Quá trình công tác của nguyên Chủ nhiệm UB Đối ngoại Quốc hội Vũ Mão
Ngày 30/5, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo, đồng chí Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đã từ trần.
e926x1123cx150fdx11820x11a7dx116fcx11d71x150b8x1300fxX7x142ddx126f2xfa35x1184cx15452x14546xX5x14830xXax11ff5x15a25xec7ex14dbexX3xXex1039cx12b1bx16924xX1xX3xX4x14108xX1ax16989xX3xXexX15xX4xX3xX4x154b1xX6xX3xX1axX20xX14x10447x16808xX1axX3x12264xX1xX27xX3xX1axX1xXdx10c87x10137xX3x13ed7xeab2xX3x1015cx10f70xXdxX3xX1axX20x129f4x141b6xXdxX3xX13xX14xX3fxX4xX3xX1x1070cxXdxX3xf25ex13dd5xX3x11650x135f4xX44xX0x14e6cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13107xX10xX6xfd4dxXaxX12x13231xX20xf206xX2dxX3xf81bx113fdxX58x13459x1044exX3xX3cxX6xX1axX3xX3cx134e2xX44xX3x1216cxX38xX76xX3xX4xX1x11174xX39xX3xX7x1549cxX4xX3xX7x13d44xX4xX3x13758xX1x10834xX10xX3xX4xX15xX1axX3x11fb5xX4exX3xXcxX18xX14xX1axX20xX3xf920x168e7xX1axX20xX3xXexX1xX1exX1axX20xX3xX9axX15xX44xX76xX3xe9b4x12424xX1axX20xX3xX4xX1xff09xX3xX51xX52xX3xX54xX55xX44xX76xX3xX1axX20xX14xX2dxX2exX1axX3xf3b2xX2dxX3xX80xXdxX2exX1axX3xXcxX18xX14xX1axX20xX3xXa3xXa4xX1axX20xX3xX3exX7dxX1axX20xX76xX3xX1axX20xX14xX2dxX2exX1axX3xX31xX1xX27xX3xX1axX1xXdxX38xX39xX3xXcbxX2dxX3xX9axX6xX1axX3xX3exX3fxXdxX3xX1axX20xX44xX45xXdxX3xX4xX27xX6xX3xX13xX14xX3fxX4xX3xX1xX4exXdxX76xX3xXb3xX55xX3xXex1468exX3xXexX18x12cccxX1axee9fxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX44xX6axX2dxXaxX12xX0xXdxX39xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX39xX7xf85fxXbxX1xX44xXexX44xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXax111eexXdxX6axXexX1x1363cxX3x12716xX2xX75xXbxf520x151caxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX157xX3xX2xX159xX2xX73xXbxX15dxX15exX3xX6axXdxX7xXbxX5xX6xX2dxX157xX3xX9axX5xX44xX4xX91xX15exX3xX39xX6xX18xX20xXdxX1axX143xX5xX10x11919xXexX157xX3xX6xX14xXexX44xX15exX3xX39xX6xX18xX20xXdxX1axX143xX18xXdxX20xX1xXexX157xX3xX6xX14xXexX44xX15exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1xX3xX4xX1exX1axX20xX3xXexX15xX4xX3xX4xX27xX6xX3xX1axX20xX14xX2dxX2exX1axX3xX31xX1xX27xX3xX1axX1xXdxX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX1axX20xX44xX45xXdxX3xX13xX14xX3fxX4xX3xX1xX4exXdxX3xX51xX52xX3xX54xX55xX44xX3xX1xX19xX1axX1xX3xX7dxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX11exX9axX6xX44xX1xX6xXexXdxX1axX1xX11exX80xX1axX58xX1axX10xX152xX7xX58x10214xX73xX21bxX2xX58xX2xX21bx12cc3xX6axX159xX21bxX72xX2xX222xX73xX222xXexX75xX2xX159x11f07xX5xX2xX11ex13917xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1xX3xX4xX1exX1axX20xX3xXexX15xX4xX3xX4xX27xX6xX3xX1axX20xX14xX2dxX2exX1axX3xX31xX1xX27xX3xX1axX1xXdxX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX1axX20xX44xX45xXdxX3xX13xX14xX3fxX4xX3xX1xX4exXdxX3xX51xX52xX3xX54xX55xX44xXaxX3xX6axX6xXexX6xX143xXbxX1xX44xXexX44xX143xX44xX18xXdxX20xXdxX1axX6xX5xX143xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX157xX58xX58xX4xX6axX1axXdxX39xX20xX11exX80xXdxX10xXexX1axX6xX39xXbxX5xX14xX7xX11exX80xX1axX58xXexX222xX21bxX159xX58xX14xXbxX5xX44xX6xX6axX10xX6axX58xX5xX10xXbx1640dxX58xX21bxX73xX21bxX73x143a5xX73xX75xX2d1xX72xX73xX58xX80xX1axX6xX2d1xXbxX44xXexX6xX5xX2d1x13198xX14xX6xX2d1xXexX18xXdxX1axX1xX2d1xX4xX44xX1axX20xX2d1xXexX6xX4xX2d1xX4xX14xX6xX2d1xX6axX44xX1axX20xX2d1xX4xX1xXdxX2d1xX80xX14xX2d1xX39xX6xX44xX2d1xX1axX20xX14xX2dxX10xX1axX2d1xX14xX2dxX2d1xX80xXdxX10xX1axX2d1xXexX18xX14xX1axX20xX2d1xX14xX44xX1axX20xX2d1xX6axX6xX1axX20xX2d1xX1axX20xX14xX2dxX10xX1axX2d1xX4xX1xX14xX2d1xX1axX1xXdxX10xX39xX2d1xX14xX2dxX2d1xX9axX6xX1axX2d1xX6axX44xXdxX2d1xX1axX20xX44xX6xXdxX2d1xX4xX14xX6xX2d1xX2e2xX14xX44xX4xX2d1xX1xX44xXdxX2d1x136c4xX22fxX72xX22fxX357xX357xX22fxX11exX233xXbxX20xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX44xX6axX2dxXaxX12xX6dxX20xX6fxX2dxX3xX72xX73xX58xX75xX76xX3xX3cxX6xX1axX3xX3cxX7dxX44xX3xX80xX38xX76xX3xX4xX1xX86xX39xX3xX7xX8axX4xX3xX7xX8exX4xX3xX91xX1xX93xX10xX3xX4xX15xX1axX3xX9axX4exX3xXcxX18xX14xX1axX20xX3xXa3xXa4xX1axX20xX3xXexX1xX1exX1axX20xX3xX9axX15xX44xX76xX3xXb3xXb4xX1axX20xX3xX4xX1xXbaxX3xX51xX52xX3xX54xX55xX44xX76xX3xX1axX20xX14xX2dxX2exX1axX3xXcbxX2dxX3xX80xXdxX2exX1axX3xXcxX18xX14xX1axX20xX3xXa3xXa4xX1axX20xX3xX3exX7dxX1axX20xX76xX3xX1axX20xX14xX2dxX2exX1axX3xX31xX1xX27xX3xX1axX1xXdxX38xX39xX3xXcbxX2dxX3xX9axX6xX1axX3xX3exX3fxXdxX3xX1axX20xX44xX45xXdxX3xX4xX27xX6xX3xX13xX14xX3fxX4xX3xX1xX4exXdxX76xX3xXb3xX55xX3xXexX118xX3xXexX18xX11cxX1axX11exX58xX11exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX44xX6axX2dxX3xXbxX31xX10xX1axXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX1axXexX10xX18xX3xX6axXexX1xX14xX39xX9axX3xX6axX1xXdxX6axX10xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX6axXdxX7xXbxX5xX6xX2dxX157xX3xX9axX5xX44xX4xX91xX15exX3xX39xX6xX18xX20xXdxX1axX143xX5xX10xX189xXexX157xX3xX6xX14xXexX44xX15exX3xX39xX6xX18xX20xXdxX1axX143xX18xXdxX20xX1xXexX157xX3xX6xX14xXexX44xX15exX3xX152xXdxX6axXexX1xX157xX3xX75xX2xX21bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX157xX3xX72xX357xX21bxXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX157xX58xX58xX4xX6axX1axX11exX9axX6xX44xX1xX6xXexXdxX1axX1xX11exX80xX1axX58xX6axX10xX7xX91xXexX44xXbxX58xX1axX10xX152xX7xX58xX21bxX73xX21bxX2xX58xX2xX73xX75xX6axX159xX2xX357xX357xX222xX21bxX2xXexX75xX2xX159xX2xX5x12f36xX143xX14xX1axX1axX6xX39xX10xX6axX11exX233xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1xX3xX4xX1exX1axX20xX3xXexX15xX4xX3xX4xX27xX6xX3xX1axX20xX14xX2dxX2exX1axX3xX31xX1xX27xX3xX1axX1xXdxX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX1axX20xX44xX45xXdxX3xX13xX14xX3fxX4xX3xX1xX4exXdxX3xX51xX52xX3xX54xX55xX44xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX18xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX18xX44xX1axX20xX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX2exX1axX3xX2e2xX14xX6xX1axX157xX0xX58xX7xXexX18xX44xX1axX20xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX143xXexX1xX14xX39xX9axX143xX6xX1axX6axX143xX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX20xX14xX2dxX2exX1axX3xX31xX1xX27xX3xX1axX1xXdxX38xX39xX3xX51xX86xX1axX3xXbxX1xf999xX1axX20xX3xX13xX14xX3fxX4xX3xX1xX4exXdxX3xX51xX52xX3xX54xX55xX44xX3xXexX118xX3xXexX18xX11cxX1axXaxX3xX1xX18xX10xX189xX9xXaxX58xX4xX1xXdxX1axX1xX143xXexX18xXdxX58xX1axX20xX14xX2dxX10xX1axX143xX4xX1xX14xX143xX1axX1xXdxX10xX39xX143xX80xX6xX1axX143xXbxX1xX44xX1axX20xX143xX2e2xX14xX44xX4xX143xX1xX44xXdxX143xX80xX14xX143xX39xX6xX44xX143xXexX14xX143xXexX18xX6xX1axX58xX2xX50bxX72xX73xX73xX75xX11exX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX20xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX58xX39xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX21bxX73xX58xX1axX10xX152xX7xX58xX21bxX73xX21bxX2xX58xX2xX73xX75xX6axX159xX2xX357xX357xX222xX21bxX2xXexX75xX2xX159xX2xX5xX50bxX143xX14xX1axX1axX6xX39xX10xX6axX11exX233xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1xX3xX4xX1exX1axX20xX3xXexX15xX4xX3xX4xX27xX6xX3xX1axX20xX14xX2dxX2exX1axX3xX31xX1xX27xX3xX1axX1xXdxX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX1axX20xX44xX45xXdxX3xX13xX14xX3fxX4xX3xX1xX4exXdxX3xX51xX52xX3xX54xX55xX44xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX80xX12xX0xX7xXexX18xX44xX1axX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX20xX14xX2dxX2exX1axX3xX31xX1xX27xX3xX1axX1xXdxX38xX39xX3xX51xX86xX1axX3xXbxX1xX5e6xX1axX20xX3xX13xX14xX3fxX4xX3xX1xX4exXdxX3xX51xX52xX3xX54xX55xX44xX3xXexX118xX3xXexX18xX11cxX1axXaxX3xX1xX18xX10xX189xX9xXaxX58xX4xX1xXdxX1axX1xX143xXexX18xXdxX58xX1axX20xX14xX2dxX10xX1axX143xX4xX1xX14xX143xX1axX1xXdxX10xX39xX143xX80xX6xX1axX143xXbxX1xX44xX1axX20xX143xX2e2xX14xX44xX4xX143xX1xX44xXdxX143xX80xX14xX143xX39xX6xX44xX143xXexX14xX143xXexX18xX6xX1axX58xX2xX50bxX72xX73xX73xX75xX11exX1xXexX39xXaxX12xX6dxX20xX14xX2dxX2exX1axX3xX31xX1xX27xX3xX1axX1xXdxX38xX39xX3xX51xX86xX1axX3xXbxX1xX5e6xX1axX20xX3xX13xX14xX3fxX4xX3xX1xX4exXdxX3xX51xX52xX3xX54xX55xX44xX3xXexX118xX3xXexX18xX11cxX1axX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX18xX44xX1axX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX6dxX20xX6fxX2dxX3xX72xX73xX58xX75xX76xX3xX3cxX6xX1axX3xX3cxX7dxX44xX3xX80xX38xX76xX3xX4xX1xX86xX39xX3xX7xX8axX4xX3xX7xX8exX4xX3xX91xX1xX93xX10xX3xX4xX15xX1axX3xX9axX4exX3xXcxX18xX14xX1axX20xX3xXa3xXa4xX1axX20xX3xXexX1xX1exX1axX20xX3xX9axX15xX44xX76xX3xX1exX1axX20xX3xX51xX52xX3xX54xX55xX44xX76xX3xX1axX20xX14xX2dxX2exX1axX3xX31xX1xX27xX3xX1axX1xXdxX38xX39xX3xXcbxX2dxX3xX9axX6xX1axX3xX3exX3fxXdxX3xX1axX20xX44xX45xXdxX3xX4xX27xX6xX3xX13xX14xX3fxX4xX3xX1xX4exXdxX76xX3xXb3xX55xX3xXexX118xX3xXexX18xX11cxX1axX11exX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX80xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX20xXa3x111eaxXdxX3xX6ax15c38xX1axX3xX67xX6fxX3xXcx124f2xX1axX1xX3xXexXa3x169bbxX1axX20xX3xX1axX1x138ffxX3xX3cxX15xX4xX3xX67xXb4xX3xX6ax12062xXbxX3xX2xX72xX73xX3xX1axX86xX39xX3xX1axX20xX6fxX2dxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX27xX6xX3xX6dxX20xXa3xX87axXdxXaxX3xX1xX18xX10xX189xX9xXaxX58xX1axX14xXdxX143xX1xX44xX1axX20xX143xX7xX44xX1axX20xX143xX5xX6xX58xX1axX20xX14xX44xXdxX143xX6axX6xX1axX143xX1xX6xX143xXexXdxX1axX1xX143xXexX14xX44xX1axX20xX143xX1axX1xX44xX143xX9axX6xX4xX143xX1xX44xX143xX6axXdxXbxX143xX2xX72xX73xX143xX1axX6xX39xX143xX1axX20xX6xX2dxX143xX7xXdxX1axX1xX143xX4xX14xX6xX143xX1axX20xX14xX44xXdxX58xX2xX50bxX21bxX72xX75xX50bxX11exX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX20xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX58xX39xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX21bxX73xX58xX1axX10xX152xX7xX58xX21bxX73xX21bxX73xX58xX2xX72xX222xX6axX2xX21bxX21bxX21bxX2xX2xX75xXexX2xX222xX50bxX22fxX72xX5xX73xX11exX233xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1xX3xX4xX1exX1axX20xX3xXexX15xX4xX3xX4xX27xX6xX3xX1axX20xX14xX2dxX2exX1axX3xX31xX1xX27xX3xX1axX1xXdxX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX1axX20xX44xX45xXdxX3xX13xX14xX3fxX4xX3xX1xX4exXdxX3xX51xX52xX3xX54xX55xX44xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX80xX12xX0xX7xXexX18xX44xX1axX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX20xXa3xX87axXdxX3xX6axX87exX1axX3xX67xX6fxX3xXcxX885xX1axX1xX3xXexXa3xX88bxX1axX20xX3xX1axX1xX891xX3xX3cxX15xX4xX3xX67xXb4xX3xX6axX89bxXbxX3xX2xX72xX73xX3xX1axX86xX39xX3xX1axX20xX6fxX2dxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX27xX6xX3xX6dxX20xXa3xX87axXdxXaxX3xX1xX18xX10xX189xX9xXaxX58xX1axX14xXdxX143xX1xX44xX1axX20xX143xX7xX44xX1axX20xX143xX5xX6xX58xX1axX20xX14xX44xXdxX143xX6axX6xX1axX143xX1xX6xX143xXexXdxX1axX1xX143xXexX14xX44xX1axX20xX143xX1axX1xX44xX143xX9axX6xX4xX143xX1xX44xX143xX6axXdxXbxX143xX2xX72xX73xX143xX1axX6xX39xX143xX1axX20xX6xX2dxX143xX7xXdxX1axX1xX143xX4xX14xX6xX143xX1axX20xX14xX44xXdxX58xX2xX50bxX21bxX72xX75xX50bxX11exX1xXexX39xXaxX12xX6dxX20xXa3xX87axXdxX3xX6axX87exX1axX3xX67xX6fxX3xXcxX885xX1axX1xX3xXexXa3xX88bxX1axX20xX3xX1axX1xX891xX3xX3cxX15xX4xX3xX67xXb4xX3xX6axX89bxXbxX3xX2xX72xX73xX3xX1axX86xX39xX3xX1axX20xX6fxX2dxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX27xX6xX3xX6dxX20xXa3xX87axXdxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX18xX44xX1axX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxX1xX15xX1axX20xX3xX75xX3xX80x13859xX76xX3xX1axX20xXa3xX87axXdxX3xX6axX87exX1axX3xX67xX6fxX3xXcxX885xX1axX1xX3xX5xX45xXdxX3xX9axXb4xXdxX3xX1xXb4xXdxX3xX1axX1xX891xX3xX3cxX15xX4xX11exX3xX6dxX1x159c0xX1axX20xX3xX80xXdxX38xX4xX3xX5xX6fxX39xX3xXexX14xX2dxX3xX1axX1xX93xX3xX1axX1xXa3xX1axX20xX3xX4xX1xX8exX6xX3xXb3x15210xX1axX20xX3xX9axXdx13c07xXexX3xX9axX6xX44xX3xXexX19xX1axX1xX3xX4xX7dxX39xX76xX3xX7xXb22xX3xXexX18xXdxX3xX87exX1axX3xX4xX27xX6xX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xXb28xX3xX1xX38xX3xX1axX20xXa3xX87axXdxX3xX6axX87exX1axX3xX67xX6fxX3xXcxX885xX1axX1xX3xX80xX891xXdxX3xX4xX1exX1axX20xX3xX5xX6xX44xX3xXexX18xX87axXdxX3xX9axXdx10b05xX1axX3xX4xX27xX6xX3xX6dxX20xXa3xX87axXdxX11exX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX80xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX14xX5xX12xX0xX6axXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX80xX12xX0xX58xX6axXdxX80xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX44xX6axX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15dxXexX143xX6xX5xXdxX20xX1axX157xX3xX18xXdxX20xX1xXexX15exXaxX12xX0xX10xX39xX12xXcxX1xX10xX44xX3xX51xXdxX10xXexX1axX6xX39x159dbxX0xX58xX10xX39xX12xX0xX58xXbxX12