Truyện cười: Sân khấu
Một nhà biên kịch bảo đồng nghiệp:
f750xff89x1168ax185bdx144e6x11391x168a9x17da3x1350exX7x1294cx1627cx17f5dx175fcx13d73x14741xX5x14a35xXax146baxXcx17628x1549ax17a3bx102dax18a06xX3xX4x1939cx196cdxXdx18e8exX3x18130x13401xX18xX3x18b99xX1x13344xX15xX0x16832xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13814xX10xX6x17766xXaxX12x188d5x1788bxXexX3xX18xX1x19799xX3x11ec7xXdx156f7xX18xX3xX24x1463dxX4xX1xX3xX46x15059x100bcxX3xf8c1x12c6exX18x1003axX3xX18xX57xX1xXdxX17xXbxX1exX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19c45xX52xX3bxX16xXaxX12x1388bxX26xXexX3xXexXdx1891bxX4xX3xX5xX44xX3xX6xX18xX1xX3xX5xfa39xXdxX3xX24xX1x108c6xX18xX57xX3xX54xX7bxX18xX3xX3bx120edxX3xX46xX15x150f6xXdxX3xX4xX8bxX18xX57xX3xX3bxXdx18917xX18xX3xX54x11f78xX15xX3xXexXdxX48xX18xX3x1910cx17b1dxX3xX24xX4cxX4xX1xX3xX4x195c5xX6xX3xXexX8bxXdx163c9xX3x13076xX57xX1bxX1cxXdxX3xXexX6xX3xX4xX1xX10xX18xX3xX5xX26xX18xX3x13a2fxX8bxX3xX54x185bexX16xX3xX18xX1xX6xX15xX3xX54xX7bxX18xX3xX5xX44xX3xX24xX1xXdxX7bxXbxX3xXafxX3xXexX14xX1bx196a1xX4xX3xX4x1127axX6xX3xXbxX1x141eaxX18xX57xX3xX46x13d88xX18xX3xXaex194fexXbdxX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX52xX3bxX16xXaxX12x17f7axX3x158dbx19c8axX16xX3xX6xX18xX1xX3xX4x19693xX3xX4xX1xX26xXbxX3xX18xX1xX11bxX18xX3xX4xX1xX52xX3xX1x11a58xX3xX5xX26xX16xX3xX5xX86xXdxX3xXexXdx11d01xX18xX3xXaexX101xX3xX24xX1xX8bxX18xX57x142dcxX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX52xX3bxX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xX52xX18xX57xX12x18721xX3x112c1xX86xX52xX3xX3bxXdxXa2xX18xX0xX29xX7xXexX14xX52xX18xX57xX12xX3xX54xX6xX18xX57xX3xX4x11fbfxX3xXexX86xX52xX3xX14xX6xX3xX4xX1xX52xX3xX54xX1bx1158cxX4xX3x14290xX3fxXexX3xX4xX51xX18xX1xX3xX1xX52xX44xX18xX57xX3xX1xX8bxX18xX3xX14xX94xX4xX3xX14x11dadxXbdxX3xX38xX7bxXexX3xX57xXdxX1cxX3xX18xX44xX16xX3xX7xX6xX18xX57xX3xX57xXdxX1cxX3xX24xX1xXfdxX4x1155fxX3xX18xX57xX15xX1cxXdxX3xXbxX1x188a7xX3xXexX14xXfdxX4xX1xX3xXfdxX18xX1xX3xX7xXfdxX18xX57xX3xXexX1xXf3xX3xX54xXb7xX3xX195xX134xXdxX3xX195xX44xX15xX3xX7x149c4xX4xX1c9xX3xXaexX4cxX3xXexX14x147f4xX3xX195xX44xX3xXaex14a86xX18xX3xXaexX8bxX3xXaexX134xX18xX57xXbdxX3xX16bxX3fxXexX3xX18xX1xXdxX48xX18xX1c9xX3xX54xX86xX52xX3xX3bxXdxXa2xX18xX3xXexX1xX26xX16xX3xX54xX1bxX192xX4xX3xX4xX51xX18xX1xX3xX195x1350bxX18xX1xX3xX4xXa6xX18xXbdxX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX52xX3bxX16xXaxX12xX118xX3x1887fxX1xX1fdxX18xX1xX3xX18xX123xX3xX54xX26xX16x123cexX3xX118xX3x16d14xX18xX57xX3xX57xX44xX52xX3xX5xX48xX18xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX52xX3bxX16xXaxX12xX118xX3xX38x13dd2xX16xX3xX57xXdx12980xX3xX18xX57xX15xX16xX48xX18xX3xX195xX134xXdxX3xXaexX4cxX3xXexX14xX1fdxX3xX18xX1xX1bxX3xXexX1xX7bxX25exX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX52xX3bxX16xXaxX12xX118xX3xX252xX1x18e79xX18xX57xX3xXexX8bxXdxX3xX24xX1xX8bxX18xX57xX3xXexX1x17a80xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX52xX3bxX16xXaxX12xX118xX3xX3exX3fxXexX3xX57xXdxX134xX18xX57xX3xX14xX48xX18xX3xX14x155f8xX3xX4xX26xXexX3xX5xX48xX18xX1exX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX52xX3bxX16xXaxX12xX118xX3xX252xXfdxXdxX3xX14xX86xXbxX3xX18xX44xX16xX3xX54xX6xX18xX57xX3xX4xX1xXfdxX16x1539cxX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX52xX3bxX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xX52xX18xX57xX12xX169xX3xX38xX6xXdxX3xX46xX86xX18xX3xX18xX1x1969fxX0xX29xX7xXexX14xX52xX18xX57xX12xX3xX18xX123xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXaexXefxXdxX3xX18xX1xX6xX15xX1exX0xX29xXbxX12xX0xX3bxXdxXaexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX52xX3bxX16xXaxX12xX6fxX183xX3xXexXefxX3xX5xX44xX3xXexX1xX44xX18xX1xX3xXaexXdxX48xX18xX3xX4xXb7xX6xX3xX54xX52xX44xX18xX3xX4xX51xXdxX3xX5xX1bx109fexX18xX57xX3xXexX2f6xX18xX1xX3xX54xX26xX16xXbdxX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX52xX3bxX16xXaxX12xX118xX3xX6fxX183xX3xX4xX11bxX15xX3xX5xX44xX195xX3xXaexXdxX17xX4xX3xX57xX233xX3xXexX14xX52xX18xX57xX3xX54xX52xX44xX18xX14bxX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX52xX3bxX16xXaxX12xX118xX3xXcxX44xXdxX3xX18x19b60xX18xX57xX3xX4xXb7xX6xX3xX46xX183xX3xXexXefxX3xX54xX48xX195xX3xX54xX48xX195xX3xXexX356xX6xX3xX7xXfdxX18xX57xX3xXexX14xX48xX18xX3xX7xX21xX18xX3xX24xX1xX26xX15xXbdxX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX52xX3bxX16xXaxX12xX118xX3xXcxX1xX7bxX3xX44xX1c9xX3xX46xX183xX3xX4xX11bxX15xX3xXexX1xX1bxX1cxX18xX57xX3xX54xX123xX18xX57xX3xXaexX6xXdxX3xX57xX233xX14bxX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX52xX3bxX16xXaxX12xX118xX3xX16bxXdxX140xX15xX3xX24xX1xXdxX2cfxX18xX3xXfdxX18xX1xX3xX7xXfdxX18xX57xXbdxX0xX29xXbxX12xX0xX29xX3bxXdxXaexX12xX0xX3bxXdxXaexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX252xX10xX18xXexX10xX14xXaxX12xX0xX7xXexX14xX52xX18xX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX252xX10xX18xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX195xX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxXexX1xX15xX195xX46xX3xX3bxX1xXdxX3bxX10xX3xXdxX252xX10xX18xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax10ef7xXdxX3bxXexX1xX1exX3x16b23xX2x14872xXbxXd1x14ad0xX3xX1xX10xXdxX57xX1xXexX1exX3x1457exX2x12375xXbxXd1xX50fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX29xX29xXdxXbdxX46xX6xX52xX1xX6xXexXdxX18xX1xXbdxXaexX18xX29xX18xX10xX503xX7xX29x106b1xX51bxX2xX50axX29xX2xX51bx16669xX3bxX51bxX51bx10c62xX50cxX543xX2xX51bxXexX53cxX543xX519xX51bxX5xX53cxX118xXexX6xXdxX118xXd1xX15xX52xX18xX57xXbdx1829bxXbxX57xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX18xX3xX24xX1xX26xX15xXaxX3xX29xX12xX0xX29xX7xXexX14xX52xX18xX57xX12xX0xX29xXbxX12xX0xX3bxXdxXaexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX14xX10xX5xX6xXexX10xX3bxXaxX12xX0xX7xXexX14xX52xX18xX57xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX48xX18xX3x1a1aexX15xX6xX18xX1exX0xX29xX7xXexX14xX52xX18xX57xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX118xXexX1xX15xX195xX46xX118xX6xX18xX3bxX118xX7xX6xXbxX52xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX11ax128b4xX3xXexX14xX1d3xXaxX3xX1xX14xX10x17c56xX9xXaxX29xXexX1xX10xX118xX57xXdxX52xXdxX118xX18xX57xX1xXdxX10xX18xX57xX29xXexX14xX15xX16xX10xX18xX118xX4xX15xX52xXdxX118xXaexX15xX118xXexX14xX15xX29xX2xX547xX51bxX543xX543xX543xXbdxX1xXexX195xXaxX12xX0xXdxX195xX57xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX29xX195xX10xX3bxXdxX6xX29xX2xX53cxX51bxX29xX18xX10xX503xX7xX29xX53cxX51bxX2xX50axX29xX2xX51bxX50cxX3bxX53cxX2xX51bxX50cx13b81xX53cxX50axXexX2xX50cxX519xX665xX5xX665xX118x115d8xX6xX10xX53cxX665xX4xX519xX46xX51bxX51bxX51bxX51bxX51bxX50cxX665xX543xX118xX51bxX118xXdxXbdxX55exXbxX57xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX18xX3xX24xX1xX26xX15xXaxX3xX29xX12xX0xX29xX6xX12xX0xX3bxXdxXaexX12xX0xX7xXexX14xX52xX18xX57xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX11axX600xX3xXexX14xX1d3xXaxX3xX1xX14xX10xX60axX9xXaxX29xXexX1xX10xX118xX57xXdxX52xXdxX118xX18xX57xX1xXdxX10xX18xX57xX29xXexX14xX15xX16xX10xX18xX118xX4xX15xX52xXdxX118xXaexX15xX118xXexX14xX15xX29xX2xX547xX51bxX543xX543xX543xXbdxX1xXexX195xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX11axX600xX3xXexX14xX1d3xX0xX29xX6xX12xX0xX29xX7xXexX14xX52xX18xX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX38xX6xXdxX3xX18xX57xX1bxX1cxXdxX3xX18xX123xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXaexXefxXdxX3xX18xX1xX6xX15xX3xXaexX140xX3xX18xX1xX28axX18xX57xX3xXexX1xX44xX18xX1xX3xXexX94xX15xX3xX4xXb7xX6xX3xX18xX1bxXefxX4xX3xX195xX233xX18xX1xX1exX0xX29xXbxX12xX0xX29xX3bxXdxXaexX12xX0xX29xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3x175dbxXdxX3xXexX14xX15xX16xX140xX18xXaxX3xX1xX14xX10xX60axX9xXaxX29xXexX1xX10xX118xX57xXdxX52xXdxX118xX18xX57xX1xXdxX10xX18xX57xX29xXexX14xX15xX16xX10xX18xX118xX4xX15xX52xXdxX118xX3bxXdxX118xXexX14xX15xX16xX10xX18xX29xX2xX547xX51bxX665xX547xX2xXbdxX1xXexX195xXaxX12xX0xXdxX195xX57xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX29xX195xX10xX3bxXdxX6xX29xX2xX53cxX51bxX29xX18xX10xX503xX7xX29xX53cxX51bxX2xX50cxX29xX2xX51bxX50cxX3bxX51bxX2xX51bxX2xX665xX519xX543xXexX2xX53cxX670xX2xX5xX665xX118xX57xX52xX4xX118xXaexX15xXdxX118xX4xX15xX52xXdxX118xX1xX6xXdxX118xX1xX15xX52xXbdxX55exXbxX57xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX18xX3xX24xX1xX26xX15xXaxX3xX29xX12xX0xX29xX6xX12xX0xX3bxXdxXaexX12xX0xX7xXexX14xX52xX18xX57xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX7a8xXdxX3xXexX14xX15xX16xX140xX18xXaxX3xX1xX14xX10xX60axX9xXaxX29xXexX1xX10xX118xX57xXdxX52xXdxX118xX18xX57xX1xXdxX10xX18xX57xX29xXexX14xX15xX16xX10xX18xX118xX4xX15xX52xXdxX118xX3bxXdxX118xXexX14xX15xX16xX10xX18xX29xX2xX547xX51bxX665xX547xX2xXbdxX1xXexX195xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX7a8xXdxX3xXexX14xX15xX16xX140xX18xX0xX29xX6xX12xX0xX29xX7xXexX14xX52xX18xX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX169xX3x13da5xXdxXfdxX52xX3xX7xX1bxX3xX16xX3xX24xX1xX52xX6xX1exX3xX7a8xXdxX3xXexX14xX15xX16xX140xX18xX3xXaexX44xX3xX1xX52xX44xX18xX3xX4xX51xX18xX1xX3xX4xX123xX3xX57xX233xX3xX24xX1xXfdxX4xX3xX18xX1xX6xX15xX14bxX0xX29xXbxX12xX0xX29xX3bxXdxXaexX12xX0xX29xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX16bxX8bxXdxX3xX15xX16xX48xX18xX3xX1bxX3b2xX18xX57xXaxX3xX1xX14xX10xX60axX9xXaxX29xX57xX52xX4xX118xX1xX6xXdxX29xXexX14xX15xX16xX10xX18xX118xX4xX15xX52xXdxX118xX3bxX52xXdxX118xX15xX16xX10xX18xX118xX15xX52xX18xX57xX29xX2xX543xX547xX543xX543xX50axXbdxX1xXexX195xXaxX12xX0xXdxX195xX57xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX29xX195xX10xX3bxXdxX6xX29xX2xX53cxX51bxX29xX18xX10xX503xX7xX29xX53cxX51bxX2xX670xX29xX2xX51bxX543xX3bxX50axX51bxX547xX670xX670xX670xX519xXexX670xX2xX547xX50cxX5xX50axX118xXexX14xX6xX18xX1xX118xX4xX15xX6xX118xXbxX6xX7xX4xX6xX5xX118xX4xX6xX195xXbdxX55exXbxX57xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX18xX3xX24xX1xX26xX15xXaxX3xX29xX12xX0xX29xX6xX12xX0xX3bxXdxXaexX12xX0xX7xXexX14xX52xX18xX57xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX16bxX8bxXdxX3xX15xX16xX48xX18xX3xX1bxX3b2xX18xX57xXaxX3xX1xX14xX10xX60axX9xXaxX29xX57xX52xX4xX118xX1xX6xXdxX29xXexX14xX15xX16xX10xX18xX118xX4xX15xX52xXdxX118xX3bxX52xXdxX118xX15xX16xX10xX18xX118xX15xX52xX18xX57xX29xX2xX543xX547xX543xX543xX50axXbdxX1xXexX195xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX16bxX8bxXdxX3xX15xX16xX48xX18xX3xX1bxX3b2xX18xX57xX0xX29xX6xX12xX0xX29xX7xXexX14xX52xX18xX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xXcxX14xX48xX18xX3xXd1xX10xX3xX46xX15x1423exXexX1c9xX3xX4xX1xX44xX18xX57xX3xXexX14xX6xXdxX3xX1xX356xXdxX3xX4xX8bxX3xX57xXfdxXdxX3xX18xX57xX55xXdxX3xX46xX48xX18xX3xX4xX86xX18xX1xX1exX0xX29xXbxX12xX0xX29xX3bxXdxXaexX12xX0xX29xX5xXdxX12xX0xX29xX15xX5xX12xX0xX3bxXdxXaexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX29xX3bxXdxXaexX12xX0xX29xX3bxXdxXaexX12xX0xX29xX3bxXdxXaexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX52xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX52xX3xXcxXcx1a23bxX11axX38xX0xX29xXbxX12