Việt Nam lên tiếng về thông tin tàu sân bay Mỹ sẽ tới thăm vào tháng ba
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đang trao đổi với Mỹ về thời điểm chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ trong năm nay.
d56exd9f2x1599ax11083xfbaex1748ex1405ax139d7x11b09xeb5ex174cex106afx169dcxdf73x15ec7xed42xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax17311x11591xfee1xXexX0x10479xXaxX17xX18xX19xXexX0xdfbdxdc08xX19xff35xXexX0xXaxe9f7xX9x173f3xXdxX18x1438dxX2fxe6b8x122daxdf95xX5x1578dxXbxXdxX17xX32xXexed02xX35xee72xXbxX9x1115fxX18xXcxX9xXdx1722axfad7xX9xXbxX35x1536dxX46xfb93xX9x118d8xf9e2xX9xXbxXax11176xX46xX4cxX9xXbxX35xX46xX9xXbxfe47xdcdbxX9xX2fxfa4cxX46xX9xX23xX18xX26xX9xed9bxffafxX9xX2fx174b0xX9xXbx116e2xX35xX9xXbxXaxdf09xXcxX9xX4exX5cxX24xX9xXbxXaxfbe7xX46xX4cxX9xX23xX18xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x11892xX17xX18xX19xX32xXex1271ax1243fxX9xX40xX4cxX24x10bf3xX35xX9xX4cxX35xX18xX24xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX4axXbxX9x11120xX18xX46xX4cxX9xXbxe2a4xX18xX24xX9xXb8x135ddxX35xX9xX4exX6exX35xX9xX67xX68xX9xX4exX4fxX9xXbxXax1617dxX35xX9xXb8xX35x160e8xXcxX9xX2cxXaxX5dxX26xX4axX46xX9xXbxXaxX73xXcxX9xX2cx16ec4xX18xX9xXbxX5cxX5dxX9xX2fxX60xX46xX9xX23xX18xX26xX9xX67xX68xX9xXbxXbexX24xX46xX4cxX9xX46xX73xXcxX9xX46xX18xX26x166d1xX0xX1cxX33xXexX0xX18xXbexXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxX24xX46xXbxX17xX46xXbx141cexX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9x12aa7xX2cxf4ecxX122xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9x15e86xX35xX19xXbxXaxX122xX2cxX24xXcxXcxX24xX46xX9xX23xXdxX24xX2cxX12cxX122xX18xX19xX2fxX122xX2cxX24xX46xX46xX17xX2cxXbxX32xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXbxX33xXdxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX23xX24xXbexX19xX17xXbexX31xX32x165ffxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX46xX4cxX31xX32xX177xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX46xX4cxX31xX32x15243xX32xX9xX18xXdxX35xX4cxX46xX31xX32xX2cxX17xX46xXbxX17xXbexX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXbexXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX4cxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX18xeb17xX26x1130exX46xX35xXbxX35xX18xXdxX9xXdxX18xX1c6xX26x146e1xX24xX18xX19xX17xX19xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX135xX35xX19xXbxXaxe0a9x1003fxX177xX177xX33x153c3xX32xX9xX2fxXbexX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e8xX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX106xX4exX46xX1cxX46xX17xX135xX2fxX1cxX2ax1547bxX177xX197xX1cx1497fxX215xX19xd678xe505xX219xX218xX215xX2axdbf7xXbxX218xX1e9x11d1bxXdxX177xX106x13c37xX33xX4cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX4exX35xX17xXbxX9xX46xX18xXcxX9xXdxX17xX46xX9xXbxX35xX17xX46xX4cxX9xX4exX17xX9xXbxXaxX24xX46xX4cxX9xXbxX35xX46xX9xXbxX18xX5dxX9xX2fxX18xX46xX9xX23xX18xX26xX9xXcxX26xX9xX2fxX17xX9xXbxX24xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4exX18xX24xX9xXbxXaxX18xX46xX4cxX9xX23xX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbexXexX0xXbxXbexXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xXexX5xX5cxX5dxX9xX2fxX60xX46xX9xX23xX18xX26xX9x13808xf510xX2aexX9x127abxX17xX24xXbexX4cxX17xX9x10fe5xX18xX2fxXaxX35xX46xX4cxXbxX24xX46xX9xX2cxXe7xX18xX9xX67xX68xX106xX9x16e06xX46xXaxX1e8xX9xX2adxX2aexX9xX40xX18xX4exX26xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbexXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX98xX24xX19xX26xX32xXexX32xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX4exX5cxX9xX67xX68xX9xXb8xX18xX46xX4cxX9xXbxXbexX18xX24xX9xXb8xXc3xX35xX9xX4exX4fxX9xX4exX35xX3dxX2cxX9xXbxX5cxX5dxX9xX2fxX60xX46xX9xX23xX18xX26xX9xX67xX68xX9xXbxXaxX73xXcxX9xX2cxd5baxX46xX4cxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xXbxXbexX24xX46xX4cxX9xX46xX73xXcxX9xX219xX177xX2axX211xX32xe855xX9xX23xX5cxX9xX1d4xX45xX9xX5xXax13e43xX9xX5xXaxX5dxX9xX92x11fa9xX46xX4cxX35exX9xX46xX4cx14c22xXd2xX35xX9xX33xXaxX7cxXbxX9xX46xX4cxX53xX46xX9xX98xX99xX9xX40xX4cxX24xX9exX35xX9xX4cxX35xX18xX24xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX35exX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX4axXbxX9xXbxXbexX24xX46xX4cxX9xX2cxX5dxX99xX2cxX9xXax11a4bxX33xX9xX23xX7cxX24xX9xX2cxXaxX35xX4fxX5dxX9xX46xX18xX26xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX98xX24xX19xX26xX32xXexX98xX5cxX9xX92xX36fxX46xX4cxX9xXbxXbexX342xX9xXdxXd2xX35xX9xX2cxX60xX5dxX9xXaxd930xX35xX9xX4exX4fxX9xXbxXaxX53xX46xX4cxX9xXbxX35xX46xX9xXbxX5cxX5dxX9xX2fxX60xX46xX9xX23xX18xX26xX9xX67xX68xX9xX2fxX6bxX9xXb8xX4axX46xX9xXbxXaxX73xXcxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX4exX5cxX24xX9xXbxXaxX7cxX46xX4cxX9xX23xX18xX9xX46xX73xXcxX9xX46xX18xX26xX106xX9xX40xX4cxX376xXd2xX35xX9xX33xXaxX7cxXbxX9xX46xX4cxX53xX46xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX4axXbxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xXbxXaxdd89xX2cxX9xXaxX35xX3dxX46xX9xX2cxXax10d04xX46xXaxX9xX2fxX7cxX2cxXaxX9xXb8x16d7cxX35xX9xX46xX4cxX24xX9exX35xX9xXb8xX99xX2cxX9xXdx104f6xX33xX9xXbxX45axX9xX2cxXaxXe7xX35exX9xXb8xX18xX9xX19xX9exX46xX4cxX9xXaxX24xX7cxX35exX9xXb8xX18xX9xX33xXaxX376x15a38xX46xX4cxX9xXaxX24xX7cxX9x16c06xX5dxX18xX46xX9xXaxX3dxX35exX9xX2cxXaxXe7xX9xXbxXbexX376xX49axX46xX4cxX9xX33xXaxX7cxXbxX9xXbxXbexX35xXd7xX46xX9xXax1491cxX33xX9xXbxX7cxX2cxX9xX2fxX60xX5dxX9xXbexX99xX46xX4cxX9xX4exX6exX35xX9xXbx16103xXbxX9xX2cxX342xX9xX2cxX7cxX2cxX9xXb8xX46exX35xX9xXbxX7cxX2cxX9xXbxXbexX45xX46xX9xX2cxX49axX9xX2fx11154xX9xX2cx15428xX46xX4cxX9xX2cx1446cxX9xXdxX4c2xX35xX35exX9xX4ex13fa0xX9xXaxX24xX5cxX9xX23xX502xX46xXaxX35exX9xXc3xX46xX9xXb8xX368xX46xXaxX9xX4exX5cxX9xX33xXaxX7cxXbxX9xXbxXbexX35xXd7xX46xX9xX4f2xX9xX12cxXaxX5dxX9xX4exX45axX2cxX9xX2cxf2ffxX46xX4cxX9xX46xXaxX376xX9xXbxXbexX45xX46xX9xXbxXaxX4axX9xX4cxX35xX6exX35xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX98xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX53xX46xX4cxX9xXbxX35xX46xX9xXbxX5cxX5dxX9xX2fxX60xX46xX9xX23xX18xX26xX9xX67xX68xX9xX2fxX6bxX9xXbxX6exX35xX9xXbxXaxX73xXcxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX4exX5cxX24xX9xXbxXaxX7cxX46xX4cxX9xX197xX1cxX219xX177xX2axX211xX9xXb8xX376xX4c2xX2cxX9xX23xX5cxX9xfe0fxXcxX26xX9xX2aexX17xX18xXbexX35xX4cxXaxXbxX35exX9xX2b1xX35xX7cxXcxX9xXb8xX46exX2cxX9xX4xXaxX376xX49axX46xX4cxX9xXbxXbexX502xX46xXaxX9x17514xX53xX46xX4cxX9xX40xX18xXcxX9x142ccxX35exX9xX5xXbexX5dxX46xX4cxX9xXbxX60xXcxX9xX40xX4cxXaxX35xX45xX46xX9xX2cx129ecxX5dxX9xX2cxXaxX35xX4axX46xX9xXdxX376xX4c2xX2cxX9xX4a2xX5dxX46exX2cxX9xXbxX4axX9xf4d6xX4xX2aexX1c8xX2aex11517xX9xXb8xX376xX18xX9xXbexX18xX9xXbxXbexX24xX46xX4cxX9xXaxX99xX35xX9xXbxXaxX342xX24xX9xXaxX53xXcxX9xX4a2xX5dxX18xX9xXbxX9exX35xX9xX5xX7xX9xX92xX4xX67xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX98xX24xX19xX26xX32xXexX5xXbexX24xX46xX4cxX9xXaxX99xX35xX9xXbxXaxX342xX24xX35exX9xX5xXc3xX46xX4cxX9xXdx13453xX46xXaxX9xX2fxX45axX9xX67xX68xX9xXbxX9exX35xX9xX5xX7xX106xX92xX4xX67xX9xX67xX18xXbexX26xX9xX5xX18xXbexX46xX24xX135xX12cxX18xX9xX2cxX52fxX46xX4cxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX4axXbxX9xX98xX99xX9xXbxXbexX376xX4f2xX46xX4cxX9x1022exX5dxX46exX2cxX9xX33xXax10af6xX46xX4cxX9xX67xX68xX9x12865xX18xXcxX17xX2fxX9xX67xX18xXbxXbxX35xX2fxX9xX2fxX6bxX9xXb8xX4axX46xX9xXbxXaxX73xXcxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX4exX5cxX24xX9xXbxX5dxe278xX46xX9xX2fxX18xX5dxX106xX9xX5xX5dxX26xX9xX46xXaxX35xX45xX46xX35exX9xX46xX4cxX376xXd2xX35xX9xX33xXaxX7cxXbxX9xX46xX4cxX53xX46xX9xX98xX99xX9xX40xX4cxX24xX9exX35xX9xX4cxX35xX18xX24xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX9xXbxXaxX53xX46xX4cxX9xXbxX35xX46xX9xX46xX5cxX26xX9xX2fxX6bxX9xX19xX24xX9xX98xX99xX9xX68fxX5dxX46exX2cxX9xX33xXaxX696xX46xX4cxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX2cxX53xX46xX4cxX9xX23xX46exX9xX2cx1098dxX9xXbxXaxXd7xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX98xX24xX19xX26xX32xXexX1d4xX6c5xX5dxX9xX40xX73xXcxX9xX2b1xX4faxX2cxX9xXaxfec3xX35xX9xXbxXaxX7cxX46xX4cxX9xX211xX1cxX219xX177xX2axX215xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX4axXbxX9xX23xX99xX9xXbxXbexX376xX4f2xX46xX4cxX9xX4a2xX5dxX46exX2cxX9xX33xXaxX696xX46xX4cxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX4exX5cxX9xX67xX68xX9xXb8xX654xX9xX46xXaxX4d7xXbxX9xXbxXbexX464xX9xX4exX4fxX9xX2cxXaxX5dxX26xX4axX46xX9xXbxXaxX73xXcxX9xX2cxXe7xX18xX9xXbxX5cxX5dxX9xX2fxX60xX46xX9xX23xX18xX26xX9xX67xX68xX9xXb8xX4axX46xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX46xXaxX36fxXcxX9xXbxXaxXd7xX9xXaxX35xX3dxX46xX9xXcxX46exX35xX9xX4a2xX5dxX18xX46xX9xXaxX3dxX9xX46xX4cxX5cxX26xX9xX2cxX5cxX46xX4cxX9xXb8xX376xX4c2xX2cxX9xX2cxX342xX35xX9xXbxXaxX35xX3dxX46xX9xX4cxX35x15f18xX18xX9xXaxX18xX35xX9xX46xX376xX6exX2cxX106xX9xX5c5xX60xX26xX9xX2fxX6bxX9xXdxX5cxX9xX2cxXaxX5dxX26xX4axX46xX9xXbxXaxX73xXcxX9xXb8xX6c5xX5dxX9xXbxX35xX45xX46xX9xX2cxXe7xX18xX9xXcxX99xXbxX9xXbxX5cxX5dxX9xX2fxX60xX46xX9xX23xX18xX26xX9xX67xX68xX9xXb8xX4axX46xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX12cxXd7xX9xXbxf82axX9xX12cxXaxX35xX9xX2cxXaxX35xX4axX46xX9xXbxXbexX18xX46xXaxX9xX12cxX4axXbxX9xXbxXax1338dxX2cxX9xX4exX5cxX24xX9xX46xX73xXcxX9xX2axX222xX215xX1e9xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX98xX24xX19xX26xX32xXexX5xXbexX24xX46xX4cxX9xX2cxXaxX5dxX26xX4axX46xX9xXbxXaxX73xXcxX9xX67xX68xX9xXbxXaxX7cxX46xX4cxX9xX21exX9xX46xX73xXcxX9xX46xX4cxX24xX7cxX35xX35exX9xX5xXaxXe7xX9xXbxX376xX6exX46xX4cxX9xX40xX4cxX5dxX26xebdfxX46xX9xd6d5xX5dxX60xX46xX9xX7xXaxX87cxX2cxX9xXb8xX654xX9xX23xX5cxX46xX9xX23xX9exX2cxX9xX4exX6exX35xX9xX5xXc3xX46xX4cxX9xXbxXaxX46exX46xX4cxX9xX67xX68xX9xX2xX24xX46xX18xXdxX19xX9xX5xXbexX5dxXcxX33xX9xX4exX4fxX9xX12cxXaxX342xX9xX46xX73xX46xX4cxX9xXbxX5cxX5dxX9xX2fxX60xX46xX9xX23xX18xX26xX9xX67xX68xX9xXbxXaxX73xXcxX9xX2cxX342xX46xX4cxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX35exX9xX2cxX4f5xX46xX4cxX9xX2cxX7cxX2cxX9xX23xX35xX3dxX46xX9xX33xXaxX7cxX33xX9xXbxX73xX46xX4cxX9xX2cxX376xXd2xX46xX4cxX9xXaxX4c2xX33xX9xXbxX7cxX2cxX9xX4cxX35xX810xX18xX9xX2cxX7cxX2cxX9xXdxX45axX2cxX9xXdxX376xX4c2xX46xX4cxX9xXaxX342xX35xX9xX4a2xX5dxX60xX46xX9xXaxX18xX35xX9xX46xX376xX6exX2cxX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2aexX24xX5dxXbexX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3bxX40xX8xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX18xXbexXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe