Từ khóa: "trạm sạc xe điện"

3 kết quả

Dự án VSIP tại Hà Tĩnh dự kiến khởi công ngày 25/6

Dự án VSIP tại Hà Tĩnh dự kiến khởi công ngày 25/6

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà yêu cầu các sở, ngành và huyện Thạch Hà thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, đảm bảo các điều kiện cần thiết tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà.