Bạn là ai trong 6 kiểu người dùng smartphone này?
Có rất nhiều kiểu người dùng mạng xã hội, và cũng có không ít kiểu người sử dụng smartphone. Bạn là ai trong 6 kiểu người dùng này? Hãy theo dõi để xem có bản thân mình trong đó không nhé.
5e86x9f62x90e4xc743x80eexaebex94c8xb94bxb21fxX7xd86fx98d9xd9e3x6003x7286xb98cxX5xd78fxXax8495x6c86xafedxd064xX3xX5xe33exX3xX6xXdxX3xXex6fbaxb2a2xX15x9d4exX3xc7a8xX3xa89dxXdxb738xa893xX3xX15xX21x75e4x95e0xXdxX3x636exb7a4xX15xX21xX3xX7xb2a5xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xX3xX15xX18xb286xb331xX0xbffbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb174xX10xX6xX30xXaxX12xaa82x6df9xX3xX1exa8cexXexX3xX15xX1xXdxb43bxX28xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX15xX21xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX15xX21xX3xX36xX14xX15xX21xX3x7c46x6e75xX3xX1xe278xXdx9d58xX3xb445xX18xX3xX4x7c45xX15xX21xX3xX4xX5bxX3xX25xX1xd0ecxX15xX21xX3x7159xXexX3xX25xXdxX27xX28xX3xX15xX21xX2cxX2dxXdxX3xX7xde67xX3xX30xab20xX15xX21xX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xc1d5xX3xX13xX14xX15xX3xX5xX18xX3xX6xXdxX3xXexX1exX1fxX15xX21xX3xX23xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX15xX21xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX15xX21xX3xX15xX18xX42xX43xX3xX54xX7dxX42xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX30xcd99xXdxX3x67bcxX27xX3xX7cxX10xX36xX3xX4xX5bxX3xc76fx9063xX15xX3xXexX1x86dbxX15xX3xX36x995axX15xX1xX3xXexX1exX1fxX15xX21xX3xXebxX5bxX3xX25xX1xX91xX15xX21xX3xX15xX1xc7daxXb5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXdxX36xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxdd1cxX45xX45xXdxXb5xXf5xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb5xX84xX15xX45xX15xX10xde36xX7xX45xX2xca17x67f6xa5f2xX45xX2xc3cfxX153xX30xX23xX2xX152xX156xb91axX15dxX23xXexX151xX156xX15dxX151xX5xX156xXb5xb752xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXf5xX6xX15xX3xX5xX6xX3xX6xXdxX3xXexX1exX1fxX15xX21xX3xX23xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX15xX21xX28xX1fxXdxX3xX30xX28xX15xX21xX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xX3xX15xX6xX42xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXf5xX12xX2xXb5xX3xac54xX21xX2cxX2dxXdxX3xX5xX28xX91xX15xX3xX4xX5bxX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xX3xX36x8554xXdxX3xX15xX1xX5exXexX0xX45xXf5xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXdxX36xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX45xX45xXdxXb5xXf5xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb5xX84xX15xX45xX15xX10xX14dxX7xX45xX2xX151xX152xX153xX45xX2xX156xX153xX30xX23xX2xX152xX156xX15dxX15dxX23xXex8034xaa7dxX151xX151xX5xX2xXb5xX168xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXf5xX6xX15xX3xX5xX6xX3xX6xXdxX3xXexX1exX1fxX15xX21xX3xX23xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX15xX21xX28xX1fxXdxX3xX30xX28xX15xX21xX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xX3xX15xX6xX42xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX1c1xX1x6ebdxX15xX21xX3xX15xX21xX2cxX2dxXdxX3xX15xX18xX42xX3xX5xX28xX91xX15xX3xXebxX2cx6514xX4xX3xXexX1exX6xX15xX21xX3xXf5xb782xX3xX15xX1xX28dxX15xX21xX3xX4xX91xX15xX21xX3xX15xX21xX1xd68bxX3xX36xX1dbxXdxX3xX15xX1xX5exXexX3xXexX1ex76f9xX15xX3xXexX1x955exX3xX21xXdxX1dbxXdxXb5xX3xX5axcf39xX3xX36xcee1xXdxX3xX5xe764xX15xX3xX4xb35cxX4xX3xX1xX7dxX15xX21xX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xX3xX15xX18xX1fxX3xX1exX6xX3xX36x98f3xXexX3xXexX1xXffxX3xX4xX1xaa07xX3xX84xX18xXdxX3xX15xX21xX18xX42xX3xX7xX6xX28xX3xX5xX18xX3xX1xc43bxX3xXebxX7dxX3xX4xX5bxX3xXexX1exX2c9xX15xX3xXexX6xX42xXb5xX3xbb96xXfbxX42xX3xX5xX18xX3xX15xX1xX28dxX15xX21xX3xX15xX21xX2cxX2dxXdxX3xX36xX18xX3xXf5xX14xX15xX3xX4xX2dexX15xX3xX5xXdxX2c9xX15xX3xX1xX2bcxX3xX25xX1xXdxX3xX36xX28xa9f8xX15xX3xXexX2cxX3xX84xX5exX15xX3xX15xXfbxX15xX21xX3xX4xX5exXbxX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xXb5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXf5xX12xX153xXb5xX3xX1c1xX21xX2cxX2dxXdxX3xX5xX28xX91xX15xX3xXf5xcae6xX15xX3xX1exX80xX15xX0xX45xXf5xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXdxX36xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX45xX45xXdxXb5xXf5xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb5xX84xX15xX45xX15xX10xX14dxX7xX45xX2xX151xX152xX153xX45xX2xX156xX153xX30xX23xX2xX152xX156xX15dxX15dxX23xXexX23xX153xX232xX232xX5xX153xXb5xX168xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXf5xX6xX15xX3xX5xX6xX3xX6xXdxX3xXexX1exX1fxX15xX21xX3xX23xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX15xX21xX28xX1fxXdxX3xX30xX28xX15xX21xX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xX3xX15xX6xX42xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX5axX1xbf8axX15xX21xX3xXexX6xX3xX5xX28xX91xX15xX3xX4xX5bxX3xX15xX1xX28dxX15xX21xX3xX15xX21xX2cxX2dxXdxX3xXf5xX14xX15xX3xX15xX1xX2cxX3xXexX1xX2cexX3xX15xX18xX42xXb5xX3x636fxX1xX91xX15xX21xX3xX25xX27xX3xX5xX18xX3xX30xX2acxXbxX3xX21xXffxX3xX1xX1fx6560xX4xX3x8908xX3xXebxXfbxX28xX82xX3xX4xX1xX44dxX15xX21xX3xXexX6xX3xXebxX64xX28xX3xXexX1xX5exX42xX3xX1xX319xX3xX30xX2e2xX15xX3xX36xX48exXexX3xX84xX18xX1fxX3xX36xX18xX15xX3xX1xXffxX15xX1xX3xXebxXdxX2bcxX15xX3xXexX1xX1fxX14xXdxX3xX36xX319xXdxX3xX5xX44dxX4xX3xX36xX319xXdxX3xX15x8770xXdxXb5xX3xX1c1xX2cexX28xX3xX25xX1xX91xX15xX21xX3xX30xX2e2xX15xX3xX36xX2fdxXexX3xXexX1xXffxX3xX1xX319xX3xX4xX88xX15xX21xX3xX15xX21xX1xX10xX3xXebxXdxX2bcxX15xX3xXexX1xX1fxX14xXdxX3xX1xX1fxX48exX4xX3xX5xX18xX36xX3xX84xXdxX2bcxX4xX3xXexX1exX2c9xX15xX3xXebxX5exX42xXb5xX3xX1c1xX1xX28dxX15xX21xX3xX15xX21xX2cxX2dxXdxX3xX15xX18xX42xX3xX1xX2dexX28xX3xX15xX1xX2cxX3xX5xX44dxX4xX3xX15xX18xX1fxX3xX4xX88xX15xX21xX3xX1fxX15xX5xXdxX15xX10xX3xXexX1exX2c9xX15xX3xX36xX14xX15xX21xX3xX7cxX7dxX3xX1xX80xXdxXb5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXf5xX12xX152xXb5xX3xX1c1xX21xX2cxX2dxXdxX3xX5xX28xX91xX15xX3xX1xX2cexXexX3xXexXdxX64xX15xX3xXexX1exX1fxX15xX21xX3xXexX18xXdxX3xX25xX1xX1fxXf6xX15xX3xXebxXdxX2bcxX15xX3xXexX1xX1fxX14xXdxX0xX45xXf5xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXdxX36xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX45xX45xXdxXb5xXf5xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb5xX84xX15xX45xX15xX10xX14dxX7xX45xX2xX151xX152xX153xX45xX2xX156xX153xX30xX23xX2xX152xX156xX15dxX15dxX23xXexX23xX156xX15dxX152xX5xX152xXb5xX168xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXf5xX6xX15xX3xX5xX6xX3xX6xXdxX3xXexX1exX1fxX15xX21xX3xX23xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX15xX21xX28xX1fxXdxX3xX30xX28xX15xX21xX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xX3xX15xX6xX42xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX5axX1xX44dxX15xX21xX3xXexX6xX3xX4xX5bxX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX5exX42xX3xX15xX1xX28dxX15xX21xX3xX15xX21xX2cxX2dxXdxX3xX15xX18xX42xX3xXf5x9576xX15xX21xX3xXexXdxX15xX3xX15xX1xX2fdxX15xX3xc624xX28xX10xX15xX3xXexX1xX28xX80xX4xX139xX3xXaxX54xX2cexXexX3xXexXdxX64xX15xX3xXebxXdxX2bcxX15xX3xXexX1xX1fxX14xXdxX3xX1exe65cxXdxX82xX3xX1xX7dxX42xX3xX21xX319xXdxX3xX5xX14xXdxX3xX4xX1xX1fxX3xXexX91xXdxX3xX15xX1xX114xXaxXb5xX3x80c4xX18xX3xX1xXdxX2cexX36xX3xX25xX1xXdxX3xX15xX18xX1fxX3xX4xX1xX44dxX15xX21xX3xXexX6xX3xX15xX1xX39cxX15xX3xXebxX2cxX2a2xX4xX3xX4xX28xX80xX4xX3xX21xX319xXdxX3xXexd43fxX3xX1xX319xX82xX3xX15xX2cexX28xX3xX4xX5bxX3xXexX1xXffxX3xXexX1xX2dxXdxX3xX21xXdxX6xX15xX3xX21xX319xXdxX3xX4xX88xX15xX21xX3xX1exX5exXexX3xX15xX21xX2fdxX15xXb5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXf5xX12xX15dxXb5xX3xX1c1xX21xX2cxX2dxXdxX3xX5xXdxX2c9xX15xX3xXexXa7xX4xX3xX15xX1xX2fdxX15xX3xXexXdxX15xX0xX45xXf5xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXdxX36xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX45xX45xXdxXb5xXf5xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb5xX84xX15xX45xX15xX10xX14dxX7xX45xX2xX151xX152xX153xX45xX2xX156xX153xX30xX23xX2xX152xX156xX15dxX15dxX23xXexX153xX232xX153xX152xX5xX15dxXb5xX168xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXf5xX6xX15xX3xX5xX6xX3xX6xXdxX3xXexX1exX1fxX15xX21xX3xX23xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX15xX21xX28xX1fxXdxX3xX30xX28xX15xX21xX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xX3xX15xX6xX42xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX54xX6xXdxX3xX15xX21xX5bxX15xX3xXexX6xX42xX3xX4xd620xX6xX3xX1xX319xX3xX5xX28xX91xX15xX3xXexX1xX1fxc156xX15xX3xXexX1xX1fxX2fdxXexX3xXexX1exX2c9xX15xX3xX36xX18xX15xX3xX1xXffxX15xX1xX3xXf5xX5exXexX3xX25xX27xX3xX5xX18xX3xX491xX3xXebxXfbxX28xXb5xX3xX54xX319xX3xX25xX1xX91xX15xX21xX3xXexX1xX2cxX2dxX15xX21xX3xX7cxX28xX42xX2c9xX15xX3xX4xX1xX44dxX3x7654xX3xXebxX2cexX15xX3xX4xX28xX80xX4xX3xX1xX80xXdxX3xXexX1xX1fxX14xXdxX3xX25xX1xXdxX3xXebxXdxX3xX84xX1dbxXdxX3xX15xX1xX5bxX36xX3xXf5xX14xX15xX3xX5xX2fdxX36xX82xX3xX36xX18xX3xX1xX319xX3xX4xX1xX44dxX3xX859xX3xXebxX2cexX15xX3xXexXdxX15xX3xX15xX1xX2fdxX15xX3xXexX1exX2c9xX15xX3xX36xX18xX15xX3xX1xXffxX15xX1xX3xX1xX4daxX15xXb5xX3xX1c1xX21xX1fxX18xXdxX3xX1exX6xX3xX1xX319xX3xX4xbd75xX15xX3xXexX1xX95xX4xX1xX3xX15xX1xX2fdxX15xX3xXexXdxX15xX3xX1xX4daxX15xX3xX5xX18xX3xX21xX319xXdxX3xXebxXdxX2bcxX15xX3xXexX1xX1fxX14xXdxXb5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXf5xX12xX231xXb5xX3xX1c1xX21xX2cxX2dxXdxX3xX25xX1xX91xX15xX21xX3xXexX1xX95xX4xX1xX3xXebxX6a8xX3xX4xX91xX15xX21xX3xX15xX21xX1xX2bcxX0xX45xXf5xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXdxX36xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX45xX45xXdxXb5xXf5xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb5xX84xX15xX45xX15xX10xX14dxX7xX45xX2xX151xX152xX153xX45xX2xX156xX153xX30xX23xX2xX152xX156xX15dxX15dxX23xXexX15dxX156xX23xX151xX5xX231xXb5xX168xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXf5xX6xX15xX3xX5xX6xX3xX6xXdxX3xXexX1exX1fxX15xX21xX3xX23xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX15xX21xX28xX1fxXdxX3xX30xX28xX15xX21xX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xX3xX15xX6xX42xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xXcxX28xX42xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX15xX21xX2cxX2dxXdxX3xX15xX18xX42xX3xX1exX5exXexX3xX1xXdxX2cexX36xX3xX1xX1fxXdxX82xX3xX15xX1xX2cxX15xX21xX3xX25xX1xX91xX15xX21xX3xXbxX1xXf6xXdxX3xX5xX18xX3xX25xX1xX91xX15xX21xX3xX4xX5bxXb5xX3xX54xX319xX3xX1xXdxX2cexX36xX3xX25xX1xXdxX3xX7xXa4xX3xX30xXa7xX15xX21xX3xXebxXdxX2bcxX15xX3xXexX1xX1fxX14xXdxX3xX25xX1xXdxX3xXebxXdxX3xX84xX1dbxXdxX3xXf5xX14xX15xX3xXf5xca32xX45xX15xX21xX2cxX2dxXdxX3xXexX1xXfbxX15xX3x6384xX1xX1fxX48exX4xX3xX15xX21xX6xX42xX3xX4xXf6xX3xX5xX44dxX4xX3xX491xX3xX36xX80xXexX3xX36xXffxX15xX1x79bbxXb5xX3xX1c1xX21xX1fxX18xXdxX3xX1exX6xX82xX3xX1xX319xX3xX25xX1xX91xX15xX21xX3xX7xXa4xX3xX30xXa7xX15xX21xX3xX36xX14xX15xX21xX3xX7cxX7dxX3xX1xX80xXdxX3xX15xX1xXdxX64xX28xX3xX5xX2fdxX36xXb5xX3xXcxX28xX42xX3xX15xX1xXdxX2c9xX15xX3xXebxX91xXdxX3xX5xX44dxX4xX3xX25xX1xX91xX15xX21xX3xXbxX1xXf6xXdxX3xX5xX18xX3xX1xX319xX3xX25xX1xX91xX15xX21xX3xX1exX18xX15xX1xX3xX84xX64xX3xX4xX91xX15xX21xX3xX15xX21xX1xX2bcxX3xX15xX1xX114xX82xX3xX4xX5bxX3xX25xX1xXdxX3xX1xX319xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX84xX64xX3xX15xX5bxX3xX686xX28xX2e2xX3xX15xX1xXdxX64xX28xX3xX15xX2c9xX15xX3xX36xX28xX357xX15xX3xXexX1exX2e2xX15xX1xX3xX7cxX6xX3xX15xX5bxX3xXexX1xX91xXdxXb5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXf5xX12xX23xXb5xX3xX1c1xX21xX2cxX2dxXdxX3xX5xX28xX91xX15xX3xX1xX2cexXexX3xXbxXdxX15xX3xXebxXdxX2bcxX15xX3xXexX1xX1fxX14xXdxX0xX45xXf5xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXdxX36xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX45xX45xXdxXb5xXf5xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb5xX84xX15xX45xX15xX10xX14dxX7xX45xX2xX151xX152xX153xX45xX2xX156xX153xX30xX23xX2xX152xX156xX15dxX15dxX23xXexX152xX23xX153xX153xX5xX23xXb5xX168xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXf5xX6xX15xX3xX5xX6xX3xX6xXdxX3xXexX1exX1fxX15xX21xX3xX23xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX15xX21xX28xX1fxXdxX3xX30xX28xX15xX21xX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xX3xX15xX6xX42xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX1c1xX1xX28dxX15xX21xX3xX15xX21xX2cxX2dxXdxX3xX15xX18xX42xX3xXexX1xX2cxX2dxX15xX21xX3xX4xX5bxX3xX1exX5exXexX3xX15xX1xXdxX64xX28xX3xX21xX6xX36xX10xX3xXexX1exX2c9xX15xX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xX3xX84xX18xX3xX1xX319xX3xX7xb7afxX3xX4xX1xX4daxXdxX3xX15xX5bxX3xXf5xX5exXexX3xX25xX27xX3xX25xX1xXdxX3xX15xX18xX1fxX3xX1exXf6xX15xX1xXb5xX3xX5axX1xX95xX15xX1xX3xX84xXffxX3xXexX1xX2cexX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xX3xX4xX809xX6xX3xX1xX319xX3xX5xX28xX91xX15xX3xXexX1exX1fxX15xX21xX3xXexXffxX15xX1xX3xXexX1exX6xX15xX21xX3xX1xX2cexXexX3xXbxXdxX15xXb5xX3xX32bxX6a8xX15xX21xX3xXexX1xX2dxXdxX3xXbxX1xXa7xX3xX25xXdxX2bcxX15xX3xX25xX1xXdxX3xX1exX6xX3xX15xX21xX1fxX18xXdxX3xX4xX809xX6xX3xX1xX319xX3xX5xX18xX3xX36xX80xXexX3xXa45xX1xX1fxX48exX4xX3xX1xX6xXdxXa61xX3xX84xXdxX2c9xX15xX3xXbxXdxX15xX3xX30x9de2xX3xXbxX1xX8c0xX15xX21xXb5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX30xX42xXaxX12xX0xXdxX36xX21xX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX30xXexX1xX139xX153xX231xX156xXbxX7cx8634xX1xX10xXdxX21xX1xXexX139xX2xX231xX23xXbxX7cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXexX1xX28xX36xXf5xX3xX30xX1xXdxX30xX10xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX45xX45xXdxXb5xXf5xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb5xX84xX15xX45xX15xX10xX14dxX7xX45xX2xX151xX152xX153xX45xX2xX156xX153xX30xX23xX2xX152xX156xX15dxX15dxX23xXexX151xX15dxc4fcxX156xX5xX151xXb5xX168xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXf5xX6xX15xX3xX5xX6xX3xX6xXdxX3xXexX1exX1fxX15xX21xX3xX23xX3xX25xXdxX10xX28xX3xX15xX21xX28xX1fxXdxX3xX30xX28xX15xX21xX3xX7xX36xX6xX1exXexXbxX1xX1fxX15xX10xX3xX15xX6xX42xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx84d4xX1fxX28xX1exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xXcxX1exX95xX3xXexX1xX2d7xX4xX3xXexX1ex77d2xX0xX45xXbxX12