xX1xXdfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12xX52dxXdxX2bxX15xX3xXexX1xXb2xX165xXdxX10bxX3xX137xX22exX4dfxX22exXdfxX210xX2faxX4dfxXdfxX4dfxX4dfxX4dfxXdfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12xX3xX1c8xX10xX31xX7xXdxXexX10xX10bxX3xX1xXexXexXbxX10bxX4fxX6xX19xX1bxXdxX6xXdfxX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxX1bxXb2xX61xXdfxX61xX15xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX12xX0xXdxX5axX1bxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXdfxX31xX6xXb2xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxX61xX15xX3dxX15xX10x5acbxX7xX3dxX2xX189xX22exX1c5xX3dxX2faxX189xX4fxX210xX137xX16axX210xX1c5xX210xX137xXexX2xX1c5xX16axX210xX5xX4dfxXdfx44c6xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX31xX6xX15xX3xX4fxX6xX19xX3xX1bxXdxX6xX3xX1fxX3xX5xXb2xX3xX1xX6xX15xX1bxX3xX4fxXdxX10xX15xX3xXexX19xX3xX31xXdxX3xXexXdxX4xX1xX3xXexX1xX19xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxXexX1xX19xX5axX31xX3xX4fxX1xXdxX4fxX10xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX799xXdxX4fxXexX1xX10bxX210xX210xX137xXbxX182xX18exX1xX10xXdxX1bxX1xXexX10bxX22exX189xX2faxXbxX182xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX182xXexX132xX6xX5xXdxX1bxX15xX10bxX3xX53xXdxX1bxX1xXexX18exXaxX12xX3xXcxa9f1x4e41xX144xX2caxX3xXcx2c83xX1d7xX3xX5cxccb8xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb2xX4fxXd8xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX182xXexX132xX6xX5xXdxX1bxX15xX10bxX3xX53xXdxX1bxX1xXexX18exXaxX12xX13xb21dxX144xX3xX52dxb13bxX853xX3xX2cax8246xX88exX3xXcxb495xX896xX3xX258x981axX144xX3xXcxbfbexX144xX4cxX0xX3dxXbxX12