Hình dung về iPhone màn hình gập
iPhone với màn hình gập có thể mang thiết kế tương tự Galaxy Z Fold của Samsung nhưng cải tiến về khả năng gập mở, tối ưu hóa phần mềm.
8ca4xca1dxc241x10951x93cbx10781x1189bxe961xe06axX7x11c70xcf08xcb52xb520x8d0dxdb66xX5xa521xXaxdc31xab0axd3d6xa227xX1xX3xa621x11ba7xX15xf16fxX3xc04dx11ed8xX3xXdx11c83xX1x11da3xX15xX10xX3xea6exbfb6xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX1bxab51xXbxX0xf73dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX18xXaxX12xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xX1dxcda1xXdxX3xX27xX28xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX1bxX31xXbxX3xX4xcfd9xX3xXexX1xce8axX3xX27xX6xX15xX1bxX3xXexX1xXdxb870xXexX3x8f11xX70xX3xXex10fd5xcd84xX15xX1bxX3xXexcdb7xX3x11573xX6xX5xX6x10695xdd6dxX3xca3bxX3xe946xX23xX5xX18xX3xX4x8d6dxX6xX3x1006axX6xX27xX7xX19xX15xX1bxX3xX15xX1xX77xX15xX1bxX3xX4xca66xXdxX3xXexXdxX70xX15xX3xX1dxX1exX3xX73xX1xXa0xX3xX15xa2bcxX15xX1bxX3xX1bxX31xXbxX3xX27xf4ccx8cd0xX3xXex945exXdxX3xX77xX19xX3xX1xX62xX6xX3xXbxX1x9030xX15xX3xX27xX1exX27xbe03xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf08xX23xX18xX84xXaxX12xa601xX7dxX6xX3xXex11ea7x9b9cxX15xX3xX4x11d14xX4xX3xfb74x108b2xX15xX1bxX3xX7xXefxX15xX1bxX3xX4xX1xX70xX3xX1dxX1exX3xX7xX27xX6xXeaxXexXbxX1xX23xX15xX10xX3xX1bxX31xXbxX3xX4xX8exX6xX3xfa52xXbxXbxX5xX10xX3xX1dxX28xX3xX27xab7dxXexX3xX7xXbdxX3xXexXdxX15xX3x9dc5xf7c3xX15xXbaxX3xX116xXbxXbxX5xX10xX3x92f3xX15xX7xXdxX18xX10xXeaxX3xX12ax9a94xX3xX18xX7dxX15xX1bxX3xX4xX23xX15xX4xX10xXbxXexX3xX1dxX1exX3xX27x10fb3xX19xX3xX12axXdxd898xX15xX3xXexX1xX23xcd67xXdxX3xX1bx107cdxXdxX3xX5xX28xX3xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xX88xX23xX5xX18xXcfxX3xXcxX1xX10xX23xX3xXexXeaxX6xX15xX1bxX3xX4xacb7xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1xX156xX3xX15xX28xX84xXbaxX3xX7xXa0xX15xX3xXbxX1xc365xX27xX3xX7xfbb1xX3xX4xX62xX3xX4xXefxX4xX3xX4xX15cxX15xX1xX3xX1dxX19xX17fxX15xX1bxX3xX1dxad55xX15xX3xX1dxX51xXdxX3xX4xXefxX4xX3xX15xa5b6xXexX3xXf2x107a5xX27xX3xX1bxXdxXbdxX15xX1bxX3xXexXeaxXebxX15xX3xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xc611xXcfxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX23xX18xX84xXaxX12xX0xXdxX27xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx96f1xX10xX15xXexX10xXeaxXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxcc5axXdxX18xXexX1x91e3xX3xX2x10a51xa7f1xX20cxXbxX83xe537xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX209xX3x10955xe02exX1d1xXbxX83xX211xXaxX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX34xX34xXdxXcfxXf2xX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX1dxX15xX34xX15xX10xX204xX7xX34xX20dxX20dxX20cxX2xX34xX2xX20cxX21bxX18xX1d1xX20dxX20dxX1d1xX21cxX21bx10350xXex1004fxb3fexX24fxX1d1xX5xX21cxed31xX1d1xX24dxX20dxX24fxX20cxX255xb606xX20cxX20dxX24dxX24dxX255xXdxXbxX1xX23xX15xX10xX255xb835xXcfxee6fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxX1exX3xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xX27xX28xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX1bxX31xXbxXaxX3xX204xXdxX18xXexX1xX9xXaxX2xX20cxX20dxX20cxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX21bxX21cxX1d1xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX12xXcxX1xXdxX70xXexX3xX73xX70xX3xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xX88xX23xX5xX18xX3xX4xX62xX3xXexX1xX66xX3xX1bxe0bcxXdxX3xX15xX1xX51xX3xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xX1d1xXcfxX3xed88xX15xX1xX209xX3xX116xXbxXbxX5xX10xX3xX135xX15xX7xXdxX18xX10xXeaxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX23xX18xX84xXaxX12x936axX3xX27xfeaexXexX3xX7xX6xX19xXbaxX3xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xX88xX23xX5xX18xX3xX4xX62xX3xX4xe4c2xX27xX3xX4xX6xX27xX10xXeaxX6xX3xXf2xX6xX3xXbdxX15xX1bxX3xX73x9397xX15xX1xX3xX1dxX28xX3xX4xXa0xX27xX3xXf2xXdxX70xX15xX3x11c7fxXdxX18xX6xXeaxX3xXbxX1xa652xX15xX1bxX3xXexXeaxXebxX15xX3xXf2xX1exX3xX27xX323xXexX3xX5xX77xX15xX1bxX3xXexX1xX6xX84xX3xX1dxX14xX3xX5xX12bxXdxX3xX5xXebxX15xX3xX15xX1xX77xX3xXexXeaxXebxX15xX3xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xX2xX250xXcfxX3xX21xX1xX34dxX6xX3xXexXeaxX77xX51xX4xX3xX27xXefxX84xX3xX4xX62xX3xXexX1xXebxX27xX3xX27xX28xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX33bxXcfxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX23xX18xX84xXaxX12xbf21xX1xXefxX4xX3xX1dxX51xXdxX3xX4xXefxX4xX3xX27xX151xX19xX3xX12axXdxX156xX15xX3xXexX1xX23xX15cxXdxX3xX1bxX31xXbxX3xX1xXdxX156xX15xX3xX15xX6xX84xXbaxX3xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xX88xX23xX5xX18xX3xX7xX197xX3xX73xX1xX17fxX15xX1bxX3xX12axX66xX3xX5xX120xX3xX73xX1xX10xX3xX1xXb9xX3xXb9xX3xXbxX1xXc9xX15xX3xXf2xXa0xX15xX3xX5xX1exXcfxX3xX13xX156xX3xXexX1xXbdxX15xX1bxX3xXf2xXa0xX15xX3xX5xX1exX3xX12axX120xX4xX3xd65exX19xX84xX1exX15xX3xX4xX8exX6xX3xX116xXbxXbxX5xX10xX3xX1bxXdxX1b8xXbxX3xX27xX28xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX73xX1xX17fxX15xX1bxX3xX4xX62xX3xX4xXefxX4xX3xX15xX70xXbxX3xX1bxX1bcxXbxX3xX15xX1xX77xX3xXexXeaxXebxX15xX3xX7fxX6xX5xX6xX83xX84xX3xX86xX3xX88xX23xX5xX18xXcfxX3xX21xX1xXc9xX15xX3xX73xX1xX51xXbxX3xX4xX1xX23xX3xXbxX1xb5b5xXbxX3xX15xX1bxX77x9066xXdxX3xX18xa6b6xX15xX1bxX3xX27xXb9xX3xX2xX24fxX20cxX3xX12axX120xXbaxX3xX2xX20dxX20cxX3xX12axX120xX3xX1dxX28xX3xX25cxX20cxX3xX12axX120xX3xXexX19x9e8axX3xXexX1xX10xX23xX3xX15xX1xX19xX3xX4xXc9xX19xXcfxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX23xX18xX84xXaxX12xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xX88xX23xX5xX18xX3xX4x121a0xX15xX1bxX3xX12axX77xX2e8xX4xX3xX18xX7dxX3xX12axX23xXefxX15xX3xX7xX197xX3xXexXeaxX6xX15xX1bxX3xXf2xc98dxX3xX27xX28xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX34dxX15xX1xX3xX1dxX51xXdxX3xX4xX17fxX15xX1bxX3xX15xX1bxX1xX156xX3xc62cxX35dx92efxXe5xX3xX18xX15cxX15xX1bxX3x9cb0xX12axX33bxX4xX3xX5x11eeex9fb4xXcfxX3x8efcxX1exX3xX4xX1bcxX19xX3xX1xX14xX15xX1xXbaxX3xX27xXefxX84xX3xX7xX197xX3xX4xX1xX15cxX84xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX116xX3xX7xX10xXeaxXdxX10xX7xX3xX27xX51xXdxX3xX15xX1xX1bcxXexX3xX1xX23xX323xX4xX3xX4xX1xXdxXbxX3x10468xX3xX1dxX51xXdxX3xX7xa486xX4xX3xX27xX15cxX15xX1xX3xX15xX1xX77xX3xX5xX6xXbxXexX23xXbxXbaxX3xX12axXdxX3xX73x100ffxX27xX3xX1xX156xX3xX12axXdxX1exX19xX3xX1xX28xX15xX1xX3xXdxX537xX91xX3xX1xX23xX323xX4xX3xXdxX21xX6xX18xX537xX91xX3xX12axX77xX2e8xX4xX3xX5xX28xX27xX3xX27xX51xXdxX3xX12axX66xX3xXexXbdxXdxX3xX77xX19xX3xX1xX62xX6xX3xX4xX1xX23xX3xX7xX27xX6xXeaxXexXbxX1xX23xX15xX10xX3xX18xX15cxX15xX1bxX3xX1bxX31xXbxXcfxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX23xX18xX84xXaxX12xX0xXdxX27xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f5xX10xX15xXexX10xXeaxXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX204xXdxX18xXexX1xX209xX3xX2xX20cxX20dxX20cxXbxX83xX211xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX209xX3xX21bxX21cxX1d1xXbxX83xX211xXaxX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX34xX34xXdxXcfxXf2xX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX1dxX15xX34xX15xX10xX204xX7xX34xX20dxX20dxX20cxX2xX34xX2xX20cxX21bxX18xX1d1xX20dxX20dxX1d1xX24fxX20cxX1d1xXexX2xX20cxX24dxX5xX250xX255xX1d1xX24dxX20dxX24fxX20cxX255xX25cxX20cxX20dxX24dxX21cxX255xXdxXbxX1xX23xX15xX10xX255xX269xXcfxX26bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxX1exX3xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xX27xX28xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX1bxX31xXbxXaxX3xX204xXdxX18xXexX1xX9xXaxX2xX20cxX20dxX20cxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX21bxX21cxX1d1xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX12xX585xX28xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX34dxX15xX1xX3xX4xX8exX6xX3xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xX88xX23xX5xX18xX3xX4xX62xX3xXexX1xX66xX3xX4xX62xX3xX18xX15cxX15xX1bxX3xX541xX12axX33bxX4xX3xX5xX547xX548xXcfxX3xX2f9xX15xX1xX209xX3xX116xXbxXbxX5xX10xX3xX135xX15xX7xXdxX18xX10xXeaxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX23xX18xX84xXaxX12xX13xX12bxXdxX3xXexX1xXefxX15xX1bxX3xX25cxXbaxX3xX15xX1xX28xX3xXbxX1x104fdxX15xX3xXexX34dxX4xX1xX3xX585xXdxX15xX1bxX255xX4xX1xXdxX3xX3d7xX19xX23xXbaxX3xX15xX1bxX77xX4a7xXdxX3xX12axX77xX6xX3xXeaxX6xX3xX15xX1xXdxX1exX19xX3xX18xX7dxX3xX12axX23xXefxX15xX3xX4xX1xX34dxX15xX1xX3xX83xXefxX4xX3xX1dxX1exX3xX4xXefxX4xX3xXexX1xXdxX70xXexX3xXf2xX518xX3xX4xX1xX77xX6xX3xXeaxX6xX3xX27xX1acxXexX3xX4xX8exX6xX3xX116xXbxXbxX5xX10xXbaxX3xX4xX1xX23xX3xXf2xXdxX70xXexX3xX116xXbxXbxX5xX10xX3xX12axX6xX15xX1bxX3xXexX1xc0a6xX3xX15xX1bxX1xXdxX156xX27xX3xX1xX6xXdxX3xX27xX151xX19xX3xX7xX27xX6xXeaxXexXbxX1xX23xX15xX10xX3xX1bxX31xXbxX3xX18xX15cxX15xX1bxX3xX1dx10bd3xX3xX7xafb8xX3xX15xX1xX77xX3xX86xX3xX88xX5xXdxXbxX3xX1dxX28xX3xX18xX15cxX15xX1bxX3xX4xX19xXbdxX15xX3xX7xXefxX4xX1xX3xX15xX1xX77xX3xX86xX3xX88xX23xX5xX18xXcfxX3x11881xXdxXebxX15xX1bxX3xX27xX151xX19xX3xXexX1xX58cxX3xX1xX6xXdxX3xX7xX197xX3xXexXeaxX14xX15xX1xX3xX5xX28xX15xX1bxX3xX4xX19xXbdxXdxX3xX20dxX20cxX20dxX250xX3xX1xX23xX323xX4xX3xXexXeaxX23xX15xX1bxX3xX15xXb0xX27xX3xX20dxX20cxX20dxX1d1xX3xXcfxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX23xX18xX84xXaxX12xX7fxXdxX51xXdxX3xXbxX1xX760xX15xX3xXexX34dxX4xX1xX3xX4xX4fdxX15xX1bxX3xX4xX1xX23xX3xXeaxXf3xX15xX1bxX3xX116xXbxXbxX5xX10xX3xX7xX197xX3xX7xXa0xX15xX3xX83xX19xX1bcxXexX3xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xX1bxX31xXbxX3xX1dxX28xX23xX3xX15xXb0xX27xX3xX20dxX20cxX20dxX250xX3xX1dxX51xXdxX3xX7xXa0xX15xX3xX5xX77xX2e8xX15xX1bxX3xX2xX21bxX255xX20dxX20cxX3xXexXeaxXdxX156xX19xX3xX27xXefxX84xXcfxX3xX91xXa0xX15xX3xXbxX1xX193xX27xX3xX7xX197xX3xX4xX62xX3xX27xX28xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX73xX1xXdxX3xX27xXb9xX3xX1xX23xX28xX15xX3xXexX23xX28xX15xX3xX5xX28xX3xX21cxXbaxX21bxX3xXdxX15xX4xX1xXbaxX3xX12axX120xX3xXbxX1xX760xX15xX3xX1bxXdxXa0xXdxX3x10971xX13xXe5xc103xX3xc504xX2xXcfxX24fxX20cxX20cxX3xX83xX3xX250xXcfxX20dxX20cxX20cxX3xXbxXdxX83xX10xX5x96d7xXcfxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX23xX18xX84xXaxX12xX0xXdxX27xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xXexX1xX19xX27xXf2xX3xX18xX1xXdxX18xX10xX3xXdxX1f5xX10xX15xXexX10xXeaxXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX204xXdxX18xXexX1xX209xX3xX25cxX21cxX25cxXbxX83xX211xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX209xX3xX24dxX24dxX21bxXbxX83xX211xXaxX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX34xX34xXdxXcfxXf2xX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX1dxX15xX34xX15xX10xX204xX7xX34xX20dxX20dxX20cxX2xX34xX2xX20cxX21bxX18xX1d1xX20dxX20dxX1d1xX25cxX250xX21bxXexX21bxX21cxX25cxX24dxX5xX1d1xX255xX20dxX20cxX20dxX2xX255xX20cxX24fxX255xX20cxX250xX20cxX20dxX21bxX24dxX20dxX25cxX255xX2xX24dxX20dxXcfxX26bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxX1exX3xXdxX21xX1xX23xX15xX10xX3xX27xX28xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX1bxX31xXbxXaxX3xX204xXdxX18xXexX1xX9xXaxX25cxX21cxX25cxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX24dxX24dxX21bxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX23xX19xXeaxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX116xXbxXbxX5xX10xXdxX15xX7xXdxX18xX10xXeaxX34xX54bx99ffxX539xX0xX34xXbxX12