Có nên mua vàng ngày thần tài hay không
Có nên đi mua vàng ngày thần tài không, mua vàng ngày thần tài có ý nghĩa gì, mà năm nào cũng hàng chuc nghìn người xếp hàng đội mưa rét chầu chực từ 3h sáng để mua vàng ngày Thần Tài?
7b68x9192x100fbxe734x8ba2x11ed4xf802xbe7cx107ecxX7xa72bxe92fx10cddxe559xf2bex8a7exX5x85f9xXax8c5fx10bd3x9519xX3x9608xfdabxX16xX3x11f5cx8d9exX6xX3x969fx9687xX16x10494xX3xX16xX21xX1fxf886xX3xXexX1x103fcxX16xX3xXexX1fxXdxX3xX1xX6xX26xX3xde8dxX1xc720xX16xX21xX0xe15bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10429xX10xX6xcd0exXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX16xX3xdf4dxXdxX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXexX1xX2axX16xX3xXexX1fxXdxX3xX35xX1xX37xX16xX21x9dffxX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXexX1xX2axX16xX3xXexX1fxXdxX3xX4xX14xX3x10a4fxX3xX16xX21xX1x981exX6xX3xX21xb494xX76xX3xX1axX1fxX3xX16xa463xX1axX3xX16xX1fxd945xX3xX4xdd9bxX16xX21xX3xX1xX1fxX16xX21xX3xX4xX1xX1bxX4xX3xX16xX21xX1xX9bxX16xX3xX16xX21xac7fxac48xXdxX3x11c0exf57bxXbxX3xX1xX1fxX16xX21xX3xX57xa010xXdxX3xX1axXc0xX6xX3x9076xa7dfxXexX3xX4xX1xX2axX1bxX3xX4xX1x886axX4xX3xXexb5acxX3x10401xX1xX3xX7x8572xX16xX21xX3xX57xee5fxX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdx8546xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxba73xXa7xX4dxX26xXaxX12xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX16xX3xX57xXdxX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXexX1xX2axX16xX3xXexX1fxXdxX3xX35xX1xX37xX16xX21xX107xXaxX3xX5xX1fxX3xdfebxXa2xX16xX3xX35xX1xXa7xXa2xX16xX3xX4x10609xX6xX3xX16xX1xXdxa4c3xX1bxX3xX16xX21xXc0xXc1xXdxX3xX35xX1xXdxX3xX4xX1x102e2xX16xX21xX3xX35xXdxXc5xX16xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xX2x12090xX3xXexX1xXeaxX16xX21xX3xd096xXdxX17xX16xX21xX3x96e4xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxccb7xX76xX3xX16xX21xXc0xXc1xXdxX3xXexX6xX3xX5xXaaxX3xX5xXc0xe15cxXexX3xX57x1001exX3xXd5xX6xX3xX57xXc0xXc1xX16xX21xX3xXc4xXc5xXbxX3xX1xX1fxX16xX21xX3xXexXe4xX3xXe6xc004x101caxX1xX3xX14ax9446xXexX3xX4xX1xX1c7xXbxX3xX1axXc0xX6xX3xXd5xXd6xXexX76xX3xX4xXa7xX16xX3xX16xX1x120f1xX3xX14axc9ffxX16xX21xX3xX14axXc5xX3xXexXd5xX17xX16xX3xXexX6xX26xX76xX3xX4xX1xX2axX1bxX3xX4xX1xXe0xX4xX3xX16xX1x1150exX1axX3xX1axX1bxX6xX3xX4xX1xXa7xX3xX57xXc0xX1a6xX4xX3xX1axXcexXexX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1x10200xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xXexXd5xXa7xX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX3xX16xX1xX1fexX1axX3xX1axXa7xX16xX21xX3xX4xX2axX1bxX3xX1axX6xX26xX3xX1ax10547xX16xX3xXexX1fxXdxX3xX5xXcexX4xX3xX4x10ec6xX3xX16xXa2xX1ax11794xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX14axX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX1bxXd5xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX21xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xXd5xXaxX12xX0xXexX14axXa7xX4dxX26xX12xX0xXexXd5xX12xX0xXexX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xXa7xXexXa7xX1c2xX7xb515xXdxXbxX10xXaxX3xX1xXd5xX10xc9c4xX9xXaxX1xXexXexXbx879exX3bxX3bxXdxX1axX21xX257xXdxX16xX2b7xXa7xX16xX10xXexX257xX1exX16xX3bxX2aexbdabxX179xX179xX3bx111f9xXbxX5xXa7xX6xX4dxX10xX4dxX3bxXexXd5xX6xX16xX1xX1bxX10xX3bxa287xX179xX2xX2d1x118cexX179xX2e6xX2eaxX2e6xX2e6xX3bxXdxX16xX2b7xXa7xX16xX10xXexX2eaxX1axX1bxX6xX2eaxX1exX6xX16xX21xX2eaxX16xX21xX6xX26xX2eaxXexX1xX6xX16xX2eaxXexX6xXdxX257x10c24x1079bxX181xXaxX3xX4dxX6xXexX6xX1c2xXdxX16xX4dxX10xXc4xX9xXaxX179xXaxX12xX0xXdxX1axX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xXa7xX3xX16xX10xX16xX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX6xX16xX21xX3xX16xX21xX6xX26xX3xXexX1xX6xX16xX3xXexX6xXdxX3xX1xX6xX26xX3xX35xX1xXa7xX16xX21xXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2bexX3bxX3bxXdxX257xX14axX6xXa7xX1xX6xXexXdxX16xX1xX257xX1exX16xX3bxX16xX10xX2aexX7xX3bxX2xX2d1xX179xX2d1xX3bx10ddexX37cxX4dxX1c3xX2xX2e6xX2e6xX37cxX2xbbcbxXexX2e6x117f4xX179xX2xX5xX179xX257xde45xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX1c2xXbxX1xXa7xXexXa7xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXd5xX12xX0xXexXd5xX12xX0xXexX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXbxXexXdxXa7xX16xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa7xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc4xXexX1c2xX6xX5xXdxX21xX16xX2bexX3xX38exX1bxX7xXexXdxX2b7xX26x1135axXaxX12xa2e1x10833xX16xX21xX3xX16xX21xXc0xXc1xXdxX3xX4xX1xX10xX16xX3xX35xd840xX16xX3xXbxX1xde84xX3xXcxXd5xX2axX16xX3xe182xX1xb9c4xX16xX3xXcxX37xX16xX21xX3xX57xXefxX3xX4xX1xXc1xX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX257xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXd5xX12xX0xX3bxXexX14axXa7xX4dxX26xX12xX0xX3bxXexX6xX14axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXa7xX4dxX26xXaxX12xXcxX41dxX1axX3xX5xX92xX3xX57xXeaxX1axX3xX57xX37xX16xX21xX3xX57xfd99xX3xX35xX1xXdxXc5xX16xX3xX16xX1xXdxX15bxX1bxX3xX16xX21xXc0xXc1xXdxX3xX4xX1x99efxX16xX21xX3xX1xXdxXefxX1bxX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX3xX5xX1fxX3xX21xX9bxX3xX1exa580xX16xX3xX5xX6xXa7xX3xX1exX1fxXa7xX3xXc4xXc5xXbxX3xX1xX1fxX16xX21xX3xX16xX1xX1fexX1axX3xX1axX1bxX6xX3xX4xX1xXa7xX3xX57xXc0xX1a6xX4xX3xX4xX1xa68bxXexX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX4xX2axX1bxX3xX1axX6xX26xX257xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXa7xX4dxX26xXaxX12xX41bxX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX3xX4xX14xX3xXexX1xXefxX3xX1axX6xX16xX21xX3xX5x9679xXdxX3xX4dxXa7xX6xX16xX1xX3xX7xX414xX3xX14axX1fexX16xX21xX3xX4xX252xX3xe2f0xX1bxX92xX3xX14axXeaxX16xX3xX1xX1fxX16xX21xX3xX4xX155xX6xX3xX4xXeaxX4xX3xX4x117f9xX6xX3xX1xX1fxX16xX21xX3xX1exX1fxX16xX21xX76xX3xX4xX37xX16xX21xX3xXexX26xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX14axX51fxX4xX257xX3x105b3xX9bxX3xX1exc75fxX26xX76xX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX37xX16xX21xX3xXexX26xX3xX35xXdxX16xX1xX3xX4dxXa7xX6xX16xX1xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX57xX483xX3xX4xX1xX1bxc146xX16xX3xX14axec15xX3xX4xXeaxX4xX3xX7xX252xX16xX3xXbxX1xX593xX1axX3xX7xXa2xX16xX3xX35xX1xXeaxX4xX1xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX3xXexXe4xX3xX16xX549xX6xX3xX16xXa2xX1axX3xXexXd5xXc0x84f9xX4xX257xX3xe97axX252xX16xX3xXbxX1xX593xX1axX3xX14axXeaxX16xX3xX4xX1xX51fxX26xX3xX16xX1xX1c7xXexX3xX16xX21xX1fxX26xX3xX16xX1fxX26xX3xX5xX1fxX3xX4xXeaxX4xX3xX5xXa7xX51fxXdxX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1exX56dxXexX3xX2xX2e6xX3xX4xXa7xX16xX3xX21xXdxXeaxXbxX76xX3xX4xXeaxX4xX3xX57xX1e1xX16xX21xX3xXexXdxX15bxX16xX3xX1exX1fxX16xX21xX76xX3xX57xX1e1xX16xX21xX3xXc4xX1bxX3xX1exX1fxX16xX21xX76xX3xXexX1xX1dexXdxX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX5xXa7xX51fxXdxX3xX16xX1xX1dexX76xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX4xX1xX218xX3xX5x10f81xX76xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX1axXdxXc5xX16xX21xX3xXexXd5xd5d7xX16xX21xX3xX5xXc0xX1a6xX16xX21xX3xX2xX76xX3xX2e6xX3xX4xX1xX218xX3xX57xXefxX3xXbxX1x8077xX4xX3xX1exX67axX3xX35xX1xXeaxX4xX1xX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX16xX1xa306xX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xX16xX1fxX26xX257xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXa7xX4dxX26xXaxX12xXcxX67axX4xX3xX4xX4dfxX16xX21xX3xXexX1xX2axX16xX3xXexX1fxXdxX3xXc4xX1bxX1c7xXexX3xXbxX1xXeaxXexX3xXexXe4xX3xXcxXd5xX1bxX16xX21xX3x10c2axX1bxX414xX4xX76xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXexX1xX2axX16xX3xXexX1fxXdxX3xX4xX4dfxX16xX21xX3xX1axXdxXc5xX16xX21xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX1axX1bxX6xX3xX57xXc0xX1a6xX4xX3xX4x109d2xX16xX21xX3xX1exX5ccxXdxX3xX14axXeaxX16xX1xX3xX14axX6xXa7xX76xX3xX4xX2axX1bxX3xXexX1fxXdxX76xX3xX4xX2axX1bxX3xXbxX1xXeaxXexX3xX1exX1fxX3xX4xX2axX1bxX3xX5xXcexX4xX3xX5xX2axX16xX3xX5xXc0xX1a6xXexX3xX1axX1bxX6xX3xXexXe4xX3xX385xX1c2xXe6xX1c2xX2xX3xX4xX1xX218xX3xX1exX1fxX16xX21xX257xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXa7xX4dxX26xXaxX12xX41bxX1xXdxX15bxX1bxX3xX4xX1xX1bxX26xX17xX16xX3xX21xXdxX6xX3xXbxX1xXa7xX16xX21xX3xXexX1xX155xX26xX3xXexX1xXe4xX6xX3xX16xX1xX56dxX16xX76xX3xXexX1xXe0xX4xX3xXexXc5xX3xX4xX1xX499xX16xX21xX3xX4xX14xX3xXexX1fxXdxX3xX5xXdx83c1xX1bxX3xX16xX1fxXa7xX3xX4xX1xXa7xX3xXexX1xX1c7xX26xX3xXexX1xX37xX16xX21xX3xXexXdxX16xX3xXd5xf297xX3xXd5xX1fxX16xX21xX3xX1exX15bxX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX76xX3xX4xXaaxX16xX21xX3xX16xX1xXc0xX3xX35xX1xX37xX16xX21xX3xX4xX14xX3xX4xXa2xX16xX3xX4xX16axX3xX16xX1fxXa7xX3xX57xXefxX3xX4xX1xX246xX4xX3xX4xX1xX246xX16xX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX3xX5xX1fxX3xX1axX6xX26xX3xX1axX246xX16xX3xXbxX1xXeaxXexX3xXexX1fxXdxX257xX3x97acxX41dxX26xX3xX4xXaaxX16xX21xX3xX35xX1xX37xX16xX21xX3xXbxX1xX252xXdxX3xX35xXdxX16xX1xX3xX16xX21xX1xXdxX7a7xX1axX3xX4dxX41dxX16xX3xX21xXdxX6xX16xX3xX1xX6xX26xX3xXbxX1xXa7xX16xX21xX3xXexX67axX4xX3xX4xX155xX6xX3xX16xX21xXc0xXc1xXdxX3xX569xXdxX7a7xXexX257xX3xX569xXdxX7a7xX4xX3xXc4xXc5xXbxX3xX1xX1fxX16xX21xX3xX4xX1xX10xX16xX3xX4xX1xX4dfxX4xX3xX57xXdxX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXexX1xX2axX16xX3xXexX1fxXdxX3xX1axX5ccxXdxX3xX35xX1x1185fxXdxX3xXbxX1xXeaxXexX3xX1exX1fxXdxX3xX16xXa2xX1axX3xX21xX2axX16xX3xX57xX41dxX26xX3xX1exX1fxX3xX57xXc0xX1a6xX4xX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX37xX16xX21xX3xXexX26xX3xX35xXdxX16xX1xX3xX4dxXa7xX6xX16xX1xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX14axX51fxX4xX76xX3xX4xX549xX6xX3xX1xX1fxX16xX21xX3xX14axX1bxX37xX16xX3xX14axXeaxX16xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX57xX593xX26xX3xX5xX17xX16xX3xXexX1xX1bxX3xX1xX4dfxXexX3xX7xXe0xX3xX4xX1xX4dfxX3xX92xX3xX4xX155xX6xX3xX16xX21xXc0xXc1xXdxX3xX4dxX41dxX16xX76xX3xX4xXcexX16xX21xX3xX1xXc0xX8b0xX16xX21xX3xX1exX5ccxXdxX3xXexX41dxX1axX3xX5xX92xX3xX1xX6xX1axX3xX21xXdxX1fxX1bxX3xX7xX6xX16xX21xX76xX3xX4xX2axX1bxX3xX4xX4dfxX16xX21xX3xXc4xXdxX16xX3xXc4xX1dexX3xXexX1fxXdxX3xX5xXcexX4xX76xX3xXexX41dxX1axX3xX5xX92xX3xX57xXeaxX1axX3xX57xX37xX16xX21xX3xX1axX1fxX3xX1axf95fxXdxX3xX16xXa2xX1axX3xX4dxX3ffxX16xX21xX3xX16xX21xXc0xXc1xXdxX3xXc4xXc5xXbxX3xX1xX1fxX16xX21xX3xX4xX1fxX16xX21xX3xX4dxX1fxXdxX3xXexX1xX17xX1axX76xX3xX35xXd6xXa7xX3xX4dxX1fxXdxX3xXexXe4xX3xX1axXc1xX3xX7xXeaxX16xX21xX3xX57xXc5xX16xX3xX57xX17xX1axX3xX35xX1xX1bxX26xX6xX3xXexXd5xXc0xX5ccxX4xX3xX4xX549xX6xX3xX1xXdxX7a7xX1bxX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX4xX1xX218xX3xX4xX414xXexX3xX57xXefxX3xX1axX1bxX6xX3xX4xX1xXa7xX3xX57xXc0xX1a6xX4xX3xX4xX1xX4dfxXexX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXexX1xX2axX16xX3xXexX1fxXdxX257xX3xXcxX1xX56dxX1axX3xX4xX1xX40fxX3xX4xX14xX3xX4xX1xX1bxX26xX17xX16xX3xX21xXdxX6xX3xX35xXdxX16xX1xX3xXexXc5xX3xX16xX14xXdxX3xXexX1xX499xX16xX21xX76xX3xX4xX14xX3xXexXdxX15bxX16xX3xX4xX1xX252xX3xX4dxX51fxXdxX3xX21xX9bxX3xX57xXdxX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX257xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXa7xX4dxX26xXaxX12xX181xXdxXeaxX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXexX1xX2axX16xX3xXexX1fxXdxX3xX14axX6xXa7xX3xX21xXdxXc1xX3xX4xXaaxX16xX21xX3xXexXa2xX16xX21xX3xX1exX662xXexX76xX3xX35xX1xXdxX3xX4xX1xX218xX3xX4xX14xX3xX16xX21xXc0xXc1xXdxX3xX57xXdxX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX3xXexXdxX7a7xX1axX3xX1exX1fxX16xX21xX3xXexX1xX1dexX6xX3xX7xX16axX4xX3xX14axXeaxX16xX3xXd5xX6xX76xX3xXexX1xX6xX3xX1xX1e1xX3xX16xX41dxX16xX21xX3xX21xXdxXeaxX257xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXa7xX4dxX26xXaxX12xX5d0xX414xX3xX5xXc0xX1a6xX16xX21xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX14axXeaxX16xX3xXd5xX6xX3xX4xXeaxX4xX3xX16xXa2xX1axX3xX21xX2axX16xX3xX57xX41dxX26xX3xXexX1xX414xX16xX21xX3xX35xX17xX3xX4xXaaxX16xX21xX3xXexXa2xX16xX21xX3xX1exX662xXexX2bexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXa7xX4dxX26xXaxX12xX41bxXa2xX1axX3xX2e6xX179xX2xX385xX2bexX3xX41bxX21xX1fxX26xX3xX1exX40fxX6xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX76xX3xXexX1aaxX16xX21xX3xX7xX414xX3xX7xX252xX16xX3xXbxX1xX593xX1axX3xX14axXeaxX16xX3xXd5xX6xX3xX4xX155xX6xX3xX311xX1xX4dfxX3xX6d8xX1bxX92xX3xX35xX1xXa7xX252xX16xX21xX3xXexXd5xX17xX16xX3xXe6xX179xX257xX179xX179xX179xX76xX3xX3fexXa7xX38exXdxX3xX2xX179xX179xX257xX179xX179xX179xX76xX3xX311xX41bxX310xX3xX14axXeaxX16xX3xX1xXc5xXexX3xX1exX10xXa7xX3xX2d1xX179xX257xX179xX179xX179xX3xX7xX252xX16xX3xXbxX1xX593xX1axX3xX4xX1xX218xX3xXexXd5xXa7xX16xX21xX3xX14axX1bxX1aaxXdxX3xX7xXeaxX16xX21xX257xX3xXcxX40fxX16xX1xX3xX4xX1xX1bxX16xX21xX3xX5xXc0xX1a6xX16xX21xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX14axXeaxX16xX3xXd5xX6xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX3xX4xX6xXa7xX3xX21xX1c7xXbxX3xX57xX37xXdxX3xX16xXa2xX1axX3xX2e6xX179xX2xX1c3xX257xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXa7xX4dxX26xXaxX12xX41bxXa2xX1axX3xX2e6xX179xX2xX388xX2bexX3xXcxX51fxXdxX3xX117xX252xXa7xX3xXcxX40fxX16xX3x9c68xXdxX16xX1xX3xX13xX1xX41dxX1bxX76xX3xX5xXc0xX1a6xX16xX21xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX14axXeaxX16xX3xXd5xX6xX3xXexXd5xXa7xX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX3xX2e6xX179xX2xX388xX3xXexXa2xX16xX21xX3xXexXe4xX3xXe6xX179xX179xX1c2xX3xXe6xX385xX179x111f0xX3xX7xXa7xX3xX1exX5ccxXdxX3xX16xXa2xX1axX3xX2e6xX179xX2xX385xX76xX3xX1exX1fxX3xXexXa2xX16xX21xX3xX385xX179xX179xX1c2xX3xX388xX179xX179xXca1xX3xX7xXa7xX3xX1exX5ccxXdxX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXexX1xXc0xXc1xX16xX21xX257xX3xX831xX51fxXdxX3xX4dxXdxX7a7xX16xX3xX4xX549xX6xX3xX1xX1fxX16xX21xX3xX569xX1fxX16xX21xX3xX14axX51fxX4xX3xX311xX1xX4dfxX3xX6d8xX1bxX92xX3xX4xXaaxX16xX21xX3xX4dxXe0xX3xX57xXa7xXeaxX16xX3xX5xXc0xX1a6xX16xX21xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX14axXeaxX16xX3xXd5xX6xX3xXexXa2xX16xX21xX3xX21xX1c7xXbxX3xX57xX37xXdxX3xX7xXa7xX3xX1exX5ccxXdxX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX3xX16xXa2xX1axX3xXexXd5xXc0xX5ccxX4xX257xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXa7xX4dxX26xXaxX12xX41bxXa2xX1axX3xX2e6xX179xX2xX37cxX2bexX3xX3fexXa7xX38exXdxX3xX4xX1xX1bxX593xX16xX3xX14axX597xX3xX1xff37xX16xX3xX2e6xX179xX179xX257xX179xX179xX179xX3xX7xX252xX16xX3xXbxX1xX593xX1axX76xX3xX21xX1c7xXbxX3xX57xX37xXdxX3xX7xX414xX3xX5xXc0xX1a6xX16xX21xX3xX14axXeaxX16xX3xXd5xX6xX3xX2e6xX3xX16xXa2xX1axX3xXexXd5xXc0xX5ccxX4xX257xX3xX4axX2axX1bxX3xX1xXc5xXexX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX549xX6xX3xX1xX1fxX16xX21xX3xX35xXdxX16xX1xX3xX4dxXa7xX6xX16xX1xX3xX57xX15bxX1bxX3xX16xX1xX56dxX16xX3xX57xX597xX16xX1xX3xX5xXc0xX1a6xX16xX21xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX14axXeaxX16xX3xXd5xX6xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX3xX4xX6xXa7xX3xX1xXd76xX16xX3xX16xXa2xX1axX3xXexXd5xXc0xX5ccxX4xX257xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXa7xX4dxX26xXaxX12xXcxX1xX37xX16xX21xX3xXexX1xXc0xXc1xX16xX21xX76xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX3xX21xXdxXeaxX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX57xX593xX26xX3xX5xX17xX16xX3xX1exX9bxX3xX16xX1xX1bxX3xX4xX2axX1bxX3xX4xX6xXa7xX76xX3xX21xXdxXeaxX3xX4xX6xXa7xX3xXbxX1xXdxX3xX5xX92xX3xX16xX21xXc0xXc1xXdxX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX4b7xX16xX3xX4xX1xX1c7xXbxX3xX16xX1xX56dxX16xX3xX1axX1bxX6xX76xX3xX1exX1fxX3xX1xX56dxX1bxX3xX533xX1bxX252xX3xX5xX1fxX3xX16xX21xX6xX26xX3xX7xX6xX1bxX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX76xX3xXexX1xX597xX3xXexXd5xXc0xXc1xX16xX21xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX533xX1bxX6xX26xX3xX57xX2axX1bxX3xX21xXdxX252xX1axX3xX1axX51fxX16xX1xX257xX3xX569xX9bxX3xX1exX56dxX26xX76xX3xXexXd5xXa7xX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xX16xX1fxX26xX76xX3xX16xXc5xX1bxX3xXexX1xX40fxX4xX1xX3xX14axX51fxX16xX3xX4xX14xX3xXexX1xXefxX3xX57xXdxX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX16xX1xXc0xX16xX21xX3xX35xX1xX37xX16xX21xX3xX4xX2axX16xX3xXexX1xXdxXc5xXexX3xXbxX1xX252xXdxX3xX4xX1xX2axX1bxX3xX4xX1xXe0xX4xX3xX16xX1xX597xX16xX3xX57xX14xXdxX3xXexXe4xX3xX1axXc1xX3xX7xXeaxX16xX21xX3xX57xXefxX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX21xXdxXeaxX3xX4xX6xXa7xX257xX3xX569xXdxX7a7xX4xX3xX14axX597xX3xX4xX1x114dexXexX3xX4xX1xXd6xX1axX3xX1exX9bxX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX21xXdxXeaxX3xX4xX6xXa7xX3xX4xXaaxX16xX21xX3xX5xX1fxX3xX4xXeaxXdxX3xXexX1xXdxX7a7xXexX3xX57xX2axX1bxX3xXexXdxX17xX16xX3xX1axX1fxX3xX16xX21xXc0xXc1xXdxX3xX1axX1bxX6xX3xX1exX1fxX16xX21xX3xXbxX1xX252xXdxX3xX4xX1xX597xX1bxX3xXexXd5xXa7xX16xX21xX3xX16xX21xX1fxX26xX3xXcxX1xX2axX16xX3xXcxX1fxXdxX257xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5d0xXa7xX1bxXd5xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa7xX3x11d0axX16xX2b7xXa7xX16xX10xXexX0xX3bxXbxX12