Tùy bút: Thương những quả sấu rụng dưới chân mình

(Baohatinh.vn) - Giờ sấu rụng đầy cội, tôi không còn điềm nhiên bước qua rặng sấu dài trước ngõ, sợ giẫm phải những trái sấu rụng mà thương...

7:19 / 16:29
0:00

Podcast khác

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast