Những thủ đoạn tống tiền người dùng qua mạng năm 2018
Không chỉ dùng mã độc tống tiền (ransomware), tội phạm mạng còn áp dụng nhiều chiêu thức tinh vi khác để tấn công tống tiền nhiều đối tượng người dùng trong năm 2018.
fa6ex15aa2x17b6bx1828ex16b2dxfb03x11cc4x1079cx14667x10817x17d27x1217fx17192xfffex15363x120e7xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax11c8bx12fbex11499xXexX0x13fc2xXaxX17xX18xX19xXexX0x1271fx11a80xX19x17d59xXexX0xXax12211xX9xfbaexXdxX18x169d3xX2fx187e1x142c2x17030xX5x145cbxXbxXdxX17xX32xXex102ccxXaxfbd6x152c7x16d9exX9xXbxXax17ec1xX9x15bb1xX24x1845cxX3exX9xXbx13b41xX3exX3fxX9xXbxX35x11927xX3exX9xX3exX3fx17c98x17c4dxX35xX9xX19x160f6xX3exX3fxX9x11dc7x17477xX18xX9xXcxX47xX3exX3fxX9xX3ex11af5xXcxX9x16dfcx159f8xX2ax1628fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x14d7dxX17xX18xX19xX32xXex1635cxXax16c95xX3exX3fxX9xX2cxXax1355fxX9xX19xX5bxX3exX3fxX9xXcx169e1xX9xX45x123aexX2cxX9xXbxX4bxX3exX3fxX9xXbxX35xX51xX3exX9x1217ax1653dxX18xX3exX2fxX24xXcxfd2dxX18xXa7xX17x10355x10b6cxX9xXbxX99xX35xX9xX33xXaxX47xXcxX9xXcxX47xX3exX3fxX9xX2cx12151xX3exX9x16df2xX33xX9xX19x16037xX3exX3fxX9xX3exXaxX35xX51xX60xX9xX2cxXaxX35x18227xX60xX9xXbxXax1747dxX2cxX9xXbxX35xX3exXaxX9x17d84xX35xX9x11760xXaxXc6xX2cxX9xX45x14bf7xX9xXbx11eddxX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xXbxX4bxX3exX3fxX9xXbxX35xX51xX3exX9xX3exXaxX35xX51xX60xX9xX45xX4bxX35xX9xXbxX56x13efexX3exX3fxX9xX3exX3fxX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX3exX3fxX9xXbxXa7xX24xX3exX3fxX9xX3exX69xXcxX9xX6cxX6dxX2axX6fx11b1exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x137baxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxXa7xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x1064cxX1cxX1cxX35xX12bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12bxXe4xX3exX1cxX3exX17xXadxX2fxX1cxX2axX6fxX2axX6dxX1cx17580xX16bxX19x13c6axX2axX16ex18192xX6dxX171xX2axXbx1026fxX176xX16exX2axXdxX6dxX12bx13219xX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXadxX35xX19xXbxXaxX14fx1023dxX16exX6dxX33x10c85xfea9xXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX14fxX16exX6cxX16bxX33xX193xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3exXaxX60xX3exX3fxX9xXbxXaxX60xX9xX19xX24xX18xX3exX9xXbxX24xX3exX3fxX9xXbxX35xX17xX3exX9xX3exX3fxX60xX24xX35xX9xX19xX60xX3exX3fxX9xX5fxX60xX18xX9xXcxX18xX3exX3fxX9xX3exX18xXcxX9xX6cxX6dxX2axX6fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX193xXbx1704dxX18xXdxX35xX3fxX3exX14fxX9xX17dxX60xX2fxXbxX35x12a16xX26xX194xX32xXex176b4xXf0xX26xX9xX2cx1881exX33xX9xX19xX3dxX9xXdxX35x17f0dxX60xX9xX45xX57xX35xX9xXbxX56xX9xXdx1172exX9xXcxXcaxX2cxX9xXbxX35xXd7xX60xX9xXbxXa7x15b4fxX3exX3fxX9xXbx12cabxXcxX9xX2cxX43xX18xX9xXbxX99xX35xX9xX33xXaxX47xXcxX9xXcxX47xX3exX3fxX9xX19xX5bxX3exX3fxX9xX45xXedxX9xXbxX4bxX3exX3fxX9xXbxX35xX51xX3exX9xX3exX3fxX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX3exX3fxX9xXbxXa7xX24xX3exX3fxX9xX3exX69xXcxX9xX6cxX6dxX2axX6fxX12bxX9xX204xX9x1393fxX3exXaxX14fxX9xX13bx14061x1239dx1602bxX3bxX8xX28bxX28bxX9x131b4xX2x170e1xX28cxX4xX8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX4xXc6xX2cxX9xX2cxXaxX60xX26xXd7xX3exX9xX3fxX35xX18xX9xXbx13d00xX9xXaxX96xX3exX3fxX9xX23x15298xX24xX9xXcx11dddxXbxX9xX5xXa7xX17xX3exX19xX9x185daxX35xX2cxXa7xX24xX9xX19x1145dxX9xX45xX24xXc6xX3exX9xX2cxXc6xX2cxX9xX3ex17db2xX9xXdxX2d9xX2cxX9xXbxXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX3exXax132d5xXcxX9xXcxXcaxX2cxX9xX45x1188cxX2cxXaxX9xXbxX4bxX3exX3fxX9xXbxX35xX51xX3exX9xXbxXa7xX24xX3exX3fxX9xX3exX69xXcxX9xX6cxX6dxX2axX6fxX9xX2fx143bbxX9xX2cxXc3xX3exX9xX33xXaxXdcxX2cxX9xXbxX47xX33xX9xXe4xX22exX9xX45xX18xX9xX19xX47xX3exX3fxX9xXax101c9xX3exX9xX3exX3dxX18xX12bxX9xX4xXc6xX2cxX9xX23xX35x16882xX3exX9xXbxXaxXedxX9xXcx1014exX35xX9xX2cxX43xX18xX9xXa7xX18xX3exX2fxX24xXcxXadxX18xXa7xX17xX9xX2fxX31cxX9xXbxX35xX345xX33xX9xXbxXcaxX2cxX9xX193xX60xXf0xXbxX9xXaxX35xX223xX3exX9xXe4xX34dxX35xX9xX45xX99xX9xX3exX3fxX60xX26xX9xXaxX35xXedxXcxX9xXbxX69xX3exX3fxX9xX2cxX18xX24xX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXa7xX24xX3exX3fxX9xX3exX69xXcxX9xX6cxX6dxX2axX16bxXb2xX9xXbxX4bxX3exX3fxX9xXbxX35xX51xX3exX9xXbxXa7xX2d9xX2cxX9xXbxX60xX26xX345xX3exX9xX23xX2f6xX3exX3fxX9xXa7xX18xX3exX2fxX24xXcxXadxX18xXa7xX17xX9xXdxX22exX9xXcxX99xXbxX9xXbxXa7xX24xX3exX3fxX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xXax14d11xX3exXaxX9xXbxXaxXdcxX2cxX9xX33xXax11101xX9xX23xX35xX345xX3exX9xX3exXaxXf0xXbxX9xXe4xX22exX9xXcxX18xX3exX3fxX9xXdxX47xX35xX9xX2fxX4bxX9xXbxX35xX51xX3exX9xXe7xXaxX3f8xX3exX3fxX9xXdx10161xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX35xX3exX9xXbx145e3xX2cxX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX2d2xX99xXbxX9xX2cxX60xX99xX2cxX9xXbxXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX23xX2f6xX3exX3fxX9xXa7xX18xX3exX2fxX24xXcxXadxX18xXa7xX17xX9xX2fxX31cxX9xXdxX35xXd7xX3exX9xX5fxX60xX18xX3exX9xX45xX345xX3exX9xX33xXax13d97xX3exX9xXcxX51xXcxX9xX45xX99xX2cxX9xXaxX47xX35xXb2xX9xX23xX2f6xX3exX3fxX9xXaxX3edxX3exXaxX9xXbxXaxXdcxX2cxX9xX45x14295xX9xX3exX497xX9xX2fxX31cxX9xXdxX240xX26xX9xXdxX18xX3exX9xXe4xX22exX24xX9xXaxX223xX9xXbxXaxX4bxX3exX3fxX9xX2cxX43xX18xX9xX3exX3fxX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX3exX3fxXb2xX9xXcxX96xX9xXaxX497xX18xX9xX2cxXc6xX2cxX9xXbxX2c9xX33xX9xXbxX35xX3exX9xX45xX56xX10exX2cxX9xXdxX56xX60xX9xXbxXa7xX3dxX9xXe4xX22exX9xXdxX22exXcxX9xX2cxXax10e0exX3exX3fxX9xXe7xXaxX88xX3exX3fxX9xXbxXaxXedxX9xXbxXa7xX60xX26xX9xX2cxX2c9xX33xX9xX45xX56xX10exX2cxX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXa7xX24xX3exX3fxX9xX23xXf0xXbxX9xXe7xX3edxX9xXbxXa7xX56xX57xX3exX3fxX9xXaxX10exX33xX9xX3exX22exX24xXb2xX9xX3exX47xX3exX9xX3exXaxX240xX3exX9xX2fxX31cxX9xX45xX56xX10exX2cxX9xXbxXaxX88xX3exX3fxX9xX23xXc6xX24xX9xX33xXaxX2c5xX35xX9xXbxXa7xX2c5xX9xXcxX99xXbxX9xX2fxX4bxX9xXbxX35xX51xX3exX9xXbxX56xX337xX3exX3fxX9xXdcxX3exX3fxX9xX45xXedxX9xXdxXf0xX26xX9xXdxX47xX35xX9xX5fxX60xX26xX51xX3exX9xXbxXa7xX60xX26xX9xX2cxX2c9xX33xX12bxX9xX3bxX345xX60xX9xX3exX3fxX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX3exX3fxX9xXbxXa7xX2c5xX9xXbxX35xX51xX3exXb2xX9xXaxX22exX3exXaxX9xXe4xX35xX9xXbxX4bxX3exX3fxX9xXbxX35xX51xX3exX9xX45xX497xX9xX45xX56xX10exX2cxX9xX193xX17xXcxX9xXdxX22exX9xXaxX24xX22exX3exX9xX2cxXaxX8exX3exXaxX12bxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX193xX18xX3exXaxX3exXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX3exX3fxX31xX32xX6dxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX3exX3fxX31xX32xX171xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXa7xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX4bxX3exX3fxX9xXbxX35xX51xX3exX9xXbxXa7xX2d9xX2cxX9xXbxX60xX26xX345xX3exX9xXdxX22exX9xXaxX22exX3exXaxX9xX45xX99xX3exX3fxX9xX23xX21bxXbxX9xX23xX60xX99xX2cxX9xX2cxXc6xX9xX3exXaxX240xX3exX9xXaxX24xX42axX2cxX9xXbxX3f8xX9xX2cxXaxXdcxX2cxX9xX3exX22exX24xX9xX45xX497xX9xX33xXaxX2c5xX35xX9xXbxXa7xX2c5xX9xXbxX35xX51xX3exX9xX45xXedxX9xXdxXf0xX26xX9xXdxX47xX35xX9xX5fxX60xX26xX51xX3exX9xXbxXa7xX60xX26xX9xX2cxX2c9xX33xX9xXe4xX22exX24xX9xX2cxXc6xX2cxX9xXbxX22exX35xX9xX2fxX2c5xX3exX9xX45xX56xX10exX2cxX9xXdxX56xX60xX9xXbxXa7xX3dxX9xXbxXa7xXd7xX3exX9xXe7xXaxX88xX3exX3fxX9xX3fxX35xX18xX3exX9xXcxX47xX3exX3fxX9xX23x14184xX9xX45xXc6xX3exXaxX9xX2cxX21bxX33xX12bxX9xX3bxXaxX3dxX3exX3fxX9xXbxX22exX35xX9xX2fxX2c5xX3exX9xX45xX497xX9xX2cxX497xX9xXbxXaxXedxX9xXdxX22exX9xX23xXf0xXbxX9xX2cxXdcxX9xXbxXaxXdcxX9xX3fxX3edxX9xXdxX35xXd7xX3exX9xX5fxX60xX18xX3exX9xXbxXa7xX2d9xX2cxX9xXbxX35xX345xX33xX9xX45xX345xX3exX9xXbxXaxX88xX3exX3fxX9xXbxX35xX3exX9xX2cxXc6xX9xX3exXaxX240xX3exXb2xX9xXaxX24xX47xXbxX9xX45xX99xX3exX3fxX9xXe7xX35xX3exXaxX9xX19xX24xX18xX3exXaxXb2xX9xXdxX10exX35xX9xX2fexX2cxXaxX9xXbxX22exX35xX9xX2cxXaxX2fexX3exXaxXb2xX9xXbxX35xX51xX3exX9xXe7x16de8xX9xXbxXaxX60xX2c9xXbxX9xX2fxX4bxX9xX2cxX43xX18xX9xX3exX47xX3exX9xX3exXaxX240xX3exXb2xX9xX5fxX60xX26xX51xX3exX9xXbxXa7xX60xX26xX9xX2cxX2c9xX33xX9xXbxX223xX33xX9xXbxX35xX3exXb2xX9xXcxXc6xX26xX9xX2cxXaxX43x16826xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXa7xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2cxXc6xX2cxX9xX2cxXaxX60xX26xXd7xX3exX9xX3fxX35xX18xX9xX5xXa7xX17xX3exX19xX9xX2d2xX35xX2cxXa7xX24xXb2xX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xXbxXaxX22exX3exXaxX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX23xX56xX34dxX2cxX9xX45xX477xX60xX9xX23xX2f6xX3exX3fxX9xXaxX3edxX3exXaxX9xXbxXaxXdcxX2cxX9xXbxX4bxX3exX3fxX9xXbxX35xX51xX3exX9xX23xX2f6xX3exX3fxX9xXa7xX18xX3exX2fxX24xXcxXadxX18xXa7xX17xX9xXdxX22exX9xX45xX99xX3exX3fxX9xXdxX2d9xX2cxX9xX45xXedxX9xXbxX99xX35xX9xX33xXaxX47xXcxX9xXcxX47xX3exX3fxX9xX33xXaxXc6xXbxX9xXbxXa7xX35xXedxX3exX9xXbxXaxXd7xXcxX9xX3exXaxX35xX51xX60xX9xX33xXaxX56xX337xX3exX3fxX9xX33xXaxXc6xX33xX9xXbxX4bxX3exX3fxX9xXbxX35xX51xX3exX9xXe7xXaxXc6xX2cxXb2xX9xXbxX35xXd7xX60xX9xX23xX35xXedxX60xX14fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXa7xX24xX3exX3fxXexX5xX47xX24xX9xX2fxX2cxX18xX3exX19xX18xXdxX9xXe4xX34dxX35xX9xX3exX3fxX56xX57xX35xX9xX3exX3f8xX35xX9xXbxX35xX345xX3exX3fxX0xX1cxX2fxXbxXa7xX24xX3exX3fxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX99xX35xX9xX33xXaxX47xXcxX9xXcxX47xX3exX3fxX9xX2fxX31cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3fxX35xX18xX9xXe4xX22exX24xX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xX2cxXaxX35xX345xX3exX9xX19xX6d3xX2cxXaxX9xXbxX47xX24xX9x179c8xX2fxX2cxX18xX3exX19xX18xXdx141d8xX9xXbxXa7xXd7xX3exX9xXcxX47xX3exX3fxX9xX193xX96xX9xXaxX99xX35xX9xX2cxXaxX4bxX3exX3fxX9xXdxX47xX35xX9xX2cxXc6xX2cxX9xX3exXaxX240xX3exX9xXe4xX2c9xXbxX9xX3exX3f8xX35xX9xXbxX35xX345xX3exX3fxX9xXe4xX22exX9xX2cxXaxX2fexX3exXaxX9xXbxXa7xX6d3xX9xX3fxX35xX18xX12bxX9xX4xXaxX4edxX3exX3fxX9xX2fxX31cxX9xXbxXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xXe4xX22exX24xX9xX2cxXc6xX2cxX9xXbxXaxX35xX345xXbxX9xX23xX6d3xX9xX2cxXc6xX9xX3exXaxX240xX3exX9xX2cxX43xX18xX9xXaxX23bxXb2xX9xX45xXc6xX3exXaxX9xX2cxX21bxX33xX9xX19xX3dxX9xXdxX35xX223xX60xXb2xX9xXbxX35xX3exX9xX3exXaxX21bxX3exXb2xX9xXaxX3edxX3exXaxX9xX2c5xX3exXaxX9xXe4xX22exX9xXcxX96xX9xXaxX497xX18xX9xX2cxXaxX4edxX3exX3fxX9xX2cx17bf6xX3exX3fxX9xX3exXaxX56xX9xXbxX60xX3exX3fxX9xXdxXd7xX3exX9xXcxX47xX3exX3fxX9xX193xX96xX9xXaxX99xX35xX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX2d2xX99xXbxX9xXe7xXaxX35xX9xX45xX96xX9xX3fxX240xX26xX9xX45xX43xX9xXbxXaxX35xX223xXbxX9xXaxX47xX35xX9xX19xX18xX3exXaxX9xX19xX2d9xX9xX2cxXaxX24xX9xX3exX47xX3exX9xX3exXaxX240xX3exX9xXbxXa7xXd7xX3exX9xX2cxXc6xX2cxX9xX33xXaxX56xX337xX3exX3fxX9xXbxX35xX223xX3exX9xXbxXa7xX60xX26xX51xX3exX9xXbxXaxX88xX3exX3fxXb2xX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xXe7x10bffxX9xXbxXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX2fxX31cxX9xX26xXd7xX60xX9xX2cxX477xX60xX9xXcxX99xXbxX9xX45xX51xX9xX3exX3fxXaxX6d3xX9xX3exX3fxX2bdxX3exX3fxX9xX2cxXaxX35xX345xX3exX9xX19xX6d3xX2cxXaxX9xX3exX22exX26xX9xXe4xX34dxX35xX9xXe7xXaxX24xX2c5xX3exX9xX33xXaxX2fexX9xXbxX56xX337xX3exX3fxX9xXdcxX3exX3fxX9xXbxX2bdxX9xX3exX47xX3exX9xX3exXaxX240xX3exX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXa7xX24xX3exX3fxXexX3bxX497xX35xX9xX193xXf0xX60xX9xX2fxX2c5xX3exX9xX33xXax167c2xXcxXb2xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX2c5xX3exXaxX0xX1cxX2fxXbxXa7xX24xX3exX3fxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX3bxXaxX3dxX3exX3fxX9xXbxXc6xX2cxX9xX33xXaxXadexXcxX9xX45xX35xX223xX3exX9xX2c5xX3exXaxX9xXaxX24xX42axX2cxX9xXbxXaxX35xX345xXbxX9xX23xX6d3xX9xX2fxX21bxX33xX9xXa7xX18xX9xXcxX21bxXbxX9xX2fxX31cxX9xX23xX6d3xX9xXbxX35xX3exX9xXbxX42axX2cxX9xXbxX60xX3exX3fxX9xXaxX22exX3exX3fxX9xXdxX24xX47xXbxX9xX2cxXc6xX2cxX9xX45xXc6xX3exXaxX9xX3fxX35xXc6xX9xX2cxX2d9xX2cxX9xXe7xX3edxX9xXbxXaxXf0xX33xX9xXaxX24xX42axX2cxX9xX2cxXc6xX2cxX9xXbxX35xX3exX9xX45xX41fxX3exX9xXbxX35xXd7xX60xX9xX2cxX2d9xX2cxX9xX45xXedxX9xXaxX47xX9xX19xX18xX3exXaxX9xXbxX35xX345xX3exX3fxX9xX2cxX43xX18xX9xX2fxX2c5xX3exX9xX33xXaxXadexXcxX12bxX9xX86xXaxX35xX9xX2fxX2c5xX3exX9xX33xXaxXadexXcxX9xX45xX96xX9xX3exXaxX2c9xX3exX9xX45xX56xX10exX2cxX9xXbxX3f8xX3exX9xXbxXaxXf0xXbxX9xXe4xX22exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xXe7xX2fexX2cxXaxX9xXbxX2bdxX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX2cxXaxX4edxX3exX3fxXb2xX9xXbxX99xX35xX9xX33xXaxX47xXcxX9xXcxX47xX3exX3fxX9xX2fxX31cxX9xX45xX51xX9xX3exX3fxXaxX6d3xX9xXa7xX4edxXbxX9xXdxX47xX35xX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xX45xXc6xX3exXaxX9xX3fxX35xXc6xX9xX45xX497xX9xXe4xX34dxX35xX9xXcxX99xXbxX9xX3fxX35xXc6xX9xXbxX35xX51xX3exX9xXdxX34dxX3exX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXa7xX24xX3exX3fxXexX216xXf0xX26xX9xX2cxX21bxX33xX9xX19xX3dxX9xXdxX35xX223xX60xX9xXa7xX35xXd7xX3exX3fxX9xXbxX56xX0xX1cxX2fxXbxXa7xX24xX3exX3fxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3fxX24xX22exX35xX9xXa7xX18xXb2xX9xXbxX35xX3exX9xXbxX42axX2cxX9xX2cxXc3xX3exX9xX2cxX497xX9xXbxXaxXedxX9xXbxX4bxX3exX3fxX9xXbxX35xX51xX3exX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xX3exX3fxX56xX57xX35xX9xX3exX3f8xX35xX9xXbxX35xX345xX3exX3fxX9xXaxX24xX42axX2cxX9xX2cxXaxX2fexX3exXaxX9xXbxXa7xX6d3xX9xX3fxX35xX18xX9xXe4xX22exX9xX2cxX2c5xX9xX2cxXc6xX2cxX9xX3exXaxX22exX9xX2fxX2c5xX3exX9xX193xX60xXf0xXbxX9xX23xX2f6xX3exX3fxX9xX2cxXc6xX2cxXaxX9xXbxXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xXe4xX22exX24xX9xX2cxXc6xX2cxX9xXbxXaxX35xX345xXbxX9xX23xX6d3xX9xXdxX56xX60xX9xXbxXa7xX3dxX9xX2cxX43xX18xX9xXaxX23bxX12bxX9xX5xX2bdxX9xX45xX497xXb2xX9xX3exX47xX3exX9xX3exXaxX240xX3exX9xX33xXaxX2c5xX35xX9xXbxXa7xX2c5xX9xXe7xXaxX24xX2c5xX3exX9xXbxX35xX51xX3exX9xX2cxXaxX60xX99xX2cxX9xXe7xXaxX3f8xX3exX3fxX9xXdxX41fxX9xX45xXedxX9xXdxXf0xX26xX9xXdxX47xX35xX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xXaxX3edxX3exXaxX9xX2c5xX3exXaxXb2xX9xX19xX3dxX9xXdxX35xX223xX60xX9xXe4xX22exX9xXbxXaxX88xX3exX3fxX9xXbxX35xX3exX9xX23xX2fexX9xXcxX2c9xXbxX9xX2cxX43xX18xX9xXcxX3edxX3exXaxX12bxX9xX5xX60xX26xX9xX3exXaxX35xXd7xX3exXb2xX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xXbxXaxX88xX3exX3fxX9xXbxX35xX3exX9xX45xX497xX9xX2fxX31cxX9xXe7xXaxX88xX3exX3fxX9xXaxX24xX22exX3exX9xXbxX24xX22exX3exX9xX45xX56xX10exX2cxX9xXbxXa7xX2c5xX9xXdxX47xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX3exX47xX3exX9xX3exXaxX240xX3exX9xX2fxX18xX60xX9xXe7xXaxX35xX9xX45xX96xX9xX45xX56xX18xX9xXbxX35xX51xX3exX9xX2cxXaxX60xX99xX2cxX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXa7xX24xX3exX3fxXexX5xXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX19xX240xX26xX9xX2cxXaxX60xX26xX51xX3exX9xX2fxX2c5xX3exX9xX193xX60xXf0xXbxX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX3exX3fxXaxX35xX223xX33xX0xX1cxX2fxXbxXa7xX24xX3exX3fxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXa7xX24xX3exX3fxX9xX3exX3fxX22exX3exXaxX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX3exX3fxXaxX35xX223xX33xX9xX2fxX2c5xX3exX9xX193xX60xXf0xXbxX9xXbxX2d9xX9xX45xX99xX3exX3fxXb2xX9xXbxX99xX35xX9xX33xXaxX47xXcxX9xXcxX47xX3exX3fxX9xX193xX240xXcxX9xX3exXaxX2c9xX33xX9xXe4xX22exX9xXbxXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xXe4xX22exX24xX9xX2cxXc6xX2cxX9xXbxXaxX35xX345xXbxX9xX23xX6d3xX9xX2fxX2c5xX3exX9xX193xX60xXf0xXbxX9xX19xX240xX26xX9xX2cxXaxX60xX26xX51xX3exX9xXdxX21bxX33xX9xXa7xXc6xX33xXb2xX9xXa7xX24xX23xX24xXbxX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX3exX3fxXaxX35xX223xX33xX9xXaxX24xX42axX2cxX9xX2cxXc6xX2cxX9xXaxX223xX9xXbxXaxX4bxX3exX3fxX9xX5fxX60xX2c5xX3exX9xXdx13153xX9xX2fxX2c5xX3exX9xX193xX60xXf0xXbxXb2xX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX2cxX99xX3exX3fxX12bxX9xX3bxXaxX3dxX3exX3fxX9xXe7xXa58xX9xXbxXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX2fxX31cxX9xXcxX96xX9xXaxX497xX18xX9xXe4xX22exX9xX19xX2bdxX3exX3fxX9xXaxX24xX47xXbxX9xX45xX99xX3exX3fxX9xX2cxXc6xX2cxX9xXbxXaxX35xX345xXbxX9xX23xX6d3xX9xX3exX22exX26xX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX28bxX18xX60xX9xX45xX497xXb2xX9xX2cxXaxX4edxX3exX3fxX9xX2fxX31cxX9xX26xXd7xX60xX9xX2cxX477xX60xX9xX2cxXaxX43xX9xX2fx15c07xX9xXaxX3dxX60xX9xX33xXaxX2c5xX35xX9xXbxXa7xX2c5xX9xXcxX99xXbxX9xX2fxX4bxX9xXbxX35xX51xX3exX9xXdxX34dxX3exX9xX45xXedxX9xXdxXf0xX26xX9xXdxX47xX35xX9xX5fxX60xX26xX51xX3exX9xXbxXa7xX60xX26xX9xX2cxX2c9xX33xX9xXe4xX22exX24xX9xXbxXaxX35xX345xXbxX9xX23xX6d3xX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXa7xX24xX3exX3fxXexX5xX35xX345xX33xX9xXbxXcaxX2cxX9xXdxX10exX35xX9xX19xX5bxX3exX3fxX9xXadxX17xX23xX9xX3fxX35xX2c5xX9xXcxX47xX24xX0xX1cxX2fxXbxXa7xX24xX3exX3fxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX80xX3edxX3exXaxX9xXbxXaxXdcxX2cxX9xX33xXaxX3f8xX9xX23xX35xX345xX3exX9xX3exXaxXf0xXbxX9xXaxX18xX26xX9xX45xX56xX10exX2cxX9xX2fxfc55xX9xX19xXcaxX3exX3fxX9xXdxX22exX9xXe4xX35xX223xX2cxX9xX45xXc6xX3exXaxX9xX2cxX21bxX33xX9xXbxXaxX88xX3exX3fxX9xXbxX35xX3exX9xX3exX3fxX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX3exX3fxX9xXbxXaxX88xX3exX3fxX9xX5fxX60xX18xX9xX2cxXc6xX2cxX9xXbxXa7xX18xX3exX3fxX9xXadxX17xX23xX9xX45xX69xX3exX3fxX9xX3exXaxX2c9xX33xX9xX3fxX35xX2c5xX9xXcxX47xX24xX12bxX9xX5xX35xX3exX9xXbxX42axX2cxX9xX3fxX1047xX35xX9xX45xX345xX3exX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xXbxXa7xX18xX3exX3fxX9xXbxXaxX88xX3exX3fxX9xXbxX35xX3exX9xXdxX2bdxX18xX9xX45xX2c5xX24xXb2xX9xXbxXaxX88xX3exX3fxX9xX23xXc6xX24xX9xX2cxXaxX4edxX2cxX9xXcxX2bdxX3exX3fxX9xX3exXaxX2c9xX3exX9xX5fxX60xX22exX9xX2cxXaxX24xX9xX3exX3fxX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX3exX3fxX9xXe4xX22exX9xX26xXd7xX60xX9xX2cxX477xX60xX9xXaxX23bxX9xX45xX69xX3exX3fxX9xX3exXaxX2c9xX33xX9xXbxXaxX88xX3exX3fxX9xXbxX35xX3exX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX2bdxX9xX45xX497xXb2xX9xXe7xXaxX88xX3exX3fxX9xX2cxXaxX8exX9xX45xXc6xX3exXaxX9xX2cxX21bxX33xX9xX45xX56xX10exX2cxX9xXbxXaxX88xX3exX3fxX9xXbxX35xX3exX9xX2cxXc6xX9xX3exXaxX240xX3exX9xX2cxX43xX18xX9xX3exX3fxX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX3exX3fxXb2xX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xXe7xXa58xX9xXbxXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX2cxXc3xX3exX9xX2cxX497xX9xXbxXaxXedxX9xX193xX240xXcxX9xX3exXaxX2c9xX33xX9xXe4xX22exX9xXcxX96xX9xXaxX497xX18xX9xXbxX2c9xX33xX9xXbxX35xX3exX9xX5fxX60xX18xX3exX9xXbxXa7xX23bxX3exX3fxX9xXe7xXaxX88xX3exX3fxX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xX2c5xX3exXaxX9xXaxX56x1459cxX3exX3fxX9xX45xX345xX3exX9xX2cxXc6xX9xX3exXaxX240xX3exX9xXcxX22exX9xXbxXaxX2c9xXcxX9xX2cxXaxX2fexX9xXdxX22exX9xX2cxX2c5xX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xXbxX26xX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3exXaxX2c9xX3exX9xX45xX6d3xX3exXaxX9xX2cxX43xX18xX9xX5xXa7xX17xX3exX19xX9xX2d2xX35xX2cxXa7xX24xXb2xX9xXcxX42axX2cxX9xX19xX5bxX9xXaxX477xX60xX9xXaxX345xXbxX9xX2cxXc6xX2cxX9xXcxX4bxX35xX9xX45xX17xX9xX19xX23bxX18xX9xX19xX56xX57xX3exX3fxX9xX3exXaxX56xX9xXaxX56xX34dxX3exX3fxX9xX45xX345xX3exX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xX2cxXc6xX9xX3exXaxX240xX3exX9xXaxX18xX26xX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xX3exX3fxXaxX35xX223xX33xX9xX2cxXcaxX9xXbxXaxXedxXb2xX9xXbxXaxX2d9xX2cxX9xXbxX345xX9xX33xXaxX477xX3exX9xXdxX34dxX3exX9xX23xX23bxX3exX9xXbxX99xX35xX9xX33xXaxX47xXcxX9xXbxXaxX88xX3exX3fxX9xXbxXaxX56xX57xX3exX3fxX9xX2fxX31cxX9xXbxXaxX2d9xX2cxX9xXaxX35xX223xX3exX9xX2cxXc6xX2cxX9xX2cxX60xX99xX2cxX9xXbxXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX19xX35xX223xX3exX9xXa7xX99xX3exX3fxX9xXe4xX22exX9xXe7xXaxX88xX3exX3fxX9xX2cxX497xX9xXcxXcaxX2cxX9xXbxX35xXd7xX60xX9xX2cxXcaxX9xXbxXaxXedxX12bxX9x10473xX35xX51xX60xX9xX3exX22exX26xX9xX2cxX497xX9xX3exX3fxXax16788xX18xX9xXdxX22exX9xXcxX23bxX35xX9xX3exX3fxX56xX57xX35xX9xX45xX51xX60xX9xX2cxX497xX9xX3exX3fxX60xX26xX9xX2cxX337xX9xXbxXa7xX11c7xX9xXbxXaxX22exX3exXaxX9xXcxXcaxX2cxX9xXbxX35xXd7xX60xX9xX2cxX43xX18xX9xXe7xXa58xX9xXbxXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX12bxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX193xX18xX3exXaxX3exXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX3exX3fxX31xX32xX6dxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX3exX3fxX31xX32xX171xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXa7xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXa7xX24xX3exX3fxXexX86xXaxX60xX26xX345xX3exX9xX2cxXc6xX24xX14fxX0xX1cxX2fxXbxXa7xX24xX3exX3fxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX204xX9xX12f0xX477xX60xX9xXbxX35xXd7xX3exXb2xX9xX3exX3fxX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX3exX3fxX9xXe7xXaxX88xX3exX3fxX9xX3exXd7xX3exX9xX45xX69xX3exX3fxX9xX5fxX60xXc6xX9xX3exXaxX35xX51xX60xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX345xXbxX9xXbxXa7xXd7xX3exX9xX33xXaxX56xX337xX3exX3fxX9xXbxX35xX223xX3exX9xXbxXa7xX60xX26xX51xX3exX9xXbxXaxX88xX3exX3fxX9xX193xX96xX9xXaxX99xX35xX12bxX9xX86xXaxX88xX3exX3fxX9xXdxX56xX60xX9xXbxXa7xX3dxX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xXaxX3edxX3exXaxX9xX2c5xX3exXaxXb2xX9xX45xX24xX47xX3exX9xX2cxXdxX35xX33xX9xXcxX18xX3exX3fxX9xX26xX345xX60xX9xXbxX4bxX9xX23xX2fexX9xXcxX2c9xXbxX9xXbxXa7xX24xX3exX3fxX9xX2cxXc6xX2cxX9xXbxXaxX35xX345xXbxX9xX23xX6d3xX9xXaxX24xX42axX2cxX9xX3exXd7xX3exX9xXdxX56xX60xX9xXbxXa7xX3dxX9xX23xX2f6xX3exX3fxX9xX2cxXc6xX2cxX9xX19xX6d3xX2cxXaxX9xXe4xXcaxX9xXbxXa7xX2d9xX2cxX9xXbxX60xX26xX345xX3exX9xX45xXedxX9xX3fxX35xX3dxX9xX18xX3exX9xXbxX24xX22exX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX2c5xX3exX9xXbxXaxX240xX3exX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX204xX9xX3bxX3fxX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX3exX3fxX9xX3exXd7xX3exX9xX2fxX1047xX9xX19xXcaxX3exX3fxX9xXcxX2c9xXbxX9xXe7xXaxXadexX60xX9xXcxX47xX3exXaxX9xXe4xX22exX9xX2cxXc6xX2cxX9xX33xXaxX477xX3exX9xXcxX51xXcxX9xX23xX2c5xX24xX9xXcxX2c9xXbxX9xX45xXc6xX3exX3fxX9xXbxX35xX3exX9xX2cxX2c9xX26xX9xX45xXedxX9xX23xX2c5xX24xX9xXe4xX223xX9xXbxXf0xXbxX9xX2cxX2c5xX9xXbxXaxX35xX345xXbxX9xX23xX6d3xX9xXe4xX22exX9xXbxX22exX35xX9xXe7xXaxX24xX2c5xX3exX9xX2cxX43xX18xX9xXcxX3edxX3exXaxX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX204xX9xX5xXa7xX24xX3exX3fxX9xXbxXa7xX56xX57xX3exX3fxX9xXaxX10exX33xX9xXbxXaxX35xX345xXbxX9xX23xX6d3xX9xX45xX96xX9xX23xX6d3xX9xXcxX96xX9xXaxX497xX18xX9xXe4xX22exX9xXbxX4bxX3exX3fxX9xXbxX35xX51xX3exXb2xX9xX3exX3fxX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX3exX3fxX9xX3exXd7xX3exX9xXbxX8exX3exXaxX9xXbxXc6xX24xX9xX193xX1047xX9xXdxXefexX9xXe4xX22exX9xX23xXc6xX24xX9xX3exX3fxX18xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXc6xX2cxX9xX2cxX337xX9xX5fxX60xX18xX3exX9xX2cxX497xX9xXbxXaxXadexXcxX9xX5fxX60xX26xX51xX3exXb2xX9xXbxX2bdxX9xX2cxXaxX4bxX35xX9xXaxX10exX33xX9xXbxXc6xX2cxX9xXe4xX34dxX35xX9xXe7xXa58xX9xXbxXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xX45xXedxX9xX23xX2c5xX24xX9xXe4xX223xX9xX2cxXaxX2fexX3exXaxX9xX23xX2c5xX3exX9xXbxXaxX240xX3exX9xXcxX3edxX3exXaxX12bxX9xX3bxX345xX60xX9xXbxXa7xX11c7xX9xXbxXaxX22exX3exXaxX9xXcxXcaxX2cxX9xXbxX35xXd7xX60xX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xXe7xX2fexX2cxXaxX9xXe4xX22exX9xX5fxX60xXf0xX26xX9xXa7xX4bxX35xX9xXbxXa7xXd7xX3exX9xXcxX47xX3exX3fxX9xX23xX11c7xX35xX9xX2cxXc6xX2cxX9xXe7xXa58xX9xXbxXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxXb2xX9xX3exX3fxX56xX57xX35xX9xX19xX5bxX3exX3fxX9xX3exXd7xX3exX9xXbxX3edxXcxX9xX2fxX2d9xX9xXaxX2e5xX9xXbxXa7xX10exX9xXbxX2bdxX9xX3exXaxX240xX3exX9xXe4xX35xXd7xX3exX9xXbxXa7xX18xX3exX3fxX9xXcxX47xX3exX3fxX9xX193xX96xX9xXaxX99xX35xX9xX45xX497xX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX19xX26xX32xXexX204xX9xX4xXc6xX2cxX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xX3exX3fxXaxX35xX223xX33xX9xX3exXd7xX3exX9xXaxX56xX34dxX3exX3fxX9xX19x117a2xX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXc6xX3exX9xX23xX99xX9xXe4xX22exX9xX3exXaxX240xX3exX9xXe4xX35xXd7xX3exX9xXbxXa7xX24xX3exX3fxX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xXbxX26xX9xXe4xX51xX9xX2cxXc6xX2cxXaxX9xX3exXaxX2c9xX3exX9xXa7xX18xX9xX3exXaxX3dxX3exX3fxX9xXaxX3edxX3exXaxX9xXbxXaxXdcxX2cxX9xXbxXf0xX3exX9xX2cxX88xX3exX3fxX9xXbxXa7xX2d9xX2cxX9xXbxX60xX26xX345xX3exX9xX2cxX43xX18xX9xXbxX35xX3exX9xXbxX42axX2cxX12bxX9xX2xX24xX18xX3exXaxX9xX3exX3fxXaxX35xX223xX33xX9xX3exXd7xX3exX9xXbxXa7xX18xX3exX3fxX9xX23xX6d3xX9xX2fxX31cxX9xX2cxXc6xX2cxX9xXe7xXd7xX3exXaxX9xXbxXaxX88xX3exX3fxX9xXbxX35xX3exX9xXdxX35xXd7xX3exX9xXdxX47xX2cxX9xXe4xX22exX9xXdxXd7xX3exX9xXe7xX345xX9xXaxX24xX47xX2cxXaxX9xX3fxX35xX18xX24xX9xX19xX6d3xX2cxXaxX9xXbxX22exX35xX9xX2cxXaxX2fexX3exXaxX9xX60xX26xX9xXbxX2fexX3exX9xXbxXa7xX24xX3exX3fxX9xXbxXa7xX56xX57xX3exX3fxX9xXaxX10exX33xX9xX3exXaxX240xX3exX9xXe4xX35xXd7xX3exX9xXe7xXaxX88xX3exX3fxX9xX2cxX497xX9xX2fx161b0xX3exX9xXbxX22exX35xX9xXe7xXaxX24xX2c5xX3exX12bxX9xX5xX35xX345xX33xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX45xX497xXb2xX9xXe4xX35xX223xX2cxX9xXbxXa7xX35xXedxX3exX9xXe7xXaxX18xX35xX9xX2cxXc6xX2cxX9xX3fxX35xX2c5xX35xX9xX33xXaxXc6xX33xX9xX23xX2c5xX24xX9xXcxX2c9xXbxX9xXdxX22exX9xX45xX35xX51xX60xX9xX2cxX2d9xX2cxX9xXe7xX3edxX9xX2cxX477xX3exX9xXbxXaxX35xX345xXbxXb2xX9xX3exXaxXf0xXbxX9xXdxX22exX9xXbxXa7xX24xX3exX3fxX9xXaxX223xX9xXbxXaxX4bxX3exX3fxX9xXcxX47xX3exX3fxX9xX3exX99xX35xX9xX23xX99xX12bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXa7xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX28bxX24xX60xXa7xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX60xX3f8xX35xX9xXbxXa7xXa58xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe