Giữ bình tĩnh và 7 kỹ năng sống còn khi máy bay gặp sự cố
Khi máy bay gặp sự cố, tư thế ngồi an toàn là gập người sát đầu gối hoặc gục vào thành sau của ghế trước. Bình tĩnh giúp bạn có nhiều khả năng sống hơn là hoảng loạn.
a147xeb68x10875x13b28x100ecxf548xc3adx1099dxc4e2xX7xf53dx1354bx1164dxd355xdccexf9e6xX5x12085xXaxc4dfx12b67xXdxc8e5xX3xe183xc4e1xad32xX1xX3xXexcbb7xX19xX1xX3xa3fbx1198bxX3x10d80xX3xc89dxefcfxX3xX19x10ceexX19x11cb9xX3xX7x10e31xX19xX2cxX3xX4x1224exX19xX3xX26xX1xXdxX3xf9bcxf8c6xd4dcxX3xX17xX6xX3dxX3xX2cxf22fxXbxX3xX7xa47bxX3xX4xX2fxX0xa23dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11767xX10xX6xf3e8xXaxX12xe218xX1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX2cxX44xXbxX3xX7xX48xX3xX4xX2fxbd01xX3xXexeecdxX3xXexX1xd5bdxX3xX19xX2cx1161bxXdxX3xX6xX19xX3xXexb1afxX22xX19xX3xX5xX22xX3xX2cxd2c5xXbxX3xX19xX2cxX7axdcf0xXdxX3xX7xX3cxXexX3xf772x12ad6x11b6bxX3xX2cxX2fxXdxX3xX1xX89xX44xX4xX3xX2cx13677xX4xX3xX21xX22xX89xX3xXexX1xX22xX19xX1xX3xX7xX6xXa0xX3xX4xfdd3xX6xX3xX2cxX1xX7exX3xXex12811xX7axee7fxX4xa47fxX3xf5e4xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1xX3xX2cxXdx11ec6xXbxX3xX17xbf49xX19xX3xX4x11336xX3xX19xX1xXdxedeexXa0xX3xX26xX1xed12xX3xX19xX2axX19xX2cxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX1xa796xX19xX3xX5xX22xX3xX1xX89xXeaxX19xX2cxX3xX5xX89xXdcxX19xXcaxX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexXa0xXc6xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX2cxX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc6xXaxX12xX0xXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX3bxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX89xXbxXexXdxX3bxXdx12e8exX10xX5fxXaxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxef2exX4dxX4dxXdxXcaxX17xX6xX89xX1xX6xXexXdxX19xX1xXcaxX21xX19xX4dxX19xX10x117bexX7xX4dxX2xa7bbx11be5xX24xX4dxX2x1146exf837xX5fxb824xX2x12c68xX2xX186xX18axX18dxXexX18dxX18axX18fxX2xX5xX2xXcaxaaebxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1xX3xX21xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xX19xX2axX19xX2cxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX26xX1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX2cxX44xXbxX3xX7xX48xX3xX4xX2fxXaxX3xX181xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX18axX18axX18axXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX2xX18axX18axX18axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx123f8xX6xXbxXexXdxX89xX19xX3xX4xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xd9ffxXex1298axX6xX5xXdxX2cxX19xX16dxX3xX19cxXa0xX7xXexXdx10b17xX3dxe9cexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX12xcf9exX48xX3xX4xX2fxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xXc6xXa0xX19xX2cxX3xX5xfb1bxX4xX77xX3xX4xX1xX6xX89xX3xX9exXeaxX89xX3xXexXc6x12871xX19xX3xX9exX7axX97xX19xX2cxX3xX17xX6xX3dxX3xX4xXbexX6xX3xX7x11f5exX19xX3xX17xX6xX3dxX3xXcxX28fxX19xX3xX25axXf7xX19xX3xd560xX1xc8daxXexX3xa927xXcx12d7axXcaxX5cxX218xcd10x13251xX3xX1x10f50xX3bxX3xX2xece0xX4dxX2xX2xX3xX21x10b96xX6xX3x11c6bxXa0xX6xX3xX26xX1xX2adxX19xX2cxX3xX4xX1x1087fxX3xX2cxX28fxX3dxX3xX7xf39fxX3xX1xdbe5xXdxX3xX4xX1xX89xX3xX19xX1xX15xX19xX2cxX3xX1xX22xX19xX1xX3xX26xX1xX3cxX4xX1xX3xX4xXe0xX3xX3bxX44xXexX77xX3xX3bxX22xX3xX4xX34xX19xX3xX26xX1xXdxX7exX19xX3xX19xX1xXdxXe5xXa0xX3xX19xX2cxX7axX97xXdxX3xX1xX89xX6xX19xX2cxX3xX3bxX6xX19xX2cxX77xX3xX5xX89xX3xX7xX2cdxX3xX21xXe5xX3xX7xX48xX3xX6xX19xX3xXexX89xX22xX19xX3xX26xX1xXdxX3xX5fxXdxX3xX4xX1xXa0xX3dx1048exX19xX3xX17xfe23xX19xX2cxX3xXbxX1xX7axXf7xX19xX2cxX3xXexXdxaf82xX19xX3xX1xX22xX19xX2cxX3xX26xX1xX2adxX19xX2cxX3xX19xX22xX3dxXcaxX3xedcdxX91xX3dxX77xX3xX9exX334xX3xX2cxXdxX15xX3xX6xX19xX3xXexX89xX22xX19xX3xX4xX1xX89xX3xX17xXeaxX19xX3xXexX1xX28fxX19xX3xXexXc6xX89xX19xX2cxX3xXexXc6xX7axX97xX19xX2cxX3xX1xX2cdxXbxX3xX2cxX44xXbxX3xX17xX2a0xXexX3xXexXc6xX26exX4xX77xX3xX9exXdxXe5xXa0xX3xX9exX9fxXa0xX3xXexXdxX27dxX19xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX1xXa0xX3dxX27dxX19xX3xX2cxXdxX6xX3xX26xX1xXa0xX3dxX27dxX19xX3xXc6xX338xX19xX2cxX3xX17xXdcxX19xX3xX19xX27dxX19xX3xX4xX1x10c61xX19xX3xX4xX1x12716xX3xX19xX2cxX82xXdxX3xX1xX2cdxXbxX3xX5xf073xXcaxX3xXcxXc6xX89xX19xX2cxX3xX9exXe0xX77xX3xX21x1033fxX3xXexXc6xf160xX3xX2cxX9fxX19xX3xX9exXa0xX2adxXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX77xX3xX7xX3cxXexX3xX5xX2fxXdxX3xX9exXdxX3xX21xX22xX3xX4xXdcxX19xX1xX3xX4x136fbxX6xX3xXexX1xX89xX3cxXexX3xX1xXdxX334xX3bxX3xX5xX22xX3xX17xX6xX3xX5xX48xX6xX3xX4xX1xX3cbxX19xX3xX6xX19xX3xXexX89xX22xX19xX3xX19xX1xX2a0xXexX3xX19xX7exXa0xX3xX4xXe0xX3xX17xX2a0xXexX3xXexXc6xX26exX4xX3xX232xXeaxX3dxX3xXc6xX6xX3xX21xXc8xXdxX3xX4xX1xXa0xX3dxX7exX19xX3xX17xX6xX3dxX3xX4xXbexX6xX3xX17xXdcxX19xXcaxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xX4dxXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xX4dxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexXa0xXc6xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX2cxX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc6xXaxX12xX0xXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX3bxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX89xXbxXexXdxX3bxXdxX15fxX10xX5fxXaxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX4dxX4dxXdxXcaxX17xX6xX89xX1xX6xXexXdxX19xX1xXcaxX21xX19xX4dxX19xX10xX181xX7xX4dxX2xX185xX186xX24xX4dxX2xX18axX18bxX5fxX18dxX2xX18fxX2xX186xX18axX18dxXexX2b1xX18bxX186xX185xX5xX18fxXcaxX19cxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1xX3xX21xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xX19xX2axX19xX2cxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX26xX1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX2cxX44xXbxX3xX7xX48xX3xX4xX2fxXaxX3xX181xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX18axX18axX18axXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX2xX18axX18axX18axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX89xX19xX3xX4xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX232xXexX234xX6xX5xXdxX2cxX19xX16dxX3xX19cxXa0xX7xXexXdxX241xX3dxX243xXaxX12xX29exX2cxX6xX3dxX3xX26xX1xXdxX3xX17xX7axXc8xX4xX3xX21xX22xX89xX3xX4xX1xX3d0xX3xX19xX2cxX82xXdxX77xX3xX4xX3cxX4xX3xXexXdxX7exXbxX3xX21xXdxX27dxX19xX3xXexX1xX7axX97xX19xX2cxX3xX26xX1xXa0xX3dxX27dxX19xX3xX17xXdcxX19xX3xX19xX27dxX19xX3xXexX1xX26exXexX3xX5fxX28fxX3dxX3xX6xX19xX3xXexX89xX22xX19xX3xXexXc6xX7axXc8xX4xX3xX26xX1xXdxX3xX4xX1xXa0xX3dxX7exX19xX3xX17xX6xX3dxX3xX26xX1x1327axXdxX3xX1xX22xX19xX1xXcaxX3xXcxXa0xX3dxX3xX19xX1xXdxX27dxX19xX77xX3xX17xXdcxX19xX3xX9exX2d0xX3xX17xXdxX7exXexX3xX4xX3cxX4xX1xX3xXexX1xX26exXexX3xX5fxX28fxX3dxX3xX6xX19xX3xXexX89xX22xX19xX3xX9exXd8xX19xX2cxX3xX4xX3cxX4xX1x11313xX3xX5cxX2d0xX3dxX3xX9exX44xXexX3xX5fxX28fxX3dxX3xX6xX19xX3xXexX89xX22xX19xX3xXexX1xX2a0xXbxX77xX3xX4xX22xX19xX2cxX3xX2cxX9fxX19xX3xX232xX7axXf7xX19xX2cxX3xX1xX2adxX19xX2cxX3xX17xXdcxX19xX3xX4xX22xX19xX2cxX3xXexX2fxXexXcaxX3xd60exXdxXe5xXa0xX3xX9exXe0xX3xX7xab81xX3xXexXc6xX3cxX19xX1xX3xX4xX1xX89xX3xX17xXdcxX19xX3xX26xX1xX2adxX19xX2cxX3xX17xX3eaxX3xXexX1xX7axXf7xX19xX2cxX3xX5fxX89xX3xX5fxX28fxX3dxX3xX6xX19xX3xXexX89xX22xX19xX3xX4xXe0xX3xXexX1xX334xX3xX2cxX28fxX3dxX3xXc6xX6xX3xX4xX1xX89xX3xX17xXdcxX19xX3xXexXc6xX89xX19xX2cxX3xXexXc6xX7axX97xX19xX2cxX3xX1xX2cdxXbxX3xX21xX6xX3xX4xX1xXdcxX3bxXcaxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xX4dxXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xX4dxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexXa0xXc6xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX2cxX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc6xXaxX12xX0xXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX3bxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX89xXbxXexXdxX3bxXdxX15fxX10xX5fxXaxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX4dxX4dxXdxXcaxX17xX6xX89xX1xX6xXexXdxX19xX1xXcaxX21xX19xX4dxX19xX10xX181xX7xX4dxX2xX185xX186xX24xX4dxX2xX18axX18bxX5fxX18dxX2xX18fxX2xX186xX18axX18dxXexX185x115a0xX18dxX18bxX5xX18dxXcaxX19cxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1xX3xX21xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xX19xX2axX19xX2cxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX26xX1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX2cxX44xXbxX3xX7xX48xX3xX4xX2fxXaxX3xX181xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX18axX18axX18axXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX2xX18axX18axX18fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX89xX19xX3xX4xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX232xXexX234xX6xX5xXdxX2cxX19xX16dxX3xX19cxXa0xX7xXexXdxX241xX3dxX243xXaxX12xX62xX1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX232xXeaxX3dxX3xXc6xX6xX3xX7xX48xX3xX4xX2fxX77xX3xX17xXdcxX19xX3xX1xX2d0xX3dxX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xXe0xX19xX2cxX3xX17xX26exXexX3xX4xX1x1069cxX89xX3xX1xX6xXdxX3xXexX6xX3dxX3xXexXc6xX27dxX19xX3xX5xX7axX19xX2cxX3xX1xX22xX19xX2cxX3xX2cxX1xX7exX3xXexXc6xX7axXc8xX4xX3xX21xX22xX3xX4xXd8xXdxX3xX9exX9fxXa0xX3xX232xXa0xX2fxX19xX2cxX77xX3xX9exX9fxXa0xX3xX642xX3xX2cxXdxX15xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXexX6xX3dxX3xX9exX334xX3xX4xX2fxX3xX9exX3eaxX19xX1xX3xX4xXf7xX3xXexX1xX334xX77xX3xXexXc6xX3cxX19xX1xX3xX19xX1xX15xX19xX2cxX3xX4xX1xX2a0xX19xX3xX9exc8e0xX19xX2cxX3xX17xX2a0xXexX3xX19xX2cxX97xX3xXexX2b7xX3xX21xXdxX345xX4xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX9ex11552xXdxX3xX3cxXbxX3xX7xXa0xX2a0xXexX3xXexXc6xX27dxX19xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxXcaxX3xX29exX7exXa0xX3xX17xXdcxX19xX3xX19xX2cxX82xXdxX3xX1xX22xX19xX2cxX3xX2cxX1xX7exX3xX9exX9fxXa0xX3xXexXdxX27dxX19xX77xX3xXbxX1xX3eexX6xX3xXexXc6xX7axXc8xX4xX3xX26xX1xX2adxX19xX2cxX3xX4xXe0xX3xX9exXdxX334xX3bxX3xXexX48xX6xX77xX3xX1xX2d0xX3dxX3xX4xX89xX19xX2cxX3xX19xX2cxX7axX97xXdxX3xX21xXe5xX3xXbxX1xX3eexX6xX3xXexXc6xX7axXc8xX4xX77xX3xX2adxX3bxX3xX9exX9fxXa0xX3xX2cxX2fxXdxX77xX3xX9exX9fxXa0xX3xX1xXdcxX3xX232xXa0xX2fxX19xX2cxXcaxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xX4dxXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xX4dxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexXa0xXc6xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX2cxX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc6xXaxX12xX0xXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX3bxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX89xXbxXexXdxX3bxXdxX15fxX10xX5fxXaxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX4dxX4dxXdxXcaxX17xX6xX89xX1xX6xXexXdxX19xX1xXcaxX21xX19xX4dxX19xX10xX181xX7xX4dxX2xX185xX186xX24xX4dxX2xX18axX18bxX5fxX18dxX2xX18fxX2xX186xX18axX18dxXexX18bxX18bxX18bxX5xX186xXcaxX19cxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1xX3xX21xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xX19xX2axX19xX2cxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX26xX1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX2cxX44xXbxX3xX7xX48xX3xX4xX2fxXaxX3xX181xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX18axX18axX18axXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX2xX18axX18axX18axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX89xX19xX3xX4xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX232xXexX234xX6xX5xXdxX2cxX19xX16dxX3xX19cxXa0xX7xXexXdxX241xX3dxX243xXaxX12xX5cxX89xXeaxX19xX2cxX3xX5xX89xXdcxX19xX3xX5xX22xX3xX26xda31xX3xXexX1x1114cxX3xX4xXbexX6xX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX7xXe0xXexX77xX3xX19xX1xX2a0xXexX3xX5xX22xX3xXexXc6xX89xX19xX2cxX3xX19xX1xX15xX19xX2cxX3xXexX18xX19xX1xX3xX1xXa0xX2fxX19xX2cxX3xX17xX2a0xXexX3xXexXc6xX26exX4xXcaxX3xX2a9xX934xXexX3xXexXc6xX89xX19xX2cxX3xX19xX1xX15xX19xX2cxX3xX17xXdxX334xXa0xX3xX1xXdxX345xX19xX3xXexXdxX27dxXa0xX3xX4xX48xX4xX3xX4xXbexX6xX3xX21xXdxX345xX4xX3xX1xX89xXeaxX19xX2cxX3xX5xX89xXdcxX19xX3xX5xX22xX3xX19xX1xXdxXe5xXa0xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX26xX1xX3cxX4xX1xX3xX26xX1xX2adxX19xX2cxX3xXexX1xX334xX3xXexX48xX3xXexX1xX3cxX89xX3xX5fxX28fxX3dxX3xX6xX19xX3xXexX89xX22xX19xXcaxX3x1114exXb5axX3xXexXc6xX89xX19xX2cxX3xX17xX2a0xXexX3xX26xd507xX3xX1xX89xX22xX19xX3xX4xXeaxX19xX1xX3xX19xX22xX89xX77xX3xX17xXdcxX19xX3xX4xe02exX19xX2cxX3xX4xX9fxX19xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1xX3xX21xX22xX3xXexX1xX91xXexX3xXexX2c6xX19xX1xX3xXexX3cxX89xX3xX9exX334xX3xX232xX416xX3xX5xX3dcxX3xX4xX3cxX4xX3xXexX18xX19xX1xX3xX1xXa0xX2fxX19xX2cxX3xX232xXeaxX3dxX3xXc6xX6xX3xX4xX1xX89xX3xX3bxX18xX19xX1xX3xX4xXc21xX19xX2cxX3xX19xX1xX7axX3xX19xX2cxX7axX97xXdxX3xX17xX27dxX19xX3xX4xXdcxX19xX1xXcaxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xX4dxXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xX4dxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexXa0xXc6xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX2cxX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc6xXaxX12xX0xXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX3bxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX89xXbxXexXdxX3bxXdxX15fxX10xX5fxXaxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX4dxX4dxXdxXcaxX17xX6xX89xX1xX6xXexXdxX19xX1xXcaxX21xX19xX4dxX19xX10xX181xX7xX4dxX2xX185xX186xX24xX4dxX2xX18axX18bxX5fxX18dxX2xX18fxX2xX186xX18axX18dxXexX18bxX7cexX186xX5xX18bxXcaxX19cxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1xX3xX21xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xX19xX2axX19xX2cxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX26xX1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX2cxX44xXbxX3xX7xX48xX3xX4xX2fxXaxX3xX181xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX18axX18axX18axXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX2xX18axX18axX18fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX89xX19xX3xX4xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX232xXexX234xX6xX5xXdxX2cxX19xX16dxX3xX19cxXa0xX7xXexXdxX241xX3dxX243xXaxX12xXccxX27dxX19xX3xX4xXdcxX19xX1xX3xX9exXe0xX77xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX1xXa0xX3dxX27dxX19xX3xX2cxXdxX6xX3xX4xXc21xX19xX2cxX3xX9exX7axX6xX3xXc6xX6xX3xX5xX97xXdxX3xX26xX1xXa0xX3dxX27dxX19xX3xX19xX2cxX6xX3dxX3xX26xX1xXdxX3xX5xX27dxX19xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX77xX3xX17xXdcxX19xX3xX1xX2d0xX3dxX3xX232xX3cxX4xX3xX9exX3eaxX19xX1xX3xX21xX3eaxX3xXexXc6xX3eexX3xX4xXbexX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX416xX6xX3xXexX1xX89xX3cxXexX3xX1xXdxX334xX3bxX3xX2cxX9fxX19xX3xX19xX1xX2a0xXexX3xX21xX22xX3xX4xX3cxX4xX1xX3xX9exX7exX19xX3xX4xX416xX6xX3xXexX1xX89xX3cxXexX3xX1xXdxX334xX3bxX3xX19xX7exXa0xX3xX4xXe0xX3xX21xX91xXexX3xX4xXeaxX19xX3xXexXc6xX27dxX19xX3xX9exX7axX97xX19xX2cxXcaxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xX4dxXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xX4dxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexXa0xXc6xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX2cxX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc6xXaxX12xX0xXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX3bxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX89xXbxXexXdxX3bxXdxX15fxX10xX5fxXaxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX4dxX4dxXdxXcaxX17xX6xX89xX1xX6xXexXdxX19xX1xXcaxX21xX19xX4dxX19xX10xX181xX7xX4dxX2xX185xX186xX24xX4dxX2xX18axX18bxX5fxX18dxX2xX18fxX2xX186xX18axX18dxXexX18fxX24xX2xX18axX5xX7cexXcaxX19cxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1xX3xX21xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xX19xX2axX19xX2cxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX26xX1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX2cxX44xXbxX3xX7xX48xX3xX4xX2fxXaxX3xX181xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX18axX18axX18axXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX2xX18axX18axX18axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX89xX19xX3xX4xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX232xXexX234xX6xX5xXdxX2cxX19xX16dxX3xX19cxXa0xX7xXexXdxX241xX3dxX243xXaxX12xX29exX1xXdxXe5xXa0xX3xXexXc6xX7axX97xX19xX2cxX3xX1xX2cdxXbxX77xX3xX26xX1xXdxX3xX19xX2cxX1xX10xX3xXexX1xX2adxX19xX2cxX3xX17xX3cxX89xX3xX26xX1xb138xX19xX3xX21xXe5xX3xX7xX48xX3xX4xX2fxX77xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX21xX18xX3xXbxX1xXeaxXdxX3xX5xX22xX3bxX3xXexX1xX10xX89xX3xX4xX1xX2c6xX3xX5fxe2e7xX19xX3xXexX1xX18xX3xX21xXdxX345xX4xX3xX9exX9fxXa0xX3xXexXdxX27dxX19xX3xX19xX1xXdxXe5xXa0xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX26xX1xX3cxX4xX1xX3xX5xX22xX3bxX3xX5xX22xX3xX21xX934xXdxX3xX21xX22xX19xX2cxX3xX21xXf7xX3xX5xX2a0xX3dxX3xXexX7axX3xXexXc6xX6xX19xX2cxX3xX4xXbexX6xX3xX3bxX18xX19xX1xXcaxX3xX6bfxXdxXe5xXa0xX3xX19xX22xX3dxX3xX1xX89xX22xX19xX3xXexX89xX22xX19xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX9fxX3bxX3xX21xX18xX3xXexX1xX97xXdxX3xX2cxXdxX6xX19xX3xX21xX22xX19xX2cxX3xX9exX334xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX26xX1xX3cxX4xX1xX3xXexX1xX89xX3cxXexX3xXexX1xX28fxX19xX3xXexXc6xX89xX19xX2cxX3xXexX6xXdxX3xX19xXdcxX19xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX4xX1xX2c6xX3xX26xX8c6xX89xX3xX5fxX22xXdxX3xXexX2fxXdxX3xX9exX6xX3xX18fxX3xXbxX1xXd8xXexXcaxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xX4dxXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xX4dxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexXa0xXc6xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX2cxX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc6xXaxX12xX0xXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX3bxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX89xXbxXexXdxX3bxXdxX15fxX10xX5fxXaxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX4dxX4dxXdxXcaxX17xX6xX89xX1xX6xXexXdxX19xX1xXcaxX21xX19xX4dxX19xX10xX181xX7xX4dxX2xX185xX186xX24xX4dxX2xX18axX18bxX5fxX18dxX2xX18fxX2xX186xX18axX18dxXexX18dxX186xX2xX7cexX5xX24xXcaxX19cxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1xX3xX21xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xX19xX2axX19xX2cxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX26xX1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX2cxX44xXbxX3xX7xX48xX3xX4xX2fxXaxX3xX181xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX18axX18axX18axXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX2xX18axX18axX18fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xXexXc6xX12xX0xXexX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX89xX19xX3xX4xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX89xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX232xXexX234xX6xX5xXdxX2cxX19xX16dxX3xX19cxXa0xX7xXexXdxX241xX3dxX243xXaxX12xX62xX1xX2adxX19xX2cxX3xXbxX1xXeaxXdxX3xX19xX2cxX1060xXa0xX3xX19xX1xXdxX27dxX19xX3xX3bxX22xX3xX3bxX44xXexX3xX19xXdcxX3xX5fxX7axabfdxX19xX2cxX3xX26xX1xX3eexX3xX9exX7axX2cdxX4xX3xXexXc6xX6xX19xX2cxX3xX17xX3eaxX3xXexXc6xX27dxX19xX3xX1xX9fxXa0xX3xX1xX7exXexX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxXcaxX3xXccxX642xXdxX3xX26xX1xXdxX3xXexX6xXdxX3xX19xXdcxX19xX3xX232xXeaxX3dxX3xXc6xX6xX77xX3xX21xXdxX345xX4xX3xX1xX3eexXexX3xXbxX1xXeaxXdxX3xX26xX1xXe0xXdxX3xX4xX1xX2c6xX3xXexXc6xX89xX19xX2cxX3xX2xX18bxX3xX2cxXdxX28fxX3dxX3xX4xXc21xX19xX2cxX3xX4xXe0xX3xXexX1xX334xX3xX26xX1xXdxX7exX19xX3xX19xXdcxX19xX3xX19xX1xX28fxX19xX3xX17xX2a0xXexX3xXexX2c6xX19xX1xXcaxX3xXbfdxX89xX3xX9exXe0xX77xX3xX17xXdcxX19xX3xX1xX2d0xX3dxX3xX19xX1xXc8xX3xX21xXc8xXdxX3xX19xX2cxX6xX3dxX3xX3bxX44xXexX3xX19xXdcxX3xX5fxX7axX12b4xX19xX2cxX3xX26xX1xX3eexX3xX26xX1xXdxX3xX4xXe0xX3xXexX1xX334xX3xX21xX22xX3xX9exX10xX89xX3xX5xX27dxX19xX3xX3bxX44xXexX3xX3bxX934xXexX3xX4xX3cxX4xX1xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX2a0xXex10ee6xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXc6xX12xX0xX4dxXexX17xX89xX5fxX3dxX12xX0xX4dxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xX5fxXdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXc6xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexXc6xX89xX19xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX10xX19xXexX10xXc6xXaxX12xX0xXdxX3bxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXexX1xXa0xX3bxX17xX3xX5fxX1xXdxX5fxX10xX3xXdxX218xX10xX19xXexX10xXc6xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5fxXexX1xX16dxX3xX185xX18fxX18axXbxX232xX243xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX16dxX3xX18bxX186xX24xXbxX232xX243xXaxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX4dxX4dxXdxXcaxX17xX6xX89xX1xX6xXexXdxX19xX1xXcaxX21xX19xX4dxX19xX10xX181xX7xX4dxX2xX185xX186xX24xX4dxX2xX18axX18bxX5fxX18dxX2xX2xX2xX18dxX18axX186xXexX186xX185xX7cexX18dxX5xX185xX234xX18dxXcaxX19cxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1xX3xX21xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xX19xX2axX19xX2cxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX26xX1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX2cxX44xXbxX3xX7xX48xX3xX4xX2fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX7xXexXc6xX89xX19xX2cxX12xX0xX4dxX5fxXdxX21xX12xX0xX5fxXdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXc6xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexXc6xX89xX19xX2cxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX27dxX19xX3xX2baxXa0xX6xX19xX16dxX0xX4dxX7xXexXc6xX89xX19xX2cxX12xX0xXa0xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX234xXexX1xXa0xX3bxX17xX234xX6xX19xX5fxX234xX7xX6xXbxX89xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11a4exXa0xX7xXexXc6xX6xX5xXdxX6xX3xX4xX2a0xX3bxX3xX2baxXa0xX6xX19xX3xX4xX1x10284xX4xX3xX4xX1xX3eexX19xX1xX3xXbxX1xXbexX3xX9exXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xf25fxXdxX89xX19xX3xX1524xXdxXc6xX3xX7xX6xXa0xX3xXexX6xXdxX3xX19xXdcxX19xX3xXexX1xXeaxX3bxX3xX26xX1xX2fxX4xXaxX3xX1xXc6xX10xX241xX9xXaxX4dxX2baxXa0xX89xX4xX234xXexX10xX4dxX6xXa0xX7xXexXc6xX6xX5xXdxX6xX234xX4xX6xX3bxX234xX2baxXa0xX6xX19xX234xX4xX1xXa0xX4xX234xX4xX1xXdxX19xX1xX234xXbxX1xXa0xX234xX5fxXdxX234xX3bxX6xX3dxX234xX17xX6xX3dxX234xX5xXdxX89xX19xX234xX6xXdxXc6xX234xX7xX6xXa0xX234xXexX6xXdxX234xX19xX6xX19xX234xXexX1xX6xX3bxX234xX26xX1xX89xX4xX4dxX2xX7cexX18dxX18fxX2b1xX18axXcaxX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX2cxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX4dxX3bxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX18fxX18axX4dxX19xX10xX181xX7xX4dxX2xX185xX186xX186xX4dxX2xX18fxX186xX5fxX18fxX18axX2b1xX18fxX7cexX18bxX24xXexX18fxX186xX18dxX18axX5xX18bxX234xX2xXcaxX19cxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1xX3xX21xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xX19xX2axX19xX2cxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX26xX1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX2cxX44xXbxX3xX7xX48xX3xX4xX2fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX21xX12xX0xX7xXexXc6xX89xX19xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1524xXa0xX7xXexXc6xX6xX5xXdxX6xX3xX4xX2a0xX3bxX3xX2baxXa0xX6xX19xX3xX4xX1xX1539xX4xX3xX4xX1xX3eexX19xX1xX3xXbxX1xXbexX3xX9exXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX1551xXdxX89xX19xX3xX1524xXdxXc6xX3xX7xX6xXa0xX3xXexX6xXdxX3xX19xXdcxX19xX3xXexX1xXeaxX3bxX3xX26xX1xX2fxX4xXaxX3xX1xXc6xX10xX241xX9xXaxX4dxX2baxXa0xX89xX4xX234xXexX10xX4dxX6xXa0xX7xXexXc6xX6xX5xXdxX6xX234xX4xX6xX3bxX234xX2baxXa0xX6xX19xX234xX4xX1xXa0xX4xX234xX4xX1xXdxX19xX1xX234xXbxX1xXa0xX234xX5fxXdxX234xX3bxX6xX3dxX234xX17xX6xX3dxX234xX5xXdxX89xX19xX234xX6xXdxXc6xX234xX7xX6xXa0xX234xXexX6xXdxX234xX19xX6xX19xX234xXexX1xX6xX3bxX234xX26xX1xX89xX4xX4dxX2xX7cexX18dxX18fxX2b1xX18axXcaxX1xXexX3bxXaxX12xX1524xXa0xX7xXexXc6xX6xX5xXdxX6xX3xX4xX2a0xX3bxX3xX2baxXa0xX6xX19xX3xX4xX1xX1539xX4xX3xX4xX1xX3eexX19xX1xX3xXbxX1xXbexX3xX9exXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX1551xXdxX89xX19xX3xX1524xXdxXc6xX3xX7xX6xXa0xX3xXexX6xXdxX3xX19xXdcxX19xX3xXexX1xXeaxX3bxX3xX26xX1xX2fxX4xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXc6xX89xX19xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX1524xXa0xX7xXexXc6xX6xX5xXdxX6xX3xX9exX2d0xX3xX17xX6xX19xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX3bxX934xXexX3xX4xX1xX2c6xX3xXexX1xX3eaxX3xX26xX1xXa0xX3dxX7exX19xX3xX4xX3cxX89xX3xX2baxXa0xX6xX19xX3xX4xX1xX1539xX4xX3xX21xX22xX3xX4xX3cxX4xX3xX19xX1xX28fxX19xX3xX21xXdxX27dxX19xX3xX4xX1xX3eexX19xX1xX3xXbxX1xXbexX3xX19xX7axXc8xX4xX3xX19xX22xX3dxX3xX26xX1xX2adxX19xX2cxX3xX5xX27dxX19xX3xX17xX2a0xXexX3xX26xXc0bxX3xX4xX1xXa0xX3dxX7exX19xX3xX17xX6xX3dxX3xX19xX22xX89xX3xX4xXbexX6xX3xX1xX2d0xX19xX2cxX3xX1xX22xX19xX2cxX3xX26xX1xX2adxX19xX2cxX3xX1551xXdxX89xX19xX3xX1524xXdxXc6xX3xX7xX6xXa0xX3xX17xXdxX3xX26xX3eaxX4xX1xX3x1139exXcxX7cexX2xX18axX3xX5xX6xX89xX3xX232xXa0xX2fxX19xX2cxX3xX17xXdxX334xX19xX3xX2cxX9fxX19xX3xX9exXeaxX89xX3xX182exX6xX21xX6xX3xX7xX3cxX19xX2cxX3xX18fxX2b1xX4dxX2xX18axXcaxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX21xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12d57xX19xX5fxX89xX19xX10xX7xXdxX6xX3xX232xX3cxX4xX3xX19xX1xX91xX19xX3xX26xX1xX2adxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX6xXdxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX7xXe0xXexX3xXexXc6xX89xX19xX2cxX3xX21xXacxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX1551xXdxX89xX19xX3xX1524xXdxXc6xX3xXc6xXf7xXdxXaxX3xX1xXc6xX10xX241xX9xXaxX4dxX2baxXa0xX89xX4xX234xXexX10xX4dxXdxX19xX5fxX89xX19xX10xX7xXdxX6xX234xX232xX6xX4xX234xX19xX1xX6xX19xX234xX26xX1xX89xX19xX2cxX234xX4xX89xX19xX234xX6xXdxX234xX7xX89xX19xX2cxX234xX7xX89xXexX234xXexXc6xX89xX19xX2cxX234xX21xXa0xX234xX3bxX6xX3dxX234xX17xX6xX3dxX234xX5xXdxX89xX19xX234xX6xXdxXc6xX234xXc6xX89xXdxX4dxX2xX7cexX18dxX18fxX18bxX24xXcaxX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX2cxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX4dxX3bxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX18fxX18axX4dxX19xX10xX181xX7xX4dxX2xX185xX186xX186xX4dxX2xX18axX18bxX5fxX2xX2xX186xX2xX7cexX18fxX2xXexX2b1xX24xX24xX2b1xX5xX185xXcaxX19cxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1xX3xX21xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xX19xX2axX19xX2cxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX26xX1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX2cxX44xXbxX3xX7xX48xX3xX4xX2fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX21xX12xX0xX7xXexXc6xX89xX19xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1878xX19xX5fxX89xX19xX10xX7xXdxX6xX3xX232xX3cxX4xX3xX19xX1xX91xX19xX3xX26xX1xX2adxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX6xXdxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX7xXe0xXexX3xXexXc6xX89xX19xX2cxX3xX21xXacxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX1551xXdxX89xX19xX3xX1524xXdxXc6xX3xXc6xXf7xXdxXaxX3xX1xXc6xX10xX241xX9xXaxX4dxX2baxXa0xX89xX4xX234xXexX10xX4dxXdxX19xX5fxX89xX19xX10xX7xXdxX6xX234xX232xX6xX4xX234xX19xX1xX6xX19xX234xX26xX1xX89xX19xX2cxX234xX4xX89xX19xX234xX6xXdxX234xX7xX89xX19xX2cxX234xX7xX89xXexX234xXexXc6xX89xX19xX2cxX234xX21xXa0xX234xX3bxX6xX3dxX234xX17xX6xX3dxX234xX5xXdxX89xX19xX234xX6xXdxXc6xX234xXc6xX89xXdxX4dxX2xX7cexX18dxX18fxX18bxX24xXcaxX1xXexX3bxXaxX12xX1878xX19xX5fxX89xX19xX10xX7xXdxX6xX3xX232xX3cxX4xX3xX19xX1xX91xX19xX3xX26xX1xX2adxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX6xXdxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX7xXe0xXexX3xXexXc6xX89xX19xX2cxX3xX21xXacxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX1551xXdxX89xX19xX3xX1524xXdxXc6xX3xXc6xXf7xXdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXc6xX89xX19xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX29exX2cxX7axX97xXdxX3xXbxX1xX3cxXexX3xX19xX2cxX2adxX19xX3xX4xXbexX6xX3xX218xXf7xX3xX2baxXa0xX6xX19xX3xXcxX18xX3bxX3xX26xXdxX7exX3bxX3xX21xX22xX3xX218xX1539xXa0xX3xX1xX934xX3xcc11xXa0xX2fxX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX1878xX19xX5fxX89xX19xX10xX7xXdxX6xX3xX232xX3cxX4xX3xX19xX1xX91xX19xX3xX26xX1xX2adxX19xX2cxX3xX4xX34xX19xX3xX6xXdxX3xX7xX2fxX19xX2cxX3xX7xXe0xXexX3xXexXc6xX89xX19xX2cxX3xX21xXacxX3xXexX6xXdxX3xX19xXdcxX19xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX17xX6xX3dxX3xX1551xXdxX89xX19xX3xX1524xXdxXc6xX3xX19xX2cxX89xX22xXdxX3xX26xX1xXf7xXdxX3xX1878xX19xX5fxX89xX19xX10xX7xXdxX6xX3xX7xX3cxX19xX2cxX3xX18fxX2b1xX4dxX2xX18axXcaxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX21xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxXa0xX5xX12xX0xX5fxXdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc6xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX21xX12xX0xX4dxX5fxXdxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25axX89xXa0xXc6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX6xX3bxX3xX26xX1xXeaxX89xX16dxX3xXcxX10xX5xX10xX2cxXc6xX6xXbxX1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25axX89xXa0xXc6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX89xX3xf713xXdxX19xX2cxX0xX4dxXbxX12