Honda CR-V mới có thể là xe điện
Xưa nay EV (xe điện) vốn không phải là thế mạnh của Honda, nhưng 10 năm nữa họ có lập nên kỳ tích?
d11bx16f1ax188ffx10026x17690xfeb5x13f69x12967x10b27xX7x16983x15b61x10177xe4bax1301cx124b6xX5x11a56xXax12552x1508bx126ddx17540xf136xX6xX3x1118dx1022dx177c8x11f08xX3xd7c0xf7e9xXdxX3xX4x1646exX3xXexX1xdb80xX3xX5xe342xX3x176daxX10xX3x15101xXdx166ccxX15xX0xXdx11b3cx14bcfxX6xX1exX10xX3xX7xXex15835xX5xX10xX9xXaxXbxX14xX7xXdxXexXdxX14xX15xdc4dxX3xX6xda68xX7xX14xX5x168a2xXexX10xd7d1xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX4ax16823xX62xX7xXbx10e80xfaa8xX6xX5xX14xX66xX1exX10xX62xXbxX5xX51x11c40xXdxX15xX7xX62xX7xX1xX6xX36xX10x11896xX16xX10xfa58xX9xX15xX51xX5xX5xfb3exX4xX14xX5xX14xX36xX9xX15xX51xX5xX5xX85xX14xX6xXdxX16xX9x17fc1x14535x15716xX96x179faxd230xX9axX96xX9axX9bxX97xe47bxX97xX9ax17ebbxX9axX96xXa4xX98xX85xX1xX36xX10xX35xX9xX1xXexXexXbxX7xd1f4x12dcax13f63xXb4xXa4x15579xXb4xXa4xXb9xX15xX10x16cd1xX7xX66xX67xXdxX15xX72xX66xX7fxX15xXb4xXa4xXb9xX67xXdxX15xX72xX15xX10xXbfxX7xX1bxXbxX14xX7xXexX9bxX97xX2x14ce0xX97xXa4xX66xX1xXexX1exX5xXb4xXb5xXb9xX51xXexX1exfd41xX7xX14xX51xX36xX4xX10xXb4xXb5x1138cxX67xX6xX5xX14xXb4xXa4xX98xX51xXexX1exXeaxX1exX10xX16xXdxX51xX1exXb4xXb5xXf3xX67xX6xX5xX14xX1exX7xX72xXb4xXa4xX98xX51xXexX1exXeaxX4xX6xX1exXbxX6xXdxX72xX15xXb4xXb5xXf3xX67xXdxX15xX72xX16xX10xX7xf1fcxXexX14xXbxX85xX5xX6xX3dxX14xX51xXexX9xXdxX4xX14xX15xX1bxXexX10xX2cxXexX85xX4xX51xX7xXexX14xX1exXdxX67xX10xX9xXexX36xX51xX10xX85xX4xX6xX5xX5xX4dxX6xX4xX128xX9xX15xX51xX5xX5xX85xXdxX16xX9xX35xX35xX96xX16xX4dxX96xXb5xXa4xX1bxX97xX16xXa1xX9bxX1bxX96xXdcxX97xX98xX1bxX9bxX96xX6xXb5xX1bxXa4xX4xX96xX98xX10xX9axXb5xX6xXa4xX2xX97xX97xX85xX16xX14xX1exX6xXdxX15xX9xX15xX10xXbfxX7xX66xX67xXdxX15xX72xX66xX7fxX15xX85xX6xX15xX16xX36xX14xXdxX16xX9xX35xX6xX5xX7xX10xX85xXdxX14xX7xX9xX35xX6xX5xX7xX10xXaxX3xXbfxXdxX16xXexX1xX9xXaxX9axXbxX2cxXaxX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX9xXaxX9axXbxX2cxXaxX3xX35xX36xX6xX1exX10xX4dxX14xX36xX16xX10xX36xX9xXaxX9axXaxX3xX7xX4xX36xX14xX5xX5xXdxX15xX72xX9xXaxX15xX14xXaxX3xX6xX5xX5xX14xXbfxX35xX51xX5xX5xX7xX4xX36xX10xX10xX15xX9xXaxXaxX12xX0xX62xXdxX35xX36xX6xX1exX10xX12xX0xX62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX16xXaxX12x17982x15545xX6xX3xX15xX6xX3dxX3x137f2xX1cxX3x1703axX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15x12110xX3xX7fx18959xX15xX3xX128xX1xe9aaxX15xX72xX3xXbxX1x11866xXdxX3xX5xX2axX3xXexX1xfb96xX3xX1ex13c0fxX15xX1xX3xX4x169adxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX6x127d4xX3xX15xX1xX21bxX15xX72xX3xX2xX9axX3xX15x1034axX1exX3xX15x10ea7xX6xX3xX1xe391xX3xX4xX23xX3xX5x182b7xXbxX3xX15x13143xX15xX3xX128x1101bxX3xXexeea5xX4xX1xX7cxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17e2exX14xX16xX3dxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX243xX3xX1xX31xX3xXexX1x15596xX3xX15xX25fxX1exX3xX5xX2axX3xX4xX1xXdxX243xX4xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX2fx12958xX51xX3xXexXdxX271xX15xX3xX2fxX21bx162f4xX4xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xX128xX1xX278xX3xX1xX23xX6xX253xX3xX15xX1xX21bxX15xX72xX3xX4xX1x17327xX3xX7fxX1fxXdxX3xX1exfa63xXexX3xXex17f18xX3xX5xX31xX3xX36x16cfcxXexX3xX15xX1x12cc5xX66xX3x14662x1595cxX4xX3xX16x13c5bxX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX4xX23xX3xXexX1xX27xX3xXexX36xX6xX15xX72xX3xX4dx1454axX3xX1exX2e4xXexX3xX1xX31xX3xXexX36xX51xX3dxd956xX15xX3xX2fxX2e4xX15xX72xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xXexX1xX51xX2baxX15xX3xXexdfb3xX3dxX3xX4xX1xX14xX3xX19xX1axX1bxX1cxX253xX3xX15xX1xX21bxX15xX72xX3xX2fxXdxX31exX51xX3xX2fxX23xX3xX2fx178b2xX3xX128xX1xX235xX15xX72xX3xX2cxX23bxX3dxX3xX36xX6xX66xX0xX62xXbxX12xX0xXexX6xX4dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX51xX36xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX72xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXexX4dxX14xX16xX3dxX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX72xX1xXexX4axX3xX96xXb5xXb5xXbxX2cxX54xX3xXbfxXdxX16xXexX1xX4axX3xX98xX97xX9axXbxX2cxX54xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4axX62xX62xXdxX66xX4dxX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX66xX7fxX15xX62xX15xX10xXbfxX7xX62xX2xX9bxXa4xX96xX62xX2xXb5xX96xX16xX98xX2xX2xX9axXdcxX2xX2xXexXdcxXdcxXa1xX2xX5xXa4xX66xe99dxXbxX72xX7cxX36xX9xXa1xX98xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX23xX3xXexX1xX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15xXaxX3xXbfxXdxX16xXexX1xX9xXaxX2xXa4xX9bxX9axXaxX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX9xXaxX9bxX97xXb5xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xX62xXexX16xX12xX0xX62xXexX36xX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX243xX3xX1xX31xX3xX1exX1fxXdxX3xX2fxX21bxX2c4xX4xX3xX4xX1xX14xX3xX5xX2axX3xX1ex18916xX51xX3xX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15xX66xX3x160fbxX15xX1xX4axX3xfff7xX15xX16xXdxX6xX15xX6xX51xXexX14xX7xX4dxX5xX14xX72xX66xX4xX14xX1exX0xX62xXbxX12xX0xX62xXexX16xX12xX0xX62xXexX36xX12xX0xX62xXexX4dxX14xX16xX3dxX12xX0xX62xXexX6xX4dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX14xX16xX3dxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX128xX1xX235xX15xX72xX3xXbxX1xX23bxXdxX3xX5xX2axX3xX1exX2e4xXexX3xX1xX34exX15xX72xX3xX2cxX10xX3xX1exX246xX15xX1xX3xX7fxX31exX3xX235xXexX235xX3xX2fxXdxX31xX15xX253xX3xX15xX1xX21bxX15xX72xX3xX4xX23xX3xX7fxe2fcxX3xX1xX267xX3xX2fxX6xX15xX72xX3xX16xX2baxX15xX3xX4dx18a76xXexX3xX128xX311xXbxX3xX7fxX1fxXdxX3xX15xX1xX263xX15xX72xX3xXexX1xX21bxe3c4xX15xX72xX3xX1xXdxX31xX51xX3xX128xX1x18314xX4xX3xXexX36xX271xX15xX3xXexX1xX243xX3xX72xXdxX1fxXdxX66xX3xX2f6xX2e4xXexX3xX4xX1xXdxX243xX4xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX16xX2fbxX15xX72xX3xX15xX25fxX15xX72xX3xX5xX21bxX2c4xX15xX72xX3xX2cxX6xX15xX1xX3xX5xX2axX3xX1exXdxX15xX1xX3xX4xX1xX2a5xX15xX72xX3xX4xX1xX14xX3xX7fxXdxX31xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX7x1289exX3xXexX1xX6xX1exX3xX72xXdxX6xX3xX7fxX2axX14xX3xXexX1xX311xX3xXexX36xX21bxff64xX15xX72xX3xX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xXexX36xX14xX15xX72xX3xXexX21bxX57dxX15xX72xX3xX5xX6xXdxX66xX0xX62xXbxX12xX0xXexX6xX4dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX51xX36xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX72xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXexX4dxX14xX16xX3dxX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX72xX1xXexX4axX3xX96xXb5xXdcxXbxX2cxX54xX3xXbfxXdxX16xXexX1xX4axX3xX98xX97xX9bxX66xXa1xX97xXa1xXbxX2cxX54xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4axX62xX62xXdxX66xX4dxX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX66xX7fxX15xX62xX15xX10xXbfxX7xX62xX2xX9bxXa4xX96xX62xX2xXb5xX96xX16xX98xX2xX2xX9axXdcxX2xX9bxXexX97xX2xX96xX2xX5xX2xX66xX417xXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX23xX3xXexX1xX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15xXaxX3xXbfxXdxX16xXexX1xX9xXaxX2xXa4xX9bxX9axXaxX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX9xXaxX9bxX97xXb5xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xX62xXexX16xX12xX0xX62xXexX36xX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2cxXexX1bxX6xX5xXdxX72xX15xX4axX3xX417xX51xX7xXexXdxX35xX3dxX54xXaxX12xXcxX51xX3dxX3xX128xX1xX235xX15xX72xX3xX1exX246xX15xX1xX3xX7fxX31exX3xX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15xX253xX3xX15xX1xX21bxX15xX72xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX7xX5dcxX3xX2fxeb62xX3dxX3xX1exX246xX15xX1xX3xXexX1xX6xX1exX3xX72xXdxX6xX3xX7fxX2axX14xX3xXexX1xX311xX3xXexX36xX21bxX5f2xX15xX72xX3xX15xX2axX3dxX66xX3xX4d7xX15xX1xX4axX3xX4dcxX15xX16xXdxX6xX15xX6xX51xXexX14xX7xX4dxX5xX14xX72xX66xX4xX14xX1exX66xX0xX62xXbxX12xX0xX62xXexX16xX12xX0xX62xXexX36xX12xX0xX62xXexX4dxX14xX16xX3dxX12xX0xX62xXexX6xX4dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX14xX16xX3dxXaxX12xX19xX235xX15xX72xX3xXexX3dxX3xX1xXdxX31xX15xX3xX4xX1xX21bxX6xX3xX4xX23xX3xX1exX2e4xXexX3xX1exX4cbxX51xX3xX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xXexX1xX51xX2baxX15xX3xXexX332xX3dxX3xX15xX2axX14xX253xX3xX15xX1xX21bxX15xX72xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX4xX23xX3xX36xX2eexXexX3xX15xX1xXdxX31exX51xX3xX16x10d2bxX3xX588xX15xX3xX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xX2fxX6xX15xX72xX3xX2cxX243xXbxX3xX1xX2axX15xX72xX3xX2fxX27xX3xXexX36xXdxX27xX15xX3xX128xX1xX6xXdxX3xXexX36xX14xX15xX72xX3xX128xX1xX14xX23bxX15xX72xX3xX2xX9axX3xX15xX25fxX1exX3xXexX1fxXdxX66xX3xe6edxX6xX51xX3xX1exX2axX15xX3xX36xX6xX3xX1exX569xXexX3xX4xX24bxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX5xX6xX36xXdxXexX3dxX3xX222xX5xX10xX4xXexX36xXdxX4xX3xXexX246xXdxX3xX2f6x1352dxX3xX7fxX2axX14xX3xX15xX25fxX1exX3xX15xX72xX14xX588xXdxX253xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX7xX5dcxX3xX72xXdxX1fxXdxX3xXexX1xXdxX31xX51xX3xX1exX4cbxX51xX3xX4xX14xX15xX4xX10xXbxXexX3xX222xX7fxX10xX36xX51xX7xX3xX222xX1cxX3xX2fxX2baxX51xX3xXexXdxX271xX15xX3xX4xX24bxX6xX3xX1xX34exX15xX72xX3xXexX246xXdxX3xXcxX36xX51xX15xX72xX3x15e40xX51xX230xX4xX3xX7fxX2axX14xX3xX15xX25fxX1exX3xX15xX6xX3dxX66xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX14xX16xX3dxXaxX12xXcxX36xX14xX15xX72xX3xX15xX25fxX1exX3xXa4xX9axX2xXdcxX253xX3xXbxX1xXdxX271xX15xX3xX4dxX23bxX15xX3xX7xX23bxX15xX3xX2cxX51xX2eexXexX3xX4xX24bxX6xX3xX4xX14xX15xX4xX10xXbxXexX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3x14c5axX36xX4dxX6xX15xX3xX222xX1cxX3xX7xX5dcxX3xXexX36x15cb5xX15xX1xX3xX5xX2axX15xX72xX3xXexX246xXdxX3xX4xX1x17fc9xX51xX3x17c52xX51xX66xX3xX19xX1xXdxX243xX4xX3xX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xX15xX1xX2f3xX3xX72xX267xX15xX3xX7xX5dcxX3xX4xX246xX15xX1xX3xXexX36xX6xX15xX1xX3xX7fxX1fxXdxX3xX15xX1xX263xX15xX72xX3xX2fxX230xXdxX3xXexX1xX24bxX3xX15xX1xX21bxX3x16fafxXdxX7xX7xX6xX15xX3x141fexX10xX6xX35xX3xX7fxX2axX3xX1cxX14xX5xX128xX7xXbfxX6xX72xX10xX15xX3xX4dcxX66xXf3xX3xX7xX6xX51xX3xX128xX1xXdxX3xX4xX1xX278xX15xX1xX3xXexX1xX2a5xX4xX3xX36xX6xX3xX1exX569xXexX3xX7fxX2axX14xX3xX4xX51xX230xXdxX3xX15xX25fxX1exX3xXa4xX9axX2xXdcxX66xX0xX62xXbxX12xX0xXexX6xX4dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX51xX36xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX72xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXexX4dxX14xX16xX3dxX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX72xX1xXexX4axX3xX96xX96xX9axXbxX2cxX54xX3xXbfxXdxX16xXexX1xX4axX3xX98xX98xX9axXbxX2cxX54xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4axX62xX62xXdxX66xX4dxX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX66xX7fxX15xX62xX15xX10xXbfxX7xX62xX2xX9bxXa4xX96xX62xX2xXb5xX96xX16xX98xX2xX2xX9axXdcxX2xX9bxXexX2xX97xXa1xXa4xX5xXa4xX66xX417xXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX23xX3xXexX1xX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15xXaxX3xXbfxXdxX16xXexX1xX9xXaxX9bxX96xX9axXaxX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX9xXaxX97xX98xX9axXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xX62xXexX16xX12xX0xX62xXexX36xX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xX3xX4xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xXb9xXdxXexX3xX222xX1cxX66xX3xX4d7xX15xX1xX4axX3xX19xX6xX36xX28bxX51xX67xX67xX0xX62xXbxX12xX0xX62xXexX16xX12xX0xX62xXexX36xX12xX0xX62xXexX4dxX14xX16xX3dxX12xX0xX62xXexX6xX4dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX14xX16xX3dxXaxX12xX1cxX2axX14xX3xX15xX25fxX1exX3xXa4xX9axXa4xX9axX253xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX7xX5dcxX3xX1xdba9xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xXb9xXdxXexX3xX222xX1cxX3xX225xX13xX14xX15xX16xX6xX3x128f9xX6xX67xX67xX3xX222xX1cxX22dxX253xX3xX4xX235xX15xX72xX3xXexX3dxX3xX7xX5dcxX3xX7xX23bxX15xX3xX2cxX51xX2eexXexX3xX1exX2e4xXexX3xX4dxXdxX243xX15xX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xX246xX3dxX3xX2fxXdxX31xX15xX3xX1xX14xX2axX15xX3xXexX14xX2axX15xX3x17b5exX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xXb9xXdxXexX3xXexX1xX243xX3xX1xX31xX3xXexX1xX2a5xX3xX1xX6xXdxX253xX3xX15xX1xX21bxX15xX72xX3xXc25xX3xXexX1xX243xX3xX1xX31xX3xXexX1xX2a5xX3xX4dxX6xX3xXexX2e8xX3xX5xX31xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xX128xX1xX278xX3xX1xX23xX6xX3xX7xX5dcxX3xX72xXdxX23bxX1exX3xX2cxX51xX230xX15xX72xX3xX2fxX27xX3xX4dxXdxX243xX15xX3xX15xX23xX3xXexX36xXc25xX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX1exX2e4xXexX3xX1exX4cbxX51xX3xX2cxX10xX3xX1xX3dxX4dxX36xXdxX16xX66xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX14xX16xX3dxXaxX12xX2f6xX2e4xXexX3xX128xX1xXdxX3xXexX1xX243xX3xX1xX31xX3xXexX1xX2a5xX3xXexX21bxX3xX4xX24bxX6xX3xX1exX4cbxX51xX3xX1xX6xXexX4xX1xX4dxX6xX4xX128xX3xX15xX1xX2f3xX3xX72xX267xX15xX3xX36xX6xX3xX1exX569xXexX253xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX7xX5dcxX3xX5xX246xXdxX3xX72xXdxX1fxXdxX3xXexX1xXdxX31xX51xX3xX1exX2e4xXexX3xX4dxXdxX243xX15xX3xXexX1xX27xX3xX128xX1xX235xX15xX72xX3xX128xX1xX278xX3xXexX1xX23bxXdxX66xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xXb9xXdxXexX3xXexX1xX243xX3xX1xX31xX3xXexXdxX243xXbxX3xXexX1xX10xX14xX3xX7xX5dcxX3xX4xX23xX3xXexX1xX27xX3xX1xX14xX246xXexX3xX2fxX2e4xX15xX72xX3xXexX36xX14xX15xX72xX3xXbxX1xX246xX1exX3xX7fxXdxX3xX72xXdxX1fxXdxX3xX1xX246xX15xX3xXb5xX9axX9axX3xX128xX1exX66xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX14xX16xX3dxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX2fxX34exX3xX128xX1xX235xX15xX72xX3xX72xX2f7xXexX3xX1xX588xXdxX3xX2fxX21bxX2c4xX4xX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX4xX235xX15xX72xX3xXex13e96xX3xX16xec74xX15xX72xX3xX2cxX10xX3xX1xX3dxX4dxX36xXdxX16xX66xX3xXcxX51xX3dxX3xX15xX1xXdxX271xX15xX253xX3xX7fxX1fxXdxX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX243xX3xX1xX31xX3xXexX1xX2a5xX3xX15xX25fxX1exX253xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX1xX2a5xX6xX3xX1xdf99xX15xX3xX7xX5dcxX3xX1exX6xX15xX72xX3xX2fxX243xX15xX3xX15xX1xX263xX15xX72xX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX4xX235xX15xX72xX3xX7fxX1fxXdxX3xX15xX1xX263xX15xX72xX3xX16xX85axX3xX2fxX311xX15xX1xX3xX2eexXbxX3xX24bxX3xX7fxX31exX3xX16xXdaexX15xX72xX3xX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xX15xX2axX3dxX66xX0xX62xXbxX12xX0xX16xXdxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX36xX10xX5xX6xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX36xX14xX15xX72xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX271xX15xX3xe999xX51xX6xX15xX4axX0xX62xX7xXexX36xX14xX15xX72xX12xX0xX51xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1bxXexX1xX51xX1exX4dxX1bxX6xX15xX16xX1bxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX4xX235xX15xX72xX3xX4dxX230xX3xX72xXdxX588xX3xX4dxX588xX15xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXa4xX9axX2xX9bxX253xX3xXbe6xX6xX67xX67xX253xX3xX19xXdxX7fxXdxX4xX3xX1exX1fxXdxX253xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX72xXdxX23bxX1exX3xX72xXdxX588xX3xX1xX57dxX15xX3xXa4xX9axX9axX3xXexX36xXdxX31xX51xX3xX2fxXbcaxX15xX72xXaxX3xX1xX36xX10xX35xX9xXaxX62xX2cxX10xX62xX1xX14xX15xX16xX6xX1bxX4xX14xX15xX72xX1bxX4dxX14xX1bxX72xXdxX6xX1bxX4dxX6xX15xX1bxX4xX36xX1bxX7fxX1bxXa4xX9axX2xX9bxX1bxX417xX6xX67xX67xX1bxX4xXdxX7fxXdxX4xX1bxX1exX14xXdxX1bxX1xX14xX15xX16xX6xX1bxX4xX36xX1bxX7fxX1bxX72xXdxX6xX1exX1bxX72xXdxX6xX1bxX1xX14xX15xX1bxXa4xX9axX9axX1bxXexX36xXdxX10xX51xX1bxX16xX14xX15xX72xX62xX2xX97xX9axX9axXb5xX9axX66xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX62xX1exX10xX16xXdxX6xX62xX2xXa4xX9axX62xX15xX10xXbfxX7xX62xX2xX9bxX2xX9axX62xXa1xXa1xX16xX2xX9axX9bxXb5xXa4xXb5xX98xXexX98xX2xXa4xX96xX5xX9axX66xX417xXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX23xX3xXexX1xX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX16xXdxX7fxX12xX0xX7xXexX36xX14xX15xX72xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX4xX235xX15xX72xX3xX4dxX230xX3xX72xXdxX588xX3xX4dxX588xX15xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXa4xX9axX2xX9bxX253xX3xXbe6xX6xX67xX67xX253xX3xX19xXdxX7fxXdxX4xX3xX1exX1fxXdxX253xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX72xXdxX23bxX1exX3xX72xXdxX588xX3xX1xX57dxX15xX3xXa4xX9axX9axX3xXexX36xXdxX31xX51xX3xX2fxXbcaxX15xX72xXaxX3xX1xX36xX10xX35xX9xXaxX62xX2cxX10xX62xX1xX14xX15xX16xX6xX1bxX4xX14xX15xX72xX1bxX4dxX14xX1bxX72xXdxX6xX1bxX4dxX6xX15xX1bxX4xX36xX1bxX7fxX1bxXa4xX9axX2xX9bxX1bxX417xX6xX67xX67xX1bxX4xXdxX7fxXdxX4xX1bxX1exX14xXdxX1bxX1xX14xX15xX16xX6xX1bxX4xX36xX1bxX7fxX1bxX72xXdxX6xX1exX1bxX72xXdxX6xX1bxX1xX14xX15xX1bxXa4xX9axX9axX1bxXexX36xXdxX10xX51xX1bxX16xX14xX15xX72xX62xX2xX97xX9axX9axXb5xX9axX66xX1xXexX1exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX4xX235xX15xX72xX3xX4dxX230xX3xX72xXdxX588xX3xX4dxX588xX15xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXa4xX9axX2xX9bxX253xX3xXbe6xX6xX67xX67xX253xX3xX19xXdxX7fxXdxX4xX3xX1exX1fxXdxX253xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX72xXdxX23bxX1exX3xX72xXdxX588xX3xX1xX57dxX15xX3xXa4xX9axX9axX3xXexX36xXdxX31xX51xX3xX2fxXbcaxX15xX72xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX36xX14xX15xX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX1cxXdxX31xXexX3xX9dbxX6xX1exX3xX2fxX34exX3xX4xX1xX278xX15xX1xX3xXexX1xX2a5xX4xX3xX4xX235xX15xX72xX3xX4dxX230xX3xX72xXdxX588xX3xX4dxX588xX15xX3xX5xX55axX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX14xX3xX4xX588xX4xX3xX16xXdaexX15xX72xX3xX2cxX10xX3xX15xX1xX26dxXbxX3xX128xX1xX79fxX51xX3xXexXdabxX3xXcxX1xX588xXdxX3xX9e2xX6xX15xX3xX4dxX6xX14xX3xX72xXbcaxX1exX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXa4xX9axX2xX9bxX253xX3xXbe6xX6xX67xX67xX253xX3xX19xXdxX7fxXdxX4xX3xX7fxX2axX3xXb6xX4xX4xX14xX36xX16xX66xX3xXcxX1xX10xX14xX3xX2fxX23xX253xX3xX72xXdxX588xX3xX4dxX588xX15xX3xX5xX55axX3xX4xX24bxX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXa4xX9axX2xX9bxX3xX72xXdxX23bxX1exX3xXa4xX9axX9axX3xXexX36xXdxX31xX51xX3xX2fxXbcaxX15xX72xX66xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX16xXdxX7fxX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxff30xX246xXdxX3xX5x10349xX3xX15xX1xX26dxX15xX3xX2fxX2f7xXexX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXa4xX9axX2xX9bxX253xX3xX36xX55axX3xX1xX57dxX15xX3xXa4xX9axX9axX3xXexX36xXdxX31xX51xX3xX2fxXbcaxX15xX72xXaxX3xX1xX36xX10xX35xX9xXaxX62xX2cxX10xX62xX16xX6xXdxX1bxX5xX3dxX1bxX15xX1xX6xX15xX1bxX16xX6xXexX1bxX1xX14xX15xX16xX6xX1bxX4xX36xX1bxX7fxX1bxXa4xX9axX2xX9bxX1bxX36xX10xX1bxX1xX14xX15xX1bxXa4xX9axX9axX1bxXexX36xXdxX10xX51xX1bxX16xX14xX15xX72xX62xX2xX96xXdcxX9bxX9axX98xX66xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX62xX1exX10xX16xXdxX6xX62xX2xXa4xX9axX62xX15xX10xXbfxX7xX62xX2xX9bxX9axXdcxX62xXa1xXa1xX16xXb5xXa4xXa4xXa4xX2xXb5xXb5xXexXb5xXa4xXb5xX98xX5xX9axX66xX417xXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX23xX3xXexX1xX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX16xXdxX7fxX12xX0xX7xXexX36xX14xX15xX72xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11f1xX246xXdxX3xX5xX11f6xX3xX15xX1xX26dxX15xX3xX2fxX2f7xXexX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXa4xX9axX2xX9bxX253xX3xX36xX55axX3xX1xX57dxX15xX3xXa4xX9axX9axX3xXexX36xXdxX31xX51xX3xX2fxXbcaxX15xX72xXaxX3xX1xX36xX10xX35xX9xXaxX62xX2cxX10xX62xX16xX6xXdxX1bxX5xX3dxX1bxX15xX1xX6xX15xX1bxX16xX6xXexX1bxX1xX14xX15xX16xX6xX1bxX4xX36xX1bxX7fxX1bxXa4xX9axX2xX9bxX1bxX36xX10xX1bxX1xX14xX15xX1bxXa4xX9axX9axX1bxXexX36xXdxX10xX51xX1bxX16xX14xX15xX72xX62xX2xX96xXdcxX9bxX9axX98xX66xX1xXexX1exXaxX12xX11f1xX246xXdxX3xX5xX11f6xX3xX15xX1xX26dxX15xX3xX2fxX2f7xXexX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXa4xX9axX2xX9bxX253xX3xX36xX55axX3xX1xX57dxX15xX3xXa4xX9axX9axX3xXexX36xXdxX31xX51xX3xX2fxXbcaxX15xX72xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX36xX14xX15xX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX9dbxX1xXdxX31exX51xX3xX2fxX246xXdxX3xX5xX11f6xX3xX235xX3xXexX235xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xXexX51xX15xX72xX3xXexX1xX235xX15xX72xX3xXexXdxX15xX3xX1exXc25xX3xX2fxX57dxX15xX3xX2fxX2f7xXexX3xX1xX2axX15xX72xX3xX4xX1xX14xX3xX1exX4cbxX51xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXa4xX9axX2xX9bxX3xX7fxX1fxXdxX3xX1exX2a5xX4xX3xX72xXdxX588xX3xXexX246xX1exX3xXexX278xX15xX1xX3xX36xX55axX3xX1xX57dxX15xX3xXexX1fxXdxX3xXexX36xX271xX15xX3xXa4xX9axX9axX3xXexX36xXdxX31xX51xX3xX2fxXbcaxX15xX72xX66xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX16xXdxX7fxX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXa4xX9axX2xX9bxX3xX4xX23xX3xX72xXdxX588xX3xX5xX25fxX15xX3xX4dxX588xX15xX1xX3xX7fxX21bxX2c4xXexX3xX1exX230xX4xX3xX2xX253xX96xX3xXexX2e8xX3xX2fxXbcaxX15xX72xX3xXexX246xXdxX3xX1cxXdxX31xXexX3xX9dbxX6xX1exXaxX3xX1xX36xX10xX35xX9xXaxX62xX2cxX10xX62xX1xX14xX15xX16xX6xX1bxX4xX36xX1bxX7fxX1bxXa4xX9axX2xX9bxX1bxX4xX14xX1bxX72xXdxX6xX1bxX5xX6xX15xX1bxX4dxX6xX15xX1xX1bxX7fxX51xX14xXexX1bxX1exX14xX4xX1bxX2xX1bxX96xX1bxXexX3dxX1bxX16xX14xX15xX72xX1bxXexX6xXdxX1bxX7fxXdxX10xXexX1bxX15xX6xX1exX62xX2xX96xXa1xX2xXa1xX9axX66xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX62xX1exX10xX16xXdxX6xX62xX2xXa4xX9axX62xX15xX10xXbfxX7xX62xX2xX9bxX9axXa4xX62xXa1xXa1xX16xXa4xXa4xXa4xX97xXa4xX96xX98xXexXdcxXa1xX5xX9axX66xX417xXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX23xX3xXexX1xX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX10xX3xX2fxXdxX31xX15xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX16xXdxX7fxX12xX0xX7xXexX36xX14xX15xX72xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXa4xX9axX2xX9bxX3xX4xX23xX3xX72xXdxX588xX3xX5xX25fxX15xX3xX4dxX588xX15xX1xX3xX7fxX21bxX2c4xXexX3xX1exX230xX4xX3xX2xX253xX96xX3xXexX2e8xX3xX2fxXbcaxX15xX72xX3xXexX246xXdxX3xX1cxXdxX31xXexX3xX9dbxX6xX1exXaxX3xX1xX36xX10xX35xX9xXaxX62xX2cxX10xX62xX1xX14xX15xX16xX6xX1bxX4xX36xX1bxX7fxX1bxXa4xX9axX2xX9bxX1bxX4xX14xX1bxX72xXdxX6xX1bxX5xX6xX15xX1bxX4dxX6xX15xX1xX1bxX7fxX51xX14xXexX1bxX1exX14xX4xX1bxX2xX1bxX96xX1bxXexX3dxX1bxX16xX14xX15xX72xX1bxXexX6xXdxX1bxX7fxXdxX10xXexX1bxX15xX6xX1exX62xX2xX96xXa1xX2xXa1xX9axX66xX1xXexX1exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXa4xX9axX2xX9bxX3xX4xX23xX3xX72xXdxX588xX3xX5xX25fxX15xX3xX4dxX588xX15xX1xX3xX7fxX21bxX2c4xXexX3xX1exX230xX4xX3xX2xX253xX96xX3xXexX2e8xX3xX2fxXbcaxX15xX72xX3xXexX246xXdxX3xX1cxXdxX31xXexX3xX9dbxX6xX1exX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX36xX14xX15xX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXa4xX9axX2xX9bxX3xX7xX5dcxX3xX4xX23xX3xX72xXdxX588xX3xX5xX25fxX15xX3xX4dxX588xX15xX1xX3xXexX246xXdxX3xXexX1xX311xX3xXexX36xX21bxX5f2xX15xX72xX3xX1cxXdxX31xXexX3xX9dbxX6xX1exX3xX16xX6xX14xX3xX2fxX2e4xX15xX72xX3xXexXdabxX3xX2xX253xXa4xX98xXb5xX3xX1bxX3xX2xX253xX96xXa4xXdcxX3xXexX2e8xX3xX2fxXbcaxX15xX72xX66xX3xX2f6xX2a5xX4xX3xX72xXdxX588xX3xX15xX2axX3dxX3xX2fxX21bxX2c4xX4xX3xX588xXbxX3xX16x11f5bxX15xX72xX3xXexXdabxX3xX15xX72xX2axX3dxX3xX2xX98xX62xX2xX62xXa4xX9axX2xX9bxX3xX4xX1xX14xX3xXa1xX97xX9axX3xX4xX1xXdxX243xX4xX3xXexX1xX51xX2e4xX4xX3xX5xX235xX3xX2cxX10xX3xX2fxX2baxX51xX3xXexXdxX271xX15xX66xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX16xXdxX7fxX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX62xX51xX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89cxX14xX51xX36xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX67xXdxX15xX72xX66xX7fxX15xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX16xXdxX7fxX12