Tập trung hoàn thiện các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh

(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 - 8/12/2023.

Tập trung hoàn thiện các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp.

Chiều 29/11, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh nhằm soát xét công tác chuẩn bị phục vụ Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh khóa XVIII và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham dự.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình, công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh sắp tới.

Tập trung hoàn thiện các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Các nội dung đề xuất ban hành nghị quyết chuyên đề cần tiếp tục được soát xét kỹ về căn cứ pháp lý.

Dự kiến tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 12 báo cáo, 19 tờ trình và dự thảo nghị quyết chuyên đề do UBND tỉnh trình; 7 báo cáo, 2 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình; 5 báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án Dân sự tỉnh.

Tập trung hoàn thiện các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga thông tin về các tờ trình trên lĩnh kinh tế - ngân sách.

Thời gian qua, các ban HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch kỳ họp đã tổ chức làm việc với các cơ quan chức năng để thẩm tra nội dung trình kỳ họp theo luật định trên các lĩnh vực.

Tập trung hoàn thiện các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đề nghị Văn phòng và các ban HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đồng tình với nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVIII đặt ra. Ngoài ra, đại biểu cũng tập trung thảo luận về các nội dung quan trọng khác như công tác lấy phiếu tín nhiệm; chất vấn và trả lời chất vấn...

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng ghi nhận những nỗ lực, sự chủ động của UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong quá trình chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp.

Tập trung hoàn thiện các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng kết luận cuộc họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ban HĐND, UBND tỉnh tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các mặt công tác phục vụ kỳ họp, trọng tâm là các báo cáo và việc thẩm định báo cáo, nghị quyết của kỳ họp; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đôn đốc các cơ quan liên quan hoàn thành và gửi báo cáo cho đại biểu trước kỳ họp theo đúng quy định...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Họp HĐND tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast