Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình quân nhân có con bị bệnh hiểm nghèo
(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh vừa đến thăm và trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình Trung úy Nguyễn Khắc Hưởng - Nhân viên báo vụ, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động (BĐBP Hà Tĩnh) để chữa bệnh hiểm nghèo cho con gái.
c58exd4f6x1166bxf07axec15x1127axde24xeb93x13bc5xX7x113c8xd35fxf0f8xe730x1465ax108adxX5x12291xXax10c95x1157exXdx141bcx1334dxX3xXbxX1x150ffxX16x131abxX3xd75fxeb7dxX3xXcx12324xX16xX1xX3xX1x10967xX3xXex13731x14891xX3xe8e2x13807xX3xXexX2axXdx12260x12782xX3x143cex137f6xX16xX1cxX3xX4xX1xf985xX3xX1cxXdxX6xX3xX36x149bdxX16xX1xX3x10eadxX34x12868xX16xX3xX16xX1xX4axX16xX3xX4x10de0xX3xX4xX3dxX16xX3x14312x1534axX3xX59xX33xX16xX1xX3xX1xXdxffc1xcb60xX3xX16xX1cxX1x13e6axX3dxX0xe5e6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6xc8d0xXaxX12xe67exe107xX16xX1xX3xX36x1517axX3dxX3xX13x127b5xX3x10387xX1x112b5xX3xX1xX34xe0afxX3xX13xfd87xX13xefc4xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3x109fex11211xX6xX3xX36xef36xX16xX3xXexX1x1533axX64xX3xXa2xX1fxX3xXexX2axX6xX3dxX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX4xX1xX3dxX3xX1cxXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xXcxX2axX34xX16xX1cxX3x13a5axX93xX3x12232xX1cxX34xX93x11c97xX16xX3xca77xX1xfe55xX4xX3xX1ex13377x107f7xX16xX1cxX3x102bbxX3xXe2xX1xX4axX16xX3xXa2xXdxX15xX16xX3xX59x11f56xX3dxX3xXa2x15272x126fexX3xXcxXdxX63xX34xX3xX36xX3dxX1fxX16xX3xX1xX34x11322xX16xX3xX5xX34xX93xX33xX16xX3xX4x146a9xX3xX36xX8bxX16xX1cxX3x121eaxX13xX96xX13xX98xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1x11583xX3xX36xX63xX3xX4xX1x14c75xX6xX3xX59xX33xX16xX1xX3xX1xXdxX63xX64xX3xX16xX1cxX1xX69xX3dxX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX3dxX16xX3xX1cxX101xXdx11e26xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3dxX7exX93xXaxX12xX0xXdxX64xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX16xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxe8eexXdxX7exXexX1x128f1xX3xcd6exX2xX2dxXbx143bdx10bbbxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX18exX3xeeaexX2xX2exXbxX194xX195xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18exX6cxX6cxXdxX157xX59xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX157xXa2xX16xX6cxX16xX10xX189xX7xX6cx13703xX2exX19fxX2xX6cx10382xX190xX7exX190xX2xX2exX2dxX2exX19fxX2xXex10daex14b73xX19fxX1d7xX1d7xX5xX2exX157xf870xXbxX1cxfd60xX2axX9xX190x10bdfxX1e6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX4xX1xX3dxX3xX1cxXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xX48xX34xX4axX16xX3xX16xX1xX4axX16xX3xX4xX53xX3xX4xX3dxX16xX3xX59xX5axX3xX59xX33xX16xX1xX3xX1xXdxX63xX64xX3xX16xX1cxX1xX69xX3dxXaxX3xX189xXdxX7exXexX1xX9xXaxX190xX2xX2dxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX19fxX2xX2exXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX3dxX16xXaxX12xX81xX82xX16xX1xX3xX36xX87xX3dxX3xX13xX96xX13xX98xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3xXexX2axX6xX3dxX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX4xX1xX3dxX3xX1cxXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xXcxX2axX34xX16xX1cxX3xXdfxX93xX3xXe2xX1cxX34xX93xXe6xX16xX3xXe9xX1xXebxX4xX3xX1exXefxXf0xX16xX1cxX157xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3dxX7exX93xXaxX12xXcxX2axX34xX16xX1cxX3xXdfxX93xX3xXe2xX1cxX34xX93xXe6xX16xX3xXe9xX1xXebxX4xX3xX1exXefxXf0xX16xX1cxX3xX4xX53xX3xX4xX3dxX16xX3xX1cxX101xXdxX3xX5xX1fxX3xXe2xX1cxX34xX93xXe6xX16xX3xea53xXdxX33xX34xX3xX81xXdxX16xX1xX3xX125xf41axXe2xX3xX1c7xX2exX1c7xX2exX132xX3xX59xX33xX16xX1xX3xX59xX5axX3xX59xX33xX16xX1xX3xX34xX3xX101xX4xX3xXex14af2xX16xX1xX3xX324xX6xX2axX4xX3dxX64xX6xX3xXf0xX3xXexX2axX3dxX16xX1cxX3xX5xXefxff7cxXdxX3xXa2xX1fxX3xX4xX1x129e4xX16xX1cxX3xXex1014dxXexX3xXexXdxX64xX3xX59x13806xX64xX3xX7xXdxX16xX1xX106xX3xX1xXdxX33xX16xX3xX36xX6xX16xX1cxX3xX16xe63dxX64xX3xX36xXdx1332axX34xX3xXexX2axX5axX3xXexX87xXdxX3xXe9xX1xX3dxX6xX3xX34xX16xX1cxX3xX59xXdxXa7xX34xX3xX125xXcxX2axX34xX16xX1cxX3xXexX4axX64xX3xX34xX16xX1cxX3xXexX1xXefxX3xXf4xX3xX13xX33xX16xX1xX3xXa2xXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX3xXexX2axX34xX16xX1cxX3xXefxX11exX16xX1cxX132xX3xX36xXefxX2bxX4xX3xX1xX11exX16xX3xX1d8xX3xXexX1xX101xX16xX1cxX106xX3xX1cxXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xX36xX82xX3xXexXdxX15xX34xX3xXexe7caxX16xX106xX3xXa2xX6xX93xX3xX64xXefxX2bxX16xX3xX1xX1fxX16xX1cxX3xXexX2axXacxX64xX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX36xX63xX3xX4xX1xX139xX6xX3xX59xX33xX16xX1xX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX1xX101xX34xX106xX3x11b2fxXdxX16xX1xX3xXexXa7xX3xX429xXdxX33xXexX3xX48xX34xX33xX3xX16xX1xXefxX16xX1cxX3xX59xX33xX16xX1xX3xXexX44xX16xX1xX3xX4xe770xX6xX3xX4xX1xX101xX34xX3xX16xX1cxX1fxX93xX3xX4xX1fxX16xX1cxX3xX16x1480axX16xX1cxX106xX3xX429xX1xd1c0xX16xX1cxX3xX4xX53xX3xX4xX53xX3xXexXdxXa7xX16xX3xXexX2axXdxX63xX16xX157xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3dxX7exX93xXaxX12xf1e6xX16xX1xX3xX1exXefxXf0xX16xX1cxX3xX4xefaaxX16xX1cxX3xX5xX1fxX3xXexX2axX105xX3xX4xX8bxXexX3xX4xX1xX340xX16xX1xX3xX4xX44bxX6xX3xX4x14ec9xX3xX1cxXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xX1cxX37xX64xX3xX1ccxX3xX16xX1cxXefx105f9xXdxX106xX3xX1xX3dxX1fxX16xX3xX4xX4b4xX16xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xX1xXa7xXexX3xX7xX35exX4xX3xX429xX1xX53xX3xX429xX1xXacxX16xX157xX3xX13xX3f0xX3xX64x1396dxX3xX1cxXdxX1fxX3xX93xXa7xX34xX106xX3xX59xX33xX16xX1xX3xXexX363xXexX3xX1xXdxX63xX64xX3xX16xX1cxX1xX69xX3dxX106xX3xX429xX1xX465xX16xX1cxX3xX4xX53xX3xXexX1xX34xX3xX16xX1xX363xXbxX106xX3xXa2xX2bxX3xX5xX1fxX64xX3xX1xX2bxXbxX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX1xXdxX33xX16xX3xX36xX82xX3xX16xX1cxX1xX8fxX3xXa2xXdxX33xX4xX3xX7xX6xX34xX3xX429xX1xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xXdxX33xX16xX3xX36xX6xX16xX1cxX3xX4xX1xXacxX64xX3xX4xX3dxX16xX3xX59xX5axX3xX59xX33xX16xX1xX157xX3xX1d8xX3xX10xX64xX3xX4xX44bxX6xX3xX6xX16xX1xX3xX1exXefxXf0xX16xX1cxX3xX4xX53xX3xX2xX3xX10xX64xX3xX1cxX101xXdxX3xX1xXdxX33xX16xX3xX36xX6xX16xX1cxX3xX1x13035xX4xX3xX16xXacxX64xX3xX4xX34xX3f0xXdxX3xXexX87xXdxX3xX1exX59dxX4xX3xXa2xXdxX33xX16xX3xXe2xX465xX16xX1cxX3xXe2xX1cxX1xXdxX33xXbxX3xX1exX1fxX3xXe2xX8bxXdxX3xX64xXebxX4xX3xX59xX33xX16xX1xX3xX1xXdxX63xX64xX3xX16xX1cxX1xX69xX3dxX157xX3xXcxX114xXexX3xX4xX4b4xX3xX64xX59dxXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX3dxX87xXexX106xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX15xX34xX3xX4xX44bxX6xX3xX1cxXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xX36xX384xX34xX3xXexX2axX3dxX16xX1cxX3xX4xX1xX4c8xX3xXa2xX1fxX3dxX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX5xXefxX11exX16xX1cxX3xX340xXexX3x1045fxXdxX3xX4xX44bxX6xX3xX6xX16xX1xX3xX1exXefxXf0xX16xX1cxX157xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3dxX7exX93xXaxX12xX0xXdxX64xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX16xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX189xXdxX7exXexX1xX18exX3xX190xX2xX2dxXbxX194xX195xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX18exX3xX1d7xX1d7xX1ccxXbxX194xX195xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18exX6cxX6cxXdxX157xX59xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX157xXa2xX16xX6cxX16xX10xX189xX7xX6cxX1c7xX2exX19fxX2xX6cxX1ccxX190xX7exX190xX2xX2exX2dxX2xX2dxX1d7xXexX1d8xX190xX1ccxX1d8xX1ccxX5xX2exX157xX1dfxXbxX1cxX1e2xX2axX9xX19fxX1d8xX190xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX4xX1xX3dxX3xX1cxXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xX48xX34xX4axX16xX3xX16xX1xX4axX16xX3xX4xX53xX3xX4xX3dxX16xX3xX59xX5axX3xX59xX33xX16xX1xX3xX1xXdxX63xX64xX3xX16xX1cxX1xX69xX3dxXaxX3xX189xXdxX7exXexX1xX9xXaxX190xX2xX2dxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX1d7xX1d7xX1ccxXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX3dxX16xXaxX12xX8dxX1xX101xX34xX3xXe2xX1cxX34xX93xXe6xX16xX3xX319xXdxX33xX34xX3xX81xXdxX16xX1xX3xX1xXdxX33xX16xX3xX36xX6xX16xX1cxX3xX36xXdxX384xX34xX3xXexX2axX5axX3xXexX87xXdxX3xXcxX2axX34xX16xX1cxX3xXexX4axX64xX3xX34xX16xX1cxX3xXexX1xXefxX3xXf4xX3xX13xX33xX16xX1xX3xXa2xXdxX33xX16xX3xX16xX1xXdxX3xXcxX2axX34xX16xX1cxX3xXefxX11exX16xX1cxX157xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3dxX7exX93xXaxX12xX1exX3dxX1fxX16xX3xX4xX4b4xX16xX1xX3xX4xX44bxX6xX3xXexX2axX34xX16xX1cxX3xXdfxX93xX3xXe2xX1cxX34xX93xXe6xX16xX3xXe9xX1xXebxX4xX3xX1exXefxXf0xX16xX1cxX3xX1xXdxX33xX16xX3xX36xX6xX16xX1cxX3xX1xXa7xXexX3xX7xX35exX4xX3xX429xX1xX53xX3xX429xX1xXacxX16xX106xX3xX2axX114xXexX3xX4x101c5xX16xX3xX7x11985xX3xX7x11613xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX44bxX6xX3xX4xX101xX4xX3xXexX114xX64xX3xX5xX1axX16xX1cxX3xX1xX4b4xX3dxX3xXexX4axX64xX157xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3dxX7exX93xXaxX12x12567xX59dxXdxX3xX7xX81cxX3xX1cxXdxXdfxXbxX3xX36xX356xX3xX4xX1xX101xX34xX3xXe2xX1cxX34xX93xXe6xX16xX3xX319xXdxX33xX34xX3xX81xXdxX16xX1xX3xX194xXdxX16xX3xX1cxfc14xXdxX3xX36xXa7xX16xX3xX59xX3f0xX3xX36xX81fxX3xX4xX1xX101xX34xX3xXcxX2axX34xX16xX1cxX3xXdfxX93xX3xXe2xX1cxX34xX93xXe6xX16xX3xXe9xX1xXebxX4xX3xX1exXefxXf0xX16xX1cxX157xX3xX324xX3f0xX3xXexX1fxXdxX3xX429xX1xX3dxX4b4xX16xX18exX3xX2exX1ccxX190xX2exX2xX2exX2xX2xX190xX1d7xX2exX2exX1d7xX106xX3xXe2xX1cxX4axX16xX3xX1xX1fxX16xX1cxX3xX854xX13xX3xX48xX34xX4axX16xX3xX36xX8bxXdxX157xX3xX324xX3f0xX3xX36xXdxX33xX16xX3xXexX1xX3dxX87xXdxX18exX3xX2exX1ccxX1e6xX19fxX1c7xX1d7xX2xX1d7xX1d7xX1ccxX3xXa2xX1fxX3xX2exX1ccxX190xX1e6xX1e6xX1ccxX1d8xX1d8xX1d7xX1d7xX157xX0xX6cxXbxX12xX0xX7exXdxXa2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7exX2axX10xX5xX6xXexX10xX7exXaxX12xX0xX7xXexX2axX3dxX16xX1cxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX48xX34xX6xX16xX18exX0xX6cxX7xXexX2axX3dxX16xX1cxX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf4xXexX1xX34xX64xX59xXf4xX6xX16xX7exXf4xX7xX6xXbxX3dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1c7xX1e6xX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX36xXa7xX16xX3xXa2xfa5fxXdxX3xX1cxXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xX59xX3f0xX3xX59xX5axX3xXexX6xXdxX3xX16xX87xX16xX3xX16xX1cxX34xX93xX3xX4xX11exX3xX7xX3f0xX16xX1cxX3xXexX1xX81cxX4xX3xXa2xX363xXexXaxX3xX1xX2axX10xdfe1xX9xXaxX6cxX16xX1xXdxXbxXf4xX4xX6xX34xXf4xX93xX10xX34xXf4xXexX1xX34xX3dxX16xX1cxX6cxX1c7xX1e6xXf4xXexX2axXdxX10xX34xXf4xX7exX3dxX16xX1cxXf4xX7exX10xX16xXf4xXa2xX3dxXdxXf4xX1cxXdxX6xXf4xX7exXdxX16xX1xXf4xX59xX3dxXf4xX59xXdxXf4xXexX6xXdxXf4xX16xX6xX16xXf4xX16xX1cxX34xX93xXf4xX4xX3dxXf4xX7xX3dxX16xX1cxXf4xXexX1xX34xX4xXf4xXa2xX6xXexX6cxX2xX1ccxX190xX1e6xX1d7xX2exX157xX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX1cxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX6cxX64xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xX1c7xX2exX6cxX16xX10xX189xX7xX6cxX1c7xX2exX1d8xX1c7xX6cxX1ccxX1c7xX7exX2xX2xX1ccxX1d8xX2dxX1c7xX2dxXexX1ccxX2exX190xX2dxX2xX5xX2exX157xX1dfxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX4xX1xX3dxX3xX1cxXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xX48xX34xX4axX16xX3xX16xX1xX4axX16xX3xX4xX53xX3xX4xX3dxX16xX3xX59xX5axX3xX59xX33xX16xX1xX3xX1xXdxX63xX64xX3xX16xX1cxX1xX69xX3dxXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxXa2xX12xX0xX7xXexX2axX3dxX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1c7xX1e6xX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX36xXa7xX16xX3xXa2xX983xXdxX3xX1cxXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xX59xX3f0xX3xX59xX5axX3xXexX6xXdxX3xX16xX87xX16xX3xX16xX1cxX34xX93xX3xX4xX11exX3xX7xX3f0xX16xX1cxX3xXexX1xX81cxX4xX3xXa2xX363xXexXaxX3xX1xX2axX10xX9b7xX9xXaxX6cxX16xX1xXdxXbxXf4xX4xX6xX34xXf4xX93xX10xX34xXf4xXexX1xX34xX3dxX16xX1cxX6cxX1c7xX1e6xXf4xXexX2axXdxX10xX34xXf4xX7exX3dxX16xX1cxXf4xX7exX10xX16xXf4xXa2xX3dxXdxXf4xX1cxXdxX6xXf4xX7exXdxX16xX1xXf4xX59xX3dxXf4xX59xXdxXf4xXexX6xXdxXf4xX16xX6xX16xXf4xX16xX1cxX34xX93xXf4xX4xX3dxXf4xX7xX3dxX16xX1cxXf4xXexX1xX34xX4xXf4xXa2xX6xXexX6cxX2xX1ccxX190xX1e6xX1d7xX2exX157xX1xXexX64xXaxX12xX1c7xX1e6xX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX36xXa7xX16xX3xXa2xX983xXdxX3xX1cxXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xX59xX3f0xX3xX59xX5axX3xXexX6xXdxX3xX16xX87xX16xX3xX16xX1cxX34xX93xX3xX4xX11exX3xX7xX3f0xX16xX1cxX3xXexX1xX81cxX4xX3xXa2xX363xXexX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX2axX3dxX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12x14094xXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xX6xX16xX1xX3xX319xX6xX16xX1xX3xXf4xX3xX4xX1xX5axX3xX81xXdxX15xX16xX3xX125xXexX1xX465xX16xX3xX319xXefxX11exX16xX1cxX3xX98xX1xX1axX16xX1cxX106xX3xX194xX82xX3xdf5exX34xX4axX16xX3xX1exX4b4xXdxX106xX3xXe2xX1cxX1xXdxX3xXc11xX34xX4axX16xX3xXf4xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX132xX3xXa2xXa3xX6xX3xX16xX1xX363xX16xX3xX36xXefxX2bxX4xX3xX7xX3f0xX3xXexXdxX384xX16xX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX1c7xX1e6xX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xXexXa3xX3xX4xX101xX4xX3xX16xX1xX1fxX3xX1xX4b4xX3dxX3xXexX4axX64xX157xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXa2xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX27xX3xXexX2axX2bxX3xX1d8xX2exX2exX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX4xX1xX3dxX3xX16xX1cxXefxX4c8xXdxX3xX7exX4axX16xX3xX4xX53xX3xX1xX3dxX1fxX16xX3xX4xX4b4xX16xX1xX3xX429xX1xX53xX3xX429xX1xXacxX16xX3xXf0xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xXaxX3xX1xX2axX10xX9b7xX9xXaxX6cxX16xX1xXdxXbxXf4xX4xX6xX34xXf4xX93xX10xX34xXf4xXexX1xX34xX3dxX16xX1cxX6cxX1xX3dxXf4xXexX2axX3dxXf4xX1d8xX2exX2exXf4xXexX2axXdxX10xX34xXf4xX7exX3dxX16xX1cxXf4xX4xX1xX3dxXf4xX16xX1cxX34xX3dxXdxXf4xX7exX6xX16xXf4xX4xX3dxXf4xX1xX3dxX6xX16xXf4xX4xX6xX16xX1xXf4xX429xX1xX3dxXf4xX429xX1xX6xX16xXf4xX3dxXf4xX1xX6xXf4xXexXdxX16xX1xX6cxX2xX1ccxX1c7xX2exX2exX2exX157xX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX1cxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX6cxX64xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xX1c7xX2exX6cxX16xX10xX189xX7xX6cxX1c7xX2exX2xX1ccxX6cxX2xX19fxX19fxX7exX1c7xX2xX2dxX2dxX2exX1c7xX190xXexX1d7xX1e6xX19fxX2dxX1c7xX5xX2exX157xX1dfxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX4xX1xX3dxX3xX1cxXdxX6xX3xX36xX44xX16xX1xX3xX48xX34xX4axX16xX3xX16xX1xX4axX16xX3xX4xX53xX3xX4xX3dxX16xX3xX59xX5axX3xX59xX33xX16xX1xX3xX1xXdxX63xX64xX3xX16xX1cxX1xX69xX3dxXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxXa2xX12xX0xX7xXexX2axX3dxX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX27xX3xXexX2axX2bxX3xX1d8xX2exX2exX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX4xX1xX3dxX3xX16xX1cxXefxX4c8xXdxX3xX7exX4axX16xX3xX4xX53xX3xX1xX3dxX1fxX16xX3xX4xX4b4xX16xX1xX3xX429xX1xX53xX3xX429xX1xXacxX16xX3xXf0xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xXaxX3xX1xX2axX10xX9b7xX9xXaxX6cxX16xX1xXdxXbxXf4xX4xX6xX34xXf4xX93xX10xX34xXf4xXexX1xX34xX3dxX16xX1cxX6cxX1xX3dxXf4xXexX2axX3dxXf4xX1d8xX2exX2exXf4xXexX2axXdxX10xX34xXf4xX7exX3dxX16xX1cxXf4xX4xX1xX3dxXf4xX16xX1cxX34xX3dxXdxXf4xX7exX6xX16xXf4xX4xX3dxXf4xX1xX3dxX6xX16xXf4xX4xX6xX16xX1xXf4xX429xX1xX3dxXf4xX429xX1xX6xX16xXf4xX3dxXf4xX1xX6xXf4xXexXdxX16xX1xX6cxX2xX1ccxX1c7xX2exX2exX2exX157xX1xXexX64xXaxX12xX1exX27xX3xXexX2axX2bxX3xX1d8xX2exX2exX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX4xX1xX3dxX3xX16xX1cxXefxX4c8xXdxX3xX7exX4axX16xX3xX4xX53xX3xX1xX3dxX1fxX16xX3xX4xX4b4xX16xX1xX3xX429xX1xX53xX3xX429xX1xXacxX16xX3xXf0xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX2axX3dxX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xX8dxX1xXefxX11exX16xX1cxX3xXexX2axX44xX16xX1xX3xXaxX8dxde62xX16xX1cxX3xXexX34xfd3axXdxX3xXexX2axX81fxX3xX4xX1xX3f0xX16xX1cxX3xX7exX5axX4xX1xX3xX8dxX3dxXa2xXdxX7exXf4xX2xX1ccxcf19xX3xX36xX82xX3xX1xX34xX93xX3xX36xX8bxX16xX1cxX3xX2xX2dxX157xX2exX2exX2exX3xX429xX1xX36bxX34xX3xXexX2axX6xX16xX1cxX3xXexX2axX6xX3dxX3xXexX45exX16xX1cxX3xX5xX81cxX4xX3xX5xXefxX2bxX16xX1cxX3xXexXdxX15xX16xX3xXbxX1xX3dxX16xX1cxX3xX4xX1xX3f0xX16xX1cxX3xX7exX5axX4xX1xX3xXa2xX1fxX3xX1d8xX2exX2exX3xXexX2axXdxX33xX34xX3xX36xX37xX16xX1cxX3xX1xX27xX3xXexX2axX2bxX3xX16xX1cxXefxX4c8xXdxX3xX7exX4axX16xX3xX4xX53xX3xX1xX3dxX1fxX16xX3xX4xX4b4xX16xX1xX3xX429xX1xX53xX3xX429xX1xXacxX16xX3xXf0xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX157xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXa2xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX6cxX34xX5xX12xX0xX7exXdxXa2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2axXaxX12xX0xX6cxX7exXdxXa2xX12xX0xX6cxX7exXdxXa2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48fxX34xXexX1xX3dxX2axXaxX12xX854xXdxX16xX1xX3xXcxX3dxX1fxX16xX0xX6cxXbxX12
Minh Toàn