Thảo luận các nội dung trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

(Baohatinh.vn) - Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TX Kỳ Anh, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng liên quan đến các nội dung trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Sáng 2/12, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại TX Kỳ Anh đã tiến hành thảo luận các nội dung trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng dự.

Thảo luận các nội dung trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành và Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Duy Vĩnh chủ trì buổi thảo luận.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 17; đồng thời góp ý, cho ý kiến về các vấn đề trọng tâm.

Đại biểu đề xuất bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo báo cáo kết quả KT-XH năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách năm 2024; dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực TN&MT; tăng mức hỗ trợ theo dự thảo nghị quyết chính sách hỗ trợ tổ chuyển đổi số cộng đồng...

Thảo luận các nội dung trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn phát biểu tại buổi thảo luận.

Đại biểu cũng đề xuất tới kỳ họp các nội dung liên quan đến sự phát triển của TX Kỳ Anh như: đầu tư cơ sở hạ tầng cho 2 trường THPT Lê Quảng Chí và THPT Kỳ Anh; tăng chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên đảm bảo việc dạy và học trên địa bàn; cần xây dựng trung tâm văn hoá thể thao của thị xã để đảm bảo tiêu chí lên thành phố vào 2025; khắc phục hạ tầng tái định cư tại Kỳ Lợi...

Các thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng cung cấp thêm thông tin về nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp thứ 17 và giải trình những nội dung các đại biểu kiến nghị, đề xuất.

Thảo luận các nội dung trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Các ý kiến cử tri gửi đến tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các kỳ tiếp xúc cử tri, tổ đã trả lời bằng văn bản; các vấn đề thuộc thẩm quyền, tổ đã giao các phòng, ngành liên quan giải quyết kịp thời.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TX Kỳ Anh, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành đánh giá cao tinh thần đóng góp ý kiến xây dựng của các đại biểu đối với các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của các đại biểu và sẽ nghiên cứu, tổng hợp gửi đến kỳ họp.

Sáng 2/12, tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII bầu tại huyện Lộc Hà tiến hành thảo luận các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng dự.

Thảo luận các nội dung trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng chủ trì buổi thảo luận.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến diễn ra trong 3 ngày (6 - 8/12) sẽ tập trung xem xét nhiều báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng.

Tại buổi thảo luận, đại biểu đề xuất bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo báo cáo kết quả KT-XH năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách năm 2024; dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm...

Đại biểu cũng đề xuất với HĐND tỉnh các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện như: quan tâm bố trí kinh phí thực hiện các dự án trọng điểm của huyện; có chính sách đối với cán bộ liên quan đến chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính; có giải pháp xã hội hóa giáo dục để giảm tải cho giáo dục công lập...

Thảo luận các nội dung trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Đề nghị huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đặc biệt quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm.

Đại biểu cũng tập trung thảo luận về vấn đề môi trường trên địa bàn, đề nghị tỉnh xem xét bố trí thu gom xử lý rác thải phù hợp hơn; kế hoạch sử dụng đất cần dài hơi nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện; ưu tiên bố trí nguồn vốn trung hạn để triển khai các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ các công trình nước sạch trên địa bàn huyện Lộc Hà...

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng đánh giá cao tinh thần đóng góp ý kiến xây dựng của các đại biểu đối với các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của các đại biểu và sẽ nghiên cứu, tổng hợp gửi đến kỳ họp.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast